Mocht u een tijdje geleden zelf bepalen hoe uw religie eruit zou zien, vandaag gooien we het over een andere belangrijke boeg: democratie. Het Nederlandse woord stamt af van het Griekse δῆμος (dèmos), "volk" en κρατέω (krateo), "heersen, regeren". Kortom: "volksheerschappij". Iedereen zal het er over eens zijn dat hetgeen we tegenwoordig democratie noemen allang niet meer lijkt op de Griekse beginselen. Het volk heerst voor geen meter en kan hoogstens een poppetje kiezen. Uiteindelijk, eenmaal verkozen, doet dat poppetje dan nog eens precies wat hem of haar zint, zelfs al staat dat in schril contrast met de programmapunten waardoor het verkozen werd. Dat moet beter kunnen. Maar hoe? Hoe zou uw ideale vorm van democratie eruit zien, van de grond af gebouwd. Of gaat u ons wijsmaken tevreden te zijn met hoe zaken nu lopen?

Democratie
DogStar: Hoe ik zou beginnen zal niet veel anders zijn dan ze dat ooit al hebben gedaan..

Maaaaaaaaaaaar... op het moment dat er uitvindingen worden gedaan waar potentieel (veel) geld mee verdiend kan worden zou ik er een stokje voor willen steken.. Wil je het produceren? Prima, maar maak het dan beschikbaar voor iedereen zonder dat je winst als doelstelling hebt. Op die manier zal snel duidelijk zijn dat ook op die manier veel bedacht/uitgevonden kan worden en zelfs geproduceerd. Zonder de macht in de handel van een aantal grote cooperaties zal er veel minder behoefte zijn om andere landen of de eigen burgers uit te buiten en te onderdrukken.

Vervolgens zal ik een soort politie(let wel een soort) in het leven roepen die op jacht gaat naar machtswellustelingen. Die worden verzameld en op een eilandje(nog aan te leggen in het ijselmeer) neergeplant met enkel een wollen cape, onderbroek en wollen sokken, het wordt namelijk een soort van geitenwollensokken leerproces.. Hier wordt ze geleerd dat macht erg ongezond is voor de samenleving en andere mensen die niet op macht geilen.. En willen ze dan evengoed nog niet leren/luisteren, dan hebben we nog het project graaf een tunnel naar de andere kant, dan mogen ze roepen wat ze willen, want na een meter of 50 zal niemand ze meer kunnen horen.

Ook ga ik invoeren dat elke inwoner vanaf zijn 16e jaar elk jaar tenminste 8 weken(in 4 blokken van 2 weken) in de voedsel produktie moet gaan werken, hetzelfde doe ik voor de kleding en medische verzorging. Ook zal elke inwoner tenminste 2 weken per jaar deel moeten nemen aan de anti machts politie, al is het alleen maar om te zien hoe het niet mag.

==>
Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 05-08-2010 0:41:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DogStar: Bij elkaar opgeteld zal dus iedereen(die daar lichamelijk geschikt voor is, rekening houdend met gehandicapten)
26 weken in dienst zijn van de staat. Daar staat dan tegenover dat je gratis kan wonen, gratis zal eten en van kleding zal worden voorzien. De 26 weken dat je niet aan het werk bent, mag je geheel naar eigen wens invullen, mits het niet ten koste gaat van een ander. Je kunt zoveel of zo weinig studeren als je maar wilt. Heb je eenmaal een studie afgerond dan zal je, als je daarmee aan het werk gaat, dit geheel vrijwillig ten dienste stellen aan de rest van de mensen. Doe je dit niet en vind je jezelf zo belangrijk dat je er geld of wederdiensten voor terug eist.. precies.. 1 enkeltje eiland ijselmeer..

Verder zal studeren geheel gratis zijn evenals openbaar vervoer. Op olie en olie produkten komt een verbod zodat de alternatieve energien een gezonde kans hebben om het volk van vrije energie te voorzien. Hetzelfde geld voor de ontwikkeling voor alternatieven van plastic en andere materialen.

Op school zal al vroeg worden uitgelegd wat er gebeurt met een mens als hij of zij zich belangrijker acht dan een ander mens. Hieruit ontstaat namelijk strijd, en niet alleen met je medemens, maar vooral in jezelf.
Niks is belangrijker dan iets of iemand anders. Op die manier ontstaat gelijkheid en respect voor elkaars kwaliteiten. De 1 is goed in timmeren en de ander weet weer veel over medische zaken, allen even belangrijk/onbelangrijk..

Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 05-08-2010 0:41:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DogStar: Lijkt me al met al nog niet geheel compleet, maar is toch een aardig begin van een samenleving waarin iedereen elkaar gewoon kan aankijken zonder dat er strijd of jaloezie zal optreden..
Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 05-08-2010 0:44:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja: in grove lijnen klinkt dit in mijn oren prima. ik doe mee.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 05-08-2010 13:31:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Ik zie net dat democratie voor DogStar is!
Religie is meer mijn terrein.
Daar kan ik mijn fantasie op loslaten.
Dit is toch even andere koek.

Straks ga ik nog proberen wat in elkaar te fietsen, maar moet er nog even over nadenken...
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 13:49:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff: Hervorm de economie (globaal) die op 'winst' en 'verlies' is gebaseerd.
Zo lang er een kloof tussen 'arm en 'rijk', 'dom' en 'slim', ‘links’ en ‘rechts’ of om het even welke 'dualistische elementen' dan ook in stand wordt gehouden; zal er nooit een werkelijke 'volksheerschappij’ kunnen bestaan.
De (winst-) beleidsmakers zullen altijd de macht hebben, ten kostte van een arme minderheid die uiteindelijk niets in de melk-te-te-brokkelen-hebben.
Dus niet langer ‘polariseren’, 'begrenzen’ en ‘verdelen en heersen’, maar verenigen van al die tegenstellingen, die een prettig en mooi leven voor een ieder nu nog in de weg staan.
We moeten inzien dat er geen grenzen (deze zijn immers bedacht) bestaan en dat jezelf ook niet ophoudt te bestaan waar een ander begint.
Er is genoeg voor iedereen, een genoeg; dat niet alleen gereserveerd dient te worden voor een ‘blanke' of (daar kunnen we inmiddels ook van spreken), 'gele' elite of, voor wat voor elite dan ook.
Samen (werken en leven) is het antwoordt…

(bericht gewijzigd op 5-8-2010 13:54:56)
Ik ben ook gek... :P
Op 05-08-2010 13:51:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mvmarion: Het probleem blijft: wie vorm de Staat? Die mensen staan toch nog altijd boven de bevolking. En daar ligt nu juist het probleem. Zolang die gasten, die wij gekozen hebben, zich niet aan hun beloftes houden, dan gaat het mis. Dus daar moeten disciplinaire maatregelen getroffen worden. Ter verantwoording roepen op 1 of andere manier. Sowieso de beloning van een politicus naar beneden stellen. Het moet een roeping zijn om die baan te vervullen (zoals dat bijvoorbeeld ook gedacht wordt over verpleegkundigen, leraren etc.).
(bericht gewijzigd op 5-8-2010 13:53:04)
Op 05-08-2010 13:52:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : In grote lijnen ga ik ook met Dogstar mee. Eén puntje in elk geval niet: iedereen in de zorg laten werken. Dan krijg je dus mensen als Clavius aan je bed (en die erkent zelf ruiterlijk dat hij daar totaal niet geschikt voor is). En ik ben weer voor andere taken totaal ongeschikt, dat werkt dus alleen maar contraproductief.
Talenten gericht inzetten, geef ik als alternatief. Maar wel ten dienste van het geheel.
Is it electrickery?
Op 05-08-2010 13:53:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
gemi1981: Oké Dogstar, mij heb je volledig mee!!!! Onze maatschappij draait duidelijk maar rond 3 dingen en dat is: macht, ego en geld. Dit laatste is hetgeen wat volgens mij dringend moet verdwijnen.
Persoonlijk walg ik van mensen die andere mensen het licht in de ogen niet gunnen omdat ze er zelf een paar euro's meer aan kunnen verdienen.
Spijtig genoeg is onze maatschappij doordrongen van dit type mens en is dergelijk idee een utopie. Toch zal ik als eerste de revolutie steunen die dit teweeg zou kunnen brengen
Op 05-08-2010 13:56:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
Emie :

Dan krijg je dus mensen als Clavius aan je bed (en die erkent zelf ruiterlijk dat hij daar totaal niet geschikt voor is). En ik ben weer voor andere taken totaal ongeschikt, dat werkt dus alleen maar contraproductief.


Alles is te leren...
Ik ben ook gek... :P
Op 05-08-2010 13:59:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Buff:

Emie :

Dan krijg je dus mensen als Clavius aan je bed (en die erkent zelf ruiterlijk dat hij daar totaal niet geschikt voor is). En ik ben weer voor andere taken totaal ongeschikt, dat werkt dus alleen maar contraproductief.


Alles is te leren...

Niet mee eens, en dat is uit ervaring gesproken
Is it electrickery?
Op 05-08-2010 14:02:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
Emie :

Buff:

Emie :

Dan krijg je dus mensen als Clavius aan je bed (en die erkent zelf ruiterlijk dat hij daar totaal niet geschikt voor is). En ik ben weer voor andere taken totaal ongeschikt, dat werkt dus alleen maar contraproductief.


Alles is te leren...

Niet mee eens, en dat is uit ervaring gesproken


Dat vind ik een dooddoener. Alles is te leren als er een oprechte belangstelling en interesse is voor het onderwerp. Zeggen dat je ergens niet geschikt voor bent komt vaak voort uit onverschilligheid.
Zeg dan gewoon dat iets je niet interesseert en dat je iets niet wil leren, omdat je je prioriteiten liever ergens anders legt. Niets mis mee...
Ik ben ook gek... :P
Op 05-08-2010 14:11:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros: Leuk! Dromen!!!
Naïeviteitsmodus: ON

stap 1 verbrand alle boeken over democratie

stap 2 herleid de wereldbevolking tot een honderdste van wat ze nu is

stap enz...breek alle oude bouwwerken af en herschep de aarde tot de tuin die ze is
de technologie voorziet ons in voedsel en warmte en comfort, je complete tijd kan besteed worden aan sociaal contact of het uitbouwen van je ideeën, hobby's, experimenten, studies, kunstuitingen.
er is overvloed dankzij de technologie, en vrijheid dankzij overvloed
de geladenheid van de term bezit vervaagt.

hiërarchie is onbestaande en een vreemde denkkronkel voor de vredelievende broeder en zusterzielen in deze toestand

alles mag, alles kan
enkel: "straf" fysiek geweld op onverbiddelijke wijze: desintegratie

vervang slavenarbeid/loondienst door intelligente ultraefficiënte hoogtechnologische interventies zodat de kostbare tijd onzer breinen niet in beslag dient genomen te worden door dierenwerk

betrek wooncapsules die 110% in eigen nood voorzien dmv intelligente energie en elke restproductie kan recycleren

deze capsules kunnen varieren van 1persoonsmodel over megapolis tot sterrenschip (capsules kunnen zich natuurlijk op zelfstandige basis voortbewegen)

laat de tuin op aarde bloeien, bestudeer de wetenschappen, perfectioneer en bedenk verfijnde technologieën, til alle kunstvormen op tot nooit eerder ingebeelde hoogtes

bestudeer uzelf en ken daaraan de kosmos

wordt 1 met de planeet leer haar geheimen

verwelkom onze broeders en zussen van veraf

leer over de werelden
niets is iets, niet?
Op 05-08-2010 14:36:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DogStar: @ iedereen hierboven

een kleine aanvulling

Ik bedacht net op mijn kleine voettocht naar de lokale super nog iets wat erg belangrijk is en wat meteen het dilemma van mvmarion wegneemt.

Iedereen zal ook 2 weken (misschien een maand, maar dat moet ik nog bespreken met mn achterban.. haha) per jaar in een soort van regering deel nemen, zodat ieder mens een deel van de verantwoording van het geheel meedraagt. Een echt land van het volk dus. Wel blijft de 26 weken werken een vast staand gegeven, dus er moet hier en daar nog wat gesleuteld worden aan de preciese verdeling van het werk.

En om Emie gerust te stellen, in de zorg heb je meer dan alleen het verzorgen van mensen.. er moet ook het vuil buiten gezet worden
Ik bedoel eigenlijk dat er voor ieder wel wat wils is te vinden in wat voor beroep dan ook.
Zelf denk ik juist dat die zorg die je aan mensen zal moeten geven elk jaar, er toe bij zal dragen dat mensen wat liever worden en tevens meteen de confrontatie aan kunnen gaan met de eigen sterfelijkheid.
Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 05-08-2010 14:40:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Buff:

Emie :

Buff:

Emie :

Dan krijg je dus mensen als Clavius aan je bed (en die erkent zelf ruiterlijk dat hij daar totaal niet geschikt voor is). En ik ben weer voor andere taken totaal ongeschikt, dat werkt dus alleen maar contraproductief.


Alles is te leren...

Niet mee eens, en dat is uit ervaring gesproken


Dat vind ik een dooddoener. Alles is te leren als er een oprechte belangstelling en interesse is voor het onderwerp. Zeggen dat je ergens niet geschikt voor bent komt vaak voort uit onverschilligheid.
Zeg dan gewoon dat iets je niet interesseert en dat je iets niet wil leren, omdat je je prioriteiten liever ergens anders legt. Niets mis mee...


Leer een zeer gemotiveerde, geïnteresseerde blinde dan maar eens autorijden in Amsterdam. Succes!
Beetje flauw voorbeeld, maar zonder aanleg wordt het echt niks. Of maar half, en dat is ook niks. Talenten zijn verdeeld, elk mens heeft kracht en zwakte. Gebruik die kracht, en laat de zwakte voor wat het is. Ik kan geen noten lezen, nouja, alleen met aanwijzen en tellen. Ik heb daar lessen in gehad, maar het zit er gewoon niet in. Alles is te leren? Nee. Dat is net zoiets als tegen een anorexiapatiënt zeggen: je moet gewoon eten.
Is it electrickery?
Op 05-08-2010 14:59:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Whyme: Het probleem met democratie is, is dat het juist machtswellustelingen trekt..

Ik zie zelf meer in een raad van wijsgeren, mensen die op de basisschool hoogbegaafd blijken te zijn worden op een speciale opleiding gezet, getraind om goede beslissingen te maken.. zegmaar Plato's ideale staat, geen zin om die helemaal uit te leggen
pluk de nacht, slapen kan altijd nog.
Op 05-08-2010 14:59:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : @ourobouros; ja, kan ik me ook in vinden. Alleen bij stap 2: hoe doe je dat? Wie maakt de selectie?
Is it electrickery?
Op 05-08-2010 15:01:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DogStar: Nog een kleine aanvulling

Omdat je niet kan verwachten dat een groen blaadje van 16 al erg geschikt is voor politieke vraagstukken, zal de leeftijd gaan meebepalen in wat voor functie je terrecht komt. Dit met het oog op opgedane ervaring in de voorgaande jaren.
Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 05-08-2010 15:01:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DogStar: @whyme

Ik kan me best vinden in die ideale staat, maar ik heb wel bezwaar tegen die hoogbegaafden(niks mis mee als mensen) maar de geschiedenis heeft ons geleerd dat het toch voornamelijk de genie-en waren die met de meest krankzinnige voorstellen kwamen en/of dictator werden.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dictator_(modern)

En weer creeer je op die manier een clubje mensen die voor de rest gaat bepalen wat wel of niet goed is.. Is dan weer niet heel democratisch.
(bericht gewijzigd op 5-8-2010 15:17:26)
Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 05-08-2010 15:15:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
DogStar:

Nog een kleine aanvulling

Omdat je niet kan verwachten dat een groen blaadje van 16 al erg geschikt is voor politieke vraagstukken, zal de leeftijd gaan meebepalen in wat voor functie je terrecht komt. Dit met het oog op opgedane ervaring in de voorgaande jaren.

Oneens. Juist luisteren naar kinderen en jongeren. Die hebben over het algemeen een heel goed gevoel voor goed/kwaad, recht/onrecht, zijn een stuk puurder dan volwassenen.
Ik paste vorig jaar regelmatig op een 8-jarig meisje. De wijsheden die daaruit kwamen, waren zeer verfrissend, en ontwapenend in die zin dat ik mijn ego-schild kon laten zakken en veel meer op intuïtief niveau kon communiceren.
OK, ze moeten wel op z'n minst kunnen praten natuurlijk.

(bericht gewijzigd op 5-8-2010 15:29:52)
Is it electrickery?
Op 05-08-2010 15:19:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Oké daar gaan we!
Volgens mij heb ik dit al een uitgelegd op GW, maar dat is niet belangrijk.

Het Geldloze Systeem

Geld wordt verboden.
Iedereen blijft gewoon werken, mits je niet kan door invaliditeit of ziekte. Sterven is geen excuus.

Je wordt gehuisvest. Je kan eten halen in de winkel.
Je kan gewoon spullen ophalen in de winkel als je ze nodig hebt, of als het vervangen moet worden. Is het te groot wordt het opgehaald.
Je kan gewoon een auto krijgen (formaatje ruime middenklasser) en als je koters hebt krijg je een stationcar.
Op reis mag ook: 2 keer per jaar 2 weken moet genoeg zijn.
Bestemming mag je zelf uitkiezen.

Dit gebeurt allemaal zonder een stuiver uit te geven, want dat hebben we net afgeschaft.
Het gebeurt allemaal onder de noemer: de ene hand wast de ander.
Ik doe wat voor jou, jij doet wat voor mij.
Ik doe wat voor de maatschappij, de maatschappij doet wat voor jou.

Omdat alles vrij te verkrijgen is, is er ook geen afgunst. Wil je een mooie bril, dan haal je 'm gewoon. Wil je nieuwe schoenen? Halen!
Zo werk je ook diefstal tegen, want waarom zou je iets jatten als je het gewoon in de winkel kan halen?

Drugs worden vrijgesteld. Er worden wel regels opgesteld mbt de te gebruiken hoeveelheden. Dit dient eerst medisch onderzocht te worden per individu. En dat is weer ter ontmoediging.

Het koningshuis wordt uit hun functie ontheven.
In naam zijn zij nog koninklijk, maar zij staan qua macht onder het volk. Al hun vroegere rechten rechten worden hen ontnomen.
Evenals hun stemrecht.
Politieke beslissingen dienen genomen te worden middels referenda.
Het volk heeft ALTIJD het laatste woord.
Het volk heeft ook stemplicht, maar er bestaat nog steeds een mogelijkheid om blanco te stemmen.

Politici worden uit het volk gekozen en bij bewezen leugens worden zij onthoofd. NIEMAND liegt tegen het volk en komt er lachend mee weg.

Werklozen worden weer aan het werk gezet.
Wie niet wilt werken krijgt ook geen vreten.
Ziekte is een uitzondering hierop.
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 15:31:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Ik zal vast nog wel wat vergeten zijn.
Dan hoor ik het graag en pas ik het aan.
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 15:32:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff: @Emie. Ik dan ook geen noten lezen (niet met tellen en niet met aanwijzen), simpelweg omdat daar mijn interesse niet ligt...
Ik kan daarin tegen wel weer heel goed (al zeg ik het zelf) verhaaltjes uit mijn duim zuigen; omdat dat een grote hobby van me is...
Ik heb me daarvoor zelfs het schrijven (wat me vroeger op school nooit geen ene moer interesseerde) van de Nederlandse taal opnieuw moeten leren. En met succes...
En een blinde (een visuele handicap sluit het didactisch vermogen niet uit) kan weldegelijk auto leren rijden, maar of het verstandig is om hem dan ook deel te laten nemen aan het verkeer... Dat is een geheel andere discussie…

(bericht gewijzigd op 5-8-2010 15:34:51)
Ik ben ook gek... :P
Op 05-08-2010 15:34:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ Emie

Ik was pas op bezoek bij een maatje van me en die heeft een dochtertje van 3. Die zei: 'Mars, ik vind jou lief.'
En aangezien kinderen altijd de waarheid spreken, is dat ook zo.
En daardoor uitgesproken geschikt voor de politiek!

Alleen luidt het gezegde: Kinderen en dronken mensen spreken altijd de waarheid.

Ik weet nou niet of het een wijs besluit is om een stel Korsakov-vrienden in de regering neer te zetten naast een stel kleuters...
Het zou wel heel leuke debatten kunnen opleveren!
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 15:39:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : @Buff, mijn punt is dat niet iedereen alles kan leren, en dat dat geen probleem is. Ik val over 'alles is te leren' omdat dat gewoon niet zo is. Natuurlijk leer je iets makkelijker als je interesse er ligt. Maar ik wou echt graag noten lezen en piano spelen. Maar als daar je talent niet ligt... Ja, een blinde kan leren een auto te bedienen. Deelnemen aan het verkeer (dat bedoel ik met autorijden) kan hij/zij toch echt niet leren. En dat geeft helemaal niks.
Is it electrickery?
Op 05-08-2010 15:43:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: Tja, mijn idee van een echte werkbare democratische samenleving zou toch richting kleinschaligheid gaan. Probleem nu is dat het individu steeds minder en minder te zeggen heeft over zijn direkte omgeving en dat er dus een behoorlijke vervreemding optreedt tussen de mens en het systeem dat hem/haar omkapselt. Idee van Plato is het overwegen waard, mits goed gecontroleerd en met beveiligingsmechanismen om elitedictatuur te vermijden. Bij Plato zouden de filosofen die de regering zouden vormen geen bezit mogen verwerven wat machtsmisbruik uit zou sluiten. Is al een goed begin.
Het idee van een op technologie gebaseerde superstaat waarin de mens geen 'dierlijk' werk meer hoeft te doen heeft hele enge kantjes. Waarom zou een mens niet meer 'in het zweet des aanschijns' mogen werken? Woon liever op een plek waar ik met hulp van anderen een eigen huis bouw en op mijn beurt anderen help hun huis te bouwen dan op een plek waar alle fysieke arbeid is overgenomen door machines. Op de eerste plek heb ik zelfbeschikking over mijn omgeving op de tweede plek ben ik niets meer dan een in de watten gelegde slaaf.
Op 05-08-2010 15:45:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff: Oké Emie, begrijp je punt. Maar desondanks blijf ik bij mijn mening...

Fijne dag verder, ga ff shoppen.
Ik ben ook gek... :P
Op 05-08-2010 15:45:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Marsepars:

@ Emie

Ik was pas op bezoek bij een maatje van me en die heeft een dochtertje van 3. Die zei: 'Mars, ik vind jou lief.'
En aangezien kinderen altijd de waarheid spreken, is dat ook zo.
En daardoor uitgesproken geschikt voor de politiek!

Alleen luidt het gezegde: Kinderen en dronken mensen spreken altijd de waarheid.

Ik weet nou niet of het een wijs besluit is om een stel Korsakov-vrienden in de regering neer te zetten naast een stel kleuters...
Het zou wel heel leuke debatten kunnen opleveren!


Mattheus 18: 1-3
1 Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? 2 En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, 3 en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.
(bericht gewijzigd op 5-8-2010 16:14:18)
Is it electrickery?
Op 05-08-2010 15:48:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Buff:

Oké Emie, begrijp je punt. Maar desondanks blijf ik bij mijn mening...

Fijne dag verder, ga ff shoppen.

Nog wel met geld hè, Mars' regering zit nog niet.
Is it electrickery?
Op 05-08-2010 15:48:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Mijn democratie is geen democratie. Meer een landverdeling (wereldwijd), waarbij elk stuk verantwoordelijk is voor de levering van de grondstoffen die op dat stuk het beste gedijen of te vinden zijn.
Iedereen krijgt toegang tot de producten die het systeem voortbrengt.

Uiteraard zit er een staf van beslissers en uitvinders boven. Je moet de hersens van mensen immers op de juiste manier inzetten.
Maar het belangrijkste is een roulatiesysteem waarbij iedereen moet ruilen met een ander, maar ook dat iedereen de kans krijgt om in andere gebieden te werken. Iedereen krijgt de kans om te switchen tussen staf en werkvloer.

Er is een strak eisenpakket aan het personeel: kun je je werk niet, dan moet je weg en ergens anders ingezet worden.

Zo, dit schoot me net effe te binnen. Het principe is vrij eenvoudig: benut het potentieel maximaal.
No shit, Sherlock
Op 05-08-2010 15:50:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Emie :

Marsepars:

@ Emie

Ik was pas op bezoek bij een maatje van me en die heeft een dochtertje van 3. Die zei: 'Mars, ik vind jou lief.'
En aangezien kinderen altijd de waarheid spreken, is dat ook zo.
En daardoor uitgesproken geschikt voor de politiek!

Alleen luidt het gezegde: Kinderen en dronken mensen spreken altijd de waarheid.

Ik weet nou niet of het een wijs besluit is om een stel Korsakov-vrienden in de regering neer te zetten naast een stel kleuters...
Het zou wel heel leuke debatten kunnen opleveren!


Mattheus 18: 1-6
1 Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? 2 En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, 3 en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

Staat dat er echt, of heb je de tekst aangepast?
Want het klopt als een bus!

En aangezien ik nooit volwassen word, zit ik gebakken!!!
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 16:04:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Emie :

Buff:

Oké Emie, begrijp je punt. Maar desondanks blijf ik bij mijn mening...

Fijne dag verder, ga ff shoppen.

Nog wel met geld hè, Mars' regering zit nog niet.

LOL!
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 16:04:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ Pieter

Ik zie dat wij redelijk op één lijn liggen.
Al pak ik het wat minder groot aan, maar ik denk dat het op globaal niveau ook wel is toe te passen.
Hoe doe jij het met de financiën?
En met regeringsbeleid?

Ik zal vast ook nog wel wat vergeten zijn bij mijn systeem...

Religie, bijvoorbeeld!!!
Stom, stom, stom!

Ik ben van mening dat iedereen mag geloven wat ie wil. In persoonlijke kring achter gesloten deuren.
Op straat is het uiten van een geloof verboden.
Geloof is iets persoonlijks en daar hoef je anderen niet mee lastig te vallen.
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 16:13:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ Redaxie

Goed idee: die blogs over religie en democratie.
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 16:14:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : @Mars, het staat er echt, alleen is het 18: 1-3 doordat ik geknipt had. Heb dat even rechtgeëdit, want 't moet wel kloppen natuurlijk.
Is it electrickery?
Op 05-08-2010 16:17:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Marsepars:

@ Redaxie

Goed idee: die blogs over religie en democratie.


Ja hoor!
Is it electrickery?
Op 05-08-2010 16:17:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @Marsepars.

Hoe bedoel je, financiën? Niemand koopt, maar krijgt het eindproduct als beloning voor zijn inzet.
Hier creëer je natuurlijk onvrede mee: ik werk me de pleuris in de aardappelfabriek, maar omdat daar geen auto uit voortvloeit, krijg ik dus geen auto.

Tja, dit wordt moeilijk in een utopie. Dit vergt studie

En over religie? Gedanken sind frei.
No shit, Sherlock
Op 05-08-2010 16:22:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Emie :

@Mars, het staat er echt, alleen is het 18: 1-3 doordat ik geknipt had. Heb dat even rechtgeëdit, want 't moet wel kloppen natuurlijk.

Uiteraard!
Purist...
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 16:25:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Pieter:

@Marsepars.

Hoe bedoel je, financiën? Niemand koopt, maar krijgt het eindproduct als beloning voor zijn inzet.
Hier creëer je natuurlijk onvrede mee: ik werk me de pleuris in de aardappelfabriek, maar omdat daar geen auto uit voortvloeit, krijg ik dus geen auto.

Tja, dit wordt moeilijk in een utopie. Dit vergt studie

En over religie? Gedanken sind frei.

Jij doet dus ook niet aan geld.
Mooi!

Maar ik probeer het anders in mijn systeem.
Een bakker heeft prik nodig om brood te bakken.
En de energieleverancier heeft brood nodig om te leven.
Dus de ene hand wast de ander.

Het gaat niet op voor alle beroepen, maar iedereen die werkt maakt zichzelf nuttig voor de samenleving.
Als je niet wil werken heb je dus een probleem en krijg je ook niks terug.
Als je niet kán werken, gelden er weer andere regels.

Alsof dit geen utopie is...
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 16:30:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @Marsepars.

Uiteindelijk gaat het om de behoefte. Ik kan me niet voorstellen dat meneer Cro-Magnon uit Grot 7 te Steentijdplaats een auto nodig vond.
Daarentegen vond hij wel het wiel uit, wat uiteindelijk onze samenleving voortbracht.

Waarom vond Cro dat wiel zo belangrijk? En wat was er mis met zijn leven dat hij vooruit wilde?

Wat ik bedoel is, dat elke utopie die gelijkheid van mensen voorstaat een stap terug is naar de oertijd. Mensen willen namelijk altijd een beter en gemakkelijker leven. Want volgens mij is de mens in beginsel lui en wil niet te veel doen om aan zijn dagelijkse behoeftes te voldoen.

De ideale samenleving op gelijkheidsgronden bestaat dan ook niet.
No shit, Sherlock
Op 05-08-2010 16:38:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
niek: Het klinkt mij allemaal meer als communisme in de oren. Gaan we grote huizen slopen en krijgen we allemaal exact dezelfde doorzonwoning? Of waarom mag X wel in dat grote huis wonen en krijg ik maar een rijtjeshuis?
Op 05-08-2010 16:38:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ Pieter

Ik denk dat de ideale samenleving sowieso niet bestaat.

En dat is weer mooi voer voor een nieuw blog!!!
De ideale GW-samenleving!


Voor de rest: behoefte.
Niet ieder mens heeft natuurlijk dezelfde behoeftes.
Sommige hebben meer nodig dan anderen.
Met 'mijn' systeem bied ik alles aan.
Sommige mensen hebben iets niet nodig, anderen hebben een dubbele hoeveelheid nodig.

Maar dan wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld een thuissituatie.
Wil jij 20 pakken melk mee, maar woon je alleen krijg je dus nooit al die pakken mee.
Want het moet wel eerlijk blijven.

En mensen zijn inderdaad niet gelijk omdat ze er zelf voor kiezen om anders te (willen) zijn. Dat is alleen maar toe te juichen, anders wordt het een saaie boel.
Maar we moeten wel een systeem hebben waar iedereen eerlijk wordt behandeld en dan moeten we alle aparte factoren meerekenen.

Over dat lui zijn (Dat is Kyosaki's specialiteit):
Doe jij niks voor de samenleving, doet de samenleving ook niks voor jou. Dus niet werken is niet eten, niet wonen, geen rechten.
Simpel, maar rechtvaardig.
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 16:56:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Marsepars:
Maar dan wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld een thuissituatie.
Wil jij 20 pakken melk mee, maar woon je alleen krijg je dus nooit al die pakken mee.
Want het moet wel eerlijk blijven.

Grmpf. Daar gaat m'n privacy. En mijn grondrecht om wekelijks in de halfvolle melk (met suiker) te baden. Tja, ik ben nu eenmaal excentriek, en heb merkwaardige behoeften. Maar dat kan dan dus niet meer? Het wordt al minder ideaal... Daar komt het 'ikke ikke' dus al om de hoek. Hoe lossen we dit op?
Is it electrickery?
Op 05-08-2010 17:01:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
niek:

Het klinkt mij allemaal meer als communisme in de oren. Gaan we grote huizen slopen en krijgen we allemaal exact dezelfde doorzonwoning? Of waarom mag X wel in dat grote huis wonen en krijg ik maar een rijtjeshuis?


Met communisme op zich is niks mis.
Alleen hoe het wordt uitgevoerd, daar schort het aan.
Het was (en is) een kleine groep die alle macht in handen heeft en de rest zijn slaven.
'Iedereen is gelijk!' is ook niet helemaal waar.
Ik denk eerder aan: iedereen wordt gelijkwaardig behandeld.
Dat komt al dichter in de buurt. Tenminste...
Zo zou het moeten zijn.

En wat is er mis met een doorzonwoning?
Wil je in een hotel met 50 kamers wonen, dan?
Je kan maar in één kamer tegelijk zijn en denk eens aan het schoonmaken!
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 17:02:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @Marsepars.

In het boek 'Het eeuwige leven' van Jack Vance moet iedereen zijn volgende 10 levensjaren verdienen met iets nuttigs voor de samenleving.
Misschien een idee: als jij op je luie reet blijft zitten mag je niet meer verder leven.
Maar ja, dat is wel heel ver weg van een utopie.

In een utopie moet gewoon iedereen kunnen doen waar hij zin in heeft. En als het er niet is, moet hij het maar maken.
Maar ja, dan wil een ander het ook en dan wordt er weer een markt gecreëerd. Wat weer nieuwe behoeftes schept, etcevoorts.
No shit, Sherlock
Op 05-08-2010 17:05:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @Emie.

En mijn grondrecht om wekelijks in de halfvolle melk (met suiker) te baden.


Was het niet ezelinnenmelk?
No shit, Sherlock
Op 05-08-2010 17:07:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Emie :

Marsepars:
Maar dan wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld een thuissituatie.
Wil jij 20 pakken melk mee, maar woon je alleen krijg je dus nooit al die pakken mee.
Want het moet wel eerlijk blijven.

Grmpf. Daar gaat m'n privacy. En mijn grondrecht om wekelijks in de halfvolle melk (met suiker) te baden. Tja, ik ben nu eenmaal excentriek, en heb merkwaardige behoeften. Maar dat kan dan dus niet meer? Het wordt al minder ideaal... Daar komt het 'ikke ikke' dus al om de hoek. Hoe lossen we dit op?

Dat is geen grondrecht maar een persoonlijke wens.
Je hebt dat bad helemaal niet nodig. Je vindt het allen erg prettig.
Dus heb je pech.
We moeten allemaal concessies doen om deze samenleving werkbaar te maken.

Zo masturbeer ik graag poedelnaakt in de Kalverstraat op zaterdagmiddag en swaffel dan nog even het monument op de Dam.
Is ook een persoonlijke wens.
Maar geen grondrecht.
Dus moet ik dat ook laten.

Ik zal die mooie momenten blijven koesteren...
(Snik...)

Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 17:08:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DogStar: @ Emie

Ik heb nog eens nagedacht over die politiek in mijn democratie..

Je hebt gelijk als je zegt dat kinderen veel wijsheid te melden hebben..

Daarom heb ik mijn idee veranderd.

Nu wil ik het graag zo doen, namelijk tijdens de schooltijd de politiek in! Ben je ouder dan 16 jaar dan heb je pech, je hebt je politieke tijd al gehad.

Ik was weer wat vlot met bedenken en indelen.. Zo'n samenleving inrichten is toch niet echt eenvoudig
Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 05-08-2010 17:08:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pieter:

@Emie.

En mijn grondrecht om wekelijks in de halfvolle melk (met suiker) te baden.


Was het niet ezelinnenmelk?


Ben Cleopatra niet

(bericht gewijzigd op 5-8-2010 17:10:33)
Is it electrickery?
Op 05-08-2010 17:09:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Quoten met hindernissen...
Is it electrickery?
Op 05-08-2010 17:11:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DogStar: @ Mars

Als jij toch je eigen democratie mag inrchten kun je toch gewoon een jaarlijks masturbeer en swaffel dag invoeren?
Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 05-08-2010 17:12:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : @Mars, en m'n privacy? Want er wordt dus wel gecontroleerd (door wie dan?) Hee die woont alleen, wat moet die met 20 pakken melk? En als ik nou eens een melkfeestje geef? Kijk normaal koop ik een sixpack bier, maar voor een feestje - omdat EØI jarig is - is dat te weinig. Moet ik me dus continu verantwoorden voor de een of andere commissie?

@Dogstar: prima idee. En het valt inderdaad niet mee.
Is it electrickery?
Op 05-08-2010 17:15:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
DogStar:

@ Mars

Als jij toch je eigen democratie mag inrchten kun je toch gewoon een jaarlijks masturbeer en swaffel dag invoeren?

Waar kan ik me inschrijven?
Hooo stop maar weer.
Is it electrickery?
Op 05-08-2010 17:15:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Pieter:

@Marsepars.

In het boek 'Het eeuwige leven' van Jack Vance moet iedereen zijn volgende 10 levensjaren verdienen met iets nuttigs voor de samenleving.
Misschien een idee: als jij op je luie reet blijft zitten mag je niet meer verder leven.


Het is resoluut, maar je weet wel waar je aan toe bent!


Als je werkt maak je je al nuttig voor de samenleving, denk ik zo.
Misschien niet direct, maar op het grotere vlak toch wel.

Voorbeeld: Jij monteert zonneschermen.
Lekker belangrijk.
Maar zo zorg je er voor dat er iemand lekker in de schaduw kan zitten. Die iemand is bijvoorbeeld een politie-agent. Die agent komt de volgende dag fris en fruitig op z'n werk, want hij is niet weggekookt en hij kan dus goed z'n werk uitvoeren. Dus is het veilig op straat en dat is weer goed voor de samenleving.

Dus ook als je zonneschermen plaatst help je de samenleving!
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 17:17:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
DogStar:

@ Emie

Ik heb nog eens nagedacht over die politiek in mijn democratie..

Je hebt gelijk als je zegt dat kinderen veel wijsheid te melden hebben..

Daarom heb ik mijn idee veranderd.

Nu wil ik het graag zo doen, namelijk tijdens de schooltijd de politiek in! Ben je ouder dan 16 jaar dan heb je pech, je hebt je politieke tijd al gehad.

Ik was weer wat vlot met bedenken en indelen.. Zo'n samenleving inrichten is toch niet echt eenvoudig

Sterker: het valt vies tegen!
But it won't stop us from trying!!!

Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 17:18:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Emie :

DogStar:

@ Mars

Als jij toch je eigen democratie mag inrchten kun je toch gewoon een jaarlijks masturbeer en swaffel dag invoeren?

Waar kan ik me inschrijven?
Hooo stop maar weer.

@ DogStar en Emie

23 augustus om 12.30u.
Kinderen thuislaten.
Voor brood en koffie wordt gezorgd.
Vrouwen zijn niet welkom, maar worden niet geweigerd.

Edit: Oeps! Vergeten!

Verzamelen bij de Munt.
Om 12.00u.
Bij de Maison de la Bonneterie gaan de kleren uit en gaan we een rondje door de winkel maken.
Leuk voor de kakmadammen, aldaar...

(bericht gewijzigd op 5-8-2010 18:27:25)
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 17:21:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Ik denk dat ik afhaak. Uiteindelijk gaat een samenleving toch een kant op waar niemand rekening mee houdt, behalve degene die op het idee van de richting komt.

De makke zit 'm in den wensch van den mensch om zijn behoeftes te vervullen. En die behoeftes zijn afhankelijk van wat zijn omgeving toont.
In de bush van Zuid-Amerika heeft niemand een iPod. Laat hem zien en toon wat hij kan en die bushneger wil er ook een. Misschien niet omdat hij het apparaat mooi vindt, maar omdat hij daarmee zijn stamgenoten de ogen uit kan steken (figuurlijk dat is, voor de halve lezers hier).

Ik denk dat een utopie binnen korte tijd ten onder gaat aan de persoonlijke grillen van de eenling.
Ugh, ik heb gesproken.
No shit, Sherlock
Op 05-08-2010 17:29:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Emie :

Buff:

Emie :

Buff:

Emie :

Dan krijg je dus mensen als Clavius aan je bed (en die erkent zelf ruiterlijk dat hij daar totaal niet geschikt voor is). En ik ben weer voor andere taken totaal ongeschikt, dat werkt dus alleen maar contraproductief.


Alles is te leren...

Niet mee eens, en dat is uit ervaring gesproken


Dat vind ik een dooddoener. Alles is te leren als er een oprechte belangstelling en interesse is voor het onderwerp. Zeggen dat je ergens niet geschikt voor bent komt vaak voort uit onverschilligheid.
Zeg dan gewoon dat iets je niet interesseert en dat je iets niet wil leren, omdat je je prioriteiten liever ergens anders legt. Niets mis mee...


Leer een zeer gemotiveerde, geïnteresseerde blinde dan maar eens autorijden in Amsterdam. Succes!
Beetje flauw voorbeeld, maar zonder aanleg wordt het echt niks. Of maar half, en dat is ook niks. Talenten zijn verdeeld, elk mens heeft kracht en zwakte. Gebruik die kracht, en laat de zwakte voor wat het is. Ik kan geen noten lezen, nouja, alleen met aanwijzen en tellen. Ik heb daar lessen in gehad, maar het zit er gewoon niet in. Alles is te leren? Nee. Dat is net zoiets als tegen een anorexiapatiënt zeggen: je moet gewoon eten.


laatst toch een pracht documentaire gezien van een muziekschool die muziekles gaf zonder noten lezen. dat komt veel later als de leerlingen al lang en breed muziek kunnen maken. het ligt aan de manier van les geven en een blinde kan dan wel geen auto leren rijden in amsterdam maar wel over lopen waar hij/zij maar wil in amsterdam.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 05-08-2010 19:18:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
welja:


laatst toch een pracht documentaire gezien van een muziekschool die muziekles gaf zonder noten lezen. dat komt veel later als de leerlingen al lang en breed muziek kunnen maken. het ligt aan de manier van les geven en een blinde kan dan wel geen auto leren rijden in amsterdam maar wel over lopen waar hij/zij maar wil in amsterdam.

Dat geeft nog steeds geen garantie op veilig aankomen...
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 19:31:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
Marsepars:

Emie :

Buff:

Oké Emie, begrijp je punt. Maar desondanks blijf ik bij mijn mening...

Fijne dag verder, ga ff shoppen.

Nog wel met geld hè, Mars' regering zit nog niet.

LOL!


Tot mijn stomme verbazing met echte flappen; de koopman had namelijk nog geen pin in zijn zaak.

*Ja mensen Buff heeft zich maar eens in een nieuw outfit gestoken, maar mijn God zeg, die prijzen van tegenwoordig. Je moet het nog maar aandurven om het te verrekenen met die oude vertrouwde gulden.
Want dat deed ik natuurlijk (geconditioneerd als ik ben) en schrok me werkelijk de T*f*s.
Ik ben ook gek... :P
Op 05-08-2010 20:51:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Buff:

Marsepars:

Emie :

Buff:

Oké Emie, begrijp je punt. Maar desondanks blijf ik bij mijn mening...

Fijne dag verder, ga ff shoppen.

Nog wel met geld hè, Mars' regering zit nog niet.

LOL!


Tot mijn stomme verbazing met echte flappen; de koopman had namelijk nog geen pin in zijn zaak.

*Ja mensen Buff heeft zich maar eens in een nieuw outfit gestoken, maar mijn God zeg, die prijzen van tegenwoordig. Je moet het nog maar aandurven om het te verrekenen met die oude vertrouwde gulden.
Want dat deed ik natuurlijk (geconditioneerd als ik ben) en schrok me werkelijk de T*f*s.

Ja, 400 piek heb je zo stukgegooid, hoor.
En dan heb je niet eens veel...
Daar kon je vroeger (zegt opa) een kast mee vullen!
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 20:57:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff: Nou daar heb opa helemaal gelijk in... 400 pop da was 't en inderdaad, het is nie veel.
Hedde gij een glazenbol of zoo? Want dan kanne ge meteen efkens kieken hoe het er met de democratie veur staat in de Wereld?
Ik ben ook gek... :P
Op 05-08-2010 21:10:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
oesermaatra0069: Democratie zou in mijn optiek moeten zijn dat een burgerraad wordt aangesteld.
Maar op de volgende manier. Je kijkt thuis op de televisie en op een tijdstip (ik zeg maar wat 20:00 's avonds) gaan alle kanalen op 1 zender. Op deze zender kan je dan stemmen met een knop van je afstandsbediening. Je kiest 1 voor balkelende 2 voor die blonde man, etc. etc. Vijf of tien minuten heeft men de tijd (voor als men zich vergist hebt).

Dit heeft twee positieve dingen in zich
1) Je kan maar kiezen hoeveel kanalen er zijn dus 9 (of eigenlijk 0) van je afstandsbediening dus de wildgroei aan politieke partijen blijft binnen de perken.
2) Na ongeveer een uur tellen de einduitslag. En een paar dagen later kan al een kabinet (of een volksvergadering) worden samengesteld.

Dit doe je dus om de 2 jaar. Waarom we leven namelijk in een snelle tijd daardoor is het uitblijven van een kabinet een zeer kwalijke zaak.

Ook lijkt mij het een goed idee dat mensen vanaf hun bank ook kunnen aangeven wie de slechtste politiecus s van de afgelopen twee jaar.

Maar eigenlijk als voorstander van de monarchie wil ik een politiek systeem zoals in sparta. Dat betekend twee koningen, een volksvergadering, een burgvergadering en nog veel meer.
Jij bent er gloeiend bij, Bommel. Wat is je naam? zei Brigadier Bullebas.
Op 05-08-2010 21:47:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Marsepars:

welja:


laatst toch een pracht documentaire gezien van een muziekschool die muziekles gaf zonder noten lezen. dat komt veel later als de leerlingen al lang en breed muziek kunnen maken. het ligt aan de manier van les geven en een blinde kan dan wel geen auto leren rijden in amsterdam maar wel over lopen waar hij/zij maar wil in amsterdam.

Dat geeft nog steeds geen garantie op veilig aankomen...


veilig? in amsterdam?
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 05-08-2010 21:59:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
oesermaatra0069:

Maar eigenlijk als voorstander van de monarchie wil ik een politiek systeem zoals in sparta. Dat betekend twee koningen, een volksvergadering, een burgvergadering en nog veel meer.


Jaja, twee koningen, kunnen ze lekker met ze tweeën ruzie maken. Burgervergaderingetje hier, volksvergaderingetje daar. Lijkt het Poldermodel wel... Of heb ik het mis?
Ik ben ook gek... :P
Op 05-08-2010 22:00:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
oesermaatra0069: zie wikipedia:

Bestuur

Het politieke systeem bestond uit:

* Twee koningen: Deze hadden vrij weinig macht; het was hun taak het leger aan te voeren ten tijde van oorlog. Het koningschap was erfelijk. Als er geen oorlog was, fungeerden ze als rechters en priesters. Eigenaardig is dat Sparta tot in de klassieke tijd geregeerd werd door koningen, waar in vrijwel alle andere Griekse stadstaten de monarchie was verdwenen. Bovendien regeerden er steeds twee koningen gelijktijdig. Hun werkelijke politieke macht was echter niet erg groot.
* Gerousia: Raad van achtentwintig mannen, die ouder dan zestig jaar moesten zijn. De leden werden door de apella voor het leven benoemd. Ook de twee koningen maakten deel uit van de gerousia en zaten de vergadering voor. De gerousia bereidde wetten en besluiten voor.
* Apella: was de Spartaanse volksvergadering. Alle mannelijke vrije burgers, ouder dan 30 jaar zetelden in deze volksvergadering. Deze vergadering had weinig invloed. De apella stemde over de voorstellen van de Gerousia.
* Vijf eforen: De vijf eforen vormden het dagelijkse bestuur van Sparta. Zij werden gekozen door en uit de apella. Ze hadden ook een controlerende taak, ze controleerden of iedereen, dus ook de twee koningen, zich aan de wetten van het Spartaanse volk hielden.

Een ideale mengconstitutie:

- monarchie – vertegenwoordigd door: Twee koningen

- aristocratie – vertegenwoordigd door: Gerousia

- democratie – vertegenwoordigd door: Apella en eforen
[bewerken]
Jij bent er gloeiend bij, Bommel. Wat is je naam? zei Brigadier Bullebas.
Op 05-08-2010 22:03:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
oesermaatra0069: misschien dat van die mannen een beetje archaisch is. maar het lijkt mij wel dat het goed kan functioneren. Ook het opvoeden van kinderen volgens spartaans model lijkt mij wel wat. Al was dat vrij hard. Maarja leven is hard.
Jij bent er gloeiend bij, Bommel. Wat is je naam? zei Brigadier Bullebas.
Op 05-08-2010 22:05:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja: het schijnt dus niet zo eenvoudig te zijn om een vreedzame wereld te vormen uit een verwaarloosde wereld. een wereld vol vrede is veel eenvoudiger naar de haaien te helpen dan andersom. we hebben geen wereld vol vrede maar juist een andersom en als we die weer goed willen krijgen is er maar één mogelijkheid lijkt me. en dat is al onze ego's in de vuilnisbak kieperen en ons goede hart er voor in de plaats zetten. da's geen eenvoudige operatie en ik ken ook geen chirurgen die dit al kunnen. en bovendien gaat het om miljarden geloof ik. of er moeten er heel veel niet mee willen doen. maar ja, dan hoeft niemand het te doen en sukkelen we maar gewoon weer verder. ik kwam alleen maar even langs , was eigenlijk op zoek naar een oplossing voor een meetkundig probleem
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 05-08-2010 22:10:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
welja:

Marsepars:

welja:


laatst toch een pracht documentaire gezien van een muziekschool die muziekles gaf zonder noten lezen. dat komt veel later als de leerlingen al lang en breed muziek kunnen maken. het ligt aan de manier van les geven en een blinde kan dan wel geen auto leren rijden in amsterdam maar wel over lopen waar hij/zij maar wil in amsterdam.

Dat geeft nog steeds geen garantie op veilig aankomen...


veilig? in amsterdam?


Ja ik hap weer! Woonde in een provinciestadje en had een collega die uit Amsterdam kwam. Ze verzekerde me dat ze zich een stuk veiliger in die stad voelde dan op de polderweggetjes in de provincie. Heb in totaal 8 jaar in Amsterdam gewoond en kan je verzekeren dat die stad uitermate relaxed en veilig is! Helaas ken ik meerdere mensen die door moord om het leven zijn gekomen: allemaal in een klein stadje!
Op 05-08-2010 22:11:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
welja:

Marsepars:

welja:


laatst toch een pracht documentaire gezien van een muziekschool die muziekles gaf zonder noten lezen. dat komt veel later als de leerlingen al lang en breed muziek kunnen maken. het ligt aan de manier van les geven en een blinde kan dan wel geen auto leren rijden in amsterdam maar wel over lopen waar hij/zij maar wil in amsterdam.

Dat geeft nog steeds geen garantie op veilig aankomen...


veilig? in amsterdam?


Precies!
Moet ik het nog gaan uitleggen van de rode en de gele fietsen die in groepsverband langskomen?
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 22:11:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
oesermaatra0069:

misschien dat van die mannen een beetje archaisch is. maar het lijkt mij wel dat het goed kan functioneren. Ook het opvoeden van kinderen volgens spartaans model lijkt mij wel wat. Al was dat vrij hard. Maarja leven is hard.


Onzin; als het had gewerkt hadden beiden nog wel bestaan als regeer- of opvoedvorm. Denk ik dan.
Ik ben ook gek... :P
Op 05-08-2010 22:11:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: @ marsepars: inderdaad dat is het enige onveilige in amsterdam: de toeristen die niet kunnen fietsen of niet begrijpen dat een fietspad geen wandelpad is!
Op 05-08-2010 22:12:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Samblo:

@ marsepars: inderdaad dat is het enige onveilige in amsterdam: de toeristen die niet kunnen fietsen of niet begrijpen dat een fietspad geen wandelpad is!

Ik heb ook absoluut geen problemen met de hoofdstad.
Ik kom er vaak voor m'n werk en ik kom er graag.

Om even on topic te blijven:

Democratie en Amsterdam

NoordZuid-lijn:
Voor: []
Tegen: []
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 22:17:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: mmm het spartaanse model is wel erg dictatoriaal wat mij betreft. Hadden ze het in Athene toch beter bekeken. Had ook zijn ups and downs maar is niet voor niets dat de grote filosofen, schrijvers en kunstenaars in die stad vertoefden.
Op 05-08-2010 22:17:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Marsepars:

Democratie en Amsterdam

NoordZuid-lijn:
Voor: ()
Tegen: ()


Ja neem aan dat in de GW democratie de megalomane bouwprojecten niet zomaar van de grond zouden komen. Maar dit soort politieke verstrengelingen met de bouwsector vindt je helaas overal niet alleen in Amsterdam.
(bericht gewijzigd op 5-8-2010 22:22:22)
Op 05-08-2010 22:19:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Samblo:

mmm het spartaanse model is wel erg dictatoriaal wat mij betreft. Hadden ze het in Athene toch beter bekeken. Had ook zijn ups and downs maar is niet voor niets dat de grote filosofen, schrijvers en kunstenaars in die stad vertoefden.

En kijk eens wat er nu over is van die rijke Griekse Beschaving!
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 22:40:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Marsepars:

Samblo:

mmm het spartaanse model is wel erg dictatoriaal wat mij betreft. Hadden ze het in Athene toch beter bekeken. Had ook zijn ups and downs maar is niet voor niets dat de grote filosofen, schrijvers en kunstenaars in die stad vertoefden.

En kijk eens wat er nu over is van die rijke Griekse Beschaving!

Als er over 2000 jaar nog steeds toeristen onze bouwkunst komen bewonderen, onze taal gedoceerd wordt op universiteiten en middelbare scholen en onze denkers gelezen praten we weer verder...
Op 05-08-2010 22:43:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Samblo:


Marsepars:

Democratie en Amsterdam

NoordZuid-lijn:
Voor: ()
Tegen: ()


Ja neem aan dat in de GW democratie de megalomane bouwprojecten niet zomaar van de grond zouden komen. Maar dit soort politieke verstrengelingen met de bouwsector vindt je helaas overal niet alleen in Amsterdam.

(Ik zie dat het quoten niet vanzelf ging... Sorry!)

Oh, nee.
En ik ben bang dat dat ook niet zomaar uit te bannen is.
En zeker niet als er gemeenschapsgeld mee gemoeid is.

Dan kan er altijd geld bij, toch?
Geen probleem!

Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 22:44:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Ik vraag me altijd af hoe de beschaving over 10.000 jaar reageert als ze ons rioolstelsel met wc-potten blootleggen.
Zouden ze het als een soort religie zien dat iedereen een altaar (wc-pot) in huis had en dat deze met elkaar verbonden waren?

Bedenk de rest er zelf maar bij...
(bericht gewijzigd op 5-8-2010 22:52:21)
No shit, Sherlock
Op 05-08-2010 22:51:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Pieter:

Ik vraag me altijd af hoe de beschaving over 10.000 jaar reageert als ze ons rioolstelsel met wc-potten blootleggen.
Zouden ze het als een soort religie zien dat iedereen een altaar (wc-pot) in huis had en dat deze met elkaar verbonden waren?

Bedenk de rest er zelf maar bij...

Ik heb wel eens op tv een docu gezien en daar was een wetenschapper die de vraag stelde: "Hier staat een paal met een reclamebord. Zullen ze over een paar duizend jaar denken dat dit een totempaal was?"
Vond ik een goeie vraag!
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 22:56:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ Pieter

Moesten onze reacties niet bij het 'GW-religie blog' staan?
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2010 22:57:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
No shit, Sherlock
Op 05-08-2010 22:58:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @Marsepars.

Ik borduurde eigenlijk verder op de opmerking van Samblo
Maar je kon weleens gelijk hebben.
No shit, Sherlock
Op 05-08-2010 22:59:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja: hier word ik vrolijk van
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 05-08-2010 23:01:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Er was geen big bang, er komt geen big crunch.
Het leven is eindig, maar gaat voor altijd door.
Het leven is heilig, en dus is het god.
Voor altijd zal er iemand zijn want er is geen einde.
Altijd is er iemand geweest, want er was geen begin.

Wreed off topic natuurlijk maar ik moest 't ff kwijt.
Een biertje (oké 2) en een heldere sterovergoten avond deed me concluderen - nadenkend over democratie en de onzin ervan - dat het leven geen begin en geen einde heeft. Alles is, alles was en alles zal zijn.
Ik kan er nu geen touw aan vastknopen (eigenlijk wel maar ik vind het moeilijk te verwoorden), ik hoop dat het nog komt.
En Clavius.... Nee, ik wil geen nieuwe religie beginnen
(bericht gewijzigd op 6-8-2010 0:26:32)
Ik heb geen onderschrift.
Op 06-08-2010 0:11:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ kay-nine

En ook dit hoort weer op het religie-blog thuis.
En eigenlijk ook weer niet.
Net zoals dat ik je volkomen begrijp, maar totaal niet weet waar je het over hebt.

Ehhh...
Nou, ja.
Dus!
Cannot kill the Battery!!!
Op 06-08-2010 0:38:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine: Zucht...... @marsepars
Mijn vrouw begrijpt me ook al niet....
Ik had mijn hoop eigenlijk een beetje op jou gevestigd

Ik heb geen onderschrift.
Op 06-08-2010 0:49:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
kay-nine:

Zucht...... @marsepars
Mijn vrouw begrijpt me ook al niet....
Ik had mijn hoop eigenlijk een beetje op jou gevestigd

LOL!

Misschien ligt het niet altijd aan een ander...
Cannot kill the Battery!!!
Op 06-08-2010 8:00:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A. Hemelwandelaar: Democratie werkt alleen op semi-lokaal niveau. In gemeenschappen van duizenden of hoogstens tienduizenden en ook alleen als je duidelijk afbakent op welk vlak die democratie invloed mag hebben, en welke onderwerpen aan de maatschappij zelf over gelaten worden.

Dit wisten de Grieken ook.
"When an inner situation is not made concious, it appears outside as fate" ~ C.G. Jung
Op 06-08-2010 10:03:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A. Hemelwandelaar:
DogStar:

Bij elkaar opgeteld zal dus iedereen(die daar lichamelijk geschikt voor is, rekening houdend met gehandicapten)
26 weken in dienst zijn van de staat. Daar staat dan tegenover dat je gratis kan wonen, gratis zal eten en van kleding zal worden voorzien. De 26 weken dat je niet aan het werk bent, mag je geheel naar eigen wens invullen, mits het niet ten koste gaat van een ander. Je kunt zoveel of zo weinig studeren als je maar wilt. Heb je eenmaal een studie afgerond dan zal je, als je daarmee aan het werk gaat, dit geheel vrijwillig ten dienste stellen aan de rest van de mensen. Doe je dit niet en vind je jezelf zo belangrijk dat je er geld of wederdiensten voor terug eist.. precies.. 1 enkeltje eiland ijselmeer..


Volgens mij is dit al een aantal keer geprobeerd
"When an inner situation is not made concious, it appears outside as fate" ~ C.G. Jung
Op 06-08-2010 10:06:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ourobouros:
Emie :

@ourobouros; ja, kan ik me ook in vinden. Alleen bij stap 2: hoe doe je dat? Wie maakt de selectie?

een afgerichte aap in een piccolopakkie die lootjes trekt uit een grote kom waarin iedereens namen zitten natuurlijk, wat had je gedacht?


oorzaak en gevolg doen dat:
de mens vervuilt zijn biotoop in sneltempo
alsof ie vergeet dat "money cannot be eaten"
hij vergeet ook dat parasieten sneller sterven dan de gehele vrucht op wiens schil zij slechts tijdelijk vegeteren
niets is iets, niet?
Op 06-08-2010 20:27:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : allemaal leuk en aardig

maar het komt wat mij betreft op het volgende neer
zonder onafhankelijke objectieve pers is er geen democratie

tegenwoordig is de pers commercieel en moeten dus verkopen om de zakken van de parasitaire aandeelhouders te spekken.

het is een feit dat 80% wat je leest in de kranten niet de waarheid is .

derhalve hebben we in Nederland geen democratie

zorgwekkend vindt ik zelf de voorliefde voor een politiestaat van Groen Links tot PVV

Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 08-08-2010 18:25:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
ourobouros:

aap in een piccolopakkie die lootjes trekt uit een grote kom waarin iedereens namen zitten natuurlijk, wat had je gedacht?


Ik zie net dat ik een carriere-move ga maken!
Cannot kill the Battery!!!
Op 08-08-2010 18:44:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
antitoerisme:
het is een feit dat 80% wat je leest in de kranten niet de waarheid is .

In welke krant heb je dit gelezen?
Oftewel: wat is je bron aangaande die 80% die je als feit presenteert, en hoe weet je dat die bron betrouwbaar is?
Is it electrickery?
Op 08-08-2010 19:13:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Foei, Emie. Vragen naar bewijzen is hier not done.
Je moet eerst aantonen dat de bewering NIET waar is en daarna bloedt het topic meteen dood.
Of je wordt voor ziek uitgemaakt.
No shit, Sherlock
Op 08-08-2010 19:22:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pieter:

Foei, Emie. Vragen naar bewijzen is hier not done.
Je moet eerst aantonen dat de bewering NIET waar is en daarna bloedt het topic meteen dood.
Of je wordt voor ziek uitgemaakt.

Ik dacht al wat voel ik me in ene beroerd
Misschien is antitoerisme met andere dingen bezig en komt 't nog.
Is it electrickery?
Op 08-08-2010 19:34:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Pieter:

Foei, Emie. Vragen naar bewijzen is hier not done.
Je moet eerst aantonen dat de bewering NIET waar is en daarna bloedt het topic meteen dood.
Of je wordt voor ziek uitgemaakt.Spoken like a true aluhoedje!
Cannot kill the Battery!!!
Op 08-08-2010 20:15:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme :
Emie :

antitoerisme:
het is een feit dat 80% wat je leest in de kranten niet de waarheid is .

In welke krant heb je dit gelezen?
Oftewel: wat is je bron aangaande die 80% die je als feit presenteert, en hoe weet je dat die bron betrouwbaar is?

humor

dat was uiteraard geen nieuws maar het was de conclusie van een onderzoek van leerlingen van de school van journalistiek bij hun workshop factchecking (waar tegenwoordig ook een hele saaie site van is http://fhjfactcheck.wordpress.com/ ) het artikel zoek ik morgen wel even op want tegenwoordig is google geen zoekmachine meer helaas dus alles wat oud is kost tijd .

Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 08-08-2010 22:38:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Ok, ik geloof je zo ook wel antitoerisme
Je weet toch: 51% van de statistieken wordt ter plekke verzonnen
Is it electrickery?
Op 08-08-2010 22:46:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : onderzoek toont ook aan dat antitoerisme het beste in bed is van jullie allemaal
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 08-08-2010 22:56:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Onderzoek heeft ook uitgewezen dat verjaardagen heel gezond zijn.
Uit statistisch onderzoek is namelijk gebleken dat mensen die vaak jarig zijn ouder worden dan mensen die bijna nooit jarig zijn.
No shit, Sherlock
Op 08-08-2010 23:01:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kirk Lazarus:
antitoerisme :

onderzoek toont ook aan dat antitoerisme het beste in bed is van jullie allemaal

Onderzoeken op dieren zijn gewoon wreed.
I'm a dude, playing a dude, disguised as another dude!
Op 08-08-2010 23:13:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : hahahhahahhahaha
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op 08-08-2010 23:13:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Onderbroek heeft uitgewezen dat toiletpapier op was.
Is it electrickery?
Op 08-08-2010 23:15:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden