Nu we in Nederland afstrompelen op een extreem-rechts kabinet wordt het tijd om een standpunt in te nemen. De geschiedenis heeft ons geleerd dat nationalistische partijen met een socialistisch programma weliswaar democratisch gekozen kunnen worden maar vrijwel altijd desastreuze gevolgen hebben. De geschiedenis leert ons ook dat mensen niets van de geschiedenis leren. De populariteit van enge volksmenners onder de geestelijk en emotioneel minder bedeelde medemens spreekt boekdelen. De hele leugens en halve waarheden die het huidige debat domineren scheppen een klimaat van angst en wantrouwen. 

Een van de paradepaardjes waar de populisten mee schermen is de gewone man, oftewel de stem van het volk. Dat de gewone man een fictie is wordt voor het gemak vergeten. Dat het volk bestaat uit alle burgers van dit land wordt al helemaal genegeerd. De gewone man op wie de haatzaaiers zich beroepen is een kleinzielig mannetje dat bang is voor de grote boze buitenwereld. Iemand die denkt dat moslims hun levensvreugde halen uit zijn ellende; iemand die enkel kan denken in zwart-wit categorieën; iemand die met recht kan zeggen: 'ich habe es nicht gewusst' omdat hij een te benepen denkkader heeft om ueberhaupt iets te kunnen weten.

Het electoraat van de Partij van Verdeeldheid en Vreemdelingenhaat heeft naast een irrationele afkeer van alles wat hoofddoekjes draagt ook een broertje dood aan de grachtengordel en de linkse kerk. Met grachtengordel wordt niet de nieuwste aanwinst van de UNESCO bedoeld maar iedereen die weleens een boek gelezen heeft en er een minder simplistische mening op nahoudt dan de gewone man bevatten kan. Met linkse kerk wordt in feite hetzelfde bedoeld. Beide termen getuigen van een paranoïde inslag. De gewone man is er immers van overtuigd dat er al decennialang een complot gaande is om de grootse Nederlandse waarden te ondermijnen om uiteindelijk de sharia te kunnen vestigen.

Een ander kenmerk van de gewone man is het zich beroepen op het recht om anderen te beledigen, terwijl hij moord en brand schreeuwt wanneer hij zelf beledigd wordt. De gewone man zegt de westerse waarden en normen te willen verdedigen en denkt dit te kunnen bewerkstelligen door te morrelen aan de fundamenten van de rechtstaat. De gewone man wil meer blauw op straat, meer camerabewaking en het leger inzetten tegen hangjongeren. De gewone man wil niets meer of minder dan een dictatuur.

lonley wolf: Dat is het mooie van een democratie ....iedereen mag zijn eigen mening hebben!
Mjn mening is dat dit niet op gw hoort , maar op vrijspreker of Anarchiel of zo!!
Op 09-09-2010 8:24:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Een ander kenmerk van de gewone man is dat hij vindt dat regels alleen voor een ander gelden, want hij doet niets verkeerd.

Sterk stukje.
No shit, Sherlock
Op 09-09-2010 9:36:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
peter: Dit is precies waartegen de gewone man zich afzet. Hooghartige en vernederende prietpraat van lieden die denken zich te kunnen permitteren een grote groep welwillende en bezorgde Nederlanders in de hoek te zetten. Het zou de schrijver sieren als hij zich druk zou maken de door hem zo verfoeide groep weer bij de door hem voorgestane oplossingen te betrekken in plaats van deze groep mensen verder van hem af te zetten en zo de samenleving te polariseren.

Ook m.i. horen deze teksten niet thuis op GW.
Op 09-09-2010 9:44:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lange wapper: Ik heb de neiging u van a tot z gelijk te geven. Eén bemerking echter: veel mensen geven de "schijn" tegen vreemde culturen te zijn - in wezen komt hun houding voort uit het onveilige gevoel door de steeds maar toenemende criminaliteit, die - niet altijd natuurlijk - maar héél vaak door "vreemden" wordt gepleegd.
Op 09-09-2010 9:51:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lexert: In mijn ogen een prachtig voorbeeld van iemands die zijn eigen "superieure" gelijk probeert uit te dragen door een emmer stront leeg te kieperen over "de simpele" anders denkende. Dat hij daarbij werkelijk alle zo door hem verafschuwde stereotype valkuilen en dooddoeners gebruikt om zijn gelijk te halen, vind ik dan wel weer vermakelijk.

Meer op de Grens dan Wetenschap, maar dan vind ik dan weer ;-)
Op 09-09-2010 10:38:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: De stem van het volk wordt bepaald door hoe de huidige overheid zich gedraagt.
'Don't forget rule number 6'
Op 09-09-2010 10:45:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joep: De 'gewone man' wordt dus eigenlijk wat simpel, onintelligent en onwetende ingeschat. Deels schijnt het waar dat meer 'onderbuikgevoelens' spelen (angst voor andere culturen en gewoontes) Maar wat te doen? Meer opvoeding, educatie, zodat 'het volk' meer bestaat uit intelligente ontwikkelde stemmers? Of men moet een verbod opleggen dat bepaalde groepen mensen niet meer mogen stemmen. Waar ik het mee eens ben is dat een meerderheid in stemmers op zich niks zegt, over een juistheid van een besluit, of een keus, maar helaas beslist een meederheid op grond van een meerderheid nog altijd (niet op grond van een gezamenlijk streven naar een humanere samenleving.) En PVV speelt fors in op genoemde 'onderbuikgevoelens' Wat onder 'de' mensen leeft wordt door PVV alleen maar versterkt.
Op 09-09-2010 11:02:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: De opkomst bij de laatste verkiezingen was ongeveer 3/4 van de stemgerechtigden.
Dit betekent dat een meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer minder dan 40% van de stemgerechtigden vertegenwoordigt.

Is er eigenlijk een minimumopkomst nodig voordat een verkiezing als geldig wordt geaccepteerd?
(bericht gewijzigd op 9-9-2010 11:12:26)
No shit, Sherlock
Op 09-09-2010 11:11:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Naudiz: Simpel eenzijdig stuk. Zet mensen weg als dom. Klap op de vuurpijl het vingertjes wijzend dat mensen niks leren van de geschiedenis.
Op 09-09-2010 11:54:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DM90: @ Pieter

Nee, daarover is niks geregeld in de wet. Daar ben ik een tijdje naar op zoek geweest. Er staat van alles beschreven in onder andere de Kieswet. Maar 0,0 over een benodigde opkomst.
Ook het spelletje dat nu gespeeld wordt, waarbij geroepen wordt dat het staatsrecht overtreden wordt door nu verder te onderhandelen en de koningin geschoffeerd wordt. Complete lariekoek.
Kijk eens op tweedekamer.nl
"Politieke spelregels formatie
De Grondwet bevat geen regels voor de kabinetsformatie. De procedure van de kabinetsformatie berust dan ook voornamelijk op het ongeschreven recht en politieke spelregels. De Grondwet behandelt alleen het begin en einde van de kabinetsformatie: het ontslaan van het oude kabinet en benoemen van het nieuwe kabinet. Over de tussenliggende periode en de rol van de koningin bestaat geen geschreven staatsrecht"

oftewel, die miep moet eens gauw haar klep houden. Het is hier ronduit een dictatuur vanuit de familie van amsberg.
Op 09-09-2010 0:16:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DM90: Mocht er nu overigens iemand gaan denken dat ik een hoge pet op heb van het aankomende kabinet. NEE! absoluut niet. Het vervelende is, onder de streep maakt het allemaal niks uit. Ze doen allemaal ongeveer hetzelfde omdat ze simpelweg de wil van mevr. van amsberg opvolgen.
Op 09-09-2010 0:18:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
nabuco0: Politiekers houden van onwetende massa's, misleiding, desinformatie en manipulatie is hun ding.
Brood en spelen zijn de drug par exelence voor "het volk" en deze worden in ruime mate ter beschikking gesteld.
Op 09-09-2010 0:19:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
maridd: Toepasselijker zou zijn "De dictatuur van de linkse media". De essentie van een democratie is dat ieder mag roepen en constateren wat hij of zij wil. Voorwaarde daarvoor is een eerlijke voorlichting. Toevallig doet zich vandaag iets buitengewoon interessants voor: De NOS roept het volgende naar aanleiding van een onderzoek
"Denemarken is gezakt door het strenge immigratiebeleid. Het land is niet meer in staat om kenniswerkers aan te trekken".
Welnu ik het het hele onderzoeksrapport gedownload en bestudeerd. DEZE ZIN KOMT NIET VOOR IN HET RAPPORT! En ook niet iets waaruit deze conclusie zou kunnen worden getrokken.
Dit vind ik een schandalige manipulatie, dit is nou tendentieuze berichtgeving.
(bericht gewijzigd op 9-9-2010 12:41:03)
Boldly going nowhere.
Op 09-09-2010 0:40:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Haplo: Kom op zeg, het lijkt er meer op dat dit stuk vanuit angst is geschreven. Het is echter wel een uitstekend uitgangspunt om vanuit de geschiedenis de zaken te bekijken. Maar dan gaan meteen al een aantal vergelijkingen mank.

Zo kun je de PVV onmogelijk een fascistische partij noemen. Zolang de regels van Machiavelli (scheiding der machten) worden gevolgd is ons land geen dictatuur. Geert heeft daar nog nooit tegen geprotesteerd. Bovendien volgt hij de rechtsgang tot nu toe.

Verder heeft hij te kennen gegeven de democratie te willen blijven volgen. Oftewel, bij elke verkiezing kan dat volk kiezen wie zij in het zadel willen hebben. Zolang dit elke 4 jaar of eerder gewoon doorgang heeft, is er staatsrechtelijk niets aan de hand.

Dat kunnen we van de Fam Amsberg niet stellen helaas, maar dat is een andere discussie.

Uiteraard is het een one man show. Uiteraard roept hij allerlei gekkigheid, maar gebeurt dat niet al jaren bij alle partijen in diverse schakeringen.

We hebben gewoon een Amerikaanse republikein in ons midden. Dat is mijn bescheiden conclusie. Daar zijn meerdere argumenten voor aan te dragen. En ergens kan het best wel goed zijn om de boel eens lekker op te schudden.

En verder heeft nog nooit een partij in NL de absolute meerderheid gehaald.
Wie zijn geschiedenis vergeet, is gedoemd het opnieuw mee te maken
Op 09-09-2010 0:46:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
AlfredJKwak:


De Koningin is links. Zoek het maar na. Het is dus logisch dat ze tegen een recht kabinet is. Maar ze moest er wel aan meewerken anders negeert ze het volk.

Een van de vele bronnen:
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/-58404bdb16/
(bericht gewijzigd op 9-9-2010 12:59:14)
Op 09-09-2010 0:58:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
AlfredJKwak: Tijd voor wat inhoudelijk tegengas op de schrijver...

De geschiedenis heeft ons geleerd dat nationalistische partijen met een socialistisch programma weliswaar democratisch gekozen kunnen worden maar vrijwel altijd desastreuze gevolgen hebben.


Ik begrijp dat de schrijver hier doelt op Hitler en Stalin (om er eventjes 2 te noemen). Toch ben ik het er niet mee eens. Een land zoals China heeft zijn welvaart juist te danken aan hun nationalistische houding. Dus is het per definitie slecht? Ik denk van niet.

Socialistische partijen zijn ook niet per definitie gevaarlijk want anders doen wij het ook al jaren fout met de SP en de PvdA in de politiek.

De gewone man op wie de haatzaaiers zich beroepen is een kleinzielig mannetje dat bang is voor de grote boze buitenwereld.


Hoe onzinnig. De gewone man is degene die dagelijks met de maatschappij wordt geconfronteerd. Dat kan je nooit zeggen van de heren uit Den Haag of de mensen uit het Koningshuis. Dit zijn veelal mensen van stand en die mensen doen zelf bijvoorbeeld nooit boodschappen. Ze zien dus niet de hangjongeren die iedereen lastigvallen of de moskee die op de hoek wordt gebouwd.

Iemand die denkt dat moslims hun levensvreugde halen uit zijn ellende.


Oh verrek! Daarom verbranden ze onze vlaggen en daarom stonden vele Moslims te dansen toen er zoveel doden vielen op 9/11.

Ben het wel eens met de nuance, niet elke Moslim zou de actie van 9/11 goedkeuren. Maar goed, in de tijd van Hitler was ook niet elke Duitser een Nazi, toch is dit wel het denkbeeld tgv de meerderheid.
Op 09-09-2010 13:01:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
AlfredJKwak:
...een irrationele afkeer van alles wat hoofddoekjes draagt...


Mmmm ja, dit slaat dus ook nergens op. Het gaat om de maatschappelijke acceptatie. Als iemand met een hakenkruis rondloopt of met een NL vlaggentje dan noemen we zo iemand een racist. Als iemand met een keppeltje rondloopt of rondrijd met een visje op de auto dan zien we dat als normaal. Is het tot zover te volgen?

Nu loopt er iemand met een hoofddoekje... en dan? Wat is het verschil? Waar zit de afgunst?

Alles is gebaseerd op een geloof van een persoon. Het ene accepteren we en het ander niet. Waarom accepteren we geen hakenkruis of NL vlaggentje? Juist, vanwege de gedachte die erbij hoort. Bij een hakenkruis denken we aan joden vervolging en oorlog. Die gedachte hebben we niet bij een keppeltje of een visje op de auto, das "gewoon" geloof.

En nu weer het hoofddoekje... waar staat dat voor? Nou hetzelfde als het hakenkruis en het keppeltje en het visje. Het staat voor een geloof. De gedachte erbij is wisselend omdat de ene zegt het het symbool staat voor onderdrukking en de ander zegt dat het symbool staat voor geloof.

Kortom is het argument van de schrijver valide? Ik vindt het nonsens omdat er al met 2 maten gemeten wordt in onze maatschappij.

BTW Een ander veelgehoord (en geldig) argument is het verhaal achter de bivakmuts. Loop eens met zo`n ding op je kop een bank naar binnen. Dr wordt direct alarm geslagen. Doe je het met een hoofddoekje dan gaat slaan ze geen alarm. Toch ontlopen deze 2 elkaar niet zoveel (de persoon in kwestie is in beide gevallen onherkenbaar)
Op 09-09-2010 13:01:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
AlfredJKwak:
Een ander kenmerk van de gewone man is het zich beroepen op het recht om anderen te beledigen, terwijl hij moord en brand schreeuwt wanneer hij zelf beledigd wordt.


Mja, nog zo`n stomzinnig argument. Al jaren roepen vele Moslims dat wij minder zijn dan honden, dat oa het christelijk geloof verwerpelijk is. Dat we allemaal dood moeten omdat we niet in Mohammed geloven. En als er iemand is die dan de tegenaanval inzet dan is dat ineens racisme en oproepen tot haat? volgens mij klopt dit niet hoor.

De intolleratie onder Moslims is overigens groter dan de intollerantie van Wilders. Immers wilders roept niet op tot een oorlog of deportatie, dat doen de Moslims wel (en al veel langer).

De gewone man wil niets meer of minder dan een dictatuur.


In sommige gevallen is het beter als iemand met zijn vuist op tafel slaat en zegt hoe het moet. Begrijp me goed, ik wens geen dictatuur maar het zou heel misschien wel goed zijn. Onze politiek is nooit concreet, ze kiezen altijd de middenweg en dat is ook zwak te noemen.

Laten we in iedergeval hopen dat er geen dictatuur komt.
I rest my case. Ik blijf er in iedergeval bij dat GW zich niet moet bezighouden met politiek.

Pfft, kom ruimte tekort
Op 09-09-2010 13:02:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded: Ik heb het idee dat Otto Vervloed een islamitische PvdA-stemmer is die z'n VMBO-diploma nog moet halen.

Wat een simplisme; wat een vooringenomenheid. Geen enkele poging om een serieuze analyse te maken van de beweegredenen van mensen om verschillend te stemmen. LBO-schoolkrant niveau!

In de OTTO d'r mee!
(bericht gewijzigd op 9-9-2010 13:15:37)
God? Dat ben je zelluf!
Op 09-09-2010 13:13:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maverick: Maak mij maar voor gek, dom, facist, benepen etc. uit. Tegen mijn dochtertjes hoef ik, als ze straks met hoofddoek moeten lopen, in ieder geval niet te zeggen: "Ich habe es nicht gewusst meisjes ... sorry". (Over mijn lijk trouwens dat ze rond moeten lopen met hoofddoek. Maar dat terzijde.)

Meisjes die hier rondlopen met hoofddoek zijn of hiertoe gedwongen of maken hiermee een duidelijk statement tegen onze maatschappij met bijbehorende waarden en normen.

Hoe bepaalde groepen mij wegzetten als varken, hond en mijn vrouw en dochters, al sissend, uitmaken voor hoer als ze bijv. een rokje aan hebben. En dat bovengetekende afgeslacht mag worden als hij in de Christelijke god gelooft ... of Allah weigert te aanvaarden. Dat moet ik allemaal maar accepteren? (wederom over mijn lijk)

Hoe de schrijver "de gewone man" neerzet als benepen, facist, racist, dom, achterlijk etc. gaat meer op voor de schrijver zelf. Van mijn part sluiten ze je op. Onze voorvaders en moeders die gevochten hebben voor onze vrijheden draaien zich om in hun graf.
(bericht gewijzigd op 9-9-2010 13:49:07)
Op 09-09-2010 13:45:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9:
Alfred J Kwak:

Mja, nog zo`n stomzinnig argument. Al jaren roepen vele Moslims dat wij minder zijn dan honden, dat oa het christelijk geloof verwerpelijk is. Dat we allemaal dood moeten omdat we niet in Mohammed geloven. En als er iemand is die dan de tegenaanval inzet dan is dat ineens racisme en oproepen tot haat? volgens mij klopt dit niet hoor

ben je wel een een moslim tegen gekomen in de straat die dit vertelde aan jouw ??

ik denk het niet...

het probleem is de vertekende werking van media.. die blazen dingen op ..

het enige dat er moet gebeuren is dat er vééél meer rechercheurs moeten komen endat jongeren die 2 keer de fout in zijn gegaan gewoon in een soort gesloteninrichting plaatsen waar ze school
moeten volgen en ook intern moeten werken (soort van internaat/heropvoedingskamp)
(bericht gewijzigd op 9-9-2010 14:30:27)
Op 09-09-2010 14:24:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ome Willem: Mooi geschreven! GW maakt gewoon deel uit van de samenleving, net als u en ik. Prima dus dat er zo nu en dan een artikel verschijnt met een maatschappelijk karakter. Ga zo door!

Tip voor de emotionele reageerders: De Gestapo zoekt nog vrijwilligers.
Op 09-09-2010 14:31:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ioannes: Dit hoort zeker op grenswetenschap te staan. Er stond laatst een artikel in LeMonde over de formatie in Nederland en Belgie met als strekking dat de gevestigde partijen geen raad wisten met populistische personen cq ideeen en dat ze met het oog op overleven zich hiermee hebben ingelaten met als gevolg dat ze worden opgegeten door ditzelfde populisme met in de achtergrond een economische depressie die al sinds 2004 speelt. Het grappige is dat buitenstaanders vaker gelijk hebben over het hoe en waarom van de opkomst van het populisme dan wij Nederlanders & Belgen denken.
Mijn mening is dat de strekking van het betoog verder reikt dan de plaagstoot die uitgedeeld wordt aan de PVV. want dit heet gemakkelijk scoren. Anderzijds, wie uitdeelt moet ook kunnen incasseren. Populisme leidt tot de waan van de dag en men geraakt in drijfzand waar moeilijk uit te komen valt.
Op 09-09-2010 14:53:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
niko: God is zeker links Otto ?
wat een waardeloos stukje dit, gauw overslaan
Op 09-09-2010 14:57:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
AlfredJKwak: @Tunnelforce9:
Je hoeft de Koran er slechts op na te slaan om te weten te komen hoe Moslims over ongelovigen of anders gelovigen denken. Het staat er letterlijk in. (kan dr niets aan doen helaas)

En wat betreft de media ben ik het met je eens. Ze gaan vaak mee met de hype en hierdoor komt er wel veel negatief nieuws over Moslims. Maar goed, je moest eens weten wat er allemaal onderdrukt wordt.

Hieronder een paar videos uit gangbare nieuwsbronnen waar je in Nederland NIETS over hoort.

Islamisation of Paris : A Warning to the West.


Reportage of Muslims in Belgium


Schrik niet, maar dit is wat we kunnen gaan verwachten in NL. Een ieder die zegt van niet is naief. Waarom? Nou ga de niet-reguliere media maar eens volgen. Bv HetVrijeVolk.

Zoek bijvoorbeeld ook eens naar: De Shaira rechtbanken in Engeland en de ellende op bepaalde scholen in Duitsland.

PS Hangjongeren staan niet synoniem voor Moslims! Deze mensen zijn vaak nog niet eens gelovig. Ik haalde het aan omdat het gaat over de problematiek waar de elite geen kennis van heeft. Het is dus bedoeld een voorbeeld.
Op 09-09-2010 15:35:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: ik vraag me af waar je je druk om maakt het ziet er allemaal relatief onschuldig uit..
het staat me bij dat het oude testament ook niet erg vriendelijk is voor andere volkeren.

ik ben van mening dat er evenveel christelijke idioten zijn als moslim idioten.
veel mensen zijn gewoon vatbaar voor propaganda zoals religies als zo iemand christelijk was geweest had hij even extremitstisch geweest .....

maar toch wil ik je nog even meegeven dat de meest verschrikkelijke mensen die ooit hebben geleefd voor het grootste deel niet-moslims waren maar juist westerlingen.

van mijn part mag de sharia worden ingevoerd (maar dan alleen geldig voor moslims die dat willen !) en niet voor moslims of anderen die het niet willen.. (als ze mij er maar niet mee lastig vallen)

ps de joden geloven ook dat de messias nog moet komen en wanneer hij komt zal groot-israel uit de as herrijzen en reken maar dat er duizenden joden klaar staan om de komst van de messias te vervroegen en zelf alvast groot israel te annexeren.
Op 09-09-2010 16:02:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: wat ik eigenlijk bedoel is dat het allemaal een storm in een glas water is..

het zijn jongeren die geen plaats kunnen vinden in onze samenleving die radicaliseren.

omdat ze zich buitengesloten voelen op school en of waar dan ook.

weet niet of iemand toevallig heeft gezien in moraalridders dat ene nederlandse generaal bd ook zegt er is teveel immigratie geweest de afgelopen 30 jaar we moeten een immigratie stop van 10 jaar houden. In deze 10 jaar kan onze samenleving de stromen immigranten äbsorberen"
na die 10 jaar zullen er geen noemenswaardige problemen meer zijn met immigranten.

en dat is wel degelijk de schuld van de linkse kerk..die de deuren van nederland afegelopen decennia wagenweid open heeft gezet.
(bericht gewijzigd op 9-9-2010 16:10:25)
Op 09-09-2010 16:08:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Laat het volk zn verantwoording maar eens nemen.
Als dit is wat men wil en dan is het ook de verantwoording van het volk en kan men niet langer meer naar Den Haag wijzen.
Ik hoop juist dat deze rechtse coalitie er door komt, want dan kunnen we over een half jaar tot een jaartje weer naar de stembus en zijn een heleboel mensen een illusie armer.

Carpe diem homo universalis
Op 09-09-2010 17:08:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: "Je hoeft de Koran er slechts op na te slaan om te weten te komen hoe Moslims over ongelovigen of anders gelovigen denken. Het staat er letterlijk in. (kan dr niets aan doen helaas)"

Dit is met de bijbel en de thora niet anders.

Mss moet je Jezus camp eens kijken, een voorbeeld van de Christelijke Jihad:(bericht gewijzigd op 10-9-2010 12:03:00)
Carpe diem homo universalis
Op 09-09-2010 17:15:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Harpocrates:
otto vervloed:
De geschiedenis heeft ons geleerd dat nationalistische partijen met een socialistisch programma weliswaar democratisch gekozen kunnen worden maar vrijwel altijd desastreuze gevolgen hebben.

AlfredJKwak:
Ik begrijp dat de schrijver hier doelt op Hitler en Stalin (om er eventjes 2 te noemen). Toch ben ik het er niet mee eens. Een land zoals China heeft zijn welvaart juist te danken aan hun nationalistische houding. Dus is het per definitie slecht? Ik denk van niet.

Socialistische partijen zijn ook niet per definitie gevaarlijk want anders doen wij het ook al jaren fout met de SP en de PvdA in de politiek.


@AlfredJKwak; heeft u de essentie van de tekst wel begrepen? het gaat om nationalistische partijen met een socialistisch programma zoals bijvoorbeeld voor de tweede wereld oorlog, NSDAP in Duitsland. Deze partij is op demoncratische wijze aan het bewind gekomen om vervolgens de wereld in chaos en ellende te storten met overigens naar de mening van het gewone volk de beste bedoelingen. In duitsland was er (ook) zeer veel onvrede over een aantal zaken, waarbij een bevolkingsgroep het moest ontgelden.

Een vergelijking met het aan de macht komen en het bewind van Stalin zie ik niet omdat hij niet op democratische wijze aan de macht kwam en op basis van de communistische denkbeelden, het zelfde is voor China van toepassing.

De vergelijking met de SP en PVDA in dit verband is al helemaal niet duidelijk omdat deze partijen wel socialistisch zijn maar niet nationalistisch.
Op 09-09-2010 17:17:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Lanoe:

Laat het volk zn verantwoording maar eens nemen.
Als dit is wat men wil en dan is het ook de verantwoording van het volk en kan men niet langer meer naar Den Haag wijzen.
Ik hoop juist dat deze rechtse coalitie er door komt, want dan kunnen we over een half jaar tot een jaartje weer naar de stembus en zijn een heleboel mensen een illusie armer.

Ik ben ook op dat punt beland: laat maar eens zien dan, het zal mij benieuwen.
Is it electrickery?
Op 09-09-2010 17:32:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: trias politica is het sleutelwoord denk ik..

als de trias politica goed functioneerd dan hoeven we nooit bang te zijn voor rare dingen in Nederland.
want de rechter heeft de hoogste macht
(bericht gewijzigd op 9-9-2010 17:34:18)
Op 09-09-2010 17:33:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Safan: Tsjah laten we samen allemaal wat huichelen tegen Wilders ... foei zeg!
Je moet zelf eens in een multikul ghetto wonnen het zal snel gedaan zijn met de pro vreemdelingenstukjes.
Multikultureel is multikrimineel en als dat de stem van de gewone man is laat men daar naar luisteren ipv naargeestig af te leiden naar pseudo lulkoek
Op 09-09-2010 17:44:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Safan:

Tsjah laten we samen allemaal wat huichelen tegen Wilders ... foei zeg!
Je moet zelf eens in een multikul ghetto wonnen het zal snel gedaan zijn met de pro vreemdelingenstukjes.
Multikultureel is multikrimineel en als dat de stem van de gewone man is laat men daar naar luisteren ipv naargeestig af te leiden naar pseudo lulkoek

Ik woon multikul. Heb nergens last van.
Ik werk multikul. Heb nergens last van.

Ik ben ook niet bang voor kleurtjes en mij boeit het geen reet of je nou tot een god bid of niet.
Doe jij normaal tegen mij? Doe ik het tegen jou.
Doe je raar? Doe ik raar terug.
Dat heet samenleven.
Cannot kill the Battery!!!
Op 09-09-2010 18:03:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
safan:
Je moet zelf eens in een multikul ghetto wonnen het zal snel gedaan zijn met de pro vreemdelingenstukjes.


Ik woon er midden in en heb, net als Mars, nergens last van. Ik vind het hier zelfs gezellig.

Ik ben van mening dat je (mis)daden moet veroordelen, geen hele groepen op voorhand uitsluiten. Ben je een dief, dan ben je een dief en moet je gestraft worden. Ongeacht je geloof/geaardheid/afkomst/kleur.

Samenleven, inderdaad.
Is it electrickery?
Op 09-09-2010 18:43:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
moonwalker:
Haplo:

Kom op zeg, het lijkt er meer op dat dit stuk vanuit angst is geschreven. Het is echter wel een uitstekend uitgangspunt om vanuit de geschiedenis de zaken te bekijken. Maar dan gaan meteen al een aantal vergelijkingen mank.

Vind je het gek dan? De geschiedenis laat zien dat mensen als Wilders altijd voor problemen zorgen. Waarom blijven mensen dan steeds dezelfde fout maken?


Zo kun je de PVV onmogelijk een fascistische partij noemen. Zolang de regels van Machiavelli (scheiding der machten) worden gevolgd is ons land geen dictatuur. Geert heeft daar nog nooit tegen geprotesteerd. Bovendien volgt hij de rechtsgang tot nu toe.

Oh nee? Het heeft anders alle kenmerken van een fascistische partij.

Volgens prof. dr. Frans Leijnse leidt het weinig twijfel dat de PVV, als de partij getoetst wordt aan de internationaal geaccepteerde normen van de Amerikaanse historicus Robert Paxton, een fascistische beweging is.

Bron: http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/prof_frans_leijnse_weinig_twijfel_dat_pvv_fascistisch_is/


Verder heeft hij te kennen gegeven de democratie te willen blijven volgen. Oftewel, bij elke verkiezing kan dat volk kiezen wie zij in het zadel willen hebben. Zolang dit elke 4 jaar of eerder gewoon doorgang heeft, is er staatsrechtelijk niets aan de hand.

Dat zou ik ook zeggen. Ik zou dom zijn als ik dat juist niet zou zeggen. Pas als hij aan de macht is en dingen zelf kan aanpassen, zal hij zijn ware gezicht laten zien.


Uiteraard is het een one man show. Uiteraard roept hij allerlei gekkigheid, maar gebeurt dat niet al jaren bij alle partijen in diverse schakeringen.

Andere partijen roepen niet op tot het scheuren van heilige boeken, ook niet het schieten op knieëen, of koppenvod tax. Ze willen ook niet de grondwet veranderen om te zorgen dat alleen Moslims gediscrimineerd mogen worden...Probeer dat eens goed te praten.
Before I read newspapers I was uninformed. After reading newspapers I became misinformed
Op 09-09-2010 19:39:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hoff: "Nu we in Nederland afstrompelen op een extreem-rechts kabinet"

En ik maar denken dat het een gristelijk /liberaal kabinet gaat worden..

Zure linkse zeikert, onmiddelijk bereid om democratie af te schaffen als de uitslag van een verkiezing even niet in het bekrompen straatje van pas komt.
En iedereen die het niet roerend met hem eens is een nazi..
Gefeliciteerd..een new low op deze site.
Ik heb werkelijk niet een waardevolle of zelfs maar ware gedachte kunnen ontdekken..
Zeg redactie...dat jullie de complete content van Scientas een op een kopieren is tot daar aan toe , maar dat soort zooi plaatsen heeft niks met fair and balanced, nog minder met nieuwswaarde en helemaal NIKS met grenswetenschap te maken.
Ontleed dan een komkommer en pleur dat op je site als je niks te copy pasten hebt.
Prutsers.
(bericht gewijzigd op 9-9-2010 19:45:14)
Op 09-09-2010 19:43:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
artikel:

De gewone man wil niets meer of minder dan een dictatuur.

Volgens mij leven wij daar al in.
Ze noemen het ook wel 'monarchie'.
Cannot kill the Battery!!!
Op 09-09-2010 19:52:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
moonwalker:
Maverick:

Maak mij maar voor gek, dom, facist, benepen etc. uit. Tegen mijn dochtertjes hoef ik, als ze straks met hoofddoek moeten lopen, in ieder geval niet te zeggen: "Ich habe es nicht gewusst meisjes ... sorry". (Over mijn lijk trouwens dat ze rond moeten lopen met hoofddoek. Maar dat terzijde.)

Als zij er zelf voor kiest heb jij er niets over te zeggen. Je moet haar eigen vrijheden respecteren, want we leven in een vrij land.


Meisjes die hier rondlopen met hoofddoek zijn of hiertoe gedwongen of maken hiermee een duidelijk statement tegen onze maatschappij met bijbehorende waarden en normen.

Kortzichtige analyse.
Er zijn Nederlandse vrouwen die de Islam hebben aangehangen en ook hoofddoeken dragen. Die komen uit dezelfde maatschappij, met de bijbehorende waarden en normen zoals je dat noemt. En ze zijn niet gedwongen. Je mag gerust een gesprek aankopen met één van hun. Oordelen zonder te weten waar je het over hebt is dom.


Hoe bepaalde groepen mij wegzetten als varken...

Hoevaak ik dit al niet heb gehoord. Ik denk dat je het gewoon hebt van "horen zeggen" en dat het je nog nooit overkomen is. Niet liegen, wees een vent.
En als het jou wel overkomen is, dan zijn die lieden niet de visitekaart van de Moslim of van een Marokkaan. Dat zijn mensen die de weg kwijt zijn, want in de Islam mag je een ander mens (ook jou niet) niet met een dier vergelijken. In de Islam MOET je iedereen respecteren, met een ander religie of ander cultuur.
De Islam neemt dan ook afstand van mensen die bedreigen, schelden en alles wat je noemt...


Van mijn part sluiten ze je op. Onze voorvaders en moeders die gevochten hebben voor onze vrijheden draaien zich om in hun graf.

Hier laat je weer zien waar PVV'ers goed in zijn. Vrijheid van meningsuiting is alleen voor PVV'ers blijkbaar, de rest moet zijn bek maar houden of we sluiten ze gewoon op. En je vindt het gek dat we PVV'ers gevaarlijk vinden?
Humor met jou echt...
Before I read newspapers I was uninformed. After reading newspapers I became misinformed
Op 09-09-2010 19:52:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
moonwalker:
AlfredJKwak:

@Tunnelforce9:
Je hoeft de Koran er slechts op na te slaan om te weten te komen hoe Moslims over ongelovigen of anders gelovigen denken. Het staat er letterlijk in. (kan dr niets aan doen helaas)Wie echter de moeite neemt om die eens na te lopen, zal al gauw ontdekken dat die zijn beweringen in het geheel niet staven. Vers 2.65, 5.60 en 7.166 verwijzen naar specifieke ongelovigen die bij een specifieke gelegenheid door God in apen zouden zijn omgetoverd; 74.50 ‘als waren zij opgeschrikte ezels / die vluchten voor een / woeste leeuw’ en 62.5 ‘de gelijkenis van hen / wie de Torah te dragen is / gegeven en haar daarna niet / hebben willen dragen is als de / gelijkenis van de ezel / die boeken draagt’ zijn geen scheldpartijen maar vergelijkingen; bovendien gaat 62.5 niet over joden in het algemeen, maar over joden die hun eigen openbaring, de Torah, hebben afgewezen.* Op de middelbare school worden leerlingen al geacht te weten wat het onderscheid tussen beweringen en vergelijkingen is, maar aan Jansen is het blijkbaar niet besteed.


Dit gaat over de boek "Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten" van Hans Jansen, beste vriend van Wilders.

Niet zomaar alles geloven wat je leest dus, maar doe ook een beetje moeite om de waarheid achter te halen.

Peace.

Eff de bron erbij natuurlijk:
http://www.zemzem.org/zemzem/?q=node/6
(bericht gewijzigd op 9-9-2010 20:01:47)
Before I read newspapers I was uninformed. After reading newspapers I became misinformed
Op 09-09-2010 20:00:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @moonwalker.

Ik denk dat dit een veel betere bron is: http://digiboek.50megs.com/koran/index.html
No shit, Sherlock
Op 09-09-2010 20:07:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
moonwalker:
Pieter:

@moonwalker.

Ik denk dat dit een veel betere bron is: http://digiboek.50megs.com/koran/index.htmlIk denk alleen niet dat hij de tijd heeft om de koran te lezen.
Before I read newspapers I was uninformed. After reading newspapers I became misinformed
Op 09-09-2010 20:09:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
GM:
Grounded:

Ik heb het idee dat Otto Vervloed een islamitische PvdA-stemmer is die z'n VMBO-diploma nog moet halen.

Wat een simplisme; wat een vooringenomenheid. Geen enkele poging om een serieuze analyse te maken van de beweegredenen van mensen om verschillend te stemmen. LBO-schoolkrant niveau!

In de OTTO d'r mee!

Nee, nee, als je goed leest is Otto ook een soort 'gewone man'.
Op 09-09-2010 20:11:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
moonwalker:

Pieter:

@moonwalker.

Ik denk dat dit een veel betere bron is: http://digiboek.50megs.com/koran/index.htmlIk denk alleen niet dat hij de tijd heeft om de koran te lezen.


Hoeft ook niet. Alleen de gewraakte verzen. En daar kun je inderdaad zien dat het niet omtoveren is, maar puur schelden.
No shit, Sherlock
Op 09-09-2010 20:23:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Safan:

Tsjah laten we samen allemaal wat huichelen tegen Wilders ... foei zeg!
Je moet zelf eens in een multikul ghetto wonnen het zal snel gedaan zijn met de pro vreemdelingenstukjes.
Multikultureel is multikrimineel en als dat de stem van de gewone man is laat men daar naar luisteren ipv naargeestig af te leiden naar pseudo lulkoek


Het heeft zo zn voordelen.
Ik kreeg vandaag een heerlijke schaal eten van mn turkse (koerdische) buren en morgen ben ik uitgenodigd bij een marokkaanse vriend van me om mee te eten
Hypocriet is klagen over de marokkaanse jongeren, maar als je dan een groepje van die jongens iets ziet doen er vervolgens zelf niets van zegt.
(bericht gewijzigd op 9-9-2010 20:44:09)
Carpe diem homo universalis
Op 09-09-2010 20:30:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Feinstein: Het stuk gelezen hebbende, merk ik op dat jij precies hetzelfde gedrag vertoont als waar je je tegen verzet. Of mag het nu ineens wel, omdat jij het niet eens bent met de PVV?
Op 09-09-2010 20:32:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
Tunnelforce9:

trias politica is het sleutelwoord denk ik..

als de trias politica goed functioneerd dan hoeven we nooit bang te zijn voor rare dingen in Nederland.
want de rechter heeft de hoogste macht


Idd als die goed zou functioneren wel......wel eens gehoord van ene Joris Demmink?
(bericht gewijzigd op 9-9-2010 20:42:30)
Carpe diem homo universalis
Op 09-09-2010 20:41:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hoff:
Lanoe:

Tunnelforce9:

trias politica is het sleutelwoord denk ik..

als de trias politica goed functioneerd dan hoeven we nooit bang te zijn voor rare dingen in Nederland.
want de rechter heeft de hoogste macht


Idd als die goed zou functioneren wel......wel eens gehoord van ene Joris Demmink?

kom, kom lanoe, niet een heel instituut in de verdomhoek schoppen vanwege een rotte appel, je lijkt wilders wel..
Op 09-09-2010 20:58:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lodewijck:
Ioannes:

Dit hoort zeker op grenswetenschap te staan. (...)


Eens. de grenswetenschappelijke beschouwingen worden in dit geval in de commentaren toegevoegd. Stukje is prima inspiratie dus.
Don't grow up, it's a trap
Op 09-09-2010 21:45:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Abada: Het is inderdaad wel een heel typisch stuk. Ondanks dat ik de heer Wilders een idioot vindt en niet te vertrouwen denk ik dat dit stuk vooral uitgaat van veronderstellingen ipv feiten. Dhr Wilders als fascistische dictator neerzetten (of in ieder geval dit suggereren) gaat vooralsnog erg ver, te ver. Als je kritiek wilt uiten dan moet je dat, hoe lastig ook, rationeel doen en niet op basis van emoties.
Dat is bij dhr Wilders erg lastig want hij kiest zijn woorden goed. Nogmaals, ik begrijp wel dat het een idioot is en dat de beste man zo veel onzin uitkraamt dat het zelfs voor een politicus beschamend is. Maar het is lastig om hier met andersdenkenden hierover te discussiëren.
Op 09-09-2010 21:47:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Laten we eerst de speech op Ground Zero maar eens afwachten van Wilders, grote kans dat niemand daarna nog met hem in zee wil.

Wilders is een ding niet, hij is zeker niet dom, deze man is zeer intelligent en juist daarom extreem gevaarlijk voor de samenleving(doet mij een beetje denken aan die ene dictator met maar een bal in zijn zak bij onze oosterburen, die met dat snorretje).

Ik denk dat Wilders vroeger een slechte jeugd gehad heb en daarom zo extreem is.

Maar komt hij wel in de regering, dan vlucht ik Nederland uit en gooi ik mijn identiteit over boord.
Mijn ware identiteit zit toch wel tussen mijn oren en met papieren veeg ik mijn hol af.
Ik wordt nu al met Wilders vergeleken, als dat aan de macht komt, dan heb ik helemaal geen leven meer, moet ik mijn haar dan maar zwart verven???
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 09-09-2010 22:15:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
(doet mij een beetje denken aan die ene dictator met maar een bal in zijn zak bij onze oosterburen, die met dat snorretje)


Zegt die ene vent met drie ballen tegen die ander: "Weet je dat we samen vijf ballen hebben?"
"O, ja?", zegt die ander, "heb jij er dan maar één?"
No shit, Sherlock
Op 09-09-2010 22:20:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
nabuco0:

Politiekers houden van onwetende massa's, misleiding, desinformatie en manipulatie is hun ding.
Brood en spelen zijn de drug par exelence voor "het volk" en deze worden in ruime mate ter beschikking gesteld.


De spijker op de kop. Daar komt nog bij dat de gemiddelde mens een, vergeef me de uitdrukking, kuddedier is en gevoelig voor die ene met die grote bek. Die zal het allemaal regelen immers. De mens is niet dom per sé, de mens is wat gemakzuchtig en daarom mag iemand anders het allemaal regelen, lekker makkelijk. Het liefst dus die met die grote bek, de alfa.
De k*t marokaantjes staan niet symbool voor de Islam, de extremisten evenmin. De amerikaanse randdebiel die de Koran wil verbranden staat evenmin symbool voor het christendom. De kruisridders - het blijft een rare naam - hadden het niet bij het rechte eind (om maar in termen te blijven).

Pff.. Waar wil ik heen met deze reactie. Oh ja, ik weet het weer... Er is geen oplossing voor 'het probleem'. Niet op korte termijn in ieder geval denk ik. Zelfkennis, zelfontplooiing, gelijkwaardigheid, loze termen voorlopig. Voor de meesten althans. De menselijke evolutie heeft een schop onder de reet nodig.

Zo, alsnog de oplossing voor 'het probleem'... Let's kick ass.

Nu gaat me gevraagd worden of ik zeker weet dat ik deze reactie wil plaatsen, denk pieker pijns, ja dus maar morgen denk ik dat ik het anders had moeten formuleren. ADD sucks sometimes.

Ik heb geen onderschrift.
Op 09-09-2010 22:34:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
karel de blote: Dit stukje artikel hoort op joop.nl bah wat jammer GW!):
echte schoonheid is naakt
Op 09-09-2010 22:38:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Chris de Boden:

Laten we eerst de speech op Ground Zero maar eens afwachten van Wilders, grote kans dat niemand daarna nog met hem in zee wil.

Wilders is een ding niet, hij is zeker niet dom, deze man is zeer intelligent en juist daarom extreem gevaarlijk voor de samenleving(doet mij een beetje denken aan die ene dictator met maar een bal in zijn zak bij onze oosterburen, die met dat snorretje).

Ik denk dat Wilders vroeger een slechte jeugd gehad heb en daarom zo extreem is.

Maar komt hij wel in de regering, dan vlucht ik Nederland uit en gooi ik mijn identiteit over boord.
Mijn ware identiteit zit toch wel tussen mijn oren en met papieren veeg ik mijn hol af.
Ik wordt nu al met Wilders vergeleken, als dat aan de macht komt, dan heb ik helemaal geen leven meer, moet ik mijn haar dan maar zwart verven???


Zolang Rutte en Verhage regeringsgeil blijven komt die regering er. Ik geloof niet dat maandag daar wat aan verandert. Er wordt misschien afstand genomen van dat wat w dan gezegd heeft maar tja, er moet een regering gevormd worden toch? En ach, de pvv wordt slechts gedoogd ( ).

De vergelijking met AH is als 1+1=2.

Hitler werd afgewezen door de kunstacademie, w heeft een klein piemeltje, allemaal compensatiegedrag mijn beste Chris.

Ik heb geen onderschrift.
Op 09-09-2010 22:44:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
karel de blote:

Dit stukje artikel hoort op joop.nl bah wat jammer GW!):

Ja doe maar, daar staat mijn huis te koop!!
Ik heb geen onderschrift.
Op 09-09-2010 22:47:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:


Dezelfde blik in de ogen als eert.
Ai, heb ik nu dus toch positie ingenomen. Ja het is waar, ik hekel extremisten, zelfingenomen eikels, machtswellustelingen.
Oh als 21-12-2012 toch meer brengt dan enkel het einde van een cyclus. Dan.... ehm, dan.... zien we wel weer.
Trouwens, Hawking is vergeleken met de Taliban omdat die ook altijd alles beter weten. Mooi he? Democratie en vrijheid van meningsuiting. Reden voor een jihad, kruistocht (je gulp dichtdoen helpt echt)?


(bericht gewijzigd op 9-9-2010 23:08:17)
Ik heb geen onderschrift.
Op 09-09-2010 23:06:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe:
hoff:

Lanoe:

Tunnelforce9:

trias politica is het sleutelwoord denk ik..

als de trias politica goed functioneerd dan hoeven we nooit bang te zijn voor rare dingen in Nederland.
want de rechter heeft de hoogste macht


Idd als die goed zou functioneren wel......wel eens gehoord van ene Joris Demmink?

kom, kom lanoe, niet een heel instituut in de verdomhoek schoppen vanwege een rotte appel, je lijkt wilders wel..


Lol
Carpe diem homo universalis
Op 10-09-2010 0:01:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ZaZu: hoort hier echt niet thuis.. heeft niks met grenswetenschap te maken, maar gewoon de mening van de schrijver over een individu.. jammer..
wie wat bewaart die heeft wat, dat geldt ook voor geduld
Op 10-09-2010 0:29:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
ZaZu:

hoort hier echt niet thuis.. heeft niks met grenswetenschap te maken, maar gewoon de mening van de schrijver over een individu.. jammer..


Zo te zien heeft GW een categorie 'eigen mening' en is Otto hier zo eerlijk geweest om dit stuk onder die categorie te scharen. Als ik het zo lees gaat het hier ook niet over 1 individu, maar over een maatschappelijke stroming. Verder lijkt het erop dat de schrijver een pittige discussie wilde openen en aan de reacties te zien is hem dat gelukt:-)
(bericht gewijzigd op 10-9-2010 0:51:03)
Op 10-09-2010 0:51:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
niek: [quote=AlfredJKwak]
BTW Een ander veelgehoord (en geldig) argument is het verhaal achter de bivakmuts. Loop eens met zo`n ding op je kop een bank naar binnen. Dr wordt direct alarm geslagen. Doe je het met een hoofddoekje dan gaat slaan ze geen alarm. Toch ontlopen deze 2 elkaar niet zoveel (de persoon in kwestie is in beide gevallen onherkenbaar)


Hoezo ze ontlopen elkaar niet zoveel? Een hoofddoekje is niet gezichtsbedekkend of verwar je het met een Burka?

Er is niets mis met een hoofddoekje mits uit vrije wil en uit geloofovertuiging gedragen. Het idee er achter is m.i. wel achterlijk. We stoppen de dames maar zoveel mogelijk onder om te voorkomen dat mannen naar ze kijken (om ze te beschermen?). De waard vetrouwd zijn gasten...........?
Op 10-09-2010 10:55:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Wat boeit het of het hier hoort of niet, we leven in een dictatuur dus GW bepaald .

De gewone man is de persoon die de media na praat, en de media als waarheid ziet. Alles wat daar tegenin gaat is SLECHT. Praten met dat soort mensen heeft vaak ook geen zin, want zij zien mensen niet als gelijke en staan daardoor totaal niet open voor andere bronnen. Het mooie effect is dat zij hierdoor ook niet als gelijke behandeld worden, maar dat zien zij niet in. Dit lijd weer tot haat en uiteindelijk tot escalatie( daar zijn we niet heel ver vandaan).

De onderliggende rede waarom mensen zo zijn geworden is inderdaad ANGST. Mensen zijn in de geschiedenis onbewust enorm getraumatiseerd door al die oorlogen, niet zo zeer omdat ze gebeuren maar meer omdat zij "denken" dat ze er niks aan kunnen doen. Hierdoor geven zij hun macht weg aan de staat in de hoop dat zij met hun macht wel een betere wereld kunnen geven, het tegendeel is waar .
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op 10-09-2010 13:34:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden:
kay-nine:

Hitler werd afgewezen door de kunstacademie, w heeft een klein piemeltje, allemaal compensatiegedrag mijn beste Chris.


Zou ook kunnen en dat moslims hem er mee plaagde.

Ik ben bang dat emigreren een serieuze optie gaat worden.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 10-09-2010 17:14:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marcel 1971: Als we dan toch kost wat kost het verleden erbij moeten halen dan moet Otto toch ook weten dat alle grote massa moordenaars (Stalin, Hitler en Mao) linkse socialisten waren.
Op 10-09-2010 21:30:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Marcel 1971:

Als we dan toch kost wat kost het verleden erbij moeten halen dan moet Otto toch ook weten dat alle grote massa moordenaars (Stalin, Hitler en Mao) linkse socialisten waren.


nationaal socialisten, met nadruk op nationaal...

ook zo'n pvv trekje, alles omgekeerd betrekken op de tegenpartij wat evenzo ook op henzelf van toepassing is

daarnaast kan ik je aanraden je eens in te lezen over de personen die je daar noemt, en kom erachter dat het verhaal net een beetje anders zit.
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 10-09-2010 22:28:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marcel 1971:

nationaal socialisten, met nadruk op nationaal...

ook zo'n pvv trekje, alles omgekeerd betrekken op de tegenpartij wat evenzo ook op henzelf van toepassing is

daarnaast kan ik je aanraden je eens in te lezen over de personen die je daar noemt, en kom erachter dat het verhaal net een beetje anders zit.


Hitler & Co waren linkse rakkers... Niet mee eens? Gaarne een bron. Ik dank u.
Op 10-09-2010 22:37:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Marcel 1971:

Hitler & Co waren linkse rakkers... Niet mee eens? Gaarne een bron. Ik dank u.


ik weet oa hoe mao aan de macht gekomen is en hoe de volksopstand van dag 1 af volledig geregisseerd is, daar is nooit enige sociale beweging bij van pas gekomen, en als die er wel was dan waren ze niet meer dan de marionet van de ware roergangers...

en hitler had bijna een grotere haat tegen het communisme dan tegen de joden, en communisme is links toch? volgens u redenatie zouden hitler en stalin vriendjes moeten zijn, en dat waren ze echt niet, links en recht is een leuk speelveldje waarop je je burgers los kan laten, om ze in groepjes te verdelen en tegen elkaar uit te spelen.

en verder ben ik niet van plan hier of waar dan ook een discussie over dit soort persoonlijke overtuigingen te beginnen, loop lekker achter elke gek aan met een grote bek en praat hun hersenspinsels zoveel na als je zelf wilt, ik ben prima tevreden met mijn eigen mening en de uwe sluit daar niet of nauwelijks bij aan.
(bericht gewijzigd op 10-9-2010 22:49:06)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 10-09-2010 22:48:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Marcel 1971:

Ron B.:

nationaal socialisten, met nadruk op nationaal...

ook zo'n pvv trekje, alles omgekeerd betrekken op de tegenpartij wat evenzo ook op henzelf van toepassing is

daarnaast kan ik je aanraden je eens in te lezen over de personen die je daar noemt, en kom erachter dat het verhaal net een beetje anders zit.


Hitler & Co waren linkse rakkers... Niet mee eens? Gaarne een bron. Ik dank u.


http://nl.wikipedia.org/wiki/Nsdap

De NSDAP groeide uit tot een nationaalsocialistische partij met extreem-rechtse en extreem racistische denkbeelden met als boegbeeld Adolf Hitler.
(bericht gewijzigd op 10-9-2010 22:49:25)
Cannot kill the Battery!!!
Op 10-09-2010 22:48:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marcel 1971:
Marsepars:

Marcel 1971:

Ron B.:

nationaal socialisten, met nadruk op nationaal...

ook zo'n pvv trekje, alles omgekeerd betrekken op de tegenpartij wat evenzo ook op henzelf van toepassing is

daarnaast kan ik je aanraden je eens in te lezen over de personen die je daar noemt, en kom erachter dat het verhaal net een beetje anders zit.


Hitler & Co waren linkse rakkers... Niet mee eens? Gaarne een bron. Ik dank u.


http://nl.wikipedia.org/wiki/Nsdap

De NSDAP groeide uit tot een nationaalsocialistische partij met extreem-rechtse en extreem racistische denkbeelden met als boegbeeld Adolf Hitler.


Groeide uit tot extreem-rechts? Moet nu echt niet gekker worden.
Op 10-09-2010 23:25:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded:
God? Dat ben je zelluf!
Op 10-09-2010 23:43:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine: Links/rechts... Who gives a flying f*ck. De tijd dat links rood was en rechts niet is allang voorbij. Hitler was een vreselijke man en eert is zijn incarnatie.

Opvallend trouwens dat het artikel zo afgekraakt werd, het zou op GW.nl niet thuis horen? Kijk eens hoe klein je balkje is geworden. En nee nu niet meteen pvv aanhanger worden om dat te compenseren...

Marsepars, waar bleef je nou? Nuchterheid en humor zijn vereisten bij een onderwerp als dit.
Ik heb geen onderschrift.
Op 10-09-2010 23:46:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Chris de Boden:

kay-nine:

Hitler werd afgewezen door de kunstacademie, w heeft een klein piemeltje, allemaal compensatiegedrag mijn beste Chris.


Zou ook kunnen en dat moslims hem er mee plaagde.

Ik ben bang dat emigreren een serieuze optie gaat worden.


Ik ook, denk je echt dat eert in amerika blijft na zaterdag dan?
(ik mis de slappe lach smiley)
Ik heb geen onderschrift.
Op 10-09-2010 23:49:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : @Kay-nine, slappe lach, daar doe ik deze altijd voor. De moehahaha oftewel whahaha smiley
Is it electrickery?
Op 11-09-2010 0:21:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A. Hemelwandelaar:
hoff:

Zeg redactie...dat jullie de complete content van Scientas een op een kopieren is tot daar aan toe , maar dat soort zooi plaatsen heeft niks met fair and balanced, nog minder met nieuwswaarde en helemaal NIKS met grenswetenschap te maken.
Ontleed dan een komkommer en pleur dat op je site als je niks te copy pasten hebt.
Prutsers.


Lastig joh, dat vrijheid van meningsuiting. Behalve als je grote lijder erop wordt aangevallen, dan is het een grondrecht...

Haha

Leuk stukkie. Een tikkie ongenuanceerd, en het mist wat mijn persoonlijke mening betreft de link naar alle andere partijen die 99% net zo fascistisch/socialistisch zijn (wat is het verschil vraag je je af?). Maar goed, das dan weer mijn mening
"When an inner situation is not made concious, it appears outside as fate" ~ C.G. Jung
Op 11-09-2010 0:34:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
A. Hemelwandelaar: Volgens mij doelt de auteur niet zozeer op de gewone man als zijnde de roepers om dictatuur, maar het feit dat de gewone man een fictief verzinsel is (contaminatie, maar zo maak ik me punt duidelijk). Het is een concept wat in het leven wordt geroepen om zieltjes te winnen voor de Zionistisch/Neo-liberaal/Neo-Conservatief grootgoed.

Marsepars:

Safan:

Tsjah laten we samen allemaal wat huichelen tegen Wilders ... foei zeg!
Je moet zelf eens in een multikul ghetto wonnen het zal snel gedaan zijn met de pro vreemdelingenstukjes.
Multikultureel is multikrimineel en als dat de stem van de gewone man is laat men daar naar luisteren ipv naargeestig af te leiden naar pseudo lulkoek

Ik woon multikul. Heb nergens last van.
Ik werk multikul. Heb nergens last van.

Ik ben ook niet bang voor kleurtjes en mij boeit het geen reet of je nou tot een god bid of niet.
Doe jij normaal tegen mij? Doe ik het tegen jou.
Doe je raar? Doe ik raar terug.
Dat heet samenleven.


Precies. Een vriend van me woont in Geuzeveld in Amsterdam. Multiculti bij uitstek en het is er 's avonds op straat gewoon gezellig druk. Zeker gebeurt er wel eens wat. Was dat honderd jaar geleden in achterstandswijken anders?

Het probleem met de Multi-cul, is het feit dat het door de politiek door onze strot geduwd is. De organische manier van integreren en samenleven is in Nederland al decennia kapot, omdat elke ambtenaar of politicus zijn plannetjes wil uitvoeren om kudos te kunnen halen bij de baas en hoger de ladder op te klimmen. Solidariteit en politiek zijn tegenstellingen.
"When an inner situation is not made concious, it appears outside as fate" ~ C.G. Jung
Op 11-09-2010 0:40:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine: u go eert!!!! We denken aan je hoor

Het werkt @Emie.. Thanks

Ik heb geen onderschrift.
Op 11-09-2010 0:47:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Splash:
Marcel 1971:

Als we dan toch kost wat kost het verleden erbij moeten halen dan moet Otto toch ook weten dat alle grote massa moordenaars (Stalin, Hitler en Mao) linkse socialisten waren.


Als we dan toch kost wat kost massamoordenaars in linkse of rechtse hokjes moeten indelen gaat elke indeling voorbij aan het feit dat het massamoordenaars zijn en blijven. Geen van genoemde 'voorbeelden' waren links of rechts, nazistisch of communistisch: ze waren kind en uitbuiter van de heersende tijdgeest en gesundes Volksempfinden, precies de huidige tendens die OV aan de kaak stelt in zijn blog. Houd eens op met je opgelegde links en rechts-hokjes en denk zelf na.
Op 11-09-2010 2:00:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
AlfredJKwak:

@Tunnelforce9:
Je hoeft de Koran er slechts op na te slaan om te weten te komen hoe Moslims over ongelovigen of anders gelovigen denken. Het staat er letterlijk in. (kan dr niets aan doen helaas)

Bijbel, OT:
'Maar daarbinnen, in de steden van het land dat de HEER, uw God, u als grondgebied zal geven, mag u geen mens in leven laten. Alle Hethieten, Amorieten, Kanäanieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten moet u doden, zoals de HEER, uw God, u heeft opgedragen.' (Deuteronomium 20:16-17)
'De HEER kwam Israel te hulp, hij leverde de Kanäanieten aan hen uit. De Israëlieten doodden hen allen en vernietigden hun steden. Die plaats kreeg de naam Chorma.' (Numeri 21:3)
'Daarna trokken de Israëlieten naar Libna.
Ook daar gaf de HERE hun de stad en haar koning in handen. De bevolking werd tot de laatste man gedood net als in Jericho.
Van Libna ging Jozua naar Lachis om ook die stad aan te vallen.
Op de tweede dag schonk de HERE hun de overwinning over Lachis en ook hier werd de hele bevolking gedood, net als in Libna. (...) Zo onderwierp Jozua met zijn leger het hele land; het bergland, de Negeb, de laagvlakte en de uitlopers van het gebergte, met al hun vorsten. Zij doodden iedereen in het land, precies zoals de HERE, de God van Israël, had opgedragen." (Jozua 10:29-40)

Blablabla.
Het staat er letterlijk in. (kan dr niets aan doen helaas)
(bericht gewijzigd op 11-9-2010 2:52:57)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op 11-09-2010 2:42:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: 80 reacties, reeds.
Nee, dit past TOTAAL niet bij GW...
Cannot kill the Battery!!!
Op 11-09-2010 7:14:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : @Ja Horus: hahaha, applausje!
Maar goed, ter zake. Waar is mijn geweer?
Is it electrickery?
Op 11-09-2010 13:07:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marcel 1971:

Ron B.:

Marcel 1971:

Als we dan toch kost wat kost het verleden erbij moeten halen dan moet Otto toch ook weten dat alle grote massa moordenaars (Stalin, Hitler en Mao) linkse socialisten waren.


nationaal socialisten, met nadruk op nationaal...

ook zo'n pvv trekje, alles omgekeerd betrekken op de tegenpartij wat evenzo ook op henzelf van toepassing is

daarnaast kan ik je aanraden je eens in te lezen over de personen die je daar noemt, en kom erachter dat het verhaal net een beetje anders zit.


Wat is van toepassing beste man? Feit is en blijft dat in de vorige eeuw de grootste massamoordenaars, onderdrukkers etc. linkse socialisten waren. Dat links er maar al te graag een rechtse label probeert op te plakken snap ik best.
Op 11-09-2010 14:47:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Marcel 1971:

Ron B.:

Marcel 1971:

Als we dan toch kost wat kost het verleden erbij moeten halen dan moet Otto toch ook weten dat alle grote massa moordenaars (Stalin, Hitler en Mao) linkse socialisten waren.


nationaal socialisten, met nadruk op nationaal...

ook zo'n pvv trekje, alles omgekeerd betrekken op de tegenpartij wat evenzo ook op henzelf van toepassing is

daarnaast kan ik je aanraden je eens in te lezen over de personen die je daar noemt, en kom erachter dat het verhaal net een beetje anders zit.


Wat is van toepassing beste man? Feit is en blijft dat in de vorige eeuw de grootste massamoordenaars, onderdrukkers etc. linkse socialisten waren. Dat links er maar al te graag een rechtse label probeert op te plakken snap ik best.

Wat ik dan weer niet begrijp is dat er nog steeds in links en rechts gedacht wordt.
Cannot kill the Battery!!!
Op 11-09-2010 16:21:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marcel 1971:
Marsepars:

Marcel 1971:

Ron B.:

Marcel 1971:

Als we dan toch kost wat kost het verleden erbij moeten halen dan moet Otto toch ook weten dat alle grote massa moordenaars (Stalin, Hitler en Mao) linkse socialisten waren.


nationaal socialisten, met nadruk op nationaal...

ook zo'n pvv trekje, alles omgekeerd betrekken op de tegenpartij wat evenzo ook op henzelf van toepassing is

daarnaast kan ik je aanraden je eens in te lezen over de personen die je daar noemt, en kom erachter dat het verhaal net een beetje anders zit.


Wat is van toepassing beste man? Feit is en blijft dat in de vorige eeuw de grootste massamoordenaars, onderdrukkers etc. linkse socialisten waren. Dat links er maar al te graag een rechtse label probeert op te plakken snap ik best.

Wat ik dan weer niet begrijp is dat er nog steeds in links en rechts gedacht wordt.Omdat geweld en onderdrukking in het verleden en heden van de linker en de religieuze kant komen. Daar zit het gevaar, niet bij Wilders.
Op 12-09-2010 0:19:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Marcel 1971:

Marsepars:

Marcel 1971:

Ron B.:

Marcel 1971:

Als we dan toch kost wat kost het verleden erbij moeten halen dan moet Otto toch ook weten dat alle grote massa moordenaars (Stalin, Hitler en Mao) linkse socialisten waren.


nationaal socialisten, met nadruk op nationaal...

ook zo'n pvv trekje, alles omgekeerd betrekken op de tegenpartij wat evenzo ook op henzelf van toepassing is

daarnaast kan ik je aanraden je eens in te lezen over de personen die je daar noemt, en kom erachter dat het verhaal net een beetje anders zit.


Wat is van toepassing beste man? Feit is en blijft dat in de vorige eeuw de grootste massamoordenaars, onderdrukkers etc. linkse socialisten waren. Dat links er maar al te graag een rechtse label probeert op te plakken snap ik best.

Wat ik dan weer niet begrijp is dat er nog steeds in links en rechts gedacht wordt.Omdat geweld en onderdrukking in het verleden en heden van de linker en de religieuze kant komen. Daar zit het gevaar, niet bij Wilders.Als je zo'n enorm zwak hebt voor eert dan moet je op zijn minst bekend zijn met het partijprogramma van de pvv. En om dan in termen van links en rechts te spreken, de pvv is linkser dan dat ze rechts is.
Voor wat betreft religies en linksen die verantwoordelijk zijn voor geweld en onderdrukking:
Er zijn inderdaad oorlogen gevoerd omwille van religie, zie de kruistochten bijvoorbeeld. De Moslimwereld kwam niet onze kant op, de christelijke wereld ging naar hen. De christelijke Amerikanen en hun trouwe europese schaapjes zijn de moslimwereld binnengevallen.
BTW, eert is katholiek. Pijnlijk detail, ik weet dat je niet alles en iedereen over één kam mag scheren maar als eert en zijn aanhangers dat doen waarom ik dan niet.

Gelukkig heeft eert respect voor de Islam:


Ik heb geen onderschrift.
Op 12-09-2010 13:06:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marcel 1971: PVV is links omdat ze een standpunt delen met de SP? Dat gebeurt wel vaker hoor in de politiek. En ja, de Christenen met hun kruistochten gingen richting Jerusalem (de Moren zullen we maar voor het gemak maar even vergeten) Daarom schreef ik ook religieuze. En dat Geert Wilders een Katholiek is moet hij weten, van mijn part is hij een Moslim
(bericht gewijzigd op 12-9-2010 13:36:02)
Op 12-09-2010 13:25:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine: De pvv deelt meer standpunten die links genoemd kunnen worden. Het enige rechtse aan de pvv is het willen weren van immigranten.

Afijn, dit is zo'n discussie die eindeloos door kan gaan.

Mijn vermoeden is dat het gaat om fanatici, links of rechts, religieus of niet.
Kijk naar het cda bijvoorbeeld, nog nooit zo laag in de peilingen maar het móet en zál een regeringspartij worden. Voer voor psychologen en psychiaters en leuk om op GW over te discussiëren.
Ik heb geen onderschrift.
Op 12-09-2010 13:52:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
LaRooy: Het stukje was compleet geweest als u de volgende laatste zin er aan had toegevoegd. Om de ironie tussen het hele links versus rechts fenomeen bloot te leggen.

"De gewone man wil niets meer of minder dan een dictatuur. De gewone man behoort eveneens tot de linkse kerk dat met fascisme fascisme probeert uit te roeien"

De groep met het vermogen zich te onderscheiden van het simplistisch denken en irrationeel handelen, waar u zo op doelt, is wijs om boven deze strijd te staan en zich er niet in te mengen.
Ik weet weinig van iets, maar veel van niets.
Op 12-09-2010 17:02:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marcel 1971:
kay-nine:

De pvv deelt meer standpunten die links genoemd kunnen worden. Het enige rechtse aan de pvv is het willen weren van immigranten.

Afijn, dit is zo'n discussie die eindeloos door kan gaan.

Mijn vermoeden is dat het gaat om fanatici, links of rechts, religieus of niet.
Kijk naar het cda bijvoorbeeld, nog nooit zo laag in de peilingen maar het móet en zál een regeringspartij worden. Voer voor psychologen en psychiaters en leuk om op GW over te discussiëren.Idd, het gaat zeer zeker om fanatici.. Religie en links of rechts hoeft niet per definitie slecht te zijn. Maar uit welke hoek kwam Volkert van der Graaf en Mohammed Bouyeri? Toeval? Ik denk van niet.
Op 12-09-2010 17:44:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Marcel 1971:

kay-nine:

De pvv deelt meer standpunten die links genoemd kunnen worden. Het enige rechtse aan de pvv is het willen weren van immigranten.

Afijn, dit is zo'n discussie die eindeloos door kan gaan.

Mijn vermoeden is dat het gaat om fanatici, links of rechts, religieus of niet.
Kijk naar het cda bijvoorbeeld, nog nooit zo laag in de peilingen maar het móet en zál een regeringspartij worden. Voer voor psychologen en psychiaters en leuk om op GW over te discussiëren.Idd, het gaat zeer zeker om fanatici.. Religie en links of rechts hoeft niet per definitie slecht te zijn. Maar uit welke hoek kwam Volkert van der Graaf en Mohammed Bouyeri? Toeval? Ik denk van niet.


Ik weet het niet, het kan geregisseerd zijn natuurlijk. Maar dan vervallen we in de complottheorieën en dergelijke.

De tijd zal leren hoe lang vcp stand houdt en wie de zooi mag opruimen daarna. Ervan uitgaande dat de coalitie er komt natuurlijk.

Ik heb geen onderschrift.
Op 12-09-2010 17:53:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marcel 1971:
kay-nine:

Marcel 1971:

kay-nine:

De pvv deelt meer standpunten die links genoemd kunnen worden. Het enige rechtse aan de pvv is het willen weren van immigranten.

Afijn, dit is zo'n discussie die eindeloos door kan gaan.

Mijn vermoeden is dat het gaat om fanatici, links of rechts, religieus of niet.
Kijk naar het cda bijvoorbeeld, nog nooit zo laag in de peilingen maar het móet en zál een regeringspartij worden. Voer voor psychologen en psychiaters en leuk om op GW over te discussiëren.Idd, het gaat zeer zeker om fanatici.. Religie en links of rechts hoeft niet per definitie slecht te zijn. Maar uit welke hoek kwam Volkert van der Graaf en Mohammed Bouyeri? Toeval? Ik denk van niet.


Ik weet het niet, het kan geregisseerd zijn natuurlijk. Maar dan vervallen we in de complottheorieën en dergelijke.

De tijd zal leren hoe lang vcp stand houdt en wie de zooi mag opruimen daarna. Ervan uitgaande dat de coalitie er komt natuurlijk.


Voorlopig mag de VVD & Co de 'zooi' opruimen van met name de Partij van de *kuch* Arbeid.

(bericht gewijzigd op 12-9-2010 18:23:48)
Op 12-09-2010 18:20:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Maakt niet uit wie, VVD, PvdA, etc.Allemaal potten en ketels die elkaar van alles verwijten. Laat je niet in de luren leggen en denk nou eens zelf. Volg nooit leiders, want voorat je het weet leidt je aan het rattevanger van Hamelen syndroom.
(bericht gewijzigd op 12-9-2010 18:27:28)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 12-09-2010 18:26:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Marcel 1971:

kay-nine:

Marcel 1971:

kay-nine:

De pvv deelt meer standpunten die links genoemd kunnen worden. Het enige rechtse aan de pvv is het willen weren van immigranten.

Afijn, dit is zo'n discussie die eindeloos door kan gaan.

Mijn vermoeden is dat het gaat om fanatici, links of rechts, religieus of niet.
Kijk naar het cda bijvoorbeeld, nog nooit zo laag in de peilingen maar het móet en zál een regeringspartij worden. Voer voor psychologen en psychiaters en leuk om op GW over te discussiëren.Idd, het gaat zeer zeker om fanatici.. Religie en links of rechts hoeft niet per definitie slecht te zijn. Maar uit welke hoek kwam Volkert van der Graaf en Mohammed Bouyeri? Toeval? Ik denk van niet.


Ik weet het niet, het kan geregisseerd zijn natuurlijk. Maar dan vervallen we in de complottheorieën en dergelijke.

De tijd zal leren hoe lang vcp stand houdt en wie de zooi mag opruimen daarna. Ervan uitgaande dat de coalitie er komt natuurlijk.


Voorlopig mag de VVD & Co de 'zooi' opruimen van met de name de Partij van de *kuch* Arbeid.


Nu wordt het een echte politieke discussie
Het was niet de pvda die ons land de malaise in geholpen heeft. Het is ooit begonnen met malafide hypotheken waardoor een grote economie instortte, die ellende waaide over naar Europa en zie het resultaat.

En dan de bankiers die er een nog grotere bende van maakten door zich rijk te rekenen en enorme risico's bleven nemen ondanks signalen vanuit de vs.
Het overeind houden van de banken was, in mijn ogen, de grootste fout. Een besluit overigens dat niet door Bos alleen genomen is.
Waren ze omgevallen dan had het systeem zich echt wel weer hersteld, nu zit de bevolking met de schuld waar Balkenende 4 nogal wat debet aan heeft.

Waarom het allemaal écht is begonnen weet enkel een select gezelschap. Wat ik wel weet is dat de burger wederom de lul is en dat Rutte en zijn ...
Ik heb geen onderschrift.
Op 12-09-2010 18:34:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine: ... cornuiten de zwaksten in de samenleving enorm gaat naaien.

Geen wonder dat er onvrede ontstaat. Juist in dit soort situaties is men gevoelig voor insinuaties, de zwarte piet is gevonden en hij heet Moslim.
In WWII heette hij Jood en over 60 jaar heet hij misschien nieuwe tijds kind (of zoiets).
Ik heb geen onderschrift.
Op 12-09-2010 18:38:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen:
kay-nine:

de zwarte piet is gevonden en hij heet Moslim.


Ja, die zwarte Piet is als een pion in een schaakspel naar voren geschoven na de val van het oostblok, want er was geen vijand meer. En die moet d'r wel zijn, anders heb je maar weinig legers nodig. En zo'n pion, ach, die heeft niet zoveel in de melk te brokkelen, dus was groter geschut nodig . Vandaar 911. En natuurlijk ook Londen en Madrid.
Op 12-09-2010 19:58:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
jspreen:

kay-nine:

de zwarte piet is gevonden en hij heet Moslim.


Ja, die zwarte Piet is als een pion in een schaakspel naar voren geschoven na de val van het oostblok, want er was geen vijand meer. En die moet d'r wel zijn, anders heb je maar weinig legers nodig. En zo'n pion, ach, die heeft niet zoveel in de melk te brokkelen, dus was groter geschut nodig . Vandaar 911. En natuurlijk ook Londen en Madrid.Inderdaad, dat verhaal speelt natuurlijk al wat langer maar is definitief aan het publiek bekend gemaakt door middel van de 'aanslagen'.

Ik heb geen onderschrift.
Op 12-09-2010 21:40:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Ieder volk krijgt de leiders die het verdient.
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op 12-09-2010 22:55:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
marwinius: ????
CDA/VVD/PVV is EXTREEM rechts?
Nationaal-socialisme is extreem rechts?
Dan moet je toch wel een AFA-aanhanger o.i.d. zijn om dat te zeggen.
De laatste 2 partijen zijn gewoon voor het volk, net als nationaal-socialisme gewoon betekent: voor het EIGEN volk.
Dat Bea links is, betekent dus alleen maar dat ze niet voor ons volk is...
Op 15-09-2010 15:50:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
jspreen:

kay-nine:

de zwarte piet is gevonden en hij heet Moslim.


Ja, die zwarte Piet is als een pion in een schaakspel naar voren geschoven na de val van het oostblok, want er was geen vijand meer. En die moet d'r wel zijn, anders heb je maar weinig legers nodig. En zo'n pion, ach, die heeft niet zoveel in de melk te brokkelen, dus was groter geschut nodig . Vandaar 911. En natuurlijk ook Londen en Madrid.Wat een kul.

De zwarte piet is nog steeds hetzelfde als in 40-45: De Joden. Doelwit nr. x van de huidige fascisten. Alleen die fascisten hebben een andere naam gekregen.

Hoe kún je uberhaupt zeggen dat de Moslim de zwarte piet "toegeschoven krijgt" als deze mensen massaal van de daken schreeuwen dat: alle ongelovigen dood moeten en het gehele westen door de Islam veroverd moet worden? Wat? Worden ál die miljoenen Moslims soms gedwongen? Zitten ze állemáál in het complot?
I might just be saying that to get you mad...
Op 15-09-2010 16:13:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen:
Clavius:


Hoe kún je uberhaupt zeggen dat de Moslim de zwarte piet "toegeschoven krijgt" als deze mensen massaal van de daken schreeuwen dat: alle ongelovigen dood moeten en het gehele westen door de Islam veroverd moet worden? Wat? Worden ál die miljoenen Moslims soms gedwongen? Zitten ze állemáál in het complot?Welnee jongen, het is veel simpeler. Er zijn helemaal geen miljoenen moslims die dat van de daken roepen. Bush&Co, die riepen van de daken dat er miljoenen moslims zijn die dat roepen.
Op 15-09-2010 19:08:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Marcel 1971:

Ron B.:

Marcel 1971:

Als we dan toch kost wat kost het verleden erbij moeten halen dan moet Otto toch ook weten dat alle grote massa moordenaars (Stalin, Hitler en Mao) linkse socialisten waren.


nationaal socialisten, met nadruk op nationaal...

ook zo'n pvv trekje, alles omgekeerd betrekken op de tegenpartij wat evenzo ook op henzelf van toepassing is

daarnaast kan ik je aanraden je eens in te lezen over de personen die je daar noemt, en kom erachter dat het verhaal net een beetje anders zit.


Wat is van toepassing beste man? Feit is en blijft dat in de vorige eeuw de grootste massamoordenaars, onderdrukkers etc. linkse socialisten waren. Dat links er maar al te graag een rechtse label probeert op te plakken snap ik best.

ik zou het je prima uit kunnen leggen, maar alleen al door de toon die je aanslaat heb ik geen zin meer in...

het enige feit wat ik hierboven lees is dat jij jou mening als feit wil verkopen, en verder mag je het lekker zelf uitzoeken, beste man
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 15-09-2010 19:51:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Marcel 1971:

kay-nine:

De pvv deelt meer standpunten die links genoemd kunnen worden. Het enige rechtse aan de pvv is het willen weren van immigranten.

Afijn, dit is zo'n discussie die eindeloos door kan gaan.

Mijn vermoeden is dat het gaat om fanatici, links of rechts, religieus of niet.
Kijk naar het cda bijvoorbeeld, nog nooit zo laag in de peilingen maar het móet en zál een regeringspartij worden. Voer voor psychologen en psychiaters en leuk om op GW over te discussiëren.Idd, het gaat zeer zeker om fanatici.. Religie en links of rechts hoeft niet per definitie slecht te zijn. Maar uit welke hoek kwam Volkert van der Graaf en Mohammed Bouyeri? Toeval? Ik denk van niet.


man je laat je voor de gek houden, volkert was al jaren aivd informant en mohammed hoogstwaarschijnlijk ook, om maar even 1 reden op te noemen waarom die 2 geen goed voorbeeld zijn.
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 15-09-2010 19:55:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
marwinius:

????
CDA/VVD/PVV is EXTREEM rechts?
Nationaal-socialisme is extreem rechts?
Dan moet je toch wel een AFA-aanhanger o.i.d. zijn om dat te zeggen.
De laatste 2 partijen zijn gewoon voor het volk, net als nationaal-socialisme gewoon betekent: voor het EIGEN volk.
Dat Bea links is, betekent dus alleen maar dat ze niet voor ons volk is...


Haha volgens verraad marwinius zich behoorlijk hier.... Mensen die weten wat AFA is zijn oftewel politicologen, oftewel afaleden plus vrienden en familie oftewel datgene waartegen de AFA zich verzet. AFA staat namelijk voor Anti Fascistische Actie. Politicoloog is Marwinius zeker niet aangezien hij het schoolvoorbeeld van extreem-rechts (het nazisme) hier doodleuk als een normaal standpunt verdedigd, zou marwinius dan een vriend of familielid van een afalid zijn, of toch iets anders....
Op 15-09-2010 21:28:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marcel 1971:
Ron B.:

Marcel 1971:

kay-nine:

De pvv deelt meer standpunten die links genoemd kunnen worden. Het enige rechtse aan de pvv is het willen weren van immigranten.

Afijn, dit is zo'n discussie die eindeloos door kan gaan.

Mijn vermoeden is dat het gaat om fanatici, links of rechts, religieus of niet.
Kijk naar het cda bijvoorbeeld, nog nooit zo laag in de peilingen maar het móet en zál een regeringspartij worden. Voer voor psychologen en psychiaters en leuk om op GW over te discussiëren.Idd, het gaat zeer zeker om fanatici.. Religie en links of rechts hoeft niet per definitie slecht te zijn. Maar uit welke hoek kwam Volkert van der Graaf en Mohammed Bouyeri? Toeval? Ik denk van niet.


man je laat je voor de gek houden, volkert was al jaren aivd informant en mohammed hoogstwaarschijnlijk ook, om maar even 1 reden op te noemen waarom die 2 geen goed voorbeeld zijn.


LOL. En jij beschuldigt mij dat ik mijn mening als feit verkoop? (hahaha...!!)
Op 15-09-2010 22:27:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Samblo:

marwinius:

????
CDA/VVD/PVV is EXTREEM rechts?
Nationaal-socialisme is extreem rechts?
Dan moet je toch wel een AFA-aanhanger o.i.d. zijn om dat te zeggen.
De laatste 2 partijen zijn gewoon voor het volk, net als nationaal-socialisme gewoon betekent: voor het EIGEN volk.
Dat Bea links is, betekent dus alleen maar dat ze niet voor ons volk is...


Haha volgens verraad marwinius zich behoorlijk hier.... Mensen die weten wat AFA is zijn oftewel politicologen, oftewel afaleden plus vrienden en familie oftewel datgene waartegen de AFA zich verzet. AFA staat namelijk voor Anti Fascistische Actie. Politicoloog is Marwinius zeker niet aangezien hij het schoolvoorbeeld van extreem-rechts (het nazisme) hier doodleuk als een normaal standpunt verdedigd, zou marwinius dan een vriend of familielid van een afalid zijn, of toch iets anders....


Ik kon dat AFA al niet thuisbrengen...
Nog nooit van gehoord.
Cannot kill the Battery!!!
Op 16-09-2010 18:53:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Marsepars:

Samblo:

marwinius:

????
CDA/VVD/PVV is EXTREEM rechts?
Nationaal-socialisme is extreem rechts?
Dan moet je toch wel een AFA-aanhanger o.i.d. zijn om dat te zeggen.
De laatste 2 partijen zijn gewoon voor het volk, net als nationaal-socialisme gewoon betekent: voor het EIGEN volk.
Dat Bea links is, betekent dus alleen maar dat ze niet voor ons volk is...


Haha volgens verraad marwinius zich behoorlijk hier.... Mensen die weten wat AFA is zijn oftewel politicologen, oftewel afaleden plus vrienden en familie oftewel datgene waartegen de AFA zich verzet. AFA staat namelijk voor Anti Fascistische Actie. Politicoloog is Marwinius zeker niet aangezien hij het schoolvoorbeeld van extreem-rechts (het nazisme) hier doodleuk als een normaal standpunt verdedigd, zou marwinius dan een vriend of familielid van een afalid zijn, of toch iets anders....


Ik kon dat AFA al niet thuisbrengen...
Nog nooit van gehoord.

Ja grappig he! Ik kende het wel omdat ik tot het slag behoor die inderdaad een nogal linkse vriendenkring heeft:-) Toch ben ik zelf geen AFA aanhanger hoor. Hun methode's bevallen mij niet zo, blijft kwaad met kwaad bestrijden. Ook bizar dat die marwinius denkt dat VVD en PVV voor 'het volk' zijn. De VVD is dat per definitie niet en de PVV pretendeert het wel maar is het uiteindelijk ook niet. En de koningin links? Dat de koningin linkser is dan de PVV bewijst alleen maar dat die laatste echt extreem-rechts is! (om toch maar weer in die terminologie te vervallen...)
Op 16-09-2010 19:05:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Samblo:

Marsepars:

Samblo:

marwinius:

????
CDA/VVD/PVV is EXTREEM rechts?
Nationaal-socialisme is extreem rechts?
Dan moet je toch wel een AFA-aanhanger o.i.d. zijn om dat te zeggen.
De laatste 2 partijen zijn gewoon voor het volk, net als nationaal-socialisme gewoon betekent: voor het EIGEN volk.
Dat Bea links is, betekent dus alleen maar dat ze niet voor ons volk is...


Haha volgens verraad marwinius zich behoorlijk hier.... Mensen die weten wat AFA is zijn oftewel politicologen, oftewel afaleden plus vrienden en familie oftewel datgene waartegen de AFA zich verzet. AFA staat namelijk voor Anti Fascistische Actie. Politicoloog is Marwinius zeker niet aangezien hij het schoolvoorbeeld van extreem-rechts (het nazisme) hier doodleuk als een normaal standpunt verdedigd, zou marwinius dan een vriend of familielid van een afalid zijn, of toch iets anders....


Ik kon dat AFA al niet thuisbrengen...
Nog nooit van gehoord.

Ja grappig he! Ik kende het wel omdat ik tot het slag behoor die inderdaad een nogal linkse vriendenkring heeft:-) Toch ben ik zelf geen AFA aanhanger hoor. Hun methode's bevallen mij niet zo, blijft kwaad met kwaad bestrijden. Ook bizar dat die marwinius denkt dat VVD en PVV voor 'het volk' zijn. De VVD is dat per definitie niet en de PVV pretendeert het wel maar is het uiteindelijk ook niet. En de koningin links? Dat de koningin linkser is dan de PVV bewijst alleen maar dat die laatste echt extreem-rechts is! (om toch maar weer in die terminologie te vervallen...)

Bea is Bilderberg.
Need I say more?
Cannot kill the Battery!!!
Op 16-09-2010 19:21:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Marcel 1971:

Ron B.:

Marcel 1971:

kay-nine:

De pvv deelt meer standpunten die links genoemd kunnen worden. Het enige rechtse aan de pvv is het willen weren van immigranten.

Afijn, dit is zo'n discussie die eindeloos door kan gaan.

Mijn vermoeden is dat het gaat om fanatici, links of rechts, religieus of niet.
Kijk naar het cda bijvoorbeeld, nog nooit zo laag in de peilingen maar het móet en zál een regeringspartij worden. Voer voor psychologen en psychiaters en leuk om op GW over te discussiëren.Idd, het gaat zeer zeker om fanatici.. Religie en links of rechts hoeft niet per definitie slecht te zijn. Maar uit welke hoek kwam Volkert van der Graaf en Mohammed Bouyeri? Toeval? Ik denk van niet.


man je laat je voor de gek houden, volkert was al jaren aivd informant en mohammed hoogstwaarschijnlijk ook, om maar even 1 reden op te noemen waarom die 2 geen goed voorbeeld zijn.


LOL. En jij beschuldigt mij dat ik mijn mening als feit verkoop? (hahaha...!!)

jep, ik weet namelijk wel waar ik het over heb

(kijk, dit wellus/nietus spelletje is niet te winnen, jij zegt dat ik onzin verkoop en ik zeg dat je niet op de hoogte ben van het hele verhaal, en het enige wat je dan kan doen is oneindig een balletje heen en weer kaatsen, dus als je daar zin in hebt, be my guest)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 22-09-2010 21:16:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marcel 1971: Voor mij is het geen spelletje die je wel of niet kunt winnen, maar gewoon een discussie waarin ik een ander probeer te overtuigen met wat feitjes. Echter jij beschuldigt een ander z'n mening te verkopen als feiten; dit geldt uiteráárd niet voor jou omdat jij toevallig wél weet waar je het over hebt. Feitelijk genomen ben je gewoon een hypocriet en daarmee diskwalificeer je zelf mee als een betrouwbaar 'reageerder' op dit forum.

* Einde discussie *
(bericht gewijzigd op 5-10-2010 21:45:19)
Op 05-10-2010 21:43:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider: Marcel 1971? Hey Mars, je hebt concurrentie..
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 06-10-2010 13:31:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:

Tis trouwens tegenwoordig allemaal:
De Dictatuur Van De Gewone Vrouw wat de klok slaat..
Dan weten jullie dat..
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 06-10-2010 13:32:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Lanoe:


Oei that IS bad..
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 06-10-2010 13:35:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
CCRider:

Tis trouwens tegenwoordig allemaal:
De Dictatuur Van De Gewone Vrouw wat de klok slaat..
Dan weten jullie dat..

Competition is none...
Zo'n rare snuiter als ik; daar is er maar één van.
En da's maar goed ook!!!


En ik ben volledig voor vrouwen aan de top.
En dat kan je ook weer op een andere manier zien...
Cannot kill the Battery!!!
Op 06-10-2010 19:35:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden