In mijn vorige blog over de ‘rode regen’ schreef ik als zijstapje over de bevindingen van dr. Hahn die aan het begin van de vorige eeuw fossielen in meteorieten had aangetroffen. Nadat Hahn wegens zijn ongehoorde uitlatingen door zijn vakgenoten aan het kruis was genageld controleerde professor Weinland het werk van Hahn. Weinland bracht ook zijn bevindingen naar buiten en concludeerde dat Hahn zijn werk goed had gedaan en dat zijn bevindingen klopte. De implicaties van de bevindingen dat er kennelijk ergens in het universum ook leven is of was geweest is voor veel mensen, en zeker uit die tijd, moeilijk te behappen. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, de hele zaak verdween in de stoffige archieven en daarmee ook uit het collectieve geheugen.

Het ‘wiel’ werd opnieuw uitgevonden in 1997 toen onderzoekers meende in een Mars meteoriet de sporen van microscopisch kleine fossiele levensvormen ontdekt te hebben. De bewuste meteoriet, die bekend staat onder de naam ALH84001werd het middelpunt van een zwaar wetenschappelijk welles/nietes debat. Tegenstanders zagen er geen Marsfossielen in en samen met de twijfelaars meende ze dat de meteoriet ‘vervuild’ was met aardse levensvormen. De voorstanders brachten hun visie uiterst voorzichtig, wellicht uit angst voor hun reputatie. Uiteindelijk leken de tegenstanders in de meerderheid. Tot in 2000 weer een nieuw rapport verscheen.

”Kleine magnetische kristalletjes die zijn gevonden in een meteoriet afkomstig van de planeet Mars zijn volgens wetenschappers van de Lockheed Martin Corporation waarschijnlijk geproduceerd door bacteriën”. Aldus een artikel uit het wetenschappelijke tijdschrift Geochimica Cosmochimica Acta. En daarmee werd de suggestie gewekt dat er wel degelijk sprake was van buitenaardse levensvormen. Natuurlijk was het geen definitieve vaststelling en dus blijft de vraag nog steeds; “Bestaat er zoiets als door buitenaards leven ontstane fossielen?”

Hoewel de huidige wetenschap tot op heden daar geen eensluidend antwoord op heeft zijn er wel degelijk aanwijzingen die de vraag positief lijken te beantwoorden. Dankzij de op Mars rondcrossende ruimtewagentjes hebben we zeer interessante foto’s gekregen die zich niet zo gemakkelijk laten wegredeneren. Kijkt u even mee?

Op de foto’s die we van de marsrovers Opportunity en Spirit hebben gekregen staan soms zeer frappante zaken. Voordat we ons op de fossielen gaan storten eerst een paar andere zaken om in de stemming te komen. Zo is er de bekende foto van de ‘schedel’. In de verte is een object te ontwaren dat erg veel weg heeft van een schedel van een geit ofzo. Wetenschappers van NASA konden in eerste instantie het object niet verklaren. Later wel, toen meende ze dat het de restanten van een airbag van één van de marsrovers was. Nee, zover ik weet heeft de marsrover het object niet van dichtbij onderzocht, de conclusie van de NASA was puur op basis van die ene foto (zeiden ze.)


( Schedel of geen schedel, that’s the question )

Later kwam er een grappige foto vrij van de Spirit waar, als je goed kijkt, in het bandenspoor een soort ‘pijpje’ te zien is. Tot nu toe heeft niemand een idee wat het object moet voorstellen. Het holle cilindervormige object laat zich niet 1, 2, 3 verklaren.


( Natuurlijk fenomeen, botje of artefact? )

De Opportunity wist iedereen te verbazen door een foto terug naar aarde te zenden waarop onder andere duidelijk een ‘haar-achtig’ object zichtbaar is. Het is maar een pieterpeuterig draadje maar toch. Wat doet een draadje op een planeet waarvan men meent dat er slechts rotsen, stof en zand te vinden zijn?
De NASA gaf als antwoord dat het draadje afkomstig moet zijn geweest van de eerder genoemde airbag.

( Draadje of haartje in beide gevallen hoort het object er niet te zijn )

En dan is er natuurlijk nog een foto van een object dat nog het meeste weg heeft van een houten balk. Bekijk de foto en besluit voor uzelf maar of het slechts een steenformatie is of wat anders.


( Wie het weet mag het zeggen )

Goed, terug naar de fossielen. Michael Davidson is een Canadees die kosten nog moeite bespaard om op de Marsfoto’s te zoeken naar fossielen of aanwijzingen daarvoor. De naam zijn website zegt wat dat betreft genoeg; "Mars Fossils, Pseudofossils or Problematica?” . Davidson benaderd het onderwerp uiterst gedegen en voorzichtig en probeert de anomalieën op de foto ook geologisch te verklaren. Een definitief antwoord zul je er niet vinden, wel veel aanwijzingen. Omdat niemand met zekerheid weet te zeggen wat de hieronder getoonde objecten moeten voorstellen laat ik de vele mogelijke verklaringen weg. Alle beelden zijn afkomstig van originele NASA/JPL prenten.

Een leuk voorbeeld zijn de ring of spiraalvormige en biologisch aandoende structuurtjes. De grootste grap is dat ze op verschillende foto’s gezien kunnen worden. De structuurtjes die associaties met schelpjes oproepen zijn ongeveer 1 mm groot. De orginele foto’s kunt u hier en hier vinden. Wie trouwens op de originele foto’s goed kijkt kan nog meer van die vreemde ringetjes vinden.


( Tja, valt weinig aan toe te voegen, de locaties tussen beide foto's liggen meer dan 2000 kilometer uit elkaar.)

En dan zijn er ook nog foto’s waarop een duidelijk anderen vreemdsoortige spiraalachtige “dingetjes’ te zien zijn. Het object is zeer klein ( < 1mm ) en lijkt een beetje op een foraminfera zoals je die op aarde kan vinden. Hier is de originele foto.


( Fossiel of toch maar niet ? )


( een Aardse foraminfera )

Op deze originele foto is duidelijk een object te zien wat een beetje weg heeft van versteend hout. Opvallend is het vierkante gat dat in deze ‘steen’ zit.


( Wat maakt vierkante gaten ?)

Op deze foto zie je bolletjes op een steeltje. Een andere prent toont ook zo een bolletje en heeft wat weg van een paddestoel. De structuren hoeven zeker geen biologische oorsprong te hebben. Dergelijke structuren kan je ook op aarde tegenkomen. Men noemt ze in de geologie ‘sand spikes’ (klik hier voor een foto.)


( bolletjes op steeltjes.. sand spikes? )


( ..of spelen de marsmannetjes golf? )

Vreemdsoortige bolletjes vind je overigens overal op Mars. Vaak hebben deze bolletjes een gaatje. Ook hier hoeft het bolletje geen biologische oorsprong te hebben, maar op aarde vinden we ook soortgelijke bolletjes waarvan men aanneemt dat ze bacteriologische oorsprong hebben en zo’n slordige 1.3 miljard jaar oud zijn.


( Bolletjes: bacteriologisch, wieren of geologische formatie?)

Het bestaan van fossielen op Mars blijft vooralsnog in hoge mate een kwestie van persoonlijke voorkeur. Tot nu toe is het beschikbare materiaal voor meervoudige uitleg vatbaar en het wachten is op het onweerlegbare bewijs. Alhoewel… had dr. Hahn dat 100 jaar geleden niet al geleverd?

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden