Je kent het verschijnsel wel: de tijd lijkt in de wachtkamer van de dokter stukken trager dan normaal weg te tikken, terwijl de tijd tijdens een vakantie er als een straaljager doorheen tikt. In beide gevallen tikt de klok even snel - of even traag - en blijven er evenveel seconden in een minuut, maar onze persoonlijke tijdswaarneming laat de tijd met variabele snelheden reizen. Onze waarneming van tijd laat de tijd vliegen wanneer we ons amuseren en zo goed als stilstaan wanneer we ons vervelen. How come?

De connectie tussen amusement en het gevoel dat de tijd snel gaat zit zo diep dat wetenschappers van de universiteit van St. Thomas in Minnesota er in slaagden om mensen een gevoel van amusement te geven door het gevoel dat 'de tijd vliegt' te simuleren. Door een heimelijke manipulatie van chronometers slaagden de wetenschappers er in om deelnemers aan het experiment te laten geloven dat hun taak 10 minuten duurde, terwijl de opdracht in werkelijkheid 5 of 20 minuten duurde.

Professor Aaron Sackett (projectleider) zegt dat in gecontroleerde omstandigheden ze vrij gemakkelijk het gevoel van tijd konden manipuleren. Ze ontdekten dat mensen die ze voorgelogen hadden dat de tijd voorbij was gevlogen meer plezier beleefden aan de opgelegde taak. Diegenen die het omgekeerde werd voorgelogen hadden er weinig of geen plezier aan beleefd.

Het onderzoek van Sackett en zijn team toont aan hoe belangrijk het gevoel van tijdsverloop - in verschillende snelheden - inwerkt in onze evaluatie over hoeveel we van het leven genieten. Bij het experiment was het essentieel om het gevoel over het tijdsverloop van de opdracht te weten te komen, Sackett is agnostisch over hoe we echt de tijd ervaren. Maar meer wil onze professor daar niet over kwijt.

Agnosticisme is een filosofische positie die geen bevestigende of ontkennende uitspraken doet over het bestaan van bovennatuurlijke verschijnselen. Veel agnosten benadrukken de onmogelijkheid om religieuze ideeën over vermeende bovennatuurlijke verschijnselen met een traditionele wetenschappelijke aanpak te bewijzen. Een agnost verschilt van een atheïst, die de stelling betrekt dat er geen God is omdat daar geen geldig bewijs voor is. Een agnost stelt dat het niet mogelijk is om het bestaan van hogere machten aan te tonen (en evenmin het niet-bestaan). Deze twee posities hoeven elkaar niet uit te sluiten, het is mogelijk een 'agnostische atheïst' te zijn. (Bron: Wikipedia)

 

Er zijn een heleboel anekdoten over dramatische vervormingen in het waarnemen van tijd. Zo zijn er diverse verklaringen van het intens vertragen van de tijdswaarneming bij auto-ongelukken, tot het extreme versnellen van de tijdswaarneming bij mensen onder invloed van bepaalde bedwelmende middelen (alcohol), waarvan de bijhorende processen in de hersenen nog steeds een mysterie zijn voor de wetenschap.

Professor John Wearden, een tijdpsycholoog bij de universiteit van Keele (voorheen University College of North Staffordshire), verklaart dat er geen consensus is over de biologische basis voor tijdwaarneming: "Er zijn heel wat documenten gepubliceerd, maar ze spreken elkaar alleen maar tegen. Het onderzoek in andere gebieden van de psychologie zit vast in objectieve stichtingen. Met 'zien' bijvoorbeeld, begrijpen wetenschappers de golflengten van kleuren en de biologie van het netvlies. Daar weten ze dus waar ze moeten beginnen."

Wearden zegt dat er voor het gevoel van tijdsverloop niets is om van te vertrekken, met uitzondering van datgene wat mensen er over vertellen. Bovendien kunnen deze verklaringen op zich heel contradictorisch zijn (hij citeert hierbij zijn moeder die dikwijls zegt dat de dagen een eeuwigheid duren, maar de maanden voorbij vliegen). Dat komt omdat wat mensen vertellen over hoe de tijd verlopen is gebaseerd is op zowel het ervaren van tijd, als de gevolgtrekking daarvan. Komt daar nog bij dat het gevoel van tijdsverloop onmogelijk gemeten kan worden.

Omdat er maar één enkel woord bestaat om zowel subjectieve en objectieve tijd te omschrijven verwarren mensen al snel hoe lang iets duurde met de beoordeling van de weggetikte tijd op een klok en de berekening hoe lang gelijkaardige werkzaamheden normaal duren. Vandaar ook de contradictie bij de moeder van Wearden: ze voelt de tijd op het moment zelf traag gaan, maar als ze terugkijkt naar de dingen die ze de voorbije maand gedaan heeft lijkt de tijd snel gegaan te zijn.

Psychologen hebben in een ontelbaar aantal experimenten aangetoond dat het gevoel van tijdsverloop sneller gaat bij spannende en opwindende situaties zoals het kijken naar actiefilms, en trager verloopt in vervelende situaties als de wachtkamer van een dokter. Hoewel deze experimenten enkel de oordelen van individuen weergeven over hoe zij het tijdsverloop van iets ervoeren, weet Wearden dat er geen twijfel mogelijk is dat ze wel degelijk plaatsvinden.

Tijd en ruimte zijn geen voorwaarden waarin wij leven; het zijn gewoon methoden waarmee we denken. Albert Einstein

Het onderzoek van Mark Wittmann, psycholoog bij het Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health in Freiburg (Duitsland), dient gezien de waarschuwingen van professor Wearden best met een korreltje zout genomen te worden. Het is trouwens ook geen overtuigend verslag van wat er in de hersenen gebeurd van hoe we tijdsverloop ervaren.

Wittmann gebruikt een functionele kernspintomografie (fMRI), een speciale MRI-techniek die gebruikt wordt bij hersenonderzoek en waarbij de hersenenactiviteit door middel van een computer zichtbaar wordt gemaakt in een 3D-beeld, om de hersenen van individuen te scannen op het moment dat ze de tijd schatten.

Hij vond een 'betekenisvolle neurale activeringshandtekening' in het insula (eiland van Reil), een deel van de hersenen dat aan het laterale oppervlak van de hemisferen ligt. Volgens hem is dit gebied in de hersenen waar onze lichaamsgewaarwordingen verwerkt worden. Wittmann besluit daaruit dat het gevoel van tijdsverloop gebaseerd is op de hoeveelheid prikkelingen die onze hersenen van ons lichaam ontvangen.

De theorie van Wittmann zegt dat wanneer we met bepaalde activiteiten bezig zijn we ons niet meer bewust zijn van ons lichaam. Wanneer we verdiept zijn in een spannende film of volledig ingenomen door een veeleisende taak dan vliegt de tijd voorbij, maar als we ons wel bewust zijn van ons lichaam, zodat de insula van de hersenen heftig gestimuleerd wordt - zoals bedreigende situaties - vertraagt onze perceptie van tijd.

Eerdere onderzoeken hebben al aangetoond dat de lichaamsgewaarwording stijgt wanneer we emotioneel worden. "Als je een emotioneel leven leidt, als je meer bewust bent van jezelf en van wat er gebeurd, dan zul je merken dat de tijd traag voorbij gaat", concludeert Wittmann.

Het onderzoek van Wittmann staat nog in zijn kinderschoenen en past - dat geeft hij zelf toe - in een onderzoeksgebied met vijf onderzoekers en tien theorieën. "De tijd gaat niet echt traag of snel, de tijd kan niet traag of snel gaan. We zitten vast aan de tijd en die tikt aan de snelheid... die hij tikt. Er is slechts één objectieve tijd, en die wordt gemeten met een klok.", waarschuwt Wearden.

Buff: Vreemd; naarmate ik ouder wordt verveel ik me ook steeds vaker, beleef minder, ervaar de sleur van werken, eten, ontspannen en slapen.
Kortere en veel minder pleziertjes dan zeg: twintig jaar geleden.
En de dagen, weken, maanden en jaren vliegen ondertussen voorbij.
Ik weet dat dit een subjectieve tijdswaarneming van mezelf is, maar toch; het spreekt de onderzoeksresultaten tegen, of zie ik het verkeerd?
(Als je al over 'verkeerd' kan spreken in deze, het is zoals het is.)

Zijn eronder jullie GW'ers die dit ander ervaren?
Ik ben ook gek... :P
Op 06-08-2010 13:28:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Radiation:
Buff:

Vreemd; naarmate ik ouder wordt verveel ik me ook steeds vaker, beleef minder, ervaar de sleur van werken, eten, ontspannen en slapen.
Kortere en veel minder pleziertjes dan zeg: twintig jaar geleden.
En de dagen, weken, maanden en jaren vliegen ondertussen voorbij.
Ik weet dat dit een subjectieve tijdswaarneming van mezelf is, maar toch; het spreekt de onderzoeksresultaten tegen, of zie ik het verkeerd?
(Als je al over 'verkeerd' kan spreken in deze, het is zoals het is.)

Zijn eronder jullie GW'ers die dit ander ervaren?


Ik voel het net omgekeerd aan, ten dele toch.
Dat de tijd sneller voorbij vliegt naarmate ik ouder wordt ervaar ik al jaren, maar ook mijn alledaagse leven gaat sneller. Er zijn zoveel dingen die ik kan en wil doen - en de meeste lukken wel - maar ik zou wel 28 uur in één dag moeten hebben. Alles gaat steeds sneller: een werkdag is zo voorbij en hobby, vermaak, uitstapjes en vakanties zijn zo voorbij. Maar eerlijk gezegd ben ik 's avonds te moe om de eventuele 4 uur extra in een dag door te komen.
Ge kunt er uw haar mee kammen!
Op 06-08-2010 13:38:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
galaxy: Moet je eens een portie paddo's naar binnen werken, en kijken wat er dan met de tijd gebeurt..
Op 06-08-2010 13:52:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
Radiation:

Buff:

Vreemd; naarmate ik ouder wordt verveel ik me ook steeds vaker, beleef minder, ervaar de sleur van werken, eten, ontspannen en slapen.
Kortere en veel minder pleziertjes dan zeg: twintig jaar geleden.
En de dagen, weken, maanden en jaren vliegen ondertussen voorbij.
Ik weet dat dit een subjectieve tijdswaarneming van mezelf is, maar toch; het spreekt de onderzoeksresultaten tegen, of zie ik het verkeerd?
(Als je al over 'verkeerd' kan spreken in deze, het is zoals het is.)

Zijn eronder jullie GW'ers die dit ander ervaren?


Ik voel het net omgekeerd aan, ten dele toch.
Dat de tijd sneller voorbij vliegt naarmate ik ouder wordt ervaar ik al jaren, maar ook mijn alledaagse leven gaat sneller. Er zijn zoveel dingen die ik kan en wil doen - en de meeste lukken wel - maar ik zou wel 28 uur in één dag moeten hebben. Alles gaat steeds sneller: een werkdag is zo voorbij en hobby, vermaak, uitstapjes en vakanties zijn zo voorbij. Maar eerlijk gezegd ben ik 's avonds te moe om de eventuele 4 uur extra in een dag door te komen.


Correctie Radiation: Als ik je goed begrijp ervaar je het dus precies zoals ik het aangaf, is 't niet? Terwijl in het artikel gesteld wordt: "Onze waarneming van tijd laat de tijd vliegen wanneer we ons amuseren en zo goed als stilstaan wanneer we ons vervelen".
Aangezien ik me vaker verveel naarmate ik ouder wordt, spreekt dit de conclusie in het artikel tegen. Omdat ik ervaar dat me leven zich steeds sneller lijkt af te spelen in vergelijking met vroeger. En inderdaad, als ik wel een drukke dagindeling heb, kom ik ook al niet aan alles toe van wat ik me heb voorgenomen te doen. Maarja 't is subjectief en relatief hè... tijd
Ik ben ook gek... :P
Op 06-08-2010 14:17:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff: @Galaxy

Met de tijd gebeurt naar mijn weten niks, maar inderdaad je waarneming en ervaren van tijd raakt danig vervormd. Maar daar trekt mijn wekker zich weinig van aan...
Ik ben ook gek... :P
Op 06-08-2010 14:20:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Radiation: [quote=Buff]
Correctie Radiation: Als ik je goed begrijp ervaar je het dus precies zoals ik het aangaf, is 't niet? Terwijl in het artikel gesteld wordt: "Onze waarneming van tijd laat de tijd vliegen wanneer we ons amuseren en zo goed als stilstaan wanneer we ons vervelen".
Aangezien ik me vaker verveel naarmate ik ouder wordt, spreekt dit de conclusie in het artikel tegen. Omdat ik ervaar dat me leven zich steeds sneller lijkt af te spelen in vergelijking met vroeger. En inderdaad, als ik wel een drukke dagindeling heb, kom ik ook al niet aan alles toe van wat ik me heb voorgenomen te doen. Maarja 't is subjectief en relatief hè... tijd
[quote=Buff]

Rechtzetting: ik verveel me nooit, en dat is in zware contradictie met wat jij schrijft (...Aangezien ik me vaker verveel naarmate ik ouder wordt...). Een beetje verder hebt je 't over "ik wel een drukke dagindeling heb, kom ik ook al niet aan alles toe van wat ik me heb voorgenomen te doen": hoe kan je je dan vervelen?
Ge kunt er uw haar mee kammen!
Op 06-08-2010 14:23:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
Radiation:

Rechtzetting: ik verveel me nooit, en dat is in zware contradictie met wat jij schrijft (...Aangezien ik me vaker verveel naarmate ik ouder wordt...). Een beetje verder hebt je 't over "ik wel een drukke dagindeling heb, kom ik ook al niet aan alles toe van wat ik me heb voorgenomen te doen": hoe kan je je dan vervelen?


Verveling is geen continue bezigheid; het komt alleen vaker voor dan vroeger, dat zei/bedoelde ik...
Ik ben ook gek... :P
Op 06-08-2010 14:29:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Mooi blog!

Vertragen van tijd is trouwens ook mogelijk.
Wie 'The Matrix' heeft gezien weet dat.
Bullettime!!!
Cannot kill the Battery!!!
Op 06-08-2010 14:42:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
Marsepars:

Mooi blog!

Vertragen van tijd is trouwens ook mogelijk.
Wie 'The Matrix' heeft gezien weet dat.
Bullettime!!!


Dat kan alleen in films en games; kijk maar:
Ik ben ook gek... :P
Op 06-08-2010 14:46:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ Buff

Films, games?
The Matrix is toch een bejubelde documentaire, zuiver waarheidsgetrouw?


On topic:
artikel:
Ze ontdekten dat mensen die ze voorgelogen hadden dat de tijd voorbij was gevlogen meer plezier beleefden aan de opgelegde taak. Diegenen die het omgekeerde werd voorgelogen hadden er weinig of geen plezier aan beleefd


Het ligt er maar net aan wat voor taak het is.
Als het een lastig klusje is, waar je 10 minuten voor krijgt, dan ben je in de '5 minuten' aan het stressen om het maar op tijd af te krijgen en in de '20 minuten' hou je tijd over en ben je blij dat je het zo snel gedaan hebt, lijkt mij dan.

Het staat er een beetje raar, vind ik.
Of ik heb het verkeerd gelezen.
(bericht gewijzigd op 6-8-2010 17:15:30)
Cannot kill the Battery!!!
Op 06-08-2010 17:14:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Hm, ik las ergens dat een varken een orgasme van een half uur heeft.
Is dat ook relatief of moet ik een varken willen zijn?
No shit, Sherlock
Op 06-08-2010 17:19:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mattia: het is raar dat mensen zeggen dat het leuker was als het sneller ging (in het eerste stukje) want dan zitten ze eigenlijk gewoon te liegen om interessant over te komen bij de wetenschappers die de test afnamen. Ik vind de test dus ook niet betrouwbaar. wisten jullie btw dat ze met oud en nieuw de tijd stil zetten? dus dat moet helemaal langzaam gaan...
Op 06-08-2010 19:43:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fumer tue: '
Op 07-08-2010 0:18:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Valt me eigenlijk tegen dat niemand deze nog heeft gepost, terwijl het redelijk on topic is:

Cannot kill the Battery!!!
Op 07-08-2010 0:27:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Met het artikel ben ik het wel eens, maar los daarvan merk ik en zeker sinds een aantal weken een enorme accelleratie van de tijds beleving op, de dagen lijken wel uren en vliegen letterlijk om je oren en uren lijken wel als minuten voorbij te vliegen.

Meer mensen die dit metname sinds een aantal weken merken???


(bericht gewijzigd op 7-8-2010 1:23:14)
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 07-08-2010 1:22:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tacpaws: ehe... vakantie tijd? maakt idg voor mijn beleving wel een verschil, en met meer licht in de dagen gaat mijn tijdsbesef/gevoel ook iets sneller.

maar niet zo letterlijk, of ben je met iets leuks bezig?
Live life form the heart
Op 07-08-2010 3:16:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antilochos:
Chris de Boden:

Met het artikel ben ik het wel eens, maar los daarvan merk ik en zeker sinds een aantal weken een enorme accelleratie van de tijds beleving op, de dagen lijken wel uren en vliegen letterlijk om je oren en uren lijken wel als minuten voorbij te vliegen.

Meer mensen die dit metname sinds een aantal weken merken???

Ja hoor, maar dat komt omdat er veel in mijn leven aan het veranderen is en bij nieuwigheid ervaar je ook minder tijd.

Maar wie weet, misschien is het weer een complot van die boze overheden; ze spoelen de tijd vooruit zodat wij maar vlug uit die vervelende crisis zijn.
Op 07-08-2010 3:33:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kaaskopjeffrey: alles is gewoon shit man
~1~ alles is shit hello im medicated how are you ?
Op 07-08-2010 10:19:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
Antilochos:

Ja hoor, maar dat komt omdat er veel in mijn leven aan het veranderen is en bij nieuwigheid ervaar je ook minder tijd.

Maar wie weet, misschien is het weer een complot van die boze overheden; ze spoelen de tijd vooruit zodat wij maar vlug uit die vervelende crisis zijn.

Dat eerste wil ik nog wel geloven, immers hoe meer veranderingen, hoe sneller je de tijd ervaard, dat klopt.

Dat tweede niet en gelukkig maar!!!
Als een overheid de mogelijkheid zou hebben om tijd te manipuleren, dan zouden ze de tijd eerder veel langzamer laten lopen om zo nog meer bloed onder de nagels van al die onschuldige burgers te peuteren.
Overheden hebben in mijn ogen nog nooit iets goeds gedaan voor de burgers, het zijn altijd de burgers die moeten inleveren en moeten lijden.

Neen!!! er is wat anders aan de hand:
Hoe kan het dan zo zijn dat ook al doe ik niks anders als een beetje verveeld chillen, of zoals van de week in de wachtkamer van de kaakchirurg in het ziekenhuis(trekken verstandskies, het zat te rotten), het werk enzo enzo dat ik ook daar een zeg maar gerust een spectaculaire accelleratie van de tijdsbeleving opmerk.
Bij dergelijke voorbeelden leek vroeger de tijd stil te staan, nu vliegt ze ook daar voorbij en dat vind ik vreemd. Er vallen letterlijk gaten in de tijd.

Ik ben een jonge man van 33 jaar, een schitterende leeftijd om je gewoon lekker en jong te voelen en dat voel ik gelukkig ook

Ik heb een dijk van een conditie, een fietstocht kan nooit lang genoeg zijn, ik bereik mijn doel altijd en ben er amper moe van.

Maar ik heb wel soms het gevoel dat je een soort van superman moet zijn om in deze tijd mee te kunnen komen, er wordt ontzettend veel van je gevraagd, tegen het onmogelijke aan en dan is het de kunst om het toch allemaal tot realiteit te vormen in een bijna onmogelijk kort tijds bestek wat met de dag korter wordt!!!

Ik ervaar deze accelleratie van het tijdsgevoel als zeer extreem de afgelopen 3a4 weken.
(bericht gewijzigd op 7-8-2010 14:19:56)
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 07-08-2010 14:18:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
kaaskopjeffrey:

alles is gewoon shit man

Hoezo?
Cannot kill the Battery!!!
Op 07-08-2010 14:25:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Chris de Boden:
Maar ik heb wel soms het gevoel dat je een soort van superman moet zijn om in deze tijd mee te kunnen komen, er wordt ontzettend veel van je gevraagd, tegen het onmogelijke aan en dan is het de kunst om het toch allemaal tot realiteit te vormen in een bijna onmogelijk kort tijds bestek wat met de dag korter wordt!!!

Dat heb je volgens mij ook gewoon zelf in de hand.
Je kan ook wat vaker nee zeggen, lijkt mij.
Cannot kill the Battery!!!
Op 07-08-2010 14:34:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
Tacpaws:

ehe... vakantie tijd? maakt idg voor mijn beleving wel een verschil, en met meer licht in de dagen gaat mijn tijdsbesef/gevoel ook iets sneller.

maar niet zo letterlijk, of ben je met iets leuks bezig?


Wat heet leuk???
Fysiek heb ik enorm veel energie en totaal geen slaap, toch heb ik steeds het verlangen en het streven naar rust!!!

Feestjes, festivals, evenementen trekken mij dan ook niet, maar van zaken zoals een fietstocht door een mooie omgeving, een lekkere boswandeling enzo geeft mij wel de voldoening.

Vroeger was ik totaal anders.

De echt leuke dingen zijn juist de kleine dingen des levens en het zit hem ook niet in een hoop geld.
Echte leuke dingen beleef je. Bijvoorbeeld een komische situatie met mijn hond en kat.

Momenteel is mijn beleving neutraal, niet leuk of niet niet leuk
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 07-08-2010 14:34:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
Marsepars:

Chris de Boden:
Maar ik heb wel soms het gevoel dat je een soort van superman moet zijn om in deze tijd mee te kunnen komen, er wordt ontzettend veel van je gevraagd, tegen het onmogelijke aan en dan is het de kunst om het toch allemaal tot realiteit te vormen in een bijna onmogelijk kort tijds bestek wat met de dag korter wordt!!!

Dat heb je volgens mij ook gewoon zelf in de hand.
Je kan ook wat vaker nee zeggen, lijkt mij.


Ik zeg al vaker neen dan ja
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 07-08-2010 14:36:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
kaaskopjeffrey:

alles is gewoon shit man

Niet klagen maar hulp zoeken. Die is er.
Is it electrickery?
Op 07-08-2010 15:43:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Emie :

kaaskopjeffrey:

alles is gewoon shit man

Niet klagen maar hulp zoeken. Die is er.

Ik ben die fase al voorbij.
Hulp is niet meer haalbaar voor mij...

Boehoehoe!!!
Cannot kill the Battery!!!
Op 07-08-2010 15:57:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Chris de Boden:

Marsepars:

Chris de Boden:
Maar ik heb wel soms het gevoel dat je een soort van superman moet zijn om in deze tijd mee te kunnen komen, er wordt ontzettend veel van je gevraagd, tegen het onmogelijke aan en dan is het de kunst om het toch allemaal tot realiteit te vormen in een bijna onmogelijk kort tijds bestek wat met de dag korter wordt!!!

Dat heb je volgens mij ook gewoon zelf in de hand.
Je kan ook wat vaker nee zeggen, lijkt mij.


Ik zeg al vaker neen dan ja


En dan nóg tijd tekort?
Heb jij dan ook 28 uur per dag nodig?

@ Vader Tijd

Vier extra uur voor Chris de Boden, graag.
Dank u wel.
Cannot kill the Battery!!!
Op 07-08-2010 15:59:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Antilochos: @ Chris de Boden

Dat tweede van mij moet je maar niet serieus nemen, want ik zie wel veel voordelen van onze overheden in huidige vorm (let op, enkel voordelen is een utopia, iets dat niet haalbaar is denk ik. Weet in ieder geval geen beter alternatief).

Wat betreft tijd. Soms kom je in een "flow", positief of negatief. Dan zit alles je mee, alles lukt je en het gaat je goed; de tijd vliegt.
Ik zou zeggen; geniet er van!

En zoals heel terecht het artikel opmerkt; "wat mensen vertellen over hoe de tijd verlopen is gebaseerd is op zowel het ervaren van tijd, als de gevolgtrekking daarvan". Vooral dat laatste wordt vaak op het moment vergeten, maar telt wel bij terugkijken op datzelfde moment/periode.

Op 07-08-2010 21:55:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
Marsepars:

Chris de Boden:

Marsepars:

Chris de Boden:
Maar ik heb wel soms het gevoel dat je een soort van superman moet zijn om in deze tijd mee te kunnen komen, er wordt ontzettend veel van je gevraagd, tegen het onmogelijke aan en dan is het de kunst om het toch allemaal tot realiteit te vormen in een bijna onmogelijk kort tijds bestek wat met de dag korter wordt!!!

Dat heb je volgens mij ook gewoon zelf in de hand.
Je kan ook wat vaker nee zeggen, lijkt mij.


Ik zeg al vaker neen dan ja


En dan nóg tijd tekort?
Heb jij dan ook 28 uur per dag nodig?

@ Vader Tijd

Vier extra uur voor Chris de Boden, graag.
Dank u wel.

Net als met muziek en geluid: te veel compressie is niet goed en gaat te koste van de kwaliteit, de kwantiteit neemt daarin tegen juist toe en dat gebeurt ook met tijd.
Kwantiteit is de trend en dus is er geen tijd meer voor kwaliteit.
Ik ben een man die graag kwaliteit afleverd op meerdere niveaus

Dus niet nog meer uren, maar wel dat ik de tijd trager zou willen ervaren. Iets meer tijdsexpansie dus en niet nog meer tijdscompressie
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 07-08-2010 22:48:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Chris de Boden:

Net als met muziek en geluid: te veel compressie is niet goed en gaat te koste van de kwaliteit, de kwantiteit neemt daarin tegen juist toe en dat gebeurt ook met tijd.
Kwantiteit is de trend en dus is er geen tijd meer voor kwaliteit.
Ik ben een man die graag kwaliteit afleverd op meerdere niveaus

Dus niet nog meer uren, maar wel dat ik de tijd trager zou willen ervaren. Iets meer tijdsexpansie dus en niet nog meer tijdscompressie

Daar kan Vader Tijd je ook niet mee helpen...
Cannot kill the Battery!!!
Op 07-08-2010 23:15:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Casus: Tijd is pure perceptie,
Het is door ons mens zijnde verzonnen, dus wij bepalen ook hoe we er mee om gaan.
als je naar de dokter gaat, stel jezelf erop in dat je moet gaan wachten. Daar ben je dan in je hoofd mee bezig en als je kwaaltje nog ernstig is, dan ga je je nog zorgen maken ook en kan alles niet snel genoeg gaan. Als je zelf niet de mogelijkheid hebt om je eigen situatie niet te veranderen dan moet je op iemand anders wachten en dat betekent dan dat de tijd voorbij gaat zonder dat jij zelf in staat bent iets te doen(te uiten).

en op vakantie gaat de tijd snel omdat je dan gewoonweg zoveel nieuwe dingen tegen komt dat je geest dit nog niet kan intergreren in je eigen structuur, waardoor de hele vakantie nieuw blijft als het ware. en je bent met andere activiteiten bezig dan normaal.
maar als je ouder wordt, dan heb je veel in de wereld al gezien of mee gemaakt en veel wordt dan saai. Als je op dat punt bent aangekomen is het Tijd om je geest weer opnieuw te gaan uitdagen.

eigenlijk zijn er gewoon veel verschillende oorzaken.
Op 08-08-2010 17:05:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden