GW dook voor u weer in de boeken. Voyagers, een serie turven, werd geschreven door Ashayana Deane. Ashayana DeaneDeze dame beweert een Aardse vertegenwoordiger te zijn van “The Guardian Alliance”, oftewel de Beschermende Alliantie. Deze groepering is een ons gunstige federatie van buitenaardse wezens en meerdimensionale beschavingen van vrije werelden. Als spreekbuis van deze werelden heeft zij de taak gekregen om ons te waarschuwen voor de duisternis die ons bedreigt. Zij gaat ons vertellen hoe we kunnen evolueren naar een hoger bestaansniveau, want aan dat waar we momenteel in leven mankeert het een en ander. In veel godsdienstige tradities wordt het einde der tijden beschreven. De Apocalyps heeft in veel culturen een eigen gezicht en nu komt daar een nieuw smoeltje bij: Ashayana Deane.

Ashayana Deane beweert vanaf jonge leeftijd ontvoerd te zijn door 'de Grijzen'. Deze hadden duidelijk geen goede bedoelingen met haar. Nadat ze was onderworpen aan vele Mengeliaanse experimenten greep de "Beschermende Alliantie" in. Vanaf die tijd werd Ashayana Deane opgeleid tot o.a. keylontische communicatie.

“Keylontische Wetenschap is de nieuwe (en oeroude) Multi-dimensionale wetenschap van licht, geluid, de taal van de sterren en de basiscodes die ten grondslag liggen aan de materie”.


VoyagersAshayana Deane schrijft over meerdere dimensies, tijdlijnen en parallelle universa die afhankelijk van elkaar bestaan. Cirkels in cirkels, werelden in werelden die op holografisch niveau hun sporen laten zien in onze realiteit. Het zijn tastbare gebeurtenissen die wij collectief ervaren. Geholpen door de aliens schetst Ashayana Deane een gedetailleerde wereld met een galactische geschiedenis. Ze gaat verder en dieper op het materiaal in dan menigeen ooit kon of durfde. Zó ver dat het in de redactielocalen haast een straf was om het boek te recenseren.

Het boek leest niet vlot en de lezer wordt door elkaar geschud met galactische visies die bestaan uit onnoemelijk veel schimmige deelgenootschappen waarvan u geacht wordt het bestaan aan te nemen. Ashayana Deane zegt dat de informatie in haar boeken afkomstig zijn van de 12 CDT-platen. Deze 12 CDT platen bevatten onze hele ontstaansgeschiedenis en toekomst.

“De CDT platen zijn holografische opname-, opslag-, en transmissie-instrumenten. Ze bevatten enorme hoeveelheden informatie van gegevens in gecodeerde, elektromagnetische en scalaire-staande-golfvorm".

Ashayana Deane schrijft dat wij de capaciteit hebben om ons verleden, heden en toekomst te hermoduleren. Ze beschrijft dat de werkelijke wereld waarin wij leven een energetische wereld is. Alle gedachten zijn energieprikkels die worden gevormd in het bewustzijn, om zich vervolgens later te manifesteren in de werkelijkheid. Een beetje zoals The Secret, maar dan anders. De huidige werkelijkheid is samengesteld uit de gedachtenmatrix van het verleden, heden en het toekomstige zelf. De voorbije gedachten en daden geven vorm aan de huidige realiteit. Wie zich hiervan bewust wordt en dit vermogen ontwikkelt, heeft de absolute macht om het bewustzijn voorwaarts en achterwaarts door de tijd te laten reizen, om ongewilde gebeurtenissen te herscheppen met een simpele gefocuste gedachte. De macht over de eigen realiteit. Niet zo gek: de maakbaarheid van de eigen realiteit is iets dat psychologen en therapeuten ook in hun sessies integreren. Over voer voor psychologen gesproken, we gaan verder...

Multi-dimensionale oorlogvoering

Er woedt een hevige multi-dimensionale oorlog, de buit ligt op het kwantumniveau. Hier zijn de “Zeta” verantwoordelijk voor. Volgens Ashayana Deane zijn de Zeta een gedreven technologisch ras. Door hun collectieve werkelijkheid en kennis te vergroten, consumeren de Zeta parallelle en aangrenzende werelden op energetische wijze. Helaas had dit tot het gevolg dat ze hun eigen planetenstelsel destabiliseerden. Om hun eigen stelsel te behouden annexeren ze nu als Adolf-Aliens steeds meer andere werelden. Steeds meer beschavingen in het multi-universum vallen ten prooi aan hun duistere plannen. De Zeta zijn vervallen in een duistere oorlogsvoering op kwantum niveau.

Hybriden, Zionieten, Turarneusiam, Zeta’s, Het duistere en De Verlichten. Alles komt voorbij in de Voyager-boekenreeks. Zoals Ashayana Deane het beschrijft schijnen heel wat rassen, zo niet bijna allemaal, elkaar te haten en hebben ze ieder hun eigen agenda. Het enige dat ze gemeen hebben is dat ze hun ogen hebben gericht op onze Aarde. Vreemd, want om onszelf naar de knoppen te helpen hebben we niet bepaald extra handjes nodig. Kopje olie iemand?
 
De aarde vormt de sleutel voor de oplossing van hun problemen

De aarde bevat toegangspoorten, “Stargates” genaamd, naar werelden, parallelle en andere tijd- en tijdruimtedimensies. Stargates zijn hoge energiepunten waarin onze DNA een grote rol speelt. Het DNA (de broncode) stelt de mens en andere wezens in staat om via deze “Stargates” te reizen door het multi-universum. De duistere machten, de gevallenen, hebben ervoor gezorgd dat onze DNA beschadigd is. Hierdoor werd het voor ons onmogelijk om nog door deze poorten te reizen. Zo konden de aliens ons makkelijker annexeren. Bij sommige mensen ontbreekt zelfs de gehele broncode in het DNA. Dit hebben ze gedaan door onze Melkweg energetisch totaal uit balans te brengen. Denk maar aan het valse noorden en valse zuiden, en de missende 12de planeet. Planeten zijn uit hun balans getrokken zodat de energiestromen niet meer bij elkaar aansluiten en we afgesloten zijn van onze levende werkelijkheid. We kunnen ons daardoor niet meer herinneren wie en wat we zijn, of wat onze grootse potenties zijn. We kunnen hier niets aan veranderen, ze zijn te sterk. Helaas hebben de aliens ook sommige van de aardse “Stargates” in handen. Deze leiden naar een zwart gat van “de gevallenen”. Volgt u nog?

Het is niet allemaal olie aan de horizon. Er is volgens Ashayana Deane één mogelijkheid om niet in de handen te vallen van duistere machten: we moeten de aarde van deze werkelijkheid verlaten. Het belangrijkste hiervoor is dat we ons herinneren wie en wat we zijn. Ashayana Deane krijgt via een soort kosmische zip-bestanden dagelijks informatie binnen van de Beschermende Alliantie. Het meeste bestaat uit diagrammen, bijvoorbeeld sterrenkaarten die ook ons innerlijke vertegenwoordigen. Door o.a. de diagrammen in de openbaarheid te brengen hoopt de Beschermende Alliantie ons herinneren te stimuleren. Alleen op die manier wordt onze DNA-broncode hersteld.
Wie goed gevolgd heeft weet dat we dan pas via de "Stargates" met een simpele gedachte kunnen reizen naar een hoger bestaansniveau waar de duistere machten en krachten geen grip meer op ons hebben. De tweede keuze is om terug te incarneren naar het verleden. Op die manier krijg je een herkansing op het herstellen van het DNA.

Iedereen die geen energie heeft om in de tijd terug te reïncarneren, zoals de aarde zal doen, of te evolueren, zal zijn bewustzijn niet meer intact kunnen houden en hier opgesloten blijven. Als de Aarde van dit werkelijkheidsniveau is geannexeerd tot op kwantumniveau zal de mens oplossen tot sterrenstof en teruggaan naar de bron als een eenheidsdeeltje van de bron/universum. Niets vergaat, alles wordt opnieuw gerecycled.

Met deze gedachte leunt Ashayana Deane aan tegen de wetenschappelijke wereld. In het boek gebeurt dit op meerdere plaatsen en dit soort zaken dienen dan ook als strohalmen om aan vast te klampen. Het lijkt mij immers niet onmogelijk dat we een verandering krijgen vanuit onze lineaire tijd en ontvouwen naar een multi-dimensionaal denken, waaruit wij evolueren naar een ander bestaansniveau, met een ander soort bewustzijn dat daarop is gebaseerd. Tijd en realiteit, en vooral hoe we ermee omgaan, zijn bepalend voor de menselijke cultuur.

Om eerlijk te zijn, heb ik nogal wat vraagtekens over het waarheidsgehalte van het verhaal dat in de Voyager-turf beschreven staat. Om meer te weten te komen heb ik naar de drie interviews geluisterd van project Camelot.
Ik persoonlijk krijg het gevoel, dat ze anderzijds heel wijs praat, maar duidelijk iets mist. Gevoel? Ze staat nogal haaks op andere verlichte vertegenwoordigers en (grens)wetenschappers. Ze zegt dat ze ons geen angst wil aanjagen. Door het woord angst al zo te bagatelliseren, kun je juist angst aanjagen. Zeker als je vervolgens praat over diverse rassen aliens die maar op één iets uit zijn: ons annexeren of energetisch lamzuigen.

De sterksten zullen overleven en de zwakkere (al ben je nog zo goed van ziel en geest) in de samenleving is het haasje. Het duister zal overwinnen. We moeten ons bij de duistere bedoelingen neerleggen en hebben zo een vrijbrief om het hele universum, in dit bestaansniveau, te annexeren. Daar gaat de quote: "wie het eerste is zal de laatste zijn en de laatste de eerste". Je krijgt het gevoel dat je een multi-dimensionaal universitair diploma moet behalen om te kunnen evolueren.

Voor iemand die praat vanuit een multi-dimensionaal universum, komt ze erg 3D over. Haar presentatie van het heelal is subliem, die gaat erg diep, maar ze spreekt enkel vanuit haar linker hersenhelft. Ze praat erg denigrerend over andere levenswijsheden (vooral over de verlichting naar het licht) en noemt zich zelf de enige echte. Gevaarlijk is dat...

De meningen over Ashayana Deane verschillen en doen gemoederen hoog oplopen. James van WingMakers beweert dat ze delen van zijn verhaal heeft geript, verdraaid en gebruikt voor eigen doeleinden. Er zijn inderdaad verdraaide veel overeenkomsten met de fictie en non-fictie Ancient Arrow Project van James. Tevens heeft Drunvalo Melchizedek een stevige woordenwisseling met haar gehad, over de draairichtingen van de Merkaba, de kosmische bewustzijnsbus. De draairichting volgens Drunvalo Melchizedek is volgens Ashayana juist levensgevaarlijk, en zal leiden tot de duistere val. Gelooft u de één dan is de ander gevaarlijk en misleidend bezig en omgekeerd.

Conclusie

Gelukkig zijn we zelf niet alleswetend en laten we de ruimte open aan u om te ontdekken. De wetenschap zoals die ons nu wordt aangereikt, komt voort uit ons beperkt lineair denken. Ik sluit niet uit, dat het inderdaad occulte kennis is, maar misschien mooi ingepakt of verdraaid voor een onduidelijk doeleinde. Ze vertelt meerdere malen dat we in de val worden gelokt door valse verlichten. Wie zegt me dat zij niet zelf bewust of onbewust het valse licht is? Hoe scheid je het kaf van het koren? Mijn mening is, dat er geen eenzijdig antwoord is op onze levende werkelijkheid.

Als u nieuwsgierig bent en eraan toe bent om uw horizon te verbreden, raad ik zeker de Voyagers boekenreeks aan. Want ieder die de deur openzet naar een ruimere denkwijze over ons bestaan en daarbij zo diep durft te gaan, verdient zeker de nodige aandacht. Ashayana Deane kan bijdragen om het groter geheel compleet te maken.

Voetnoot: Arme Hive Queen,

heb jij dat allemaal moeten lezen?
En jij mocht ook al niet mee naar La Palma?

Collegiale redactie zeg......

Ik ga weer ff verder met tsjènnelen.
Op 04-07-2010 8:47:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: Er zal wel commercieel belang achter zitten.
Verder vindt ik het maar een zweverig verhaal dat leuk is voor een filmscript maar zeker niet serieus genomen kan worden.
En de wereld slopen dat kunnen we inderdaad prima zonder hulp van grijze of groene mannetjes.
Stroom moet vloeien.
Op 04-07-2010 8:57:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Ik vind het altijd zo vreemd dat de 'redders van de Mensheid' zich altijd maar laten vertegenwoordigen door één of een paar personen.
Als je iedereen wil beschermen, gooi je jezelf toch in de totale openbaarheid?
Apart...
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-07-2010 9:02:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bassie22: Uit de tekst: "In veel godsdienstige tradities wordt het einde der tijden beschreven."
Dit is niet waar.
De bijbel is het enige boek waar dit (her)geschreven is. Zeg maar om bang te maken en de macht bij de kerk te leggen.
Alle andere voorspellingen en geschriften in heilige boeken voorspellen "het einde van een een TIJDPERK" en daarmee een overgang naar een nieuw tijdperk vol met vrede etc..

De grap is, dat de bijbel zich binnen die voorspelling zichzelf tegenspreekt omdat er naast "het einde der tijden", tegelijkertijd wordt gesproken over een "nieuwe aarde' en een "nieuwe hemel' en de "Duizendjarige vrede".
Nieuw Bewust Zijn
Op 04-07-2010 9:19:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Princje: Toen ik aan dit boek begon vondt ik het begin zeer intrigerend. Naarmate ik het boek verder aan het lezen was, leek het meer alsof ik op een taaie biefstuk aan het kauwen was en het niet doorgeslikt kreeg. Ik heb een gedeelte van het interview gezien van haar met Kerry Cassadi van Project Camelot. En vindt het altijd fijn om iemand te kunnen zien zodat ik weet van wie de boodschap komt en kan mijzelf makkelijker Intuïtief leiden of diegene goeie of kwade bedoelingen heeft.
Met haar weet ik het simpelweg gewoon niet, lijkt wel of beide kanten vertegenwoordigd zijn in haar.
Ook de 'split up' van Kerry Cassadi & Bill Ryan lijkt wel of de magie verloren is gegaan bij Project Camelot. Kerry die om geld bedelt om haar tripjes te kunnen sponseren, en de focus die zij lijkt te hebben gericht op het 'negatieve', brengen mij alleen maar meer weg van het verhaal wat Ashayana Deane te vertellen heeft.
Ook de woordenwisseling van Drunvalo Melchizedek met haar ben ik niet zovan onder de indruk want onze 'Drunvje', die volgens hemzelf mag spreken namens de "elders', de Maya-oudsten, blijkt ervoor gekozen te hebben om voor zijn informatie een vergoeding te vragen van 9,99 Euro-tjes... Hmmm was de link aan het zoeken hiervoor en dat is deze: http://drunvalo.eso.tv/ Maar ik zie nu dat hij ineen keer wel gratis te zien is http://www.niburu.nl/index.php?articleID=23430 (Gisteravond deed ie het nog niet)

Al met al is het zoiezo gevaarlijk om je geheel jezelf toe te wijden aan iemand die het denkt allemaal te weten. Je perspectief op de werkelijkheid blijft maar een belichting vanuit jou positie in het leven en zal nooit de gehele werkelijkheid omvatten.
Daarom ook weer met dit boek pluk ik de vruchten hieruit waar ik iets mee kan.

btw, grote complimenten naar Hive Queen toe van het schrijven van deze voortreffelijke Recentie. Lijkt me geen makkelijke opgave van zo'n boek als dit.


(bericht gewijzigd op 4-7-2010 11:07:41)
De realiteit van vandaag is de illusie van morgen.
Op 04-07-2010 11:05:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja: ik heb het boek een tijdje geleden gelezen en wist niet goed wat er van te denken. ik sta altijd open voor zulke dingen en verdiep me er dus ook in als ik iets tegen kom van deze aard. naar video 1 gekeken bij Camelot. in het begin vond ik het gewoon een heel aardige vrouw maar na een half uurtje kwam er steeds meer twijfel boven. niet zo zeer over de informatie, want dat kan ik als leek toch niet bewijzen, wat wel of niet waar is. maar de vrouw zelf gaf me af en toe zo'n gevoel dat ik bij leugenaars ook krijg. ik zie dan iets onechts en zag dat bij haar ook. alsof ze af en toe zelf niet graag zei wat ze zei. zoiets. ik heb de tweede video nog een kwartiertje bekeken maar had toch het gevoel dat er iets niet klopt dus niet verder gekeken. nu zullen verschillende gw'ers het nodig vinden te roepen dat je wel gek moet zijn in zulke dingen te geloven maar dan ga je maar voetbal kijken een van de grote moderne afgoden.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 04-07-2010 11:26:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic:
welja:

ik heb het boek een tijdje geleden gelezen en wist niet goed wat er van te denken. ik sta altijd open voor zulke dingen en verdiep me er dus ook in als ik iets tegen kom van deze aard. naar video 1 gekeken bij Camelot. in het begin vond ik het gewoon een heel aardige vrouw maar na een half uurtje kwam er steeds meer twijfel boven. niet zo zeer over de informatie, want dat kan ik als leek toch niet bewijzen, wat wel of niet waar is. maar de vrouw zelf gaf me af en toe zo'n gevoel dat ik bij leugenaars ook krijg. ik zie dan iets onechts en zag dat bij haar ook. alsof ze af en toe zelf niet graag zei wat ze zei. zoiets. ik heb de tweede video nog een kwartiertje bekeken maar had toch het gevoel dat er iets niet klopt dus niet verder gekeken. nu zullen verschillende gw'ers het nodig vinden te roepen dat je wel gek moet zijn in zulke dingen te geloven maar dan ga je maar voetbal kijken een van de grote moderne afgoden.

Ik had er het zelfde gevoel bij. Waarom kom ze soms zo irritant lacherig en timide over, als ze een bewuste reïncarnatie is van andere belangrijke afgezanten? Er klopt hier iets niet. Zoals Hive Queen zegt, een verdraaide "waarheid" ?
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op 04-07-2010 0:01:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
welja:

ik heb het boek een tijdje geleden gelezen en wist niet goed wat er van te denken. ik sta altijd open voor zulke dingen en verdiep me er dus ook in als ik iets tegen kom van deze aard. naar video 1 gekeken bij Camelot. in het begin vond ik het gewoon een heel aardige vrouw maar na een half uurtje kwam er steeds meer twijfel boven. niet zo zeer over de informatie, want dat kan ik als leek toch niet bewijzen, wat wel of niet waar is. maar de vrouw zelf gaf me af en toe zo'n gevoel dat ik bij leugenaars ook krijg. ik zie dan iets onechts en zag dat bij haar ook. alsof ze af en toe zelf niet graag zei wat ze zei. zoiets. ik heb de tweede video nog een kwartiertje bekeken maar had toch het gevoel dat er iets niet klopt dus niet verder gekeken. nu zullen verschillende gw'ers het nodig vinden te roepen dat je wel gek moet zijn in zulke dingen te geloven maar dan ga je maar voetbal kijken een van de grote moderne afgoden.

voor gek verklaren ga ik je niet en voetbal boeit me nog minder dan dit soort channelers, maar dit sjennel heeft mijn mening aardig wat ruis op het kanaal zitten

zo ken ik aardig wat van het Drunvalo Melchizedek verhaal, en dan hecht ik daar heel wat meer waarde aan dan aan de beweringen van deze dame...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 04-07-2010 0:36:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A. Hemelwandelaar:
:

. Tevens heeft Drunvalo Melchizedek een stevige woordenwisseling met haar gehad, over de draairichtingen van de Merkaba, de kosmische bewustzijnsbus. De draairichting volgens Drunvalo Melchizedek is volgens Ashayana juist levensgevaarlijk, en zal leiden tot de duistere val. Gelooft u de één dan is de ander gevaarlijk en misleidend bezig en omgekeerd


Ik ken iemand die de merkaba activering heeft doorlopen volgens de principes van Drunvalo en hoort daar binnen de kringen die dat ook hebben gedaan alleen maar positieve resultaten van. Daartegenover staat dat er bij die van Deane hele nare gevolgen zijn inclusief sterfgevallen naar verluid. Dit is allemaal van horen zeggen, dus de waarde bepaald u zelf. Volg je diepste gevoel, en verzeker jezelf dat die niet gemanipuleerd is, die heeft het vrijwel altijd bij het juiste eind.
"When an inner situation is not made concious, it appears outside as fate" ~ C.G. Jung
Op 04-07-2010 0:59:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A. Hemelwandelaar: Overigens grappig dat dit nu hier geplaatst wordt. Ik heb hier enkele dagen terug nog een uitgebreid gesprek over gehad met iemand. Iets met synchroniciteit en zo.
"When an inner situation is not made concious, it appears outside as fate" ~ C.G. Jung
Op 04-07-2010 13:00:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: Leuk blog. Veel moeite gedaan voor de zoveelste sjennelaar die de wijsheid in pacht heeft. Gewoon weer iemand die van alles roept. Da's trouwens een fikse breuk geworden tussen Bill Ryan en Kerry Cassidy van Camelot. Flink moddersmijtpartijtje. Volgens mij is Bill meer geliefd dan Kerry...
ech?
Op 04-07-2010 14:25:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Potverdikkie!
Bijna vergeten:

Hive Queen, mooi blog.
Daar heeft denk ik een hoop tijd ingezeten.

(Waarom denk ik steeds dat er Cameltoe staat...? )
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-07-2010 14:32:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Narchya:

:

. Tevens heeft Drunvalo Melchizedek een stevige woordenwisseling met haar gehad, over de draairichtingen van de Merkaba, de kosmische bewustzijnsbus. De draairichting volgens Drunvalo Melchizedek is volgens Ashayana juist levensgevaarlijk, en zal leiden tot de duistere val. Gelooft u de één dan is de ander gevaarlijk en misleidend bezig en omgekeerd


Ik ken iemand die de merkaba activering heeft doorlopen volgens de principes van Drunvalo en hoort daar binnen de kringen die dat ook hebben gedaan alleen maar positieve resultaten van. Daartegenover staat dat er bij die van Deane hele nare gevolgen zijn inclusief sterfgevallen naar verluid. Dit is allemaal van horen zeggen, dus de waarde bepaald u zelf. Volg je diepste gevoel, en verzeker jezelf dat die niet gemanipuleerd is, die heeft het vrijwel altijd bij het juiste eind.
in het 1e boek staat ook een volledige beschrijving van een soort meditatie voor merkaba. ik heb dat helemaal goed doorgelezen en mijn conclusie is dat je je wel heel erg open stelt voor wat er ook zou kunnen bestaan. en dat vind ik erg gevaarlijk zolang je helemaal niet weet wat er buiten onze werkelijkheid bestaat. het is geen gewone meditatie maar een soort uitnodiging en zelfhypnose en dat laatste moet je als leek toch wel onder begeleiding doen lijkt me voordat je daar in je eentje aan begint. drunvalo komt betrouwbaarder over maar ik blijf toch maar voorzichtig. anderzijds is het toch wel belangrijk enigzins op de hoogte te zijn van deze dingen al is het maar om te voorkomen dat op een dag de heilige geest zich zogenaamd aan dient. een gewaarschuwd mens denkt eerst nog even na.

(bericht gewijzigd op 4-7-2010 14:41:26)
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 04-07-2010 14:39:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: http://homethewanderer.blogspot.com/2010/05/lieg-tegen-mij.html

Handig gereedschap, let vooral op de handgebaren en de distantiatie als ze het over die groep heeft.
Zie de vergelijking met Bill Clinton toen hij loog over Monica Lewinsky:


Carpe diem homo universalis
Op 04-07-2010 14:44:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lifetime: Hive Queen, knap werk! En mooi opmerking aan het slot! ¨ Gelooft u de één dan is de ander gevaarlijk en misleidend bezig en omgekeerd ¨
Live kost Time
Op 04-07-2010 16:38:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lange wapper: Dus, als ik het goed heb, is het in het cosmoswereldje ook al niet pluis ... Ik hoop dat ze wat centjes verdient met haar boek. Het zal toch altijd vermakelijker zijn dan een aanslag hier en een overstroming ginder ... ins ONZE dimensie ...
Op 04-07-2010 18:35:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Benny Lava: Onheilsprofeten die parasiteren op de angst en hoop van eenvoudige mensen zijn ook echt van alle tijden.
Ik kan er met mijn verstand niet bij dat er mensen zijn die dit daadwerkelijk geloven. Ieder z'n heug hoor maar dit kan je toch niet serieus nemen?
Ik ken iemand die de merkaba activering heeft doorlopen volgens de principes van Drunvalo
Ongelooflijk.
My loony bun is fine.
Op 05-07-2010 14:57:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: Nog een leuke recensie: http://www.willenwijweten.nl/Spiegelbeeld5.pdf

Haar tweede boek vind ik op de koop toe nog beter.
Op 05-07-2010 16:17:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Loppe:

Nog een leuke recensie: http://www.willenwijweten.nl/Spiegelbeeld5.pdf

Haar tweede boek vind ik op de koop toe nog beter.


Als ik me goed herinner hadden we dit blog aan jou te danken. Jij was toch diegene die de tip gaf?
United as one. Divided by zero.
Op 05-07-2010 17:08:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: Ik gaf de tip om het boek te lezen omdat ik dacht dat het jou ging interesseren. Had een blog erover niet verwacht. Dus vooral jij en je team bedankt.
Op 05-07-2010 17:52:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marc: Het boek is 10 jaren oud.
Deel 2 en de tientallen workshops (ongeveer 85) met iedere keer weer nieuwe informatie, zouden ook in ogenschouw genomen dienen te worden wellicht.
Drunvalo wil zelf niet met haar in debat treden trouwens.
Op 05-07-2010 23:00:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
Narchya:

Ik ken iemand die de merkaba activering heeft doorlopen volgens de principes van Drunvalo en hoort daar binnen de kringen die dat ook hebben gedaan alleen maar positieve resultaten van.


Zoals..?!
Op 05-07-2010 23:31:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: Er zijn mensen die flinke nachtmerries van Ashayana hebben:
(vijfde reactie)
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message672983/pg1
Op 06-07-2010 0:54:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Samblo:

Er zijn mensen die flinke nachtmerries van Ashayana hebben:
(vijfde reactie)
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message672983/pg1
ik geloof niet zo maar alles maar mijn gevoel zegt me dat dit toch een deel van de waarheid is. het hoe en waarom is voor de meeste misschien te zweverig maar dat er iets niet helemaal klopt is zeker.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 06-07-2010 8:52:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
welja:

Samblo:

Er zijn mensen die flinke nachtmerries van Ashayana hebben:
(vijfde reactie)
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message672983/pg1
ik geloof niet zo maar alles maar mijn gevoel zegt me dat dit toch een deel van de waarheid is. het hoe en waarom is voor de meeste misschien te zweverig maar dat er iets niet helemaal klopt is zeker.


Ja voor mij hetzelfde. Vertrouw die hele merkabameditatie voor geen stuiver. Een goede vriendin van mij was er aan begonnen en plotseling begon ze te vertellen dat ze van Sirius B kwam en een avatar wilde worden. Bloedeng. Denk echt dat men hier in iets duikt wat veel gevaarlijker is dan men zou denken.
Op 06-07-2010 11:08:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Ik ga m'n zuurverdiende geld niet verspillen aan weer zo'n malloot met teveel fantasie. Misschien kan ze beter scripts gaan schrijven voor derde rangs SF films à la Star Trek en Stargate. Hoeft ze ons ook niet lastig te vallen met bullshit.
Als die aliens zo geavaceerd zijn en het zo slecht met ons voor hebben, waarom hebben ze ons dan niet binnen 5 minuten uitgeroeid? Ze zijn nu al vele jaren bezig, als ik het geloven moet, maar met bar weinig resultaat. Kortom ze bestaan alleen maar in madame's hoofd.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 06-07-2010 11:08:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha:
Samblo:

Er zijn mensen die flinke nachtmerries van Ashayana hebben:
(vijfde reactie)
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message672983/pg1

Niet dat daar veel aantoonbaar bewijs voor is maar ik hou er rekening mee. Bedankt, ik verdiep me soms te veel in die shit.
(bericht gewijzigd op 6-7-2010 11:59:45)
Op 06-07-2010 11:47:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bud: OOPS !!!
Lees toch niet van deze boeken De Waarheid zit in JeZ11.
Het aanvaarden van andermans waarheid zet je in een spiritueel gewelf.
The Guardian Alliance of een Galactische Federatie Zijn Zeker Wel.
Waardeer Uw eigen "Geestelijk" Buitenaardse Zijn als E Man U EL
Deze Budhymann kan het weten, Uw Buddhi is Uw Chi.
Via een bezoekje van een U.F.O. met daarin Ashtar & Baba-Ji.
Niets heb je aan het geloven in een waarheid van een ander Zijn.
Be Happy & sta Open & er Apocalyptiseert iets in Uw eigen Brein.
http://www.everyoneisdifferent.com/img/wall-smiley.bmp BudselGroets
I Am ! The kingkey light! Blowing the Winti right!
Op 07-07-2010 11:46:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Bud:

OOPS !!!
Lees toch niet van deze boeken De Waarheid zit in JeZ11.
Het aanvaarden van andermans waarheid zet je in een spiritueel gewelf.
The Guardian Alliance of een Galactische Federatie Zijn Zeker Wel.
Waardeer Uw eigen "Geestelijk" Buitenaardse Zijn als E Man U EL
Deze Budhymann kan het weten, Uw Buddhi is Uw Chi.
Via een bezoekje van een U.F.O. met daarin Ashtar & Baba-Ji.
Niets heb je aan het geloven in een waarheid van een ander Zijn.
Be Happy & sta Open & er Apocalyptiseert iets in Uw eigen Brein.
http://www.everyoneisdifferent.com/img/wall-smiley.bmp BudselGroets


Kan je ook in gewoon begrijpelijk Nederlands schrijven? Aan je wollige schrijfsel valt geen touw vast te knopen. En ik ben heus niet een van de achterlijksten.

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 07-07-2010 14:05:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Tetzmol:

Bud:

OOPS !!!
Lees toch niet van deze boeken De Waarheid zit in JeZ11.
Het aanvaarden van andermans waarheid zet je in een spiritueel gewelf.
The Guardian Alliance of een Galactische Federatie Zijn Zeker Wel.
Waardeer Uw eigen "Geestelijk" Buitenaardse Zijn als E Man U EL
Deze Budhymann kan het weten, Uw Buddhi is Uw Chi.
Via een bezoekje van een U.F.O. met daarin Ashtar & Baba-Ji.
Niets heb je aan het geloven in een waarheid van een ander Zijn.
Be Happy & sta Open & er Apocalyptiseert iets in Uw eigen Brein.
http://www.everyoneisdifferent.com/img/wall-smiley.bmp BudselGroets


Kan je ook in gewoon begrijpelijk Nederlands schrijven? Aan je wollige schrijfsel valt geen touw vast te knopen. En ik ben heus niet een van de achterlijksten.

Tetzmol.


Volgens mij probeert Bud duidelijk te maken dat we niet klakkeloos mensen moeten volgen, maar meer de waarheid in onszelf moeten zoeken.
'Gaat heen, onderzoek alles en behoudt het goede'.
Zoiets...

Maar ik kan er ook helemaal naast zitten.
Cannot kill the Battery!!!
Op 08-07-2010 18:40:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A. Hemelwandelaar:
Benny Lava:

Onheilsprofeten die parasiteren op de angst en hoop van eenvoudige mensen zijn ook echt van alle tijden.
Ik kan er met mijn verstand niet bij dat er mensen zijn die dit daadwerkelijk geloven. Ieder z'n heug hoor maar dit kan je toch niet serieus nemen?

Ongelooflijk.


Ach, ik had enkele jaren geleden net zo onnozel gereageerd als jij hier. Dus ik kan het je niet kwalijk nemen .
(bericht gewijzigd op 9-7-2010 0:58:48)
"When an inner situation is not made concious, it appears outside as fate" ~ C.G. Jung
Op 09-07-2010 0:48:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Narchya:

Benny Lava:

Onheilsprofeten die parasiteren op de angst en hoop van eenvoudige mensen zijn ook echt van alle tijden.
Ik kan er met mijn verstand niet bij dat er mensen zijn die dit daadwerkelijk geloven. Ieder z'n heug hoor maar dit kan je toch niet serieus nemen?

Ongelooflijk.


Ach, ik had enkele jaren geleden net zo onnozel gereageerd als jij hier. Dus ik kan het je niet kwalijk nemen .


Uh, reageer je nu niet nog onnozeler dan?
Op 09-07-2010 8:29:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
leekje:
Samblo:

Narchya:

Benny Lava:

Onheilsprofeten die parasiteren op de angst en hoop van eenvoudige mensen zijn ook echt van alle tijden.
Ik kan er met mijn verstand niet bij dat er mensen zijn die dit daadwerkelijk geloven. Ieder z'n heug hoor maar dit kan je toch niet serieus nemen?

Ongelooflijk.


Ach, ik had enkele jaren geleden net zo onnozel gereageerd als jij hier. Dus ik kan het je niet kwalijk nemen .


Uh, reageer je nu niet nog onnozeler dan?


Ieder mag natuurlijk haar of zijn psychotische verzinselen schrijven, en er zullen altijd zgn. "onnozelen" volgen. Wie is er dan onnozel? De volger of de niet-volger?
oeps
Op 09-07-2010 10:44:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
leekje:

Ieder mag natuurlijk haar of zijn psychotische verzinselen schrijven, en er zullen altijd zgn. "onnozelen" volgen. Wie is er dan onnozel? De volger of de niet-volger?


ik heb nog een leuke voor je:

wie is er dan onnozeler, degene die denkt dat hij het zonder zich er in te verdiepen toch al beter weet,
of degene die tenminste toegeeft dat hij het gewoon niet weet en bereid is om zich ergens in te verdiepen?

We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 11-07-2010 19:41:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja: onnozel zijn in mijn ogen nu net die mensen die denken de wijsheid in pacht te hebben en daarom maar niet meer nadenken over hoe het zou zijn als ze ongelijk hebben. mag van mij. maar ik vind het vervelend als ik die mensen steeds anderen die wel verder denken onnozel hoor of zie noemen.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 11-07-2010 23:37:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: Heb wel beetje onderzoek gedaan naar Anna Hayes aka Ashayana Deane en moet zeggen dit ik wel geschrokken ben. Het minst erge is wellicht nog dat ze er ooit met de het geld van haar volgelingen is verdwenen. Natuurlijk moet je niet dingen verwerpen voor je er in te verdiepen maar om je dan maar meteen in een cult te storten is natuurlijk weer het andere uiterste.
Op 12-07-2010 1:13:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Samblo:

Heb wel beetje onderzoek gedaan naar Anna Hayes aka Ashayana Deane en moet zeggen dit ik wel geschrokken ben. Het minst erge is wellicht nog dat ze er ooit met de het geld van haar volgelingen is verdwenen. Natuurlijk moet je niet dingen verwerpen voor je er in te verdiepen maar om je dan maar meteen in een cult te storten is natuurlijk weer het andere uiterste.

dat is precies net eender als iemand die persé niets wil geloven. als je je in een cult stort zoals jij het stelt leef je weer maar in 1 waarheid en dat is niet aan te bevelen om een gezonde kijk op de dingen te behouden.
ik vind dat niet onnozel maar wel kortzichtig.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 12-07-2010 9:55:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Onnozel is het wanneer je dit na het lezen van alleen al het bovenstaande blog nog serieus neemt. Zoals ik al zei, het lijkt eerder het script van een nogal bedenkelijke aflevering van Startrek.
Als er ooit echt contact met aliens zal plaatsvinden zal er al een hele lange tijd overheen gaan eer we elkaar zullen begrijpen omdat onze referentie kaders lichtjaren uiteen liggen.
Maar er is natuurlijk altijd wel iemand te vinden die voor deze onzin valt.
Haar verhaal getuigt trouwens van weinig fantasie. Stargates, was ook al niet zo'n bedenkelijk SF verhaaltje van b-niveau?

Tetzmol.
PS: Volg mij, ik weet de waarheid! Mijn bankrekening nummer is 107524731.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 12-07-2010 0:41:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Tetzmol:

Onnozel is het wanneer je dit na het lezen van alleen al het bovenstaande blog nog serieus neemt. Zoals ik al zei, het lijkt eerder het script van een nogal bedenkelijke aflevering van Startrek.
Als er ooit echt contact met aliens zal plaatsvinden zal er al een hele lange tijd overheen gaan eer we elkaar zullen begrijpen omdat onze referentie kaders lichtjaren uiteen liggen.
Maar er is natuurlijk altijd wel iemand te vinden die voor deze onzin valt.
Haar verhaal getuigt trouwens van weinig fantasie. Stargates, was ook al niet zo'n bedenkelijk SF verhaaltje van b-niveau?

Tetzmol.
PS: Volg mij, ik weet de waarheid! Mijn bankrekening nummer is 107524731.

dikkopje ik heb trouwens niks over voor grensgevallen
(bericht gewijzigd op 12-7-2010 13:14:59)
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 12-07-2010 13:13:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: "Tevens heeft Drunvalo Melchizedek een stevige woordenwisseling met haar gehad, over de draairichtingen van de Merkaba, de kosmische bewustzijnsbus. De draairichting volgens Drunvalo Melchizedek is volgens Ashayana juist levensgevaarlijk, en zal leiden tot de duistere val."merkabagekissebis... ik had erbij willen zijn!


(bericht gewijzigd op 13-7-2010 18:44:11)
Op 13-07-2010 18:40:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
welja:

onnozel zijn in mijn ogen nu net die mensen die denken de wijsheid in pacht te hebben en daarom maar niet meer nadenken over hoe het zou zijn als ze ongelijk hebben. mag van mij. maar ik vind het vervelend als ik die mensen steeds anderen die wel verder denken onnozel hoor of zie noemen.


hij die denkt te weten is onnozel...

hij die weet dat hij uiteindelijk nog niets weet, die weet pas echt iets
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 13-07-2010 20:56:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.: btw, wat mij deze week opviel, de laatste wedstrijd van het wk was op dezelfde dag als een volledige zonsverduistering, de bal die men gebruikt verwijst naar de duivel/god enz...

als je een aantal van die zaken op een rijtje zet dan krijg je dezelfde soort rituelen als wat melchizedek ook houd, alleen lijkt mij dit eerder een anti-ritueel...

word er momenteel een spirituele strijd gevochten op deze planeet? je zou het bijna denken... (geheel los van wat ik er dus van geloof, ik vind het wel opvallend dat fifa blijkbaar ook waarde hecht aan dat soort rituelen )
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 13-07-2010 21:03:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
artikel:
“De CDT platen zijn holografische opname-, opslag-, en transmissie-instrumenten. Ze bevatten enorme hoeveelheden informatie van gegevens in gecodeerde, elektromagnetische en scalaire-staande-golfvorm".


Ehhh...

Tuurlijk!
Wist ik!
Cannot kill the Battery!!!
Op 13-07-2010 21:05:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden