Siegfried Bok is een markante persoonlijkheid. Wie hem kent weet dat, wie hem niet kent komt er gauw achter. Met een gedegen rugzak vol opgedane kennis geeft hij onomwonden zijn mening over mens, maatschappij en de evolutie van die twee. Hij is een ervaren en geschoold medicus, totdat hij als dissident en gekke Henkie werd weggezet. Terecht? Dat is aan u te zeggen. Ideaal basismateriaal om u op te baseren is het volgend artikel waarin Siegfried zijn 40-jaar durende research probeert samen te vatten. Eén woord blijft in de marge altijd aanwezig: grenswetenschap! Het woord is aan Siegfried...

Siegfried Bok
(Siegfried Bok)

Oh wat willen we dat allemaal graag horen. Het geeft ons het gevoel, dat we bijzonder zijn en met respect behandeld dienen te worden. Wist U dat de persoonsgegevens van alle mensen die nu leven opgeslagen liggen in de oeroude Palmbladeren-bibliotheek in India? Is dat alleen al niet te bijzonder voor woorden? Dat zou onder andere betekenen dat er een onwrikbare wetmatigheid ligt in de evolutie van de individuele mens. Dat zou betekenen dat van toeval totaal geen sprake is en dat ieders levensloop van A tot Z vastligt. Vraagt U mij niet hoe dit alles mogelijk is, want daar ben ik gewoon te dom voor.

Wat ik na een levenslange zoektocht naar het evolutieproces en de zin van ons lijden aan ziekten en oorlogen wel te weten kwam is dat in dit evolutieproces niets - maar dan ook helemaal niets - aan het toeval is overgelaten en alles daarin verklaarbaar is als zijnde een samenspel van kosmische energieën.
Wat ik ook te weten kwam is dat in dit evolutieproces van het allergrootste tot allerkleinste cyclische processen te vinden zijn, die allemaal elkaars gelijke zijn en ook nog eens - gelijk de raderen van een klok - met elkaar verbonden zijn. Met andere woorden: alles is zo groot, zo klein.

Recent schreef ik een lang doch nog zo'n klein verhaaltje over Kosmische Onsterfelijkheid, waarin de mens zo'n unieke sleutelrol speelt. Kijkend in cycli die alle elkaars gelijke bleken te zijn, bleek de zwangerschapscyclus een getrouwe replica te zijn van dit evolutieproces. Toen werd de rol van de mens als prikkel tot de ''open''baring ook direct duidelijk.
Dit alles was het resultaat van decennia lang zoeken naar de zin van het leven, nadat ik als dokter werd uitgerangeerd vanwege het feit dat ik tornde aan de ''geloofwaardigheid'' van de smetteloos witte doktersjas.

En over toeval gesproken...
Ooit, lang geleden, voorspelde een paragnost mijn hele levensloop alsof het de gewoonste zaak ter wereld was. Hij vertelde me dat ik mij van mensendokter zou ontpoppen tot levensdokter en de wereld zou voorbereiden op het einde der tijden, omdat ik dat ook in Atlantis had gedaan. Toen ik buiten stond kon ik niet anders dan lachen om die flauwe kul. Ik snapte helemaal niet wat hij zei en bovendien had ik nog nooit van Atlantis gehoord. Waanzin vond ik het. Bolle waanzin!!!

Nu zijn we 40 jaar later en ik moet wel lachen om mijn eigen domheid welke mede was ontstaan door mijn scholing en universitaire vorming of misvorming. Dit waardeloos beoordeelde consultje bij die paragnost bleek pure helderziendheid. Als ik nu in de wereld kijk is er nog maar verdomd weinig over van iets dat ''in de Gouden Eeuw van de mensheid'' tot in de Perfectie geweten moet zijn.
En dat niet alleen!!! Als ik kijk naar de huidige wetenschap is dit voor 99% geschoeid op vechten tegen problemen: problemen, die wij zelf hebben gecreëerd. We hebben daar onze handen zo vol aan dat we absoluut geen tijd meer hebben voor... 

Zeker 70% van ons mensen ziet die oude weetheid nog steeds als totale zinloosheid of weet ons te vertellen dat het slechts ''sprookjes'' uit de oude doos zijn. En zij die een praktijkje hebben in astrologie, numerologie, handlijndiagnostiek, polsdiagnostiek, gelaatsdiagnostiek, kaartleggen of een van de vele andere grote wijsheden van weleer worden dan ook vaak met minachting beoordeeld of gezien als ''black magic tovenaars'' of pure bedriegers. Maar misschien...

Misschien kan ik deze doemdenkers toch wel een beetje gelijk geven, want net zoals weleer zullen zij - zo ze al zuiver één van deze pure ''weet''schappen beheersen - alleen al uit eigenbelang nooit de schaduwzijden van ons bestaan met u delen. Daar zit niemand immers op te wachten! Niemand wil toch weten hoe en wanneer wij diep vallen of dood gaan! Onze reactie daarop is dat wij ons direct gaan wapenen voor iets dat in ''de sterren geschreven staat'' alsof we het lot kunnen tarten.
 
Ik schrijf met opzet over ''weet''schappen, want onze hedendaagse ''gesubsidieerde'' wetenschap is alleen nog maar interessant als wij er iets mee kunnen. En met dat ''kunnen'' bedoel ik oplossingen vinden voor problemen die wij allemaal zelf hebben gecreëerd. Dat dit voor het empirisch vak geneeskunde bij uitstek opgaat zij ten overvloede vermeld. Daar leert men louter trucjes om de vermeende vijand ziekte de nek om te draaien met wapens die in niets verschillen met die van de wapen-industrie... te weten: het mes (geweer), bacteriologische en chemische wapens en kernenergie. En het aantal problemen is zo groot dat ''het water ons al zienderogen naar de lippen stijgt''.
Tenslotte komt daar nog bij dat ieder van deze oude weetheden ieder voor zich zo complex zijn dat het compleet beheersen van deze kennis meerdere generaties intensieve studie vereist.
Maar dit alles terzijde.
 
Om bij het vak dokteren te blijven, werd hier vroeger - in de weet-tijd - over gezegd: ''Als ziekte zich in een samenleving manifesteert, doen wij met z'n allen iets fout''.
Deze voor velen weinig zeggende nalatenschap wist ik na mijn leven gegeven te hebben aan een zoektocht naar ziekte in het algemeen en kanker in het bijzonder om te buigen in een misschien beter begrijpelijker vorm met ''Ziekte bij de mens is een reactie van de natuur in een poging het ecologisch evenwicht te herstellen''.
Ik kan het ook anders en iets wetenschappelijker formuleren met ''Ziekte is een erflastige erfenis van ouders, grootouders en alle voorouders, die ons in lichaam en geest en/of de genen steeds verder hebben doen veranderen''
Die verziekende veranderingen noemen wij -vreemd genoeg - karakter. Zo spreken wij van hartelijke of gallige mensen, iets op de lever hebben of ergens mee in zijn maag te zitten als aanwijzing dat lichaam en geest zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Dit kan men eenvoudig onderzoeken met electro-acupunctuur. Maar nog interessanter wordt het als men dit onderzoek uitvoert bij grootouder > ouder > kind. Dan kan men zien hoe deze misvormingen in evolutie zijn en/of steeds uitgesprokener worden totdat... Totdat er echte defecten ontstaan als bakermat van ziekte.
Maar wel een bakermat van ziekte in lichaam en geest en/of de geest van leven.

In het boekje ''In de ban van de genen'' [ISBN 9057868377] heb ik dit op kleinmenselijke wijze geprobeerd weer te geven als zijnde het gevolg van attractieve en repulsieve emoties, die als energie de genetische code veranderen. Die emoties zijn gerelateerd met individuele levenservaringen, die dus een blijven stempel drukken op de volgende generaties. En aangezien ieder van ons een iets andere levensloop hebben zijn wij dus allemaal anders gebakken in onze ''misvormingen'' en dus uniek. Maar dit geldt dan ook voor mensen-groepen verenigd in naties of culturen, die komen en gaan volgens vaste stramienen. Ik spreek aldoor over misvormingen, maar misschien is het beter om het over vervormingen te hebben want... Als alles in alles wat evolutie heet van A tot Z vast verankerd ligt in voorspelbare cycli is het ten ene malen belachelijk om te spreken over iets dat mis is.

Op het moment is de wereld''gemeen''schap ondergedompeld in een crisis die zijn gelijke niet kent. Daarnaast kijken wij aan tegen een global warming als voorbode van een ijstijd die groter zal worden dan die van 60 miljoen jaar geleden, een mensenplaag die de aarde in razend tempo leegvreet en ''toevallig'' zitten wij ook nog in de overgang van het Vissentijdperk naar Waterman. Alles wijst erop dat de evolutie van het leven op deze planeet ten einde gaat lopen. Dat wij daar primair debet aan zijn lijkt mij onnodig om te zeggen. Moeten we ons dan niet gaan afvragen wat de zin van dit evolutieproces als kosmisch gestuurde cyclus is geweest? Moeten we ons dan niet gaan afvragen wat de mens heeft bewogen om dit te bewerkstelligen?

Zoals ik al eerder vermeldde begon mijn zoektocht in de geneeskunde met een zoektocht naar het ontstaan van kanker. Naarmate mijn research vorderde over deze vreemde ziekte waarin cellen in tegenstelling tot steeds verdere specialisatie steeds ongespecialiseerder gingen worden (revolutie dus), kreeg ik steeds meer aanknopingspunten voor identieke verschijnselen in onze wereldeconomie alwaar de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Het baarde me steeds meer zorgen en die bezorgdheid leidde in 1981 tot een lezing op een congres met als titel ''Cancer, it's like economy''.
Het bleek later onze verworden geest van leven die verkankerd was en niet toevallig samenhing met een epidemische vorm van kanker in het lichaam. Daarover schreef ik ook een en ander.

Deze ''geestesziekte'' van ons Westerlingen is nooit behandelbaar. Hij is nooit behandelbaar om de doodeenvoudige reden dat wij stapelgek verliefd zijn op de groeiende luxe. Ook al is het ten koste van de rest van de wereld. Het schijnt ons totaal niet te deren! En als die nu al ernstig gemetastaseerde tumor ook nog eens in stand wordt gehouden met geldinfusies wordt de kankercel alleen maar agressiever. Die agressie is nu al duidelijk zichtbaar als zijnde een groeiende hetze van Westerse landen tegen de Islamitische wereld. En waar leidt dit toe? Bij de individuele patiënt wordt de doodstrijd er alleen maar groter van en voor de mensheid als geheel... Stond er niet geschreven dat er een derde en laatste wereldoorlog zou komen tussen Oost en West?

Kanker...
Kanker is het schrikbeeld van iedereen, maar zoekend in de spelonken van deze ziekte bleek het wel totaal anders dan wij denken een proces te zijn dat de individuele levenscyclus rekt in plaats van verkort. De sleutel ligt hem in interne recycling van afval, omdat er een functioneel defect is ontstaan door die groeiende erflast. Ook hieromtrent deed ik experimenteel onderzoek bij uitbehandelde terminale kankerpatiënten, waarmee ik in diskrediet viel bij de medische stand.
Een artikel hieromtrent werd - vanzelf zou ik haast zeggen - geweigerd voor publicatie, want kanker bleek in ons beleven een vijand die vernietigd moest worden. Zowel op mijn website wetenschap-eindtijd.com als in een uitgebreid artikel heb ik hier veel aandacht aan besteed. Sprekend in cultuur-cycli bleek iedere cultuur aan het einde zijner dagen te vervallen in verkankering - inclusief recycling - en tenslotte zelfvernietiging. Maar al die tot kanker uitgroeiende cultuur-cycli bij elkaar bewerkstelligden wel een groei naar gelijkheid van het kosmisch Yin en Yang. 
Inmiddels beleven wij 13 maanmaanden in een jaar als teken dat wij tot die gelijkheid zijn gegroeid. Hadden de Maya's met hun baktun-theorieën dan niet volkomen gelijk?

Het spijt me dat ik als een olifant door de porseleinkast van mijn 40 jaar research denderde. Maar het is helaas ten enenmale onmogelijk deze complexe materie in een artikeltje als dit samen te vatten. De aanwijzingen voor de ''openbaring van het leven'' zijn momenteel te veel om op te noemen. Misschien dat de 8 uur durende video-film hierover het beeld wat ik hier schetste verduidelijkt en meer inzicht geeft in de perfectie van dit kosmisch spel.
welja: Zo, ik hoef me dit weekend niet te vervelen. Leesvoer genoeg zou ik zeggen. Dank voor dit zeer interessant item. Had vaag wel eens iets gehoord van die man maar dit wist ik dus niet. Ga me daar eens lekker in verdiepen.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 12-11-2010 0:41:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
nabuco0: Siegfried zegt:
"Als alles in alles wat evolutie heet van A tot Z vast verankerd ligt in voorspelbare cycli is het ten ene malen belachelijk om te spreken over iets dat mis is."

Als het is zoals hij zegt heeft niets zin wat we zeggen of doen want alles wat gebeurt ontslaat ons ook van verantwoordelijkheid.
Eigenlijk propageert hij de totale passiviteit, maar zelfs dat kan niet want volgens zijn leer handel ik mechanistisch zoals de universele klok mij en ons allemaal dwingt te handelen.

verder zegt Siegfried: " Alles wijst erop dat de evolutie van het leven op deze planeet ten einde gaat lopen. Dat wij daar primair debet aan zijn lijkt mij onnodig om te zeggen."
Haha hoe kunnen wij schuld dragen voor iets dat vastligt... morele verantwoordelijkheid en feitelijke verantwoordelijkheid zijn niet bestaande in zijn wereld, het is een beetje zoals met de Islam God heeft alles voorbereid maar zij de, islammensen, denken dat wij mogen handelen in zijn naam als het hun past. Ja zo heb je altijd gelijk.
Hij (siegfried) is niet goed bezig.
Op 12-11-2010 13:01:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
nabuco0:

Siegfried zegt:
"Als alles in alles wat evolutie heet van A tot Z vast verankerd ligt in voorspelbare cycli is het ten ene malen belachelijk om te spreken over iets dat mis is."

Als het is zoals hij zegt heeft niets zin wat we zeggen of doen want alles wat gebeurt ontslaat ons ook van verantwoordelijkheid.
Eigenlijk propageert hij de totale passiviteit, maar zelfs dat kan niet want volgens zijn leer handel ik mechanistisch zoals de universele klok mij en ons allemaal dwingt te handelen.

verder zegt Siegfried: " Alles wijst erop dat de evolutie van het leven op deze planeet ten einde gaat lopen. Dat wij daar primair debet aan zijn lijkt mij onnodig om te zeggen."
Haha hoe kunnen wij schuld dragen voor iets dat vastligt... morele verantwoordelijkheid en feitelijke verantwoordelijkheid zijn niet bestaande in zijn wereld, het is een beetje zoals met de Islam God heeft alles voorbereid maar zij de, islammensen, denken dat wij mogen handelen in zijn naam als het hun past. Ja zo heb je altijd gelijk.
Hij (siegfried) is niet goed bezig.


Ik denk dat in grote lijnen alles vast ligt. Als we echt niets in te brengen hadden zou onze aanwezigheid nutteloos zijn. Dat is niet zo De wereld zou geen evolutie op deze manier ondergaan als de mens er niet was. Dus als er een basis vastligt zijn wij de ontwikkelaars.
De versiering van de taart zo gezegd.
Dat daar iets in zit van een soort voorgeprogrammeerd zijn, zorgt er bij mij alleen maar voor dat ik zelf mijn programma wil wijzigen. Dat is ook een aanrader. Dat alles op zijn eind loopt valt niet te ontkennen. Alleen is de tijdlijn nog niet helemaal duidelijk.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 12-11-2010 13:18:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
nupeet: Groeistuipjes, lol, mooie man, bedankt Tim, ben ik druk mee van 't weekend.
Unity in the Heart of Diversity
Op 12-11-2010 13:47:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded:
nabuco0:

Siegfried zegt:
"Als alles in alles wat evolutie heet van A tot Z vast verankerd ligt in voorspelbare cycli is het ten ene malen belachelijk om te spreken over iets dat mis is."

Als het is zoals hij zegt heeft niets zin wat we zeggen of doen want alles wat gebeurt ontslaat ons ook van verantwoordelijkheid.
Eigenlijk propageert hij de totale passiviteit, maar zelfs dat kan niet want volgens zijn leer handel ik mechanistisch zoals de universele klok mij en ons allemaal dwingt te handelen.

verder zegt Siegfried: " Alles wijst erop dat de evolutie van het leven op deze planeet ten einde gaat lopen. Dat wij daar primair debet aan zijn lijkt mij onnodig om te zeggen."
Haha hoe kunnen wij schuld dragen voor iets dat vastligt... morele verantwoordelijkheid en feitelijke verantwoordelijkheid zijn niet bestaande in zijn wereld, het is een beetje zoals met de Islam God heeft alles voorbereid maar zij de, islammensen, denken dat wij mogen handelen in zijn naam als het hun past. Ja zo heb je altijd gelijk.
Hij (siegfried) is niet goed bezig.


Netjes opgemerkt!
Vind het ook een beetje een vreemd artikel. Iets meer structuur zou hier volgens mij heel verhelderend werken. Want zo (in het bovenstaande artikel dus) wordt de info die in wel tien of twintig blog-artikelen zou passen, in één artikel gepropt.
Begin bijvoorbeeld eens met "... de oeroude Palmbladeren-bibliotheek in India ..."
Nooit van gehoord... Tell me more!
(bericht gewijzigd op 12-11-2010 13:57:17)
God? Dat ben je zelluf!
Op 12-11-2010 13:55:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Grounded:

nabuco0:

Siegfried zegt:
"Als alles in alles wat evolutie heet van A tot Z vast verankerd ligt in voorspelbare cycli is het ten ene malen belachelijk om te spreken over iets dat mis is."

Als het is zoals hij zegt heeft niets zin wat we zeggen of doen want alles wat gebeurt ontslaat ons ook van verantwoordelijkheid.
Eigenlijk propageert hij de totale passiviteit, maar zelfs dat kan niet want volgens zijn leer handel ik mechanistisch zoals de universele klok mij en ons allemaal dwingt te handelen.

verder zegt Siegfried: " Alles wijst erop dat de evolutie van het leven op deze planeet ten einde gaat lopen. Dat wij daar primair debet aan zijn lijkt mij onnodig om te zeggen."
Haha hoe kunnen wij schuld dragen voor iets dat vastligt... morele verantwoordelijkheid en feitelijke verantwoordelijkheid zijn niet bestaande in zijn wereld, het is een beetje zoals met de Islam God heeft alles voorbereid maar zij de, islammensen, denken dat wij mogen handelen in zijn naam als het hun past. Ja zo heb je altijd gelijk.
Hij (siegfried) is niet goed bezig.


Netjes opgemerkt!
Vind het ook een beetje een vreemd artikel. Iets meer structuur zou hier volgens mij heel verhelderend werken. Want zo wordt de info die in wel tien of twintig blog-artikelen zou passen, in één artikel gepropt.
Begin bijvoorbeeld eens met "... de oeroude Palmbladeren-bibliotheek in India ..."
Nooit van gehoord... Tell me more!

lekker passief...

http://www.google.nl/search?q=oeroude+Palmbladeren-bibliotheek+india
United as one. Divided by zero.
Op 12-11-2010 13:56:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded:
3.14po:

Grounded:

nabuco0:

Siegfried zegt:
"Als alles in alles wat evolutie heet van A tot Z vast verankerd ligt in voorspelbare cycli is het ten ene malen belachelijk om te spreken over iets dat mis is."

Als het is zoals hij zegt heeft niets zin wat we zeggen of doen want alles wat gebeurt ontslaat ons ook van verantwoordelijkheid.
Eigenlijk propageert hij de totale passiviteit, maar zelfs dat kan niet want volgens zijn leer handel ik mechanistisch zoals de universele klok mij en ons allemaal dwingt te handelen.

verder zegt Siegfried: " Alles wijst erop dat de evolutie van het leven op deze planeet ten einde gaat lopen. Dat wij daar primair debet aan zijn lijkt mij onnodig om te zeggen."
Haha hoe kunnen wij schuld dragen voor iets dat vastligt... morele verantwoordelijkheid en feitelijke verantwoordelijkheid zijn niet bestaande in zijn wereld, het is een beetje zoals met de Islam God heeft alles voorbereid maar zij de, islammensen, denken dat wij mogen handelen in zijn naam als het hun past. Ja zo heb je altijd gelijk.
Hij (siegfried) is niet goed bezig.


Netjes opgemerkt!
Vind het ook een beetje een vreemd artikel. Iets meer structuur zou hier volgens mij heel verhelderend werken. Want zo wordt de info die in wel tien of twintig blog-artikelen zou passen, in één artikel gepropt.
Begin bijvoorbeeld eens met "... de oeroude Palmbladeren-bibliotheek in India ..."
Nooit van gehoord... Tell me more!

lekker passief...

http://www.google.nl/search?q=oeroude+Palmbladeren-bibliotheek+india


Hartelijk dank hoor. Maar ik had juist graag Siegfried hier verder over willen horen vertellen. En (evt. later) over enkele van de andere onderwerpen uit het artikel.


(bericht gewijzigd op 12-11-2010 14:01:54)
God? Dat ben je zelluf!
Op 12-11-2010 13:59:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Grounded:Geen dank hoor. Maar ik had juist graag Siegfried hier verder over willen horen vertellen. En over enkele van de andere onderwerpen uit het artikel.We hadden aan Siegfried gevraagd om al zijn onderzoek zoveel mogelijk te bundelen in 1 artikel. Het kan dus zijn dat over sommige zaken snel wordt gedaan, maar als't goed is kun je via google (ik weet niet of Siegfried hier wil reageren) alles vinden. Ook in zijn eerdere werk.
United as one. Divided by zero.
Op 12-11-2010 14:01:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Wist U dat de persoonsgegevens van alle mensen die nu leven opgeslagen liggen in de oeroude Palmbladeren-bibliotheek in India?


Ik heb altijd begrepen dat er voor iedereen die het dorp bezocht een blad is, omdat voorzien was dat ze langs zouden komen.
Maar niet zo zeer voor de hele wereldbevolking.
ALLES IS WAAR
Op 12-11-2010 14:17:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pietje Puk: Hier staat het interview
http://2012.jazeg.nl/
Op 12-11-2010 15:06:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: Interessante mens.
Op 12-11-2010 16:24:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
gemi1981: In elke grote wanorde of chaos zit een cyclus die wederkeerd, daardoor is er niets "mis" omdat het een gevolg is van een natuurlijk wederkerende periode. Daarnaast is er een voorbestemdheid die men mits vrije wil een sturing geeft.
Mits je verantwoordelijkheid op te nemen kan men ervoor kiezen om op een bewuste en oprechte keuze te maken of de gemakkelijkste weg te kiezen en uw motivatie als bv. hebzucht aan te spreken. Vrije wil is absoluut hierin!
Op 12-11-2010 16:54:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
gemi1981:

In elke grote wanorde of chaos zit een cyclus die wederkeerd, daardoor is er niets "mis" omdat het een gevolg is van een natuurlijk wederkerende periode. Daarnaast is er een voorbestemdheid die men mits vrije wil een sturing geeft.
Mits je verantwoordelijkheid op te nemen kan men ervoor kiezen om op een bewuste en oprechte keuze te maken of de gemakkelijkste weg te kiezen en uw motivatie als bv. hebzucht aan te spreken. Vrije wil is absoluut hierin!


En wat als je niet in vrije wil gelooft?
United as one. Divided by zero.
Op 12-11-2010 17:07:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: Moest vrije wil niet bestaan er zou ook geen kanker bestaan imo.
Op 12-11-2010 17:22:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi: Dhr Bok reageert vanuit zijn KERN en heeft veel kennis,.. een bijzonder mens, die veel, erg veel zinnige info verspreid, koesteren dus!

An Ent der dagen ziet men vremde gezichten,...
Op 12-11-2010 17:41:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Loppe:

Moest vrije wil niet bestaan er zou ook geen kanker bestaan imo.

Hoezo?
Die vat ik niet helemaal.
Cannot kill the Battery!!!
Op 12-11-2010 17:45:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Zou het eerder andersom logisch vinden
ALLES IS WAAR
Op 12-11-2010 17:47:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha:
Marsepars:

Loppe:

Moest vrije wil niet bestaan er zou ook geen kanker bestaan imo.

Hoezo?
Die vat ik niet helemaal.

Doordat we keuze hebben tssn goed en slecht. Als we slecht volgen, zoals nu in de maatschappij, komt er kanker.
Geen vrije wil dan loopt alles volgens God's plan, dus ook geen kanker.
Op 12-11-2010 17:55:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Loppe:

Marsepars:

Loppe:

Moest vrije wil niet bestaan er zou ook geen kanker bestaan imo.

Hoezo?
Die vat ik niet helemaal.

Doordat we keuze hebben tssn goed en slecht. Als we slecht volgen, zoals nu in de maatschappij, komt er kanker.
Geen vrije wil dan loopt alles volgens God's plan, dus ook geen kanker.

Ah, op die manier.
Duidelijk.
Cannot kill the Battery!!!
Op 12-11-2010 18:00:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Loppe:

Marsepars:

Loppe:

Moest vrije wil niet bestaan er zou ook geen kanker bestaan imo.

Hoezo?
Die vat ik niet helemaal.

Doordat we keuze hebben tssn goed en slecht. Als we slecht volgen, zoals nu in de maatschappij, komt er kanker.
Geen vrije wil dan loopt alles volgens God's plan, dus ook geen kanker.

Ieder plan is toch Gods plan? Is er dan een ander plan dan hoe zaken gaan?

Ik vind het (en dat bedoel ik niet aanvallend) gevaarlijk om kanker zo simplistisch te beschouwen als zijnde een gevolg van slechte keuzes tov goede.
(bericht gewijzigd op 12-11-2010 18:04:29)
United as one. Divided by zero.
Op 12-11-2010 18:04:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha:
3.14po:


Ieder plan is toch Gods plan? Is er dan een ander plan dan hoe zaken gaan?

Ik vind het (en dat bedoel ik niet aanvallend) gevaarlijk om kanker zo simplistisch te beschouwen als zijnde een gevolg van slechte keuzes tov goede.
Ieder plan is God's plan en iedereen is naar God's beeld gemaakt. Dus of het nu jouw plan is of Zijn plan, maakt niet veel uit, men moet naar eenheid komen.
Op 12-11-2010 18:15:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: Bedankt, hoor. Heerlijk weekend zal ik hier mee hebben.
Heel interessant.
Op 12-11-2010 18:19:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Loppe:

3.14po:


Ieder plan is toch Gods plan? Is er dan een ander plan dan hoe zaken gaan?

Ik vind het (en dat bedoel ik niet aanvallend) gevaarlijk om kanker zo simplistisch te beschouwen als zijnde een gevolg van slechte keuzes tov goede.
Ieder plan is God's plan en iedereen is naar God's beeld gemaakt. Dus of het nu jouw plan is of Zijn plan, maakt niet veel uit, men moet naar eenheid komen.


Maar over welke God hebben we het dan?
Want jouw god is niet de mijne.
Cannot kill the Battery!!!
Op 12-11-2010 18:22:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: Volgens mij is er maar één.
Op 12-11-2010 18:26:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Loppe:

Volgens mij is er maar één.

Dat is jouw mening.
Er zijn miljoenen mensen die er anders tegenaan kijken.
Die hebben weer hun eigen mening.
Cannot kill the Battery!!!
Op 12-11-2010 18:41:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha:
Marsepars:

Loppe:

Volgens mij is er maar één.

Dat is jouw mening.
Er zijn miljoenen mensen die er anders tegenaan kijken.
Die hebben weer hun eigen mening.

Ik ben nu tegen jou bezig.
Op 12-11-2010 18:44:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Loppe:

Marsepars:

Loppe:

Volgens mij is er maar één.

Dat is jouw mening.
Er zijn miljoenen mensen die er anders tegenaan kijken.
Die hebben weer hun eigen mening.

Ik ben nu tegen jou bezig.


Ook goed.
Waarom zou jouw god hetzelfde als de mijne zijn, dan?

Nee, even wat essentieler: wat is een god?
Cannot kill the Battery!!!
Op 12-11-2010 18:48:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: Ik ga daar niet verder op in gaan.
Op 12-11-2010 18:58:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Loppe:

Ik ga daar niet verder op in gaan.

En ik maar denken dat je een discussie met mij wilde aangaan.
Ik stel die vragen niet om jou te beledigen of om je van je geloof te brengen, of zo.
Ik ben gewoon nieuwsgierig naar de keuzes van mensen.
Maar als je afhaakt: even goede vrienden.

Ik ben geen fan van het oude idee, namelijk.
Een Grote Scheppende, Almachtige Geest die alles heeft gemaakt en alle touwtjes in handen heeft, doet het niet voor mij.
Er is wel degelijk een scheppende kracht in het universum, maar ik denk dat de mensheid nog niet zover is om dat te kunnen bevatten.
Ik geloof mensen ook niet die menen dat besef wel in huis te hebben.
Die lullen maar wat om interessant te doen.

Zo kijk ik er tegenaan.
En aangezien ik maar een mens ben, zal ik er wel volkomen naast zitten.
Maar voorlopig heb ik in mijn ogen gewoon gelijk.
Cannot kill the Battery!!!
Op 12-11-2010 19:05:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha:
Marsepars:

Loppe:

Ik ga daar niet verder op in gaan.


Er is wel degelijk een scheppende kracht in het universum, maar ik denk dat de mensheid nog niet zover is om dat te kunnen bevatten.
Ik geloof mensen ook niet die menen dat besef wel in huis te hebben.
Die lullen maar wat om interessant te doen.

Zo kijk ik er tegenaan.
En aangezien ik maar een mens ben, zal ik er wel volkomen naast zitten.
Maar voorlopig heb ik in mijn ogen gewoon gelijk.

idem hier
Op 12-11-2010 19:21:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Marsepars:

Loppe:

3.14po:


Ieder plan is toch Gods plan? Is er dan een ander plan dan hoe zaken gaan?

Ik vind het (en dat bedoel ik niet aanvallend) gevaarlijk om kanker zo simplistisch te beschouwen als zijnde een gevolg van slechte keuzes tov goede.
Ieder plan is God's plan en iedereen is naar God's beeld gemaakt. Dus of het nu jouw plan is of Zijn plan, maakt niet veel uit, men moet naar eenheid komen.


Maar over welke God hebben we het dan?
Want jouw god is niet de mijne.

Alles is 1. God is het al, zodoende kan er maar 1 zijn, aldus de theorie. Ik zie God trouwens als iets conceptueels, zodat wij 'het al' en alles daarbinnen kunnen omschrijven. Een energetisch gebeuren. Als je dat de Schepper wilt noemen, dan kan dat prima want alles speelt zich af binnenin die energie. Nadeel is wel dat 'Schepper' een personificatie is. Dat leidt tot problemen.

Als je denkt vanuit meerdere goden, bijvoorbeeld 'God' en 'Allah' als verschillende entiteiten, dan wordt het zo gauw een persoontje, al dan niet op witte wolk met lange baard, straffend over de Aardse moraliteit of het gebrek eraan. En de ene god wordt al snel beter of slechter dan de andere. Zo zie ik het zelf dus niet.
United as one. Divided by zero.
Op 12-11-2010 19:26:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: Maar hoe zie je het dan wel 3.14?
ech?
Op 12-11-2010 19:32:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja: Het al, dat zijn wij en alles wat we kennen en nog veel meer. De schepper of creator van het al is een overal aanwezigheid die enkel en alleen bestaat uit liefde en dus absoluut geen kwaad toewenst aan wie of wat dan ook. De duivel bestaat niet volgens mij. Het was misschien een afvallige god maar eerder geloof ik dat lucifer (lichtbrenger) door jaloerse goden in de val is gelokt. Mensen of andere intelligentie die kwaad willen kunnen niet eeuwig aan de winnende kant staan omdat de schepper zijn schepping alleen met liefde beziet dus ook de kwaadwillende. Dus goedheid is in de overhand. Dat is mijn mening. Wie volgt. Zo kom Marsepars genoeg te weten om zelf een beeld te vormen maar dan moet iedereen even laten weten hoe het "eigenlijk" zit.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 12-11-2010 19:38:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ welja

Ik heb mijn eigen beeld voorlopig wel gevormd en na verloop van tijd schaaf ik het beetje bij beetje bij.
En dat is een proces dat je zelf moet doen. Zonder hulp van anderen.
Vind ik.
Maar ik ben wel altijd benieuwd naar het inzicht van anderen.
Daarom vraag ik er ook altijd naar.
Bij mij kan je het ook nooit fout hebben. Ieders beeld telt.
Alleen moet je je mening nooit aan een ander opdringen.
Dat geldt voor mij net zo goed als voor een ander.

Maar hoe het 'eigenlijk' zit, is iets waar ik pas achter kom als ik mijn hoofd voorgoed te ruste leg.
Denk ik.
Voor die tijd blijft het gokken.
Voor mij, dan.
En ik heb een vermoeden dat ik niet alleen sta...


Edit: Nog even over dat goed en kwaad.
Dat hoort in evenwicht te zijn, in mijn ogen.
Geen dag zonder nacht.
En daar zijn we weer terug bij Yin Yang!


En goed en kwaad is een kwestie van perceptie.
(bericht gewijzigd op 12-11-2010 19:49:12)
Cannot kill the Battery!!!
Op 12-11-2010 19:47:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: Als je spreekt over 'lucifer' en zo, zit je dan niet teveel vast in Bijbelse Situaties?
ech?
Op 12-11-2010 19:48:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Plakband:

Als je spreekt over 'lucifer' en zo, zit je dan niet teveel vast in Bijbelse Situaties?

Ik zit gelukkig nergens in vast. Hoe ik vandaag over iets denk kan volgende maand weer bijgesteld zijn door andere inzichten. Vastzitten in dezelfde gedachten of ideeën is mij te benauwd.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 12-11-2010 19:53:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Marsepars:

@ welja

Ik heb mijn eigen beeld voorlopig wel gevormd en na verloop van tijd schaaf ik het beetje bij beetje bij.
En dat is een proces dat je zelf moet doen. Zonder hulp van anderen.
Vind ik.
Maar ik ben wel altijd benieuwd naar het inzicht van anderen.
Daarom vraag ik er ook altijd naar.
Bij mij kan je het ook nooit fout hebben. Ieders beeld telt.
Alleen moet je je mening nooit aan een ander opdringen.
Dat geldt voor mij net zo goed als voor een ander.

Maar hoe het 'eigenlijk' zit, is iets waar ik pas achter kom als ik mijn hoofd voorgoed te ruste leg.
Denk ik.
Voor die tijd blijft het gokken.
Voor mij, dan.
En ik heb een vermoeden dat ik niet alleen sta...


Edit: Nog even over dat goed en kwaad.
Dat hoort in evenwicht te zijn, in mijn ogen.
Geen dag zonder nacht.
En daar zijn we weer terug bij Yin Yang!


En goed en kwaad is een kwestie van perceptie.

Dit laatste is een beetje moeilijk uit te leggen aan mensen die slachtoffer zijn van geweld of zelfs uitroeiîng.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 12-11-2010 19:55:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
feevanniks: Siegfried Bok zegt in een van de linkjes dat een zwangerschap bij een mens 36 weken duurt. Hiermee ondergraaft hij zijn eigen stellingen.
Een zwangerschap bij een mens duurt gemiddeld 40 weken.
Op 12-11-2010 19:56:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Hubble:
welja:

Plakband:

Als je spreekt over 'lucifer' en zo, zit je dan niet teveel vast in Bijbelse Situaties?

Ik zit gelukkig nergens in vast. Hoe ik vandaag over iets denk kan volgende maand weer bijgesteld zijn door andere inzichten. Vastzitten in dezelfde gedachten of ideeën is mij te benauwd.


Dus je hebt geen 'eigen mening' ?

Sorry hoor, ik snap best dat 'de mens' leergierig is aangelegd... maar dit vindt ik een aanspreekpunt waar "IK" dus helemaal niets mee kan...

voor de rest van je punten die je hier hebt neergezet moet ik je toch echt gelijk geven... Dat dan weer wel
De 'mannelijke' versie van Hubble
Op 12-11-2010 19:59:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
welja:

Marsepars:

En goed en kwaad is een kwestie van perceptie.

Dit laatste is een beetje moeilijk uit te leggen aan mensen die slachtoffer zijn van geweld of zelfs uitroeiîng.


Dan blijf ik nog steeds bij mijn uitspraak.
De daders denken dat ze goed bezig zijn, namelijk.
Het ligt er maar net aan, aan welke kant je staat.

Begrijp je wat ik bedoel?
Ik wil het absoluut niet goed praten.
(bericht gewijzigd op 12-11-2010 20:04:13)
Cannot kill the Battery!!!
Op 12-11-2010 20:01:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
welja:

Plakband:

Als je spreekt over 'lucifer' en zo, zit je dan niet teveel vast in Bijbelse Situaties?

Ik zit gelukkig nergens in vast. Hoe ik vandaag over iets denk kan volgende maand weer bijgesteld zijn door andere inzichten. Vastzitten in dezelfde gedachten of ideeën is mij te benauwd.

Bij mij duurt dat vaak wat langer, maar ik heb dat ook wel.
Cannot kill the Battery!!!
Op 12-11-2010 20:02:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Plakband:

Maar hoe zie je het dan wel 3.14?


Dat leg ik toch uit in het eerste gedeelte? 't Is sowieso moeilijk om dit goed onder woorden te brengen, en zeker kort op een forum. Ik zie God als het volledige veld van energie en dus ook de configuratie (wat wij zien als natuurwetten) die daaruit zijn afgeleid. God is ongrijpbaar qua definitie, daarom dat ik het conceptueel noemde. God kent geen goed en kwaad maar wij, onderdeel van het energetische veld, wel. Daarom gaan 'we' God gaan opdelen in God en Lucifer, zodat goed en kwaad duidelijk zijn en het opperwezen het goed met ons voorheeft. Maar hoe kan 'het al' uberhaupt een tegenpool hebben? Moest dat zo zijn was het namelijk niet 'het al'.
Enfin... moeilijk onderwerp om onder woorden te brengen voor mij, al heb ik er in mijn hoofd wel een duidelijk plaatje over.
United as one. Divided by zero.
Op 12-11-2010 20:24:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
3.14po:

Plakband:

Maar hoe zie je het dan wel 3.14?


Dat leg ik toch uit in het eerste gedeelte?

IK had dat wèl door...


Edit:
Wat mij betreft zat George Lucas er niet eens ver naast met zijn 'Force' (niet te verwarren met 'The Schwartz' van Spaceballs...).

De scheppende energie zit overal in. Van de stenen tot aan de sterren en van de zee tot de bomen en tot de dieren.
Gemakshalve reken ik de mensen tot de dieren.

(bericht gewijzigd op 12-11-2010 20:29:51)
Cannot kill the Battery!!!
Op 12-11-2010 20:26:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Marsepars:

Gemakshalve reken ik de mensen tot de dieren.

De één wat meer dan de ander.
United as one. Divided by zero.
Op 12-11-2010 20:46:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
3.14po:

Marsepars:

Gemakshalve reken ik de mensen tot de dieren.

De één wat meer dan de ander.

Cannot kill the Battery!!!
Op 12-11-2010 20:55:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
3.14po:

Plakband:

Maar hoe zie je het dan wel 3.14?


Dat leg ik toch uit in het eerste gedeelte? 't Is sowieso moeilijk om dit goed onder woorden te brengen, en zeker kort op een forum. Ik zie God als het volledige veld van energie en dus ook de configuratie (wat wij zien als natuurwetten) die daaruit zijn afgeleid. God is ongrijpbaar qua definitie, daarom dat ik het conceptueel noemde. God kent geen goed en kwaad maar wij, onderdeel van het energetische veld, wel. Daarom gaan 'we' God gaan opdelen in God en Lucifer, zodat goed en kwaad duidelijk zijn en het opperwezen het goed met ons voorheeft. Maar hoe kan 'het al' uberhaupt een tegenpool hebben? Moest dat zo zijn was het namelijk niet 'het al'.
Enfin... moeilijk onderwerp om onder woorden te brengen voor mij, al heb ik er in mijn hoofd wel een duidelijk plaatje over.

Toch heel aardig onder woorden gebracht. Ik zie hetzelfde plaatje. En wat scheppende energie betreft, sluit ik me bij Mars aan. Die is overal en zonder tijd. (In de eeuwigheid.)
Het concept is wel zo glibberig als wat. Telkens als ik denk: nu heb ik het, flippert het uit mijn vingers. Maar de volgende regels uit het Onzevader omvatten het volgens mij goed. Alles komt daarin terug:

Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwigheid
Amen
Is it electrickery?
Op 12-11-2010 21:17:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Emie :

3.14po:

Plakband:

Maar hoe zie je het dan wel 3.14?


Dat leg ik toch uit in het eerste gedeelte? 't Is sowieso moeilijk om dit goed onder woorden te brengen, en zeker kort op een forum. Ik zie God als het volledige veld van energie en dus ook de configuratie (wat wij zien als natuurwetten) die daaruit zijn afgeleid. God is ongrijpbaar qua definitie, daarom dat ik het conceptueel noemde. God kent geen goed en kwaad maar wij, onderdeel van het energetische veld, wel. Daarom gaan 'we' God gaan opdelen in God en Lucifer, zodat goed en kwaad duidelijk zijn en het opperwezen het goed met ons voorheeft. Maar hoe kan 'het al' uberhaupt een tegenpool hebben? Moest dat zo zijn was het namelijk niet 'het al'.
Enfin... moeilijk onderwerp om onder woorden te brengen voor mij, al heb ik er in mijn hoofd wel een duidelijk plaatje over.

Toch heel aardig onder woorden gebracht. Ik zie hetzelfde plaatje. En wat scheppende energie betreft, sluit ik me bij Mars aan. Die is overal en zonder tijd. (In de eeuwigheid.)
Het concept is wel zo glibberig als wat. Telkens als ik denk: nu heb ik het, flippert het uit mijn vingers. Maar de volgende regels uit het Onzevader omvatten het volgens mij goed. Alles komt daarin terug:

Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwigheid
Amen

Ja, precies... God is iets dat je moet her-kennen, denk ik. Ik snapte het concept pas op mijn 28e, toen vielen de puzzelstukjes samen. Laatbloeiertje op vele gebieden.
United as one. Divided by zero.
Op 12-11-2010 21:19:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
3.14po:


Ja, precies... God is iets dat je moet her-kennen, denk ik. Ik snapte het concept pas op mijn 28e, toen vielen de puzzelstukjes samen. Laatbloeiertje op vele gebieden.

Ik denk niet dat er een bepaalde leefgrens is waarin je sommige dingen gaat her-kennen.
Je hebt het door of niet.
Sommigen zien het gewoon niet en dan zijn ze er blijkbaar nog niet klaar voor.
Misschien in een volgend leven.
Komt tijd, komt raad.

Misschien kijk jij ook wel anders tegen de dingen aan over een jaar of 10.
Misschien ik ook wel.
Dat we dan denken: Wat waren we kortzichtig!

Je weet het niet!
Je ken het niet zeggen!
Cannot kill the Battery!!!
Op 12-11-2010 21:56:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Marsepars:

3.14po:


Ja, precies... God is iets dat je moet her-kennen, denk ik. Ik snapte het concept pas op mijn 28e, toen vielen de puzzelstukjes samen. Laatbloeiertje op vele gebieden.

Ik denk niet dat er een bepaalde leefgrens is waarin je sommige dingen gaat her-kennen.
Je hebt het door of niet.
Sommigen zien het gewoon niet en dan zijn ze er blijkbaar nog niet klaar voor.
Misschien in een volgend leven.
Komt tijd, komt raad.

Misschien kijk jij ook wel anders tegen de dingen aan over een jaar of 10.
Misschien ik ook wel.
Dat we dan denken: Wat waren we kortzichtig!

Je weet het niet!
Je ken het niet zeggen!

Alles kan, als't maar leuk is.

(jaja, koffiekan etc...)
United as one. Divided by zero.
Op 12-11-2010 22:43:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
3.14po:

Marsepars:

3.14po:


Ja, precies... God is iets dat je moet her-kennen, denk ik. Ik snapte het concept pas op mijn 28e, toen vielen de puzzelstukjes samen. Laatbloeiertje op vele gebieden.

Ik denk niet dat er een bepaalde leefgrens is waarin je sommige dingen gaat her-kennen.
Je hebt het door of niet.
Sommigen zien het gewoon niet en dan zijn ze er blijkbaar nog niet klaar voor.
Misschien in een volgend leven.
Komt tijd, komt raad.

Misschien kijk jij ook wel anders tegen de dingen aan over een jaar of 10.
Misschien ik ook wel.
Dat we dan denken: Wat waren we kortzichtig!

Je weet het niet!
Je ken het niet zeggen!

Alles kan, als't maar leuk is.

(jaja, koffiekan etc...)

Cannot kill the Battery!!!
Op 12-11-2010 22:52:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Hubble:

welja:

Plakband:

Als je spreekt over 'lucifer' en zo, zit je dan niet teveel vast in Bijbelse Situaties?

Ik zit gelukkig nergens in vast. Hoe ik vandaag over iets denk kan volgende maand weer bijgesteld zijn door andere inzichten. Vastzitten in dezelfde gedachten of ideeën is mij te benauwd.


Dus je hebt geen 'eigen mening' ?

Sorry hoor, ik snap best dat 'de mens' leergierig is aangelegd... maar dit vindt ik een aanspreekpunt waar "IK" dus helemaal niets mee kan...

voor de rest van je punten die je hier hebt neergezet moet ik je toch echt gelijk geven... Dat dan weer wel

Hoezo geen eigen mening. Als ik een mening heb mag ik die toch wel bijstellen als ik voor mezelf de conclusie trek dat het misschien net iets anders is dan ik dacht? Ik bedoelde niet dat ik meteen van mijn "geloof" af zou vallen hoor. Maar je mening bijstellen heeft niks te maken met geen eigen mening, Die mij kennen weten dat wel.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 12-11-2010 23:02:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Marsepars:

welja:

Plakband:

Als je spreekt over 'lucifer' en zo, zit je dan niet teveel vast in Bijbelse Situaties?

Ik zit gelukkig nergens in vast. Hoe ik vandaag over iets denk kan volgende maand weer bijgesteld zijn door andere inzichten. Vastzitten in dezelfde gedachten of ideeën is mij te benauwd.

Bij mij duurt dat vaak wat langer, maar ik heb dat ook wel.

Bij wijze van spreken bedoelde ik met die maand.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 12-11-2010 23:03:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Marsepars:

welja:

Marsepars:

En goed en kwaad is een kwestie van perceptie.

Dit laatste is een beetje moeilijk uit te leggen aan mensen die slachtoffer zijn van geweld of zelfs uitroeiîng.


Dan blijf ik nog steeds bij mijn uitspraak.
De daders denken dat ze goed bezig zijn, namelijk.
Het ligt er maar net aan, aan welke kant je staat.

Begrijp je wat ik bedoel?
Ik wil het absoluut niet goed praten.

Ja, ik vat 'm.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 12-11-2010 23:05:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine: ''Ziekte bij de mens is een reactie van de natuur in een poging het ecologisch evenwicht te herstellen''.

The happening

Dat is pas een reactie van de natuur in een poging het ecologisch evenwicht te herstellen

Die film kan je net zo serieus nemen als het artikel.
Ik heb geen onderschrift.
Op 12-11-2010 23:32:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
kay-nine:

Die film kan je net zo serieus nemen als het artikel.

Beetje érg kort door de bocht/flauw om dit artikel aan 1 zin op te hangen.
United as one. Divided by zero.
Op 12-11-2010 23:40:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi:
3.14po:

kay-nine:

Die film kan je net zo serieus nemen als het artikel.

Beetje érg kort door de bocht/flauw om dit artikel aan 1 zin op te hangen.


Siegfried Bok denkt met zijn hoofd, Kay-nine niet.
An Ent der dagen ziet men vremde gezichten,...
Op 12-11-2010 23:49:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
3.14po:

kay-nine:

Die film kan je net zo serieus nemen als het artikel.

Beetje érg kort door de bocht/flauw om dit artikel aan 1 zin op te hangen.

Meer is het niet waard.
Ook aan dit artikel komt weer een eind op GW. Er zal een laatste reactie komen waar nimmer meer op gereageerd wordt.

Er zijn zo veel doomscenario's, toen, nu en binnenkort.
Er zijn zo veel mensen die denken te weten hoe de vork in de steel zit. Toen, nu en binnenkort.

Kijk en luister naar jezelf. Heb vrede met jezelf.
Als men jaren, misschien era's geleden al wist wat er zou gaan gebeuren.... dan hadden ze zichzelf echt wel gered.

De dingen zijn zoals ze zijn. Dat wat komen gaat staat niet geschreven noch zal het geschreven worden pas dan als het geschied is.
Ik heb geen onderschrift.
Op 12-11-2010 23:50:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine: Shukran Mehdi, maar ik denk wel degelijk met mijn hoofd, én mijn hart én mijn geest.
Ik heb geen onderschrift.
Op 12-11-2010 23:55:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
nabuco0: na het bekijken van de video's op http://2012.jazeg.nl/

Met analogieën, metaforen en metonymen kan men alles uitleggen en verklaren maar of het dan allemaal kiopt dat is de grote vraag.
In elk geval is feitelijke uitleg dus wetenschappelijke verklaring een stuk moeilijker maar het heeft ons uiteindelijk praktisch iets opgeleverd.Siegfried's uitleg is iets te gemakkelijk en te wijdlopig.
Simplificatie leidt slechts naar bevestiging van infantiele beschouwing.

Op 13-11-2010 0:14:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kirk Lazarus:
Mehdi:

3.14po:

kay-nine:

Die film kan je net zo serieus nemen als het artikel.

Beetje érg kort door de bocht/flauw om dit artikel aan 1 zin op te hangen.


Siegfried Bok denkt met zijn hoofd, Kay-nine niet.?
I'm a dude, playing a dude, disguised as another dude!
Op 13-11-2010 0:25:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL: Interessante reacties - het schiet weliswaar alle kanten op, maar geeft duidelijk aan hoe ieder van jullie 'in hut leven' staan.

Over de denkbeelden van dr. Bok -

Respect en indrukwekkend; 30 tot 40 jaar is hij ermee bezig, maar door ...

1. ... het achaïsch taalgebruik;
2. ... de enorme lappen tekst;
3. ... het desondanks niet-benoemen van op zijn theorieën gelijkende fenomenen en denkbeelden, zoals fractals en de ideeen van Nassim Haramein;
4. ... en het feit dat dr. Bok zichzelf (hoewel relativerend), en "de mens" en "onze planeet" verbazingwekkend centraal stelt in dit universum en de werking ervan...

... komt hij met zijn pointe niet to the point zoals ik het zie, voel, ervaar en telkens bevestigd zie.

Al een jaar of wat geleden probeerde ik zijn overall theorie evolutionair te bekijken; het gehele verhaal en op onderdelen. Maar het staat op zichzelf, het leeft niet, het polariseert: Bok(t) tegen de rest.

Sowieso - iedereen die over het universum en evolutie: nadenkt en schrijft en stelling neemt, zou zich de grootheden ervan moeten realiseren en daarvan blijk geven. Hoelang duurt een miljoen jaar? Hoe groot is onze Melkweg, hoeveel sterrenstelsels zijn 'daar'?

Grenswetenschapper of niet, dit zijn feiten en waarschijnlijk ook nog eens onvolledige feiten omdat niemand zich écht kan voorstellen wat een miljoen jaar bruisend, voortplantend en omgevingsaanpassend leven "is". En hoe dat "gaat". Of de onvoorstelbare afstanden die er bestaan boven onze petten.

De mens als soort stelt geen reet voor in het grote verhaal. Nog minder dan één enkele mier op deze planeet. En toch, aan de andere kant ook weer zo bijzonder. Wij kunnen ons over die feitelijkheden verbazen. En dat is wat ik mis bij Boks zienswijze: de nederigheid, de relativering, de verbazing en verwondering.

RR
WODposDT-IC uiteraard
(bericht gewijzigd op 13-11-2010 18:46:12)
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op 13-11-2010 13:22:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi:
kay-nine:

Shukran Mehdi, maar ik denk wel degelijk met mijn hoofd, én mijn hart én mijn geest.Denken doe je met je hoofd, de rest is facade... én opgelegd,.. Emotie is 0.
An Ent der dagen ziet men vremde gezichten,...
Op 13-11-2010 13:34:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Mehdi:

kay-nine:

Shukran Mehdi, maar ik denk wel degelijk met mijn hoofd, én mijn hart én mijn geest.Denken doe je met je hoofd, de rest is facade... én opgelegd,.. Emotie is 0.


In mijn opinie is het precies andersom. Denken is ego en uiterlijk vertoon, hart en geest is gevoel en innerlijk weten.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 13-11-2010 13:55:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine: Me dunkt dat het één niet zonder het ander kan, een soort van drie-eenheid zeg maar.

Met denken kan ik relativeren, observeren, oplossen enzovoort.
Mijn hart gebruik ik voor mijn gevoel. Met mijn geest sta ik open voor ingevingen, intuïtie, spiritualiteit.

Just a thought zal ik maar typen

(bericht gewijzigd op 13-11-2010 15:45:30)
Ik heb geen onderschrift.
Op 13-11-2010 15:44:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha:
nabuco0:

na het bekijken van de video's op http://2012.jazeg.nl/

Met analogieën, metaforen en metonymen kan men alles uitleggen en verklaren maar of het dan allemaal kiopt dat is de grote vraag.
In elk geval is feitelijke uitleg dus wetenschappelijke verklaring een stuk moeilijker maar het heeft ons uiteindelijk praktisch iets opgeleverd.Siegfried's uitleg is iets te gemakkelijk en te wijdlopig.
Simplificatie leidt slechts naar bevestiging van infantiele beschouwing.
Want alleen een ingewikkelde uitleg is de juiste?
Op 13-11-2010 16:03:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Loppe:

nabuco0:

na het bekijken van de video's op http://2012.jazeg.nl/

Met analogieën, metaforen en metonymen kan men alles uitleggen en verklaren maar of het dan allemaal kiopt dat is de grote vraag.
In elk geval is feitelijke uitleg dus wetenschappelijke verklaring een stuk moeilijker maar het heeft ons uiteindelijk praktisch iets opgeleverd.Siegfried's uitleg is iets te gemakkelijk en te wijdlopig.
Simplificatie leidt slechts naar bevestiging van infantiele beschouwing.
Want alleen een ingewikkelde uitleg is de juiste?Zou jammer zijn, zo wordt Ockham in z'n hemd gezet met zijn botte scheermesje

Ik heb geen onderschrift.
Op 13-11-2010 18:23:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: je hebt Denken en Weten. Soms komt er gewoon iets in je op, zonder aanleiding en het klopt ook nog. Denken is gewoon alle info die je al hebt nog een keer herhalen in de hoop er een verband in te vinden.

Denken vergt veel energie.
Weten niet .

Daarom hou ik ook niet van plannen.

triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op 14-11-2010 0:49:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci: Het meest vervelende aan de man is dat hij iedereen uitnodigt om zijn zaken ter discussie te stellen en wanneer men dat dan doet er geen enkele ingang blijkt te zijn voor andere en/of aanvullende denk-beelden.
Ben denk ik al wel 20 keer op een weinig sympathiek wijze door hem gebokt haha, en misschien moest ik maar eens keer een paar paddo's met wat zelfgemaakte wijn bij hem gaan proeven om te zien wat dat brengt. Niet dat het nog van enig belang is volgens mij want de wereld zoals wij die tot heden hebben gekend gaat hoe dan ookdown maar gewoon om er samen eens hartelijk om te lachen.

groet René
Op 14-11-2010 14:49:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi: Siegfried is zijn tijd ruim vooruit,.. ! Pure klasse.
An Ent der dagen ziet men vremde gezichten,...
Op 14-11-2010 22:54:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
God-in-Spe: Een pluim voor NewDayNL!
Op 15-11-2010 3:33:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: God is Al dat Is; De Eenheid volgens de Absolute "werkelijkheid" en tevens een collectief volgens de relatieve "werkelijkheid".

De relatieve werkelijkheid door ons geschapen zodat we door de illusie van "dualiteit" ieder deel van onszelf zouden kunnen ervaren; In feite is alles één, allesomvattend, absoluut. Mensen (en vele andere intelligente wezens in het Heelal) zijn vrijwillig met "geheugenverlies" geïncarneerd door zo hun eigen identiteit van de grond af op te bouwen. (Voor degenen die dit niet helemaal kunnen plaatsen raad ik aan "Een ongewoon gesprek met God" te lezen.)

Als je denkt dat er geen vrije wil is dan vind ik dat je iets bijzonder fundamenteels mist in je visie. Je moet wel aanvoelen dat dit niet klopt, de schepping is geen film het is juist interactief. We zouden geen individuele persoonlijkheid kunnen scheppen als we geen keuzes zouden kunnen maken; Dan zouden we allemaal hetzelfde zijn: hetzelfde reageren, hetzelfde denken etc.

Wij zijn namelijk allemaal scheppers, goden, die voortdurend ons eigen leven "scheppen" door het voortdurend maken van keuzes. In de veronderstelling dat alles in principe tegelijk gebeurd ("ongewoon gesprek met God" , maar wij als mensen niet zo ervaren (kwestie van relatief perspectief), dan vermoed ik dat we juist constant onze "oneindig" mogelijke versies van de "toekomst" aan het veranderen zijn, aan het her-scheppen. Ons bewustzijn zou dan aan een bepaalde "tijdsbeleving" gekoppeld zijn gedurende een bepaald leven.

In grote lijnen kun je vanuit een groter, hoger perspectief wel zien waar de kans (zeer) groot is dat iemands toekomst een bepaalde kant op gaat, natuurlijk, maar dan nog is het in vele gevallen niet onmogelijk om het te veranderen, niets staat in vast in steen. Deze grote lijnen kun je bijvoorbeeld voor je huidige incarnatie zelf hebben bedacht/gewild. Tussen de lijnen door zijn de mogelijkheden meer divers in vergelijking met de grote lijnen.
(bericht gewijzigd op 15-11-2010 6:00:01)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 15-11-2010 5:45:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Maan:

Als je denkt dat er geen vrije wil is dan vind ik dat je iets bijzonder fundamenteels mist in je visie. Je moet wel aanvoelen dat dit niet klopt, de schepping is geen film het is juist interactief. We zouden geen individuele persoonlijkheid kunnen scheppen als we geen keuzes zouden kunnen maken; Dan zouden we allemaal hetzelfde zijn: hetzelfde reageren, hetzelfde denken etc.

Nee hoor. Niet als individuele persoonlijkheid een illusie is, gebaseerd op het feit dat wij als bewuste wezens later dan onze overschatte hersenen doorhebben wat er gebeurt. De illusie van interactiviteit dus, maar eigenlijk worden beslissingen gemaakt vooraleer we ons daar bewust van zijn.
Jij kunt aanvoelen dat predestinatie niet klopt, ik voel iets anders. Dit soort discussies hebben verder weinig met 'weten'schap te maken. Het is geloof.
United as one. Divided by zero.
Op 15-11-2010 8:10:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Artikel:

En over toeval gesproken...
Ooit, lang geleden, voorspelde een paragnost mijn hele levensloop alsof het de gewoonste zaak ter wereld was. Hij vertelde me dat ik mij van mensendokter zou ontpoppen tot levensdokter en de wereld zou voorbereiden op het einde der tijden, omdat ik dat ook in Atlantis had gedaan.

Ja en hiermee gooit de beste man meteen al zijn geloofwaardigheid overboord.
Atlantis? Hij in zijn eentje de hele wereld?

Bovendien zou je reincarnatie-wijs nooit 2 keer dezelfde rol krijgen toebedeeld.

Nee jammer meneer Siegfried.
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 15-11-2010 11:34:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
CCRider:


Ja en hiermee gooit de beste man meteen al zijn geloofwaardigheid overboord.
Atlantis? Hij in zijn eentje de hele wereld?

Bovendien zou je reincarnatie-wijs nooit 2 keer dezelfde rol krijgen toebedeeld.

Nee jammer meneer Siegfried.


Volgens Siegfried zijn dit de woorden van een paragnost en ik denk dat het niet onmogelijk is. Het is niet zozeer een specifieke rol, het is dat hij nu gewoon ook iets wil doen net als vroeger; Lijkt hem in het aard van het beestje te zitten.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 15-11-2010 15:01:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
3.14po:


Jij kunt aanvoelen dat predestinatie niet klopt, ik voel iets anders. Dit soort discussies hebben verder weinig met 'weten'schap te maken. Het is geloof.


Heb je mijn post verder gelezen? Het kan zijn, en is waarschijnlijk zo, dat je een bepaalde grote lijn volgt in je leven want dat heeft te maken met je aard,eigenschappen, locatie, omstandigheden enzovoorts. Maar dat wil dan nog niet zeggen dat alles vast staat in steen; Integendeel zelfs. Als je vast zit in een ongewenst denkpatroon (iedere creatie begint bij de gedachte) dan kun je die zelf ieder moment veranderen waardoor je leven tevens veranderd. ("Alle mogelijke gebeurtenissen bestaan en hebben al plaatsgevonden. Nu kun jij uitkiezen welke je wilt ervaren."

Ik wil dit niet predestinatie noemen want dan zeg je dat het onveranderbaar is en dat is het (juist) niet.

Daarom weet niemand van de paranormaal/intuïtief begaafden met zekerheid te zeggen wat er aan het eind van dit tijdperk (wordt gedacht 2013-20xx) zal gebeuren en dat is logisch want dat hangt af van de collectieve keuzes in het heden. Verwacht wordt dat spanningen en emoties hoog zullen oplopen en dat is altijd wel link tenzij we daar verantwoordelijk mee omgaan want dan kunnen we ze oplossen en zo hopelijk een betere, meer verlichte tijd ingaan met meer vrijheid en mogelijkheden
(bericht gewijzigd op 15-11-2010 16:46:20)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 15-11-2010 15:21:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
siegfried bok: Met opperste verbazing heb ik de reacties op dit inleidende verhaaltje over de evolutiecyclus gelezen.
Enkele nagelaten is het mij duidelijk dat ik te grensoverschrijdend ben geweest en/of niet thuis hoor in dit veld van nickernames.
Ik wens U allen een goede reis en hoop dat U de grenzen van ons zijn persoonlijk niet behoeft mee te maken.
Het ga U allen goed.
Siegfried Bok.
Op --0 10:23:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Marsepars:

Loppe:

3.14po:


Ieder plan is toch Gods plan? Is er dan een ander plan dan hoe zaken gaan?

Ik vind het (en dat bedoel ik niet aanvallend) gevaarlijk om kanker zo simplistisch te beschouwen als zijnde een gevolg van slechte keuzes tov goede.
Ieder plan is God's plan en iedereen is naar God's beeld gemaakt. Dus of het nu jouw plan is of Zijn plan, maakt niet veel uit, men moet naar eenheid komen.


Maar over welke God hebben we het dan?
Want jouw god is niet de mijne.

Jawel, alleen noem je hem anders en zie je hem anders. Uiteindelijk is er maar 1 definitie voor God. AL
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op --0 13:28:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
siegfried bok:

Met opperste verbazing heb ik de reacties op dit inleidende verhaaltje over de evolutiecyclus gelezen.
Enkele nagelaten is het mij duidelijk dat ik te grensoverschrijdend ben geweest en/of niet thuis hoor in dit veld van nickernames.
Ik wens U allen een goede reis en hoop dat U de grenzen van ons zijn persoonlijk niet behoeft mee te maken.
Het ga U allen goed.
Siegfried Bok.

Wat bedoel je precies ? Naar mijn idee zitten er heel veel complimenten tussen voor je verhaal. Ook vind ik dat de reacties over het algemeen heel serieus zijn en dat is toch wat een schrijver wil? Ook negatieve reacties zijn volgens mij belangrijk omdat je zelf kunt toetsen of er misschien toch verbeteringen moeten worden aangebracht en zo niet dan toch de zelfverzekering hebben dat het wel degelijk goed is zoals het er staat. Als we ons iedere keer laten teleurstellen door de reactie van anderen blijven we eenzaam alleen staan. Juist door het weten hoe anderen de dingen zien begrijp je je omgeving beter en heb je de keus van inzicht te veranderen of juist anderen proberen te overtuigen van de naar jouw gevoel juiste inzichten. Neem dus geen afscheid maar maak gebruik van het commentaar. Daar wordt je nooit slechter van.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op --0 13:43:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci:
siegfried bok:

Met opperste verbazing heb ik de reacties op dit inleidende verhaaltje over de evolutiecyclus gelezen.
Enkele nagelaten is het mij duidelijk dat ik te grensoverschrijdend ben geweest en/of niet thuis hoor in dit veld van nickernames.
Ik wens U allen een goede reis en hoop dat U de grenzen van ons zijn persoonlijk niet behoeft mee te maken.
Het ga U allen goed.
Siegfried Bok.


Onnodige reactie lijkt me, immers is het ooit ergens op een site waaronder ook deze al in het verleden al anders geweest ?!
Je begint in herhalingen te vervallen die overigens ook al voorspelbaar zijn voor mensen die je een beetje kennen.

Je hebt in ieder geval weer een beetje aandacht gekregen voor je verhaal wat zeer interessant is maar helaas is het steeds ook niet meer dan dat. Er haakt nagenoeg niemand in op je verhaal op de manier waarop je dat graag zou willen. Maakt ook niet uit ieder loopt met zijn stukje van de puzzel wat veruit de meesten ook niet met anderen zullen kunnen delen.
Het zij zo, nog even en de Big Ben slaat 2-0(ver)-12 en dan zullen we het weten of misschien krijgen we daar zelfs niet eens de gelegenheid meer voor....

ik blijf je wel volgen (dont bother to follow me)

groet
Op --0 1:11:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
welja:

Marsepars:

Loppe:

3.14po:


Ieder plan is toch Gods plan? Is er dan een ander plan dan hoe zaken gaan?

Ik vind het (en dat bedoel ik niet aanvallend) gevaarlijk om kanker zo simplistisch te beschouwen als zijnde een gevolg van slechte keuzes tov goede.
Ieder plan is God's plan en iedereen is naar God's beeld gemaakt. Dus of het nu jouw plan is of Zijn plan, maakt niet veel uit, men moet naar eenheid komen.


Maar over welke God hebben we het dan?
Want jouw god is niet de mijne.

Jawel, alleen noem je hem anders en zie je hem anders. Uiteindelijk is er maar 1 definitie voor God. AL

Jij weet hoe ik over god denk.
Tenminste, daar ga ik van uit. Aangezien jij hier ook geregeld komt.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 7:36:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
siegfried bok:

Met opperste verbazing heb ik de reacties op dit inleidende verhaaltje over de evolutiecyclus gelezen.
Enkele nagelaten is het mij duidelijk dat ik te grensoverschrijdend ben geweest en/of niet thuis hoor in dit veld van nickernames.
Ik wens U allen een goede reis en hoop dat U de grenzen van ons zijn persoonlijk niet behoeft mee te maken.
Het ga U allen goed.
Siegfried Bok.

Dit hoort hier juist wèl thuis!
Want zo te zien levert deze materie geweldige discussies op.
Dus hou vol!

En jij natuurlijk ook alle geluk en wijsheid en liefde toegewenst voor de toekomst.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 7:40:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci: Je kunt het boek Bij (de mason club van) Bel (ba-al) uit Rome op diverse manieren interpreteren. Siegfried filtert er precies de dingen uit die bij zijn verhaal lijken aan te sluiten. Hij zegt op een gegeven ogenblik dat de bijbel een nalatenschap is van oude weetwijzen die door het simpelweg zien en verwonderen de cycli des levens in kaart hadden gebracht en aan de hand daarvan in de toekomst konden kijken en dat zij de mensheid daar ook in zou kunnen begeleiden wat kennelijk ook nodig was want als de mens die volgens hem als een doldwaze nitwits met een door denken in goed en kwaadbeelden veroorzaakte verkalkte brug tussen de linker en rechterhersenhelft sturen zonder begeleiding/religie was gebleven we elkaar al lang zouden hebben afgeslacht. (dit kort gezegd).

Hij weet echter ook dat de kosmos bepaald niet zachtmoedig is en zelfs kannibalistisch is. Het is als het ware één grote parasiterende massa materie van waaruit het ene etende het andere etende ontstaat en in zijn totaliteit een vorm heeft die hoewel deze cyclisch lijkt te veranderen ofwel te groeien van yin naar yang en vice-versa toch zijn zelfde basisvorm blijft behouden (zie fractal-theorie en de huidige kennis over DNA die zegt dat je wel veranderingen aan kunt brengen in het DNA van de soort maar NOOIT de soort zelf kunt veranderen(zie GUTob). Het mytho-chondriaal DNA is de basis van waaruit de onderling afwijkende soorten steeds ontstaan welke wordt geregeld door een cyclisch energetisch proces te vergelijken met de seizoenen.

Alle levende wezens zijn dus parasiterende wezens en moet eten om te kunnen blijven voortbestaan. Weten is te vergelijken met de kennis van we-eten. Eten kan echter een probleem vormen wanneer we ouder worden en niemand hebben die ons voed e//of onderhoud.
Die zwakkere ouderen moeten dus harder gaan vechten om te overleven en daar zij daar de kracht niet meer voor bezitten rest hun een winig anders dan slim te zijn.

zie vervolg

Op --0 0:21:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci: Hier komt dan de Ordo ab Chao om de hoek kijken en wat die orde der vrijmetselaren ons bracht is dat we onze eigen gevangenissen gingen bouwen waarvan de leden van de orde dan zowel de architecten alsook de eigenaars/beheerders waren.
Alles draaide daarbij om het geloof in een onzichtbare kracht die ons vanuit een voor ons al even onbereikbare plaats in de hemel (zon, maan, planet X/Sirius/Pleiaden enz.) bestuurde en beheerste alzijnde hun/zijn(god's) volk.

Waar het boek van de club van BEL/Ba-al mee begint is dan ook het op papier claimen van de schepping en de mens(heid)

God zweefde over het water en (her)schiep(king James bijbel) de aarde naar zijn beeld en gelijkenis.

vervolgens daalden god's zonen op de aarde neer en gingen in de vrouwen in, dat waren de geweldigen MANNEN VAN NAMEN.
Verder zegt de bijbel
In het begin was het woord en het woord was bij god en het woord was god.
Wel, wat waren die mannen van namen nu dan precies als het woord god blijkt te zijn volgens de BEL-hamels van Rome.

Ah juist ja, ze hadden NAMEN en namen zijn een verzinsel van de mens want een mens wordt niet geboren met een naam en een adres en geboortedatum op zijn billen.
Die wordt ze gegeven door Mannen van Namen !!

En wat doen die ermee ?

Die proberen alles op papier op hun naam te krijgen zodat zij de auteursrechten over hun geld-en-de goederen en hand-el-s-waar-de inclusief hun eigen kinderen/familie en zelfs hele volkeren in hun bezot krijgen en autoriteit over voornoemde kunnen krijgen.
Dit is de god/grote architect van de masonclub van Rome !

Het draait hun om de naam van de vader de zoon en bovenal de HEILIGE ALL CAPITOL (HANDELS)GEEST die direct bij onze geboorte in het leven wordt geroepen. Want direct bij inschrijving in het geboorteregister wordt er een tweede naam gecreeerd in ALL CAPITOL op een contract wat zegt dat deze peroon(=handelsfictie) ter borg is gesteld voor de schulden van kerk, staat en wetenschap.

http://www.yourstrawman.com/


Op --0 0:57:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Marsepars:

welja:

Marsepars:

Loppe:

3.14po:


Ieder plan is toch Gods plan? Is er dan een ander plan dan hoe zaken gaan?

Ik vind het (en dat bedoel ik niet aanvallend) gevaarlijk om kanker zo simplistisch te beschouwen als zijnde een gevolg van slechte keuzes tov goede.
Ieder plan is God's plan en iedereen is naar God's beeld gemaakt. Dus of het nu jouw plan is of Zijn plan, maakt niet veel uit, men moet naar eenheid komen.


Maar over welke God hebben we het dan?
Want jouw god is niet de mijne.

Jawel, alleen noem je hem anders en zie je hem anders. Uiteindelijk is er maar 1 definitie voor God. AL

Jij weet hoe ik over god denk.
Tenminste, daar ga ik van uit. Aangezien jij hier ook geregeld komt.

Ja, Mars. Je bent zelf een oude god. Dus hoef je je nergens druk om te maken. Je weet alles al.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op --0 0:26:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
welja:

Marsepars:

welja:

Marsepars:

Loppe:

3.14po:


Ieder plan is toch Gods plan? Is er dan een ander plan dan hoe zaken gaan?

Ik vind het (en dat bedoel ik niet aanvallend) gevaarlijk om kanker zo simplistisch te beschouwen als zijnde een gevolg van slechte keuzes tov goede.
Ieder plan is God's plan en iedereen is naar God's beeld gemaakt. Dus of het nu jouw plan is of Zijn plan, maakt niet veel uit, men moet naar eenheid komen.


Maar over welke God hebben we het dan?
Want jouw god is niet de mijne.

Jawel, alleen noem je hem anders en zie je hem anders. Uiteindelijk is er maar 1 definitie voor God. AL

Jij weet hoe ik over god denk.
Tenminste, daar ga ik van uit. Aangezien jij hier ook geregeld komt.

Ja, Mars. Je bent zelf een oude god. Dus hoef je je nergens druk om te maken. Je weet alles al.

Ik bedoelde het eigenlijk serieus, maar ergens heb je gewoon gelijk...
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 0:46:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Marsepars:

welja:

Marsepars:

welja:

Marsepars:

Loppe:

3.14po:


Ieder plan is toch Gods plan? Is er dan een ander plan dan hoe zaken gaan?

Ik vind het (en dat bedoel ik niet aanvallend) gevaarlijk om kanker zo simplistisch te beschouwen als zijnde een gevolg van slechte keuzes tov goede.
Ieder plan is God's plan en iedereen is naar God's beeld gemaakt. Dus of het nu jouw plan is of Zijn plan, maakt niet veel uit, men moet naar eenheid komen.


Maar over welke God hebben we het dan?
Want jouw god is niet de mijne.

Jawel, alleen noem je hem anders en zie je hem anders. Uiteindelijk is er maar 1 definitie voor God. AL

Jij weet hoe ik over god denk.
Tenminste, daar ga ik van uit. Aangezien jij hier ook geregeld komt.

Ja, Mars. Je bent zelf een oude god. Dus hoef je je nergens druk om te maken. Je weet alles al.

Ik bedoelde het eigenlijk serieus, maar ergens heb je gewoon gelijk...

Ik ben ook serieus.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op --0 0:56:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden