De resultaten van een Russisch onderzoek in de regio van Mount Kailash kunnen - als we ze voor waarheid mogen nemen - onze denkwereld van hoe beschavingen groeiden radicaal veranderen. Eén van de ideeën die de Russen naar voor brengen is dat Mount Kailash een enorme door mensenhanden gebouwde piramide is en het middelpunt van een reuzengroot complex dat 100 kleinere piramiden bevat. En er is meer, verrassend veel meer.

Op het einde van de negentiende eeuw verschenen in de populaire media de ideeën over een Arisch ras of 'meesterras'. In de jaren 1870 begon Sir Edward Bulwer-Lytton, een Engels dichter, (toneel)schrijver, literatuurcriticus en politicus, aan een boek rond het idee van kosmische energie (volgens hem sterk aanwezig bij het vrouwelijke geslacht) dat hij 'Vril' noemde. Tegen het einde van 1871 publiceerde hij uiteindelijk anoniem zijn boek 'The Coming Race' (dat een bestseller werd), rond een Vril-beschaving die bestond uit een ras van superwezens die uit hun ondergrondse schuilplaatsen te voorschijn zouden komen om de wereld te regeren.

De Vril-beschaving beweert connecties te hebben met Tibetaanse meesters, blijkbaar voortbordurend op de ideeën van Madame Blavatsky, een Amerikaanse occultiste en publiciste van Duits-Russische aristocratische afkomst. Helena Petrovna Blavatsky steunde het bestaan van een superras dat leefde in een mythisch land, en publiceerde haar bevindingen in verschillende boeken, waaronder 'The Secret Doctrine'. Madame Blavatsky beweerde dat ze in telepathisch contact stond met de spirituele meesters in Tibet en bevestigde dat ze van hen informatie ontving.

Madame Blavatsky
(Madame Blavatsky)

Nikolaj Konstantinovitsj Rjorich (zie deel 2) bezocht de Kailash regio en verbleef er verscheidene jaren. Afhankelijk van de bron variëren de redenen van zijn missie van een zuiver botanische studie van de regio in de Gobiwoestijn, een opdracht van de Amerikaanse overheid tot politiek en spiritueel. Terwijl Rjorich zijn kunstwerken in de tempel van Sint-Petersburg schilderde kan hij zich hebben laten inspireren door de Kalachkra en de legenden van Shambhala. Van Rjorich is in elk geval bekend dat hij vele jaren wijdde aan zijn onderzoek naar het mythische land.

In het begin van de twintigste eeuw waren veel mensen bereid om te geloven in het bestaan van gelijk welke vorm van het bovennatuurlijke, of het nu superintelligentie, kracht of energie was. De drang om de Axis mundi, de meest intelligente, energievolle en krachtigste plaats ter wereld, te vinden - als ze bestaat - blijft tot vandaag over de hele wereld levendig aanwezig.

Zoals in het inleidende gedeelte (deel 1) al aangehaald is het idee van een piramide in de Kailash regio niet nieuw. Het idee gaat terug tot het duizenden jaren oude Indiase Ramayana epos. Sindsdien hebben talloze mensen - vooral in het begin van de twintigste eeuw - te kennen gegeven dat Mount Kailash een te perfecte vorm heeft om een totaalproduct van de natuur te zijn en op zijn minst door toedoen van mensenhanden is gecreëerd.

Het boek 'The Great Plateau' (1905) van G. C. Rawling beschrijft Mount Kailash als volgt: "Mount Kailash lijkt op een enorme kathedraal... de vlakke zijkanten van de berg sluiten loodrecht aan en de honderden horizontale lagen steen verschillen lichtjes van kleur... scheidingslijnen zijn duidelijk zichtbaar... alsof de berg gecreëerd is door reuzenhanden... door gebruik te maken van grote blokken roodkleurige steen.

Het waren de Russen die beweerden dat ze in de Kailash regio de hoogste door mensenhanden gebouwde piramide hadden ontdekt. Dat werd drie jaar later door Chinese wetenschappers in de officiële pers met klem ontkend.

Of Mount Kailash nu door mensenhanden gecreëerd is of niet: de berg is één van de meest mysterieuze, geheimzinnigste en tezelfdertijd meest heilige bergen van Azië, of misschien wel van de hele planeet. Al millennia lang is Mount Kailash een bedevaartsplaats (denk maar aan de processiegewijze ommegang rond de heilige berg) voor pelgrims die de stadia van leven en dood, reiniging en wedergeboorte symboliseert.

Boeddhisten en Jaïnisten verwijzen naar de cirkelprocessie als khora (Tibetaans voor de rondgang rond een klooster of een andere belangrijke boeddhistische plek) en Hindoes als parikrama soms ook pradakshina (letterlijk respectievelijk 'het pad rond iets' en 'naar rechts' in de betekenis van ommegang).

Eén ommegang staat gelijk met één draai van het levenswiel (Bhavacakra) en veegt alle zonden van de persoon weg. Twaalf ommegangen zuivert het karma van alle vorige en komende levens van een persoon en na 108 ommegangen wordt de 'verlichting' bereikt. Eén gewone khora wordt als een uiterst moeilijke taak aanzien omdat de streek rond Mount Kailash moeilijk en gevaarlijk is. Maar gevaarlijk of niet, wij kunnen alleen maar dromen wat er rond en op deze heilige berg te zien is.

Marsepars: Ik heb me nog niet kunnen aanzetten om de 'Secret Doctrine' te gaan lezen.
Best een lastig geheel om te lezen.

Betreft Mount Meru: een mooi verhaal, maar wat er van waar is?
Who knows?
Cannot kill the Battery!!!
Op 15-09-2010 20:15:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci: Een drummer waar ik ooit mee samenspeelde gebruikte een zware klinker in zijn bassdrum om het schuiven op gladde podiumvloeren daar op effectieve wijze mee tegen te gaan. Hij had een leerling die een diepe bewondering voor hem had, op diens vraag waarom hij die klinker in zijn bassdrum had verteld dat dat was omdat het geluid daarmee aanzienlijk verbeterde.
20 jaar later ontmoette ik de inmiddels volwassen en professionele drummer/ex-leerling en die vertelde me dat hij 18 jaar lang een joekel van een klinker had meegesjouwd en in zijn bassdrum geplaatst omdat hij ervan overtuigd was dat dat het grote geheim achter een goed klinkende bassdrum was.

We hebben er waarlijk samen om in een deuk gelegen.

Wat deze enorme klinker betreft, het verhaal klinkt als een stevig gevestigde bassdrum............

-
Op 16-09-2010 0:38:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Heel wat informatie over VRIL is terug te vinden in 'The Lost World of Agharti; The Mystery of Vril Power' van Alec Maclellan (1982). Ook Peter Moon heeft veel achterhaald en verzameld voor 'The Black Sun, Montauk's Nazi-Tibetan Connection'.

Moon, p. 161: "These Manisolas (an entirely different kind of UFO from the German disc-planes) and their accompanying manifestations are a representation of the morphogenetic grid in all its aesthetic glory. According to Landig's 'Götzen gegen Thule', they have been interpreted in various ways by different cultures. This also has something to do with the thought forms being projected. If one studies the third and fourth dimensional aspects of sacred geometry, one can see that these Manisolas are cabalistic vessels of creation.

These Manisolas or "bio-machines" are primarily fourth dimensional interfaces with the life force itself. Whether these Manisolas manifest as good or evil has everything to do with those forces who seek to imprint their thought forms into the consciousness of the Earth and its collective beings. The stewardship of this "imprinting" procedure becomes much more powerful than anything on Earth for those beings who can control it. This very principle of control is so powerful that it could even undermine the financial currency of the world. Much of the imprinting referred to above is done through the media of the world which includes the propaganda departments of the governments.

This power to manifest these primal energies was known as the vril to the Tibetans. It is an ancient word with an accompanying glyph. This power source has also been called by many names, one of which is orgone. The study of vril is yet a deeper aspect of the mythologies of Thule."

{Orgone was ook de naam die Wilhelm Reich gaf aan de substantie waarmee hij kanker genas, die hem in de jaren vijftig in de gevangenis deed belanden, waarna zijn laboratoria werden vernield, en zijn aantekeningen in beslag genomen.)
Op --0 22:26:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Dennis Crenshaw ('The Hollow Earth Insider'), die zich al ruim 25 jaar verdiept in de Holle Aarde en alles wat daarmee samenhangt, zoals het Vril Genootschap, de Zwarte Zon, Montauk, ondergrondse tunnelnetwerken, de Great White Brotherhood, Shambhala, Shangri-La, Hyperborea, Agartha, Agharta, Elohim enz, ontving op 25 juli astraal reiziger Greg Gavin in zijn radioprogramma.

Gavin verkoopt op zijn site een Nepalees instrument, de 'VRIL Generator', waardoor men geholpen kan worden uit te treden om vervolgens naar de Holle Aarde te reizen. http://www.onelight.com/vrilland/index.htm

Hier kunnen geïnteresseerden het interview van Crenshaw met Gavin terugluisteren http://www.blogtalkradio.com/unravelingsecrets/2010/07/25/greg-gavin-more-inner-earth-adventures
Ook in Benjamin Adamah's Nulpuntrevolutie is wat terug te vinden over Vril en het Vrilgenootschap.

Of hier in een interview van Robert Phoenix met Jay Weidner uit maart van dit jaar:

The Aryans (The Vril) & Kali Yuga, part 1 of 6


The Aryans (The Vril) & Kali Yuga, part 2 of 6

Op --0 22:45:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: The VRIL Generator, alias Dorje.Op --0 0:15:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: 'Vril' was een fantasie van een schrijver in zijn fictieve verhaal destijds(1920 0f -30 of zo?). Bizar om te zien hoe een fantasie als adept van 'een waarheid' wordt omgevormd en gepresenteerd als 'de waarheid'. Wat zegt dat over de beschouwende en interpreterende partij van schrijfsels dees? Een goed verstaander...
ech?
Op --0 20:20:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Plakband:

'Vril' was een fantasie van een schrijver in zijn fictieve verhaal destijds(1920 0f -30 of zo?). Bizar om te zien hoe een fantasie als adept van 'een waarheid' wordt omgevormd en gepresenteerd als 'de waarheid'. Wat zegt dat over de beschouwende en interpreterende partij van schrijfsels dees? Een goed verstaander...

Werd 'Vril' ook niet aangehaald door Blavatsky?

Nog even over die fantasie van die schrijver:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vril
En weer wat geleerd.

Gotta love wiki!

(bericht gewijzigd op 6-11-2010 21:28:12)
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 21:25:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Plakband:

'Vril' was een fantasie van een schrijver in zijn fictieve verhaal destijds(1920 0f -30 of zo?). Bizar om te zien hoe een fantasie als adept van 'een waarheid' wordt omgevormd en gepresenteerd als 'de waarheid'. Wat zegt dat over de beschouwende en interpreterende partij van schrijfsels dees? Een goed verstaander...

Dat is wat de mensjes wordt wijsgemaakt, dat ze slaven zijn en onbeholpen, dat Vril slechts een fantasietje is en dat men zich maar beter kan neerleggen bij zijn kleinheid en daarom het beste zich beperkt tot het materialistische niveau van 'n Plakband en dus maar beter z'n heil zoekt bij Albert V.'s Boulevard.

Over Lord Lytton's occulte bezigheden wordt uitgebreid verhaald in 'The Lost World of Agharti, The Mystery of Vril Power' van Alec Maclellan, naar alle waarschijnlijkheid een van de bronnen voor Benjamin Adamah's 'Nulpuntrevolutie'.

Marsepars:

Werd 'Vril' ook niet aangehaald door Blavatsky?

Nog even over die fantasie van die schrijver:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vril
En weer wat geleerd.

Gotta love wiki!


Vril wordt onder andere ook 'orgone' (Wilhelm Reich) genoemd of 'chi' of 'radiant energy' (Tesla). Blavatsky schrijft in The Secret Doctrine dat de Atlantiërs vril aanduidden met MASH-MAK.
Peter Moon in 'The Black Sun': "Irony strikes again when we look at a map of Long Island and see Mashomak Point, a nature preserve on Shelter Island, just a short distance from Montauk. This is an Indian name that backs up the contention in Pyramids of Montauk that the Montauk natives spoke a tongue derived from Vril. The implication here is that the Montauks descended from a people that worked with this tradition on a very high level.

The fact that the concept of the vril or Mash-Mak should turn up on Long Island is a coinidence of the highest order. This island was chosen as the home of Mantak Chia, a master of the Healing Tao, who now lives in his native land of Thailand."
Op --0 22:41:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Filmmaker en alchemist Jay Weidner zegt dat de Ariërs zichzelf Vril noemen. De Ariërs zijn volgens Weidner de Elven van Tolkien, de bewoners van Agharta en Shambhala, maar ook de Elohim én the Great White Brotherhood van de graaf de Saint Germain, Chohan en andere zogenaamd "ascended masters", die Blavatsky als medium gebruikten voor haar/hun 'Geheime Leer'.


L. Austine Waddell {1854-1938} is naar de vergetelheid teruggedrongen, maar heeft een behoorlijke hoeveelheid materiaal nagelaten waarmee hij probeerde aan te tonen dat de Ariërs aan de bakermat zouden hebben gestaan van bijna élke cultuur op Aarde...

Een greep uit Waddell's werk:

- The Phoenician Origin of Britons, Scots and Anglo Saxons Discovered by Phoenician and Sumerian Inscriptions in Britain by Pre Roman Briton Coins (1925)

- Indo-Sumerian Seals Deciphered discovering Sumerians of Indus Valley as Phoenicians, Barats, Goths & famous Vedic Aryans 3100-2300 B.C. (1925)

- The Aryan Origin of the Alphabet: Disclosing the Sumero Phoenician Parentage of our Letters Ancient and Modern (1927)

- A Sumer-Aryan Dictionary. An Etymological Lexicon of the English and other Aryan Languages Ancient and Modern and the Sumerian Origin of Egyptian and its Hieroglyphs (1927)

- The Makers of Civilization in Race and History (1929)

- Egyptian Civilization, Its Sumerian Origin and Real Chronology (1930)

(bericht gewijzigd op 6-11-2010 23:18:13)
Op --0 23:06:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: Vril was de naam van de taal die de mensheid sprak vóór de legendarische Toren van Babel, zegt Peter Moon in 'The Black Sun, Montauk's Nazi-Tibetan Connection', maar een bron geeft hij helaas niet.

Een citaat uit hetzelfde boek van Moon: "This power to manifest these primal energies was known as the vril to the Tibetans. It is an ancient word with an accompanying glyph (see below). This power source has also been called by many names, one of which is orgone. The study of vril is yet a deeper aspect of the mythologies of Thule."

Op --0 21:24:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden