In het eerste deel vertelde ik reeds over onze verre voorouders die ooit allemaal in een toen idyllisch Afrika woonden en het daar reuze naar hun zin hadden, wat hen schijnbaar niet al te lang zou worden gegund.

Onze Aarde is namelijk èèn van de minst rustige hemellichamen in het universum. De aardkorst is tamelijk instabiel met op vloeibaar en kokendheet magma drijvende aardplaten die op gezette tijden tegen elkaar aan botsen. Doordat twee derde van het oppervlak uit water bestaat en er ook nog eens zoiets als een dampkring om de aarde heen zit, heeft men op die Aarde te maken met zowel veelvuldig bewegend water als rondrazende wind.

 

Tegenwoordig is men als denkende mens snel geneigd te denken dat de aarde min of meer een constante factor is waarop men kan bouwen. Dat zoals het nu is, het min of meer altijd is geweest. Dat er misschien wel eens wat verandert maar dat zoiets slechts zelden gebeurt. Maar niets is minder waar.
Verre voorouders van ons, die meer dan 3 miljoen jaar geleden leefden, ontdekten reeds dat hun wereld aan veranderingen onderhevig was waardoor ze door de loop der millennia heen gedwongen waren zich aan te passen en uiteindelijk zelf maar op zoek te gaan naar een andere plaats om verder te kunnen leven.
Die veranderingen binnen de leefomgeving gingen soms zo geleidelijk dat het niet direct opviel; men ontdekte het dan pas als de situatie echt onleefbaar was geworden.
En daar men in die tijd beslist nog niet bezig was met het bestuderen van de Aarde als geheel, en dit dan te documenteren, is daar - helaas voor ons - geen geschreven verslag van bewaard gebleven.
Maar misschien kan men wel uit die vele oude overleverde 'scheppingsverhalen' van diverse volken een en ander opmaken. Misschien is de oorspronkelijke bron van al die verhalen wel ouder dan men denkt.

In het vorige deel vertelde ik dat na een nogal raadselachtige plotselinge ontwikkeling er ineens in Afrika een rechtop lopende hominide bestond die plots veel intelligenter was dan zijn voorgangers, namelijk Homo Erectus.
En dat deze illustere voorouder zo ontevreden zou worden over zijn/haar leefomgeving van dat moment dat ie aan de wandel ging en zelfs besloot Afrika te verlaten.
Maar natuurlijk deden ze dat niet allemaal, er bleven er ook nog genoeg gewoon in Afrika.
Mogelijk woonden die op dat moment op een plaats waar men nog niet zoveel hinder had van de veranderingen, of het betrof een groep traditionalisten die er heilig van was overtuigd dat 'there is no better place than home'.

Op een veel later tijdstip in de geschiedenis - en dan dient men eerder in miljoenen jaren te denken dan in decennia - zouden mogelijke nakomelingen van die achterblijvers alsnog rusteloos worden en besluiten hun heil ergens anders te gaan zoeken.
De nakomelingen van Homo Erectus die ik nu als eerste wil noemen zijn een stelletje die helemaal hun verstand zouden gaan gebruiken, namelijk de Homo Sapiens Neanderthalensis.


Als men tegenwoordig iemand een 'Neanderthaler' noemt dan wil men daar doorgaans juist mee zeggen dat deze zich dom, barbaars en onderontwikkeld gedraagt, dit klopt echter van geen kant.
De Neanderthaler was namelijk wel degelijk reeds een wetende of verstandige (sapiens) mens met een grotere schedelinhoud dan de Homo Erectus.
Sterker nog: die Neanderthaler had zelfs een grotere schedelinhoud dan u en ik!!! (1650 cc tegenover onze plusminus 1500 cc)
Dus het is eerder een compliment om voor Neanderthaler te worden uitgemaakt.

Eigenlijk vormt die Neanderthaler wel weer een beetje het volgende raadsel, zoals wel meer tamelijk duister is tot nu toe in het menselijke evolutieproces. Om te beginnen is er de vraag of deze Neanderthaler daadwerkelijk Afrika verliet, of dat het een Homo Erectus betrof die zich ter plaatse verder had geëvolueerd.
De plaatsen waar men namelijk overblijfselen van deze hominide zou vinden bevonden zich allemaal buiten Afrika! Onder andere op plaatsen waar eerder de Homo Erectus naar toe zou zijn gemigreerd.


Men heeft sporen van deze mens gevonden op diverse plaatsen in Europa (België, Bulgarije, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Portugal en Spanje) en in Azië (Irak, Israël, Oezbekistan).

De specifieke lichamelijke kenmerken van deze mensachtige tonen in ieder geval wel aan dat hij in een volledige andere leefomgeving verkeerde dan latere voorbeelden van de soort Homo Sapiens.
Dat hij – net als dat eerder de Homo Erectus zekere aanpassingen aan een waterrijke omgeving had gehad – zich op een eigen wijze helemaal fysiek aan zijn leefomgeving had aangepast in de loop der tijd.
Dat betroffen aanpassingen aan een volledig andere omgeving dan die van het thuisland der hominiden, het warme en tropische Afrika. Want uit de bouw van deze menssoort kan men overduidelijk opmaken dat hij veel beter bestand moet zijn geweest tegen extreme koude dan bijvoorbeeld u en ik.
Homo Sapiens Neanderthalensis had namelijk kortere armen en benen en zijn lichaamsbouw was veel meer gedrongen. Mag hij mede door die bouw tegenwoordig nogal snel denigrerend een 'holbewoner' worden genoemd,

 

die lichaamsbouw zorgde er wel voor dat hij kou veel beter kon doorstaan. Hij had hierdoor veel minder snel last van koude handen en voeten.
Om over eraf vriezende lichaamsdelen nog maar te zwijgen dan.

En dat zegt dan gelijk weer voldoende over het klimaat op aarde in die dagen.
Men weet in ieder geval wel dat het Europa waar deze Neanderthaler zich bevond midden in een zeer ijzige periode verkeerde.


Meer dan honderdduizend jaar lang wist de Homo Sapiens Neanderthalensis het in het stervenskoude Europa uit te houden. Schijnbaar was hij zo tevreden over zijn fysieke aanpassingen aan dit extreme leefklimaat dat het niet bij hem opkwam elders naar een aangenamere leefomgeving te gaan zoeken. Hij vond het schijnbaar wel best zo.


Maar zijn verre voorouders in Afrika hadden in dezelfde tijd evenmin stil gezeten.
Daar was de Homo Erectus natuurlijk eveneens verder geëvolueerd, tot een mens met een kaarsrechte houding en lange armen en benen. Dat kon daar wel want het was daar veel warmer namelijk dan in Europa.
Om deze soort dan toch te kunnen onderscheiden van de Neanderthaler bedacht de wetenschap de volgende naam: Homo Sapiens Sapiens. Dat dubbele Sapiens lijkt haast wel iets van kift, zo van: "Wij zijn toch lekker slimmer".
En dat terwijl de schedelinhoud van deze dubbelop 'verstandige' mens wel kleiner was dan die van de eerder genoemde Neanderthaler.
Hoe dan ook, men rekent die Homo Sapiens Sapiens wel tot onze rechtstreekse voorouder.

 
Om de een of andere reden was deze hominide op den duur toch niet meer zo tevreden over de leefsituatie waarin hij verkeerde, hij werd rusteloos en zij vertrokken in groepjes op zoek naar een nieuwe plek om neer te strijken.
Waarom? Wat was er mis met de plek waar ie zich op dat moment bevond? Of waren er gewoon teveel?
En dan weer, hoe kwam het dan dat er ineens teveel waren?


Ja, dan kan men natuurlijk als antwoord geven dat er teveel waren omdat men ongebreideld had gefokt als konijnen... maar in een omgeving waar voldoende voedsel te vinden is had dit niet zo snel problemen hoeven op te leveren. Zeker niet in het grote, uitgestrekte Afrika.
De enige verklaring die er direct voor te vinden is, dat is een verandering van de natuurlijke leefomgeving door een verandering in het klimaat of zekere elkaar opvolgende natuurrampen in de vorm van overstromingen, aardbevingen of woestijnvorming.
Hierdoor werd het woongebied beduidend kleiner in omvang en was daar niet meer voldoende voedsel te vinden om alle aanwezigen te kunnen voeden.
Dus zochten bepaalde groepen elders hun heil.
Homo Sapiens Sapiens, ook wel eens Cro Magnon genoemd naar een vindplaats in Frankrijk, zou nog reislustiger blijken te zijn dan zijn voorgangers.


Want deze voorouder zou niet alleen geheel Europa en Azië gaan bewonen maar wist tevens Australië te bereiken na eerst de Indonesische eilanden te hebben aangedaan, en zelfs uit te waaieren over de beide Amerika's.
Mogelijk door de Beringstraat te zijn overgestoken – dat is het stukje water wat zich tussen Rusland en Alaska bevindt – of anders door middel van vaartuigen de oceanen over te steken.
Het oversteken van de Beringstraat lijkt de meeste wetenschappers nog het meest waarschijnlijk, men denkt dan dat dit in een tijd is gebeurd dat deze zeestraat dichtgevroren moet zijn geweest.
Maar al was het dan misschien op een later tijdstip, hele gezinnen zouden wel op smalle vaartuigen de grootste aller oceanen oversteken om zich te vestigen op eilanden die midden in die oceaan waren gelegen. Wat dus niet helemaal uitsluit dat Amerika misschien wel eerst per vaartuig is bereikt.

Bovenstaande zegt in ieder geval wel weer voldoende over de situatie waarin onze beweeglijke aarde moet hebben verkeerd tijdens al deze reizen. Want een dichtgevroren zeestraat als de Beringstraat oversteken kan enkel in een periode dat het behoorlijk koud moet zijn geweest. Het hoogtepunt in een bepaalde ijstijd dus.

Maar wanneer gaat men tot zulke extreme acties over? En het oversteken van een volledig dichtgevroren zeestraat van altijd nog zo´n 85 km breed mag toch behoorlijk extreem worden genoemd. Het lijkt mij dat men zulke dingen alleen maar doet als men er echt beter van denkt te worden en niets meer te verliezen heeft. Dat mag men van zo'n dubbel verstandige mens toch wel verwachten tenminste.
Dit houdt dus in dat het land waar ze vandaan kwamen – Siberië – helemaal geen goede mogelijkheden tot overleven leek te bieden. Waarom anders tot zo´n wanhoopsdaad overgaan?
 

Nu werden er in de meer recente geschiedenis regelmatig mensen naar Siberië verbannen als straf, en dat zegt dan al wat over de leefomstandigheden daar, maar er viel dus te overleven.
Als die Homo Sapiens Sapiens echter besloot een ijszee van 85 km over te steken - waar hoogstwaarschijnlijk even helemaal geen voedsel viel te vinden - dan moet het Siberië wat zij verlieten minder overlevingskansen hebben geboden dan in de tijd dat het als verbanningsoord zo populair was.

Eenmaal in Amerika - wat toen beslist nog niet zo heette - bleef men evenmin op de plaats rust.


Men wandelde het gehele continent over in talloze generaties, van Alaska in het noorden tot aan Vuurland in het zuiden.
Opgejaagd door...
Ja, door wat eigenlijk?
Door wat anders kan de mens zijn opgejaagd dan door veranderingen in de leefomgeving waardoor er steeds weer naar een nieuwe habitat moest worden gezocht?

Deze nieuwe golf van Afrikaanse vluchtelingen zou overigens bij het eerste verlaten van dit werelddeel - waarschijnlijk in een periode dat het overal weer wat warmer aan het worden was - in aanraking gaan komen met die andere 'verstandige mens' die eveneens zeer te lijden moet hebben gehad aan de veranderende omstandigheden in zijn habitat. Namelijk de Neanderthalers.
Want terwijl het voor de 'Afrikanen' op dat moment best wel een draaglijk klimaat leek in Europa, daar begon het voor de Neanderthaler mogelijk een beetje te warm te worden.
Men is nog steeds druk doende sporen te vinden van de ontmoetingen tussen deze twee soorten hominiden en er zijn verschillende fantasy-verhalen geschreven over hoe zo'n mogelijke ontmoeting er dan moest hebben uitgezien (Clan of the Cavebear - Jean Auel).
De Neanderthalers – zegt men nu - zijn op een zeker moment gewoon uitgestorven. De plotseling in Europa opdoemende Cro Magnon mens (Homo Sapiens Sapiens) zou ze van hun jachtgronden steeds verder noordwaarts hebben gedreven totdat ze uiteindelijk helemaal geen plaats meer hadden om op hun traditionele wijze verder te leven.
Er is zelfs wel eens geopperd dat de 'Afrikanen' ze zouden hebben uitgeroeid!
Daarnaast bestaat er nog steeds een grote controverse of er tussen beide groepen sprake kan zijn geweest van gemengde 'huwelijken'. Men is al op zoek geweest naar sporen van het Neanderthaler DNA bij de moderne mens maar de uitslagen van dit onderzoek zijn twijfelachtig. Er is beweerd dat er geen sporen van dit DNA bij de moderne mens te vinden zou zijn maar velen zijn het weer niet eens met deze uitslag.

Eerlijk gezegd heb ik er zelf ook wel een beetje moeite mee mij voor te stellen dat deze mensen in het geheel zouden zijn opgehouden te bestaan. In mijn onderzoek naar mensen en volken heb ik tot nu toe enkel nog maar kunnen vaststellen dat een volk wel kon ophouden te bestaan, dat wilde nog niet zeggen dat de leden van dit volk tot de laatste persoon zouden zijn gestorven zonder nakomelingen.
Meestal liep zo´n stamboom in gemengde versie onder de naam van een ander volk met een andere taal gewoon verder.

Met al het bovenstaande heb ik in ieder geval willen aantonen dat de wereld continu in beweging blijft. De aarde zelf, en de bewoners van die aarde. Dieren, maar zeker ook mensen.
Nadat de Homo Sapiens Sapiens - die we vanaf nu maar gewoon 'de mens' zullen gaan noemen – zich over de gehele aarde had weten uit te spreiden, om zich op de op dat moment meest aangename plaatsen te gaan vestigen, wilde dat nog niet zeggen dat er een einde was gekomen aan de rusteloosheid. De mens bleef zich op bepaalde momenten in de geschiedenis ineens massaal verplaatsen naar andere woongebieden.
En wederom is de enige echt bevredigende verklaring daarvoor een plotselinge verandering van de leefomgeving, doorgaans door optredend gebrek aan voedsel en een zeker dan te grote bevolkingsdruk.
Als zulke situaties optraden op een plaats waar voorheen goed te wonen was geweest, dan lijkt het waarschijnlijk dat de aarde zich weer eens had doen gelden. Een natuurramp en/of klimaatswissel.

In het volgende deel wil ik u meenemen naar de meer recente geschiedenis waarin zulke massale volksverplaatsingen plaatsvonden.
Daarover is natuurlijk wel wat meer bekend.

Gerard: Zou de menselijke nieuwsgierigheid ook in die tijden een goede oorzaak van verspreiding kunnen zijn? In dat geval hoef het niet persé aan natuurlijke omgevingsomstandigheden te liggen.
'Don't forget rule number 6'
Op --0 8:39:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Benny Lava: Schedelinhoud heeft niks te maken met intelligentie. De mensen met de grootste hoofden zijn niet altijd de slimsten en andersom ook niet. Olifanten hebben een forse schedelinhoud maar zijn niet heel erg intelligent.
My loony bun is fine.
Op --0 0:55:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : Wat me dan altijd opvalt is dat de Neaderthaler opmerkelijke overeenkomsten vertoont met de europeese verhalen over dwergen.

Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op --0 13:14:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme : overigens leefde de neanderthaler niet altijd in koude ijstijden. Ze hebben ook zeer warme tijden gekend en overleeft.

Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op --0 13:15:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme :
Benny Lava:

Schedelinhoud heeft niks te maken met intelligentie. De mensen met de grootste hoofden zijn niet altijd de slimsten en andersom ook niet. Olifanten hebben een forse schedelinhoud maar zijn niet heel erg intelligent.

ahum:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Intelligentie_bij_olifanten
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op --0 13:15:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Ze kunnen zelfs schilderen (olifanten).
En hebben een super goed geheugen.

Dwergen , ze vonden het op de aarde maar te koud en te warm, dus zijn ze er maar in gekropen .
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 15:37:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Martijn: Er bestaat toch een vermoeden, dat het gen voor rood haar bij de Neanderthalers vandaan komt?
Ik zelf kan me ook bijna niet voorstellen, dat ze gewoon van de aardbodem zijn verdwenen.
It's life Jim, but not as we know it.
Op --0 15:51:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Dwergen zitten allemaal in Ierland
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 16:05:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ZaZu: Een naakte aap in de kou (Neanderthaler), lijkt mij een slechte aanpassing aan je klimaat. Dan stel ik mij eerder een Yeti of Bigfoot voor, dikke vacht. Beetje als Chewbacca

En misschien dat "onze verhuizing" ook wat logischer word met de expanding earth theory,
wie wat bewaart die heeft wat, dat geldt ook voor geduld
Op --0 16:43:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme :
ZaZu:

Een naakte aap in de kou (Neanderthaler), lijkt mij een slechte aanpassing aan je klimaat. Dan stel ik mij eerder een Yeti of Bigfoot voor, dikke vacht. Beetje als Chewbacca

En misschien dat "onze verhuizing" ook wat logischer word met de expanding earth theory,


Hoezo een naakte aap in de kouw

Wat is er nu zo handig aan kleding boven een vacht?

Nou van oorsprong jatten we de vachten van andere dieren .
Dat is een stuk makkelijker dan steeds maar evolutionair je vacht aan te passen .

nog steeds is de winterkleding van eskimo's beter dan de high-tech alternatieven die we zelf maken

De Neanderthaler was een slim wezen en zeker geen aap!

Er zijn genoeg aanwijzingen dat ze qua intelligentie onze meerderen waren .
Alleen ze hadden een nadeel . Ze werden sneller oud en hadden meer voedsel nodig dan wij ;
Genoeg redenen om uit te sterven.
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op --0 18:02:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme :
Martijn:

Er bestaat toch een vermoeden, dat het gen voor rood haar bij de Neanderthalers vandaan komt?
Ik zelf kan me ook bijna niet voorstellen, dat ze gewoon van de aardbodem zijn verdwenen.

Zijn ze ook niet . imiddels is aangetoond dat we wel degelijk net ze paarden en dat we een heel klein beetje van hun genen kunnen hebben.
Wij werden gewoon talrijker omdat we langer leefden en minder aten .
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op --0 18:06:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
wdawn:

Dwergen zitten allemaal in Ierland


Met rood haar:
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 18:12:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
degriezels:
antitoerisme :

Martijn:

Er bestaat toch een vermoeden, dat het gen voor rood haar bij de Neanderthalers vandaan komt?
Ik zelf kan me ook bijna niet voorstellen, dat ze gewoon van de aardbodem zijn verdwenen.

Zijn ze ook niet . imiddels is aangetoond dat we wel degelijk net ze paarden en dat we een heel klein beetje van hun genen kunnen hebben.
Wij werden gewoon talrijker omdat we langer leefden en minder aten .


Zou wel vogende stelling bewijzen in de huisdieren afdeling; kleine honden leven gemiddeld langer dan grote.

Er is nog steeds hoop voor me! denk ik....
Op --0 0:28:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
degriezels:
Meneer Glimlach:

wdawn:

Dwergen zitten allemaal in Ierland


Met rood haar:


En nog rood haar ook!
Op --0 0:29:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
antitoerisme :
degriezels:

antitoerisme :

Martijn:

Er bestaat toch een vermoeden, dat het gen voor rood haar bij de Neanderthalers vandaan komt?
Ik zelf kan me ook bijna niet voorstellen, dat ze gewoon van de aardbodem zijn verdwenen.

Zijn ze ook niet . imiddels is aangetoond dat we wel degelijk net ze paarden en dat we een heel klein beetje van hun genen kunnen hebben.
Wij werden gewoon talrijker omdat we langer leefden en minder aten .


Zou wel vogende stelling bewijzen in de huisdieren afdeling; kleine honden leven gemiddeld langer dan grote.

Er is nog steeds hoop voor me! denk ik....

voor welke jou?
junior of pap of mam?
Alles dat ik zeg wordt herhaald door een zwoel vrouwenkoortje
Op --0 3:10:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden