"Wie wil er een nieuw boek recenseren?" was de vraag die op de burelen van de GW-redactie werd gesteld. "Ikke", antwoordde ik al te gretig. De volgende dag lag Apollyon de Antichrist op mijn trap. Over deze grenswetenschappelijke roman valt veel te vertellen, maar laten we beginnen met de auteur. Han Peeters was een succesvol zakenman in de call-centre branche tot de OPTA hem een flinke boete oplegde. In juni 2010 verscheen "Afscheidsboek". Dit boek was aanvankelijk bedoeld als zelfmoordbrief, maar tijdens het schrijven ontdekte hij zijn roeping als schrijver waardoor hij gelukkig voor het leven gekozen heeft. In september bracht hij zijn tweede boek "De eieren van de Keizer" ter wereld en nog een maandje later verscheen zijn derde werk in eigen beheer. Qua productiesnelheid absoluut bewonderenswaardig...

 

De hoofdpersoon van zowel "De eieren van de Keizer" als "Apollyon de Antichrist" is Emile van Straten. Een kunsthistoricus met een voorliefde voor golf, zeiljachten en dure auto's. Met zijn nieuwe liefde Jenny vertrekt hij op wereldreis in zijn zeilschip de 'Davy Jones'. Van een relaxed tripje komt echter weinig aangezien UNESCO hem vraagt om het raadsel van een pas gevonden wereldkaart met Atlantis op te lossen. Vanaf de Azoren weet Emile met behulp van 'de magische ruit' en getallenmystiek contact te leggen met een buitenaardse beschaving en wordt hij tegen wil en dank gebombardeerd tot de door de Illuminati en vrijmetselarij gepropageerde wereldleider. Via zijn OgenOOtschap neemt hij deze taak met verve op zich en weet hij in no-time een nieuwe wereldmunt te creëren en het leeuwendeel van de bevolking te voorzien van een smart-phOne waarmee zij deel kunnen nemen aan Emile's visie van een socialistische democratie. Dit als korte samenvatting van het 374 blz. tellende boek.

Atlantis en de Griekse Mythologie

In Peeters boek werd Atlantis gesticht door Zeus die samen met de rest van het Griekse Pantheon na een 1000-jarige reis vanuit Terrade op Aarde landde. Onze aarde is dus Terrade II. Na de ondergang van Atlantis verspreiden de Griekse goden zich over de planeet en bouwt Vitruvius de Piramides van Gizeh en De Sfinx. Dat de Griekse goden hun naam en vorm pas kregen vele duizenden jaren na de bouw van de piramides en Vitruvius de naam van een Romeinse sterveling was blijkt voor de schrijver geen belemmering om ze met die namen in Atlantis en het oude Egypte op te laten draven. Enerzijds zijn deze goden bijzonder machtig, anderzijds laten Zeus en Hera als makke lammetjes een gezamenlijke zoon vermoorden door Herodes. Hera word echter snel weer zwanger waarna Jezus alsnog geboren wordt. Deze wereldverlosser wordt echter door zijn volgelingen verkeerd begrepen waarna Hera in 570 Mohammed baart. In het jaar 999 besluit Zeus dat al zijn mooie plannen om de wereld een verlosser te schenken tevergeefs blijken en plegen Zeus, Hera, Afrodite, Athena, Artemis en Demeter zelfmoord en worden door Vitruvius begraven en verzegeld onder de voet van de Sfinx. Dit samen met 9 kristallen die het contact met Terrade I kunnen maken. De andere goden van Atlantis blijven in leven, maar spelen in de werelgeschiedenis geen rol meer. Behalve natuurlijk Vitruvius die Leonardo da Vinci verwekt...

 

Onbedoeld hilarisch is de scene waarin Emile met Safi Nimas (Zahi Hawass) onder de voeten van de Sfinx de mummies van Zeus met vrouwelijk gezelschap en de 9 kristallen ontdekt. De kristallen, van onschatbare waarde, worden door Emile en Safi losgewrikt en in hun polo's mee naar buiten gesmokkeld. Waarna Safi gretig toestemt wanneer Emile hem vraagt de voltallige schat over te dragen om er mee naar de Azoren te vliegen.

Waar in de Griekse mythologie Zeus korte metten heeft gemaakt met zijn voorganger Kronus blijkt deze in Apollyon de Antichrist nog steeds de oppergod van Terrade. Met de kristallen, een communicatiemiddel waarmee een boodschap van Zeus er 200 jaar er over deed om de afstand tussen beide planeten te overbruggen legt Emile instant contact met Kronus. Deze vertelt de mensheid dat ze een nieuwe messias moeten kiezen en dat Emile de meest voor de hand liggende kandidaat is.

Getallenmystiek en de Magische Ruit

Emile heeft een obsessie met het getal negen en in mindere mate met het getal vijf. Overal ziet hij de negen tevoorschijn komen en hij weet met dit gegeven menig raadsel op te lossen. Het getal vijf is belangrijk vanwege het pentagram dat een essentieel onderdeel vormt van de magische ruit. Een geometrische vorm door hem ontdekt. Met deze magische ruit weet Emile de meest fantastische mysteries te verklaren.

Illuminati en de Antichrist

In het boek schuilt iets verontrustends. De held is een paranoïde megalomaan die binnen enkele dagen na aanstelling van zijn onderzoeksteam de kritische wetenschapper Amphion laat arresteren, de andere teamgenoten waarschuwt voor hetzelfde lot als zij niet doen wat hij zegt en blij wordt van het idee dat de nationale garde journalisten bloedneuzen slaat. Wanneer hij eenmaal de rol van de door de Illuminati geproclameerde wereldredder Apollyon op zich neemt start hij zijn strijd tegen "hebzucht en domheid". Predicaten die iedereen wordt opgeplakt die een van Emile afwijkende mening durft te hebben. Van de lezer wordt in deze fase van het boek verwacht dat hij volkomen sympathie heeft met de wereld-dictator in wording en helemaal achter zijn idee staat dat een dictatuur nu eenmaal noodzakelijk is om de wereld te redden. Bij de vraag wat te doen met mensen die niet voldoen aan zijn normen overweegt Emile nog even serieus genocide, maar wijst dit uiteindelijk als iets te extreem van de hand. Als alternatief hoopt hij dat Kronus wellicht nog ergens een akelige planeet ter beschikking heeft die als heropvoedingskamp voor hufters kan dienen. Emile lost als Apollyon elke dag wel een wereldprobleem op. Deze oplossingen komen nergens verder dan tweederangs borrelpraat, maar zijn volgens de schrijver bewijzen van Emiles onmiskenbare genialiteit.

In het boek is er meerdere malen sprake van Illuminati en de Vrijmetselarij. In tegenstelling zoals gebruikelijk in de conspiracy literatuur niet in afkeurende zin. De hoofdpersoon pleit nadrukkelijk voor een Nieuwe Wereld Orde waarvoor de staten moeten 'capituleren' en tegenstanders 'naar de hel' worden gestuurd.

 

Conclusie

Peeters noemt het genre van zijn boek 'fact-fiction', zelf zou ik het in de categorie jongensboek met een grenswetenschappelijk sausje plaatsen. Het heeft iets weg van een vakantieverslag waarin een avontuur gepropt is. In het boek zijn nergens noemenswaardige 'feiten' te ontdekken of het moet zijn dat de auteur in Olympia werd uitgescholden door een woedende gids en zijn familie ooit de helft van Tholen heeft bezeten. De lezer ontkomt niet aan de indruk dat de auteur met dit werk een grote psychische last van zich af wil schrijven. Laten we hopen dat hij hierin geslaagd is en zich in zijn verdere werk van Apollyon weet te bevrijden. Er is schrijverstalent aanwezig en als ruwe stijloefening is het boek, ondanks de tekortkomingen, zeker adequaat. Het leest lekker weg en wanneer je je niet stoort aan de opeenhoping van onwaarschijnlijkheden, door elkaar gehusselde mythes en een uiterst dubieuze boodschap kan het zeker een paar avonden leesplezier betekenen.

Blasfemist: Hmmmm het klinkt inderdaad toch wel lezenswaardig
Wie dit leest heeft goede ogen
Op --0 9:37:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: dank u.
(bericht gewijzigd op 9-11-2010 9:39:52)
Op --0 9:39:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Blasfemist:

Hmmmm het klinkt inderdaad toch wel lezenswaardig


Tja, heb het ook gelezen en het is lezenswaardig zoals mein kampf lezenswaardig is... Zelfde boodschap: lang leve de dictatuur. Zelfde psychische problematiek van de auteur: een paranoide messiascomplex. Voor het verhaal of de stijl hoef je het in ieder geval niet te doen. Het is een afgeraffeld zeer simplistisch boek. Wanneer je psycholoog bent en je bent bezig met een proefschrift over megalomanie in relatie tot mislukte boeken is het wel een aanrader.
Op --0 10:31:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Samblo; je hebt het blijkbaar uitgelezen, maar niet begrepen. Daarnaast is het gewoon fictie hoor.
Op --0 10:38:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

Samblo; je hebt het blijkbaar uitgelezen, maar niet begrepen. Daarnaast is het gewoon fictie hoor.

Ah, o mooi. Dus geen fact-fictie zoals de schrijver beweerd... Natuurlijk is het fictie. Er is niets reeels in het boek te vinden. Maar neemt niet weg dat ook fictie misselijkmakend kan zijn. De hoofdpersoon is een kwezel eerste klas die zodra hij macht heeft constant bezig is zijn tegenstanders uit te roeien en de rest van de bevolking tot slaaf te reduceren. Wat wellicht nog interessant is in dit geschrift is hoe iemand denkt het goede te doen en daarmee het kwade bewerkstelligt. Helaas is dat niet de insteek van de schrijver die de hoofdpersoon als eendimensionale held presenteert.
Op --0 10:49:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Samblo; je hebt gemist dat het gaat om socialsime en power to the people. Daar zit geen dubbele boodschap in. Hooguit wicked minds hebben er waarschijnlijk moeite mee. Het boek gaat ook over domheid trouwens. Je moet over enige intelligentie beschikken om het te kunnen lezen.
Op --0 10:58:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

Samblo; je hebt gemist dat het gaat om socialsime en power to the people. Daar zit geen dubbele boodschap in. Hooguit wicked minds hebben er waarschijnlijk moeite mee. Het boek gaat ook over domheid trouwens. Je moet over enige intelligentie beschikken om het te kunnen lezen.

Haha, ja Domheid. In het boek strijd Emile tegen domheid en dat doet hij door de meest domme beslissingen te nemen om domheid tegen te gaan. Hij bepaald immers wat domheid is en dom is iedereen die het niet met hem eens is. Het hele concept van socialisme en power to the people in dit boek is een lachertje. De mensen worden van al hun privacy ontnomen en mogen via een telefoon stemmen op zaken die de grote leider voordraagt. O ja, en als je niet geheel en al de O-leer aanhangt wordt je geexcommuniceerd (dus je kan niet meer deelnemen aan het economisch verkeer) of naar een goelag gestuurd. Wel weer tekenend dat de schrijver degenen die het niet met dit nieuwe concept-heilstaat eens is afdoet als dom en wicked. Precies zoals Emile regeert. Sinds wanneer betekent power to the people trouwens een wereldregering onder een dictator? Dat is de grap: de hoofdpersoon wil de werelddictator worden en hij noemt iedereen die niet inziet dat een dictatuur bevorderlijk is voor de mensheid dom of hebzuchtig. Tja.....
Op --0 11:07:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Samblo: De O-leer in het boek wordt niet door de hoofdpersoon zelf geschreven, maar door de leden van het ogenootschap met democratisch stemrecht. De items hiervoor zijn o.a. het hemeltergende oorlogsgeweld en de armoede in de wereld. Problemen die historisch gegroeid zijn als gevolg van domheid en hebzucht.
Op --0 11:15:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

Samblo: De O-leer in het boek wordt niet door de hoofdpersoon zelf geschreven, maar door de leden van het ogenootschap met democratisch stemrecht. De items hiervoor zijn o.a. het hemeltergende oorlogsgeweld en de armoede in de wereld. Problemen die historisch gegroeid zijn als gevolg van domheid en hebzucht.

Ja je mag stemmen en zelfs voorstellen aandragen, maar alleen als je de O-leer waarachtig aanhangt. Wanneer je stemgedrag of voorstellen 'dom' zijn volgens de O-leer wordt je keihard aangepakt. Nou nou wat een democratie. In het boek staat wel 1 intelligente observatie. De originele boodschappen van een Jezus of Boeddha of Mohammed zijn inderdaad verkwanselt door latere generaties volgelingen. De oplossing die daarna wordt aangedragen getuigt echter weer van hemeltergende domheid. Om deze verkwanseling tegen te gaan moet er dus een dictator komen die zorgt dat de hele mensheid volgens de juiste principes leeft.
Wel beste schrijver van dit boek. Ik denk wel dat je het goed bedoeld. Ik denk ook niet dat je echt een kwaadaardige inborst hebt (al is Emile een uiterst kwaadaardig figuur), maar de oplossing die je aandraagt zal het tegenovergestelde bewerkstelligen van wat je wilt. In plaats van een paradijs op aarde is het een blauwdruk van de hel op aarde.
Op --0 11:23:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Samblo: "In het boek staat wel 1 intelligente observatie. De originele boodschappen van een Jezus of Boeddha of Mohammed zijn inderdaad verkwanselt door latere generaties volgelingen."

Klopt en daar is opgelegde dictatuur uit ontstaan op basis van domheid en hebzucht. Daar strijdt Emile dus tegen en probeert de daaruit voortgekomen wereldproblemen te repareren. Overigens in het vervolg op dit boek neemt Emile stellig afstand van "volgelingen" die er een dictatuur van willen maken. Hij trekt daartegen fel ten stijde.
Op --0 11:32:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Vanaf de 2e druk wordt het volgende nawoord opgenomen:

Volgens de vrijmetselarij komt er in de eindtijd een nieuwe wereldleider. Dit gegeven komt in alle ordes en religies voor. Meestal is het beeld van die nieuwe wereldleider negatief. Zo hebben christenen het bijvoorbeeld over de duivel. Overal zie je daarin 21-12-2012 opduiken als het einde van de wereld als ook de Maya-kalender afloopt.

Op dit gegeven heb ik deze roman gebaseerd, waarin ik me voorstelde hoe die nieuwe wereldleider het aan zou gaan pakken. In tegenstelling tot het hokjes denken, gebaseerd op bestaande machtsstructuren, komt de hoofdpersoon in mijn boek met een nieuw systeem. Hij conformeert zich aan geen enkel bestaand systeem, religie of orde en bouwt het OgenOOtschap op met een visie in ultieme democratie: ‘Power to the people’. De leden spreken zich middels phOnes uit over belangwekkende vraagstukken op macro-/ meso- en microniveau. In de oorsprong gaat het om socialisme. Een systeem dus waarbij de macht bij het volk ligt. Maar zo’n beweging dient wel georganiseerd te worden. Anders verandert er niets. In mijn boek is het gevolg dat de armoede wereldwijd verdwijnt. Er zijn ook geen oorlogen meer. Het OgenOOtschap voorziet er ook in dat het milieu gespaard wordt. Iedereen krijgt de kans om zijn leven invulling te geven. Dat zijn positieve gevolgen van de nieuwe Wereldorde, maar er gelden regels. Andere regels dan die we nu kennen. Als we in deze wereld met ellende af willen rekenen, kan dat alleen op deze manier volgens de hoofdpersoon (fictie) uit mijn boek.

Dit boek geeft een ander beeld van het doemdenken m.b.t. tot de eindtijd, waarin we ons volgens velen in bevinden. Dat heb ik gedaan door het boek toegankelijk te maken voor een breed publiek. Natuurlijk is het science fictie, maar het kan in brede zin tot discussie leiden. Dat kan geen kwaad lijkt me. Laat men maar aangeven hoe de wereld gered kan worden.
Op --0 11:41:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Zoals het nu gaat in de wereld loopt het in ieder geval fout af. We leven in een onmogelijk systeem dat zichzelf te gronde richt.

Het boek valt onder het genre fact fiction, waarin ik facts door laat lopen in science fictie. De hoofdpersoon is geen fascist en zal in het vervolg op dit boek daar krachtig afstand van nemen en daar fel tegen strijden. Ik weet dat de beschreven nieuwe Wereldorde nogal een andere manier van denken vereist, waar men wellicht nog niet aan toe is. Zo probeer ik ruimte te laten voor discussie over mijn boek. Dan Brown schreef in de Da Vinci Code over de bloedlijnen vanaf Christus. Dat was toen einde discussie.

In mijn boek gaat het om de bloedlijnen voorafgaand aan Christus en Mohammed. Het research daarvoor heb ik gedaan door facts een andere interpretatie te geven. Voor de facts verwijs ik graag naar de in de bronvermelding aangehaalde websites. Ik heb geen 22 delig nieuw Testament geschreven. Overigens staat het getal 22 in de Tarot als het eind of het begin van een cyclus. Het is maar welke cyclus je voor ogen hebt.
Op --0 11:42:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

Samblo: "In het boek staat wel 1 intelligente observatie. De originele boodschappen van een Jezus of Boeddha of Mohammed zijn inderdaad verkwanselt door latere generaties volgelingen."

Klopt en daar is opgelegde dictatuur uit ontstaan op basis van domheid en hebzucht. Daar strijdt Emile dus tegen en probeert de daaruit voortgekomen wereldproblemen te repareren. Overigens in het vervolg op dit boek neemt Emile stellig afstand van "volgelingen" die er een dictatuur van willen maken. Hij trekt daartegen fel ten stijde.

Apollyon: het is allemaal leuk bedacht, maar niet doordacht. Daarbij schrijf je nu een onwaarheid want in het boek zegt Emile dat een dictatuur de oplossing is. Hij gebruikt dat woord ook letterlijk. Een systeem met een wereldheerser, het opheffen van privacy en heropvoedingskampen kan ook alleen maar een dictatuur zijn, hoe verlicht het ook poogt te wezen.
Op --0 11:45:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Het woord dictatuur komt eenmaal in het boek voor in de volgende context

"Het systeem werd dus een door zichzelf opgelegde economische dictatuur"

In welke dictatuur leven wij nu?
Op --0 11:51:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

Zoals het nu gaat in de wereld loopt het in ieder geval fout af. We leven in een onmogelijk systeem dat zichzelf te gronde richt.

Het boek valt onder het genre fact fiction, waarin ik facts door laat lopen in science fictie. De hoofdpersoon is geen fascist en zal in het vervolg op dit boek daar krachtig afstand van nemen en daar fel tegen strijden. Ik weet dat de beschreven nieuwe Wereldorde nogal een andere manier van denken vereist, waar men wellicht nog niet aan toe is. Zo probeer ik ruimte te laten voor discussie over mijn boek. Dan Brown schreef in de Da Vinci Code over de bloedlijnen vanaf Christus. Dat was toen einde discussie.

In mijn boek gaat het om de bloedlijnen voorafgaand aan Christus en Mohammed. Het research daarvoor heb ik gedaan door facts een andere interpretatie te geven. Voor de facts verwijs ik graag naar de in de bronvermelding aangehaalde websites. Ik heb geen 22 delig nieuw Testament geschreven. Overigens staat het getal 22 in de Tarot als het eind of het begin van een cyclus. Het is maar welke cyclus je voor ogen hebt.


Facts? Sorry hoor, het lijstje vage websites in het boek is amper een bewijs van feitelijkheden. Research naar de bloedlijnen van Jezus en Mohammed en de uitkomst is dat Zeus en Hera de ouders van beide zijn. Dat noem je een fact?

Ik reageer nogal heftig op dit boek. Een ander net zo slecht geschreven boek met net zulke slechte research zou ik lacherig afdoen, maar dit boek is gevaarlijk. Ja daar mag je nog wel trots op zijn, dat ik het boek gevaarlijk noem. Het is namelijk propaganda voor de NWO en het bepleit precies die samenleving waar mensen terecht bang voor zijn. In het boek wordt ook niets gedaan aan de werkelijke reden van de armoede. De verdeling van wereldwijde welvaart blijft hetzelfde, of zelfs nog schever en alternatieve samenlevingsvormen worden de kop ingedrukt. Sorry Apollyon: alle goede bedoelingen ten spijt: een werelddictatuur is niet de oplossing voor onze problemen...
Op --0 11:57:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Samblo: "Facts? Sorry hoor, het lijstje vage websites in het boek is amper een bewijs van feitelijkheden. Research naar de bloedlijnen van Jezus en Mohammed en de uitkomst is dat Zeus en Hera de ouders van beide zijn. Dat noem je een fact?"

Voor de 'facts' verwijs ik naar de bronvermeldingen. Ik moest immers ergens van uitgaan. Daar staat overigens ook GW tussen. Dat Zeus en Hera de ouders zijn van profeten staat daar niet tussen. Fictie dus.

Of het boek gevaarlijk is weet ik niet, maar het lijkt me een goed discussie uitgangspunt, waar we hiermee een aanvang gemaakt hebben. In het boek is iedereen vrij in het kiezen van zijn of haar samenlevingsvorm. Waarom zou Emile daar tegen zijn? Je moet facts en fiction wel uit elkaar houden.

"Apollyon: alle goede bedoelingen ten spijt: een werelddictatuur is niet de oplossing voor onze problemen..." Maar wat dan wel. Zoals het nu gaat loopt het fout af.
Op --0 0:15:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Dictatuur is wel de oplossing voor het probleem, maar weldoordachte etische kleinschalige dictatuur, logisch en benefiet, absoluut niet dictatuur door politiek, al helemaal niet door de geldstroom. En per definitie zonder militairisme anders is het zoals alle andere systemen per direct gedoemd te falen.
Op --0 0:18:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po: Lokt blijkbaar wat controverse uit, dit boek. Conclusie: goed boek.
United as one. Divided by zero.
Op --0 0:21:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lange wapper: Ik vind de commentaren al bijna even interessant als de presentatie van het bedoelde boek ...
Op --0 0:22:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: "eoi: Dictatuur is wel de oplossing voor het probleem, maar weldoordachte etische kleinschalige dictatuur, logisch en benefiet, absoluut niet dictatuur door politiek, al helemaal niet door de geldstroom. En per definitie zonder militairisme anders is het zoals alle andere systemen per direct gedoemd te falen."

In het boek verdwijnt de politiek op alle niveaus. Dat geldt ook voor wapentuig en militairisme. Er komt een wereldmunt die geen rente uitkeert, maar waarmee je ook geen rente ontvangt. Een munt ontdaan van domheid en hebzucht.
Op --0 0:24:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Splash:
Samblo:

Ik reageer nogal heftig op dit boek. Een ander net zo slecht geschreven boek met net zulke slechte research zou ik lacherig afdoen, maar dit boek is gevaarlijk.
3.14po:

Lokt blijkbaar wat controverse uit, dit boek. Conclusie: goed boek.

Dat is dan ook míjn conclusie. Zit Samblo/Otto blijkbaar best wel hoog. Maar 'gevaarlijk'? Als je er zelf geen aandacht aan had gegeven, S/O, had ik er waarschijnlijk nooit van gehoord en nu ga ik er toch even voor naar de bieb...
Op --0 0:32:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: Enkele citaten uit het boek:

blz 261: "Jonathan had het allemaal opgeschreven en stelde dat er dan wel sprake zou zijn van een totalitaire staat. 'Klopt helemaal en dat is dan ook precies de bedoeling' zei Emile."

blz 264: "Emile was met zijn OgengenOOtschap eigenlijk ook een nieuwe wereldorde aan het bouwen als het 'alziende oog' van alles en iedereen."

blz 296: "Aanvullend melde Emile dat de strijd moest worden verhard.Leden die zich niet aan de Oleer hielden konden een enkele reis naar de hel boeken"

blz 341 "De zelfreinigende werking van de nieuwe democratie trad in. Oude waarden vervaagden snel. Hartgrondige tegenstanders van het OgenOOtschap werd de mond gesnoerd."

blz 342 "Hufters moesten gewoon opnieuw opgevoed worden... Hufterig gedrag kon anOniem gemeld worden op de Olijn."
Op --0 0:40:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
3.14po:

Lokt blijkbaar wat controverse uit, dit boek. Conclusie: goed boek.

Tja eerst maar even zelf lezen 3.14po. Is Mein Kampf een goed boek omdat het commentaren uitlokt? Ja heb er aan ene kant spijt van dat ik zoveel reclame maak voor dit geschrift, doodzwijgen was beter geweest. Maar okee daar is het nu te laat voor. Blijft er niets anders over dan het te ontmaskeren. Alhoewel dat wellicht niet nodig is, iedereen met een beetje brains die het leest zal moeten concluderen dat het verspilling van papier is...
Op --0 0:45:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Samblo:

Enkele citaten uit het boek:

blz 261: "Jonathan had het allemaal opgeschreven en stelde dat er dan wel sprake zou zijn van een totalitaire staat. 'Klopt helemaal en dat is dan ook precies de bedoeling' zei Emile."

blz 264: "Emile was met zijn OgengenOOtschap eigenlijk ook een nieuwe wereldorde aan het bouwen als het 'alziende oog' van alles en iedereen."

blz 296: "Aanvullend melde Emile dat de strijd moest worden verhard.Leden die zich niet aan de Oleer hielden konden een enkele reis naar de hel boeken"

blz 341 "De zelfreinigende werking van de nieuwe democratie trad in. Oude waarden vervaagden snel. Hartgrondige tegenstanders van het OgenOOtschap werd de mond gesnoerd."

blz 342 "Hufters moesten gewoon opnieuw opgevoed worden... Hufterig gedrag kon anOniem gemeld worden op de Olijn."


Best verfrissend dat de hoofdpersoon van een boek een klootzak is. Kom je behalve bij Bukowski weinig tegen. En wat is daar mis mee?
Net zoals zogenaamd gereïncarneerden altijd een beroemdheid of een prinses of in ieder geval een prettig persoon waren in een vorig leven, en nooit eens een kampbeul of een kinderverkrachter...
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op --0 0:49:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Samblo: Enkele citaten uit het boek:

blz 261: "Jonathan had het allemaal opgeschreven en stelde dat er dan wel sprake zou zijn van een totalitaire staat. 'Klopt helemaal en dat is dan ook precies de bedoeling' zei Emile."

DAN MOET JE WEL DE VOLGENDE REGEL OOK MEENEMEN:
“Vergeet niet dat wij alleen maar de vertolkers zijn. De macht ligt bij het volk op basis van de Oleer.”

blz 264: "Emile was met zijn OgengenOOtschap eigenlijk ook een nieuwe wereldorde aan het bouwen als het 'alziende oog' van alles en iedereen."

NAAR ZO'N MAATSCHAPPIJ ZIJN WE NU IN IEDER GEVAL OOK OP WEG. ALS WE ER NIET AL MIDDEN IN ZITTEN.

blz 296: "Aanvullend melde Emile dat de strijd moest worden verhard. Leden die zich niet aan de Oleer hielden konden een enkele reis naar de hel boeken"

DIT SLAAT OP LIEDEN DIE MET WAPENS STEEDS MAAR HUN GELIJK WILLEN HALEN.

PLUS AANVULLENDE REGEL IN HET BOEK: "De nieuwe democratie legde veel verantwoordelijkheid bij de leden van het OgenOOtschap en diende zelfregulerend te zijn."

blz 341 "De zelfreinigende werking van de nieuwe democratie trad in. Oude waarden vervaagden snel. Hartgrondige tegenstanders van het OgenOOtschap werd de mond gesnoerd."

DIT ALS UITVLOEISEL TEGEN DE STRIJD TEGEN DE DOMHEID MET NAME IN HET KADER VAN OORLOGVOERING.

blz 342 "Hufters moesten gewoon opnieuw opgevoed worden... Hufterig gedrag kon anOniem gemeld worden op de Olijn."

PRIMA TOCH...

Ik heb even hoofdletters gebruikt. Ben niet zo goed in plakken/knippen
Op --0 0:51:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Over smaak valt niet te twisten Samblo
De één leest alles van Clive Barker (moi) waar een ander dit onsmakelijke boeken vindt.
De één vindt Bach mooi, waar de ander Bach Bacher vind
Zo ook met dit boek, jij vind het niets en een ander vind het prachtig.
Carpe diem homo universalis
Op --0 0:53:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Ja Horus:

Samblo:

Enkele citaten uit het boek:

blz 261: "Jonathan had het allemaal opgeschreven en stelde dat er dan wel sprake zou zijn van een totalitaire staat. 'Klopt helemaal en dat is dan ook precies de bedoeling' zei Emile."

blz 264: "Emile was met zijn OgengenOOtschap eigenlijk ook een nieuwe wereldorde aan het bouwen als het 'alziende oog' van alles en iedereen."

blz 296: "Aanvullend melde Emile dat de strijd moest worden verhard.Leden die zich niet aan de Oleer hielden konden een enkele reis naar de hel boeken"

blz 341 "De zelfreinigende werking van de nieuwe democratie trad in. Oude waarden vervaagden snel. Hartgrondige tegenstanders van het OgenOOtschap werd de mond gesnoerd."

blz 342 "Hufters moesten gewoon opnieuw opgevoed worden... Hufterig gedrag kon anOniem gemeld worden op de Olijn."


Best verfrissend dat de hoofdpersoon van een boek een klootzak is. Kom je behalve bij Bukowski weinig tegen. En wat is daar mis mee?
Net zoals zogenaamd gereïncarneerden altijd een beroemdheid of een prinses of in ieder geval een prettig persoon waren in een vorig leven, en nooit eens een kampbeul of een kinderverkrachter...

Dat de hoofdpersoon een klootzak is geeft niets. Punt is dat de schrijver niet eens doorheeft dat het een klootzak is en hem daadwerkelijk presenteert als de nieuwe wereldredder...
Op --0 0:55:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: De lezer moet maar bepalen of Emile (fictie) wel of geen klootzak is.
Op --0 0:57:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Lanoe:

Over smaak valt niet te twisten Samblo
De één leest alles van Clive Barker (moi) waar een ander dit onsmakelijke boeken vindt.
De één vindt Bach mooi, waar de ander Bach Bacher vind
Zo ook met dit boek, jij vind het niets en een ander vind het prachtig.


Over smaak valt niet te twisten daarom heb ik me nog redelijk stil gehouden over het jip en janneke niveau van de schrijfstijl en het verhaal. Over ethische kwesties valt wel te discussieren. De werkelijk vraag waar het hier om gaat is wel of geen NWO. In dit boek probeert de schrijver sympathie te kweken voor het idee van een werelddictatuur. Sta jij daar achter Lanoe?
Op --0 13:01:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Samblo:
Dat de hoofdpersoon een klootzak is geeft niets. Punt is dat de schrijver niet eens doorheeft dat het een klootzak is en hem daadwerkelijk presenteert als de nieuwe wereldredder...

Apollyon:

blz 342 "Hufters moesten gewoon opnieuw opgevoed worden... Hufterig gedrag kon anOniem gemeld worden op de Olijn."

PRIMA TOCH...

Ah, ik zie wat je bedoelt, Samblo. Flirten met de NSB... Als dat het ware gezicht zou zijn van een 'wereldredder', zijn we reddeloos verloren.
(bericht gewijzigd op 9-11-2010 13:07:46)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op --0 13:03:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha:
Apollyon:

De lezer moet maar bepalen of Emile (fictie) wel of geen klootzak is.
tuurlijk wel of de lezer is dom
Op --0 13:05:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: blz 342 "Hufters moesten gewoon opnieuw opgevoed worden... Hufterig gedrag kon anOniem gemeld worden op de Olijn."

Deze zin komt daarachter: maar dan alleen op basis van bewijzen. Dan konden de leden vervolgens hun oordeel erover vellen.
Op --0 13:08:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: Bewijzen zijn achterhaald, profiling moet je doen.
Op --0 13:10:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

blz 342 "Hufters moesten gewoon opnieuw opgevoed worden... Hufterig gedrag kon anOniem gemeld worden op de Olijn."

Deze zin komt daarachter: maar dan alleen op basis van bewijzen. Dan konden de leden vervolgens hun oordeel erover vellen.

Nee hoor Apollyon lees die blz 342 maar. De zin daarachter is:
"Als hufters bij elkaar klitten en een bedreiging vormden voor de samenleving, was er maar een oplossing volgens Emile: "linea recta de bak in met die lui.""
Op --0 13:11:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Klopt inderdaad. Wat ik aanhaalde staat op pagina 296, maar nu hebben we het verhaal compleet. Jij ergert je blijkbaar niet aan hufters?
Op --0 13:15:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

Klopt inderdaad. Wat ik aanhaalde staat op pagina 296, maar nu hebben we het verhaal compleet. Jij ergert je blijkbaar niet aan hufters?

Tja want zijn hufters? Is erg vage en populistische term. Ik vind Emile een hufter die een bedreiging vormt voor de samenleving, maar ik roep nog niet dat hij linea recta de bak in moet....
Op --0 13:18:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pizza!: "JIJ ergert"... geeft al aan dat het iets persoonlijks is
Op --0 13:21:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: In mijn boek gaat het om de gangbare definitie van hufters. Daarbij gaat het niet om andersdenkenden.
Op --0 13:22:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

In mijn boek gaat het om de gangbare definitie van hufters. Daarbij gaat het niet om andersdenkenden.

Nee in het boek worden andersdenkenden al geexcommuniceerd van het economisch systeem... Wat is de gangbare definitie van hufters? Volgens die gangbare definitie is iedereen wel eens een hufter. En volgens de rechts-populistische visie zijn hangjongeren of mensen die demonstreren voor hun burgerrechten hufters...
Op --0 13:25:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Onder hufters versta ik lui die zich geweldadig misdragen, zonder daarbij uit te gaan van achtergrond of geloofsovertuiging.
Op --0 13:31:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

Onder hufters versta ik lui die zich geweldadig misdragen, zonder daarbij uit te gaan van achtergrond of geloofsovertuiging.

Emile dus....
Op --0 13:35:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Emile is niet geweldadig.
Op --0 13:38:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

Emile is niet geweldadig.

Nee hij laat anderen het geweld voor hem doen. Net zoals bij Amphion de kritische wetenschapper. Emiles veiligheidsmannetje zorgt er wel voor dat die monddood wordt gemaakt...
Op --0 13:50:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Amphion (fictie) dreigde onderzoekgegevens openbaar te maken die op dat moment nog niet compleet waren. Dit kon gevaarlijk zijn.
Op --0 13:54:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

Amphion (fictie) dreigde onderzoekgegevens openbaar te maken die op dat moment nog niet compleet waren. Dit kon gevaarlijk zijn.

Amphion dreigde helemaal niet. Emile was bang dat hij dat zou doen omdat hij hem van het begin af aan niet mocht. Misschien is dat mijn voornaamste kritiekpunt wel:

Het doel heiligt niet de middelen! Het doel wat Emile voorstaat: wereldvrede, is mooi, maar de middelen die hij inzet niet. Hij is ook paranoia. Dat valt ook te leren uit het boek: een wereldleider zal ondanks eventuele goede bedoelingen een paranoia dictator ala Stalin zijn.
Op --0 14:01:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: UNESCO had Emile opgedragen om niet te publiceren als de wereld daarmee in gevaar kwam. Dus handelde Emile daar naar.
Hallo Samblo. We hebben het nog steeds over fictie hoor..
Op --0 14:08:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

UNESCO had Emile opgedragen om niet te publiceren als de wereld daarmee in gevaar kwam. Dus handelde Emile daar naar.
Hallo Samblo. We hebben het nog steeds over fictie hoor..

Ja het hele boek is fictie, rammelende fictie zelfs, dat is ook niet de issue. De issue is dat het fictie is met een agenda. Dat geef je zelf ook aan. De agenda van dit boek is om mensen positiever te maken over het NWO onder het gezag van een wereldleider. Nou dat is je niet gelukt. Het boek geeft, onbedoeld, de wezenlijke gevaren weer van een dergelijk systeem.
Op --0 14:18:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Mijn boek staat ten dienste van de discussie daarover.
De beschreven NWO is geen propaganda, slechts een visie. Maar zoals ik al eerder aangaf heb je het boek niet begrepen. "Rammelende fictie"... hilarisch.
Op --0 14:24:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

Mijn boek staat ten dienste van de discussie daarover.
De beschreven NWO is geen propaganda, slechts een visie. Maar zoals ik al eerder aangaf heb je het boek niet begrepen. "Rammelende fictie"... hilarisch.

Hoezo heb ik het boek niet begrepen? Omdat ik het niet met de inhoud eens ben? Vrees dat ik het boek beter begrepen heb dan de auteur zelf....
Op --0 14:27:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha:
Apollyon:

Mijn boek staat ten dienste van de discussie daarover.


Dus hij begrijpt het wel?
Op --0 14:28:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Natuurlijk hoef je het niet eens te zijn met het boek. Liefst niet zelfs.
Als je denkt dat je het boek beter begrepen hebt dan de auteur, dan is het gewoon goed geschreven.
Op --0 14:31:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

Natuurlijk hoef je het niet eens te zijn met het boek. Liefst niet zelfs.
Als je denkt dat je het boek beter begrepen hebt dan de auteur, dan is het gewoon goed geschreven.

Of heeft de auteur er bar weinig van begrepen...
Op --0 14:42:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: @ Apollyon: eerder vroeg ik jou of dit boek een geraffineerde kritiek was op het idee van de NWO. Je beantwoordde dit ontkennend. Het was 'fact-fiction´ waarin je je visie over hoe de wereld georganiseerd moest worden werd uiteengezet. Nou die visie heeft bepaalde consequenties die je blijkbaar niet overziet. Nogmaals: ik geloof graag dat jij een lief persoon bent die het beste met de wereld voor heeft, maar de visie uiteengezet in dit boek is nu eenmaal niet de oplossing voor de wereldproblemen.
Op --0 14:47:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: Auteur wil gewoon geld verdienen.
Op --0 14:50:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Samblo: Heb jij de oplossingen?

Volgens mij zijn wij hier met Loppe de enigen.
Kan iemand de stand bijhouden?
Op --0 14:54:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: Heb je dit boek gelezen?
Op --0 15:10:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Dat boek wordt aangehaald in Apollyon de Antichrist.
Op --0 15:11:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic: Dictatuur.wereldregering, hebzucht, domheid? Brrr Volgens mij ontstaat deze dingen juist uit hebzucht. De hebzucht om iemands leven te bepalen. En hoe komt de mens aan domheid. Waren het de goden zelf niet die de mensen het zicht hebben ontnomen, omdat de mens hun gelijke werden? Waren de "engelen" niet jaloers op de mensen? De mens wordt juist dom gehouden. De mens wordt arm gehouden. Door wie? Door de heersende hebzuchtige dictatoriale elite. die de rest van de wereld dom en niet belangrijk vindt?
Mensen een verplichte leer opleggen. De zoveelste religie?
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op --0 15:59:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Celtic: De mens wordt juist dom gehouden. De mens wordt arm gehouden. Door wie? Door de heersende hebzuchtige dictatoriale elite. die de rest van de wereld dom en niet belangrijk vindt?

Emile probeert daar dus wat aan te doen.
Op --0 16:02:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic:
Apollyon:

Celtic: De mens wordt juist dom gehouden. De mens wordt arm gehouden. Door wie? Door de heersende hebzuchtige dictatoriale elite. die de rest van de wereld dom en niet belangrijk vindt?

Emile probeert daar dus wat aan te doen.

Ik denk dat je sowieso nooit een mens kan vertellen wat te doen en denken. De mens moet vrij zijn om fouten te kunnen maken. Zal nooit kunnen leven in een zogenaamde perfecte wereld. Het duister is ook een deel van de schepping. Een ander of de meerderheid kan niet bepalen voor de minderheid en andersom. Wat voor de één perfect is , kan voor de ander desastreus zijn. Het echte antwoord voor alle wereld problemen zit niet in een verlosser, maar zit in jezelf. Wie de goden beter acht dan zichzelf ontkent de goddelijkheid in zichzelf. Wij zijn de goden en creëren ons eigen leven. De goden uit de hemel zijn beslist niet beter dan ons, ze leven alleen wat langer en bevinden zich op een ander bestaan niveau, waar andere oorlogen worden gevoerd.
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op --0 16:21:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

Samblo: Heb jij de oplossingen?

Volgens mij zijn wij hier met Loppe de enigen.
Kan iemand de stand bijhouden?

De oplossing heb ik niet. Zou wel erg veel hubris zijn om te denken dat ik die had. Wel zie ik wat niet de oplossing is. Maar je hebt gelijk dat het zoeken naar oplossingen positief is, zolang de nadelen van bepaalde dictatoriale visies niet wordt vergeten. Persoonlijk zou ik beginnen bij kleinschaligheid, basisdemocratie en een economie van het genoeg ipv een economie van winstmaximalisatie. Het probleem is zo complex dat simpele oplossingen niet bestaan in tegenstelling tot wat Emile in jouw boek betoogt.
Op --0 16:26:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Samblo: Oke, laten we dan micro beginnen. Een gebied dat in mijn boek niet overgeslagen wordt.
Op --0 16:31:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Apollyon:

Samblo: Oke, laten we dan micro beginnen. Een gebied dat in mijn boek niet overgeslagen wordt.

Sorry Apollyon, ik heb je boek gelezen en ik kan er niets mee. Het is een kinderlijke fantasie van een vertroebelde geest. Wil best meedenken over een betere wereld maar daar is dit niet het juiste topic voor en jouw boek is zeker niet een basis waarop we verder kunnen bouwen. Klinkt misschien hard en weinig constructief, maar het is zoals het is.
Op --0 16:44:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
celtic: In een boek zie je altijd een deel van de schrijver zelf in. De hoofdpersoon een alter ego van de schrijver? Of de schrijver deelt zich op en verwerkt zich in de overige karakters. De schrijver bezielt tenslotte zijn boek, en de fantasie komt ergens vandaan. Onvervulde jongens dromen, midlifecrisis ?
Condemnation without investigation is the highest form of ignorance
Op --0 16:56:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Apollyon: Samblo: Dus als het er op aankomt, geef je niet thuis. Er tegenaan schoppen. Ja dat is inderdaad veel makkelijker.
Op --0 17:09:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Splash:
Apollyon:

Samblo: Dus als het er op aankomt, geef je niet thuis. Er tegenaan schoppen. Ja dat is inderdaad veel makkelijker.

Over makkelijk gesproken, zeg! Als je auto total loss beyond repair is, onthoofd je toch ook niet de monteur die je die boodschap verkondigt?
Als iets rijp is voor de sloop, dan is het rijp voor de sloop.
Op --0 17:26:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist: Nou nu ga ik het zeker lezen! Bedankt Samblo!
Wie dit leest heeft goede ogen
Op --0 17:42:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Apollyon:

Samblo: Dus als het er op aankomt, geef je niet thuis. Er tegenaan schoppen. Ja dat is inderdaad veel makkelijker.


Als Samblo met de oplossingen moet komen, had je beter hém de opdracht kunnen geven om het boek te schrijven
No shit, Sherlock
Op --0 17:45:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: Samblo vindt het boek dus niet leuk en stom en de schrijver is een andere mening toegedaan. Goh...verrassend.
ech?
Op --0 19:49:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Pfffffff! Wat een reacties. Jullie vinden het vast niet erg als ik het allemaal niet lees hè?
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 19:52:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lange wapper: Elk zijn mening, Tetzmol, maar persoonlijk vind ik toch dat er doordachte en verstandige meningen voorop gezet worden.
Op --0 21:29:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bramsan: Op de een of andere manier kan mij het hele Atlantis gebeuren helemaal niet boeien...

maar goed voor anderen weer een deugd... en zo ist leven...
Op 10-11-2010 1:39:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden