Het woord religie roept heftige emoties op bij veel GW-lezers. We kunnen gerust zeggen dat dit woord al heel wat heetgebakerde discussies op haar geweten heeft gehad. Veel van die discussies komen door een onbekendheid met de betekenis. In dit blog zal ik proberen opheldering te verschaffen over dit gevleugelde woord. Een waarschuwing voor de edele lezer is wel op zijn plaats. Dit woord verdeelt de mens in verschillende kampen en dogmatici aan beide zijden lopen het risico enkele deukjes in hun paradigma op te lopen.

Religie komt van het latijnse religio en betekent niet 'het geloven van iets dat niet waar is' zoals sommigen denken. Veel misvattingen ontstaan doordat er onder bepaalde mensen een afkeer tegen dit woord bestaat. Maar al te vaak wordt religie gelijkgesteld met onwetendheid of starre dogmatiek. Niet altijd terecht zoals wij zullen zien.

Het grote probleem bij het onderzoek naar het woord religie is dat er geen eenduidige definitie van bestaat. Al in de Romeinse tijd waren er uiteenlopende versies over de herkomst van dit woord. 

  • Lactantius: Religio komt van religare: het binden van de band tussen god en mens.
  • Cicero: Religio komt van relegere: herlezen, overdoen, nauwgezet in acht nemen
  • Aulus Gellius: Religio komt van relinquere: achterlaten
  • Augustinus: Religio komt van re-eligere: opnieuw verkiezen

Al deze etymologische verklaringen kennen hun specifieke problemen. De moderne taalwetenschap heeft dus maar een niet overgeleverd Latijns werkwoord bedacht om deze problemen te omzeilen:

  • Religio komt van religere: verplichten

Al deze verschillende verklaringen van het woord religie hebben gemeen dat er iets niet-vrijblijvends in het woord schuilt. Ze duiden allen op een fundamentele keuze die een mens maakt. Het volgen van een levenswijze die bepaald wordt door de verhouding die een mens heeft met het goddelijke.

De veelheid aan manieren waarop de mens deze verhouding vormgeeft, maakt het moeilijk een eenduidige definitie te geven. Wanneer men bijvoorbeeld 'het geloof in een opperwezen' als definitie aanvoert, vallen geloofsovertuigingen als het boeddhisme en het taoïsme niet onder de noemer religie, terwijl dit toch wel religieus gestructureerde en geïnspireerde stromingen zijn.

Religie wordt ook vaak gelijkgesteld aan een systeem van instituten, tradities en rituelen. Dit is echter maar een kant van dit wereldwijde fenomeen. Er zijn ook mensen die absoluut religieus zijn, maar zich toch onttrekken aan van boven opgelegde maatschappelijke structuren of deze trachten te hervormen. Niet zelden zijn het deze mensen die uiteindelijk door anderen worden omhelsd als de ware gelovigen. Religie in zuiverste vorm vraagt immers geen conformisme maar een radicale keuze.

Er zijn evenveel invullingen aan het geloof als er typen mensen zijn. Neem bijvoorbeeld het katholicisme. Dit schoolvoorbeeld van een instituut dat de originele leerstellingen van haar inspirator verloochende, herbergt enerzijds extreem-rechtse elementen zoals Opus Dei, maar ook het andere uiterste van het politieke spectrum in de vorm van de bevrijdingstheologie. Verklaarde tegenstanders van religie scheren vaak alle gelovigen over een kam waarmee ze absoluut de veelzijdigheid van het religieuze tekortdoen.

 

Het Heilige

Een van de klassiekers over de vraag naar het religieuze is het boek Het Heilige van Rudolf Otto. Hier stelt Otto dat de ervaring van het 'mysterium tremendum et fascinosum' (het mysterie dat ons zowel doet huiveren als fascineert) de gemeenschappelijke bron van alle religies is. Deze ervaring van het Heilige kan niet enkel op rationele gronden verklaard worden. Niet dat de ratio terzijde geschoven dient te worden, ze dient enkel haar beperkingen te accepteren. Aangezien het bij religie vaak om zeer persoonlijke ervaringen gaat, belandt een discussie over dit onderwerp vaak in een zinloos welles-nietesspelletje. De ervaring van het Heilige lijkt echter wel in de menselijke aard besloten te liggen, aangezien zij voorkomt in alle landen en alle tijden.

Waarheid

Je zou kunnen beweren dat een religieuze overtuiging ook een claim op het kennen van de hoogste waarheid is. Alhoewel er zeker gelovigen zijn die zo in het leven staan, zijn er ook zeer veel religieus geïnspireerde mensen die hun persoonlijke geloof los zien van een eenduidige waarheid. De bekendste vertegenwoordiger van dit genre gelovigen is wellicht Mahatma Gandhi, die weliswaar radicale consequenties trok uit zijn overtuiging, maar nergens zijn geloof superieur achtte aan die van anderen. Wat betreft Waarheid ben ik persoonlijk nogal gecharmeerd van de insteek van Martin Heidegger. Deze Duitse filosoof, die volgens de een een verstokt atheïst en volgens de ander een uiterst religieus denker was, vertaalde het Griekse woord aletheia (waarheid) met "in het onverborgene brengen". Wanneer een waarheid echter ontborgen wordt, zal daarmee een andere waarheid weer verborgen worden. De Waarheid kan dus niet bestaan.

Dit brengt ons bij de wetenschap. Veel critici van religie beroepen zich op de wetenschap. Wetenschap is een vruchtbare methode tot het verwerven van kennis, maar veel van haar volgelingen verwarren dit met waarheid. Door deze fundamentalisten is er een religieus luchtje, in de meest negatieve zin van het woord, aan de wetenschap komen te hangen. Wetenschap is echter niet het tegenovergestelde van religie. Beiden houden zich bezig met andere gebieden van de menselijke ervaring. Gebieden die elkaar niet uitsluiten maar aanvullen.

Slot

Het laatste woord over dit onderwerp zal nooit gesproken zijn. Ik leg me daar voor nu bij neer en begin met zwijgen...

Gerard: De hoogste waarheid is het ontbreken daarvan.
'Don't forget rule number 6'
Op --0 8:36:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Altijd lastig om in dit soort discussies niemand op zijn/haar tenen te trappen.
Geloven in een hogere macht is helemaal niet verkeerd, in mijn ogen.
Ik ben alleen tegen de poppenkast eromheen.

Dat is mijn mening.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 8:38:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: Religie is geloofsovertuiging. Je gelooft in het gene waarvan je denkt dat de waarheid is. Dat is persoonlijk en relatief. toch worden waarheden ontkracht door andere waarheden. Of je op die manier bij de echte waarheid komt is de vraag. Geloof is een gebed zonder eind.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op --0 8:54:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Gerard:

De hoogste waarheid is het ontbreken daarvan.

Ik denk eerder dat de hoogste waarheid wel bestaat, maar voor de mens onkenbaar is. Het is namelijk onmogelijk voor ons de allesomvattende werkelijkheid in al z'n aspecten en dimensies waar te nemen. Die werkelijkheid is er namelijk wel en is er ook altijd geweest en zal er ook altijd zijn. Ongeacht welke vorm deze ooit zal aannemen.

(bericht gewijzigd op 20-11-2010 10:30:03)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 10:27:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Zeer verhelderend stuk, dank. Het gaat dus al mis bij de etymologie. Hoe kom je nog samen tot de kern als je het daar al niet over eens bent?
Is it electrickery?
Op --0 0:05:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded: Ik denk dat elke stroming die zichzelf al bij voorbaat buiten (of boven) een wetenschappelijke beoordeling wil plaatsen, zichzelf diskwalificeerd.

Geef me één goeie reden waarom de wetenschap over wat dan ook, niet een oordeel kan vellen. De redactie van de Donald Duck kan in principe zichzelf ook boven wetenschappelijke beoordeling plaatsen. Maar wordt het realiteitsgehalte van de DD daar groter door?

En de wetenschap heeft zich dus al heel vaak over 'religie' en dergelijke uitgesproken, vergeet dat niet. En vooralsnog blijven weinig tot geen van de claims van 'religie' en dergelijke overeind.
God? Dat ben je zelluf!
Op --0 0:07:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Martijn:
Tetzmol:

Gerard:

De hoogste waarheid is het ontbreken daarvan.

Ik denk eerder dat de hoogste waarheid wel bestaat, maar voor de mens onkenbaar is. Het is namelijk onmogelijk voor ons de allesomvattende werkelijkheid in al z'n aspecten en dimensies waar te nemen. Die werkelijkheid is er namelijk wel en is er ook altijd geweest en zal er ook altijd zijn. Ongeacht welke vorm deze ooit zal aannemen.Helemaal mee eens.
It's life Jim, but not as we know it.
Op --0 0:19:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL:
© Otto Vervloed:

Het laatste woord over dit onderwerp zal nooit gesproken zijn. Ik leg me daar voor nu bij neer en begin met zwijgen...


Nee-nee, niet zwijgen! Je ging net zo lekker! Mooi stukkie. En dan het einde, vooral over het Laatste Woord, rillingen. Want dat is er wel, eigenlijk drie, in het Nederlands dan -

Daar zij Licht...

Ook: Nassim Haramein, dr. Bok, studentje, Mohammed B., Stephen Hawking, Barbara Marciniak en vele, vele andere we-eters: komt u er maar in!
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op --0 13:04:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
JArl-Vider: relinquere --> Rel In Quere = oorlog
Op --0 13:38:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Tetzmol:

Gerard:

De hoogste waarheid is het ontbreken daarvan.

Ik denk eerder dat de hoogste waarheid wel bestaat, maar voor de mens onkenbaar is. Het is namelijk onmogelijk voor ons de allesomvattende werkelijkheid in al z'n aspecten en dimensies waar te nemen. Die werkelijkheid is er namelijk wel en is er ook altijd geweest en zal er ook altijd zijn. Ongeacht welke vorm deze ooit zal aannemen.


Waarheid of werkelijkheid?

'Don't forget rule number 6'
Op --0 13:40:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci: religie is in mijn beleving, het claimen van een waarheid, deze vastleggen in een boek en daar dan auteursrechten op claimen en vermeende autoriteit aan verlenen.

waarheid is voor ons mensdommers in gevallen engel(s)entaal

"truth" klinkt als "trough" welke laatste ook meer waarschijnlijk lijkt omdat onze waarheden immers steeds veranderen.
Wij leren onze waarheden uit boeken waarvan de inhoud over het algemeen reeds binnen 1 eeuw totaal gedebunked blijkt te zijn en daarmee dus slechts een tijdgeest vertegenwoordigt waar we doorheen zijn gegaan.

that's the truth/trough

Hetzelfde gebeurt hier op deze site, de lezers begeven zich door al het geschrevene waarmee hun waarheden steeds worden gevormd en vervormd. religie is daarmee ook simpelweg het bij herhaling onafgebroken liegen ofwel re-liegen !

ik ken de absolute waarheid daarin ook niet , jij wel ?

.
Op --0 13:48:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Gerard:

Tetzmol:

Gerard:

De hoogste waarheid is het ontbreken daarvan.

Ik denk eerder dat de hoogste waarheid wel bestaat, maar voor de mens onkenbaar is. Het is namelijk onmogelijk voor ons de allesomvattende werkelijkheid in al z'n aspecten en dimensies waar te nemen. Die werkelijkheid is er namelijk wel en is er ook altijd geweest en zal er ook altijd zijn. Ongeacht welke vorm deze ooit zal aannemen.


Waarheid of werkelijkheid?

De waarheid bevindt zich in de werkelijkheid. Dus zo lang je de ware en volledige werkelijkheid niet waar kan nemen zul je ook nooit de waarheid kennen.
Het verhaal van de blinden die een olifant betasten. De één voelt een poot en zegt, 'een boom'. De ander voelt alleen de staart en zegt, 'hé, een stuk touw'. enz enz.
Zolang ze niet het gehele beeld zien komen ze er niet achter dat de waarheid achter hun waarneming een olifant blijkt te zijn.

(bericht gewijzigd op 20-11-2010 14:04:44)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 13:59:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Whyme:
Grounded:

Ik denk dat elke stroming die zichzelf al bij voorbaat buiten (of boven) een wetenschappelijke beoordeling wil plaatsen, zichzelf diskwalificeerd.

Geef me één goeie reden waarom de wetenschap over wat dan ook, niet een oordeel kan vellen. De redactie van de Donald Duck kan in principe zichzelf ook boven wetenschappelijke beoordeling plaatsen. Maar wordt het realiteitsgehalte van de DD daar groter door?

En de wetenschap heeft zich dus al heel vaak over 'religie' en dergelijke uitgesproken, vergeet dat niet. En vooralsnog blijven weinig tot geen van de claims van 'religie' en dergelijke overeind.

Wetenschap kan niet zeggen wat het juiste is om te doen. Dat is één goede reden.

Wetenschap kan nooit 100% betrouwbare kennis geven. Ik geef toe, het is flauw, maar toch, je weet nooit of je niet toch die zwarte zwaan tegen komt...

Niet wie, wat, of hoe zijn de vragen die er toe doen. Maar 'waarom?' is de vraag. Voor mij tenminste.
pluk de nacht, slapen kan altijd nog.
Op --0 14:38:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9:
Artikel:

Dit brengt ons bij de wetenschap. Veel critici van religie beroepen zich op de wetenschap. Wetenschap is een vruchtbare methode tot het verwerven van kennis, maar veel van haar volgelingen verwarren dit met waarheid. Door deze fundamentalisten is er een religieus luchtje, in de meest negatieve zin van het woord, aan de wetenschap komen te hangen. Wetenschap is echter niet het tegenovergestelde van religie. Beiden houden zich bezig met andere gebieden van de menselijke ervaring. Gebieden die elkaar niet uitsluiten maar aanvullen.


het grootste verschil tussen wetenschap en religie is onderzoek, vraagstelling en gevolgtrekking deze wijkt dusdanig af van de denkwijze bij alle religies dat je niet kunt spreken van een aanvullende werking.

zeer religieuse mensen wetenschappers zullen nooit een proef bedenken die definitief zou aan kunnen tonen of er wel of niet een(of meerdere)god(en) zijn...

want voor wetenschappers moet ook god een inprint op het universum achterlaten deze zullen we op den duur kunnen vinden .
vooraanstaande fysici zeggen zelfs dat we met de huidige kennis al definitief het antwoord kunnen geven god bestaat niet ...
ze zeggen: Als god er zou zijn dan had het universum er anders uitgezien...

http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/article3190465.ece/Hawking__God_creeerde_het_heelal_niet.html
(bericht gewijzigd op 20-11-2010 14:50:12)
Op --0 14:43:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9:
Whyme:

Wetenschap kan nooit 100% betrouwbare kennis geven. Ik geef toe, het is flauw, maar toch,


dit is klinklare onzin meten is weten.
als wetenschap geen 100% betrouwbare kennis geeft zou er nooit een internationaal ruimtestation rond de aarde kunnen zweven
Op --0 14:56:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: @TF9 wie houdt je tegen? Bedenk zelf zo'n proef. Het blijft gewoon het verhaal van die blinden met hun olifant. Wat je ook probeert. Zolang je niet het hele plaatje kan zien in al haar facetten, blijft het gissen en kun je de waarheid hooguit benaderen, maar nooit echt boven tafel krijgen.
Vandaar heet geloven, geloven en is wetenschap telkens weerlegbaar met nieuwe THEORIËN.
(bericht gewijzigd op 20-11-2010 15:04:24)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 14:58:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Tunnelforce9:

Whyme:

Wetenschap kan nooit 100% betrouwbare kennis geven. Ik geef toe, het is flauw, maar toch,


dit is klinklare onzin meten is weten.
als wetenschap geen 100% betrouwbare kennis geeft zou er nooit een internationaal ruimtestation rond de aarde kunnen zweven

Meten is weten? Kom op TF9, wie postte hier nog niet zo lang geleden een link naar 'How long is a piece of string?'
Je weet beter dan dat je nu primair roept!
Is it electrickery?
Op --0 15:03:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded:
Whyme:

Grounded:

Ik denk dat elke stroming die zichzelf al bij voorbaat buiten (of boven) een wetenschappelijke beoordeling wil plaatsen, zichzelf diskwalificeerd.

Geef me één goeie reden waarom de wetenschap over wat dan ook, niet een oordeel kan vellen. De redactie van de Donald Duck kan in principe zichzelf ook boven wetenschappelijke beoordeling plaatsen. Maar wordt het realiteitsgehalte van de DD daar groter door?

En de wetenschap heeft zich dus al heel vaak over 'religie' en dergelijke uitgesproken, vergeet dat niet. En vooralsnog blijven weinig tot geen van de claims van 'religie' en dergelijke overeind.

Wetenschap kan niet zeggen wat het juiste is om te doen. Dat is één goede reden.

Wetenschap kan nooit 100% betrouwbare kennis geven. Ik geef toe, het is flauw, maar toch, je weet nooit of je niet toch die zwarte zwaan tegen komt...

Niet wie, wat, of hoe zijn de vragen die er toe doen. Maar 'waarom?' is de vraag. Voor mij tenminste.


Het plaatsen van religie buiten wetenschappelijke beoordeling is slechts een ontsnappingsclausule; anders blijft er niets van religie over!

Wat is dat 'het juiste doen'? Dat is toch op zichzelf al een cirkelredenering. 'Het juiste' is toch op zichzelf al een menselijke, 'gekunstelde' maat? Of geldt 'het juiste' ook voor kakkerlakken of zo?

'100% betrouwbare kennis' wat is dat dan? Als je feiten niet serieus neemt, neem je het nog serieus dan dat je 's morgens je boterham smeert en naar je werk gaat? Je hebt geen andere keus dan de alledaagse werkelijkheid serieus te nemen. Anders kun je net zo goed 100% lethargisch blijven.
Wat vreemd is, is om er nog een apart systeem (i.c. het 'religieuze') naast te bedenken. Statistisch gezien is dat nog onbetrouwbaarder!!!

Het 'wat' beantwoorden is het 'waarom' uiteindelijk beantwoorden!

Prettig weekend .

(bericht gewijzigd op 20-11-2010 15:14:48)
God? Dat ben je zelluf!
Op --0 15:12:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: jaaaaa tuurlijk als wetenschap niet voor 100% te vertrouwen was dan had je nu niet op je monitor kunnen kijken en deze tekst kunnen lezen. ik zie een priester namelijk niet een algerithme schrijven..
of het moeten bijbel verzen zijn
wetenschap is wetenschap en in de wetenschap geld meten is weten

want zoals Emie ook al zegt door te meten komen we tot nieuwe inzichten oa door te proberen een stukje draad op te meten.
Het is juist een prachtig voorbeeld hoe meten is weten werkt....
(bericht gewijzigd op 20-11-2010 15:16:39)
Op --0 15:14:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Tunnelforce9:

want zoals Emie ook al zegt door te meten komen we tot nieuwe inzichten oa door te proberen een stukje draad op te meten.
Het is juist een prachtig voorbeeld hoe meten is weten werkt....

Daar noem je de magische woorden: Nieuwe Inzichten. Je kan vandaag wel iets 'weten', morgen blijkt dat je het verkeerd wist!
Dat wetenschappelijke 'weten' is dus niet iets absoluuts.
Is it electrickery?
Op --0 15:29:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Er zijn ook dingen die niet te meten zijn TF. Zoals bijv. de eindeloosheid van het heelal. Jij bent ook niet te meten op de 3 dimensionale vorm na dan. Wat JIJ bent kan niet in een reageerbuisje gestopt worden en is onmeetbaar. Maar desondanks ben je er toch. Verklaar dat eens.
En kom nu niet aan met het lulverhaaltje dat het electrische spanningjes zijn in je brein. Want dan vraag ik weer, "waar komen die vandaan?"
Het leven is niet na te maken, net zo min als bewustzijn is te creëren in het lab. Dat is de vraag waar het om gaat in religie. Waar komen we vandaan en wat is het doel. Dat we daarna een leuk boekje schrijven om daarmee een verklaring te geven is nog steeds niet het antwoord.
Wat is datgene dat jou maakt tot TF9. Wat is er zo bijzonder aan die energie dat het bewustzijn kan dragen? Of denk je dat de contactdoos in je huiskamer ook bewustzijn kent?
Om die vraag te beantwoorden zul je het toch moeten zoeken in de hoek van religie en spiritualiteit.
In een lab kunnen we wel leuke stroom creëren maar bewustzijn zal niet lukken. Bewustzijn is niet meetbaar, het kan hooguit waarneembaar worden op het moment dat het zich manifesteert.
(bericht gewijzigd op 20-11-2010 15:44:43)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 15:34:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Als meten écht weten was, waren wetenschappers het wel met elkaar eens...
Voor de rest: zie Tetzmol
Is it electrickery?
Op --0 15:37:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded:
Tetzmol:

Er zijn ook dingen die niet te meten zijn TF. Zoals bijv. de eindeloosheid van het heelal. Jij bent ook niet te meten op de 3 dimensionale vorm na dan. Wat JIJ bent kan niet in een reageerbuisje gestopt worden en is onmeetbaar. Maar desondanks ben je er toch. Verklaar dat eens.
En kom nu niet aan met het lulverhaaltje dat het electrische spanningjes zijn in je brein. Want dan vraag ik weer, "waar komen die vandaan?"
Het leven is niet na te maken, net zo min als bewustzijn is te creëren in het lab. Dat is de vraag waar het om gaat in religie. Waar komen we vandaan en wat is het doel. Dat we daarna een leuk boekje schrijven om daarmee een verklaring te geven is nog steeds niet het antwoord.
Wat is datgene dat jou maakt tot TF9. Wat is er zo bijzonder aan die energie dat het bewustzijn kan dragen? Of denk je dat de cotactdoos in je huiskamer ook bewustzijn kent?
Om di vraag te beantwoorden zul je het toch moeten zoeken in de hoek van religie en spirutualiteit.
In een lab kunnen we wel leuke stroom creëren maar bewustzijn zal niet lukken. Bewustzijn is niet meetbaar, het kan hooguit waarneembaar worden op het moment dat het zich manifesteert.


Maar moet je het antwoord op de vraag wat bewustzijn is nou afleiden uit wat bijvoorbeeld de bijbel erover schrijft of kun je het beter minitieus onderzoeken? (Het bewustzijn is - zo blijkt uit onderzoek - trouwens veel kleiner van omvang dan in het verleden vaak werd gesuggereerd. Maar dat terzijde... )
God? Dat ben je zelluf!
Op --0 15:40:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Gelukkig is het bewustzijn niet zo groot, anders zou je voortdurend in een bizarre trip leven en probeer dan maar te navigeren door de 3D materiële wereld.
Ik heb het trouwens niet over de bijbel maar religie in het algemeen. De bijbel is ook enkel een waarneming van die eerder genoemde tastende blinden.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 15:48:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: het bewustzijn is voortgekomenuit de natuurlijke wil om optimaal te profiteren van omgevingsfactoren.

oftewel voortplantingsdrang
(bericht gewijzigd op 20-11-2010 16:09:14)
Op --0 16:08:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Tunnelforce9:

het bewustzijn is voortgekomenuit de natuurlijke wil om optimaal te profiteren van omgevingsfactoren.

oftewel voortplantingsdrang

En de voortplantingsdrang komt voort uit...? (Blijf zo doorvragen en je komt uiteindelijk uit bij: waar komt alles in godsnaam vandaan?)
(bericht gewijzigd op 20-11-2010 16:11:29)
Is it electrickery?
Op --0 16:11:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Dat verklaart nog niks. Kom eens met wat beters? Want om wil te hebben moet er eerst bewustzijn zijn. Dus die wil hè, waar kwam die uit voort?
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 16:13:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded:
Emie :

Tunnelforce9:

het bewustzijn is voortgekomenuit de natuurlijke wil om optimaal te profiteren van omgevingsfactoren.

oftewel voortplantingsdrang

En de voortplantingsdrang komt voort uit...? (Blijf zo doorvragen en je komt uiteindelijk uit bij: waar komt alles in godsnaam vandaan?)


Nog heel wat vragen om wetenschappelijk te onderzoeken dus! :p
God? Dat ben je zelluf!
Op --0 16:13:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: wel vreemd dat mensen die religieus zijn hele critische vragen stellen aan wetenschappers maar niet over hun eigen religie . terwijl wetenschappers dagelijks bezig zijn met het bekritiseren van eigen werk.
echt iets van met twee maten meten
Op --0 16:18:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Emie :

Als meten écht weten was, waren wetenschappers het wel met elkaar eens...
(...)

"As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain, and as far as they are certain, they do not refer to reality."
Albert Einstein
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op --0 16:21:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded:
Tetzmol:

Dat verklaart nog niks. Kom eens met wat beters? Want om wil te hebben moet er eerst bewustzijn zijn. Dus die wil hè, waar kwam die uit voort?

Misschien is 'wil' wel een eigenschap van de allereerste materie die zich verbond met andere materie en zich vermenigvuldigde / voortplantte? En die zich in complexe organismen vergroot manifesteert.

Of misschien is het wel een eigenschap van alle materie. Tenslotte is alle materie onderdeel van het scheppingsproces van de (al dan niet echt gebeurde) Big Bang?

(Of iets dergelijks............ )


(bericht gewijzigd op 20-11-2010 16:28:31)
God? Dat ben je zelluf!
Op --0 16:21:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci:
Tunnelforce9:

wel vreemd dat mensen die religieus zijn hele critische vragen stellen aan wetenschappers maar niet over hun eigen religie . terwijl wetenschappers dagelijks bezig zijn met het bekritiseren van eigen werk.
echt iets van met twee maten meten

terwijl wetenschappers dagelijks bezig zijn met het bekritiseren van eigen werk.

Is dit een grapje of zo ? hun eigen werk bekritiseren ?
Zodra de meesten hun eerste truuk(proef-werken) hebben kunnen claimen ofwel octrooi of auteursrechten daarop hebben kunnen vestigen dan wordt alles bekritiseerd behalve hun eigen werk want daar verdienen ze hun immers boterham mee !!

Val nooit de hand die je voed af is het credo van de schetenwap die overigens direct is verbonden met de vrijmetselarij.
Binnen die sektes is men ook heilig en soeverein en onschendbaar. Alles daarbuiten mag vrijelijk worden opgeknoopt.

zie de huidige toestand in onze wereld van bankster/ganster-s(i)ektes en hun slaven !

Op --0 16:28:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Grounded:

Tetzmol:

Dat verklaart nog niks. Kom eens met wat beters? Want om wil te hebben moet er eerst bewustzijn zijn. Dus die wil hè, waar kwam die uit voort?

Misschien is 'wil' wel een eigenschap van de allereerste materie die zich verbond met andere materie en zich vermenigvuldigde / voortplantte? En die zich in complexe organismen vergroot manifesteert.

Of misschien is het wel een eigenschap van alle materie. Tenslotte is alle materie onderdeel van het scheppingsproces van de (al dan niet echt gebeurde) Big Bang?

(Of iets dergelijks............ )

Ik kan een eind met je meegaan in je redenatie. Maar stel dat ik in staat ben om jou op materieel gebied exact te copiëren. Dan wil dat nog niet zeggen dat ik een tweede jou heb gecreëerd. Ik heb dan een verzameling atomen, die moleculen vormen die op hun beurt weer cellen vormen, maar verder niks. Gewoon een hoop materie in de vorm van jou, maar jij bent het niet. Omdat JIJ mist. Jij bent dat bewust levende ding die vorm krijgt in die materie die je nu bent.
Wij joden zeggen, het lichaam heeft geen ziel, maar de ziel heeft een lichaam. Begrijp je waar ik op doel?
Dat wat jij echt bent is niet te vangen, in een buisje te stoppen en na te meten. Het is niet wetenschappelijk verklaarbaar, maar desondanks is het er toch.

(bericht gewijzigd op 20-11-2010 16:41:05)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 16:39:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded:
Tetzmol:

...
Ik kan een eind met je meegaan in je redenatie. Maar stel dat ik in staat ben om jou op materieel gebied exact te copiëren. Dan wil dat nog niet zeggen dat ik een tweede jou heb gecreëerd. Ik heb dan een verzameling atomen, die moleculen vormen die op hun beurt weer cellen vormen, maar verder niks. Gewoon een hoop materie in de vorm van jou, maar jij bent het niet. Omdat JIJ mist. Jij bent dat bewust levende ding die vorm krijgt in die materie die je nu bent.
Wij joden zeggen, het lichaam heeft geen ziel, maar de ziel heeft een lichaam. Begrijp je waar ik op doel?
Dat wat jij echt bent is niet te vangen, in een buisje te stoppen en na te meten. Het is niet wetenschappelijk verklaarbaar, maar desondanks is het er toch.'t Schijnt dat eeneiïge tweelingen toch behoorlijk veel op elkaar lijken en veel in elkaars gedrag herkennen.

En wat betreft 'ziel': ik snap niet waarom lichaam en 'ziel' zo van elkaar gescheiden zouden moeten zijn. Oké, dat je een 'geest' hebt is duidelijk maar die is onlosmakelijk verbonden, één zelfs met het lichaam.
Dan zou je eerst het bestaan van een soort onafhankelijke 'ziel' moeten aantonen, me dunkt?
God? Dat ben je zelluf!
Op --0 17:03:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Uit het artikel:

Wanneer men bijvoorbeeld 'het geloof in een opperwezen' als definitie aanvoert, vallen geloofsovertuigingen als het boeddhisme en het taoïsme niet onder de noemer religie, terwijl dit toch wel religieus gestructureerde en geïnspireerde stromingen zijn.


Hieruit lijkt te blijken dat religie wél een goedomschreven begrip is. Anders kan deze alinea bij het vuilnis.
No shit, Sherlock
Op --0 17:09:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Pieter:

Uit het artikel:

Wanneer men bijvoorbeeld 'het geloof in een opperwezen' als definitie aanvoert, vallen geloofsovertuigingen als het boeddhisme en het taoïsme niet onder de noemer religie, terwijl dit toch wel religieus gestructureerde en geïnspireerde stromingen zijn.


Hieruit lijkt te blijken dat religie wél een goedomschreven begrip is. Anders kan deze alinea bij het vuilnis.

Dat kan in ieder geval wel, want het is een cirkel redenering.
'Don't forget rule number 6'
Op --0 17:10:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mysta_XII: Een mens wordt altijd opgevoed door anderen die raad geven in wat mag en wat niet mag. Eens de periode van zelfstandigheid is aangebroken volgen ze de weg van hun 'raadgevers' of gaan ze zelf opnieuw op zoek naar een 'leidend' onderwerp, iets wat groter is dan henzelf.
Take the risk and fly...
Op --0 17:36:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Gerard:
Dat kan in ieder geval wel, want het is een cirkel redenering.


Het is geen cirkelredenering: taoïsme en boeddhisme zijn geen religies volgens deze definitie, MAAR zijn wel religieus gestructureerd.
Dus in de structuur zitten kenmerken van religie, terwijl er geen sprake is van geloof in een opperwezen.
(bericht gewijzigd op 20-11-2010 17:41:04)
Is it electrickery?
Op --0 17:40:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: Leuke discussie tussen Tetzmol en Grounded, waarbij Grounded zijn naam eer aandoet als "down to earth denker". Ik kan echter wel met Tezmol meegaan. Je kunt dagelijkse verschijnselen altijd op meerdere manieren bekijken. Als Grounded een beukenootje in de grond stopt zal hij van het resultaat, de enorme beukenboom, zeggen dat het allemaal wetenschappelijk te verklaren is hoe zoiets is gegroeid. Een beetje biologieboek zal dat inderdaad kunnen verklaren, wetenschappelijk.
En gelijk heeft'ie!

Maar Tetzmol zit op een meer metafysisch niveau. Hij vraagt zich af hoe het mogelijk is dat alle informatie, die nodig is om van zo'n nietig dingetje een boom te bouwen, is opgeslagen in dat beukennootje, en dat dan ook nog iedere keer te herhalen.
En gelijk heeft'ie!

Het blijft altijd weer een wonder, wat je natuurlijk (deels) wetenschappelijk kunt verklaren, maar de essentie is toch een mysterie. Mensen verwonderen zich. Sommigen vinden de verwondering niet voldoende en zoeken een (onzichtbare) oorzaak en dan kan religie zijn. En zo bestaan er meerdere werelden naast elkaar.
(bericht gewijzigd op 20-11-2010 18:14:13)
Op --0 17:43:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: @Mysta
Zie ik daar niet de kabbalistische levensboom in jouw avatar?
Alleen Malkhut, de laagste sefira, mist als ik het goed heb.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 17:46:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Emie :

Het is geen cirkelredenering: taoïsme en boeddhisme zijn geen religies volgens deze definitie, MAAR zijn wel religieus gestructureerd.
Dus in de structuur zitten kenmerken van religie, terwijl er geen sprake is van geloof in een opperwezen.


Gerard geeft het goed aan. Als je beweert dat iets religieus gestructureerd is, dan weet je blijkbaar wat de betekenis van het woord 'religie' is.
De alinea die ik aanhaalde staat op een plaats waar die betekenis nog allerminst zeker is. En dan is het onjuist om een conclusie te trekken.
No shit, Sherlock
Op --0 17:51:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Pieter:

Emie :

Het is geen cirkelredenering: taoïsme en boeddhisme zijn geen religies volgens deze definitie, MAAR zijn wel religieus gestructureerd.
Dus in de structuur zitten kenmerken van religie, terwijl er geen sprake is van geloof in een opperwezen.


Gerard geeft het goed aan. Als je beweert dat iets religieus gestructureerd is, dan weet je blijkbaar wat de betekenis van het woord 'religie' is.
De alinea die ik aanhaalde staat op een plaats waar die betekenis nog allerminst zeker is. En dan is het onjuist om een conclusie te trekken.

Mierenneuker.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 17:55:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: [quote=Gerard]
[quote=Pieter]
Uit het artikel:

Wanneer men bijvoorbeeld 'het geloof in een opperwezen' als definitie aanvoert, vallen geloofsovertuigingen als het boeddhisme en het taoïsme niet onder de noemer religie, terwijl dit toch wel religieus gestructureerde en geïnspireerde stromingen zijn.


Hieruit lijkt te blijken dat religie wél een goedomschreven begrip is. Anders kan deze alinea bij het vuilnis.

Ik heb het gevoel dat de begrippen "religieus" en "spiritueel" hier zo nu en dan door elkaar worden gehaald. De begrippen hebben wel wat met elkaar te maken maar zijn intrinsiek anders.
(bericht gewijzigd op 20-11-2010 18:01:53)
Op --0 17:59:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mysta_XII: Inderdaad, Tetzmol.
Ook al is Malkuth een onderdeel van de levensboom, het Koninkrijk is niet vervat in dit spirituele deel.
Mysta's artistieke/geestelijke vrijheid. Vandaar ook de verlaagde zichtbaarheid, de sluier.
Take the risk and fly...
Op --0 18:00:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: @Socrates.

Dank! Ik durfde dit niet te berde te brengen.
No shit, Sherlock
Op --0 18:01:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Pieter:

Emie :

Het is geen cirkelredenering: taoïsme en boeddhisme zijn geen religies volgens deze definitie, MAAR zijn wel religieus gestructureerd.
Dus in de structuur zitten kenmerken van religie, terwijl er geen sprake is van geloof in een opperwezen.


Gerard geeft het goed aan. Als je beweert dat iets religieus gestructureerd is, dan weet je blijkbaar wat de betekenis van het woord 'religie' is.
De alinea die ik aanhaalde staat op een plaats waar die betekenis nog allerminst zeker is. En dan is het onjuist om een conclusie te trekken.

Volgens mij is de kern van het stuk hierboven dat er geen eenduidige definitie is van het woord religie. Wat dus inhoudt dat er meerdere deeldefinities van dit woord zijn. Je kan dus iets als religieus definieren zonder dat je de allesomvattende betekenis van het woord religie kent.
Op --0 18:04:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci: * Lactantius: Religio komt van religare: het binden van de band tussen god en mens.
* Cicero: Religio komt van relegere: herlezen, overdoen, nauwgezet in acht nemen
* Aulus Gellius: Religio komt van relinquere: achterlaten
* Augustinus: Religio komt van re-eligere: opnieuw verkiezen

Religio komt van religere: verplichten

Wat in alle bovenstaande verklaringen doorschemert is het herzien van een gegeven stelsel en/of wetmatigheid en het claimen en opleggen/verplichten daarvan.
Mensen laten zich echter niet zomaar verpichten tot iets wat ze niet voor waar kunnen nemen daarvoor benodig je kennis(sluwheid) en (door piraterij verkregen) rijkdom of die nu spiritueel of materieel is.
Je dient mensen aan te lijnen aan je waarheid en ze dan ook iets te bieden hebben anders kun je het wel schudden.

De auteur van dit schrijfsel heeft een deel van een afbeelding uit de sixtijnse kapel bijgevoegd en wat dat bewuste plaatje aldaar laat zien is dat de god van het vaticaan de gedaante heeft van een kwal die adam aantipt met zijn tentakels en hem daarmee als verLAMd aan zich doet binden. De aanraking van god is dus te vergelijken met de aanraking van een kwal en die met zijn tentakels vissen (Christus/christenen) aantipt, verdooft(lam) en aanlijnt (registreert) waarna deze vissen dan in verdoofde toestand een langzame en naar gelang ze zich zullen verzetten om zich uit de greep van de giftige dodelijke kwal te verlossen een des te pijnlijkere dood zullen sterven.

Zo een kwal ziet er uit als een engel en heeft ook een kroon en is gezien de kwal (het portugese oorlogschip) volgens biologen zowel het eerste wezen en tevens ook het laatste zal zijn onze alpha en omega.

Wat de kerk heeft gedaan is dit oorlogschip nage-aapt door middel van hemelse gebouwen en engelen en een startkapitaal (goud en lapis lazulli e.a.) waarmee ze de immer op zoek naar meer voedsel en rijkdom de toen nog veelal analfabetiche medemens aan zich hebben gebonden met hun woord.

Op --0 18:38:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Tetzmol:

@Mysta
Zie ik daar niet de kabbalistische levensboom in jouw avatar?
Alleen Malkhut, de laagste sefira, mist als ik het goed heb.

Ik zie een wit vierkantje.
Is it electrickery?
Op --0 18:42:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Samblo:

Pieter:

Emie :

Het is geen cirkelredenering: taoïsme en boeddhisme zijn geen religies volgens deze definitie, MAAR zijn wel religieus gestructureerd.
Dus in de structuur zitten kenmerken van religie, terwijl er geen sprake is van geloof in een opperwezen.


Gerard geeft het goed aan. Als je beweert dat iets religieus gestructureerd is, dan weet je blijkbaar wat de betekenis van het woord 'religie' is.
De alinea die ik aanhaalde staat op een plaats waar die betekenis nog allerminst zeker is. En dan is het onjuist om een conclusie te trekken.

Volgens mij is de kern van het stuk hierboven dat er geen eenduidige definitie is van het woord religie. Wat dus inhoudt dat er meerdere deeldefinities van dit woord zijn. Je kan dus iets als religieus definieren zonder dat je de allesomvattende betekenis van het woord religie kent.


Ja, mooi. Alles is dus religie. En dit artikel is dan een open deur en had beter niet geplaatst kunnen worden.
Halleluja!

Of is dat weer te zwart-wit?
No shit, Sherlock
Op --0 18:43:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Pieter:

Of is dat weer te zwart-wit?

De vraag stellen is hem beantwoorden...
Op --0 18:48:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Emie :

Tetzmol:

@Mysta
Zie ik daar niet de kabbalistische levensboom in jouw avatar?
Alleen Malkhut, de laagste sefira, mist als ik het goed heb.

Ik zie een wit vierkantje.

Ja, je moet hééééél goed kijken om uberhaupt iets te zien. Maar als je goed kijkt zie je de levensboom minus Malkhut oftewel het koninkrijk, de laagste sefira.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 18:50:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci: Bovenstaande zeg ik echter in de wetenschap dat veruit het overgrote deel van de lezers hier dermate is vergiftigd, verlamd, verblind, verdoofd en aangelijnd aan de kroon (die ook een kwal als wapen heeft evenals het vaticaan) dat zij niet meer zullen kunnen waarnemen wat ik hier onder de aandacht probeer te brengen.

tis wat het is .......
Op --0 18:50:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pieter:

@Socrates.

Dank! Ik durfde dit niet te berde te brengen.

Waarom niet? Het is een veel voorkomende verwarring. Prima om dat nog even te vermelden.
Is it electrickery?
Op --0 18:57:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cheshire Cat:
el Vinci:

* Lactantius: Religio komt van religare: het binden van de band tussen god en mens.
* Cicero: Religio komt van relegere: herlezen, overdoen, nauwgezet in acht nemen
* Aulus Gellius: Religio komt van relinquere: achterlaten
* Augustinus: Religio komt van re-eligere: opnieuw verkiezen

Religio komt van religere: verplichten

Wat in alle bovenstaande verklaringen doorschemert is het herzien van een gegeven stelsel en/of wetmatigheid en het claimen en opleggen/verplichten daarvan.
Mensen laten zich echter niet zomaar verpichten tot iets wat ze niet voor waar kunnen nemen daarvoor benodig je kennis(sluwheid) en (door piraterij verkregen) rijkdom of die nu spiritueel of materieel is.
Je dient mensen aan te lijnen aan je waarheid en ze dan ook iets te bieden hebben anders kun je het wel schudden.

De auteur van dit schrijfsel heeft een deel van een afbeelding uit de sixtijnse kapel bijgevoegd en wat dat bewuste plaatje aldaar laat zien is dat de god van het vaticaan de gedaante heeft van een kwal die adam aantipt met zijn tentakels en hem daarmee als verLAMd aan zich doet binden. De aanraking van god is dus te vergelijken met de aanraking van een kwal en die met zijn tentakels vissen (Christus/christenen) aantipt, verdooft(lam) en aanlijnt (registreert) waarna deze vissen dan in verdoofde toestand een langzame en naar gelang ze zich zullen verzetten om zich uit de greep van de giftige dodelijke kwal te verlossen een des te pijnlijkere dood zullen sterven.

Zo een kwal ziet er uit als een engel en heeft ook een kroon en is gezien de kwal (het portugese oorlogschip) volgens biologen zowel het eerste wezen en tevens ook het laatste zal zijn onze alpha en omega.

Wat de kerk heeft gedaan is dit oorlogschip nage-aapt door middel van hemelse gebouwen en engelen en een startkapitaal (goud en lapis lazulli e.a.) waarmee ze de immer op zoek naar meer voedsel en rijkdom de toen nog veelal analfabetiche medemens aan zich hebben gebonden met hun woord.

"We're all mad here."
Op --0 18:59:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: Religie is de manier waarop je naar de wereld wilt kijken.
Daarom is religie in wezen niet veel anders dan atheïsme of wetenschap, het is hetzelfde in een ander jasje. Je zou haast kunnen zeggen dat het een soort persoonlijke smaak is, al is die smaak grotendeels cultureel bepaald.

Daarnaast is religie ingebed in een wereldlijke organisatiestructuur, die eigenlijk geen moer met religie te maken heeft, maar deze louter (eventueel met goede bedoelingen) 'gekaapt' heeft om zo invloed te verkrijgen. Deze organisatiestructuur probeert zichzelf in stand te houden, de mensen die er werken willen ook hun baan niet kwijt...

Verder hebben religieuze mensen soms bijzondere ervaringen, die ze toeschrijven aan hun religie. Atheïsten hebben dat ook wel, maar schrijven die weer toe aan iets dat het beste in hun straatje past.

Dat mensen religie als zeer prettig kunnen ervaren staat hier niet ter discussie, ik ben ook niet voor of tegen religie. Beschouw het alleen als sociale uiting, net zoals mode of hobby's dat zijn.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 19:19:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk: Sorry als dit een domme vraag is, maar:

Wie is Otto Vervloed en wat is diens achtergrond (ivm dit artikel) ?

(bericht gewijzigd op 20-11-2010 19:29:09)
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 19:28:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: @el Vinci:
Uit je laatste reactie spreekt wat ongenoegen over de lezers hier. Is dat omdat er nog niemand heeft gereageerd?
Hier dan een reactie van een licht verbijsterde lezer:
Mensen laten zich echter niet zomaar verpichten tot iets wat ze niet voor waar kunnen nemen daarvoor benodig je kennis(sluwheid) en (door piraterij verkregen) rijkdom of die nu spiritueel of materieel is.
Je dient mensen aan te lijnen aan je waarheid en ze dan ook iets te bieden hebben anders kun je het wel schudden.

Behalve dat ik de zin oogbolklutsend vind, is het een beetje onzin. Mensen laten zich wel degelijk verplichten op grond van "geloof", al was het maar omdat ze van jongs af aan geïndoctrineerd zijn met dreigementen zoals hel en verdoemenis. Wat aanbieden betreft: zie daarvoor mijn eerder geplaatst filmpje "Kissing Hank's ass".


De auteur van dit schrijfsel heeft een deel van een afbeelding uit de sixtijnse kapel bijgevoegd en wat dat bewuste plaatje aldaar laat zien is dat de god van het vaticaan de gedaante heeft van een kwal die adam aantipt met zijn tentakels en hem daarmee als verLAMd aan zich doet binden.

Al eerder op dit forum is deze afbeelding al meerdere malen orde geweest. Inmiddels is er een redelijke consensus (buiten dit forum) dat een grote gelijkenis bestaat met een afbeelding van de daar getekende God en de menselijke hersenen. Een vergelijking met een kwal heb ik nog niet eerder gehoord, en komt mij nogal bizar over.
Maar ja, het is ook bekend dat mensen zien wat ze graag willen zien. En ik zie graag de vergelijking met de hersenen.

(bericht gewijzigd op 20-11-2010 19:35:46)
Op --0 19:33:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Ott Overvloed is in ieder geval iemand die geen gebrek lijdt.
(bericht gewijzigd op 21-11-2010 10:09:36)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 19:34:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
nabuco0: Zonder aan woordzifterij te willen doen weten we allen dat met het woord religie meestal godsdienst bedoeld wordt. Godsdienst is een cultureel product door mensen geschapen en ontwikkeld. Religie dient om het samenleven in gemeenschappen mogelijk te maken door het stellen van regels en wetten voor het aardse leven. De regels zijn altijd tot stand gekomen door een hoogste instantie erkend door de gemeenschap. Alle geloven of religies hebben ook uitleg en verklaringen voor gene zijde van het leven . Ze dweilen de angst voor de dood op door te stellen dat de dood niet het einde is. Religie moest en moet de angsten voor een zinloos bestaan verwijderen bij de mensen en hoop creëren. Religie moet zin in het leven installeren en de dood verzachten. Kortom religie is een belofte op beterschap, Het is de basis voor menselijke hoop het stelt regels en wetten en het stempelt het leven door overgangsrites.
Op --0 19:41:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci:
Socrates:

@el Vinci:
Uit je laatste reactie spreekt wat ongenoegen over de lezers hier. Is dat omdat er nog niemand heeft gereageerd?
Hier dan een reactie van een licht verbijsterde lezer:
Mensen laten zich echter niet zomaar verpichten tot iets wat ze niet voor waar kunnen nemen daarvoor benodig je kennis(sluwheid) en (door piraterij verkregen) rijkdom of die nu spiritueel of materieel is.
Je dient mensen aan te lijnen aan je waarheid en ze dan ook iets te bieden hebben anders kun je het wel schudden.

Behalve dat ik de zin oogbolklutsend vind, is het een beetje onzin. Mensen laten zich wel degelijk verplichten op grond van "geloof", al was het maar omdat ze van jongs af aan geïndoctrineerd zijn met dreigementen zoals hel en verdoemenis. Wat aanbieden betreft: zie daarvoor mijn eerder geplaatst filmpje "Kissing Hank's ass".


De auteur van dit schrijfsel heeft een deel van een afbeelding uit de sixtijnse kapel bijgevoegd en wat dat bewuste plaatje aldaar laat zien is dat de god van het vaticaan de gedaante heeft van een kwal die adam aantipt met zijn tentakels en hem daarmee als verLAMd aan zich doet binden.

Al eerder op dit forum is deze afbeelding al meerdere malen orde geweest. Inmiddels is er een redelijke consensus (buiten dit forum) dat een grote gelijkenis bestaat met een afbeelding van de daar getekende God en de menselijke hersenen. Een vergelijking met een kwal heb ik nog niet eerder gehoord, en komt mij nogal bizar over.
Maar ja, het is ook bekend dat mensen zien wat ze graag willen zien. En ik zie graag de vergelijking met de hersenen.


ongenoegen niet tis meer een vorm van bezorgdheid want kennelijk wordt bij het woord religie het woord kapitaal totaal vergeten. Rome is de rijkste en misdadigste staat ter wereld.
The guys can do what they want !!
Hun god heeft ze onschendbaar gemaakt, daar moet je dan wel brains voor hebben ja en jij mag er die dan ook in zien maar ik zie er dus iets geheel anders in.
Op --0 20:15:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: Het fresco in de Sixtijnse Kapel heeft als titel "De schepping van Adam", dit wordt in de regel opgevat als "het moment waarop God Adam schept". Toch kan je de titel ook anders opvatten, dan is het "God door Adam geschapen". Zou dit fresco misschien het moment verbeelden waarin Adam God in zijn gedachten (hersenen) voor het eerst voorstelt?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 20:24:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: @el Vinci:
Ik ga even niet je laatste reactie quoten van 20:15:02. Daarin is iets heel erg mis gegaan. Kijk 'ns hoe je moet quoten, onderaan bij "klik hier voor extra reageer opties".
Dan zie je hoe je "quote" en "/quote" moet gebruiken. Scheelt een stuk in de helderheid van het verhaal!


ongenoegen niet tis meer een vorm van bezorgdheid want kennelijk wordt bij het woord religie het woord kapitaal totaal vergeten. Rome is de rijkste en misdadigste staat ter wereld.
The guys can do what they want !!
Hun god heeft ze onschendbaar gemaakt, daar moet je dan wel brains voor hebben ja en jij mag er die dan ook in zien maar ik zie er dus iets geheel anders in.

Ik kan het echt niet meer volgen.
(bericht gewijzigd op 20-11-2010 20:36:44)
Op --0 20:35:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Meneer Glimlach:

Het fresco in de Sixtijnse Kapel heeft als titel "De schepping van Adam", dit wordt in de regel opgevat als "het moment waarop God Adam schept". Toch kan je de titel ook anders opvatten, dan is het "God door Adam geschapen". Zou dit fresco misschien het moment verbeelden waarin Adam God in zijn gedachten (hersenen) voor het eerst voorstelt?


Het is dus eigenlijk de vraag die Karen Armstrong stelt in haar boek "Een geschiedenis van God": Heeft God de Mens geschapen of heeft de Mens God geschapen". Eigenlijk dus perfect verbeeld in het fresco!
Op --0 20:39:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci:
Socrates:

Meneer Glimlach:

Het fresco in de Sixtijnse Kapel heeft als titel "De schepping van Adam", dit wordt in de regel opgevat als "het moment waarop God Adam schept". Toch kan je de titel ook anders opvatten, dan is het "God door Adam geschapen". Zou dit fresco misschien het moment verbeelden waarin Adam God in zijn gedachten (hersenen) voor het eerst voorstelt?


Het is dus eigenlijk de vraag die Karen Armstrong stelt in haar boek "Een geschiedenis van God": Heeft God de Mens geschapen of heeft de Mens God geschapen". Eigenlijk dus perfect verbeeld in het fresco!


Het gaat erom dat Adam de eerste mens was die een geregistreerde naam heeft en dus in naam en a-dres werdt aangelijnd aan het instituut van God die het woord is zo staat beschreven in de bijbel.
In het begin was het woord en het woord was bij god en het woord was god.
Die geregistreerde naam Adam waarvan god dus claimt auteur en eigenaar en daarmee dus crediteur meent te zijn.
Adam werkt zich te pleuris maar omdat hij is ingeschreven in het geboorteregister van het god-instituut en een door hun geauthoriseerde naam en vijgeblad/ a-dress draagt mag hij voor de schulden die dit instituut op zijn naam maakt borg staan en boeten.

Adam is dus een door de reliegers in het leven geroepen artificiele stroman een tweede personality , een heilige geest die de kerk staat en wetenschap dient als een slaaf.
Ik heb een beetje weinig tijd om te reageren maar lees dit eens en koppel dit eens aan religie en kerk staat en wetenschap en dan zal er mogelijk al wel een lichtje gaan branden bij je.

http://www.freedom-school.com/mary_elizabeth_croft.pdf

En als je het piramidespel van babylon eenmaal doorziet dan zul je waarschijnlijk ook wat anders tegen mijn schrijfsels aan kijken.

groet
Op --0 21:26:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Olav: Ik heb er maar een ding op te melden, en dat is dat religie nog altijd gewoon door mensen is bedacht met alles erop en eraan.

Ik kan ook maar weer eens doorlinken naar deze meneer hier:

http://www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=129305

"ze hebben echt mensen wijsgemaakt dat er een onzichtbare man is ergens in de hemel die alles ziet wat je doet en alles regelt en die een lijstje heeft met 10 dingen die niet mogen en als je het dan toch doet dan heeft hij een speciaal plekje voor je met vuur en demonen en rook en martelingen en lijden en daar mag je dan branden en gillen en wegrotten tot het einde der tijden. Maar hij houdt van je. En hij wil ook je geld".

Je kan zeggen dat dit van slechte smaak getuigt, maar dat kan je niet van John Lennon:(vrij vertaald
"stel je voor dat er geen hemel of hel zou zijn, geen religie, geen landen, niks om voor te sterven of te doden, dat alle mensen gewoon zouden leven in vrede en bij de dag, wat een droom zou dat zijn!"
Op --0 21:49:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ Olav

Als je George Carlin aanhaalt getuigt dat ALTIJD van bovengemiddelde smaak.
Althans, volgens mij.
(bericht gewijzigd op 20-11-2010 21:53:41)
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 21:53:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Otto Vervloed:

Specifiekere vragen kan ik eventueel beantwoorden al ben ik nog niet van plan mijn persoonlijke identiteit prijs te geven...

Tuurlijk niet!
Dat doen wij wel voor je...
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 22:14:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cheshire Cat:
Otto Vervloed:

Luk:

Sorry als dit een domme vraag is, maar:

Wie is Otto Vervloed en wat is diens achtergrond (ivm dit artikel) ?Grappig dat je dat vraagt Luk. Waarom komt bij dit artikel wel de vraag naar de auteur bij je op en bij andere niet? Zal een tipje van de sluier oplichten. Tetzmol had het door. Mijn naam is geinspireerd op het postuum verschenen boek Conquest of Abundance van Paul Feyerabend. In dit boek zette hij grote vraagtekens bij de abstractie als essentieel onderdeel van de wetenschappelijke methode, onze technocratische samenleving en de academische wijsbegeerte. Abstractie doet volgens hem tekort aan de overvloed van zijnswijzen. Abstractie is een dictatoriale methode waarbij zaken die buiten de kaders vallen worden weggemaaid. Overvloed is dus al wat is en valt niet te vangen in theoretische beschouwingen. De beroemde uitspraak van Wittgenstein: "Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen." is dan ook vaak verkeerd begrepen. Wittgenstein praat hier over de logica en zegt in zijn Tractatus eigenlijk dat de logica een onvolkomen instrument is om "alles was der Fall ist" te verklaren.

Begrijp niet precies wat je wil weten over mijn achtergrond. Specifiekere vragen kan ik eventueel beantwoorden al ben ik nog niet van plan mijn persoonlijke identiteit prijs te geven...

Bij deze dan:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tractatus_Logico-Philosophicus

Messchien ten overvloede...
(bericht gewijzigd op 20-11-2010 22:16:38)
"We're all mad here."
Op --0 22:15:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: @ Olav, Carlin is zeker te gek en de religies zijn inderdaad door mensen geschapen. De religieuze ervaring echter is nog van voor de religies en is iets wat een mens overkomt in plaats van dat de mens het zelf schept.
(bericht gewijzigd op 20-11-2010 22:22:05)
Op --0 22:21:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Samblo:

@ Olav, Carlin is zeker te gek en de religies zijn inderdaad door mensen geschapen. De religieuze ervaring echter is nog van voor de religies en is iets wat een mens overkomt in plaats van dat de mens het zelf schept.

Religieuze of spirituele ervaring?
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 22:32:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Samblo:

@ Olav, Carlin is zeker te gek en de religies zijn inderdaad door mensen geschapen. De religieuze ervaring echter is nog van voor de religies en is iets wat een mens overkomt in plaats van dat de mens het zelf schept.

Mee eens, al zou ik zelf hier 'spirituele ervaring' gebruikt hebben. Uit spirituele ervaring komt uiteindelijk de religie tevoorschijn.
Is it electrickery?
Op --0 22:34:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Hee Mars, je was me voor terwijl ik zat te denken.
Is it electrickery?
Op --0 22:35:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Socrates:

Ik heb het gevoel dat de begrippen "religieus" en "spiritueel" hier zo nu en dan door elkaar worden gehaald. De begrippen hebben wel wat met elkaar te maken maar zijn intrinsiek anders.

Er is eigenlijk bijzonder weinig verschil tussen het religie en spiritualiteit. Wel gebruiken mensen die zich niet-religieus wanen het laatste woord om hun religieuze ervaringen te beschrijven.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spiritualiteit
Op --0 22:37:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ Samblo

Ik bedoelde dus, wat Emie zegt.

Spiritualiteit en religie zie ik echt als twee afzonderlijke dingen.
Spiritualiteit is een ervaring met een 'hogere macht', hoe je dat dan ook zelf ervaart.

Religie is de flauwekul die eromheen gebouwd wordt.
Bedevaarten, tempels, boeken, lezingen door 'ervaringsdeskundigen' of 'geleerden' en heilige dagen.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 22:42:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Emie :

Hee Mars, je was me voor terwijl ik zat te denken.

Dan zitten we op dezelfde golflengte en dus allebei goed bezig!
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 22:43:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Samblo:

Socrates:

Ik heb het gevoel dat de begrippen "religieus" en "spiritueel" hier zo nu en dan door elkaar worden gehaald. De begrippen hebben wel wat met elkaar te maken maar zijn intrinsiek anders.

Er is eigenlijk bijzonder weinig verschil tussen het religie en spiritualiteit. Wel gebruiken mensen die zich niet-religieus wanen het laatste woord om hun religieuze ervaringen te beschrijven.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spiritualiteit

Hmm, ik associeer religie toch nog steeds erg met organisaties/kerken en dat geldt niet voor spiritualiteit, die kun je prima ervaren zonder ooit met een religie in aanraking te zijn gekomen. Geworden geweest.
Is it electrickery?
Op --0 22:43:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Emie :

Samblo:

Socrates:

Ik heb het gevoel dat de begrippen "religieus" en "spiritueel" hier zo nu en dan door elkaar worden gehaald. De begrippen hebben wel wat met elkaar te maken maar zijn intrinsiek anders.

Er is eigenlijk bijzonder weinig verschil tussen het religie en spiritualiteit. Wel gebruiken mensen die zich niet-religieus wanen het laatste woord om hun religieuze ervaringen te beschrijven.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spiritualiteit

Hmm, ik associeer religie toch nog steeds erg met organisaties/kerken en dat geldt niet voor spiritualiteit, die kun je prima ervaren zonder ooit met een religie in aanraking te zijn gekomen. Geworden geweest.

Dat begrijp ik. Punt is alleen dat daar nu juist het misverstand ligt. Religie behelst veel meer dan enkel de organisaties. Volgens mij is dat ook wat Otto duidelijk probeerde te maken in dit stuk.
Op --0 22:52:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Marsepars:

@ Samblo

Ik bedoelde dus, wat Emie zegt.

Spiritualiteit en religie zie ik echt als twee afzonderlijke dingen.
Spiritualiteit is een ervaring met een 'hogere macht', hoe je dat dan ook zelf ervaart.

Religie is de flauwekul die eromheen gebouwd wordt.
Bedevaarten, tempels, boeken, lezingen door 'ervaringsdeskundigen' of 'geleerden' en heilige dagen.

Dat is ook een deel van religie. Daar ligt dus ook de spraakverwarring. Wanneer je het woord religie haar betekenis van 'spiritualiteit' ontzegt doe je tekort aan al die mensen die hun spiritualiteit als religieus ervaren. Religie is meer dan enkel het skelet wat om de ervaring is heen gebouwd. Religie duidt ook op de ervaring zelf. Wanneer mensen zichzelf als religieus persoon bestempelen wil dat helemaal niet zeggen dat zij ook een dogmatisch zijn of van instituties afhankelijk zijn voor hun ervaring. Zou een heleboel misverstanden in discussies schelen wanneer gelovigen niet meteen werden afgerekend op de misdaden van overkoepelende structuren.
Op --0 23:00:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Samblo:
Zou een heleboel misverstanden in discussies schelen wanneer gelovigen niet meteen werden afgerekend op de misdaden van overkoepelende structuren.

Dat zou mooi zijn inderdaad.
Maar een Katholiek is toch een aanhanger van een organisatie die hele enge dingen beweert. Ik neem de Katholiek niet kwalijk dat hij gelooft, maar wel dat hij die organisatie steunt.
Dit is maar één voorbeeldje natuurlijk.
Denk dat het voor veel mensen heel moeilijk is om die associatie los te laten. Mijn moeder (gelovig, RK) begreep pas op hoge leeftijd dat er verschil was tussen geloof en kerk. Dat heb ik altijd kwalijk gevonden, omdat het haar in haar leven ernstig beperkt heeft. (De regels van de RK kerk: alles is verboden, behalve wat mag en dat is verplicht - Fons Jansen; het maakte haar in feite ongelukkig en dat neem ik de kerk kwalijk.)
Is it electrickery?
Op --0 23:08:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Klopt Samblo, ik ben ook religieus. Maar de laatste keer dat ik in de synagoge was is 34 jaar geleden toen ik 14 was. Ik heb dus niets uitstaande met instituties maar ik zie mezelf wel als religieus. Al die dogma's die gepredikt worden remmen alleen maar de spirituele groei mijns inziens. Vandaar dat al die instellingen ook stagneren in hun groei en besef.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 23:16:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Samblo:

Zou een heleboel misverstanden in discussies schelen wanneer gelovigen niet meteen werden afgerekend op de misdaden van overkoepelende structuren.


Dat sowieso.
Maar ik stel geloof ook niet gelijk aan religie.

Samblo:

Wanneer je het woord religie haar betekenis van 'spiritualiteit' ontzegt doe je tekort aan al die mensen die hun spiritualiteit als religieus ervaren.

Dat is hun eigen keuze, dus daar heb je een punt ja.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 9:05:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded: "... Wetenschap is echter niet het tegenovergestelde van religie. Beiden houden zich bezig met andere gebieden van de menselijke ervaring. ..."

Otto, kun je eens uitleggen hoe degenen die beweren dat dat soort 'menselijke ervaringen' niet geschikt zijn om ter beoordeling aan de wetenschap voor te leggen (en dit ook nooit zullen zijn), dit eigenlijk zo zeker weten? Op grond van welke steekhoudende argumenten durven ze dit eigenlijk te beweren? (Hebben zij het licht gezien dat ze dit weten? Of hebben ze dat bij hun geboorte meegekregen die 'kennis'?)
Het lijkt er tenslotte op dat jij het met die mensen eens bent.

Edit. Mijn voorlopige conclusie over de betekenis van het woord 'religie' is: dat waarvan mensen beweren dat het staat boven wetenschappelijke beoordeling en waarbij ze zich verschuilen achter vaagheid!
(bericht gewijzigd op 21-11-2010 12:10:39)
God? Dat ben je zelluf!
Op --0 11:09:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Grounded:

"... Wetenschap is echter niet het tegenovergestelde van religie. Beiden houden zich bezig met andere gebieden van de menselijke ervaring. ..."

Otto, kun je eens uitleggen hoe degenen die beweren dat dat soort 'menselijke ervaringen' niet geschikt zijn om ter beoordeling aan de wetenschap voor te leggen (en dit ook nooit zullen zijn), dit eigenlijk zo zeker weten? Op grond van welke steekhoudende argumenten durven ze dit eigenlijk te beweren? (Hebben zij het licht gezien dat ze dit weten? Of hebben ze dat bij hun geboorte meegekregen die 'kennis'?)
Het lijkt er tenslotte op dat jij het met die mensen eens bent.

Ik verwijs hier terug naar mijn antwoord op Luk. Wetenschap is gebaseerd op abstractie en doet vanuit haar methode onrecht aan de oneindige veelheid van zijn. Verder pretendeert wetenschap ethisch neutraal te zijn. Of zij dit werkelijk is is maar de vraag natuurlijk, maar los daar van is de wetenschappelijk methode niet geschikt om ethische vraagstukken op te lossen. De enkele pogingen die de wetenschap heeft ondernomen dit wel te doen (gametheory) zijn dan ook jammerlijk mislukt. Tot slot betreur ik dat ik mijn belofte te zwijgen nu alweer twee keer niet ben nagekomen en sluit ik me aan bij Tetzmol die dit onderwerp al eerder in deze discussie met jou behandeld heeft....
(bericht gewijzigd op 21-11-2010 12:23:45)
Op --0 0:22:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded:
Otto Vervloed:

Grounded:

"... Wetenschap is echter niet het tegenovergestelde van religie. Beiden houden zich bezig met andere gebieden van de menselijke ervaring. ..."

Otto, kun je eens uitleggen hoe degenen die beweren dat dat soort 'menselijke ervaringen' niet geschikt zijn om ter beoordeling aan de wetenschap voor te leggen (en dit ook nooit zullen zijn), dit eigenlijk zo zeker weten? Op grond van welke steekhoudende argumenten durven ze dit eigenlijk te beweren? (Hebben zij het licht gezien dat ze dit weten? Of hebben ze dat bij hun geboorte meegekregen die 'kennis'?)
Het lijkt er tenslotte op dat jij het met die mensen eens bent.

Ik verwijs hier terug naar mijn antwoord op Luk. Wetenschap is gebaseerd op abstractie en doet vanuit haar methode onrecht aan de oneindige veelheid van zijn. Verder pretendeert wetenschap ethisch neutraal te zijn. Of zij dit werkelijk is is maar de vraag natuurlijk, maar los daar van is de wetenschappelijk methode niet geschikt om ethische vraagstukken op te lossen. De enkele pogingen die de wetenschap heeft ondernomen dit wel te doen (gametheory) zijn dan ook jammerlijk mislukt. Tot slot betreur ik dat ik mijn belofte te zwijgen nu alweer twee keer niet ben nagekomen en sluit ik me aan bij Tetzmol die dit onderwerp al eerder in deze discussie met jou behandeld heeft....


Veel dank voor je antwoord Otto!
Maar ik begrijp je niet helemaal. Aan de ene kant relativeer je de waarde van de wetenschappelijke methode omdat deze te abstract is. Vervolgens voer je als 'bewijs' de ethiek op welke misschien wel de aller-abstractste van alle 'zaken' op deze planeet is.

Edit: Om nog maar te zwijgen over de abstractheid van 'religie'! Religie is toch de 'vleesgeworden' abstractie! (Ik ben me bewust van de contradictie in deze laatste zin .)

Fijne zondag!

(bericht gewijzigd op 21-11-2010 13:06:40)
God? Dat ben je zelluf!
Op --0 0:41:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
el Vinci:


Het gaat erom dat Adam de eerste mens was die een geregistreerde naam heeft en dus in naam en a-dres werdt aangelijnd aan het instituut van God die het woord is zo staat beschreven in de bijbel.
In het begin was het woord en het woord was bij god en het woord was god.
Die geregistreerde naam Adam waarvan god dus claimt auteur en eigenaar en daarmee dus crediteur meent te zijn.
Adam werkt zich te pleuris maar omdat hij is ingeschreven in het geboorteregister van het god-instituut en een door hun geauthoriseerde naam en vijgeblad/ a-dress draagt mag hij voor de schulden die dit instituut op zijn naam maakt borg staan en boeten.

Adam is dus een door de reliegers in het leven geroepen artificiele stroman een tweede personality , een heilige geest die de kerk staat en wetenschap dient als een slaaf.
Ik heb een beetje weinig tijd om te reageren maar lees dit eens en koppel dit eens aan religie en kerk staat en wetenschap en dan zal er mogelijk al wel een lichtje gaan branden bij je.

http://www.freedom-school.com/mary_elizabeth_croft.pdf

En als je het piramidespel van babylon eenmaal doorziet dan zul je waarschijnlijk ook wat anders tegen mijn schrijfsels aan kijken.

groetGoh, heel apart!
(bericht gewijzigd op 21-11-2010 13:14:45)
Op --0 13:05:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Marsepars:

@ Samblo

Ik bedoelde dus, wat Emie zegt.

Spiritualiteit en religie zie ik echt als twee afzonderlijke dingen.
Spiritualiteit is een ervaring met een 'hogere macht', hoe je dat dan ook zelf ervaart.

Religie is de flauwekul die eromheen gebouwd wordt.
Bedevaarten, tempels, boeken, lezingen door 'ervaringsdeskundigen' of 'geleerden' en heilige dagen.

Op --0 13:13:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9:
Marsepars:
Spiritualiteit is een ervaring met een 'hogere macht', hoe je dat dan ook zelf ervaart


een hogere macht in je broek zal je bedoelen
Op --0 13:22:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: Elvinci denkt dat de vrijmetselaars allemaal slecht zijn hij vergeet dat dat niet de vrijmetselaars zijn maar juist de illuminatie.

Tetzmol zegt dat 2 mensen nooit het zelfde kunnen zijn. maar stel je kloont een embryo 2 keer en vervolgens stop je de foetussen in een kunstmatige baarmoeder en sluit ze direkt na de geboorte op in 2 identieke ruimtes waarbij ALLE omgevings factoren hetzelfde zijn .
in hoeverre zullen ze identiek gedrag vertonen ?

en wat is spirutaliteit ? kunnen jullie daar ook een definitie van geven ?

Op --0 13:37:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Socrates:

De auteur van dit schrijfsel heeft een deel van een afbeelding uit de sixtijnse kapel bijgevoegd en wat dat bewuste plaatje aldaar laat zien is dat de god van het vaticaan de gedaante heeft van een kwal die adam aantipt met zijn tentakels en hem daarmee als verLAMd aan zich doet binden.
--------------------------------------------------------------------------------
Al eerder op dit forum is deze afbeelding al meerdere malen orde geweest. Inmiddels is er een redelijke consensus (buiten dit forum) dat een grote gelijkenis bestaat met een afbeelding van de daar getekende God en de menselijke hersenen. Een vergelijking met een kwal heb ik nog niet eerder gehoord, en komt mij nogal bizar over.
Maar ja, het is ook bekend dat mensen zien wat ze graag willen zien. En ik zie graag de vergelijking met de hersenen.


Ikzelf denk zeker te weten dat het om het vliegend spaghettimonster gaat: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegend_Spaghettimonster

En deze: fficial&prmd=iv&source=lnms&tbs=isch:1&ei=RCPpTNfvPMSfOqSzjIgK&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&ved=0CBIQ_AU&biw=1432&bih=707" target="_Blank">http://www.google.nl/images?q=spaghettimonster&hl=nl&client=firefox-a&hs=D3&rls=org.mozilla:nl fficial&prmd=iv&source=lnms&tbs=isch:1&ei=RCPpTNfvPMSfOqSzjIgK&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&ved=0CBIQ_AU&biw=1432&bih=707
(bericht gewijzigd op 21-11-2010 15:04:23)
No shit, Sherlock
Op --0 14:49:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci:
Tunnelforce9:

Elvinci denkt dat de vrijmetselaars allemaal slecht zijn hij vergeet dat dat niet de vrijmetselaars zijn maar juist de illuminatie.

Tetzmol zegt dat 2 mensen nooit het zelfde kunnen zijn. maar stel je kloont een embryo 2 keer en vervolgens stop je de foetussen in een kunstmatige baarmoeder en sluit ze direkt na de geboorte op in 2 identieke ruimtes waarbij ALLE omgevings factoren hetzelfde zijn .
in hoeverre zullen ze identiek gedrag vertonen ?

en wat is spirutaliteit ? kunnen jullie daar ook een definitie van geven ?


Nee ik denk niet dat alle masons slechts zijn evenals alle gelovigen.
Het zijn de drijvende krachten van de masterbrains achter deze instituten die simpelweg duivels zijn te noemen.

spiritus = lucht(geest) te vergelijken met de financiele luchtballonen die door mensen worden gecreeerd. Ze bestaan in weze niet maar omdat we er in geloven zijn ze levensbepalend voor ons !

De spirit van de banken en koninkrijkenwereld e.d. is met zekerheid levensbedreigend en allesbepalend terwijl zij enkel maar kunnen bestaan omdat wij er in geloven.

Op --0 14:50:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: Hey Pieter, zou zo maar kunnen. Hier een fotootje van mijn bijbel.

(bericht gewijzigd op 21-11-2010 15:33:28)
Op --0 15:31:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL: Ollah,

Die Vervloed, heeft toch niet gezwegen Man, wa kan jou het schelen?

Altijd goed natuurlijk een blog over religie, gegarandeerd vele reacties.
Errrg leuke vondst trouwens: reliegie van: el Vinci of Marsepars of ... ere wie ere toekom(s)t

Redaxie, misschien een Religiedossier aanmaken?
Tot die tijd: wat ik in deze discussielijn nog mis is de pijnappelklier ook wel het derde - spirituele - oog. Zie o.a.

http://www.grenswetenschap.nl/blogs/De-brug-naar-de-andere-wereld/
http://www.grenswetenschap.nl/blogs/De-kosmische-antenne/
Op Hyves, maar geschreven nav GW.nl
http://testinggod.hyves.nl/forum/1566697/mkDG/De_reli_kwab_ofwel_de_pijnappelklier/
http://www.paramacxa.nl/vrijmetselaars.htm

etc etc
RR
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op --0 16:09:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Socrates:

Hey Pieter, zou zo maar kunnen. Hier een fotootje van mijn bijbel.Oepsie!
No shit, Sherlock
Op --0 16:14:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Tunnelforce9:

Marsepars:
Spiritualiteit is een ervaring met een 'hogere macht', hoe je dat dan ook zelf ervaart


een hogere macht in je broek zal je bedoelen

Dat is de allerhoogste macht.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 16:37:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: foutje....
(bericht gewijzigd op 21-11-2010 19:48:25)
Op --0 19:46:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Grounded:

Veel dank voor je antwoord Otto!
Maar ik begrijp je niet helemaal. Aan de ene kant relativeer je de waarde van de wetenschappelijke methode omdat deze te abstract is. Vervolgens voer je als 'bewijs' de ethiek op welke misschien wel de aller-abstractste van alle 'zaken' op deze planeet is.

Edit: Om nog maar te zwijgen over de abstractheid van 'religie'! Religie is toch de 'vleesgeworden' abstractie! (Ik ben me bewust van de contradictie in deze laatste zin .)

Fijne zondag!


Ethiek is toch juist heel concreet? Op filosofie faculteiten wordt het zelfs 'praktische wijsbegeerte' genoemd. Je kan het natuurlijk zo abstract maken als je zelf wilt maar in de kern gaat het over alledaagse vraagstukken. Religie is in haar kern ook niet abstract. De oerervaring van het religieuze valt weliswaar niet in woorden uit te drukken maar is een immanente ervaring die niets met abstracte redenaties te maken heeft. Begrijp me niet verkeerd: ik verwerp de wetenschap niet. Zij is echter, in tegenstelling tot wat vele wetenschapsfundi's geloven, niet alomvattend. Juist jouw vraag bevestigd mijn punt. Wanneer je met een wetenschappelijk oog naar religie en ethiek kijkt worden het opeens zeer abstracte zaken terwijl zij op zichzelf bijzonder concreet zijn. Voor de uniciteit van het individuele is geen plek in de wetenschappelijke methode.
(bericht gewijzigd op 22-11-2010 1:57:21)
Op --0 1:54:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Otto Vervloed:

Luk:

Sorry als dit een domme vraag is, maar:

Wie is Otto Vervloed en wat is diens achtergrond (ivm dit artikel) ?Grappig dat je dat vraagt Luk. Waarom komt bij dit artikel wel de vraag naar de auteur bij je op en bij andere niet? ...

Omdat ik de aanzet van het artikel
"Het woord religie roept heftige emoties op bij veel GW-lezers. We kunnen gerust zeggen dat dit woord al heel wat heetgebakerde discussies op haar geweten heeft gehad. Veel van die discussies komen door een onbekendheid met de betekenis"

en het daaropvolgende

"In dit blog zal ik proberen opheldering te verschaffen over dit gevleugelde woord"

heel interessant vond. En ik (dus) een objectieve kijk op de zaken verwachtte. Wat ook door de opsomming van de Latijnse woordjes werd versterkt.
Maar blijkbaar komt het toch allemaal vanuit een "eigen mening" en is het gekleurd. Vandaar dat ik me afvroeg wat je achtergrond is om te weten wat eigenlijk de bedoeling was. Als die niet is "een objectieve kijk op het woord religie werpen" weet ik graag vanuit welke hoek de "opheldering" komt.
En omdat bij de meeste artikels en reacties elders duidelijk is wanneer iemand zijn mening verkondigt en wàt die is, en nu de schijn van objectieve opheldering over dit geladen woord werd gewekt (volgens mij toch, ik trapte er toch in ) stelde ik me de vraag. Vandaar dus.

(bericht gewijzigd op 22-11-2010 2:42:21)
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 2:38:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Otto Vervloed:

@ Luk,

... Verder vraag ik me af wat voor ´kleur' jij mij toe denkt te dichten. ...


Dàt is nu net waar ik niet uit kom. Maar neutraal en objectief voelt het niet aan. Vandaar dat ik me afvroeg vanuit welke achtergrond dit stukje geschreven is. Heeft niets met "al dan niet stroken met mijn mening" te maken volgens mij.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 3:40:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Luk:

Otto Vervloed:

@ Luk,

... Verder vraag ik me af wat voor ´kleur' jij mij toe denkt te dichten. ...


Dàt is nu net waar ik niet uit kom. Maar neutraal en objectief voelt het niet aan. Vandaar dat ik me afvroeg vanuit welke achtergrond dit stukje geschreven is. Heeft niets met "al dan niet stroken met mijn mening" te maken volgens mij.

Hoop dat ik ondertussen genoeg over mijn achtergrond duidelijk heb gemaakt. Vermoed toch ten stelligste dat wanneer ik vanuit een atheistisch paradigma dit stuk geschreven had jij niet de vraag naar mijn achtergrond had gesteld en ook niet had geklaagd over de gekleurdheid van het stuk...
(bericht gewijzigd op 22-11-2010 15:26:28)
Op --0 15:26:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Een dier heeft geen geest.
Daarom kan een dier NIET ''geloven''
Die weet niet het verschil tussen kwaad en goed,zichtbaar en onzichtbaar.
Alleen de mens heeft ''daardoor'' de mogelijkheid te communiceren.
ALLE mensen geloven,die hebben een vrije wil ,die een dier niet heeft
geest/persoon.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 15:51:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9:
Armuth:

(Dieren) Die weten niet het verschil tussen kwaad en goed,zichtbaar en onzichtbaar.


ik ben er van overtuigd dat chimansees wel degelijk het verschil tussen goed en kwaad kennen.

als er iemand uit de groep wordt gepest neemt soms een oudere chimpanse het op voor degene die wordt gepest.
dus ja wat is geest ?

En trouweens er zijn veel soorten dieren die in de zomer een voorraad voedsel aanleggen voor in de winter .
He verklaar je dat ? waarom zouden ze dat doen ? hebben deze dieren geen geest ?

wat is dan het verwschil tussen instinct en geest ?
er zit geen verschil in het is doorweven met elkaar en beide hebben de oorsprong in de hersenen en dus hebben beide een natuurkundige basis.
(bericht gewijzigd op 22-11-2010 17:52:28)
Op --0 16:16:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL:
armuth:

Een dier heeft geen geest.
Daarom kan een dier NIET ''geloven''
Die weet niet het verschil tussen kwaad en goed,zichtbaar en onzichtbaar.
Alleen de mens heeft ''daardoor'' de mogelijkheid te communiceren.
ALLE mensen geloven,die hebben een vrije wil ,die een dier niet heeft
geest/persoon.Nog zo een die hemelsbreed verschil maakt tussen dieren en mensen. Bewijs het maar mijn waarde. Of beken: ik geloof dat beesten geen geest hebben. Want dat dieren geen geest hebben, moet je steeds vaker geloven - en daarmee emprisch bewijs negeren.

Om in creationistische straatjes te blijven: JA, ook ik "geloof" en wel in evolutie als proces,
maar ik zie rudimentaire vormen bij dieren van dat wat ons mensen maakt: compassie, altruisme.

* http://www.amazon.com/Compassion-Animals-Stories-Courage-Kindness/dp/0761518088
* http://today.msnbc.msn.com/id/21689083/ns/today-today_people (dolfijnen die surfer redden van haai)
* http://diabellalovescats.com/koko.htm (niiiice music )
* etc etc

Er hoeft maar één van deze verhalen echt te zijn, en jouw hele onderscheid tussen mens en dier zijgt als een kaartenhuis ineen.
Mensen zijn niet zo speciaal.

En God? Als het niet zo serieus was, zou Het lachen om zoveel arrogantie, zoveel egocentrisme van een onbeduidend net de modder ontstegen levensvormpje in dit (alleen al voor ons kenbare) ontzagwekkende heelal.

Ken uzelve.
Of tracht dat te doen, zoals ik.

RR
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op --0 17:42:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: Een dier heeft wel een geest, het is een bewust wezen wat aan kan voelen wanneer het gaat sterven net voor de prik van de dierendokter als het aangereden is bijv.

Weleens een slapende kat naast je hebben liggen en geluisterd naar hoe het beestje zachtjes ademt en zucht, slikt of kreunt.. lekker dromend..

Ik vandaag nog.. daar even op te letten.. dekend aan hoe vreemd het eigenlijk is dat ik me daar bewust van kan zijn, hoe het eigenlijk doodnormaal is om het gewoon aan je voorbij te laten trekken als vanzelfsprekend.

Daar merk je bezieling, en merk je die niet ben je sorry dat ik het zeg.. geestenziek.

Mensen achten zichzelf superieur aan dieren, maar ik denk dat dieren juist superieur zijn aan mensen, zonder rationaliseren geen problemen.

Een kind heeft zeker ook geen geest?
(bericht gewijzigd op 22-11-2010 18:37:17)
Op --0 18:35:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Liefde kent het dier niet wel ''vleselijke'' liefde.
Een kip zorgt voor zijn kuikentjes,(niet uit liefde)
Olifant ''treurt'' bij dood jong.
Chimpansee neemt dood jong overal mee.
Maar dat is geen liefde.
Ik zeg niet dat dieren geen hersens hebben.
Mieren,kippen,apen allemaal hebben ze hersens.
Dieren zijn slimmer,intelligenter en zijn niet domme.
Ganzen ,zalmen,vlinders ,bijen enz zijn niet dom.
Een dier kan niet dom blijven,een mens daarentegen wel als hij niet studeert.
Voorbereidingen zijn niet nodig bij dieren(instict)
Hersens van een inboorling zijn even groot als hersens van Einstein
Maar de ''persoon'' heeft wel moeten studeren voor zijn kennis.
Evolutie suggereert de grootste leugen.
geest/persoon
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 18:59:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ armuth

Hoezo kent een dier geen liefde?
Wij zijn toch ook zoogdieren?
En huisdieren kunnen heus wel liefde tonen.
Of is dat zomaar genegenheid, omdat wij ze eten geven?
Ik ben het niet met je eens.

Ik weet dat dieren liefde kennen.
Niet geloven, nee weten.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 19:04:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
armuth:

Een dier heeft geen geest.
Daarom kan een dier NIET ''geloven''
Die weet niet het verschil tussen kwaad en goed,zichtbaar en onzichtbaar.
Alleen de mens heeft ''daardoor'' de mogelijkheid te communiceren.
ALLE mensen geloven,die hebben een vrije wil ,die een dier niet heeft
geest/persoon.


In een dier huist een ziel, dus heeft een dier een geest.
Dat die geest waarschijnlijk anders werkt dan bij ons, doet er niet toe.
Wij, de homo sapiens, zijn anders. Niet superieur.
Kijk maar eens hoe superieur jij bent als je in je nakie tegenover een hongerige Grizzly staat...
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 19:08:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: @Armuth
Armuth klinkt een beetje als armoed.
Wat ben jij bekrompen zeg. I
Dus mens blijft dom als hij niet studeert? Sommigen, eigenlijk velen, worden juist dom van het studeren omdat ze hun kop volproppen met dogma's en het leven aan zich voorbij laten gaan. Da's pas dom, het leven op zich is de grootste studie.
En kennis ook maar zo,zo. Daar moet je niet al teveel waarde aan hechten. Het is beter om creatief te denken, zo kan je alle problemen oplossen.
En dieren.... die hebben wel degelijk een geest mijns inziens. Want G-d blies de geest in de mens en wekte hem zo tot leven. Leven dieren niet dan?
(bericht gewijzigd op 22-11-2010 19:15:34)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 19:13:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9:
armuth:
Hersens van een inboorling zijn even groot als hersens van Einstein


klopt niet de gemmidelde iq onder kleine populaties (zoals eilanden , afrika) is lager dan die van de westerse wereld .
dit komt doordat door inteelt het iq meetbaar afzwakt.

wat jij beweerd klopt voor geen kanten !! je denkt dat studeren je iq verhoogd...hahahahaa

dan nog iets anders er zijn een aantal dieren die voor het leven een vaste partner kiezen wie ben jij om te zeggen dat dit niet uit liefde gebeurd ?
en dan nog bij de mens wordt ook nlang niet altijd uit liefde gepaard.

(bericht gewijzigd op 22-11-2010 19:19:41)
Op --0 19:17:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: @armuth
Wat mis jij ontzettend veel! Waar haal je het vandaan dat dieren geen ziel hebben! Komt het door kortzichtigheid? Als een wezen niet kan praten zoals wij hebben ze gelijk geen ziel? Is het al eens in je opgekomen dat dieren wel (in ieder geval met elkaar) kunnen praten maar dat jij er niet op toegerust bent om dat te kunnen verstaan? Daarbij, er is bijna geen dier te vinden die zich schuldig maakt aan de "beestachtigheden" van de homo sapiens. Over liefde gesproken! "Beestachtigheden" is in dit verband een totaal misplaatst woord, "mensachtigheden" zou de lading beter dekken.
Op --0 19:29:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Tunnelforce9:

armuth:
Hersens van een inboorling zijn even groot als hersens van Einstein


klopt niet de gemmidelde iq onder kleine populaties (zoals eilanden , afrika) is lager dan die van de westerse wereld .
dit komt doordat door inteelt het iq meetbaar afzwakt.

wat jij beweerd klopt voor geen kanten !! je denkt dat studeren je iq verhoogd...hahahahaa

dan nog iets anders er zijn een aantal dieren die voor het leven een vaste partner kiezen wie ben jij om te zeggen dat dit niet uit liefde gebeurd ?
en dan nog bij de mens wordt ook nlang niet altijd uit liefde gepaard.


iq en hersens dat zijn twee verschillende begrippen.
Een papoea is niet minder dan een blanke.
Een filmster is niet meer dan een lelijke huisvrouw.
Mensen zijn mensen,uiterlijk doet er niet toe.
Een persoon die nooit naar school is geweest,is dommer dan iemand die gestudeerd heeft.
Er is geen visueel verschil tussen mens en dier.
2 chromosomen is niet zichtbaar.
p.s
Ken jij het verschil tussen ''vleselijk'' en ''geestelijk''
dan kunnen we verder praten.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 19:31:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Domheid uit zich erin geen verbanden te zien tussen zaken en daardoor verkeerde beslissingen nemen. Er zijn hooggeleerde mensen die aan chronische domheid leiden. Er zijn mensen die nooit een school hebben gezien maar voor bijna elk probleem dat ze tegenkomen een oplossing vinden. Ik denk dat je je mening moet herzien en je eens echt verdiepen in wat domheid nu echt is.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 19:42:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Socrates:

@armuth
Wat mis jij ontzettend veel! Waar haal je het vandaan dat dieren geen ziel hebben! Komt het door kortzichtigheid? Als een wezen niet kan praten zoals wij hebben ze gelijk geen ziel? Is het al eens in je opgekomen dat dieren wel (in ieder geval met elkaar) kunnen praten maar dat jij er niet op toegerust bent om dat te kunnen verstaan? Daarbij, er is bijna geen dier te vinden die zich schuldig maakt aan de "beestachtigheden" van de homo sapiens. Over liefde gesproken! "Beestachtigheden" is in dit verband een totaal misplaatst woord, "mensachtigheden" zou de lading beter dekken.


Alles wat leeft heeft een ziel,maar geen geest,wat een dier niet heeft.
Onzichtbaar communiceren doen we met ''de geest''
en niet met hersens,handen,voeten,mond of zintuig zoals dieren.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 19:42:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Hulpmiddel is ook internet .(computer)
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 19:45:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: @armuth,
je zegt:
Een persoon die nooit naar school is geweest,is dommer dan iemand die gestudeerd heeft.


Verwar jij niet enkele begrippen? Iemand die nooit naar school is geweest hoeft niet noodzakelijk dom te zijn. Hij heeft hooguit minder kennis, maar dat is nog niet eens noodzakelijk.
Oftewel domheid heeft niets met al dan niet op school verworven kennis te maken.
Op --0 19:45:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
armuth:

Socrates:

@armuth
Wat mis jij ontzettend veel! Waar haal je het vandaan dat dieren geen ziel hebben! Komt het door kortzichtigheid? Als een wezen niet kan praten zoals wij hebben ze gelijk geen ziel? Is het al eens in je opgekomen dat dieren wel (in ieder geval met elkaar) kunnen praten maar dat jij er niet op toegerust bent om dat te kunnen verstaan? Daarbij, er is bijna geen dier te vinden die zich schuldig maakt aan de "beestachtigheden" van de homo sapiens. Over liefde gesproken! "Beestachtigheden" is in dit verband een totaal misplaatst woord, "mensachtigheden" zou de lading beter dekken.


Alles wat leeft heeft een ziel,maar geen geest,wat een dier niet heeft.
Onzichtbaar communiceren doen we met ''de geest''
en niet met hersens,handen,voeten,mond of zintuig zoals dieren.

Onzichtbaar communiceren met de geest? Doen wij dat?
Op --0 19:52:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Socrates:

@armuth,
je zegt:
Een persoon die nooit naar school is geweest,is dommer dan iemand die gestudeerd heeft.


Verwar jij niet enkele begrippen? Iemand die nooit naar school is geweest hoeft niet noodzakelijk dom te zijn. Hij heeft hooguit minder kennis, maar dat is nog niet eens noodzakelijk.
Oftewel domheid heeft niets met al dan niet op school verworven kennis te maken.


i.d.d
De mens kan alleen ontdekken en wat ontdekt is,
daar kan iemand anders van profiteren,zonder dat die moeite gedaan heeft om dat te ontdekken.
Die kennis kan je dan leren door in boeken te studeren.
Een mens die in de oertijd is geboren weet net zoveel als een mens die anno 2010 geboren is.
Maar in 2010 is veel meer aan kennis beschikbaar voor de mens dan in de oertijd
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 19:54:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
armuth:

Socrates:

@armuth,
je zegt:
Een persoon die nooit naar school is geweest,is dommer dan iemand die gestudeerd heeft.


Verwar jij niet enkele begrippen? Iemand die nooit naar school is geweest hoeft niet noodzakelijk dom te zijn. Hij heeft hooguit minder kennis, maar dat is nog niet eens noodzakelijk.
Oftewel domheid heeft niets met al dan niet op school verworven kennis te maken.


i.d.d
De mens kan alleen ontdekken en wat ontdekt is,
daar kan iemand anders van profiteren,zonder dat die moeite gedaan heeft om dat te ontdekken.
Die kennis kan je dan leren door in boeken te studeren.
Een mens die in de oertijd is geboren weet net zoveel als een mens die anno 2010 geboren is.
Maar in 2010 is veel meer aan kennis beschikbaar voor de mens dan in de oertijd

Nou Armuth, dit is nou typisch het schoolvoorbeeld van een dom commentaar. Ik bedoel het niet om je te beledigen hoor, integendeel. Maar denk maar eens na over wat je hier zegt.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 20:10:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Een aap in de oertijd geboren weet net zoveel als een aap geboren anno 2010.
Niets meer en niets minder.
''De kennis is er ingebakken''.
Ook van de zalm,de gans,de vlinder,de bij en de noordse stern en de mier
enz enz enz enz.....
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 20:12:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
armuth:

Socrates:

@armuth,
je zegt:
armuth:
Een persoon die nooit naar school is geweest,is dommer dan iemand die gestudeerd heeft.


Verwar jij niet enkele begrippen? Iemand die nooit naar school is geweest hoeft niet noodzakelijk dom te zijn. Hij heeft hooguit minder kennis, maar dat is nog niet eens noodzakelijk.
Oftewel domheid heeft niets met al dan niet op school verworven kennis te maken.


i.d.d
De mens kan alleen ontdekken en wat ontdekt is,
daar kan iemand anders van profiteren,zonder dat die moeite gedaan heeft om dat te ontdekken.
Die kennis kan je dan leren door in boeken te studeren.
Een mens die in de oertijd is geboren weet net zoveel als een mens die anno 2010 geboren is.
Maar in 2010 is veel meer aan kennis beschikbaar voor de mens dan in de oertijd

Dat wil niet zeggen dat de mensen in de oertijd dommer waren.
Die hadden weer meer kennis van andere toen relevante zaken dan wij die nu hebben.
Wat weet jij bijvoorbeeld over de kruiden die in het bos groeien?
Waarschijnlijk net zoveel als een oermens van een iPhone af zou weten.
Maar dat maakt geen van beiden dommer of slimmer.
Een diploma is een middel om een bepaald denk/werkniveau aan te duiden.
Het wil niks over de intelligentie van een persoon zeggen.

En kennis is nog geen wijsheid.
Het juiste gebruik van kennis is wijsheid.
Kijk maar naar de dierenwereld...
(bericht gewijzigd op 22-11-2010 20:14:51)
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 20:13:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Socrates:

el Vinci:


Het gaat erom dat Adam de eerste mens was die een geregistreerde naam heeft en dus in naam en a-dres werdt aangelijnd aan het instituut van God die het woord is zo staat beschreven in de bijbel.
In het begin was het woord en het woord was bij god en het woord was god.
Die geregistreerde naam Adam waarvan god dus claimt auteur en eigenaar en daarmee dus crediteur meent te zijn.
Adam werkt zich te pleuris maar omdat hij is ingeschreven in het geboorteregister van het god-instituut en een door hun geauthoriseerde naam en vijgeblad/ a-dress draagt mag hij voor de schulden die dit instituut op zijn naam maakt borg staan en boeten.

Adam is dus een door de reliegers in het leven geroepen artificiele stroman een tweede personality , een heilige geest die de kerk staat en wetenschap dient als een slaaf.
Ik heb een beetje weinig tijd om te reageren maar lees dit eens en koppel dit eens aan religie en kerk staat en wetenschap en dan zal er mogelijk al wel een lichtje gaan branden bij je.

http://www.freedom-school.com/mary_elizabeth_croft.pdf

En als je het piramidespel van babylon eenmaal doorziet dan zul je waarschijnlijk ook wat anders tegen mijn schrijfsels aan kijken.

groetGoh, heel apart!


Ik heb de eerste 10 pagina's gelezen, maar had het daarna eigenlijk wel gezien.
Vind het inderdaad ook euh... apart.
Zie niet geheel het verband met mijn opmerking over het fresco "de schepping van Adam".
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 20:13:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Marsepars:

Dat wil niet zeggen dat de mensen in de oertijd dommer waren.
Die hadden weer meer kennis van andere toen relevante zaken dan wij die nu hebben.
Wat weet jij bijvoorbeeld over de kruiden die in het bos groeien?
Waarschijnlijk net zoveel als een oermens van een iPhone af zou weten.
Maar dat maakt geen van beiden dommer of slimmer.
Een diploma is een middel om een bepaald denk/werkniveau aan te duiden.
Het wil niks over de intelligentie van een persoon zeggen.

En kennis is nog geen wijsheid.
Het juiste gebruik van kennis is wijsheid.
Kijk maar naar de dierenwereld...Op --0 20:18:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Samblo:

Marsepars:

Dat wil niet zeggen dat de mensen in de oertijd dommer waren.
Die hadden weer meer kennis van andere toen relevante zaken dan wij die nu hebben.
Wat weet jij bijvoorbeeld over de kruiden die in het bos groeien?
Waarschijnlijk net zoveel als een oermens van een iPhone af zou weten.
Maar dat maakt geen van beiden dommer of slimmer.
Een diploma is een middel om een bepaald denk/werkniveau aan te duiden.
Het wil niks over de intelligentie van een persoon zeggen.

En kennis is nog geen wijsheid.
Het juiste gebruik van kennis is wijsheid.
Kijk maar naar de dierenwereld...

Tja, ik heb zo mijn momenten hè.
Koester ze met heel je hart.
Ze zijn uitermate spaarzaam...
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 20:36:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Moraal van het verhaal:Mens blijft Mens
Dier blijft dier.
Kan ook niet anders ,de voorouders van de mens zijn niet uitgestorven(v/d aardbodem verdwenen)
sinds de oorsprong v/h leven.
De voorouders van de mens-achtigen zijn ook niet uitgestorven(v/d aardbodem verdwenen)
sinds de oorsprong v/h leven.
DIE LOPEN ANNO 2010 NOG ROND.
En dat geldt voor alle levende SCHEPSELS,die nu nog voorkomen,
van wurm,muis,vleermuis,hond,olifant , mug enz.....
gras,groen en fruit.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 21:53:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Het ontstaan van zichtbaar en onzichtbaar is toch éénmalig ?
Leven is toch jouw tijd?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 22:28:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
armuth:

Moraal van het verhaal:Mens blijft Mens
Dier blijft dier.
Kan ook niet anders ,de voorouders van de mens zijn niet uitgestorven(v/d aardbodem verdwenen)
sinds de oorsprong v/h leven.
De voorouders van de mens-achtigen zijn ook niet uitgestorven(v/d aardbodem verdwenen)
sinds de oorsprong v/h leven.
DIE LOPEN ANNO 2010 NOG ROND.
En dat geldt voor alle levende SCHEPSELS,die nu nog voorkomen,
van wurm,muis,vleermuis,hond,olifant , mug enz.....
gras,groen en fruit.


Vindt je het heel erg als ik ergens anders ga shoppen voor "moraal"?
Als ik redeneer volgens jouw denkraam kom ik tot de conclusie dat jij nooit naar school bent geweest!
Op --0 22:39:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Meneer Glimlach:

Socrates:

el Vinci:


Het gaat erom dat Adam de eerste mens was die een geregistreerde naam heeft en dus in naam en a-dres werdt aangelijnd aan het instituut van God die het woord is zo staat beschreven in de bijbel.
In het begin was het woord en het woord was bij god en het woord was god.
Die geregistreerde naam Adam waarvan god dus claimt auteur en eigenaar en daarmee dus crediteur meent te zijn.
Adam werkt zich te pleuris maar omdat hij is ingeschreven in het geboorteregister van het god-instituut en een door hun geauthoriseerde naam en vijgeblad/ a-dress draagt mag hij voor de schulden die dit instituut op zijn naam maakt borg staan en boeten.

Adam is dus een door de reliegers in het leven geroepen artificiele stroman een tweede personality , een heilige geest die de kerk staat en wetenschap dient als een slaaf.
Ik heb een beetje weinig tijd om te reageren maar lees dit eens en koppel dit eens aan religie en kerk staat en wetenschap en dan zal er mogelijk al wel een lichtje gaan branden bij je.

http://www.freedom-school.com/mary_elizabeth_croft.pdf

En als je het piramidespel van babylon eenmaal doorziet dan zul je waarschijnlijk ook wat anders tegen mijn schrijfsels aan kijken.

groetGoh, heel apart!


Ik heb de eerste 10 pagina's gelezen, maar had het daarna eigenlijk wel gezien.
Vind het inderdaad ook euh... apart.
Zie niet geheel het verband met mijn opmerking over het fresco "de schepping van Adam".


Goed dat Armuth niet op de eerste hulp werkt, bij hem is er namelijk nooit enig verband te bekennen!
Op --0 22:58:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Socrates:

armuth:

Moraal van het verhaal:Mens blijft Mens
Dier blijft dier.
Kan ook niet anders ,de voorouders van de mens zijn niet uitgestorven(v/d aardbodem verdwenen)
sinds de oorsprong v/h leven.
De voorouders van de mens-achtigen zijn ook niet uitgestorven(v/d aardbodem verdwenen)
sinds de oorsprong v/h leven.
DIE LOPEN ANNO 2010 NOG ROND.
En dat geldt voor alle levende SCHEPSELS,die nu nog voorkomen,
van wurm,muis,vleermuis,hond,olifant , mug enz.....
gras,groen en fruit.


Vindt je het heel erg als ik ergens anders ga shoppen voor "moraal"?
Als ik redeneer volgens jouw denkraam kom ik tot de conclusie dat jij nooit naar school bent geweest!


Als ik redeneer volgens jouw denkraam kom ik tot de conclusie dat jij altijd naar school bent geweest voor kennis!
MAAR:
Kennis is geen wijsheid.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 23:00:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Marsepars:

Samblo:

Marsepars:

Dat wil niet zeggen dat de mensen in de oertijd dommer waren.
Die hadden weer meer kennis van andere toen relevante zaken dan wij die nu hebben.
Wat weet jij bijvoorbeeld over de kruiden die in het bos groeien?
Waarschijnlijk net zoveel als een oermens van een iPhone af zou weten.
Maar dat maakt geen van beiden dommer of slimmer.
Een diploma is een middel om een bepaald denk/werkniveau aan te duiden.
Het wil niks over de intelligentie van een persoon zeggen.

En kennis is nog geen wijsheid.
Het juiste gebruik van kennis is wijsheid.
Kijk maar naar de dierenwereld...

Tja, ik heb zo mijn momenten hè.
Koester ze met heel je hart.
Ze zijn uitermate spaarzaam...


Hey Mars, ik vindt het ook een hele beschouwing!
(bericht gewijzigd op 22-11-2010 23:01:42)
Op --0 23:00:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Schepping kan je onderbouwen.
Evolutie kan je niet vertrouwen.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 23:02:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
armuth:

Socrates:

armuth:

Moraal van het verhaal:Mens blijft Mens
Dier blijft dier.
Kan ook niet anders ,de voorouders van de mens zijn niet uitgestorven(v/d aardbodem verdwenen)
sinds de oorsprong v/h leven.
De voorouders van de mens-achtigen zijn ook niet uitgestorven(v/d aardbodem verdwenen)
sinds de oorsprong v/h leven.
DIE LOPEN ANNO 2010 NOG ROND.
En dat geldt voor alle levende SCHEPSELS,die nu nog voorkomen,
van wurm,muis,vleermuis,hond,olifant , mug enz.....
gras,groen en fruit.


Vindt je het heel erg als ik ergens anders ga shoppen voor "moraal"?
Als ik redeneer volgens jouw denkraam kom ik tot de conclusie dat jij nooit naar school bent geweest!


Als ik redeneer volgens jouw denkraam kom ik tot de conclusie dat jij altijd naar school bent geweest voor kennis!
MAAR:
Kennis is geen wijsheid.


Je snapt me niet: ik bedoel gewoon dat je DOM bent. Sorry, ik weet echt niet meer hoe ik het vriendelijker kan zeggen.
Op --0 23:03:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
armuth:

Schepping kan je onderbouwen.
Evolutie kan je niet vertrouwen.

Aha! Uit die hoek dus!
Op --0 23:06:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Socrates
Je snapt me niet: ik bedoel gewoon dat je DOM bent. Sorry, ik weet echt niet meer hoe ik het vriendelijker kan zeggen.
Is dat alles.
Geen enkel weerlegging?
Dat is niet dom maar meer iets om voor te schamen,zo moeilijk is het toch niet voor jouw intelligentie?
Of vergis ik me?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 23:11:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
armuth:

Socrates
Je snapt me niet: ik bedoel gewoon dat je DOM bent. Sorry, ik weet echt niet meer hoe ik het vriendelijker kan zeggen.
Is dat alles.
Geen enkel weerlegging?
Dat is niet dom maar meer iets om voor te schamen,zo moeilijk is het toch niet voor jouw intelligentie?
Of vergis ik me?


Ik weet veel, en ik weet nog veel meer niet.
Dat is normaal, niets iets waar ik me zorgen over maak.
Jij schijnt jezelf uitermate onderlegd te vinden. Maar een demonstratie van jouw intellect, in de zin van bereidheid om iets te leren, zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je eens terugkijkt naar je reacties hierboven, en dan ziet dat "quoten" bij jouw standaard fout gaat.

En dat is erg verwarrend voor mensen zoals ik.

Misschien is het een mogelijkheid dat je eens kijkt bij "extra reageer opties" en leert hoe je fatsoenlijk moet quoten!

Intelligentie is ook je realiseren dat je nog niet alles weet!

En ja, ik ben naar school geweest.
(bericht gewijzigd op 22-11-2010 23:20:29)
Op --0 23:20:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Socrates:

armuth:

Socrates
Je snapt me niet: ik bedoel gewoon dat je DOM bent. Sorry, ik weet echt niet meer hoe ik het vriendelijker kan zeggen.
Is dat alles.
Geen enkel weerlegging?
Dat is niet dom maar meer iets om voor te schamen,zo moeilijk is het toch niet voor jouw intelligentie?
Of vergis ik me?


Ik weet veel, en ik weet nog veel meer niet.
Dat is normaal, niets iets waar ik me zorgen over maak.
Jij schijnt jezelf uitermate onderlegd te vinden. Maar een demonstratie van jouw intellect, in de zin van bereidheid om iets te leren, zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je eens terugkijkt naar je reacties hierboven, en dan ziet dat "quoten" bij jouw standaard fout gaat.

En dat is erg verwarrend voor mensen zoals ik.

Misschien is het een mogelijkheid dat je eens kijkt bij "extra reageer opties" en leert hoe je fatsoenlijk moet quoten!

Intelligentie is ook je realiseren dat je nog niet alles weet!

En ja, ik ben naar school geweest.

quoten is voor mij niet relevant
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 23:28:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
armuth:

Socrates:

armuth:

Socrates
Je snapt me niet: ik bedoel gewoon dat je DOM bent. Sorry, ik weet echt niet meer hoe ik het vriendelijker kan zeggen.
Is dat alles.
Geen enkel weerlegging?
Dat is niet dom maar meer iets om voor te schamen,zo moeilijk is het toch niet voor jouw intelligentie?
Of vergis ik me?


Ik weet veel, en ik weet nog veel meer niet.
Dat is normaal, niets iets waar ik me zorgen over maak.
Jij schijnt jezelf uitermate onderlegd te vinden. Maar een demonstratie van jouw intellect, in de zin van bereidheid om iets te leren, zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je eens terugkijkt naar je reacties hierboven, en dan ziet dat "quoten" bij jouw standaard fout gaat.

En dat is erg verwarrend voor mensen zoals ik.

Misschien is het een mogelijkheid dat je eens kijkt bij "extra reageer opties" en leert hoe je fatsoenlijk moet quoten!

Intelligentie is ook je realiseren dat je nog niet alles weet!

En ja, ik ben naar school geweest.

quoten is voor mij niet relevant


Maar wel voor de helderheid van de discussies op deze site!
Dus de kennis die jij niet beheerst, vindt je niet relevant? Dan zal je vrees ik niets meer bijleren.
Dus wordt het hoog tijd voor mij dat ik naar mijn mandje ga!
Welterusten allemaal.
Voor Armuth heeft mijn laatste wens overigens een dubbele betekenis!
Op --0 23:33:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci:
Socrates:

Meneer Glimlach:

Socrates:

el Vinci:


Het gaat erom dat Adam de eerste mens was die een geregistreerde naam heeft en dus in naam en a-dres werdt aangelijnd aan het instituut van God die het woord is zo staat beschreven in de bijbel.
In het begin was het woord en het woord was bij god en het woord was god.
Die geregistreerde naam Adam waarvan god dus claimt auteur en eigenaar en daarmee dus crediteur meent te zijn.
Adam werkt zich te pleuris maar omdat hij is ingeschreven in het geboorteregister van het god-instituut en een door hun geauthoriseerde naam en vijgeblad/ a-dress draagt mag hij voor de schulden die dit instituut op zijn naam maakt borg staan en boeten.

Adam is dus een door de reliegers in het leven geroepen artificiele stroman een tweede personality , een heilige geest die de kerk staat en wetenschap dient als een slaaf.
Ik heb een beetje weinig tijd om te reageren maar lees dit eens en koppel dit eens aan religie en kerk staat en wetenschap en dan zal er mogelijk al wel een lichtje gaan branden bij je.

http://www.freedom-school.com/mary_elizabeth_croft.pdf

En als je het piramidespel van babylon eenmaal doorziet dan zul je waarschijnlijk ook wat anders tegen mijn schrijfsels aan kijken.

groetGoh, heel apart!


Ik heb de eerste 10 pagina's gelezen, maar had het daarna eigenlijk wel gezien.
Vind het inderdaad ook euh... apart.
Zie niet geheel het verband met mijn opmerking over het fresco "de schepping van Adam".


Goed dat Armuth niet op de eerste hulp werkt, bij hem is er namelijk nooit enig verband te bekennen!


het gaat weer lekker hier,
Zie je het niet joh ? wel kijk dan nog eens een keer en lees het boek uit waar je aan begonnen bent, het gaat namelijk over de aanraking van god wat in de volksmond het registreren in het grootboek van onze demonencratie heet en wat JOU tot handelsgeest omtovert .

veel leesplezier
Op --0 0:16:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Misschien bestaat er wel een god maar is het een van die duizenden andere goden waarin andere mensen geloven.

gemeenschap van duizenden goden
Allah,Boedha,Brahma,Donar,Grote Geest,Hari Krishna.Hanuman,Vishnu,enz enz …….t/m……..Zeus
atmosferische soep.
toeval,
kosmisch ei
panspermie
Ietsisme
Atheist
Agnost
Abiogenese
Aliëns
Big Bang
Meerdere scheppingen
Chemische processen
Naturalistische evolutie
Geleide evolutie
Intelligent Design (ID)
Flying spaghetti monster

Allemaal één pot nat,De Grote Leugen die Evolutie claimen
tijdperken,periodes en miljarden jaren.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 9:34:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
armuth:

Misschien bestaat er wel een god maar is het een van die duizenden andere goden waarin andere mensen geloven.

gemeenschap van duizenden goden
Allah,Boedha,Brahma,Donar,Grote Geest,Hari Krishna.Hanuman,Vishnu,enz enz …….t/m……..Zeus
atmosferische soep.
toeval,
kosmisch ei
panspermie
Ietsisme
Atheist
Agnost
Abiogenese
Aliëns
Big Bang
Meerdere scheppingen
Chemische processen
Naturalistische evolutie
Geleide evolutie
Intelligent Design (ID)
Flying spaghetti monster

Allemaal één pot nat,De Grote Leugen die Evolutie claimen
tijdperken,periodes en miljarden jaren.


man, waar heb je het over?

zij die weten zwijgen en zij die spreken weten niet

(n)iets is niet meer dan wat jij wil wat het is...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 20:04:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Ron B.:

armuth:

Misschien bestaat er wel een god maar is het een van die duizenden andere goden waarin andere mensen geloven.

gemeenschap van duizenden goden
Allah,Boedha,Brahma,Donar,Grote Geest,Hari Krishna.Hanuman,Vishnu,enz enz …….t/m……..Zeus
atmosferische soep.
toeval,
kosmisch ei
panspermie
Ietsisme
Atheist
Agnost
Abiogenese
Aliëns
Big Bang
Meerdere scheppingen
Chemische processen
Naturalistische evolutie
Geleide evolutie
Intelligent Design (ID)
Flying spaghetti monster

Allemaal één pot nat,De Grote Leugen die Evolutie claimen
tijdperken,periodes en miljarden jaren.


man, waar heb je het over?

zij die weten zwijgen en zij die spreken weten niet

(n)iets is niet meer dan wat jij wil wat het is...

Over ALLEN die EVOLUTIE claimen

Vergankelijk,Zichtbaar,Werelds,materialistisch.

Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 21:57:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Tja, ieder z'n gezichtspunt zal ik maar zeggen.
Misschien kan je eens proberen iets samenhangender jouw gezichtspunt kenbaar te maken zodat wij Neanderthalers er ook iets van snappen.
Zelf behoor ik niet tot de achterlijksten der samenleving, maar van jouw schrijfsels snap ik geen snars.
Evolutie is trouwens enkel maar een bepaalde manier om de wording der dingen te beschrijven, dus daar is niks mis mee.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 22:14:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Girore: Religie is een persoonlijk ervaren, zodra het geiinstutionaliseerd wordt
zit je met een probleem: God zegt........
Op --0 22:41:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Girore: geinstitutionaliseerd, sorry wat een k...woord.
en scherm geeft ook wat kleine letters weer.
Op --0 22:43:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
armuth:


quoten is voor mij niet relevantBijzonder. Je quote immers alleen maar, vooral jezelf.
Nu nog een reactie op niveau:

Schepping kan je onderbouwen,
evolutie kan je niet vertrouwen,
waar 2 mensen van elkaar houden,
gaan er soms ook weer 2 trouwen,
hele jonge, hele ouden,
ook 2 mannen of 2 vrouwen,
de kat is aan het miauwen,
ik ga er nu mee ophouden.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 1:17:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Meneer Glimlach:

armuth:


quoten is voor mij niet relevantBijzonder. Je quote immers alleen maar, vooral jezelf.
Nu nog een reactie op niveau:

Schepping kan je onderbouwen,
evolutie kan je niet vertrouwen,
waar 2 mensen van elkaar houden,
gaan er soms ook weer 2 trouwen,
hele jonge, hele ouden,
ook 2 mannen of 2 vrouwen,
de kat is aan het miauwen,
ik ga er nu mee ophouden.


meneer glimlach houdt van hokken en fokken
ga maar weer lekker miauwen en knorren
groetjes van de club zonder verantwoording
gefeliciteerd.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 10:03:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ballyx: Religie is het niet openstaan voor andere mogelijkheden op de absolute waarheid. Religie is dus het claimen van een absolute waarheid zonder een 100% zekerheid en een onderbouwing.
Daarom is wetenschap GEEN religie, ondanks andere dit claimen. Wetenschap is nog op zoek naar absolute waarheid en zegt dit nog niet te kennen. Wetenschap staat open voor alle waarheden met onderbouwing.
Dat is religie vs wetenschap.

Het mooie is dat wij nooit met zekerheid kunnen zeggen dat we de waarheid hebben gevonden. Omdat wij het met onze waarnemersmogelijkheden en beperkte hersens moeten doen. Hierdoor kunnen we nooit met zekerheid zeggen dat we aan alles hebben gedacht. Dingen die wij niet kunnen bevatten en dingen die wij niet kunnen meten en zien. Hoe wil je die als mens ooit verklaren.

Hopelijk krijgen we een antwoord als we dood zijn, anders wordt ik gek van nieuwsgierigheid! Ook al ben ik dood!
Op --0 0:20:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Ballyx:

Religie is het niet openstaan voor andere mogelijkheden op de absolute waarheid. Religie is dus het claimen van een absolute waarheid zonder een 100% zekerheid en een onderbouwing.
Daarom is wetenschap GEEN religie, ondanks andere dit claimen. Wetenschap is nog op zoek naar absolute waarheid en zegt dit nog niet te kennen. Wetenschap staat open voor alle waarheden met onderbouwing.
Dat is religie vs wetenschap.

Het mooie is dat wij nooit met zekerheid kunnen zeggen dat we de waarheid hebben gevonden. Omdat wij het met onze waarnemersmogelijkheden en beperkte hersens moeten doen. Hierdoor kunnen we nooit met zekerheid zeggen dat we aan alles hebben gedacht. Dingen die wij niet kunnen bevatten en dingen die wij niet kunnen meten en zien. Hoe wil je die als mens ooit verklaren.

Hopelijk krijgen we een antwoord als we dood zijn, anders wordt ik gek van nieuwsgierigheid! Ook al ben ik dood!


Daarom zijn er maar twee keuzes over DE OORSPRONG VAN HET ONTSTAAN:
Schepping
of
Evolutie
Indien ik ongelijk heb,graag niet ''schreeuwen'',maar normaal reageren
ik ben toch niet slechter dan de heren?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 0:28:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Ballyx:

Religie is het niet openstaan voor andere mogelijkheden op de absolute waarheid. Religie is dus het claimen van een absolute waarheid zonder een 100% zekerheid en een onderbouwing.
Daarom is wetenschap GEEN religie, ondanks andere dit claimen. Wetenschap is nog op zoek naar absolute waarheid en zegt dit nog niet te kennen. Wetenschap staat open voor alle waarheden met onderbouwing.
Dat is religie vs wetenschap.

Het mooie is dat wij nooit met zekerheid kunnen zeggen dat we de waarheid hebben gevonden. Omdat wij het met onze waarnemersmogelijkheden en beperkte hersens moeten doen. Hierdoor kunnen we nooit met zekerheid zeggen dat we aan alles hebben gedacht. Dingen die wij niet kunnen bevatten en dingen die wij niet kunnen meten en zien. Hoe wil je die als mens ooit verklaren.

Hopelijk krijgen we een antwoord als we dood zijn, anders wordt ik gek van nieuwsgierigheid! Ook al ben ik dood!

Ik heb de indruk dat religie en wetenschap elkaar aanvullen. Je kan alles wetenschappelijk verklaren. En veel "wonderen" uit de bijbel zijn inmiddels geen wonderen meer maar met de wetenschap van nu verklaarbare zaken. Toch blijft er altijd nog een mysterie over. Feit is in ieder geval dat je gelukkig in dit land de keus hebt of je wetenschap aanhangt, of religie, of beiden. En inderdaad, we kunnen niet alles zien met onze "beperkingen", maar dat maakt het intrigerend!

(Maar wees blij dat de kans bestaan dat je gek wordt na je dood, anderen zijn het al voor ze dood gaan. Het is een zegen dat ze het zelf niet door hebben, anders zouden ze nog gekker worden! )

(bericht gewijzigd op 25-11-2010 12:37:30)
Op --0 0:36:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ballyx:
armuth:

Ballyx:

Religie is het niet openstaan voor andere mogelijkheden op de absolute waarheid. Religie is dus het claimen van een absolute waarheid zonder een 100% zekerheid en een onderbouwing.
Daarom is wetenschap GEEN religie, ondanks andere dit claimen. Wetenschap is nog op zoek naar absolute waarheid en zegt dit nog niet te kennen. Wetenschap staat open voor alle waarheden met onderbouwing.
Dat is religie vs wetenschap.

Het mooie is dat wij nooit met zekerheid kunnen zeggen dat we de waarheid hebben gevonden. Omdat wij het met onze waarnemersmogelijkheden en beperkte hersens moeten doen. Hierdoor kunnen we nooit met zekerheid zeggen dat we aan alles hebben gedacht. Dingen die wij niet kunnen bevatten en dingen die wij niet kunnen meten en zien. Hoe wil je die als mens ooit verklaren.

Hopelijk krijgen we een antwoord als we dood zijn, anders wordt ik gek van nieuwsgierigheid! Ook al ben ik dood!


Daarom zijn er maar twee keuzes over DE OORSPRONG VAN HET ONTSTAAN:
Schepping
of
Evolutie
Indien ik ongelijk heb,graag niet ''schreeuwen'',maar normaal reageren
ik ben toch niet slechter dan de heren?


Iets is gemaakt of is ontstaan. Kan niemand omheen
Op --0 0:51:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Socrates:

Ballyx:

Religie is het niet openstaan voor andere mogelijkheden op de absolute waarheid. Religie is dus het claimen van een absolute waarheid zonder een 100% zekerheid en een onderbouwing.
Daarom is wetenschap GEEN religie, ondanks andere dit claimen. Wetenschap is nog op zoek naar absolute waarheid en zegt dit nog niet te kennen. Wetenschap staat open voor alle waarheden met onderbouwing.
Dat is religie vs wetenschap.

Het mooie is dat wij nooit met zekerheid kunnen zeggen dat we de waarheid hebben gevonden. Omdat wij het met onze waarnemersmogelijkheden en beperkte hersens moeten doen. Hierdoor kunnen we nooit met zekerheid zeggen dat we aan alles hebben gedacht. Dingen die wij niet kunnen bevatten en dingen die wij niet kunnen meten en zien. Hoe wil je die als mens ooit verklaren.

Hopelijk krijgen we een antwoord als we dood zijn, anders wordt ik gek van nieuwsgierigheid! Ook al ben ik dood!

Ik heb de indruk dat religie en wetenschap elkaar aanvullen. Je kan alles wetenschappelijk verklaren. En veel "wonderen" uit de bijbel zijn inmiddels geen wonderen meer maar met de wetenschap van nu verklaarbare zaken. Toch blijft er altijd nog een mysterie over. Feit is in ieder geval dat je gelukkig in dit land de keus hebt of je wetenschap aanhangt, of religie, of beiden. En inderdaad, we kunnen niet alles zien met onze "beperkingen", maar dat maakt het intrigerend!

(Maar wees blij dat de kans bestaan dat je gek wordt na je dood, anderen zijn het al voor ze dood gaan. Het is een zegen dat ze het zelf niet door hebben, anders zouden ze nog gekker worden! )Nog nooit is een wonder wetenschappelijk bewezen.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 0:59:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Geloof kan je onderbouwen,maar niet bewijzen.
p.s
bedankt voor je antwoord Ballyx
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 13:01:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
armuth:


Nog nooit is een wonder wetenschappelijk bewezen.


Dat klopt, want als het wetenschappelijk bewezen kan worden, dan was het geen wonder.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 20:42:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
armuth:

Geloof kan je onderbouwen,maar niet bewijzen.
p.s
bedankt voor je antwoord Ballyx


Oke, nu volg ik je weer niet.
Onderbouwen = met bewijzen komen, feiten aandragen.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 20:44:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Meneer Glimlach:

armuth:

Geloof kan je onderbouwen,maar niet bewijzen.
p.s
bedankt voor je antwoord Ballyx


Oke, nu volg ik je weer niet.
Onderbouwen = met bewijzen komen, feiten aandragen.

Schepping,hoe het is gebeurd, is geloof?Akkoord

Alle soorten zijn éénmaal ontstaan sinds de oorsprong,
geen onderbreking,anders bestond jij niet.Akkoord?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 20:51:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
armuth:

Meneer Glimlach:

armuth:

Geloof kan je onderbouwen,maar niet bewijzen.
p.s
bedankt voor je antwoord Ballyx


Oke, nu volg ik je weer niet.
Onderbouwen = met bewijzen komen, feiten aandragen.

Schepping,hoe het is gebeurd, is geloof?Akkoord

Alle soorten zijn éénmaal ontstaan sinds de oorsprong,
geen onderbreking,anders bestond jij niet.Akkoord?

Dat jij dat vindt is ons zo langzamerhand wel duidelijk. Mogen wij iets anders vinden? Fijn.
Is it electrickery?
Op --0 20:59:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
armuth:

Meneer Glimlach:

armuth:

Geloof kan je onderbouwen,maar niet bewijzen.
p.s
bedankt voor je antwoord Ballyx


Oke, nu volg ik je weer niet.
Onderbouwen = met bewijzen komen, feiten aandragen.

Schepping,hoe het is gebeurd, is geloof?Akkoord

Alle soorten zijn éénmaal ontstaan sinds de oorsprong,
geen onderbreking,anders bestond jij niet.Akkoord?


Ik denk dat ik je volg en ben het er op zich mee eens.
Mijn vraag was eigenlijk (ik had dat duidelijker moeten stellen):
Hoe wil je dan geloof onderbouwen zonder bewijzen?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 21:23:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Meneer Glimlach:

armuth:

Meneer Glimlach:

armuth:

Geloof kan je onderbouwen,maar niet bewijzen.
p.s
bedankt voor je antwoord Ballyx


Oke, nu volg ik je weer niet.
Onderbouwen = met bewijzen komen, feiten aandragen.

Schepping,hoe het is gebeurd, is geloof?Akkoord

Alle soorten zijn éénmaal ontstaan sinds de oorsprong,
geen onderbreking,anders bestond jij niet.Akkoord?


Ik denk dat ik je volg en ben het er op zich mee eens.
Mijn vraag was eigenlijk (ik had dat duidelijker moeten stellen):
Hoe wil je dan geloof onderbouwen zonder bewijzen?


Eerst geloven,dan zeker weten ,innerlijke overtuiging,een doel en visie,dat geeft mij overwinning
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 21:51:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
armuth:

Over ALLEN die EVOLUTIE claimen

Vergankelijk,Zichtbaar,Werelds,materialistisch.

en nu nogmaals in een taal of dialect wat ik ook begrijp?
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 20:18:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Ron B.:

armuth:

Over ALLEN die EVOLUTIE claimen

Vergankelijk,Zichtbaar,Werelds,materialistisch.

en nu nogmaals in een taal of dialect wat ik ook begrijp?


Heb ik zo weinig gepost?
Heb je verder niets te vertellen?
Ga dan verder spelen.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 20:25:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
armuth:

Daarom zijn er maar twee keuzes over DE OORSPRONG VAN HET ONTSTAAN:

Schepping
of
Evolutie

en met die aanname beperk je jezelf alweer tot een beperkt aantal mogelijkheden, een eigenschap die vaak exemplarisch is voor een religie...

als je echte wetenschap, en waarheidsvinding, wilt beoefenen dan kan ik je aanraden dit soort aannames voortaan achterwege te laten, wil je religie bedrijven dan zijn dogma en doctrines geen enkel probleem, alleen verlies je daardoor wel weer de mogelijkheid tot andere mogelijkheden
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 20:26:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
armuth:

Ron B.:

armuth:

Over ALLEN die EVOLUTIE claimen

Vergankelijk,Zichtbaar,Werelds,materialistisch.

en nu nogmaals in een taal of dialect wat ik ook begrijp?


Heb ik zo weinig gepost?
Heb je verder niets te vertellen?
Ga dan verder spelen.

ook op de man spelen is niet van toegevoegde waarde en verduidelijkt niets over wat je ons zo graag wil vertellen, ga gerust schelden en persoonlijk aanvallen, en verlies daarmee automatisch de discussie...

wil je echter nog enigszins serieus genomen worden dan kan je maar beter gewoon ontopic blijven
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 20:27:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Ron B.:

armuth:

Daarom zijn er maar twee keuzes over DE OORSPRONG VAN HET ONTSTAAN:

Schepping
of
Evolutie

en met die aanname beperk je jezelf alweer tot een beperkt aantal mogelijkheden, een eigenschap die vaak exemplarisch is voor een religie...

als je echte wetenschap, en waarheidsvinding, wilt beoefenen dan kan ik je aanraden dit soort aannames voortaan achterwege te laten, wil je religie bedrijven dan zijn dogma en doctrines geen enkel probleem, alleen verlies je daardoor wel weer de mogelijkheid tot andere mogelijkheden


In eenvoudig nederlands:
Is er dan een derde keuze?
Vragen staat toch vrij.
Omdat jij dat toch niet hebt,een derde mogelijkheid , ga ik lekker een bakkie doen.
prettig weekend.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 20:31:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
armuth:

Heb ik zo weinig gepost?

velen posten boeken vol aan tekst zonder inhoudelijk ook maar iets te zeggen...

en weer anderen hebben aan een paar woorden genoeg
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 20:31:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
armuth:

Ron B.:

armuth:

Daarom zijn er maar twee keuzes over DE OORSPRONG VAN HET ONTSTAAN:

Schepping
of
Evolutie

en met die aanname beperk je jezelf alweer tot een beperkt aantal mogelijkheden, een eigenschap die vaak exemplarisch is voor een religie...

als je echte wetenschap, en waarheidsvinding, wilt beoefenen dan kan ik je aanraden dit soort aannames voortaan achterwege te laten, wil je religie bedrijven dan zijn dogma en doctrines geen enkel probleem, alleen verlies je daardoor wel weer de mogelijkheid tot andere mogelijkheden


In eenvoudig nederlands:
Is er dan een derde keuze?
Vragen staat toch vrij.
Omdat jij dat toch niet hebt,een derde mogelijkheid , ga ik lekker een bakkie doen.
prettig weekend.

Er is welzeker nog een derde mogelijkheid, namelijk de schepping van evolutie.
@Ron, ook de wetenschap kent z'n dogma's en doctrines. Het hiet vaak gebezigde, "meten is weten" is er één van. Niet alles is te meten en zal dat ooit zijn. Gelukkig maar want wat is een leven zonder mysteries? Saai, saai, saai.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 21:27:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Tetzmol:

Gelukkig maar want wat is een leven zonder mysteries? Saai, saai, saai.


No shit, Sherlock
Op --0 21:32:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
armuth:

Ron B.:

armuth:

Daarom zijn er maar twee keuzes over DE OORSPRONG VAN HET ONTSTAAN:

Schepping
of
Evolutie

en met die aanname beperk je jezelf alweer tot een beperkt aantal mogelijkheden, een eigenschap die vaak exemplarisch is voor een religie...

als je echte wetenschap, en waarheidsvinding, wilt beoefenen dan kan ik je aanraden dit soort aannames voortaan achterwege te laten, wil je religie bedrijven dan zijn dogma en doctrines geen enkel probleem, alleen verlies je daardoor wel weer de mogelijkheid tot andere mogelijkheden


In eenvoudig nederlands:
Is er dan een derde keuze?
Vragen staat toch vrij.
Omdat jij dat toch niet hebt,een derde mogelijkheid , ga ik lekker een bakkie doen.
prettig weekend.

ik wens niet op het niveau te discussiëren wat jij mij wilt opdringen, respecteer mij evenveel als ik jou ook respecteer of geef gewoon toe dat jij ook niet alles weet, en dus toe moet geven dat er altijd een kans is dat er een andere mogelijkheid kan zijn.

daarvoor hoef ik niet aan te tonen wat die optie is, puur en alleen de mogelijkheid tot die optie zou genoeg moeten zijn om er rekening mee te gaan houden in je eigen overwegingen.
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 21:33:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Tetzmol:

@Ron, ook de wetenschap kent z'n dogma's en doctrines. Het hier vaak gebezigde, "meten is weten" is er één van. Niet alles is te meten en zal dat ooit zijn. Gelukkig maar want wat is een leven zonder mysteries? Saai, saai, saai.


je begaat een fout, je zegt dit namelijk tegen een persoon die als vak meettechniek had

ik kan je zeggen dat er bij de theorie van het vak meettechniek echt geen ruimte is voor aannames hoor...

zo zou ik graag keihard onderbouwd willen zien dat "meten is weten" onzin zou zijn, en dat niet alles meetbaar is, je begaat daarmee namelijk dezelfde fout, je gaat er van uit dat dit niet kan en daarmee schep je je eigen dogma, een eigen regeltje waar je jezelf aan moet houden om jou verhaal te laten kloppen, en dit is echt geen aanval daarop, maar puur een constatering vanaf mijn kant.
(zoals de aanname dat niet alles te meten is, ik ben van mening dat zolang wetenschap oneindig door kan ontwikkelen uiteindelijk alles te verklaren zal zijn, het bestaan van onverklaarbare zaken betekend niets meer dan dat we nog niet genoeg tijd gehad hebben, of ons nog niet ver genoeg spiritueel ontwikkeld hebben om bepaalde zaken te kunnen bevatten, welke maar je voorkeur heeft)

en ik heb mijn boeken van meettechniek nog wel ergens liggen, mocht je belang hebben
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 21:45:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Ron B.:

Tetzmol:

@Ron, ook de wetenschap kent z'n dogma's en doctrines. Het hier vaak gebezigde, "meten is weten" is er één van. Niet alles is te meten en zal dat ooit zijn. Gelukkig maar want wat is een leven zonder mysteries? Saai, saai, saai.


je begaat een fout, je zegt dit namelijk tegen een persoon die als vak meettechniek had

ik kan je zeggen dat er bij de theorie van het vak meettechniek echt geen ruimte is voor aannames hoor...

zo zou ik graag keihard onderbouwd willen zien dat "meten is weten" onzin zou zijn, en dat niet alles meetbaar is, je begaat daarmee namelijk dezelfde fout, je gaat er van uit dat dit niet kan en daarmee schep je je eigen dogma, een eigen regeltje waar je jezelf aan moet houden om jou verhaal te laten kloppen, en dit is echt geen aanval daarop, maar puur een constatering vanaf mijn kant.
(zoals de aanname dat niet alles te meten is, ik ben van mening dat zolang wetenschap oneindig door kan ontwikkelen uiteindelijk alles te verklaren zal zijn, het bestaan van onverklaarbare zaken betekend niets meer dan dat we nog niet genoeg tijd gehad hebben, of ons nog niet ver genoeg spiritueel ontwikkeld hebben om bepaalde zaken te kunnen bevatten, welke maar je voorkeur heeft)

en ik heb mijn boeken van meettechniek nog wel ergens liggen, mocht je belang hebben

Interessante boeken van jou dan. Als je bij meettechniek ook geleerd hebt hoe je de liefde meet of goed of kwaad, hoe je de waarde van een mens meet of een dier wil ik dat boek wel eens lezen. Vrees dat zelfs wanneer wij zouden ontdekken dat 'de ziel´ inderdaad 1 enkele atoom is en wanneer wij het atomaire gewicht van die atoom konden meten dan nog wisten we niks over haar diepste geheimen...
Op --0 22:06:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Ik kan je keihard bevestigen dat niet alles is te meten Ron. Kijk maar naar jezelf, wat ben je? Wat is hetgeen dat jou tot leven brengt en Ron maakt? Kan je dat meten? Ik ken je antwoord al, stroompjes in je brein hè? Waar komen die stroompjes vandaan? Wat is daar de achterliggende oorzaak van?
Als het werkelijk zo was dat jij je manifesteert in de materiële wereld door enkel stroompjes dan zou het een eitje zijn de doden weer tot leven te wekken door implantatie een batterijtje. Maar zo werkt het niet. Er zijn wel levenden die in 'borrewed time" leven dankzij een batterijtje, maar da's een pacemaker. Maar zelfs die kan dat onvermijdelijke niet ongedaan maken.
De ziel is niet meetbaar Ron en zal dat ook nooit zijn. Zie maar eens dat je er één in een potje stopt.
En de ziel bestaat, er is zat bewijs om je heen. Je bent er immers zelf het bewijs van.
Je hebt het zelf ook al over spiritueel ontwikkelen, ook al zo'n onmeetbaar begrip.
(bericht gewijzigd op 26-11-2010 22:08:26)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 22:07:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Samblo:

Interessante boeken van jou dan. Als je bij meettechniek ook geleerd hebt hoe je de liefde meet of goed of kwaad, hoe je de waarde van een mens meet of een dier wil ik dat boek wel eens lezen. Vrees dat zelfs wanneer wij zouden ontdekken dat 'de ziel´ inderdaad 1 enkele atoom is en wanneer wij het atomaire gewicht van die atoom konden meten dan nog wisten we niks over haar diepste geheimen...

voordat je je gelijk gaat claimen, lees deze regels ook even:

"ik ben van mening dat zolang wetenschap oneindig door kan ontwikkelen uiteindelijk alles te verklaren zal zijn, het bestaan van onverklaarbare zaken betekend niets meer dan dat we nog niet genoeg tijd gehad hebben, of ons nog niet ver genoeg spiritueel ontwikkeld hebben om bepaalde zaken te kunnen bevatten, welke maar je voorkeur heeft"

en daarmee vind ik dat alles wel gezegd is eigenlijk, of jij moet keihard bewijs hebben dat bijvoorbeeld liefde nooit en te nimmer aantoonbaar en meetbaar zal gaan worden

en ik wil je deze playlist op youtube ook nog even meegeven:
"Neurotheology"


en deze serie op google video:
"Neurotheology 1 tm 6" (andere video's met dezelfde naam)
http://video.google.com/videoplay?docid=2184059515285733378#
http://video.google.com/videoplay?docid=-335703751617106316#
http://video.google.com/videoplay?docid=5474604744218568426#
http://video.google.com/videoplay?docid=-4975420956593423908#
http://video.google.com/videoplay?docid=2621126395522133576#
http://video.google.com/videoplay?docid=1030598948823323439#

ik durf op basis van de hier genoemde video's met vrij goede onderbouwing te beweren dat er een hele goede kans is dat we zeer binnenkort bijvoorbeeld de zaken die je noemt goed kunnen verklaren, en dat we zelfs zaken als god daarmee zullen kunnen verklaren...

maar nu dat gezegd is hoor ik graag jou onderbouwing dat dit nooit en te nimmer mogelijk zal kunnen zijn.
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 22:21:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Tetzmol:

Ik kan je keihard bevestigen dat niet alles is te meten Ron. Kijk maar naar jezelf, wat ben je? Wat is hetgeen dat jou tot leven brengt en Ron maakt? Kan je dat meten? Ik ken je antwoord al, stroompjes in je brein hè? Waar komen die stroompjes vandaan? Wat is daar de achterliggende oorzaak van?
Als het werkelijk zo was dat jij je manifesteert in de materiële wereld door enkel stroompjes dan zou het een eitje zijn de doden weer tot leven te wekken door implantatie een batterijtje. Maar zo werkt het niet. Er zijn wel levenden die in 'borrewed time" leven dankzij een batterijtje, maar da's een pacemaker. Maar zelfs die kan dat onvermijdelijke niet ongedaan maken.
De ziel is niet meetbaar Ron en zal dat ook nooit zijn. Zie maar eens dat je er één in een potje stopt.
En de ziel bestaat, er is zat bewijs om je heen. Je bent er immers zelf het bewijs van.
Je hebt het zelf ook al over spiritueel ontwikkelen, ook al zo'n onmeetbaar begrip.

ook voor jou:

"ik ben van mening dat zolang wetenschap oneindig door kan ontwikkelen uiteindelijk alles te verklaren zal zijn, het bestaan van onverklaarbare zaken betekend niets meer dan dat we nog niet genoeg tijd gehad hebben, of ons nog niet ver genoeg spiritueel ontwikkeld hebben om bepaalde zaken te kunnen bevatten, welke maar je voorkeur heeft"
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 22:22:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Tetzmol:

Ik kan je keihard bevestigen dat niet alles is te meten Ron. Kijk maar naar jezelf, wat ben je? Wat is hetgeen dat jou tot leven brengt en Ron maakt? Kan je dat meten? Ik ken je antwoord al, stroompjes in je brein hè? Waar komen die stroompjes vandaan? Wat is daar de achterliggende oorzaak van?
Als het werkelijk zo was dat jij je manifesteert in de materiële wereld door enkel stroompjes dan zou het een eitje zijn de doden weer tot leven te wekken door implantatie een batterijtje. Maar zo werkt het niet. Er zijn wel levenden die in 'borrewed time" leven dankzij een batterijtje, maar da's een pacemaker. Maar zelfs die kan dat onvermijdelijke niet ongedaan maken.
De ziel is niet meetbaar Ron en zal dat ook nooit zijn. Zie maar eens dat je er één in een potje stopt.
En de ziel bestaat, er is zat bewijs om je heen. Je bent er immers zelf het bewijs van.
Je hebt het zelf ook al over spiritueel ontwikkelen, ook al zo'n onmeetbaar begrip.

aannames, aannames en nog eens aannames...

ik heb er geen probleem mee dat dit jou/jullie overtuiging is, maar ga niet zeggen dat die overtuiging een ultieme waarheid en onwrikbare wetmatigheid is, want zelfs mensen als einstein zijn regelmatig op hun bek gegaan met van dat soort onwrikbare wetmatigheden, en moesten later toegeven dat een nieuwere hypothese of theorie een beter verklaring was dan degene die eerder aangedragen was.

ik zie mogelijkheden ipv onmogelijkheden, misschien is dat het verschil?
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 22:27:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Ik zie ook mogelijkheden Ron, maar toch zullen we ooit op een punt komen dat we net de vinger niet achter de deur zullen krijgen. Wat is die vonk die ons tot leven brengt in plaats van ons een klomp dode cellen laat zijn? Waar ligt de oorsprong van die vonk? Ik dek dat je dat pas kan meten als je een ziel in een potje hebt. Maar dat zie ik niet lukken.
Trouwens, aannemen dat alles ooit te verklaren zal zijn als we maar lang genoeg de tijd krijgen is ook maar een aanname.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 22:37:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Tetzmol:

Ik ken je antwoord al...

en dat is zo ongeveer de ergste aanname van allen

ik geef geen antwoord noch vraag ik een antwoord, ik bied alleen maar mogelijkheden, ja natuurlijk heb ik zelf een mening over zaken maar in deze doet dat er geheel niet toe, en al zou ik denken dat alles elektrische pulsjes is, nou en, wat maakt dat anders aan het hele punt "schepping of evolutie"? (of nog een andere optie naast die twee) of wat zou dat veranderen aan of alles meetbaar/verklaarbaar zou (kunnen) zijn ja of nee?

ik zie de relevantie niet iig.
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 22:39:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Tetzmol:

Ik zie ook mogelijkheden Ron, maar toch zullen we ooit op een punt komen dat we net de vinger niet achter de deur zullen krijgen. Wat is die vonk die ons tot leven brengt in plaats van ons een klomp dode cellen laat zijn? Waar ligt de oorsprong van die vonk? Ik dek dat je dat pas kan meten als je een ziel in een potje hebt. Maar dat zie ik niet lukken.
Trouwens, aannemen dat alles ooit te verklaren zal zijn als we maar lang genoeg de tijd krijgen is ook maar een aanname.

kaatst bal terug, en dat dit niet zo zou zijn is ook een aanname, bla bla enz oneindig

ik heb al gezegd wat ik wil zeggen, en heb totaal geen zin in een heen en weer spelletje, uiteindelijk is alles een aanname, zelfs ons bestaan is een aanname, en die aanname is gebaseerd op de aanname dat we bestaan of dat bestaan iets zou zijn, iets wat ook nog niet onomstotelijk bewezen is (je begrijpt me hopelijk wel, ik heb ook andere dingen te doen dan alles 10 lagen diep door te gaan redeneren )

nog wel even dit:
"Ik denk dat je dat pas kan meten als je een ziel in een potje hebt."
in het hierboven door mij genoemde kijkvoer komt dit ook enigszins aan bod, en daar komen ze bijvoorbeeld met een vrij goed onderbouwde theorie dat de ziel zich verplaatst via het magnetische veld van de aarde naar het volgende lichaam, en dat ze in een onderzoek zelfs een groot deel van de vorige levens van die zielen terug kon vinden, de "gefantaseerde" vorige levens bleken echt te bestaan...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 22:49:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Ron B.:

aannames, aannames en nog eens aannames...

ik heb er geen probleem mee dat dit jou/jullie overtuiging is, maar ga niet zeggen dat die overtuiging een ultieme waarheid en onwrikbare wetmatigheid is, want zelfs mensen als einstein zijn regelmatig op hun bek gegaan met van dat soort onwrikbare wetmatigheden, en moesten later toegeven dat een nieuwere hypothese of theorie een beter verklaring was dan degene die eerder aangedragen was.

ik zie mogelijkheden ipv onmogelijkheden, misschien is dat het verschil?


Je praat dus nu over een mogelijke toekomst waarin meten wel weten kan zijn. Op dit moment is het nog niet zover dus mag meten nog geen weten heten. Zelf betwijfel ik inderdaad of het moment ooit zal komen. Weet natuurlijk nog niet welke spirituele ontwikkelingen er nog in petto zijn, maar vooralsnog levert meten enkel nog weten op op zeer specifieke terreinen. Zodra we over de minder exacte zaken praten levert meten nog steeds slechts een abstractie op die zelfs tegenstrijdig is met echt weten. Wanneer je het zonlicht in de ogen van je kind opmeet weet je dan wat dat zonlicht met je doet als je in zijn/haar ogen kijkt?
(bericht gewijzigd op 27-11-2010 0:05:46)
Op --0 0:03:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
armuth:

Meneer Glimlach:

armuth:

Meneer Glimlach:

armuth:

Geloof kan je onderbouwen,maar niet bewijzen.
p.s
bedankt voor je antwoord Ballyx


Oke, nu volg ik je weer niet.
Onderbouwen = met bewijzen komen, feiten aandragen.

Schepping,hoe het is gebeurd, is geloof?Akkoord

Alle soorten zijn éénmaal ontstaan sinds de oorsprong,
geen onderbreking,anders bestond jij niet.Akkoord?


Ik denk dat ik je volg en ben het er op zich mee eens.
Mijn vraag was eigenlijk (ik had dat duidelijker moeten stellen):
Hoe wil je dan geloof onderbouwen zonder bewijzen?


Eerst geloven,dan zeker weten ,innerlijke overtuiging,een doel en visie,dat geeft mij overwinning


Overwinning? Is het een gevecht dan, of een westrijd? Survival of the fittest? ;

Maar je zegt, geloven, zeker weten, innerlijke overtuiging, maar zal dus nooit tot een bewijs komen? Is dat niet jammer? Nooit een concrete situatie waarin je je gelijk als feit zult zien? Dus ook nooit God zelf zien? Want dat is het ultieme bewijs voor het bestaan van de Schepping (en God).
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 1:29:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Meneer Glimlach:

armuth:

Meneer Glimlach:

armuth:

Meneer Glimlach:

armuth:

Geloof kan je onderbouwen,maar niet bewijzen.
p.s
bedankt voor je antwoord Ballyx


Oke, nu volg ik je weer niet.
Onderbouwen = met bewijzen komen, feiten aandragen.

Schepping,hoe het is gebeurd, is geloof?Akkoord

Alle soorten zijn éénmaal ontstaan sinds de oorsprong,
geen onderbreking,anders bestond jij niet.Akkoord?


Ik denk dat ik je volg en ben het er op zich mee eens.
Mijn vraag was eigenlijk (ik had dat duidelijker moeten stellen):
Hoe wil je dan geloof onderbouwen zonder bewijzen?


Eerst geloven,dan zeker weten ,innerlijke overtuiging,een doel en visie,dat geeft mij overwinning


Overwinning? Is het een gevecht dan, of een westrijd? Survival of the fittest? ;

Maar je zegt, geloven, zeker weten, innerlijke overtuiging, maar zal dus nooit tot een bewijs komen? Is dat niet jammer? Nooit een concrete situatie waarin je je gelijk als feit zult zien? Dus ook nooit God zelf zien? Want dat is het ultieme bewijs voor het bestaan van de Schepping (en God).Daar heb je gelijk in.
Ik kan jouw ''persoon'' niet beinvloeden,laat staan ''dwingen''.
Ik kan alleen over MIJN ''persoonlijke'' innerlijk bewijs getuigen.
Dit betekent niet ,dat ik geen problemen ken.
Ik erken alleen,dat ik een zondaar ben,daar is toch niks mee?
Als ik wat of iets verkeerd doe,krijg ik meteen te horen.
Jij gelooft in God en gaat toch naar de kerk?
Ik word dan huichelachtig gevonden.
Dat is mijn fout,maar niet van God.
Waarom krijgt God ALTIJD de schuld,waarom niet andere goden?
Als je per ongeluk op je vingers slaat,dat doe je toch zelf?
Natuurlijk moet je kritisch zijn en een eigen mening hebben,dat waardeer ik .
Ja knikkers ,nee dat hoef voor mij niet.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 13:15:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
armuth:


Daar heb je gelijk in.
Ik kan jouw ''persoon'' niet beinvloeden,laat staan ''dwingen''.
Ik kan alleen over MIJN ''persoonlijke'' innerlijk bewijs getuigen.
Dit betekent niet ,dat ik geen problemen ken.
Ik erken alleen,dat ik een zondaar ben,daar is toch niks mee?
Als ik wat of iets verkeerd doe,krijg ik meteen te horen.
Jij gelooft in God en gaat toch naar de kerk?
Ik word dan huichelachtig gevonden.
Dat is mijn fout,maar niet van God.
Waarom krijgt God ALTIJD de schuld,waarom niet andere goden?
Als je per ongeluk op je vingers slaat,dat doe je toch zelf?
Natuurlijk moet je kritisch zijn en een eigen mening hebben,dat waardeer ik .
Ja knikkers ,nee dat hoef voor mij niet.


Zo terloops snij je een mooi iets aan: "andere goden".
Zijn er andere goden? In de Bijbel wordt op veel plekken gerefereerd aan "goden",
wat inhoudt dat er dus meerdere goden zijn. Waarin verschillen die dan van die ene God?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 0:33:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Meneer Glimlach:

armuth:


Daar heb je gelijk in.
Ik kan jouw ''persoon'' niet beinvloeden,laat staan ''dwingen''.
Ik kan alleen over MIJN ''persoonlijke'' innerlijk bewijs getuigen.
Dit betekent niet ,dat ik geen problemen ken.
Ik erken alleen,dat ik een zondaar ben,daar is toch niks mee?
Als ik wat of iets verkeerd doe,krijg ik meteen te horen.
Jij gelooft in God en gaat toch naar de kerk?
Ik word dan huichelachtig gevonden.
Dat is mijn fout,maar niet van God.
Waarom krijgt God ALTIJD de schuld,waarom niet andere goden?
Als je per ongeluk op je vingers slaat,dat doe je toch zelf?
Natuurlijk moet je kritisch zijn en een eigen mening hebben,dat waardeer ik .
Ja knikkers ,nee dat hoef voor mij niet.


Zo terloops snij je een mooi iets aan: "andere goden".
Zijn er andere goden? In de Bijbel wordt op veel plekken gerefereerd aan "goden",
wat inhoudt dat er dus meerdere goden zijn. Waarin verschillen die dan van die ene God?Ieder mens heeft ''zijn'' god of geest waardoor je beinvloedt kan worden.
Zie maar naar de jeugd met hun ''idolen''
Die ene God heeft jou lief en niet jij Hem.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 8:09:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Samblo:

Ron B.:

aannames, aannames en nog eens aannames...

ik heb er geen probleem mee dat dit jou/jullie overtuiging is, maar ga niet zeggen dat die overtuiging een ultieme waarheid en onwrikbare wetmatigheid is, want zelfs mensen als einstein zijn regelmatig op hun bek gegaan met van dat soort onwrikbare wetmatigheden, en moesten later toegeven dat een nieuwere hypothese of theorie een beter verklaring was dan degene die eerder aangedragen was.

ik zie mogelijkheden ipv onmogelijkheden, misschien is dat het verschil?


Je praat dus nu over een mogelijke toekomst waarin meten wel weten kan zijn. Op dit moment is het nog niet zover dus mag meten nog geen weten heten. Zelf betwijfel ik inderdaad of het moment ooit zal komen. Weet natuurlijk nog niet welke spirituele ontwikkelingen er nog in petto zijn, maar vooralsnog levert meten enkel nog weten op op zeer specifieke terreinen. Zodra we over de minder exacte zaken praten levert meten nog steeds slechts een abstractie op die zelfs tegenstrijdig is met echt weten. Wanneer je het zonlicht in de ogen van je kind opmeet weet je dan wat dat zonlicht met je doet als je in zijn/haar ogen kijkt?

ik heb het puur en alleen over de mogelijkheid, niet eens de mogelijkheid van, maar echt de mogelijkheid in de meest algemene vorm mogelijk...

en ja, mijn mening is niets onmogelijk, want dan zou het niet kunnen bestaan, iets wat kan bestaan of bestaat is hooguit momenteel onbeschikbaar
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 21:52:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
armuth:

Die ene God heeft jou lief en niet jij Hem.

graag onderbouwing, zo niet dan graag even rekening mee houden dat dit puur jou mening is

volgens jou heeft die ene god jou lief, niets meer dan dat...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 21:56:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Ron B.:

armuth:

Die ene God heeft jou lief en niet jij Hem.

graag onderbouwing, zo niet dan graag even rekening mee houden dat dit puur jou mening is

volgens jou heeft die ene god jou lief, niets meer dan dat...


Die ene God heeft jou lief en niet jij Hem.
Dat kan ik niet onderbouwen,maar wel over getuigen.
En dat is mijn geloof.Jezus kan je vertouwen.
En dat is natuurlijk jouw eigen keus of je het wel of niet gelooft.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 23:28:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: De waarheid is dualistische, je hebt altijd 2 kanten van het verhaal en beiden hebben een andere waarheid, maar gaan wel over het zelfde onderwerp. Hierdoor hebben ze wel altijd iets gemeen met elkaar . Hierdoor is het zoeken naar de waarheid soms ook makkelijker omdat je alleen maar de "feiten" hoeft om te draaien en je hebt 2 kanten, en jij mag dan met je "hart" bepalen wat de waarheid is.

Goed en slecht is hierdoor volgens mij ook relatief en bestaat eigenlijk niet, het zijn meer dingen om van te leren om weer alles 1 geheel te zien.

(bericht gewijzigd op 1-12-2010 0:21:06)
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op 01-12-2010 0:18:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Aangezien het bij religie vaak om zeer persoonlijke ervaringen gaat, belandt een discussie over dit onderwerp vaak in een zinloos welles-nietesspelletje. De ervaring van het Heilige lijkt echter wel in de menselijke aard besloten te liggen, aangezien zij voorkomt in alle landen en alle tijden.

Het voorgaande toont het verschil aan tussen mensen en dieren.
Er is wel degelijk ''een bewijs'',dat we geen dieren zijn.
Tetzmol zei:

Ik denk eerder dat de hoogste waarheid wel bestaat, maar voor de mens onkenbaar is. Het is namelijk onmogelijk voor ons de allesomvattende werkelijkheid in al z'n aspecten en dimensies waar te nemen. Die werkelijkheid is er namelijk wel en is er ook altijd geweest en zal er ook altijd zijn. Ongeacht welke vorm deze ooit zal aannemen.

DE SCHEPPING

Waarheid en werkelijkheid

DE VERDRAAIING

Waarom zou evolutie niet biogenese kunnen zijn? En waarom zou schepping niet abiogenese kunnen zijn? Dit heeft niet zoveel met elkaar te maken, je kunt ook zeggen dankzij de schepping zijn we steeds verder gekomen of evolutie is het plan van God.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 01-12-2010 8:03:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
armuth:

Ron B.:

armuth:

Die ene God heeft jou lief en niet jij Hem.

graag onderbouwing, zo niet dan graag even rekening mee houden dat dit puur jou mening is

volgens jou heeft die ene god jou lief, niets meer dan dat...


Die ene God heeft jou lief en niet jij Hem.
Dat kan ik niet onderbouwen,maar wel over getuigen.
En dat is mijn geloof.Jezus kan je vertouwen.
En dat is natuurlijk jouw eigen keus of je het wel of niet gelooft.

dus zoals jij zelf al zegt, dat is jou geloof...

dank je wel voor je antwoord.
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 01-12-2010 22:28:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Ron B.:

armuth:

Ron B.:

armuth:

Die ene God heeft jou lief en niet jij Hem.

graag onderbouwing, zo niet dan graag even rekening mee houden dat dit puur jou mening is

volgens jou heeft die ene god jou lief, niets meer dan dat...


Die ene God heeft jou lief en niet jij Hem.
Dat kan ik niet onderbouwen,maar wel over getuigen.
En dat is mijn geloof.Jezus kan je vertouwen.
En dat is natuurlijk jouw eigen keus of je het wel of niet gelooft.

dus zoals jij zelf al zegt, dat is jou geloof...

dank je wel voor je antwoord.


Wil jij uit liefde jouw leven geven voor iemand,die jou haat,niet kan luchten of uitstaan en die je vijand is,jou bespot,afwijst?
Niemand kan dat ,menselijkerwijs is dat onmogelijk
Niemand kan voldoen aan de WET (10 geboden).
Als je de Wet hebt overtreden,moet je toch de boete betalen ?
Maar God heeft jou lief en dat GELOOF ik.
Jammer dat je niet De Goddelijke Liefde kent,dat is niet een wereldse liefde.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 01-12-2010 22:57:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: Ik vermoed dat Armuth nog wel van zijn geloof gaat vallen. Hij is nog jong en schreeuwt waarschijnlijk ook zo hard om zijn eigen twijfels te onderdrukken. Hoop alleen dat hij na zijn ontwaken uit de veilige cocon niet plotseling totaal de andere kant opslaat. Juist de meest fanatieke christenen worden de meest fanatieke atheisten of nog vager: satanisten, wanneer ze oud genoeg zijn om het feilen van hun dogma's onder ogen te zien. Wel mooi dat hij de Goddelijke Liefde kan ervaren. Jammer alleen dat hij in zijn stijl van argumenteren eerder boos dan liefdevol overkomt. Het zal toch niet zo zijn dat hij zo hard op de onvoorwaardelijke liefde van God hamert omdat hij eigenlijk bang is onwaardig te zijn?
Op 01-12-2010 23:15:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Samblo:

Ik vermoed dat Armuth nog wel van zijn geloof gaat vallen. Hij is nog jong en schreeuwt waarschijnlijk ook zo hard om zijn eigen twijfels te onderdrukken. Hoop alleen dat hij na zijn ontwaken uit de veilige cocon niet plotseling totaal de andere kant opslaat. Juist de meest fanatieke christenen worden de meest fanatieke atheisten of nog vager: satanisten, wanneer ze oud genoeg zijn om het feilen van hun dogma's onder ogen te zien. Wel mooi dat hij de Goddelijke Liefde kan ervaren. Jammer alleen dat hij in zijn stijl van argumenteren eerder boos dan liefdevol overkomt. Het zal toch niet zo zijn dat hij zo hard op de onvoorwaardelijke liefde van God hamert omdat hij eigenlijk bang is onwaardig te zijn?


''Jammer alleen dat hij in zijn stijl van argumenteren eerder boos dan liefdevol overkomt''.
Graag bron of citaat bij vermelden .Schreeuwen helpt echt niet.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 8:40:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL: /me kijkt bewonderend naar de hoeveelheid reacties die ook weer dit reliblog oplevert

Mooi gebaar van Samblo naar Armuth.

armuth:

Wil jij uit liefde jouw leven geven voor iemand,die jou haat,niet kan luchten of uitstaan en die je vijand is,jou bespot,afwijst?
Niemand kan dat ,menselijkerwijs is dat onmogelijk
Niemand kan voldoen aan de WET (10 geboden).
Als je de Wet hebt overtreden,moet je toch de boete betalen ?
Maar God heeft jou lief en dat GELOOF ik.
Jammer dat je niet De Goddelijke Liefde kent,dat is niet een wereldse liefde.


Bedoel je hier Jezus Armuth?

Ja, echt vreselijk wat die interessante man allemaal heeft gemaakt. Maar hij is lang niet de enige. Om zijn lijden en de manier waarop hij reageerde, zó te verafgoden en in totaal zo'n 5 tot 6 duizend miljoen mensen (past & present) te onderwerpen aan een levenslang keurslijf, doet mijns inziens geen recht aan die miljoenen en nog eens miljoenen andere in ellende vergane zielen.

Wie straft de moordenaar/martelaar van de moordenaar/verkrachter van het kind van de eerste killer? Houdt de Grote Rechter rekening met verzachtende omstandigheden? Of jurisprudentie? In dat Boek staat genoeg; "an eye for an eye..."
Goddelijke Liefde zei je? Kap nou eens met dat geponeer en leg aan mij nou eens uit wat dat is in het licht van:

1. Gods commando aan Abraham om z'n zoon te offeren
2. Gods genocide op vrijwel de gehele mensheid met dat waterballet
3. Gods helpende vinger om iedere eerstgeboren Egyptische zoon van z'n ouders te ontnemen
4. Gods oukaze om iedere zondige sterveling die in zijn/haar hooguit 100jarige carriere hier op aarde voor miljoenen en miljoenen en miljoenen (maal miljoenen, miljoenen... etc) jaren voortdurend de vreselijkste martelingen te laten ondergaan

En zo kunnen we nog meerdere rijtjes van 10 tegenover die ene zetten.

Goddelijke Liefde - wtf that may be - zal best bestaan, maar eerst moeten we van de menselijke do's and don'ts af.

RR
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op --0 9:06:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: NewDayNL:

Weer zo'n halve waarheid.
De bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament.
Wel een hemel en geen hel.
Het ''Kwaad'' hoeft niet gestraft te worden.
Een vader mag niet streng zijn,de 10 geboden aan je laars lappen.
Jij bent zeker zo'n een liefdevolle vader van die ''ettertjes''
die rondlopen de de buurt verzieken.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 9:32:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: NewDayNL
Geloof jij maar lekker in die EVOLUTIE,de leugen van jou.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 9:34:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL:
armuth:

NewDayNL:

Weer zo'n halve waarheid.
De bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament.
Wel een hemel en geen hel.
Het ''Kwaad'' hoeft niet gestraft te worden.
Een vader mag niet streng zijn,de 10 geboden aan je laars lappen.
Jij bent zeker zo'n een liefdevolle vader van die ''ettertjes''
die rondlopen de de buurt verzieken.


Wat is die halve waarheid van je m'n waarde Armuth? Ik snap je niet.
Ik ken het OT/NT op hoofdlijnen. De mensbeschreven God in beide Delen heeft duidelijk een multiple personality syndrome. Het Kwaad/Shaitan/Satan/wtfyoucallit (be)staat wel degelijk in het NT. Look it up: http://nl.wikipedia.org/wiki/Satan

Ja, ik ben een vader. Of ik liefdevol ben is niet aan mij om te oordelen. Evenmin door jouw godspersoon. Alleen m'n 3 dochters kunnen zeggen of ik een 'liefdevolle vader' ben; niemand meer en minder.

De zin van jouw opmerking dat zij de buurt zouden verzieken, ontgaat mij ff. Maar haal je dit erbij, dan kan ik slechts denken aan die jurkendragende voorgangers van je, of die zwartgehoede stijve boorden, die met hun goddelijke fallus o zo liefdevol de maagdelijke anusjes en vagina's van 9jarigen betraden ehm... en ongetwijfeld as we write & read nog steeds betreden.

In hun geloofsuniform, aan het omgekeerde kruis, genageld aan het scrotum, voor de minutenlange rest van hun bestaan hier op aard en bekeken door de YouTubebevolking. Da's lang genoeg en afschrikwekkender dan de oneindige hel anno vroeg21ste eeuw.

Amen.

RR
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op --0 10:06:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: [/quote]

Wat is die halve waarheid van je m'n waarde Armuth? Ik snap je niet.
Ik ken het OT/NT op hoofdlijnen. De mensbeschreven God in beide Delen heeft duidelijk een multiple personality syndrome. Het Kwaad/Shaitan/Satan/wtfyoucallit (be)staat wel degelijk in het NT. Look it up: http://nl.wikipedia.org/wiki/Satan

Ja, ik ben een vader. Of ik liefdevol ben is niet aan mij om te oordelen. Evenmin door jouw godspersoon. Alleen m'n 3 dochters kunnen zeggen of ik een 'liefdevolle vader' ben; niemand meer en minder.

De zin van jouw opmerking dat zij de buurt zouden verzieken, ontgaat mij ff. Maar haal je dit erbij, dan kan ik slechts denken aan die jurkendragende voorgangers van je, of die zwartgehoede stijve boorden, die met hun goddelijke fallus o zo liefdevol de maagdelijke anusjes en vagina's van 9jarigen betraden ehm... en ongetwijfeld as we write & read nog steeds betreden.

In hun geloofsuniform, aan het omgekeerde kruis, genageld aan het scrotum, voor de minutenlange rest van hun bestaan hier op aard en bekeken door de YouTubebevolking. Da's lang genoeg en afschrikwekkender dan de oneindige hel anno vroeg21ste eeuw.

Amen.

RR
[/quote]
Je haalt alles door elkaar.
Nog nooit gehoord van ''christenen''
Die hele brede weg?
Moet ik die uitspraak van R Dawkins voor de tigste keer herhalen?
Richard Dawkins bezoekt diverse religieuzen ,,christenen’’ gematigde christenen om ze beter te begrijpen.Hij komt tot de conclusie dat hij mensen die 'gematigd geloven' het ergst vindt:sommige bijbelverhalen geloven zij wél,andere niet.Zo worden én de bijbel én het gezonde verstand verraden.
Schepping is bij jou zeker ook evolutie?
Of heb je nog geen keus gemaakt,of weet je het niet?
Zeg het dan meteen,jammer van de tijd en die is kostbaar in vergelijk tot de eeuwigheid.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 10:17:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: [/quote]

Wat is die halve waarheid van je m'n waarde Armuth? Ik snap je niet.
Ik ken het OT/NT op hoofdlijnen. De mensbeschreven God in beide Delen heeft duidelijk een multiple personality syndrome. Het Kwaad/Shaitan/Satan/wtfyoucallit (be)staat wel degelijk in het NT. Look it up: http://nl.wikipedia.org/wiki/Satan

Ja, ik ben een vader. Of ik liefdevol ben is niet aan mij om te oordelen. Evenmin door jouw godspersoon. Alleen m'n 3 dochters kunnen zeggen of ik een 'liefdevolle vader' ben; niemand meer en minder.

De zin van jouw opmerking dat zij de buurt zouden verzieken, ontgaat mij ff. Maar haal je dit erbij, dan kan ik slechts denken aan die jurkendragende voorgangers van je, of die zwartgehoede stijve boorden, die met hun goddelijke fallus o zo liefdevol de maagdelijke anusjes en vagina's van 9jarigen betraden ehm... en ongetwijfeld as we write & read nog steeds betreden.

In hun geloofsuniform, aan het omgekeerde kruis, genageld aan het scrotum, voor de minutenlange rest van hun bestaan hier op aard en bekeken door de YouTubebevolking. Da's lang genoeg en afschrikwekkender dan de oneindige hel anno vroeg21ste eeuw.

Amen.

RR
[/quote]
Je haalt alles door elkaar.
Nog nooit gehoord van ''christenen''
Die hele brede weg?
Moet ik die uitspraak van R Dawkins voor de tigste keer herhalen?
Richard Dawkins bezoekt diverse religieuzen ,,christenen’’ gematigde christenen om ze beter te begrijpen.Hij komt tot de conclusie dat hij mensen die 'gematigd geloven' het ergst vindt:sommige bijbelverhalen geloven zij wél,andere niet.Zo worden én de bijbel én het gezonde verstand verraden.
Schepping is bij jou zeker ook evolutie?
Of heb je nog geen keus gemaakt,of weet je het niet?
Zeg het dan meteen,jammer van de tijd en die is kostbaar in vergelijk tot de eeuwigheid.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 10:20:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL:
armuth:

NewDayNL
Geloof jij maar lekker in die EVOLUTIE,de leugen van jou.


Het zal je verbazen m'n waarde, maar:

Ik geloof in "I"ets dat we (nog) niet kennen/weten(/zijn)
Ik geloof in evolutie als lineair proces van moment a naar b naar c naar...
Ik geloof in mensen en alles wat we zijn, weten, kennen, leren en doen

Jawel... een humanist, evangelist en een (neo)evolutionist in één. (De drie-eenheid, waar hebben we dat meer gehoord?)
Onder invloed van tijd kan je de ontwikkeling van elk van deze geloofsrichtingen beschouwen als stijgende lijnen. Zelfs de Gristengod verandert, wordt zachter/milder oiv tijd. Zie dat 2delige Boek van je.

Drie parallelle lijnen; ze snijden elkaar in het oneindige zoals wiskundigen zeggen. Dat moment is denk ik dichterbij dan we denken. (Grens)Wetenschappers (verbazende, denkende & doende figuren uit 3) geven het zelfs een naam: The Singularity. Ook wel - voor mij in ieder geval - 'bevrijding'; van het pathetische keurslijf, het bekrompen gedachtengoed uit door mensen beschreven geloofsprotocollen. Stammend uit de Oudheid tot de vroege Middeleeuwen van Mohammed.

Wie hangt dan meer en eerder een "leugen" aan? Figuren als jij of figuren als ik?

"In naam van God" werd en wordt nog steeds gemoord, gestolen, verkracht en gelogen. Die Jehova, Allah en God van jullie moet wel héél véél van jullie houden om dat allemaal over "zijn" kant te laten gaan.
Of... is geloven in 1-van-wie-van-die-3 misschien een leugentje om eigen bestwil? Hence: Geld, macht, invloed, geld.

De onderbouwing van jouw waarheid rammelt, die van mij omarmt a/Alles.

RR
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op --0 10:48:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL: Nog ff dan Armuth

armuth:

Moet ik die uitspraak van R Dawkins voor de tigste keer herhalen?


Mijn naamgenoot Dawkins is voor evolutie'gelovers' als de Paus voor alle religieuze mensen. Als je evolutie aanvalt, kan je niet telkens alleen met hem aankomen.

Groetjes,

RR
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op --0 10:54:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Martijn: Jongens, jongens... Zijn we er nog steeds over bezig? Ik weet, het artikel zei al; "Het woord religie roept heftige emoties op bij veel GW-lezers" , maar kom op zeg Armuth.

armuth:

NewDayNL
Geloof jij maar lekker in die EVOLUTIE,de leugen van jou.


Laat 'm lekker en oordeel niet, opdat dit ook jou niet geschied!
It's life Jim, but not as we know it.
Op --0 10:56:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
NewDayNL:

.

De onderbouwing van jouw waarheid rammelt, die van mij omarmt a/Alles.

RR


Dit rammelt van alle kanten.

periodes,tijdperken en miljarden jaren
Ik zal maar ééntje noemen,waar niemand een antwoord op heeft:
Kjken naar de vroegste dieren op aarde en maakt er een schametische tekeneing van dat je alle verschillen van vroeger nog steeds terug ziet in de verschillende soorten dieren op aarde zoals: in veel vinnen van vissen zitten al de meeste botjes die nodig zijn om armen te maken alleen de grootte van de botjes is verandert.maar je kunt no steeds de voorvaderen herkennen van duizendpoten krabben vogels noem maar op...

Hoe kan dan de ''mens-vorming'' korter duren dan de ''vis-vorming''
gemeenschap van duizenden goden
Allah,Boedha,Brahma,Donar,Hari Krishna.Hanuman,Vishnu…….t/m……..Zeus
atmosferische soep.
toeval,
kosmisch ei
panspermie
Ietsisme
Atheist
Agnost
Abiogenese
Aliëns
Big Bang
Meerdere scheppingen
Chemische processen
Naturalistische evolutie
Geleide evolutie
Intelligent Design (ID)
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 11:57:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: Het wordt een beetje teveel een herhaling van zetten Armuth. In plaats van steeds dezelfde kreten te roepen kan je misschien een coherent betoog opzetten. Weet dat ik niet de eerste ben die jou dit duidelijk probeer te maken, maar je doet je eigen standpunt geen goed door zo incoherent te blaten. Zelfs mensen die in God geloven volgen jou amper. Ik vraag het nu heel lief, wil je voor de discussie alstjeblieft proberen om een zinvolle bijdrage te leveren. Je weet wel: hele zinnen en in plaats van wat termen die voor jou veel betekenen maar waar wij niet weten wat je er mee zeggen wil. Als je dat niet kan is het ook goed om gewoon te zwijgen.
Op --0 0:47:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Samblo:

Het wordt een beetje teveel een herhaling van zetten Armuth. In plaats van steeds dezelfde kreten te roepen kan je misschien een coherent betoog opzetten. Weet dat ik niet de eerste ben die jou dit duidelijk probeer te maken, maar je doet je eigen standpunt geen goed door zo incoherent te blaten. Zelfs mensen die in God geloven volgen jou amper. Ik vraag het nu heel lief, wil je voor de discussie alstjeblieft proberen om een zinvolle bijdrage te leveren. Je weet wel: hele zinnen en in plaats van wat termen die voor jou veel betekenen maar waar wij niet weten wat je er mee zeggen wil. Als je dat niet kan is het ook goed om gewoon te zwijgen.


Mensen geloven ALLEMAAL in goden,maar niet in God/Zijn Woord/De Schepping
Waarom niet concreet een antwoord op mijn vraag.
Het wordt een beetje teveel een herhaling van Evolutie en dat duizenden jaren door Jan en alleman .
Ja duizenden jaren.
Duizenden tegenstrijdigheden.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 13:42:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci:
armuth:

Samblo:

Het wordt een beetje teveel een herhaling van zetten Armuth. In plaats van steeds dezelfde kreten te roepen kan je misschien een coherent betoog opzetten. Weet dat ik niet de eerste ben die jou dit duidelijk probeer te maken, maar je doet je eigen standpunt geen goed door zo incoherent te blaten. Zelfs mensen die in God geloven volgen jou amper. Ik vraag het nu heel lief, wil je voor de discussie alstjeblieft proberen om een zinvolle bijdrage te leveren. Je weet wel: hele zinnen en in plaats van wat termen die voor jou veel betekenen maar waar wij niet weten wat je er mee zeggen wil. Als je dat niet kan is het ook goed om gewoon te zwijgen.


Mensen geloven ALLEMAAL in goden,maar niet in God/Zijn Woord/De Schepping
Waarom niet concreet een antwoord op mijn vraag.
Het wordt een beetje teveel een herhaling van Evolutie en dat duizenden jaren door Jan en alleman .
Ja duizenden jaren.
Duizenden tegenstrijdigheden.een kleine greep uit god's woordenschat

http://www.encyclo.nl/zoek.php?woord=god
Op --0 14:30:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
el Vinci:

armuth:

Samblo:

Het wordt een beetje teveel een herhaling van zetten Armuth. In plaats van steeds dezelfde kreten te roepen kan je misschien een coherent betoog opzetten. Weet dat ik niet de eerste ben die jou dit duidelijk probeer te maken, maar je doet je eigen standpunt geen goed door zo incoherent te blaten. Zelfs mensen die in God geloven volgen jou amper. Ik vraag het nu heel lief, wil je voor de discussie alstjeblieft proberen om een zinvolle bijdrage te leveren. Je weet wel: hele zinnen en in plaats van wat termen die voor jou veel betekenen maar waar wij niet weten wat je er mee zeggen wil. Als je dat niet kan is het ook goed om gewoon te zwijgen.


Mensen geloven ALLEMAAL in goden,maar niet in God/Zijn Woord/De Schepping
Waarom niet concreet een antwoord op mijn vraag.
Het wordt een beetje teveel een herhaling van Evolutie en dat duizenden jaren door Jan en alleman .
Ja duizenden jaren.
Duizenden tegenstrijdigheden.een kleine greep uit god's woordenschat

http://www.encyclo.nl/zoek.php?woord=god


Alleen God claimt de schepping alle andere goden evolutie.
De gedachtegang van evolueren is niet gelijk aan ontwikkelen
.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 15:50:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: @ Armuth, Het citeren lukt en je avatar is toepasselijk. Duidelijk progressie dus. Nu nog jezelf helder leren uitdrukken en leren om MET mensen in plaats van TEGEN mensen te praten plus te stoppen met hetzelfde riedeltje en we hebben er een acceptabele discussiepartner bij...
Op --0 16:26:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Samblo:

@ Armuth, Het citeren lukt en je avatar is toepasselijk. Duidelijk progressie dus. Nu nog jezelf helder leren uitdrukken en leren om MET mensen in plaats van TEGEN mensen te praten plus te stoppen met hetzelfde riedeltje en we hebben er een acceptabele discussiepartner bij...


Ben ik niet duidelijk?
Dat probeer ik steeds te zijn.
Alleen God claimt de schepping alle andere goden evolutie.
De gedachtegang van evolueren is niet gelijk aan ontwikkelen

Dit is toch nederlands?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 17:02:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
armuth:

Ben ik niet duidelijk?
Dat probeer ik steeds te zijn.

Alleen God claimt de schepping alle andere goden evolutie.
De gedachtegang van evolueren is niet gelijk aan ontwikkelen

Dit is toch nederlands?


Omdat ik toch geloof dat je van goede wil bent zal ik je antwoorden. Het lijkt erop dat je toch iets probeert mee te nemen van al de kritiek die je hier tot nu toe hebt gehad.

De link van el vinci verwees naar een leuke pagina met heel veel verschillende defenities van het woord God. Dit ook om jou te bewegen te defenieren wat je precies onder God verstaat. Dat is namelijk voor vrijwel iedereen verschillend. Wanneer je dan het antwoord geeft wat je hierboven herhaalt schieten we daar weinig mee op. Veel goden claimen immers de schepping. De christelijke god, allah, maar ook aan allerlei oergoden wordt de schepping (of een gedeelte daarvan toegewezen). De opmerking dat "alle andere goden" evolutie claimen komt een beetje uit de lucht vallen. Je standpunt zou helderder en waarheidsgetrouwer geweest zijn als je had geschreven:

"De God van het monotheisme is vrijwel de enige God die de schepping claimt. De polytheistische goden representeren immers ieder een eigen deel van de schepping, of een deel van de ontwikkelingsgang van de mensheid.¨

Je opmerking dat goden evolutie claimen is een beetje vaag aangezien evolutie over het algemeen in een a-religieuze context wordt gebruikt (alhoewel er idd sprake is van een "evolutie-geloof".

Verder is het voor de andere gebruikers van de site vervelend dat je de discussie claimt door STEEDS maar weer terug te komen op je eigen onderwerp los van de discussie die gaande is. Het neerkwakken van een stapel losse woorden die voor jou heel betekenisvol zijn, maar waarvan wij die persoonlijke betekenis maar moeten raden is geen handige manier om je standpunt duidelijk te maken. Daarnaast heb je ook op andere blogs, die niets met het onderwerp religie en/of evolutie te maken hebben dezelfde soort posts gedaan.
Op --0 18:40:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: (vervolg) Zoals je al hebt gemerkt irriteren veel andere gebruikers zich aan jouw posts. Nu kan je natuurlijk denken dat dat per definitie aan de ander ligt, maar wanneer opeens iedereen zich blijkt te ergeren is het wijs om na te gaan waarom dat is. Voor het maken van vrienden hier en het aangaan van een waardevolle discussie de volgende tips:

*Reageer zoveel mogelijk on-topic.
*Vermijd HOOFDLETTERS aangezien dat als schreeuwen overkomt (een enkele keer mag, maar kijk goed uit bij welk woord....)
*Schrijf op een zodanige manier dat iemand die op een andere golflengte dan jou zit het ook kan volgen.
*Wanneer je meerdere malen vrijwel hetzelfde hebt gezegd en je krijgt niet de respons die je verwacht of wilt: laat het dan. Begin over een ander onderwerp of zeg niets.
*Als iemand niet volgt wat jij wil zeggen denk dan niet dat de ander dom is, maar probeer het helderder te zeggen. Het liefst ook in logisch geformuleerde zinnen die zinvol op elkaar aansluiten.
*Wees niet te snel beledigd. De meeste mensen hier hebben verrassend veel goede wil.

(bericht gewijzigd op 2-12-2010 18:57:39)
Op --0 18:55:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Applaus en veel respect voor Samblo.
Is it electrickery?
Op --0 19:01:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Emie :

Applaus en veel respect voor Samblo.

Thanks!
Op --0 19:08:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Samblo:

Emie :

Applaus en veel respect voor Samblo.

Thanks!*Wees niet te snel beledigd. De meeste mensen hier hebben verrassend veel goede wil.*

Dat waardeer ik heel erg.Ik ben ook nooit beledigd.

Als ik fouten maak corrigeer me dan.
Ik versta onder Schepping :Het ontstaan van de oorsprong in 6 dagen.
Het ontstaan van de oorsprong in periodes,tijdperken en miljarden jaren :Evolutie
Akkoord?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 19:54:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: @Armuth,
Doe eens een studie kabbala, joodse mystiek. Daarin leer je namelijk dat G-d de schepper is van evolutie. De werkelijkheid die ons nu aan ons openbaart, zo leert kabbala ons, is G-d die zich nog steeds aan het ontplooien is. Tot in de eeuwigheid.
Als jij denkt dat je G-d kent, dan ben je een dwaas. (niet negetief bedoelt hoor) Maar een dwaas is iemand die denkt alles te weten, waarop het spreekwoord, "stilstaand water gaat stinken" van toepassing is.
Blijf zoeken en ontdekken, zo zal je groeien. (evolueren)
Een andere joodse stelling zegt, "G-d is onkenbaar". Leg je daar dus maar bij neer. Dat geeft een hoop gemoedsrust.

Shalom gaver.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 20:32:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: Ar moedth medicatie
ech?
Op --0 20:39:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Tetzmol:

@Armuth,
Doe eens een studie kabbala, joodse mystiek. Daarin leer je namelijk dat G-d de schepper is van evolutie. De werkelijkheid die ons nu aan ons openbaart, zo leert kabbala ons, is G-d die zich nog steeds aan het ontplooien is. Tot in de eeuwigheid.
Als jij denkt dat je G-d kent, dan ben je een dwaas. (niet negetief bedoelt hoor) Maar een dwaas is iemand die denkt alles te weten, waarop het spreekwoord, "stilstaand water gaat stinken" van toepassing is.
Blijf zoeken en ontdekken, zo zal je groeien. (evolueren)
Een andere joodse stelling zegt, "G-d is onkenbaar". Leg je daar dus maar bij neer. Dat geeft een hoop gemoedsrust.

Shalom gaver.


Ik heb mijn bijbel.Het Woord van mijn God.
Jammer dat je God niet kent , jij weet niet wat je dan mist,
die gedrevenheid ,Goddelijke Liefde ,Aktieve Hoop, Geloof ,Rots,
Zeker weten,Kracht,Innerlijke overtuiging,Een Doel en Visie,de weg die je moet gaan.
Hij heeft onder ons gewoond.
Het Woord is Vlees geworden.

Evolutie oersoep,stilstaand water gaat stinken
Wereldse Liefde, Passieve Hoop,Hoop vervlogen,Geen Geloof,Twijfelen,
Geen overtuiging,Geen doel,Vleselijke verwachting
Niet begrijpen:Hopeloos Wanhoop Valse Hoop.
Geen vechtlust meer,zich niet meer verzetten ,zich bij neerleggen.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 20:52:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
Plakband:

Ar moedth medicatie

Ja lijkt er wel op. Begrijp prima waarom sommige mensen hem "je weet wel wie" noemen hier. Nou ik heb mijn beste best gedaan en blijkbaar heeft hij geen van mijn adviezen ter harte genomen. Nu hopen dat hij zijn frequentie weet te beperken voordat iemand anders zich daartoe geroepen voelt...
Op --0 21:04:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Samblo:

Plakband:

Ar moedth medicatie

Ja lijkt er wel op. Begrijp prima waarom sommige mensen hem "je weet wel wie" noemen hier. Nou ik heb mijn beste best gedaan en blijkbaar heeft hij geen van mijn adviezen ter harte genomen. Nu hopen dat hij zijn frequentie weet te beperken voordat iemand anders zich daartoe geroepen voelt...


Kan niemand dan ''mijn leugens'' corrigeren?
Allen tegen één en één tegen allen,dat moet toch kunnen,aan alleen commentaar , heb ik niets aan.
Het liefst natuurlijk één voor één met citaat of bron ,dan kan ik me verdedigen,dat is toch eerlijk?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 21:12:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
armuth:

Samblo:

Plakband:

Ar moedth medicatie

Ja lijkt er wel op. Begrijp prima waarom sommige mensen hem "je weet wel wie" noemen hier. Nou ik heb mijn beste best gedaan en blijkbaar heeft hij geen van mijn adviezen ter harte genomen. Nu hopen dat hij zijn frequentie weet te beperken voordat iemand anders zich daartoe geroepen voelt...


Kan niemand dan ''mijn leugens'' corrigeren?
Allen tegen één en één tegen allen,dat moet toch kunnen,aan alleen commentaar , heb ik niets aan.
Het liefst natuurlijk één voor één met citaat of bron ,dan kan ik me verdedigen,dat is toch eerlijk?

Waar spreek ik van leugens armuth? Lees alstjeblieft nog eens rustig en langzaam die twee langere posts van mij aan jou. Daar heb ik al duidelijk genoeg gemaakt waar het probleem ligt. Als je dat niet kan of wil begrijpen valt er gewoon niets meer te zeggen.
Op --0 21:17:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
armuth:

Tetzmol:

@Armuth,
Doe eens een studie kabbala, joodse mystiek. Daarin leer je namelijk dat G-d de schepper is van evolutie. De werkelijkheid die ons nu aan ons openbaart, zo leert kabbala ons, is G-d die zich nog steeds aan het ontplooien is. Tot in de eeuwigheid.
Als jij denkt dat je G-d kent, dan ben je een dwaas. (niet negetief bedoelt hoor) Maar een dwaas is iemand die denkt alles te weten, waarop het spreekwoord, "stilstaand water gaat stinken" van toepassing is.
Blijf zoeken en ontdekken, zo zal je groeien. (evolueren)
Een andere joodse stelling zegt, "G-d is onkenbaar". Leg je daar dus maar bij neer. Dat geeft een hoop gemoedsrust.

Shalom gaver.


Ik heb mijn bijbel.Het Woord van mijn God.
Jammer dat je God niet kent , jij weet niet wat je dan mist,
die gedrevenheid ,Goddelijke Liefde ,Aktieve Hoop, Geloof ,Rots,
Zeker weten,Kracht,Innerlijke overtuiging,Een Doel en Visie,de weg die je moet gaan.
Hij heeft onder ons gewoond.
Het Woord is Vlees geworden.

Evolutie oersoep,stilstaand water gaat stinken
Wereldse Liefde, Passieve Hoop,Hoop vervlogen,Geen Geloof,Twijfelen,
Geen overtuiging,Geen doel,Vleselijke verwachting
Niet begrijpen:Hopeloos Wanhoop Valse Hoop.
Geen vechtlust meer,zich niet meer verzetten ,zich bij neerleggen.


Wat ik nou nooit gesnapt heb is dat wereldse dingen, zoals je noemt bijvoorbeeld, wereldse liefde, niet goed zouden zijn. Het is toch die God die alles, dus ook dat geschapen heeft, de almachtige? zo Hij liefde is en rechvaardig, goednoedig, goedertieren, en de Schepper, zou er dan ook maar het geringste kunnen bestaan dat niet van Zijn hand is? Denk nog eens na voor je een oordeel hebt, voor je het weet is zo'n oordeel gericht tegen een schepping van God.
'Don't forget rule number 6'
Op --0 21:20:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: @Armuth
Jouw waarheid is jouw waarheid, maar daarmee nog niet DE waarheid.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 21:24:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Zoals je al hebt gemerkt irriteren veel andere gebruikers zich aan jouw posts.

Dat heb ik gemerkt.
Als ik compromissen sluit door te zeggen schepping is evolutie,
dan ben ik populair.
Sorry ,dan ben je bij mij bij het verkeerde adres.
De bijbel is geen belachelijk boek of sprookjes boek,dat wordt indirect beweerd.
Dat is de reden,waarom alle kerken ook worden gesloopt
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 21:30:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Armuth, onverzettelijke torens vallen bij de eerste de beste beving om, de flexibele blijven staan.
Af en toe je gedachten leeg maken en weer alles opnieuw bekijken brengt nieuwe inzichten.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 21:40:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo:
armuth:

Zoals je al hebt gemerkt irriteren veel andere gebruikers zich aan jouw posts.

Dat heb ik gemerkt.
Als ik compromissen sluit door te zeggen schepping is evolutie,
dan ben ik populair.
Sorry ,dan ben je bij mij bij het verkeerde adres.
De bijbel is geen belachelijk boek of sprookjes boek,dat wordt indirect beweerd.
Dat is de reden,waarom alle kerken ook worden gesloopt


Het gaat niet om je mening Armuth hoe graag je dat ook wil denken. Tuurlijk staat ook jouw mening ter discussie, maar eerst en vooral irriteren mensen zich aan de wijze waarop jij die uit. Daar gingen mijn adviezen ook over. Van mij hoef je je mening niet te veranderen. Jij hebt een andere opvatting over de bijbel dan ik en de meesten hier. Prima. Iedereen hier heeft wel meningen die anderen niet delen. Daarom praten we hier ook met elkaar. Het probleem ligt eraan dat jij niet verder komt dan variaties op hetzelfde thema die je te pas, maar vooral te onpas, in de discussie gooit. Nogmaals. lees mijn adviezen aan jou. Ze zijn goed bedoeld.
Op --0 21:43:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Samblo:

armuth:

Zoals je al hebt gemerkt irriteren veel andere gebruikers zich aan jouw posts.

Dat heb ik gemerkt.
Als ik compromissen sluit door te zeggen schepping is evolutie,
dan ben ik populair.
Sorry ,dan ben je bij mij bij het verkeerde adres.
De bijbel is geen belachelijk boek of sprookjes boek,dat wordt indirect beweerd.
Dat is de reden,waarom alle kerken ook worden gesloopt


Het gaat niet om je mening Armuth hoe graag je dat ook wil denken. Tuurlijk staat ook jouw mening ter discussie, maar eerst en vooral irriteren mensen zich aan de wijze waarop jij die uit. Daar gingen mijn adviezen ook over. Van mij hoef je je mening niet te veranderen. Jij hebt een andere opvatting over de bijbel dan ik en de meesten hier. Prima. Iedereen hier heeft wel meningen die anderen niet delen. Daarom praten we hier ook met elkaar. Het probleem ligt eraan dat jij niet verder komt dan variaties op hetzelfde thema die je te pas, maar vooral te onpas, in de discussie gooit. Nogmaals. lees mijn adviezen aan jou. Ze zijn goed bedoeld.


Bedankt Samblo,
Ik weet dat ze goed bedoeld zijn.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 21:47:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
armuth:

Zoals je al hebt gemerkt irriteren veel andere gebruikers zich aan jouw posts.

Dat heb ik gemerkt.
Als ik compromissen sluit door te zeggen schepping is evolutie,
dan ben ik populair.
Sorry ,dan ben je bij mij bij het verkeerde adres.
De bijbel is geen belachelijk boek of sprookjes boek,dat wordt indirect beweerd.
Dat is de reden,waarom alle kerken ook worden gesloopt

Het is niet om de inhoud dat je ergerlijk bent, maar omwille van de manier waarop je de discussie aangaat. Of niet. Weekje even afkoelen, om te bezinnen.
(bericht gewijzigd op 2-12-2010 21:53:11)
United as one. Divided by zero.
Op --0 21:53:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Redaxie:


Het is niet om de inhoud dat je ergerlijk bent, maar omwille van de manier waarop je de discussie aangaat. Of niet. Weekje even afkoelen, om te bezinnen.


Zo, dat is nogal wat. Even afkoelen is wel verstandig, Armuth.
Om Samblo bij te staan: het gaat niet om je mening, die is interessant genoeg om over te praten,
het gaat om de manier waarop je die uit. C'est le ton qui fait la musique.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 22:04:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Maar afkoelen is ook niet moeilijk met dit weer.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 22:25:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci: Alle goden zijn goed in het claimen - zij blinken uit in het maken van clai-men ofwel het taken toebedelen aan poppetjes van klei wat we tegenwoordig stroman noemen.

het oudste verhaal bekend is op een sumerische kleitablet waar Enki en Ninmah poppetjes van klei maken en daaraan taken en titels toebedelen. Het draait hem hier om slavernij en stromannen, naamloze handelsgeesten, de-monen die enkel werken voor de-mo(o)n-eye wat in feite een middel is om (mede)mensen voor het leven clai-men en in schuld een heerser te laten dienen !!

Buiten de schepper van de kosmos zijn alle goden, handelaren en bankiers ...... en de rest is clai-men.

Geef ze een maan/naam-stand en/of tiet-EL en a-dress en hupsepups de hele meute is ge-re-BOOT tot stropopjes en zal boeten voor hun goden tot een kruis op hun graf zal prijken met daarop hun ALL CAPITOL stroppoppennaam.

rest in piece(s)

hoe zo iets simpels kon uitgroeien tot een wereldwijd begrip is haast onvoorstelbaar , maar ze deden het en het staat keihard beschreven maar de gereboote kan het niet lezen en laat elkaar boeten voor hun zonden.....!

hier de tekst van de kleitablet waarop de creatie van de stroman

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.1.2#
meet your strawmen, your GOD's hahaha !!

http://docs.google.com/gview?url=http%3A%2F%2Fwww.yourstrawman.com%2FStrawman.pdf&embedded=true
have fun met jullie goddelijke gebekvecht !

Op --0 0:57:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: oops
(bericht gewijzigd op 3-12-2010 11:32:49)
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 9:55:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci:
wdawn:

Dat document over de strooi-mannen is dat over de hele wereld zo ? of alleen in Engeland?


Dat GELD over de hele wereld. Het is gestaafd op de wet van het water.
de "maritime admiralty law" die mensen omtovert in schepen.

het begint met,

Als een vrouw zwanger is noemen we dat gravida (beladen) moederschap/mothership/moederschip. De baby komt na 9 manen(de maan die alle leven regelt op aarde) via het geboorteKANAAL naar buiten en wordt opgevangen en ingeklaard door de DOKter waarna de naam(maanstand) van het kind in ALL CAPITOL(WDAWN) wordt geregistreerd bij de (troon)reder die direct een rekening/tol/bealstingnummer toekent aan het kind.
Zolang het kind in de haven van de reder verblijft moet het kind en/of de moeder havengeld betalen. Als die in het land van geboorte wenst te verblijven wordt het daar gedoopt mag hier dan als een bakvis naar school wat wordt gesubsidieerd door de landeigenares die daar later weer heel veel belastingcentjes voor terugvangt.
Bovendien zegt inschrijving in het geboorte register dat het kind nu onder het bewind van de landeigenares valt en de moeder slechts gelijke titel (moeder) geniet. Het kind is in weze nu van de staat en de ouders dienen het kind volgens de regels van de landeigenaar/havenmeester op te voeden.
Ons land/thuishaven is echter sedert de tweede wereldoorlog failliet en men heeft nu de inschrijving in het geboorteregister zonder ons medeweten tot een contract omgetoverd wat zegt dat elke burger garant staat om de schulden van de havenmeester(es) en haar land te betalen hence het immer lege koffertje van Bea en de banken-luchtballon enz. enz.

have fun met deze shit,...


(bericht gewijzigd op 3-12-2010 11:58:56)
Op --0 11:19:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Bedankt, dat is nog eens informatie waar je wat aan hebt. Heb je toevallig ook een bron waar de symboliek achter onze "neppe" "legalese" taal omschreven staat ? Het is wel handig om te weten wat ik allemaal uitkraam.

Wat weegt zwaarder je intentie of de symbolieken taal die je gebruikt?
(bericht gewijzigd op 3-12-2010 11:43:53)
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 11:32:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci: Voor jezelf zal dat ongetwijfeld je intentie zijn maar voor de staat GELD echter enkel de legalese geheimtaal taal (in begin was het woord, en het woord was bij god, en het woord is god) en de door hun verzonnen demonen welke dienen om zoveel mogelijk macht en bezit te verwerven aan de hand van een all seeing mo(o)neye orde in (een door hunzelf gecreerde) chaos.
Er wordt momenteel gewerkt om deze stof wat overzichtelijker te krijgen en aan te bieden op diverse websites.
Er worden nog vertalers en graag ook wat juridisch onderlegden gezocht ....!!
have fun
Op --0 11:55:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
armuth:

Wil jij uit liefde jouw leven geven voor iemand,die jou haat,niet kan luchten of uitstaan en die je vijand is,jou bespot,afwijst?
Niemand kan dat ,menselijkerwijs is dat onmogelijk
Niemand kan voldoen aan de WET (10 geboden).
Als je de Wet hebt overtreden,moet je toch de boete betalen ?
Maar God heeft jou lief en dat GELOOF ik.
Jammer dat je niet De Goddelijke Liefde kent,dat is niet een wereldse liefde.

je kent mij niet, oordeel dus ook niet over mij.

ik ben zeer christelijk opgevoed, en ik gok dat ik wat betreft bijvoorbeeld bijbelkennis je geheel van je sokken blaas, maarja ik ken jou ook niet en dus zal ik dat niet al te stellig gaan beweren

prima wat jij wil geloven, maar als je mensen wil bekeren dan zit je toch echt op de verkeerde website, tuurlijk heb je recht op jou mening maar besef dat het geen feiten zijn, en ik zie geen probleem.

wat betreft die goddelijke liefde, ik doe aan meditatie, ik weet maar al te goed wat die "goddelijke" liefde inhoud
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 21:47:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Tetzmol:

@Armuth,
Doe eens een studie kabbala, joodse mystiek. Daarin leer je namelijk dat G-d de schepper is van evolutie. De werkelijkheid die ons nu aan ons openbaart, zo leert kabbala ons, is G-d die zich nog steeds aan het ontplooien is. Tot in de eeuwigheid.
Als jij denkt dat je G-d kent, dan ben je een dwaas. (niet negetief bedoelt hoor) Maar een dwaas is iemand die denkt alles te weten, waarop het spreekwoord, "stilstaand water gaat stinken" van toepassing is.
Blijf zoeken en ontdekken, zo zal je groeien. (evolueren)
Een andere joodse stelling zegt, "G-d is onkenbaar". Leg je daar dus maar bij neer. Dat geeft een hoop gemoedsrust.

Shalom gaver.

en voeg daar een hele kleine basiscursus indische veda's aan toe en het totaalbeeld word al heel erg anders, en mijn mening ook een stuk duidelijker en logischer...

(niet dat ik daarmee iets aan jou reactie af wil doen tetzmol)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 21:58:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
el Vinci:

Voor jezelf zal dat ongetwijfeld je intentie zijn maar voor de staat GELD echter enkel de legalese geheimtaal taal (in begin was het woord, en het woord was bij god, en het woord is god) en de door hun verzonnen demonen welke dienen om zoveel mogelijk macht en bezit te verwerven aan de hand van een all seeing mo(o)neye orde in (een door hunzelf gecreerde) chaos.
Er wordt momenteel gewerkt om deze stof wat overzichtelijker te krijgen en aan te bieden op diverse websites.
Er worden nog vertalers en graag ook wat juridisch onderlegden gezocht ....!!
have fun


En ik maar denken "wat bedoelt el Vinci nu met GELD"? Welk geld?
Maar je bedoelt "geldT", van het werkwoord "gelden"! Let op je taal!
Zo moeilijk is "stam + t" nu ook weer niet.
Aangezien er wel meer mensen op GW zijn die weleens taalsteken laten vallen: http://www.abcvandenederlandsetaal.nl/
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 11:09:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci:
Meneer Glimlach:

el Vinci:

Voor jezelf zal dat ongetwijfeld je intentie zijn maar voor de staat GELD echter enkel de legalese geheimtaal taal (in begin was het woord, en het woord was bij god, en het woord is god) en de door hun verzonnen demonen welke dienen om zoveel mogelijk macht en bezit te verwerven aan de hand van een all seeing mo(o)neye orde in (een door hunzelf gecreerde) chaos.
Er wordt momenteel gewerkt om deze stof wat overzichtelijker te krijgen en aan te bieden op diverse websites.
Er worden nog vertalers en graag ook wat juridisch onderlegden gezocht ....!!
have fun


En ik maar denken "wat bedoelt el Vinci nu met GELD"? Welk geld?
Maar je bedoelt "geldT", van het werkwoord "gelden"! Let op je taal!
Zo moeilijk is "stam + t" nu ook weer niet.
Aangezien er wel meer mensen op GW zijn die weleens taalsteken laten vallen: http://www.abcvandenederlandsetaal.nl/


Ik ging ervanuit dat er achter de glimlach nog wel enig creatief inzicht schuilde maar kennelijk komt dat niet geheel overeen met dat van mij. Het zij zo, rest my case.
Met het geschrevene doelde ik op dat voor de staat enkel geld geldt en dat daarvoor "legalese" in het leven is geroepen opdat we elkaar niet meer zouden verstaan en de (hand)EL-Lites gewoon in alle openheid hun piramidespelletje van babyl(i)on konden spelen wat kennelijk dus zeer effectief blijkt te zijn.

have fun
Op --0 15:27:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Er is een duidelijk verschil tussen "een lidstaat" en "een lid staat". Moet je een kijken naar het verschil, als je schrijft: "Mijn lidstaat" of "Mijn lid staat."

Ik schaar me achter meneer Glimlachs opmerking over taal en voeg toe dat duidelijk taalgebruik een tekst beter leesbaar maakt en dat duidelijke taal ook tot minder misverstanden kan leiden.

Ik heb (dus) moeite met ironie, mag je concluderen.
(bericht gewijzigd op 5-12-2010 16:15:11)
No shit, Sherlock
Op --0 16:10:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Van die onsamenhangende schrijfsels neem ik over het algemeen al niet eens de moeite ze te lezen. De schrijfsels zijn namelijk een afspiegeling van de denkwereld van de schrijver. Met onsamenhangenheid los je geen problemen op, je veroorzaakt er alleen maar meer problemen mee.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 16:48:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
el Vinci:
Pieter:

Er is een duidelijk verschil tussen "een lidstaat" en "een lid staat". Moet je een kijken naar het verschil, als je schrijft: "Mijn lidstaat" of "Mijn lid staat."

Ik schaar me achter meneer Glimlachs opmerking over taal en voeg toe dat duidelijk taalgebruik een tekst beter leesbaar maakt en dat duidelijke taal ook tot minder misverstanden kan leiden.

Ik heb (dus) moeite met ironie, mag je concluderen.


deze leden staan als een paal boven water en zijn lid van de geld-en-de lid-staten,

klinkklare taal en munt waar enkel geld geldt !De A-dam-mertjes zijn ervoor om dit oranje-lid te dienen en af te schermen. Die mogen dus geofferd worden zoals je hier ook kunt zien.

Dan nog enkele andere voor-op/aan-staande "leden" van orde van de passer en de winkelhaak en hun geldende holy all seeing mo(o)neye.
en als je het dan nog niet snapt tsjaah dan uuh....


have fun
Op --0 17:25:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Samblo: Tja El Vinci, Wat als we het nu nog niet snappen? Beetje Armuth stijl van redeneren toon je hier. Denk je ook echt dat je hier met info komt die de meesten van ons al niet kennen? Denk je ook niet dat een logisch opgebouwd betoog meer indruk maakt dan wat van Jordan Maxwell geripte connotaties? Maak jezelf aub niet belachelijk en probeer je overtuigingen iets helderder te verwoorden.
Op --0 17:32:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Samblo:

Tja El Vinci, Wat als we het nu nog niet snappen? Beetje Armuth stijl van redeneren toon je hier. Denk je ook echt dat je hier met info komt die de meesten van ons al niet kennen? Denk je ook niet dat een logisch opgebouwd betoog meer indruk maakt dan wat van Jordan Maxwell geripte connotaties? Maak jezelf aub niet belachelijk en probeer je overtuigingen iets helderder te verwoorden.

In het topic over (ojee... ehmm) 'die schilderijen', was El Vinci een stuk helderder, zinnen met kop en staart, het maakt zoveel verschil!

Het belang van goede interpunctie. Wie schieten we dood?
Jan, niet Herman!
Jan niet, Herman!
Is it electrickery?
Op --0 17:37:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Emie :

Samblo:

Tja El Vinci, Wat als we het nu nog niet snappen? Beetje Armuth stijl van redeneren toon je hier. Denk je ook echt dat je hier met info komt die de meesten van ons al niet kennen? Denk je ook niet dat een logisch opgebouwd betoog meer indruk maakt dan wat van Jordan Maxwell geripte connotaties? Maak jezelf aub niet belachelijk en probeer je overtuigingen iets helderder te verwoorden.

In het topic over (ojee... ehmm) 'die schilderijen', was El Vinci een stuk helderder, zinnen met kop en staart, het maakt zoveel verschil!

Het belang van goede interpunctie. Wie schieten we dood?
Jan, niet Herman!
Jan niet, Herman!


Cannot kill the Battery!!!
Op --0 18:27:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Emie :

Het belang van goede interpunctie. Wie schieten we dood?
Jan, niet Herman!
Jan niet, Herman!


In het ziekenhuis gaat het weleens mis: welk been moet worden geamputeerd?
Het linker niet, het rechter.
Het linker, niet het rechter.
No shit, Sherlock
Op --0 18:35:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pieter:

Emie :

Het belang van goede interpunctie. Wie schieten we dood?
Jan, niet Herman!
Jan niet, Herman!


In het ziekenhuis gaat het weleens mis: welk been moet worden geamputeerd?
Het linker niet, het rechter.
Het linker, niet het rechter.

Precies.
Kun je wel zeggen: 'ik ben creatief en doe niet aan regeltjes' maar dan hou je geen benen meer over natuurlijk.
Is it electrickery?
Op --0 18:38:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Pieter:

Emie :

Het belang van goede interpunctie. Wie schieten we dood?
Jan, niet Herman!
Jan niet, Herman!


In het ziekenhuis gaat het weleens mis: welk been moet worden geamputeerd?
Het linker niet, het rechter.
Het linker, niet het rechter.

Inderdaad, en vervolgens heb je geen poot meer om op te staan. Om maar even met Emie mee te gaan.

(bericht gewijzigd op 5-12-2010 18:42:23)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 18:41:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Emie :

Pieter:

Emie :

Het belang van goede interpunctie. Wie schieten we dood?
Jan, niet Herman!
Jan niet, Herman!


In het ziekenhuis gaat het weleens mis: welk been moet worden geamputeerd?
Het linker niet, het rechter.
Het linker, niet het rechter.

Precies.
Kun je wel zeggen: 'ik ben creatief en doe niet aan regeltjes' maar dan hou je geen benen meer over natuurlijk.


Moet ik nog zeggen, dat ik het er mee eens ben?
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 18:58:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Pieter:

Emie :

Het belang van goede interpunctie. Wie schieten we dood?
Jan, niet Herman!
Jan niet, Herman!


In het ziekenhuis gaat het weleens mis: welk been moet worden geamputeerd?
Het linker niet, het rechter.
Het linker, niet het rechter.


"The right one" natuurlijk.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 19:18:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Luk:

Pieter:

Emie :

Het belang van goede interpunctie. Wie schieten we dood?
Jan, niet Herman!
Jan niet, Herman!


In het ziekenhuis gaat het weleens mis: welk been moet worden geamputeerd?
Het linker niet, het rechter.
Het linker, niet het rechter.


"The right one" natuurlijk.


Ha ha!
Uit koers, uit koers.
No shit, Sherlock
Op --0 20:03:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: Wat dwalen we weer heerlijk af, leuk om te lezen!
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 22:30:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Meneer Glimlach:

Wat dwalen we weer heerlijk af, leuk om te lezen!

Waarom dat steeds weer gebeurt is ook een "Mysterium tremendum et fascinosum".

(bericht gewijzigd op 5-12-2010 22:44:17)
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 22:43:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Meneer Glimlach:

el Vinci:

Voor jezelf zal dat ongetwijfeld je intentie zijn maar voor de staat GELD echter enkel de legalese geheimtaal taal (in begin was het woord, en het woord was bij god, en het woord is god) en de door hun verzonnen demonen welke dienen om zoveel mogelijk macht en bezit te verwerven aan de hand van een all seeing mo(o)neye orde in (een door hunzelf gecreerde) chaos.
Er wordt momenteel gewerkt om deze stof wat overzichtelijker te krijgen en aan te bieden op diverse websites.
Er worden nog vertalers en graag ook wat juridisch onderlegden gezocht ....!!
have fun


En ik maar denken "wat bedoelt el Vinci nu met GELD"? Welk geld?
Maar je bedoelt "geldT", van het werkwoord "gelden"! Let op je taal!
Zo moeilijk is "stam + t" nu ook weer niet.
Aangezien er wel meer mensen op GW zijn die weleens taalsteken laten vallen: http://www.abcvandenederlandsetaal.nl/

aha, we hebben een eigen GW spellingsfuhrer

zolang ik het kan lezen vind ik het prima, taalregeltjes zijn alleen belangrijk tijdens je examen nederlands
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 21:37:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden