In april en mei werd in de Verenigde Staten op History Channel de serie 'Ancient Aliens' uitgezonden. In mei 2009 zond de zender een twee uur durende special uit omtrent de vraag of buitenaardse wezens duizenden jaren geleden op aarde waren geland en onze beschaving als het ware aangepord werd door buitenaardse invloeden. De vraag werd reeds vele decennia geleden gesteld en werd eind jaren zestig populair door het boek van Erich von Däniken, 'Waren de Goden Kosmonauten?'.


De wetenschappers wimpelden de vraag zo vlug mogelijk af, maar vorig jaar bleek dat er bij televisiekijkend Amerika grote belangstelling was: het was het meest bekeken en meest populaire product van die zender in 2009. Dat was verrassend, want was de hele vraag niet reeds negatief beantwoord in de jaren zeventig, toen wetenschappers von Däniken als charlatan en leugenaar veroordeeld hadden? Blijkbaar niet... en dus wilde men meer. En kwam er in 2010 een serie, met maar liefst vijfmaal twee uur.

Ik werd tweemaal geïnterviewed en werd in bepaalde afleveringen als een soort van rode draad door het verhaal gebruikt. Was ik er blij mee? Tja... Dat de vraag gesteld moet en mag worden, is uiteraard prima. Dat ze onder de aandacht gebracht wordt, is ook goed. Maar wat de serie - zoals al te veel series - steeds maar deed was elk monument aangrijpen en dan de vraag stellen of er een buitenaardse ingreep heeft plaatsgevonden. Dat is gemakkelijk, maar daarom niet altijd juist... of best.

Neem bijvoorbeeld de Nazca-lijnen in Peru. Die zijn bekend geworden door het werk van Erich von Däniken. Indertijd wist men niet wat ze waren, maar door die internationale belangstelling, konden wetenschappers fondsen krijgen om onderzoek te doen. Nu weten we wat ze zijn en het zijn niet - zoals von Däniken speculeerde - een soort van Schiphol uit de oudheid. Toch blijft men maar die vraag stellen.

Ook de zogenaamde elektrische verlichting in de Egyptische tempel van Dendera is duidelijk iets anders, maar ook daar blijft men maar de vraag herhalen. Dat is dus niet netjes en al even erg als de wetenschappers die helemaal niet durven dromen. Waar bevindt zich echter het evenwicht? Hoe wordt de vraag van buitenaardse invloeden uiteindelijk beantwoord - positief of negatief?

Het antwoord is - zoals steeds - ergens middenin. Er zijn bepaalde plekken, zoals Puma Punku, die duidelijk het restant zijn van een hoogtechnologische beschaving. Daar bevinden zich stenen die absoluut niet op traditionele wijze vervaardigd kunnen zijn. Of die bouwheer buitenaards is, doet er even niet toe. Het kan eveneens een hoogtechnologische oude beschaving geweest zijn. Maar de vraag stellen op zich zou wetenschappers naar die plek moeten doen komen om er onderzoek uit te voeren.

Maar hoe moet het 'oude buitenaardsen' probleem opgelost worden? Louter dan alles maar aan te grijpen en te dirigeren naar ET, stel ik voor dat de voorstanders proberen een vijftal plekken of objecten te bepalen en daar alles in het werk voor stellen om te achterhalen of ET al dan niet aanwezig zou zijn geweest. Zo denk ik met name aan de Indusbeschaving en Harappa en andere steden. Daar gebeurde duidelijk een enorme ramp; de skeletten lagen nog steeds in de straten toen de archeologen hun opgravingen deden. En in de buurt waren er duidelijke tekenen van radioactiviteit, hoewel niet volledig bepaald kon worden of die afkomstig was uit de oudheid of meer recente tijden. Maar indien uit de oudheid, stel je even voor!

Harappa
(Harappa)

Daarnaast moeten wij allemaal - zowel wetenschapper als 'buitenaardse invloed voorstander' - meer openstaan naar technisch en technologisch vernuft van onze voorouders. Joseph Davidovits heeft aangetoond hoe de stenen van de Grote Piramide gemaakt zijn. Zowel Egyptologen als de 'von Däniken'-volgelingen besteden echter vrijwel geen aandacht aan de bevindingen van Davidovits. Zo schiet niets op en wordt het - weeral - een ego-gevecht, zoals het al te vaak is.

Zijn wij kinderen van ET? Mogelijk... Maar we moeten mogelijkheden trachten te zoeken om die vraag daadwerkelijk te kunnen beantwoorden?

arim: Slecht en zeer onvolledig artikel.
De schrijver laat na te vertellen wat de lijnen van Nazca dan wel zijn of de verlichting in de tempel van Dendera. Hij haalt enkel theorieën onderuit zonder deze te onderbouwen met een andere. Je kan wel roepen dat intussen is aangetoond dat iets niet is zoals Vond Däniken in de jaren zeventig stelde, maar vertel erdan wel bij wat het dan wel is.
Verder zijn maar weinigen bekend met Joseph Davidovits en al minder nog met zijn theorie die door de schrijver als een WAARHEID wordt weergegeven terwijl het niets meer is dan een redelijk aanneembare theorie. Niets bewijs, en dat wat als bewijs moet gelden is even gemakkelijk onderuit te halen.
Dus een slecht en onvolledig tendentieus artikel.
Op 18-07-2010 9:52:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: Goed artikel in die zin dat de werkwijze van de makers aan de kaak wordt gesteld. Hoogstwaarschijnlijk weer opgelegd door een hoofdredacteur of iemand daarboven 'uitmelken die hap en buig maar een beetje met de waarheid om dat te doen, dan maar wat oud nieuws als we het programma maar vol kunnen maken'(en 5 x 2 uur is nogal wat).
Ben het wel eens dat enige onderbouwing mist maar er wordt ook genoeg aan de lezer aangegeven om zelf op onderzoek te gaan.

Als Coppens alles moet gaan onderbouwen - wat natuurlijk leuk zou zijn - dan wordt het een ellenlang artikel. En dat kost ook enorm veel tijd. Waarvan ik me voor kan stellen dat de schrijver die niet in overvloed heeft. Het is geen betaald schrijven maar liefdewerk oud papier. Ook een overweging waard.

(bericht gewijzigd op 18-7-2010 10:05:15)
ech?
Op 18-07-2010 10:04:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Ik ben nog steeds een groot liefhebber van het Anunnaki-verhaal.
Of het volkomen juist is, is een tweede maar ik vind het aannemelijker dan het scheppingsverhaal of de evolutietheorie.
Cannot kill the Battery!!!
Op 18-07-2010 10:20:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
arim:

Slecht en zeer onvolledig artikel.
De schrijver laat na te vertellen wat de lijnen van Nazca dan wel zijn of de verlichting in de tempel van Dendera. Hij haalt enkel theorieën onderuit zonder deze te onderbouwen met een andere.

Niemand weet wat de Nazcalijnen precies zijn, of de verlichting bij Dendera. Je hoeft niet te weten wat iets is om te weten wat iets niet is. Als je iets kwijt bent en je weet alle plaatsen waar je het zeker niet hebt gelegd, weet je dan waar je het wel hebt gelegd? Neen.

Ik vraag me af, gezien je redelijk felle reactie, of je geloofssysteem werd aangevallen?
United as one. Divided by zero.
Op 18-07-2010 10:52:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Marsepars:

Ik ben nog steeds een groot liefhebber van het Anunnaki-verhaal.
Of het volkomen juist is, is een tweede maar ik vind het aannemelijker dan het scheppingsverhaal of de evolutietheorie.En hoe zijn die Anunnaki dan ontstaan?
Op 18-07-2010 11:11:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Joseph Davidovit stelt dat de stenen van de piramiden gegoten zijn, dat kan ook wel bij een bepaald percentage van de stenen, maar naar mijn weten bevatten de meeste stenen zeefossielen, wat dus bewijst dat het uitgehakt moet zijn.

Ik was zelf ook niet zo blij met de eenzijdige blik op buitenaardsen, maar dat is ook wel op de manier hoe von Daniken het altijd presenteerde. Misschien dat dit zo gemaakt is om de drempel laag te houden, een eerdere hoogontwikkelde beschaving is misschien een stapje te ver voor de mainstream kijker. Ik denk dat de Egyptische beschaving van voor het Oude Koninkrijk, onder andere, een nalatenschap is van de beschaving die we vandaag de dag "Atlantis" zouden noemen. Verschillende bronnen uit de spirituele hoek menen dat men in Atlantis en Egypte contact had met wezens uit andere dimensies en werelden (bijvoorbeeld de Hators).
(bericht gewijzigd op 18-7-2010 11:35:33)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 18-07-2010 11:14:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Samblo:

Marsepars:

Ik ben nog steeds een groot liefhebber van het Anunnaki-verhaal.
Of het volkomen juist is, is een tweede maar ik vind het aannemelijker dan het scheppingsverhaal of de evolutietheorie.En hoe zijn die Anunnaki dan ontstaan?


Ik meen dat de "Annunaki" slechts één ras was van velen die de Aarde in vroegere tijden hebben bezocht. Het heeft geen zin te vragen hoe die zijn ontstaan. Dit ras is waarschijnlijk weer geschapen door een ander ras. Er zijn biljoenen sterren en ontzaglijk veel werelden waar leven is en weer het leven doorgeven aan andere werelden. Het materiële is een voor ons zichtbaar uitvloeisel van het geestelijke, dus alles moet zijn oorsprong in het geestelijke hebben, namelijk in het bewustzijn.

Verder denk ik niet dat het Annunakiverhaal de hele waarheid is. Ik denk dat veel is ingekleurd door een mogelijk onjuiste interpretatie van Sitchin. Zo lijkt het me vooral zeer onwaarschijnlijk dat ze "primitieve" raketten gebruikten en bij het bestaan, of eens bestaan hebben, van de planeet Nibiru stel ik ook grote vraagtekens.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 18-07-2010 11:33:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mistery59: Er zijn nog zoveel zaken in de wereld waarvan men niet echt iets weet en men een soort (naar hun overtuiging) theorieen aanplakt. Vele weten schappers denken dat zij enkel hun eigen theorie de ware is. Werken veel te veel gesloten in hun context, ook teveel met religieuze aspekten erbij. Deze heren en dames zouden hun meningen meer open minded moeten doen, en open staan voor meer mogelijkheden, van het hoe en waarom en door wie. He is ook geweten dat deze mensen fondsen moeten krijgen van geldschieters en naar hun pijpen moeten dansen met hun "wetten" en hun "geloof". Zo kunnen ze nog jaaaaren zeveren onderling en hier en daar maar kleinigheden lossen voor de rest van ons. Hoe kun je iets aannemen als er religieuze invloed erop wordt gebruikt. Hoe kun je waarheden ondersteunen die op 35 verschillende manieren worden geinterpreteerd. Zo boeren verder en zal zo maar verder gaan, in hun kleingeestigheid.
Ik begrijp niet waarom zij(de onderzoekers)zo onder druk gezet worden. Iedereen is het er wel over eens om onze oorsprong uit te zoeken, maar worden gemanipuleerd door alles en nog wat om de echte waarheden te verdoezelen, verdraaien, verdenken of als zijnde vals te bestempelen. Wanneer gaan die 'vondsten' eens echt onderworpen worden voor alle wetenschappers zonder hinderen van instanties of invloeden. Zo alleen kan maar de mss echte waarheden achterhaald worden en vrijgegeven worden. Want erg veel vondsten worden zelfs gewoon geheim gehouden opdat één of ander land , religie op zijn kop komt te staan. Er wordt zoveel gespekuleerd over de oudheid met ieder zijn meningen erover, moeten veel meer open minded gaan werken en alle opzichten aan de kaak voelen. Maar of dit ooit zal gebeuren is naar mijn mening totaal niet mogelijk door invloeden van hogerhand of ernaast. Men houd veel te veel tegen en/of achter, zeker in het geval voor de gewone mens. Hun zienswijze is de echte , de rest kan verrekken. In iedere onderzoeker zit er een waarheid,dat is een feit.
Op 18-07-2010 11:42:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hano:
Marsepars:

Ik ben nog steeds een groot liefhebber van het Anunnaki-verhaal.
Of het volkomen juist is, is een tweede maar ik vind het aannemelijker dan het scheppingsverhaal of de evolutietheorie.Ik ben het helemaal met je eens. Blijft een bijzonder verhaal en zou goed passen en vele theorieen verklaren, waaronder de missing link. Het oude Mesopotamie (Irak) herbergt nog vele geheimen. Het is niet voor niks de bakermat van onse beschaving. Daar zijn we gemaakt. En puur gevoelsmatig klopt het ook.
Op 18-07-2010 0:36:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja: davidovits is het een en ander tegen gekomen maar dat bewijst niks. net zo min als al die andere zogenaamde bewijzen. de moderne wetenschap blijkt er vaak mijlen naast te zitten en maakt dat liefst niet te vlug bekend. al die geheimen zijn gewoon frustrerend voor een eenvoudig mens. mensen als von däniken aanvallen is gemakkelijk maar het zijn pioniers als hij die ons aan het denken zetten en het creatonisme niet vanzelfsprekend meer maken. voor de moderne mens al een hele vooruitgang. nadenken was ons afgeleerd en vinden we nu weer een voorwaarde voor ons leven. dus hoeven we bovenstaande niet voor zoete koek te slikken maar voor ons zelf beslissen waar we in meegaan of niet
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 18-07-2010 0:39:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros:
artikel:
Zo denk ik met name aan de Indusbeschaving en Harappa en andere steden. Daar gebeurde duidelijk een enorme ramp; de skeletten lagen nog steeds in de straten toen de archeologen hun opgravingen deden. En in de buurt waren er duidelijke tekenen van radioactiviteit, hoewel niet volledig bepaald kon worden of die afkomstig was uit de oudheid of meer recente tijden.


tsja, die vlam van Indra was/is inderdaad een vuil wapen

http://www.hinduwisdom.info/Vimanas.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Mohenjo-daro

Gooi die piepjonge, tot vervelens toe geredigeerde vod van een Bijbel weg en lees eens een ECHT "geloofs"boek

de literaire EN historische waarde van de Mahabharata is ontelbare malen, exponentieel veel groter dan die lokale dogmacompendiums waar lokale gelovers zich onledig mee houden

LEES DE MAHABHARATA en kom zelf tot de ontdekking dat het Amerikaanse rijk-tijdperk waar we nu in leven slechts een hautaine minipuist is op de reet van vadertje tijd

niets is iets, niet?
Op 18-07-2010 0:40:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Samblo:

Marsepars:

Ik ben nog steeds een groot liefhebber van het Anunnaki-verhaal.
Of het volkomen juist is, is een tweede maar ik vind het aannemelijker dan het scheppingsverhaal of de evolutietheorie.En hoe zijn die Anunnaki dan ontstaan?

Geen idee.
Misschien als de tijd daar is kan je het zelf aan ze vragen.
Dat ben ik in ieder geval wel van plan.
En aangezien ik meer vragen heb dan ik antwoorden verwacht, gaat het helemaal goed komen!


Maar nogmaals: ik zeg helemaal niet dat het de waarheid is. Ik vind het een mooi verhaal en het klopt naar mijn gevoel beter dan die andere dingen.
Of het echt zo gebeurt is, moet de tijd uitwijzen.
Cannot kill the Battery!!!
Op 18-07-2010 15:42:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: Ach met een potje bier op een druilerige herfst avond is het wel grappig om die serie te kijken er komt zeeeer veel materiaal aan bod het viel me erg mee je moet het natuurlijk een beetje gezond-kritisch bekijken maar ik heb er wel om gelachen

Op 18-07-2010 16:46:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
its: Maar er over mijmeren blijft mooi.
Op 18-07-2010 18:12:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
its:

Maar er over mijmeren blijft mooi.

Dat sowieso!
Cannot kill the Battery!!!
Op 18-07-2010 18:17:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
arim: 3.14po
Met mijn geloof heeft het niets te maken.
Schrijver beweert overigens dat men nu weet wat de Nazca-lijnen zijn. Jij zegt dat niemand dat weet. Dat bedoel ik met onvolledig.

Maan
Dat er zeefossielen gevonden zijn op de blokken van pyramides bewijst niet dat ze uitgehakt zijn.
Von Däniken heeft overigens ook boeken geschreven over Atlantis en oude hoogbegaafde beschavingen.
Op 18-07-2010 18:32:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
arim:

3.14po
Met mijn geloof heeft het niets te maken.
Schrijver beweert overigens dat men nu weet wat de Nazca-lijnen zijn. Jij zegt dat niemand dat weet. Dat bedoel ik met onvolledig.

Maan
Dat er zeefossielen gevonden zijn op de blokken van pyramides bewijst niet dat ze uitgehakt zijn.
Von Däniken heeft overigens ook boeken geschreven over Atlantis en oude hoogbegaafde beschavingen.


Niet op de blokken maar in de blokken. Waargenomen met (een soort van) röntgen-apparatuur. Over Atlantis, ja nu je het zegt heb ik hem daar inderdaad ooit wat horen vertellen. Toch jammer dat dit niet voorkomt in de serie.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 18-07-2010 23:36:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bud: Heya Bleeb,Bleep, Bliep!
Hebben we het over E.T.? De Bron van Spirituele Chemie!
Mensen kijk maar uit? Helaas schuilt daar een groot Schavuit.
Dit is niet om van te dromen want de meeste zijn Demonen.
Daar waar is de meeste Nijd krijgt te maken met een strijd.
Men zoekt vaak de verkeerde op en dit kost dan wel hun Kop.
Mens kan alle kanten uit afhankelijk wat er in hem/haar schuilt.
Maar wanneer Zij tot U komen Leert U zich wel in te tomen.


I Am ! The kingkey light! Blowing the Winti right!
Op 18-07-2010 23:43:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Bud:

Heya Bleeb,Bleep, Bliep!
Hebben we het over E.T.? De Bron van Spirituele Chemie!
Mensen kijk maar uit? Helaas schuilt daar een groot Schavuit.
Dit is niet om van te dromen want de meeste zijn Demonen.
Daar waar is de meeste Nijd krijgt te maken met een strijd.
Men zoekt vaak de verkeerde op en dit kost dan wel hun Kop.
Mens kan alle kanten uit afhankelijk wat er in hem/haar schuilt.
Maar wanneer Zij tot U komen Leert U zich wel in te tomen.
Met aardse vrienden als Sheldon Nidle heeft een mens geen buitenaardse vijanden meer nodig, zou ik zeggen.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 19-07-2010 1:42:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bud: Ja Ho rus Ben jij met zo'n snor als Dorus
Alles wat een mens kan zeggen valt echt wel te weerleggen.
Het leven is soms kattegejank en schenkt stank voor dank.
I Am ! The kingkey light! Blowing the Winti right!
Op 19-07-2010 5:34:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
B.A. Rabas:
3.14po:

arim:

Slecht en zeer onvolledig artikel.
De schrijver laat na te vertellen wat de lijnen van Nazca dan wel zijn of de verlichting in de tempel van Dendera. Hij haalt enkel theorieën onderuit zonder deze te onderbouwen met een andere.

Niemand weet wat de Nazcalijnen precies zijn, of de verlichting bij Dendera. Je hoeft niet te weten wat iets is om te weten wat iets niet is. Als je iets kwijt bent en je weet alle plaatsen waar je het zeker niet hebt gelegd, weet je dan waar je het wel hebt gelegd? Neen.

Ik vraag me af, gezien je redelijk felle reactie, of je geloofssysteem werd aangevallen?

Hoe weten ze dan dat de lijnen van Nazca geen schiphol uit de oudheid is? En die verlichting idem. Pas als je weet wat iets is, kan je zeggen wat het niet is...
Als je op een bepaalde plaats hebt gevonden wat je zocht, dan pas weet je zeker waar je het niet hebt neergelegd.
(bericht gewijzigd op 19-7-2010 8:20:45)
Ik denk, dus ik ben
Op 19-07-2010 8:19:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
x0rcist: Wat een gigantisch slecht artikel! Als je had opgelet weet je dat van Daniken niks beweert wat niet met zekerheid gezegd kan worden. Feiten zijn feiten maar van daniken opert het idee alleen maar met een hoop vraagtekens erachter???? Dit om het aannemelijk te maken dat de mens ooit kennis / technologie moet hebben gehad wat tegenwoordig niet of nauwelijks te doen is.. vergeet niet dat het over locaties gaat van 5000 jaar of ouder! We hebben het dan over een volk uit het stenen tijdperk dat nauwelijks metalen gereedschappen hadden.. Ik noem bijvoorbeeld maya steden als Tikal waar nooit iets van gereedschap is gevonden. Ik weet niet hoor maar dit artikel is echt te kort door de bocht.. Ik ga niet beweren dat we afstammen of gecreerd zijn door een buitenaardse beschaving maar het maakt een hoop theorien wel veel aannemelijker! Als je bijvoorbeeld kijkt naar Nasca dan zie je daar bergtoppen die volledig zijn afgevlakt, denk je dat dit natuurlijk is? Ik weet het niet hoor..

En dan bijvoorbeeld de kennis die onze voorouders hadden over de sterren en planeten, omloop tijden rond de zon die bekend waren van Venus?? Hoeveel jaar zou een beschaving zonder telescoop erover doen om zoiets te bereken zonder zak japanner?? Ik weet niet hoor maar dit soort zaken roepen meer vragen op als antwoorden.....
(bericht gewijzigd op 19-7-2010 12:12:33)
Disturbing the Masses
Op 19-07-2010 0:11:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bud: Dat bedoel ik dan gelijk heeft hier elke man.
Wat en wie is dan Wijzer? Deze Alien van BudWeiser?

I Am ! The kingkey light! Blowing the Winti right!
Op 19-07-2010 13:59:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Ik vind dat ze eens wat minder op de nazca lijnen moeten ouwehoeren en meer op de OOParts en de link tussen goden uit de oudheid en werken als de mahabharata en enuma elish.
Op 19-07-2010 15:04:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: @Bud kun je ook volwassen rijmpjes in plaats van die basis schoolstof ??

een beetje variatie kan geen kwaad lijkt me ..
Op 19-07-2010 22:27:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Haplo: Ik denk dat we alleen zijn in een koud, gevaarlijk en vijandig heelal. Alles wat we tot nu buiten deze planeet ontdekt hebben is dood, gevaarlijk en levenloos. Als je puur naar de feiten kjikt vrees ik dat het helaas niet anders is, maar we zijn tot nu toe simpelweg alleen in een enorme dode ruimte.
Wie zijn geschiedenis vergeet, is gedoemd het opnieuw mee te maken
Op 20-07-2010 10:49:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros:
Haplo:

Ik denk dat we alleen zijn in een koud, gevaarlijk en vijandig heelal. Alles wat we tot nu buiten deze planeet ontdekt hebben is dood, gevaarlijk en levenloos. Als je puur naar de feiten kjikt vrees ik dat het helaas niet anders is, maar we zijn tot nu toe simpelweg alleen in een enorme dode ruimte.

en dat voor een Patryn
tsssss
niets is iets, niet?
Op 20-07-2010 11:10:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hano:
x0rcist:

Wat een gigantisch slecht artikel! Als je had opgelet weet je dat van Daniken niks beweert wat niet met zekerheid gezegd kan worden. Feiten zijn feiten maar van daniken opert het idee alleen maar met een hoop vraagtekens erachter???? Dit om het aannemelijk te maken dat de mens ooit kennis / technologie moet hebben gehad wat tegenwoordig niet of nauwelijks te doen is.. vergeet niet dat het over locaties gaat van 5000 jaar of ouder! We hebben het dan over een volk uit het stenen tijdperk dat nauwelijks metalen gereedschappen hadden.. Ik noem bijvoorbeeld maya steden als Tikal waar nooit iets van gereedschap is gevonden. Ik weet niet hoor maar dit artikel is echt te kort door de bocht.. Ik ga niet beweren dat we afstammen of gecreerd zijn door een buitenaardse beschaving maar het maakt een hoop theorien wel veel aannemelijker! Als je bijvoorbeeld kijkt naar Nasca dan zie je daar bergtoppen die volledig zijn afgevlakt, denk je dat dit natuurlijk is? Ik weet het niet hoor..

En dan bijvoorbeeld de kennis die onze voorouders hadden over de sterren en planeten, omloop tijden rond de zon die bekend waren van Venus?? Hoeveel jaar zou een beschaving zonder telescoop erover doen om zoiets te bereken zonder zak japanner?? Ik weet niet hoor maar dit soort zaken roepen meer vragen op als antwoorden.....


De beste stuurlui staan aan wal. Het enige wat je doet is nog meer vraagtekens neerzetten
Op 20-07-2010 23:58:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:
Haplo:

Ik denk dat we alleen zijn in een koud, gevaarlijk en vijandig heelal. Alles wat we tot nu buiten deze planeet ontdekt hebben is dood, gevaarlijk en levenloos. Als je puur naar de feiten kjikt vrees ik dat het helaas niet anders is, maar we zijn tot nu toe simpelweg alleen in een enorme dode ruimte.

Wat is leven, in stilliggende stenen zit vaak nog meer leven dan om ons heen.
Op 21-07-2010 2:47:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Splash:
Haplo:

Ik denk dat we alleen zijn in een koud, gevaarlijk en vijandig heelal. Alles wat we tot nu buiten deze planeet ontdekt hebben is dood, gevaarlijk en levenloos. Als je puur naar de feiten kjikt vrees ik dat het helaas niet anders is, maar we zijn tot nu toe simpelweg alleen in een enorme dode ruimte.

Alles draait om van alles, zowel op micro- als op macroniveau.
Zie je de sterren niet schitteren?
Voel je niet de immense power van de eindeloosheid?
En dat noem je dode ruimte?
Ziende blind, noem ik dat.
Op 21-07-2010 4:57:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Splash:

Haplo:

Ik denk dat we alleen zijn in een koud, gevaarlijk en vijandig heelal. Alles wat we tot nu buiten deze planeet ontdekt hebben is dood, gevaarlijk en levenloos. Als je puur naar de feiten kjikt vrees ik dat het helaas niet anders is, maar we zijn tot nu toe simpelweg alleen in een enorme dode ruimte.

Alles draait om van alles, zowel op micro- als op macroniveau.
Zie je de sterren niet schitteren?
Voel je niet de immense power van de eindeloosheid?
En dat noem je dode ruimte?
Ziende blind, noem ik dat.


Ik ben het eens met Haplo. Wat hij doet is logisch. Hij extrapoleert, terecht, de bevindingen van onze bevindingen tot nu toe over de rest van het heelal.

Tot nu toe hebben we nog geen sprankje leven gevonden buiten onze eigen aarde. Logisch dat dat de verwachting aanpast voor alle planeten die we nog moeten gaan ontdekken. Als ik al uren door het platte land rijdt, en louter boerderijtjes tegenkom, verwacht ik ook niet zomaar ineens een winkelcentrum, in the middle of nowhere.

Als er elder in het heelal ander beschavingen te vinden zijn, die geavanceerder zijn dan ons, dan zou dat opvallen.
I might just be saying that to get you mad...
Op 21-07-2010 9:35:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
B.A. Rabas:
Clavius:


Tot nu toe hebben we nog geen sprankje leven gevonden buiten onze eigen aarde. Logisch dat dat de verwachting aanpast voor alle planeten die we nog moeten gaan ontdekken. Als ik al uren door het platte land rijdt, en louter boerderijtjes tegenkom, verwacht ik ook niet zomaar ineens een winkelcentrum, in the middle of nowhere.

Als er elder in het heelal ander beschavingen te vinden zijn, die geavanceerder zijn dan ons, dan zou dat opvallen.


Wat een onzin weer. Allereerst laat de waarschijnlijkheid dat er leven elders in het universum is ,door middel van wiskundige berekeningen, geen ruimte voor twijfel. Het moet er zijn.
Daarnaast zijn er bewijzen gevonden dat er buiten de aarde wel bouwstenen voor het leven aanwezig zijn:
"In de interstellaire ruimte, in kometen, in sommige meteorieten en op een aantal planetoïden en manen wemelt het immers van allerlei organische verbindingen (‘organisch’ in chemische zin, niet noodzakelijkerwijs van biologische herkomst). Daarvan komt een aantal overeen met de chemische bouwstenen van het leven. Een mogelijk begin van de chemische evolutie kan bijvoorbeeld liggen in de vorming van waterstofcyanide (HCN), dat onder toevoer van energie gemakkelijk ontstaat uit methaan (CH4) en ammoniak (NH3). Alle drie de verbindingen zijn wijdverbreid in het heelal. Met water en ammoniak vormt waterstofcyanide aminozuren – bouwstenen van eiwitten – en atoomringen van koolstof, stikstof en waterstof – bouwstenen van DNA en RNA."

http://www.kennislink.nl/publicaties/leven-uit-de-ruimte

Ik denk, dus ik ben
Op 21-07-2010 9:46:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
B.A. Rabas:

Wat een onzin weer. Allereerst laat de waarschijnlijkheid dat er leven elders in het universum is ,door middel van wiskundige berekeningen, geen ruimte voor twijfel.


Die wiskundige berekening laat wél ruimte over tot twijfel, want het is een kwestie van vanuit welk opzicht je het bekijkt. Die berekening geeft louter het ontelbare aantal stelsels en planeten aan. Meer niet. En omdat het er zo veel zijn, MOET er elders wel leven voorkomen... Want? Waarom? Is dat wel zo?

Ik pak diezelfde berekening en zeg dat als het leven dan zo 'normaal' en alom vertegenwoordigd zou zijn, dat we dan niet zó lang hoefden te speuren. Het had dan heus wel opgevallen. De doodse stilte en leegte in de ruimte spreekt boekdelen.

Zie je, die berekening wordt te pas en te onpas gebruikt als 'bewijs'. Maar het is niet meer dan een... berekening.
B.A. Rabas:

Het moet er zijn.
Daarnaast zijn er bewijzen gevonden dat er buiten de aarde wel bouwstenen voor het leven aanwezig zijn:

Water is ook een bouwsteen van het leven. En dus? Zand is een bouwsteen voor huizen. Betekent dat dat er ook huizen in de ruimte zijn gevonden? Nee...
I might just be saying that to get you mad...
Op 21-07-2010 10:00:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Haplo: Ik zal mijzelf even wat nuanceren. Briljante opmerking van ourobouros... ;-)

Het argument dat velen gebruiken klopt helaas niet; je kan niet zeggen: het heelal is zo groot dat er wel ergens leven moet zijn.

Wetenschappelijk is bewijs pas bewijs als iets zichtbaar en herhaalbaar is. Dus zolang er geen aliens op aarde landen of er iets tastbaars uit de ruimte komt vallen, blijft alles theorie. En omdat het theorie is, blijft het de uitdaging om argumenten te zoeken en te bediscuseren.

Nou is het wel zo dat als ik een dobbelsteen 1 miljard keer gooi, de kans op een gekozen nummer redelijk is. Leven is echter oneindig veel moeilijker dan een nummer gooien. Als ik bijvoorbeeld een puzzel van het dak gooi, wat is dan de kans dat alles goed neerkomt?

Nu is het heelal zo niet voor te stellen groot dat het misschien zou kunnen ergens omdat de mogelijkheden bijna oneindig zijn. Maar dan komen er nog weer legio problemen bij: is het intelligent, kennen ze moraal, religie. hebben ze techniek, bestaan ze nog, welke dimensie etc etc.

Als er al een soort vorm van leven zou zijn, dan is het voor hun waarschijnlijk net zo onmogelijk moeilijk buiten hun zonnestelsel te komen als voor ons.

De kans op spontaan leven is al zo klein, dat ons eigen leven al een mysterie op zich is.
Wie zijn geschiedenis vergeet, is gedoemd het opnieuw mee te maken
Op 21-07-2010 10:12:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
B.A. Rabas:
Clavius:

B.A. Rabas:

Wat een onzin weer. Allereerst laat de waarschijnlijkheid dat er leven elders in het universum is ,door middel van wiskundige berekeningen, geen ruimte voor twijfel.


Die wiskundige berekening laat wél ruimte over tot twijfel, want het is een kwestie van vanuit welk opzicht je het bekijkt. Die berekening geeft louter het ontelbare aantal stelsels en planeten aan. Meer niet. En omdat het er zo veel zijn, MOET er elders wel leven voorkomen... Want? Waarom? Is dat wel zo?

Ik pak diezelfde berekening en zeg dat als het leven dan zo 'normaal' en alom vertegenwoordigd zou zijn, dat we dan niet zó lang hoefden te speuren. Het had dan heus wel opgevallen. De doodse stilte en leegte in de ruimte spreekt boekdelen.

Zie je, die berekening wordt te pas en te onpas gebruikt als 'bewijs'. Maar het is niet meer dan een... berekening.
B.A. Rabas:

Het moet er zijn.
Daarnaast zijn er bewijzen gevonden dat er buiten de aarde wel bouwstenen voor het leven aanwezig zijn:

Water is ook een bouwsteen van het leven. En dus? Zand is een bouwsteen voor huizen. Betekent dat dat er ook huizen in de ruimte zijn gevonden? Nee...

Misschien willen ze geen contact met ons en zien we ze daarom niet....

En zand is een overblijfsel van stenen en die zijn er genoeg in de ruimte. Weer een non-argument dus.
Ik denk, dus ik ben
Op 21-07-2010 11:04:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
B.A. Rabas:

En zand is een overblijfsel van stenen en die zijn er genoeg in de ruimte. Weer een non-argument dus.


Nee, je begrijpt het argument alleen niet. Je stelt dat de bouwstoffen van het leven alom vertegenwoordigd is in de ruimte. En ik zeg, so what? Dan nog is er geen leven gevonden. Zoals, zand en stenen ook alom vertegenwoordigd zijn, maar dat nog steeds niet betekent dat er flatgebouwen op andere planeten moeten staan.
I might just be saying that to get you mad...
Op 21-07-2010 11:12:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
B.A. Rabas:
Clavius:

B.A. Rabas:

En zand is een overblijfsel van stenen en die zijn er genoeg in de ruimte. Weer een non-argument dus.


Nee, je begrijpt het argument alleen niet. Je stelt dat de bouwstoffen van het leven alom vertegenwoordigd is in de ruimte. En ik zeg, so what? Dan nog is er geen leven gevonden. Zoals, zand en stenen ook alom vertegenwoordigd zijn, maar dat nog steeds niet betekent dat er flatgebouwen op andere planeten moeten staan.

Nee maar het feit dat de bouwstenen aanwezig zijn in samenhang met de grote waarschijnlijkheid leidt er toe dat je mag veronderstellen dat er leven elders aanwezig is. Doordat er vooralsnog bewijs ontbreekt wil dat nog niet zeggen dat het er niet is. Sterker nog, over niet al te lange tijd zal het bestaan van niet-aards leven onomstotelijk worden aangetoond. Daarvan ben ik in ieder geval wel overtuigd.
Ik denk, dus ik ben
Op 21-07-2010 13:03:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Clavius:
Ik ben het eens met Haplo. Wat hij doet is logisch. Hij extrapoleert, terecht, de bevindingen van onze bevindingen tot nu toe over de rest van het heelal.


Clavius:
Als er elder in het heelal ander beschavingen te vinden zijn, die geavanceerder zijn dan ons, dan zou dat opvallen.


Het heelal is zo groot dat het bijna niet voor te stellen is. Op basis van wat we er nu van weten kun je volgens mij nog niks concluderen.
Is it electrickery?
Op 21-07-2010 13:15:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Platoon: Tot de industrialisering kwam het technologische nivo in West-Europa niet uit boven dat van de Romeinen zo'n 1500 jaar eerder. Dan vindt in pakweg 250 jaar een enorme en exponentieel verlopende versnelling plaats die ons naar de huidige (en toekomstige) mogelijkheden brengt. Door de grote bevolkingsdichtheid op aarde en de brede beschikbaarheid van communicatietechnologie is nagenoeg elke aardbewoner op de hoogte van de laatste stand van de technologie. Maar stel nu eens dat de aarde beduidend minder dicht bevolkt zou zijn. Dan zou een enorme technologiesprong - waar dus bewezen slechts enkele eeuwen voor nodig is - beperkt blijven tot de groep of het volk waarbinnen die plaats vindt. Overal elders op aarde zou men nog in de steentijd of op 'Romeins nivo' zijn. Sporadische contacten met de groep die de technologische sprong voorwaarts heeft gemaakt zouden als die met goden zijn en de beschrijvingen van de niet-begrepen technologie zouden het fijne daarvan niet duidelijk kunnen maken. Dit is nu precies wat er volgens mij in de verre oudheid is gebeurd. Een snelle, exponentieel verlopende, technologiesprong binnen een kleine groep op een klein territorium. Dit is heel wat plausibeler dan de hypothese van bezoek uit de ruimte.
Op 21-07-2010 16:22:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Maar die contacten tussen de 'gevorderden' en de 'beginnelingen' om het zo maar even te noemen Platoon, zouden de gevorderden daar geen verslag van gedaan hebben ergens? Of hun kennis hebben overgedragen aan de andere groepen?
Edit: dit laatste wel natuurlijk... wel ff d'rbij blijven...
(bericht gewijzigd op 21-7-2010 16:32:20)
Is it electrickery?
Op 21-07-2010 16:29:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Platoon:

Tot de industrialisering kwam het technologische nivo in West-Europa niet uit boven dat van de Romeinen zo'n 1500 jaar eerder. Dan vindt in pakweg 250 jaar een enorme en exponentieel verlopende versnelling plaats die ons naar de huidige (en toekomstige) mogelijkheden brengt. Door de grote bevolkingsdichtheid op aarde en de brede beschikbaarheid van communicatietechnologie is nagenoeg elke aardbewoner op de hoogte van de laatste stand van de technologie. Maar stel nu eens dat de aarde beduidend minder dicht bevolkt zou zijn. Dan zou een enorme technologiesprong - waar dus bewezen slechts enkele eeuwen voor nodig is - beperkt blijven tot de groep of het volk waarbinnen die plaats vindt. Overal elders op aarde zou men nog in de steentijd of op 'Romeins nivo' zijn. Sporadische contacten met de groep die de technologische sprong voorwaarts heeft gemaakt zouden als die met goden zijn en de beschrijvingen van de niet-begrepen technologie zouden het fijne daarvan niet duidelijk kunnen maken. Dit is nu precies wat er volgens mij in de verre oudheid is gebeurd. Een snelle, exponentieel verlopende, technologiesprong binnen een kleine groep op een klein territorium. Dit is heel wat plausibeler dan de hypothese van bezoek uit de ruimte.


Wauw, dit is een mooie. Platoon's theorie verklaart niet alleen "buitenaards bezoek", maar ook Goden en religie. Bepaalde mythen, etc...
I might just be saying that to get you mad...
Op 21-07-2010 16:45:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: ja leuk theorietje en dat is alles.
Op 21-07-2010 18:05:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Platoon:
Emie :

Maar die contacten tussen de 'gevorderden' en de 'beginnelingen' om het zo maar even te noemen Platoon, zouden de gevorderden daar geen verslag van gedaan hebben ergens? Of hun kennis hebben overgedragen aan de andere groepen?

Laten we eens aannemen dat het verschil is geweest als die tussen 24e-eeuwers en steentijdters. Het verslag van ontmoetingen en de vastlegging van kennis zou nog geavanceerder gebeuren dan op de huidige digitale dragers, maar wat zou daar na 20.000 jaar (of nog veel langer) nog van over zijn? Vergelijk het met de informatie op dvd of usb-stick die al na 10 jaar verdwenen kan zijn. Plus dat we het hebben over een betrekkelijk kleine groep 'gevorderden' in een eveneens klein gebied. Er zal dus hoogst incidenteel iets terug worden gevonden dat nog wel min of meer de oorspronkelijke vorm heeft en waarvan de inhoud is verdwenen.
Kennisoverdracht zal niet hebben plaatsgevonden. Vergelijk het met een kwantumfysicus die aan een nog in de steentijd levende aboriginal zijn kennis wil overdragen. Onbegonnen werk.
We moeten het dus zoeken bij de 'steentijdters', hun overgeleverde verhalen. En die zijn er volop. Het wemelt van de 'cargo-cultussen' in de - veelal religieuze - verhalen. Henoch, Ezechiel, Openbaringen, de Veda's, Atlantis, Mu, echt eindeloos.
Waar het om gaat is deze verhalen die toen niet begrepen gebeurtenissen beschrijven te vertalen naar met de huidige technologie te begrijpen gebeurtenissen. En daarvoor hoeven geen onwaarschijnlijke contacten met buitenaardsen te worden aangenomen. De veel waarschijnlijker plaatselijke technologische versnelling die na enige tijd weer wordt uitgewist (door een plaatselijke ramp, epidemie, o.i.a.) is veel voor de hand liggender. Er hoeft dan immers niet te worden aangenomen dat de reeele hindernissen van ruimtereizen voor de 'bezoekers' niet bestonden. Ockham's scheermes is ook hier van toepassing.
Op 21-07-2010 18:50:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Wat ik niet begrijp: hoe kunnen de hersenen van de mens zoveel overcapaciteit hebben? En in erg korte tijd plots van klein naar nog maar net passend in onze schedelpan gaan? Dat is niet bepaald hoe de natuur werkt, toch?
United as one. Divided by zero.
Op 21-07-2010 19:05:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Ik vind 't wel een goed verhaal, Platoon! Een toevoeging. Maar ik sluit ook buitenaards contact niet uit, gewoon omdat ik het niet weet en ook niets uitsluit

3,14po, Piet(er) Vroon heeft een boek geschreven over de te snelle ontwikkeling van ons brein, ik ga even zoeken.

Edit: Piet Vroon: Tranen van de krokodil: over de snelle evolutie van onze hersenen - 1e druk Baarn 1989
(bericht gewijzigd op 21-7-2010 19:30:23)
Is it electrickery?
Op 21-07-2010 19:28:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Platoon:
3.14po:

Wat ik niet begrijp: hoe kunnen de hersenen van de mens zoveel overcapaciteit hebben? En in erg korte tijd plots van klein naar nog maar net passend in onze schedelpan gaan? Dat is niet bepaald hoe de natuur werkt, toch?

Dit is de oude en inmiddels onjuist gebleken gedachte dat ieder stukje hersens een bepaalde taak heeft en er dan een stuk ongebruikt overblijft. In feite werken neuronen uit verschillende delen van de hersenen in actie-netwerken. Zo zijn ze allemaal, maar niet allemaal tegelijk, betrokken bij ons functioneren. Er is dus geen overcapaciteit.
Het hersenvolume is niet plotseling van klein naar groot gegroeid. De ontwikkeling van de eerste mensenachtigen tot nu heeft zo'n 7 miljoen jaar geduurd waarin het hersenvolume naar het huidige niveau groeide. Dit ging niet in rechte lijn, eerdere mensensoorten hadden zelfs een grotere herseninhoud dan wij.
Overigens werkt de evolutie (natuur) soms wel degelijk sprongsgewijs.
Op 21-07-2010 19:44:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros:
Clavius:


Tot nu toe hebben we nog geen sprankje leven gevonden buiten onze eigen aarde. Logisch dat dat de verwachting aanpast voor alle planeten die we nog moeten gaan ontdekken.

Als ik al uren door het platte land rijdt, en louter boerderijtjes tegenkom, verwacht ik ook niet zomaar ineens een winkelcentrum, in the middle of nowhere.nou nee, ok,
maar als je lang genoeg doorrijdt,
bereik je hoogstwaarschijnlijk weer een nieuwe stad,
met supermarkten zat
niets is iets, niet?
Op 23-07-2010 1:23:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Platoon:

Laten we eens aannemen dat het verschil is geweest als die tussen 24e-eeuwers en steentijdters. Het verslag van ontmoetingen en de vastlegging van kennis zou nog geavanceerder gebeuren dan op de huidige digitale dragers, maar wat zou daar na 20.000 jaar (of nog veel langer) nog van over zijn? Vergelijk het met de informatie op dvd of usb-stick die al na 10 jaar verdwenen kan zijn. Plus dat we het hebben over een betrekkelijk kleine groep 'gevorderden' in een eveneens klein gebied. Er zal dus hoogst incidenteel iets terug worden gevonden dat nog wel min of meer de oorspronkelijke vorm heeft en waarvan de inhoud is verdwenen.
Kennisoverdracht zal niet hebben plaatsgevonden. Vergelijk het met een kwantumfysicus die aan een nog in de steentijd levende aboriginal zijn kennis wil overdragen. Onbegonnen werk.
We moeten het dus zoeken bij de 'steentijdters', hun overgeleverde verhalen. En die zijn er volop. Het wemelt van de 'cargo-cultussen' in de - veelal religieuze - verhalen. Henoch, Ezechiel, Openbaringen, de Veda's, Atlantis, Mu, echt eindeloos.
Waar het om gaat is deze verhalen die toen niet begrepen gebeurtenissen beschrijven te vertalen naar met de huidige technologie te begrijpen gebeurtenissen. En daarvoor hoeven geen onwaarschijnlijke contacten met buitenaardsen te worden aangenomen. De veel waarschijnlijker plaatselijke technologische versnelling die na enige tijd weer wordt uitgewist (door een plaatselijke ramp, epidemie, o.i.a.) is veel voor de hand liggender. Er hoeft dan immers niet te worden aangenomen dat de reeele hindernissen van ruimtereizen voor de 'bezoekers' niet bestonden. Ockham's scheermes is ook hier van toepassing.


Grandioos! Ik moet ineens ook aan de veelvuldig beschreven Vimana's denken, met duidelijk omschrijvingen van kernbommen.

Maar waar is die kleine groep, met de technologische voorsprong gebleven?
I might just be saying that to get you mad...
Op 23-07-2010 9:30:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Platoon:
Clavius:

Maar waar is die kleine groep, met de technologische voorsprong gebleven?

Als gezegd, een klein aantal, op een klein gebied, 20.000 jaar of nog veel langer geleden, daar vindt je alleen wat van terug in de overgeleverde, niet-begrepen en verminkte verhalen van steentijdters over hun sporadische ontmoetingen met technologie die ver boven hun pet ging. En die zijn er volop. En verder een incidenteel artefact. Die zijn er ook.
Op 23-07-2010 14:31:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Parsifal: Slecht vertaald artikel
Op 23-07-2010 16:27:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joep:
Bud:

Heya Bleeb,Bleep, Bliep!
Hebben we het over E.T.? De Bron van Spirituele Chemie!
Mensen kijk maar uit? Helaas schuilt daar een groot Schavuit.
Dit is niet om van te dromen want de meeste zijn Demonen.
Daar waar is de meeste Nijd krijgt te maken met een strijd.
Men zoekt vaak de verkeerde op en dit kost dan wel hun Kop.
Mens kan alle kanten uit afhankelijk wat er in hem/haar schuilt.
Maar wanneer Zij tot U komen Leert U zich wel in te tomen.
Hé, Bud is terug
Wanneer komt je eerste rijm-bundel uit?
...
Op 10-10-2010 11:58:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden