In dit nieuwe hoofdstuk van de blogbib Thomas Travel neem ik u mee naar het steilste eiland ter wereld, want nergens op onze planeet liggen zo'n hoge bergen op zo'n kleine oppervlakte. In deze 'Thomas Goes La Palma'-reeks komt u meer te weten over de Guanches, drakenbomen, vulkanen en vulkaankraters, het observatorium Roque de Los Muchachos, de Caldera de Taburiente, prehistorische grotwoningen met petrogliefen en... de Madonna van de Sneeuw.

Grotwoning in La Zarza
(Grotwoning in La Zarza)

La Zarza en La Zarcita

De rotstekeningen van La Zarza en La Zarcita situeren zich op het grondgebied van Garafía (tussen La Mata en Llano Negro) en werden in 1941 ontdekt door A. Mata en E. Serra. Deze ontdekking merkt tevens het begin van het archeologisch onderzoek naar de rotstekeningen op La Palma. Garafía heeft een ruim aanbod van grotwoningen die zich in twee verschillende lagen situeren: de eerste tussen de 200 en 1.100 meter, de tweede boven de 1.800 meter.

De motieven van de rotstekeningen bestaat uit vier basiscategorieën: spiralen, cirkelvormig, meander en lineair. Een combinatie van variaties in iedere categorie leiden tot een sensationele en buitengewone verscheidenheid. Met aandacht voor de geografische locatie, de natuurlijke context, de weergegeven motieven en de economische strategieën van de Auarites kan men de petrogliefen als een magische bezigheid interpreteren. Deze insteek zou het afdwingen van een gunstige natuurlijke omgeving kunnen zijn, of bescherming in kritieke situaties bestendigen.

Rotstekeningen in La Zarza
(Rotstekeningen in La Zarza)

De oorspronkelijke bewoners van het eiland hebben vlak bij een bron, op de grens van een laurier- en dennenbomenbos en heidevelden in een halfronde rotswand 29 tekeningen - petrogliefen - gekerfd. Die moeten met een stenen wig aangebracht zijn, want ijzer hadden ze nog niet. In de rotswand zijn zeer gevarieerde golvende lijnen en spiralen en doolhofachtige motieven te zien. In sommige zijn figuren te herkennen, zoals wellicht een man met een golvende baard en een corpulente oermoeder.

Verderop ligt de vindplaats La Zarcita waar nog eens 18 tekeningen te zien zijn. Deze werden al in 1941 ontdekt, maar hun betekenis is nog altijd niet ontrafeld. Sommige tekens zijn geïdentificeerd als tekens van het Libische alfabet, andere als christelijke kruistekens. Misschien zijn het wel bezweringsformules om de goden gunstig te stemmen of misschien wel een geheimschrift dat de wegwijzer naar een kostbare bron verbergt. Natuurlijk kan dit ook het werk zijn van een fantasierijke kunstenaar die geïnspireerd raakte door de magie van de plek.

Grotwoning in La Zarza
(Grotwoning in La Zarza)

De megalithische cultuur van het neolithicum geloofde in een leven na de dood. Dit gedachtegoed kwam in de kunst tot uiting in de vorm van ideogrammen, geometrische tekens die een idee symboliseerden. Een vaak toegepast ideogram was de spiraal die waarschijnlijk de oneindigheid van begin en einde symboliseert. Dit teken lijkt een soort sleutel tot de onsterfelijkheid te zijn geweest.

Rotstekeningen met een labyrintvorm worden als een ingewikkelde vorm van de spiraal beschouwd. Misschien beschrijven de windingen oeroude symbolische voorstellingen van de levensloop en de wedergeboorte na de dood. Het is mogelijk dat deze tekens in de megalithische cultuur een belangrijke rol bij rituelen hebben gespeeld, of dat priesters ze gebruikt hebben om hun leerlingen in te wijden in de geheimen van geboorte, dood en wedergeboorte.

Rotstekening in La Zarza
(Rotstekening in La Zarza)

Wetenschappers onderscheiden in de neolithische symbolische kunst meestal drie stijlrichtingen. De in kalksteen uitgewerkte spiralen en kringen die alleen op Malta voorkomen zijn in kunstzinnig opzicht uniek. Ongeveer in dezelfde periode ontstonden in West-Europa de grote grafkamers uit de megalithische cultuur. Hierin zijn met stenen werktuigen samenhangende groepen abstracte motieven - kringen, bogen, spiralen, labyrinten, zigzaglijnen en zonnesymbolen - aangebracht. Prachtige voorbeelden van deze zogenaamde ganggrafkunst zijn op het eiland Gavrinis in Bretagne en in de tumulus van Newgrange in Ierland te vinden. Waarschijnlijk dienden de spiralen als een soort leidraad die de overledenen moesten helpen om de weg naar de andere wereld te vinden.

Veel wijdverbreider is de derde neolithische kunstrichting, die op alle continenten voorkomt. In rotswanden, op liggende rotsplateaus, op losse rotsblokken en vaak ook op door mensen opgerichte stenengroeperingen (ringvormige of komvormige holtes) zijn soms spiralen gekerfd. De komvormige holtes zijn misschien gebruikt om een eenvoudig, prehistorisch hulpmiddel voor de waarneming van het firmament in te zetten. Deze stijl - die in artistiek opzicht niet zo interessant is - komt het meest voor in het noordwesten van het Iberische Schiereiland, het deel van Europa dat zich ten zuiden van de Pyreneeën bevindt.

Rotstekeningen in La Zarza
(Rotstekeningen in La Zarza)

De rotstekeningen op La Palma worden tegenwoordig door wetenschappers beschouwd als een tussenvorm van de ganggrafkunst en de derde neolithische stijl. Zowel qua aard als uitvoering lijken de symbolen op La Palma sterk op die van de ganggrafkunst. Ze zijn echter niet in grafkamers aangebracht, maar in de openlucht op uitstekende rotsen, losse rotsblokken of in grotten met een bron. Lange tijd zijn ze als uniek beschouwd, maar nog niet zo lang geleden zijn soortgelijke rotstekeningen ook aangetroffen in de Sahara en het Atlasgebergte van Noord-Afrika, waar ze gedateerd werden naar 2.000-1.000 voor Christus.

Hoe oud de rotstekeningen op La Palma zijn is niet bekend, maar ze kunnen op zijn vroegst rond 500 voor Christus gemaakt zijn toen de eerste mensen op het eiland arriveerden. Tegen de tijd dat de Spaanse conquistadores op La Palma voet aan wal zetten werden ze vermoedelijk niet meer gemaakt omdat er in de Spaanse verslagen niets over te vinden is.

Rotstekeningen in La Zarcita
(Rotstekeningen in La Zarcita)

Om de natuurlijke processen - die hun rationele ervaring ontsnapten - te controleren maakten de Auarites gebruik van de voor hun magische rotstekeningen. Het was hun ultieme strohalm om het bewerkstelligen van de economische strategieën, of met andere woorden hun eigen overleving, te garanderen.

Het blijft raadselachtig waarom de spiraalvormige rotstekeningen alleen op La Palma in grote aantallen voorkomen. Bewijzen dat een bepaald symbool een vaste betekenis had ontbreken, en het ziet er niet naar uit dat we er ooit meer over te weten zullen komen.

Rotstekening in La Zarza
(Rotstekening in La Zarza)

Wordt vervolgd.

Bud: Hmmm !!!

Zijn de Spiraal & Labyrint niet het symbool v/d Kundalini ?
Een Opgerolde Geestelijke-weg voor een Spirituele Opinie ?


I Am ! The kingkey light! Blowing the Winti right!
Op 07-07-2010 9:05:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Bovenste foto doet me denken aan de apengeul.
United as one. Divided by zero.
Op 07-07-2010 11:09:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Radiation:
3.14po:

Bovenste foto doet me denken aan de apengeul.


't Is apenheul beste.
Ge kunt er uw haar mee kammen!
Op 07-07-2010 11:20:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Radiation:

3.14po:

Bovenste foto doet me denken aan de apengeul.


't Is apenheul beste.

Die, ja.
United as one. Divided by zero.
Op 07-07-2010 11:21:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bud:
I Am ! The kingkey light! Blowing the Winti right!
Op 07-07-2010 18:06:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hano: Het lijken meer op biogemetrische vormen.
Scroll deze pagina maar eens naar beneden om de vormen te zien.
Op 07-07-2010 23:27:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Nazca lijnen:


Mmmmm...
Cannot kill the Battery!!!
Op 08-07-2010 19:17:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bud: Hihi !
Die Marsepars, houd wel van snoep
Sommige lijnen nemen we onder de loep

I Am ! The kingkey light! Blowing the Winti right!
Op 10-07-2010 15:29:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lonley wolf: volgens mij zijn het uitvergrote vinger afdrukken ! Hiermee kunnen ze de eigenaar van de grot identificeren. Een soort van koopakte dus.....

Maar ach, ik zwets maar wat!
Op 12-07-2010 19:01:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Geeke: Als gelukkige bewoner van dit prachtige eiland wil ik mijn komplimenten uiten voor het stukje, u heeft uw huiswerk goed gedaan ;-)
Op 15-07-2010 20:41:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vlinder:
Vraag: ik zou graag willen weten of de afbeeldingen van foto 2 maar vooral van foto 5, van dichtbij gezien, overeenkomen met de lijnen in de afbeeldingen die te zien zijn in onderstaande link.

http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/03files/Nazca_Lines_001.html

Op 23-09-2010 4:14:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden