Onderwerpen over religie zijn op GW vaak voer voor discussie. U lijkt goed te weten wat u niet wilt. Geen dogma's, heilige aannames of van hogerhand opgelegde rigide manieren van denken. Sommigen onder u zijn religie in zijn geheel liever kwijt dan rijk, al zou dat zonde zijn van het instrument. Daarnaast zal iedereen het er over eens zijn dat de mens, tot nader order een individualistisch kuddedier, een soort leidraad nodig heeft, een houvast. Maar wat? Welke basisnormen zijn er? Welke basiswaarden? Hoe zouden uw leefregels, uw religie er uitzien moest u God kunnen spelen?


Pieter: Moet je niet eerst vastleggen in wat voor samenleving je leeft? Ik kan me voorstellen dat bij de Bosjesmensen andere waarden en normen moeten gelden dan in een saai dorp als Staphorst.
No shit, Sherlock
Op 04-08-2010 0:18:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DogStar: Ik zou het nog niet zo'n gek idee vinden om alle religies verplicht te stellen als lesmateriaal op school. Laat iedereen kennis maken met alle verschillende geloofsvormen en laat dan elk individu zelf bepalen in welke mate hij of zij dat van belang acht om in het verdere leven te cultiveren. Op die manier verdwijnt de onwetendheid over de verschillen of gelijkenissen van de diversen religies waardoor er een grote kans bestaat dat oorlogen gebaseerd op mijn of jou gods verschil op termijn geheel van deze blauwe bol zullen verdwijnen.
Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 04-08-2010 0:36:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @Dogstar.
Ik denk dat de opdracht inhoudt dat er geen enkele religie en andere regels zijn.
Kortom, je moet denken dat je als groep baby's op een verder totaal verlaten eiland bent gedumpt, je groeit op en dan kom je erachter dat er regels moeten zijn om samen te kunnen leven.

Hoe wil je dan samenleven, is in mijn ogen de eerste vraag.
No shit, Sherlock
Op 04-08-2010 0:42:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
JohnvR1966: Religie is een, door de mens ingesteld, instituut. In het begin om een godsbeeld in hun midden te hebben,.... later uitgebuit door de leiders binnen diezelfde instituten om 'het volk' te onderwerpen en in het gareel te houden.

De bijbel spreekt over het lichaam als zijnde de 'tempel van de ziel'... naar mijn idee moeten we die Goddelijke vonk in ons zelf zoeken....
Scientia potestas est
Op 04-08-2010 0:45:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psychodelic: Ik zou alle religie afschaffen! Religie en religieuze uitingen ledien bijna altijd tot oorlog, dood en verderf! De mensen zouden zelf moeten inzien dat ze niemand, zeker niet iemand die ze NIET kunnen zien, voelen en zijn aanwezigheid ontwaren , moeten aanbidden of in zijn, haar naam vreselijke daden plegen! De mesnheid zou zijn innerlijke zelf moeten vinden en harmonieus moeten samenleven met zijn naasten en repect voor moeder natuur en eigelijk alles wat los en vastzit op deze aardkloot! Helaas heeft de mensheid, in ieder geval velen van ons, een leidraad nodig in de vorm van een almachtig iets die zich blijkbaar via kanalen uit welke sommige weer herkennen als tekens van hogerhand om hun (vreselijke) daden te plegen!..IK behoor niet tot die groep! Alhoewel ik geloof wel dat de aarde af- en toe bezocht word door wezens met een hogere graad van intelligente / beschaving! Maar als ik zo'n wezen zou zijn zou ik me niet kenbaar maken aan deze akelige nietige mensachtige wezen die vernietigen in de naam van een iets wat ze niet kunnen zien, horen, ruiken en voelen!!!
Op 04-08-2010 0:46:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DogStar: Ik denk dat je op een gegeven moment toch verschillen gaat krijgen in wensen van de mensjes en dan dus weer het jouw god mijn god verhaal gaat krijgen..

Lijkt me gewoon geen strak plan om mensen voor andere mensen te laten bepalen wat goed voor ze is. Daar ontstaat namelijk altijd onvrede uit.

Als je op school begint met te stellen dat geen van de bestaande religies slechter is dan een ander en ze dus als gelijkwaardig gaat zien, kan de 1 misschien meer geinteresseerd zijn in buddhisme en de ander in de islam.. Maar vanuit de gelijkheid van die religies/geloofs overtuigingen, hoeft het helemaal geen strijd te veroorzaken..

Waarom het wiel opnieuw uitvinden, als je het gewoon kan moderniseren?
Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 04-08-2010 0:52:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Waarom zouden er al religies bestaan als je je regels gaat opstellen?
Ik denk dat je ervan uit moet gaan dat er nog helemaal niets is.
No shit, Sherlock
Op 04-08-2010 0:59:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: Laten we beginnen met de gouden stelregel: "wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet". Als je dat de simplistisch vindt probeer dan Kants cathegorisch imperatief: "bedenk bij alles wat je doet wat er zo gebeuren als iedereen zo zou handelen."
Op 04-08-2010 13:03:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jawadde: Religies zijn een futiele poging om het onkenbare te kennen. Mocht ik God zijn, ik denk niet dat ik enig religie zou wensen. En ik denk ook niet de "God", wie of wat het ook moge zijn, dat ook niet wenst. Men vindt het zo natuurlijk om leefregels vast te leggen op basis van een hogere waarheid. Ik denk dat religie enkel uitgevonden is om een stel regels en wetten af te dwingen, met angst voor de godheid als wapen. Religies verschillen meestal niet zozeer vanwege hun Godsbeeld en doelstelling: De meesten kennen een opperwezen, en hebben als basisregel: behandel elkaar respectvol en met liefde. Religies verschillen dus vooral in hun regeltjes, die eigenlijk meestal ooit erg lokaal en omstandigheidsgebonden ontstaan zijn.

Ik geef een voorbeeld: Als je in een zuiders/oosters land bv. niet besneden wil worden, dan zou je je daar zonder religie redelijk gemakkelijk kunnen aan onttrekken. Om te vermijden dat mannen zich daaraan onttrokken (want toen de mens nog in kleine stammen leefde was een man meer of minder heel erg belangrijk! TTZ: omdat er nog geen antibiotica bestond kon men wanneer de voorhuid vanwege het klimaat verzweerd raakte, niet al te veel doen qua genezing) heeft men er dus een religieuze regel van gemaakt om de besnijdenis af te dwingen. Dat verhoogt de sociale druk aanzienlijk. Het is opeens een zonde. Dus had men geen keuze. Als je er eens dieper op ingaat dan zijn zo goed als de meeste zogenaamde religieuze regels, simpelweg sociale regels die men wil accentueren en afdwingen (wellicht vanuit noodzaak in een bepaalde periode). Idem met vasten/ramadan: de stam/de groep diende de periode met weinig voedsel tot de nieuwe oogst te overbruggen, dus werd er collectief gevast, om de kansen tot overleven te vergroten. Nog een VB: de koeien in India zijn heilig gemaakt, omdat de mensen daar afhankelijk zijn van de door hen geproduceerde mest, DIE ALS BRANDSTOF GEBRUIKT WORDT. Geen koeien= geen brandstof. ENZ...
Op 04-08-2010 13:06:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Radiation: Follow the leader:

Ge kunt er uw haar mee kammen!
Op 04-08-2010 13:06:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Ik zou denk ik beginnen met het gezamenlijk belang vast te stellen.

Uiteindelijk zijn er altijd verschillende mensen. Je hebt gore klootzakken die iedereen willen bedonderen en je hebt de tegenovergestelden.
Wie zet wie gevangen? De mensen met de grootste bek hebben vaak de meeste macht. De kans dat de braven worden opgesloten/onderdrukt is groter dan andersom.
No shit, Sherlock
Op 04-08-2010 13:10:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jawadde: En ook al is ondertussen soms de oorspronkelijke oorzaak al lang niet meer aanwezig, toch blijft men de regel verder volgen, omdat het 1) een machtsinstrument is. En 2) omdat men het gros van de mensen moeilijk kan uitleggen waarom ze nu opeens een eerder opgelegde religieuze regel niet meer zouden dienen te volgen. Uit vrees dat de geloofwaardigheid van de rest van de religie en de daaraan verbonden regeltjes in het gedrang zou kunnen komen.

Als je er eens dieper met een open geest over nadenkt is het in wezen allemaal heel logisch en verklaarbaar. Probleem is dat de meeste mensen zo vast zitten in hun stelsel, met zijn regeltjes, en zichzelf daar zo mee identificeren, dat ze een soort tunnelvisie ontwikkelen, waar ze nauwelijks nog uitraken. En dan zitten we opnieuw bij het egootje. Daar heb ik al in andere reactie over geschreven. Mogen jullie dicht bij jezelf, in jezelf een blijvende vrede vinden. Dat is alle religie die je nodig hebt.
Op 04-08-2010 13:13:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DogStar: Als er nog helemaal niks is... waarom zou ik dan als god willen dat mensjes mij op de knietjes gaan aanbidden of om raad en advies vragen?

Dat wil geen enkele god, dat is bedacht door de mensjes die net even langer op de knietjes bleven zitten jammeren en het fijn vonden dat andere mensjes , omdat ze dachten dat langer op de knietjes zitten meer kennis bracht, bij hen om raad kwamen vragen..

Als ik echt een scheppende God zou zijn zoals bedoeld in 'de opdracht'
dan zou ik er voor zorgen dat iedereen genoeg te eten en drinken heeft, een veilig dak boven het hoofd en een aangenaam klimaat om in te leven.

Dan zullen weinig mensjes het nodig hebben om van hogerhand regeltjes opgelegd te krijgen.

Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 04-08-2010 13:16:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: Voor elk discussieforum: Verdeel en heers.
Op 04-08-2010 13:58:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
nabuco0: De mensen hebben geen religie nodig... de religie heeft de mensen nodig!!
Op 04-08-2010 14:01:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Goedemiddag allemaal!

Laat ik me even voorstellen.
Ik ben Mars! Jullie Schepper!

Eigenlijk ben ik de schepper van al.
Ik was er voor het begin van al en ik zal er nog steeds zijn na het eind.
Alles wat je om je heen ziet heb ik gemaakt. Mooi, hè!
Ja, niet alles ging in één keer goed, maar al doende leert men zullen we maar zeggen! Hahaha!

Eigenlijk is het niet nodig om mij bekend te maken, maar sommigen van jullie zijn mij al een tijdje uit het oog verloren. En daar wordt Mars niet vrolijk van.
Ik zie ook dat er bepaalde personen zijn die er een grote pestpokkenzooi van hebben gemaakt.
Geeft niet. Reken ik straks wel mee af.

Goed! Wat ik eigenlijk kwijt wilde is dat jullie wel wat dankbaarder mogen zijn.
Voor alles eigenlijk...
Gewoon zo af en toe in het wilde weg roepen: "Bedankt, Mars!" is al voldoende. Voorwaarde is wel dat jullie het ook menen, anders telt het niet. En geloof mij nou: ik kom er wel achter of jullie het daadwerkelijk menen. God, hè!

Ik ben voor de rest heel makkelijk.
Van mij hoef je niet veel, maar ik wil toch even een paar regels met jullie doornemen. Om het een beetje leefbaar te houden.

1. Niet offeren. (Daar zijn mindere goden voor)
2. Gun de ander ook het licht in de ogen. Dat iemand anders tegen dingen aankijkt, maakt diegene nog niet beter of slechter dan jij.
3. Verrijk je kennis. Dat is dan ook de enige echte rijkdom die er is.
Doe het lekker in je eigen tempo en mocht je uit bepaalde dingen niet komen: VRAGEN!
Mocht je het dan nog niet snappen, leg ik het gewoon nog een keer uit.

Deze regels moet je zien als wetten, want dat zijn het ook. Hahahaa!
Mochten deze wetten door iemand overtreden worden, scheur ik diens ziel uit elkaar en is diens bestaan over.
Waarom? Omdat ik dat kan.

Zie je wel dat ik een hele makkelijke god ben?
Mochten er nog vragen zijn, kun je die op een blaadje invullen bij mijn assistent. Dat is die rooie vent met hoorntjes en bokkepoten.
Ja, Satan ja.

Nou, wat doen jullie hier nog?
Naar buiten!

LEEF!!!
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-08-2010 14:36:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Even ter verduidelijking:
Aangezien Satan z'n baantje kwijt is geraakt, vond ik het een beetje sneu voor hem.
De hel vind ik een beetje ouderwets.
Dat is zo Middeleeuws.

Daarom heb ik hem maar tot mijn assistent gemaakt.
Het is een prima gozer, hoor. Ook al meurt ie als een (Laatste) Oordeel...
Hahahahaa! Grapje van mij!

Nee, hoor. Het is een goeie gast, alleen komt ie soms wat lomp over.
Hij wil nog wel eens stoer doen, maar daar moeten jullie je niks van aantrekken.
Dan heeft ie weer zo'n bui. Ach, trekt vanzelf weer voorbij.

Alleen niet te dicht bij 'm gaan staan, want die zwavellucht is echt niet te harden, jongens!!!
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-08-2010 14:41:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @Marsepars.

Grappig dat je uitgaat van deze god die al "bestaat".
Wat maakt deze bestaanbaarder dan die andere 3000?

Ik moet eerlijk toegeven dat ik niets kan verzinnen als ik god zou zijn. Ik zet mezelf telkens klem met de vraag waarom ik in mijn naam levende wezens zou willen scheppen. Hoe kom ik eigenlijk op die fantasie van levende wezens?
No shit, Sherlock
Op 04-08-2010 15:07:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ Pieter

Die anderen heb ik ook geschapen.
Heb ik ook wat te lachen!
Kan ik ook eens kijken hoe die anderen lopen te kloten.
Dat heb ik miljarden jaren daarvoor al gedaan.

Waar denk je dat het vloeken vandaan komt?
Heb ik ook gedaan toen het wéér eens verkeerd ging.

En ik heb de Aarde uitgekozen als experiment. kijken wat er gebeurt als ik mezelf (met een paar aanpassingen) in het meervoud rond zou laten lopen in barre omstandigheden.
En op zich gaat het nog redelijk goed.
Alleen jammer dat die zelfdestructie-functie zo goed werkt.
Die schakel ik binnenkort uit en zet ik de harmonie-knop aan.
Dan gaat ook meteen de populatie van jullie naar beneden, want er zijn dan geen legers meer nodig.
En kunnen jullie je weer op een spirituele ontdekkingsreis begeven.

Sommigen van jullie deden dat al, maar werden door de meerderheid belachelijk gemaakt en zelfs vervolgd.
Ach, jullie wisten niet beter en luisterden vaak naar mensen die uit mijn naam spraken.
En dat was een beetje dom van jullie, want wie luistert er nou naar iemand die net zoveel fouten maakt als jijzelf?

Ik ben alwetend, jullie niet!

Maar dat vergeef ik jullie.
Tijd om weer met een schone lei te beginnen en weer naar de bron terug te keren!

Ik ga jullie niet alles verklappen, anders is de lol er meteen vanaf.
Wat is nou leuker dan een verrassing?

Nadat ik de zelfvernietigingsmodus heb uitgeschakeld krijgen jullie bezoek.
Dus maak eerst even alles goed schoon en zet de koffie alvast klaar.

Verder wil ik nog even niks zeggen, maar het wordt wel heel erg leuk!!!
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-08-2010 15:31:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Ik zit goed in m'n rol!
Hier kan ik best aan wennen...
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-08-2010 15:32:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lifetime: Tim je schrijft: Sommigen onder u zijn religie in zijn geheel liever kwijt dan rijk, al zou dat zonde zijn van het instrument. - dat is nu net wat er mis is aan die religie doctrine, het is een instrument! Kan mij niet voorstellen dat een gezond persoonlijkheid (!) dat zou missen!
Live kost Time
Op 04-08-2010 16:21:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Ik denk dat ik eruit ben. Ik zou geen rare dingen als levende wezens scheppen. Ik zou een geile godin scheppen.
En als ik die zat ben, omdat ze bijvoorbeeld een mening gaat krijgen, doe ik haar weg en maak een nieuwe. Ik ben immers omnipotent, dus ik heb altijd zin.
No shit, Sherlock
Op 04-08-2010 16:26:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Pieter:

Ik denk dat ik eruit ben. Ik zou geen rare dingen als levende wezens scheppen. Ik zou een geile godin scheppen.
En als ik die zat ben, omdat ze bijvoorbeeld een mening gaat krijgen, doe ik haar weg en maak een nieuwe. Ik ben immers omnipotent, dus ik heb altijd zin.

Dat kan natuurlijk ook...
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-08-2010 16:38:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
lifetime:

Tim je schrijft: Sommigen onder u zijn religie in zijn geheel liever kwijt dan rijk, al zou dat zonde zijn van het instrument. - dat is nu net wat er mis is aan die religie doctrine, het is een instrument! Kan mij niet voorstellen dat een gezond persoonlijkheid (!) dat zou missen!

De wereld bestaat uit meer dan alleen maar gezonde persoonlijkheden. Diegene die een religie scheppen doen dat, denk ik, hoofdzakelijk voor diegenen die een dergelijk instrument nodig hebben om te groeien tot gezonde persoonlijkheid.
United as one. Divided by zero.
Op 04-08-2010 16:55:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
bio-flipje: god zorgt voor het eten en drinken.Voor de rest is het jullie eigen feestje en bid voor jezelf en niet voor mij want ik heb het al druk genoeg met voor eten en drinken zorgen.
Op 04-08-2010 17:47:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded: Ik vind een tekenende ommekeer in de geschiedenis van de mensheid het moment dat de Grieken de goden in hun beeldhouwwerken consequent als mensen gingen afbeelden. Omstreeks dezelfde tijd werden in de griekse religieuze literatuur de goden steeds meer menselijke trekken (en ook onhebbelijkheden) toegedicht.
De volgende stap was de totale devaluatie van het 'goddelijke' en de realisatie dat het de mensen zelf waren die hun leven en hun maatschappij vorm moesten geven.
Ziedaar een illustratie bij de ontwikkeling van religie naar de moderne filosofie en - met name - de 'ethiek'.

Het belangrijkste dat een goede levensbeschouwing volgens mij dus nodig heeft is: ons eigen gezonde verstand! Samen, in alle redelijkheid, komen we d'r wel uit.
God? Dat ben je zelluf!
Op 04-08-2010 19:42:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
DogStar:

Ik zou het nog niet zo'n gek idee vinden om alle religies verplicht te stellen als lesmateriaal op school.

goed plan maar niet uitvoerbaar omdat je afhankelijk bent van overtuigde gelovigen die je alle andere opties ook uit moet leggen...

zo had ik vroeger godsdienstles, en zo hadden we eens een invalles van de adjunct-directeur, de beste man begin lekker traditioneel op de eerste bladzijde, "in den beginne..." waarop ik zoiets zei als "was er iets wat de oerknal genaamd word", de leerkracht in kwestie was in staat mij te vermoorden omdat ik durfde op een christelijke school te verwijzen naar die satanswerktuigen (alleen dan in een beetje andere bewoordingen, dat wel)

bij ons bestond godsdienstles gewoon uit christelijke indoctrinatie, en zolang je met een directie te maken hebt die al woest word omdat je de naam van een alternatieve theorie noemt, dan hoef je ook echt niet te verwachten dat er serieus aandacht aan besteed gaat worden...

zo hadden wij ook wat modernere leerkrachten die het niet noodzakelijk vonden om de week biddend te openen, en meestal waren deze mensen binnen korte tijd weer weg, je mag raden waarom
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 04-08-2010 20:19:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Ben ik dan de enige die op de vraag uit het blog reageert?
'Welke basisnormen zijn er? Welke basiswaarden? Hoe zouden uw leefregels, uw religie er uitzien moest u God kunnen spelen?'

Kom op mensen!
Laat die grijze massa werken en je fantasie spreken!
Tik eens een mooi literair werkje.

Ah... Toe nou...
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-08-2010 20:52:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @Marsepars.

Hoezo ben jij de enige? Ik heb toch aangegeven dat als ik god zou zijn, ik niet eens zou beginnen aan het scheppen van leven?
No shit, Sherlock
Op 04-08-2010 21:02:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Pieter:

@Marsepars.

Hoezo ben jij de enige? Ik heb toch aangegeven dat als ik god zou zijn, ik niet eens zou beginnen aan het scheppen van leven?

Chips!
Was ik vergeten!

My bad!

Edit: Ik zie trouwens net dat psychodelic een poging deed.

En Radiation maakte zich gewoon bekend in al zijn glorie, dus eigenlijk telt dat niet...

Ik hoopte puur op hersenspinsels van de GW-ers.
That's all!
Ik wil ook wel eens een mooi stuk lezen.

(bericht gewijzigd op 4-8-2010 21:18:14)
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-08-2010 21:13:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Marsepars:

Ben ik dan de enige die op de vraag uit het blog reageert?
'Welke basisnormen zijn er? Welke basiswaarden? Hoe zouden uw leefregels, uw religie er uitzien moest u God kunnen spelen?'

Kom op mensen!
Laat die grijze massa werken en je fantasie spreken!
Tik eens een mooi literair werkje.

Ah... Toe nou...

oke dan:

kom aan mij en ik kom aan jou, laat mij met rust en ik laat jou met rust, praat achter mijn rug om en vind een mes in je eigen rug...

of is dat nou net wat je niet wou horen?
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 04-08-2010 21:20:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince: Ik heb een club waarvan ik de baas ben, ik ben er nooit maar ik ben wel de baas, het is tenslotte mijn club en ik heb hem opgericht. Het doel van de club is om iedereen lid te laten worden van mijn club en er voor te zorgen dat iedereen zich aan de door mij opgestelde regels houdt.

Als je er lid van wordt en je bereikt een bepaalde leeftijd, zeg 75, kom je in een speciaal deel van de club terecht, daar is het echt fantastisch, maar daar kun je alleen komen je je aan mijn regels houdt. Er zijn geen foto's / films van maar de mensen die er zitten hebben het echt geweldig. Nee je kan deze mensen niet spreken, dat heeft nog nooit iemand voor elkaar gekregen.

Mocht je echter geen lid worden van mijn club en je wordt 75 dan kom ik je ontvoeren en dan wordt je opgesloten op een verschrikkelijke plek, waar je continu verbrandt en de verschrikkelijkste dingen meemaakt. Nee, daar zijn ook geen foto's van en nee deze mensen heeft ook nog nooit iemand gesproken.

Als je lid wordt van de club kun je me ook mailtjes sturen, met dingen die je graag zou willen, die beantwoord ik nooit, hoe machtig ik ook ben.

De club biedt ook geen bescherming, tegen honger, ziekte en lijden, behalve als ik het op een bepaald moment op mijn heupen krijg en besluit iedereen die niet lid is van de club te vermoorden. Alle leden van de club mogen dan mee naar die fantastische club waar ik het al eerder over had.

Als je lid wordt is het ook belangrijk om andere mensen het lidmaatschap aan te smeren en ervoor te zorgen dat mijn regels ook buiten de club worden nageleefd.

Wordt jij lid?

Ik heb hem van nujij.nl gehaald van een ene Pikey, maar vind hem wel grappig.
(bericht gewijzigd op 4-8-2010 21:23:28)
Religion, a placebo which causes damage.
Op 04-08-2010 21:22:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded:
Marsepars:

Ben ik dan de enige die op de vraag uit het blog reageert?
'Welke basisnormen zijn er? Welke basiswaarden? Hoe zouden uw leefregels, uw religie er uitzien moest u God kunnen spelen?'

Kom op mensen!
Laat die grijze massa werken en je fantasie spreken!
Tik eens een mooi literair werkje.

Ah... Toe nou...


Oké. Alle mensen zijn gelijkwaardig en hebben zelfbeschikkingsrecht. 'Goed' en 'Kwaad' bestaan niet. Er bestaan alleen daden met gevolgen en effecten. Voor je eigen daden geldt - zoals boven al gezegd - het categorisch imperatief: "... dat men alleen moet handelen volgens die maxime waarvan men tegelijkertijd kan willen dat ze een algemene wet wordt. ..."

http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorische_imperatief

In praktijk bestaat er bijvoorbeeld al de "Universele verklaring van de rechten van de mens".

http://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_verklaring_van_de_rechten_van_de_mens

In de toekomst kun je bijvoorbeeld ook vergelijkbare rechten opstellen voor al het andere leven op Aarde en misschien zelfs voor de planeet Aarde as a whole.

(bericht gewijzigd op 4-8-2010 22:08:51)
God? Dat ben je zelluf!
Op 04-08-2010 21:22:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ Grounded

Dat begint er al meer op te lijken!

En hoe pas je jezelf in dat systeem?
Want jij bent dan God.
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-08-2010 21:29:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded:
Marsepars:

@ Grounded

Dat begint er al meer op te lijken!

En hoe pas je jezelf in dat systeem?
Want jij bent dan God.


We hebben geen goden nodig; alle 'goden' kunnen de pot op!
Er is alleen 'Het Universum'!

------------------------------------------------------------------------------

Uit de regel: 'Alle mensen zijn gelijkwaardig en hebben zelfbeschikkingsrecht. ' kun je afleiden dat het een democratisch systeem is.

De kunst is alleen om het systeem zuiver te houden onder meer door iedereen toegang te geven tot vrije media. Een probleem is dat veel media in handen zijn van de mensen met veel geld; zij kunnen een onevenredig grote invloed uitoefenen op de mensen.


(bericht gewijzigd op 4-8-2010 21:44:11)
God? Dat ben je zelluf!
Op 04-08-2010 21:35:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Democratie als in "iedereen is gelijk" werkt alleen als iedereen dezelfde hersencapaciteit heeft en dezelfde persoonlijkheid.
Anders gaan er altijd een paar bovenuit steken die iets meer gelijk zijn dan de anderen.
No shit, Sherlock
Op 04-08-2010 21:53:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded:
Pieter:

Democratie als in "iedereen is gelijk" werkt alleen als iedereen dezelfde hersencapaciteit heeft en dezelfde persoonlijkheid.
Anders gaan er altijd een paar bovenuit steken die iets meer gelijk zijn dan de anderen.


Mee eens! (Tenminste wat 'hersencapaciteit' betreft.) 'Democratie' is idd geen 'door God gegeven' perfect systeem. 't Blijft aanmodderen.
Is wel weer een mooi onderwerp voor een blogje: Hoe kun je 'democratie' nog beter maken of is er zelfs een beter systeem.
God? Dat ben je zelluf!
Op 04-08-2010 22:04:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ Grounded

Maar hoe pas je religie hierin, dan?
Want daar gaat het blog namelijk over.
Niet hoe jij de wereld graag ziet, maar hoe jij de wereld zou willen zien als je het zelf zou hebben geschapen.

Jij bent God.
Jij bepaalt hoe het eraan toegaat in de wereld, in het universum.
Want jij bent nu even de Almachtige, Alwetende Schepper!
De Alpha en de Omega!

Hoe zou jij de hele handel aanpakken? (Dat weten we eigenlijk al)
En hoe betrek je jezelf in het hele verhaal?
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-08-2010 22:08:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Grounded:

Pieter:

Democratie als in "iedereen is gelijk" werkt alleen als iedereen dezelfde hersencapaciteit heeft en dezelfde persoonlijkheid.
Anders gaan er altijd een paar bovenuit steken die iets meer gelijk zijn dan de anderen.


Mee eens! (Tenminste wat 'hersencapaciteit' betreft.) 'Democratie' is idd geen 'door God gegeven' perfect systeem. 't Blijft aanmodderen.
Is wel weer een mooi onderwerp voor een blogje: Hoe kun je 'democratie' nog beter maken of is er zelfs een beter systeem.


Moet ik dan weer dingen uit mijn brein pompen?
En ik had hier al aardig moeite mee...


Maar het zou zeker een leuk blog en een nog betere discussie opleveren.
Ik stem voor!!!
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-08-2010 22:10:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Ron B.:

Marsepars:

Ben ik dan de enige die op de vraag uit het blog reageert?
'Welke basisnormen zijn er? Welke basiswaarden? Hoe zouden uw leefregels, uw religie er uitzien moest u God kunnen spelen?'

Kom op mensen!
Laat die grijze massa werken en je fantasie spreken!
Tik eens een mooi literair werkje.

Ah... Toe nou...

oke dan:

kom aan mij en ik kom aan jou, laat mij met rust en ik laat jou met rust, praat achter mijn rug om en vind een mes in je eigen rug...

of is dat nou net wat je niet wou horen?

Nee, maar het is wel eerlijk.
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-08-2010 22:13:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ DaVince

Eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken, niet?
Maar het is jouw verhaal...


Ik vond 'm wel sterk, eerlijk gezegd.
Old school religie!
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-08-2010 22:16:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pleiadian: De enige echte weg is naar binnen...
Zoek de antwoorden binnen in jezelf in plaats van buiten jezelf.
Wagners schepnet
Op 04-08-2010 22:16:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Grounded:

Pieter:

Democratie als in "iedereen is gelijk" werkt alleen als iedereen dezelfde hersencapaciteit heeft en dezelfde persoonlijkheid.
Anders gaan er altijd een paar bovenuit steken die iets meer gelijk zijn dan de anderen.


Mee eens! (Tenminste wat 'hersencapaciteit' betreft.) 'Democratie' is idd geen 'door God gegeven' perfect systeem. 't Blijft aanmodderen.
Is wel weer een mooi onderwerp voor een blogje: Hoe kun je 'democratie' nog beter maken of is er zelfs een beter systeem.Ik vergat nog 'dezelfde kansen en mogelijkheden'. Iemand met een intelligent koppie heeft in Nederland een andere toekomst dan als hij in de Sahara zou wonen.
No shit, Sherlock
Op 04-08-2010 22:18:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded:
Marsepars:

@ Grounded

Maar hoe pas je religie hierin, dan?
Want daar gaat het blog namelijk over.
Niet hoe jij de wereld graag ziet, maar hoe jij de wereld zou willen zien als je het zelf zou hebben geschapen.

Jij bent God.
Jij bepaalt hoe het eraan toegaat in de wereld, in het universum.
Want jij bent nu even de Almachtige, Alwetende Schepper!
De Alpha en de Omega!

Hoe zou jij de hele handel aanpakken? (Dat weten we eigenlijk al)
En hoe betrek je jezelf in het hele verhaal?


Ik had als 'Edit' achter "Er is alleen 'Het Universum'!" nog willen schrijven: "En daar valt nog heel veel te onderzoeken; 'Het Universum' moeten we nog leren begrijpen."

Het Universum of 'de aard van Het Universum' is dus de religie. Het is dynamisch maar is het bijvoorbeeld 'levend'? Is het Maya? Bergt het andere 'Universums' in zich en is het dus eigenlijk een Multiversum? Etcetera, etcetera. Vragen, vragen, vragen...

Edit: Maar om nou zelf een nieuwe blauwdruk voor Het Universum te ontwerpen vind ik een beetje veel gevraagd; ik kan amper een konijnenhok in elkaar zetten... Ik vind het in veel opzichten wel mooi zo die natuur. Hoewel er natuurlijk ook veel 'lijden' is voor bijna alle levensvormen.

(bericht gewijzigd op 4-8-2010 22:30:40)
God? Dat ben je zelluf!
Op 04-08-2010 22:18:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Grounded:

Edit: Maar om nou zelf een nieuwe blauwdruk voor Het Universum te ontwerpen vind ik een beetje veel gevraagd; ik kan amper een konijnenhok in elkaar zetten... Ik vind het in veel opzichten wel mooi zo die natuur. Hoewel er natuurlijk ook veel 'lijden' is voor bijna alle levensvormen.


Dat is inderdaad een beetje veel gevraagd.
Je mag je uitleg beperken tot de mensheid...
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-08-2010 22:48:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
nupeet:
Unity in the Heart of Diversity
Op 04-08-2010 22:58:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
todo:
pleiadian:

De enige echte weg is naar binnen...
Zoek de antwoorden binnen in jezelf in plaats van buiten jezelf.

Precies.
Als iedereen nou eens begint met in zichzelf te geloven...
dan heeft niemand meer een massa-religie nodig.
Op 04-08-2010 23:34:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
todo:

pleiadian:

De enige echte weg is naar binnen...
Zoek de antwoorden binnen in jezelf in plaats van buiten jezelf.

Precies.
Als iedereen nou eens begint met in zichzelf te geloven...
dan heeft niemand meer een massa-religie nodig.

Ben ik het volkomen mee eens.
Voor de toekomst.

Maar hoe zou jij de wereld maken als jij God was?
Of beperk je tot de mensheid.
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 0:00:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
todo:
Marsepars:

todo:

pleiadian:

De enige echte weg is naar binnen...
Zoek de antwoorden binnen in jezelf in plaats van buiten jezelf.

Precies.
Als iedereen nou eens begint met in zichzelf te geloven...
dan heeft niemand meer een massa-religie nodig.

Ben ik het volkomen mee eens.
Voor de toekomst.

Maar hoe zou jij de wereld maken als jij God was?
Of beperk je tot de mensheid.


Die vraag veronderstelt dat ik een voorstelling heb van wat een God zou zijn. Ik moet toegeven dat ik daar nog steeds niet in geslaagd ben.

Ik was altijd wel een StarTrek-fan, ben ik nog. Die serie zet ook de basis van een (imho) heel acceptabele samenleving neer. Geld is er niet, alleen de wil om een gezamenlijk gedefiniëerde onderneming tot een goed einde te brengen, uitgaande van de kennis en kunde en potentie van ieder individu. In ruil voor de samenwerking krijgt het individu dan eten, drinken, een slaapplek en een rang.
Een dergelijke samenleving stimuleert om het beste in jezelf en een ander naar boven te halen en biedt weinig gelegenheid tot misbruik.
Religie is dan overbodig, slechts de wil tot samenwerking.

Maar misschien ben ik wel te goedgelovig... no pun intended.
Op 05-08-2010 7:39:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lifetime: 3.14 po schrijft: De wereld bestaat uit meer dan alleen maar gezonde persoonlijkheden. Diegene die een religie scheppen doen dat, denk ik, hoofdzakelijk voor diegenen die een dergelijk instrument nodig hebben om te groeien tot gezonde persoonlijkheid.

Daarbij vergeet je dan blijkbaar de realiteit van de dag en onze geschiedenis! De enige die er beter van wordt, staan vooraan te schreeuwen en te dreigen. Want let wel, nooit is er spraken van een eigen keuze zonder gevolg, als je geluk heb wordt je de rest van je leven als paria of in de nek aangekeken. En dan heb je mazzel dat je in west europa leeft anders mag je gelijk opstijgen met behulp van hun handen (!) naar hun verzonnen god.
Dat neemt niet weg dat er inderdaad persoonlijkheden zijn die een lijdraad nodig hebben onder ons! Maar das geen opendeur om die maar te manipuleren met een of ander godsverhaaltje.
Live kost Time
Op 05-08-2010 8:36:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
todo: Lifetime, je zult het vast niet zo bedoeld hebben, maar ik vind 'm mooi:
lijdraad = leidraad...
Op 05-08-2010 8:54:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mike Honcho: Laten we eens terug gaan naar de oorsprong en ophouden religie te bekijken vanuit onze huidige vertekende/gevormde visie.
Ik ben het helemaal eens dat weinigen religie beleven zoals deze ooit bedoeld is, en dat men religie tot een schande heeft gemaakt.
Naar mijn mening is religie ooit bedoeld om de simpele primitieve mens uit te leggen a: hoe wij en onze wereld zijn ontstaan b: hoe wij in vrede en harmonie kunnen samenleven met alles om ons heen. c: dat de godheid in onszelf te vinden is, daar waar wij onderdeel zijn van deze goddelijke drijvende levenskracht.
Naar mijn idee is god de drijvende levenskracht overal om ons heen. Dat men zegt dat wij (de mens) door god geschapen zijn is niks meer of minder dan zeggen: de drijvende levenskracht in ons heelal heeft de omstandigheden geschapen waardoor wij mensen ons konden ontwikkelen op ons reeds ontwikkelde aardkloot (evolutie heeft omstandigheden nodig, zonder land geen landdieren, eerst was er water etcetera). Dit is zo bijzonder en de kans dat deze omstandigheden ontstaan is zo klein. Dat men in oeroude tijden (wel lol) al begreep dat dit ontzettend bijzonder was. En dus: goddelijk
Dat is geloof in god.
Op 05-08-2010 10:46:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja: @mike honcho,
daar hoort nog bij dat er oorspronkelijk leefregels waren om te zorgen dat de mens gezond bleef van lijf en geest en ook zorg zou dragen voor zijn leefomgeving. de leefregels en kennis moesten bewaard blijven voor het nageslacht. dat is waarschijnlijk ook lang goed gegaan tot er grote vernietigers alias hebzuchtigen op de wereld rondliepen. helaas.
(bericht gewijzigd op 5-8-2010 11:10:58)
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 05-08-2010 11:10:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mike Honcho: @ Welja,
Bedankt en zeker waar... (helaas)
Maar ik kan hier, net als jij waarschijnlijk, nog wel even over doorgaan!
Prachtige materie om over te lezen. Maar zoals ik hierboven lees is het nog geen materie die aan veel mensen besteed is... Jammer genoeg!
Op 05-08-2010 11:23:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CrystalEyez: Creaties. Aanhoor mij, uw designer.

Na enkele studies met verschillende scenario's op verschillende werelden bleek Aarde, zoals jullie bepaald hebben het te noemen, alle componenten te bevatten wat mijn biologisch ontwikkelmodel nodig had om te evolueren gedurende een redelijk tijdsbestek.
Enkele elementen komen jullie model niet zo ten goede maar daar zijn jullie ondertussen toch wel al voor een deel achtergekomen, nietwaar?

Net zoals elk model kent ook dit model enkele 'bugs', onvolmaaktheden zeg maar. Maar net zoals jullie leren uit jullie bugs, fouten en misvattingen hebben wij ondertussen al nieuwe modellen opgestart op gelijkaardige werelden, en ik mag wel stellen dat we op de goede weg zijn.

Enkele opgeloste fouten zijn bijvoorbeeld de fungeertijden, wat jullie 'leeftijd' noemen. De eerste modellen fungeerden enkele honderden tijden (jaren) maar door inwerking van sommige planetaire verwikkelingen is dit na zoveel tijden gelimiteerd tot ergens een goeie 80 jaren, soms wat meer, soms wat minder. Veel hangt natuurlijk ook af van het onderhoud van jullie modellen. Jullie zouden ondertussen toch moeten weten hoe je kunt vermijden dat die tijden inkorten, maar het zou kunnen dat er nog enkele foutjes in jullie logica optreden.

Het is niet de bedoeling dat wij, eigenlijk 'ik' die verantwoordelijk ben voor dit project, die bugs nog oplossen door nieuwe modellen te plaatsen. Jullie functies kunnen binnenkort wellicht nog links en rechts iets oplossen zodat jullie modellen langer meegaan, maar dat hangt voornamelijk van jullie logica af.

Die logica is een heel belangrijk onderdeel van jullie bestaan. Pijn, verdriet, boosheid,...; iets wat ik definieer als 'emotie A', dat zijn dingen die jullie zouden moeten duidelijk maken dat die omstandigheden die dit veroorzaken jullie niet ten goede komen. Jullie zijn nochtans zo ontwikkeld dat je net die dingen die het veroorzaken gaat gaan vermijden.
...
(bericht gewijzigd op 5-8-2010 17:57:29)
| Ik weet niet wat ik niet weet |
Op 05-08-2010 17:54:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CrystalEyez: ...
De omstandigheden die jullie doen lachen, die jullie een warm gevoel binnenin geven, ook wel 'emotie B', die zijn er om jullie te doen weten dat het wel goed zit, dat het jullie fungeertijden kan verlengen.
Maar gelukkig hebben we die capaciteit in jullie denkpatronen bij de nieuwe modellen kunnen opwaarderen.

Verder zijn er tussen jullie om de zoveel reproducties ook gecorrupteerde modellen maar het staat jullie vrij daarop te reageren zodat emotie A, huilen bijvoorbeeld, kan gewijzigd worden naar emotie B, lachen.

Initieel was het ook niet de bedoeling dat jullie reproducties starten zonder dat er naderhand nieuw ontwikkelde modellen ontstaan, zoals initieel bepaald, maar ja, gelukkig waren jullie inventief genoeg om de emotie B die ermee 'gepaard' gaat, te behouden. Hier werkte jullie logica wel, nietwaar? Als er maar emotie B is, hmm? Achja, zolang jullie er maar voor zorgen dat er alsnog reproducties komen.

Ik kom regelmatig wel eens kijken, maar soms is het moeilijk voor jullie om te bevatten dat er iets is dat intelligenter en verder in tijd is dan jullie zelfbeeld. En als we niet oppassen kunnen er zelfs enkele van jullie gecorrupteerde modellen ons aanvallen. Een mooi voorbeeld van misbruikte logica. Ach, jullie komen er ooit wel uit. Ofwel stopt jullie model uit zichzelf door het niet begrijpen van de samengang van jullie wereld ofwel komen er modellen die de logica meer gebruiken binnen de context die ik initieel had voorzien.
Een meester begon ook als leerling, hé.
...
(bericht gewijzigd op 5-8-2010 17:59:27)
| Ik weet niet wat ik niet weet |
Op 05-08-2010 17:55:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CrystalEyez: ...
Misschien nog enkele richtlijnen, reeds actief bij de recentere modellen ergens anders, maar voor jullie nog in de mist van het Universum drijvend. Waarom? Omdat elke schepper zo lang mogelijk wil genieten van zijn ontwerp.

Hou op met dat middel die jullie gebruiken om dingen van elkaar te verkrijgen. Hoe heten jullie dat, geld? Het werkt gewoon niet. De één heeft meer dan de ander en denkt dan dat het kwalitatief beter is dan die ander. Jullie stoppen zelfs moedwillig de fungeertijden van een ander om dat geld te verkrijgen. Zo hopen jullie om uiteindelijk ook kwalitatief beter te zijn.
Kom, wees nu eens eerlijk. Jullie zijn allemaal van dezelfde soort, wat onderscheidt jullie van een ander model dan?

En dan dat zoeken naar wat hoger is dan jullie zelf. Hebben jullie dat nu echt nodig? Ik ben er, jullie zijn er door mijn toedoen, maar ik heb geen behoefte aan jullie geklets en vragen om hulp. Jullie zijn zo ontworpen dat je een oplossing kunt bedenken om emotie A om te zetten naar emotie B. Gebruik het gewoon, denk!

En waarom zou ik, in de functie van jullie 'god', ervoor zorgen dat er na jullie fungeertijd een emotie A-plaats is of een emotie B-plaats? zorg er gewoon voor dat jullie fungeertijd aangenaam is en zo lang mogelijk.
Op het einde van de rit gaat jullie 'brandstof' gewoon volledig op en de energetische materie dat jullie al die tijden heeft doen 'denken' gaat gewoon over in een reproductie. Als die nog beschikbaar is.

En dit: werk samen met andere modellen rond je. Als iedereen in emotie B blijft, door samenwerking (help die ander gewoon om van A naar B te gaan), of door de eenheidsmaterie te voelen en door die grond waar je op (be)staat te verzorgen, dan zullen die planetaire verwikkelingen waar ik het in het begin over had ervoor zorgen dat je gewoon beter ontwikkeld naar een betere reproductie.

En heel misschien, kan ik dan jullie ontwikkeling gebruiken als verbetering voor andere modellen op andere werelden? Mijn cirkel is rond. Die van u?
| Ik weet niet wat ik niet weet |
Op 05-08-2010 17:55:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ CrystalEyez

Sodeju!

Dat ga ik straks nog eens nalezen.
Wat een lap tekst, zeg!

Hulde!
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 18:01:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CrystalEyez: Omdat er vraag naar was ;-).

Even rusten bij de komma's, dan is het best leesbaar en komt het allemaal wel goed
| Ik weet niet wat ik niet weet |
Op 05-08-2010 18:05:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lifetime:
todo:

Lifetime, je zult het vast niet zo bedoeld hebben, maar ik vind 'm mooi:
lijdraad = leidraad...

Nauw, daar zeg je wat.... (sorry schrijf je wat)
Live kost Time
Op 05-08-2010 18:24:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
lifetime:

todo:

Lifetime, je zult het vast niet zo bedoeld hebben, maar ik vind 'm mooi:
lijdraad = leidraad...

Nauw, daar zeg je wat.... (sorry schrijf je wat)

Nauw is niet wijd, maar wel lekker op z'n tijd!

Het is dus 'nou'...
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 18:28:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lifetime: CrystalEyez na de eerste komma dacht ik, waar heb ik dat meer gelezen! Maar eerlijk is eerlijk het beter jatwerk. Maar goed aan gesleuteld tot een bijna voor iedereen leesbaar … ! Hulde, dit kan ik waarderen iemand die ons bezig houdt. Ik verklaar je hier bij officieel tot de GW Internet god, van ons alle. Prachtig, eindelijk een nieuwe wederopstanding, en dat nog wel draadloos (in mijn geval dan). Ik wacht met smart, dat je de registers opent van de zonden…! Ik wil zo snel mogelijk van je weten, wat we allemaal niet mogen en wat de straf is! Ook wat mijn contributie is (graag in 4 gelijke delen te kunnen betalen). Neem aan dat het aftrekbaar is bij de belasting in NL…. of huisje in een vrijstaat internet..!? Wel, ik lees het wel amigo alvast bedankt, dat ik dit nog mag mee maken allemaal.
Ps als er aanbiedingen zijn, waardoor ik een beter verbinding kan verkrijgen(!) met U, lees ik dat graag (type dit bericht op mijn knieën ..) daar een fatsoenlijke tafel mij hier ontbreek in de tuin….. !
Live kost Time
Op 05-08-2010 18:46:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lifetime: Marsepars was bedoelt als nauwww hoe schrijf je dat dan in het NL??
Mijn Spaans is beter, maar probeer het toch, en anders is het Belgisch....... (of heb je daar ook al verstand van )
Live kost Time
Op 05-08-2010 18:52:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CrystalEyez: @Lifetime.
'Amigo', ik heb hier een dik stuk van mijn leven aan dit 'jatwerk' zitten schrijven. Eerst in kladblok door de beperking van het aantal karakters, dan copy-paste naar 't forum.
Als jij mij vertellen wilt vanwaar je dit kent, en een linkje ofzo, dan ben ik heel erg hard benieuwd. Really. Want dan is er wel iets heel geks voorgekomen.

En dan wil ik ook wel eens zien in welke mate ik jullie kan onderdrukken... sorry... leiden door het opleggen van plichten en do not's ;-)
| Ik weet niet wat ik niet weet |
Op 05-08-2010 19:09:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CrystalEyez: En als ik nu eens m'n breedband geef, en jij geeft me jouw tuin en je vermoedelijk Spaanse zon? Deal? :-)
| Ik weet niet wat ik niet weet |
Op 05-08-2010 19:11:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
lifetime:

Marsepars was bedoelt als nauwww hoe schrijf je dat dan in het NL??
Mijn Spaans is beter, maar probeer het toch, en anders is het Belgisch....... (of heb je daar ook al verstand van )

Belgisch bestaat niet.

(Ik krijg straks een paar woedende Vlamingen over me heen! Dat wil je niet weten!!!)

Het is dan óf Nederlands, óf Frans.
En van Frans begrijp ik geen fluit...

Nou is hetzelfde als nu.
Nauw is hetzelfde als krap.

Alstublieft!
Maar nu ik weet dat je moeite met Nederlands hebt, zal ik er niet meer op letten.
Want Mars is een vergevingsgezinde God.
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 19:13:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
CrystalEyez:

@Lifetime.
'Amigo', ik heb hier een dik stuk van mijn leven aan dit 'jatwerk' zitten schrijven. Eerst in kladblok door de beperking van het aantal karakters, dan copy-paste naar 't forum.
Als jij mij vertellen wilt vanwaar je dit kent, en een linkje ofzo, dan ben ik heel erg hard benieuwd. Really. Want dan is er wel iets heel geks voorgekomen.

En dan wil ik ook wel eens zien in welke mate ik jullie kan onderdrukken... sorry... leiden door het opleggen van plichten en do not's ;-)

Anunnaki.

Tenminste: ik vermoed dat Lifetime daar op doelt.
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 19:14:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Marsepars:

Ron B.:

Marsepars:

Ben ik dan de enige die op de vraag uit het blog reageert?
'Welke basisnormen zijn er? Welke basiswaarden? Hoe zouden uw leefregels, uw religie er uitzien moest u God kunnen spelen?'

Kom op mensen!
Laat die grijze massa werken en je fantasie spreken!
Tik eens een mooi literair werkje.

Ah... Toe nou...

oke dan:

kom aan mij en ik kom aan jou, laat mij met rust en ik laat jou met rust, praat achter mijn rug om en vind een mes in je eigen rug...

of is dat nou net wat je niet wou horen?

Nee, maar het is wel eerlijk.


het klinkt heel erg hard, en toch zeggen bijna alle grote religies tussen de regels door hetzelfde...

wat ik wel weet, als ik god was dan had ik net even wat meer aandacht aan "de kroon op de schepping" besteed, want op het punt van een stabiele en op lange termijn werkbaar prototype zijn we hooguit net de beta-fase ontstegen... (vanaf 2012 misschien eindelijk RTM?)

en op het punt van crisis management zou ik als eerste religie verbieden, en daarna alle onwaarheden die men de afgelopen paar duizend jaar over mij de wereld in geholpen heeft rechtzetten
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 05-08-2010 20:24:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
todo:

Ik was altijd wel een StarTrek-fan, ben ik nog. Die serie zet ook de basis van een (imho) heel acceptabele samenleving neer.

nog zo'n ideaalbeeld:

the nox:
http://stargate.wikia.com/wiki/The_Nox
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 05-08-2010 20:28:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Ron B.:

Marsepars:

Ron B.:

Marsepars:

Ben ik dan de enige die op de vraag uit het blog reageert?
'Welke basisnormen zijn er? Welke basiswaarden? Hoe zouden uw leefregels, uw religie er uitzien moest u God kunnen spelen?'

Kom op mensen!
Laat die grijze massa werken en je fantasie spreken!
Tik eens een mooi literair werkje.

Ah... Toe nou...

oke dan:

kom aan mij en ik kom aan jou, laat mij met rust en ik laat jou met rust, praat achter mijn rug om en vind een mes in je eigen rug...

of is dat nou net wat je niet wou horen?

Nee, maar het is wel eerlijk.


het klinkt heel erg hard, en toch zeggen bijna alle grote religies tussen de regels door hetzelfde...


Tja, wat moet ik daar op zeggen?

Ik wil het nog steeds niet horen!


Het enige wat er nog een beetje bij in de buurt komt, qua ideaal, is het boedhhisme.
En laat me raden: daar zijn ook genoeg slachtoffers gevallen?

Ik heb me nooit zo verdiept in het boedhhisme, eerlijk gezegd.
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 20:45:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Marsepars:


Tja, wat moet ik daar op zeggen?

Ik wil het nog steeds niet horen!


Het enige wat er nog een beetje bij in de buurt komt, qua ideaal, is het boedhhisme.
En laat me raden: daar zijn ook genoeg slachtoffers gevallen?

Ik heb me nooit zo verdiept in het boedhhisme, eerlijk gezegd.

ik zei niet voor niets "bijna alle religies" want het boeddhisme is nou net die ene waarvoor ik nog een uitzondering durf te maken

moet toch maar weer eens bij die stoepa hier in de buurt kijken, alleen de sfeer al is als een meditatie gelijk, even los van alles en toch verbonden met het alles...

en je hebt trouwens wel gelijk, ook de boeddhisten zijn veelvuldig het slachtoffer geworden van andere religies
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 05-08-2010 21:46:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
oesermaatra0069: Yes! Ik stem voor Polytheisme! Allereerst natuurlijk is godsdienst een amateuristische verklaring voor wat er na het leven is. Maar wil je toch geloven doe dat dan in 100 goden. Geeft u mij maar een god die ons het brood heeft gegeven, de andere die de planten heeft geschapen, een god van de wijn, van huisraad, van geluk, van vrede enz. enz.

Dat lijkt mij een goed systeem. Al lijkt mij dat we strubbelingen krijgen van een niet onbekend gevaar: het christendom, jodendom en de Islam. Eigenlijk vind ik dat de essentie (de waarden) van de drie religies onttrokken moeten worden. De drie religies in de vuilnisbak en wil je toch geloven doe dat dan in 100 goden.

Want voordat die drie idiote religies er waren hadden we geen godsdienstoorlogen. Wel om landjepik maar niet om godsdienstoorlog. Heeft mijn godin een eigenschap van de vruchtbaarheid en heet deze Isis dan gelooft mijn buurman in Isjtar, precies hetzelfde! Zo makkelijk kan het zijn. De ene is niet beter dan het andere.
Jij bent er gloeiend bij, Bommel. Wat is je naam? zei Brigadier Bullebas.
Op 05-08-2010 22:18:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ oesermaatra0069

Ergens heb je wel een goed punt.
Dan ben je de hele dag zo bezig met het vereren van al die goden, dat je gewoonweg geen tijd meer hebt om iemand anders de hersens in te slaan, of om aan de buurvrouw te zitten, of om een auto te jatten...

Ik zie er wel wat in.
Als ik de baas maar mag zijn...
Cannot kill the Battery!!!
Op 06-08-2010 0:44:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Ron B.:

Marsepars:


Tja, wat moet ik daar op zeggen?

Ik wil het nog steeds niet horen!


Het enige wat er nog een beetje bij in de buurt komt, qua ideaal, is het boedhhisme.
En laat me raden: daar zijn ook genoeg slachtoffers gevallen?

Ik heb me nooit zo verdiept in het boedhhisme, eerlijk gezegd.

ik zei niet voor niets "bijna alle religies" want het boeddhisme is nou net die ene waarvoor ik nog een uitzondering durf te maken

moet toch maar weer eens bij die stoepa hier in de buurt kijken, alleen de sfeer al is als een meditatie gelijk, even los van alles en toch verbonden met het alles...

en je hebt trouwens wel gelijk, ook de boeddhisten zijn veelvuldig het slachtoffer geworden van andere religies


Zoals jullie weten ben ik verdediger van religie op onzinnige aanvallen, maar wel in alle redelijkheid. De kamikazepiloten waren fanatiek zenboeddhisten. Dus ja, ook het boeddhisme heeft gecorrumpeerde elementen gekend!
Op 06-08-2010 0:50:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lifetime: Marsepars: Sorry maar dan heb je een probleem, want ik wil het minstens… om en om doen, dat God zijn dan! Je woont dan wel ver weg bij mij vandaan, maar wij zijn beiden grens verlegend bezig, moet dus realiseerbaar zijn (als God ben je wat… flexible…toch). Kunnen we ook nog een 7de dag inlassen als rust dag (heb ik ergens vandaan gejat..) Dus God, als het je schikt dan zal deze God je jouw zonde, doen verdwijnen (1e maal uiteraard gratis..)!
Live kost Time
Op 06-08-2010 17:43:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
lifetime:

Marsepars: Sorry maar dan heb je een probleem, want ik wil het minstens… om en om doen, dat God zijn dan! Je woont dan wel ver weg bij mij vandaan, maar wij zijn beiden grens verlegend bezig, moet dus realiseerbaar zijn (als God ben je wat… flexible…toch). Kunnen we ook nog een 7de dag inlassen als rust dag (heb ik ergens vandaan gejat..) Dus God, als het je schikt dan zal deze God je jouw zonde, doen verdwijnen (1e maal uiteraard gratis..)!

Deal!
Dan doe jij het scheppen en ik het slopen.
Cannot kill the Battery!!!
Op 06-08-2010 17:46:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CrystalEyez: En ik zal de belangrijkste verantwoordelijkheid dan maar uitvoeren hé: kijken hoe jullie scheppen en hoe jullie slopen. Vervolgens zeggen of jullie het goed hebt gedaan of net niet.
Maar ik onthou mij van verdere richtlijnen om dingen te verbeteren. Ik zal hoogstens wat kletsen met enkele afkortingen in mijn zinnen zoals KPI, SWOT enzo. Jullie komen er wel uit. Kom op jongens, teamwork!

Managen heet dat soms ook ...

En als het stuk gaat krijg ik van mijn volk een mooie bonus en begin ik ergens anders opnieuw .

(bericht gewijzigd op 6-8-2010 18:32:16)
| Ik weet niet wat ik niet weet |
Op 06-08-2010 18:31:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ CrystalEyez

Geen probleem!
Ik heb al een paar jaartjes ervaring met oorlog en dood, dus zolang ik mijn hobby mag blijven uitoefenen vind ik het prima.
Mag ik dan wel mijn kelderappartement houden?
Ik heb net nieuwe meubels namelijk en die zijn uit graniet gehouwen, dus ik ben geen fan van verhuizen...


Als jullie maar wel af en toe een bakkie komen doen.
Cannot kill the Battery!!!
Op 06-08-2010 18:41:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Samblo:

Zoals jullie weten ben ik verdediger van religie op onzinnige aanvallen, maar wel in alle redelijkheid. De kamikazepiloten waren fanatiek zenboeddhisten. Dus ja, ook het boeddhisme heeft gecorrumpeerde elementen gekend!

de kamikazepiloten geloofden heilig in de onfeilbaarheid van de japanse keizer, ik ben zelf nogal geïnteresseerd in de japanse cultuur dmv tameshi giri en aanverwante sporten, en ben dus enigszins op de hoogte

dit geloof in de keizer heeft helemaal niets met boeddhisme te maken, ik wil het zeker niet goedpraten maar het aanbidden van de keizer stond op een hoger niveau dan de religies in die periode, en ik denk zelf dat je deze kamikazepiloten ten eerste moet zien als volgers van de keizer-religie, en daarna pas als boeddhist.

(en vergeet niet, op onze munt "god zij met ons", in de vs "in god we trust", de duitsers in ww2 "got mitt uns" (op de riemgesp dacht ik) en ook bijna elke dictator claimt de steun van god te hebben...)

en verder grotendeels offtopic.
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 06-08-2010 20:33:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: @ ron b

Het niet hechten aan dit vleselijk leven is natuurlijk wel deel van zen waardoor het niet tegennatuurlijk was om zelfmoord te plegen voor een groter doel. Maar ben het wel met je analyse eens hoor. Natuurlijk hebben kamikazepiloten niets met de boodschap van boeddha te maken, net zomin als de inquisitie iets met de boodschap van jezus te maken had of moslimterroristen met de boodschap van mohammed. Religieuze oorlogen bestaan ook eigenlijk niet, het zijn enkel politieke oorlogen onder het mom van religie.
Op 07-08-2010 0:41:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Live life form the heart
Op 07-08-2010 3:23:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lifetime: Marsepars: We gaan natuurlijk niet vragen of het goed is!! We doen gewoon, en anders zeggen we, dat wij het niet doen en uiteraard doen we het dan toch. Is ook vele leuker en past beter bij de huidige gang van zaken heden ten dagen. Van dat bakkie doen, prima idee maar wel een echte Hollandse stroopwafel er bij …svp! De rest(!) scheppen we wel na het eten, zal niet veel om het lijf hebben hoor! Kan allemaal beslist makkelijker dan wat we nu aan zooi hebben op deze bol. Ff een vraagje moet er een boek van komen… of kunnen we het af met hier en daar een graan cirkel, een beeltenis op een of andere voorwerp, of verpakken we het in porno (dit laatste zal zeker veel volgelingen oproepen, tot zgn afkeer, maar ongelofelijke aantallen leden binnen halen uiteindelijk (zie hoe Rome het al Tig jaren met succes aanpakt). Wel, schrijf de eerste vergadering maar uit. En leden schrijft u maar in, dopen hoeft, wij geloven (!) u wel…..! Doen, eer gij bezint.
Live kost Time
Op 07-08-2010 21:26:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ lifetime

Die stroopwafels is een deal.
Ik zal straks satan even eropuit sturen om ze te halen.

Wat jullie boven doen is zaak voor jou en CrystalEyez.
Daar ga ik verder niet tussen zitten.
Als je maar voor een goede aanvoer van zielen voor hier beneden zorgt, hoor je mij niet klagen.
En met al dat gajes ben ik daar niet bang voor... Hahahaa!

Oh, nog even dit:
Als je op visite komt, zal satan je wel even de weg wijzen.
Het is aan het eind van de gang, naast de ingang tot de onderwereld. De Grote deur met die mooie, grote 'M' erop.
Na die van Mengele en Mao.

Tot woensdag!
Cannot kill the Battery!!!
Op 07-08-2010 21:41:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden