Symposium Buitenaards Leven, Leeuwarden 20 november 2010.
Afgelopen zaterdag was ik getuige van een symposium over Buitenaards Leven, georganiseerd door de KNVWS Gemma Frisius in Leeuwarden ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van het SETI onderzoek. De organisatie had daarvoor drie uitmuntende sprekers gevonden: Marco Spaans, Klaas Jan Mook en Piet Smolders.

Prof. Dr. M. (Marco) C. Spaans heeft zijn doctoraalexamen behaald in Leiden (1995). Na 2 jaar onderzoeker te zijn geweest aan de Johns Hopkins University (Baltimore) en 3 jaar Hubble Fellow aan de Harvard University (Cambridge) is hij sinds 2000 bij de Rijksuniversiteit Groningen werkzaam waar hij tot hoogleraar fysica van het interstellaire medium en de vorming van sterren is benoemd. Hij is momenteel toponderzoeker bij NOVA (Nederlandse Onderzoeksschool Voor Astronomie) en nauw betrokken bij de ALMA telescoop en de Herschel satelliet.

Marco Spaans had de eer om het spits te mogen afbijten. In hoog tempo voerde hij het publiek vanaf The Big Bang naar de huidige situatie op planeet Aarde. Dat Marco in staat is om academisch niveau in begrijpelijk Nederlands uit te leggen is al een kwaliteit op zich maar dit gecombineerd met het enthousiasme dat hij uitstraalt maakt hem tot een spreker van uitzonderlijk niveau.

Een korte impressie van de situatie na The Big Bang, de vorming van sterrenstelsels uit interstellair gas en de vorming van planeten als allereerste voorwaarden voor het ontstaan van leven werd al snel gevolgd door de vorming van elementen, de cruciale rol van koolstof als verbinding tussen diverse elementen en de vorming van de eerste aminozuren uit de oersoep van onze primitieve Aardse atmosfeer.

Het proces van abiogenese, de vorming van levend materiaal uit dood materiaal, is een theorie die nog vol gaten en vraagtekens zit maar Marco wist het proces in het juiste perspectief te zetten, met name met de tijd (miljarden jaren) als bepalende factor. Hij erkende dat er nog heel veel kennis ontbreekt over onze ontstaansgeschiedenis. Daarnaast opperde Marco dat leven, mits het aan een aantal voorwaarden voldoet, in principe overal in het Universum kan ontstaan. Daarbij noemde hij wel een aantal factoren die onze Aarde vrij bijzonder maken, zoals bijvoorbeeld dat de Aarde de juiste massa heeft, op de juiste afstand van de (juiste) zon staat, een goede bliksemafleider in Jupiter heeft en dat de maan een cruciale rol heeft gespeeld in ons bestaan. Al met al vrij veel bijzondere omstandigheden maar gelet op de enorme grootte van het Universum en de mogelijke aanwezigheid van miljoenen Aarde-achtige planeten wellicht ook niet enig in zijn soort...?

Drs. Klaas-Jan Mook is bestuurskundige en werkzaam bij het Ministerie van Defensie. Sedert zijn jeugdjaren geïnteresseerd in astronomie en de geschiedenis van de planeet Aarde, is hij op deze gebieden de autodidact onder het gezelschap. Hij is momenteel voorzitter van Vereniging Gemma Frisius, afdeling Friesland van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) en houdt met enige regelmaat lezingen in het land ter popularisatie van de sterrenkunde. 

De tweede spreker was uit de eigen organisatie gerekruteerd maar deed niets onder wat betreft spreekvaardigheid. Drs. Klaas Jan Mook ging dieper in op de Fermi-paradox: De grootte en leeftijd van het universum suggereren dat vele technologisch geavanceerde buitenaardse civilisaties moeten bestaan. Echter, deze hypothese is inconsistent met het ontbreken van gevonden bewijs om de stelling te ondersteunen. Naar mijn smaak belichtte Klaas Jan enkele onderwerpen wat te eenzijdig en ging hij vrij gemakkelijk voorbij aan de vele aanwijzingen die bijvoorbeeld de hele Roswell-zaak omkleden. Maar goed, ik bevind me in het kamp van de believers (zij het aan de nuchtere kant) en Klaas Jan lijkt net aan de andere kant van de lijn te staan.
Toch is Klaas Jan beslist geen nare ‘debunker’, hij maakte zich niet schuldig aan het belachelijk maken van het Ufo fenomeen en herhaalde ook enkele malen dat hij van harte bereid is zijn standpunt te herzien als er onweerlegbaar bewijs op tafel komt. Niettemin heeft hij, ondanks de wereldwijde stortvloed aan aanwijzingen, het gelijk aan zijn zijde dat er nog steeds geen wettig, overtuigend en onweerlegbaar bewijs op tafel ligt. Pure Friese nuchterheid gecombineerd met een kritische benadering gaven deze lezing een fraai niveau.

Piet Smolders was al bezig met ruimtevaart toen die nog niet bestond. Al meer dan vijftig jaar praat en schrijft hij erover. Hij produceerde duizenden artikelen voor kranten en tijdschriften in binnen- en buitenland en schreef vijftig boeken over ruimtevaart en sterrenkunde en onder andere het boek: ‘ET, geen mythe maar werkelijkheid.’
Smolders, die ook nog vijftien jaar Hoofd van het Artis Planetarium in Amsterdam was, leerde ooit Russisch als Officier bij de Militaire Inlichtingen Dienst (MID). Hij werd onderscheiden met de Simon Stevin kijker en de Gagarin medaille van de Russische ruimtevaartfederatie. Hij is lid van de Russische Ruimtevaart Academie en erelid van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. In 2007 werd door de Internationale Astronomische Unie een planetoïde tussen Mars en Jupiter naar hem vernoemd.

De lezing van Piet (‘een ouderwetse diavoorstelling’) kwam enigszins traag op gang maar zijn humor en snedige anekdotes hielden het publiek makkelijk bij de les. Ook wijst hij op intrigerende verhalen uit religieuze geschriften (Ezechiël in de Bijbel bv) en bijzondere afbeeldingen uit de hele wereld. Hij is het dan ook niet op voorhand eens met de stelling dat er geen enkel teken van een buitenaardse beschaving is waargenomen en stelt daarmee dat er niet noodzakelijkerwijs sprake is van een Fermi Paradox.
Aanvankelijk wilde Piet Smolders een boek schrijven om aan te tonen dat het hele Ufo-gedoe eigenlijk allemaal onzin is maar toen hij dit met zijn (enorme) netwerk van astronauten, geleerden en militairen besprak merkte hij dat de waarheid niet simpel noch eenduidig is en anders dan hij in eerste instantie dacht.

Piet Smolders is zelf geen wetenschapper en heeft als zodanig ook geen wetenschappelijk onderzoek gedaan maar in zijn lange carrière heeft hij leren vertrouwen op betrouwbare mensen. “Als astronauten, piloten en militairen zeggen dat buitenaards leven bestaat, wie ben ik dan om aan hun verhalen te twijfelen?”, is kort gezegd de kern van zijn betoog.
Wat betreft het gedachtegoed kan ik me heel goed vinden in het betoog van Piet Smolders, ik denk persoonlijk echter ook dat hij meer weet (van bijvoorbeeld zijn enorme netwerk in Rusland waaronder vele kosmonauten) dan hij openbaar wil maken maar dat is een inschatting die geheel voor mijn eigen rekening komt. Smolders zat naast mij in het publiek en het was erg leuk om af en toe een babbeltje met hem te maken.

Na afloop was er een korte maar vinnige discussie tussen de drie heren waar opvallend genoeg iedereen gelijk leek te hebben. Piet Smolders constateerde dat er talloze aanwijzingen zijn die de hypothese van buitenaards bezoek ondersteunen en riep op tot intensief en serieus onderzoek naar dit fenomeen. Anderzijds stelden Marco Spaans en Klaas Jan Mook nuchter vast dat concreet bewijs niet voorhanden is en ook dit gegeven is uiteraard correct. Helaas was de tijd om te discussiëren te kort en dat was jammer want er hing verbaal vuurwerk in de lucht.

Toch stel ik met vreugde vast dat er door goed geleerde mensen met verschillende invalshoeken op een heel serieuze manier gekeken is naar de raadsels van het ontstaan van het leven op Aarde en daarbuiten. Dat Ufo’s daarin wellicht ook een rol spelen en niet weggehoond worden als fabeltjes voor idioten is een prettige constatering en een teken dat Ufo’s gelukkig steeds serieuzer genomen worden en dat de mogelijke gedachte aan buitenaards leven eigenlijk al bijna vanzelfsprekend geworden is.

Mooi symposium, dat zouden ze vaker moeten doen!

Marsepars:
Atmosfeertje:
en dat de mogelijke gedachte aan buitenaards leven eigenlijk al bijna vanzelfsprekend geworden is.

Dat lijkt mij logisch.
Ik ben er namelijk van overtuigd dat wij gemaakt zijn.
Door wezens die niet van Aarde afkomstig zijn.

Laat dat verbale vuurwerk maar komen!!!
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 10:05:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
drumstroker: @marsepars
De waarheid zit in southpark...

http://www.southpark.nl/clips/sp_vid_104274/

Lang leve scientology!!!! Die gasten hebben echt humor!!!

vooral het gedeelte met de soulcatchers klinkt logisch ........NOT!
Jij leidt geen leven... Het leven leidt jou...
Op --0 11:29:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eart:
Marsepars:

Atmosfeertje:
en dat de mogelijke gedachte aan buitenaards leven eigenlijk al bijna vanzelfsprekend geworden is.

Dat lijkt mij logisch.
Ik ben er namelijk van overtuigd dat wij gemaakt zijn.
Door wezens die niet van Aarde afkomstig zijn.

Laat dat verbale vuurwerk maar komen!!!


Als je zo die scheppingsverhalen leest van over de hele wereld, dan zou je dat wel bijna gaan geloven ja... Maar toch zou ik graag wat concreter bewijs willen zien. Wie weet komt dat nog wel ergens in de komende 50 jaar, dan zou ik het nog kunnen meemaken. Of er buitenaards leven bestaat twijfel ik helemaal niet aan, daar is het te groot voor boven ons hoofd. Ook die vreemde lichten die constant weer op film worden vast gelegd door NASA zijn erg interessant.
Op --0 11:30:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha: Geen video-opnames voorhanden in de toekomst?
Op --0 14:20:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: [quote]artikel]
Naar mijn smaak belichtte Klaas Jan enkele onderwerpen wat te eenzijdig en ging hij vrij gemakkelijk voorbij aan de vele aanwijzingen die bijvoorbeeld de hele Roswell-zaak omkleden
[/quote]
dat waren de russen of de nazi's.. lijkt me een stuk aannemelijker...
Op --0 14:49:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Dat lijkt mij logisch.
Ik ben er namelijk van overtuigd dat wij gemaakt zijn.
Door wezens die niet van Aarde afkomstig zijn.

Die ''wezens'' moeten dan met de snelheid van het licht door het
heelal kunnen reizen en dan duurt het nog miljarden jaren
om de aarde te bereiken.
Dichterbij is er nog geen ''leven'' waargenomen.
Het zichtbare of materie is dan uitgesloten.
Leven :
kiem ?
ziel?
geest?
Maar dan zijn we weer terug bij Het Begin E GEEST.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 15:03:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: ziel-ig
Op --0 15:43:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Paul Harmans: Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen waarom een groot deel van de wetenschappers eerst hard bewijs van UFO’s wil zien voordat men er überhaupt onderzoek naar wil doen? Zijn sterke aanwijzingen, honderden hooggeplaatste getuigen, radarbanden, tienduizenden voorheen geheime overheidsdocumenten, enz. niet voldoende om een onbevooroordeeld onderzoek te starten? De oerknal is een theorie en er bestaat geen hard bewijs dat het heelal ooit echt zo is geboren. Het bestaan van zwarte gaten? Men heeft geen hard bewijs. De werkelijke oorsprong van AIDS? Geen hard bewijs. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar toch doen wetenschappers vol overgave onderzoek naar deze onderwerpen, en terecht.

Het is een vooroordeel (gebaseerd op zich niet op de hoogte willen stellen van de feiten, omdat men denkt dat het niets om het lijf heeft) dat er weinig over UFO’s bekend is. Als elke wetenschapper (en ieder ander) net als Piet Smolders eens in het feitenmateriaal duikt, dan zou hij/zij er heel snel achter komen dat het UFO-fenomeen het absoluut waard is om grondig onderzocht te worden. De buitenaardse oorsprong is inderdaad nog niet bewezen, het is slechts 1 van de vele opties die echter niet bij voorbaat verworpen mag worden. Door onderzoek zou eindelijk eens duidelijk kunnen worden wat de ware herkomst is en niemand zou zich behoren te schamen voor dergelijk onderzoek.

Alvorens een uitgesproken mening over UFO’s te hebben, behoor je er iets vanaf te weten en dat iets vind je helaas niet in de mainstream media, daarvoor zal je de bronnen op Internet moeten raadplegen.
Op --0 16:06:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: [quote=Tunnelforce9]
[quote]artikel]
Naar mijn smaak belichtte Klaas Jan enkele onderwerpen wat te eenzijdig en ging hij vrij gemakkelijk voorbij aan de vele aanwijzingen die bijvoorbeeld de hele Roswell-zaak omkleden
[/quote]
dat waren de russen of de nazi's.. lijkt me een stuk aannemelijker...

[/quote]
Ik doel op het feit dat de Amerikaanse overheid vier keer een verschillend officieel standpunt heeft ingenomen over Roswell. Ze hebben dus in ieder geval drie keer niet de waarheid verteld.

Verder zijn er de sterfbedverklaringen van militairen en anderen die er bij betrokken waren, zijn er tientallen mensen met de dood bedreigd als ze hun mond open zouden doen en waren er meer dan 1000 soldaten opgetrommeld die het gebied moesten afzetten, voor ..... een weerballon?

Ik weet niet precies wat er in Roswell gebeurd is maar de volledige waarheid hebben we zeker nog niet gehoord.
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op --0 16:28:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: PS: Mooi commentaar Paul.

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op --0 16:29:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
armuth:

Dat lijkt mij logisch.
Ik ben er namelijk van overtuigd dat wij gemaakt zijn.
Door wezens die niet van Aarde afkomstig zijn.

Die ''wezens'' moeten dan met de snelheid van het licht door het
heelal kunnen reizen en dan duurt het nog miljarden jaren
om de aarde te bereiken.
Dichterbij is er nog geen ''leven'' waargenomen.


Dat is wat ze ons wijs proberen te maken, ja.
Jij gelooft alles wat ze tegen je zeggen?
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 16:35:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tunnelforce9: er zijn al 50 jaar mernsen die op ufo's jagen maar niemand heeft ook maar een snipper bewijs kunnen verzamelen.

ik vergelijk het altijd met het onderzoek naar het paranormale

hoeveel mensen denken zker te weten een geest te zien ?
best wel veel waarom zou dat een ander phenomeen zijn dan het zien van aliens. ?
allemaal dezelfde fantasie door onze hersenen aangemaakt
Op --0 16:39:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Draconian: Ik geloof dat we allemaal gek zijn.
We willen allemaal een geloof hebben om het gevoel te kunnen verklaren. We kunnen beter geloven dat er niets te geloven valt aangezien we niets weten dan alleen aannames.

Eeuwenoude discussies over geloof. Bewijs dit bewijs dat.
Ik geloof in seks.
.......
Op --0 17:57:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vosje: [quote=Marsepars]
armuth:

Dat lijkt mij logisch.
Ik ben er namelijk van overtuigd dat wij gemaakt zijn.
Door wezens die niet van Aarde afkomstig zijn.

Die ''wezens'' moeten dan met de snelheid van het licht door het
heelal kunnen reizen en dan duurt het nog miljarden jaren
om de aarde te bereiken.
Dichterbij is er nog geen ''leven'' waargenomen.Hoezo moeten ze dan meteen uit de ruimte komen? En als ze uit de ruimte kwamen, zijn ze nu allang (misschien) uitgestorven. Waarom we ze nooit dood vinden: Ooit een berenlijk gevonden? Zelfde principe. Ik bedoel, het heeft heel lang geduurt voordat mensen daarover ging nadenken.
If time doesn't matter, distance also won't.
Op --0 17:58:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Tunnelforce9:

er zijn al 50 jaar mernsen die op ufo's jagen maar niemand heeft ook maar een snipper bewijs kunnen verzamelen.

ik vergelijk het altijd met het onderzoek naar het paranormale

hoeveel mensen denken zker te weten een geest te zien ?
best wel veel waarom zou dat een ander phenomeen zijn dan het zien van aliens. ?
allemaal dezelfde fantasie door onze hersenen aangemaakt

Da's jouw mening, er zijn zat CE II bewijzen te vinden in de analen van de udologie.
En je commentaar over Nazi's en Russen. Kleine Nazi's of Russen van 1,20 meter, waar zijn we dan in godsnaam al die jaren bang voor geweest?
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 18:14:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Tetzmol:

in de analen


Dat heet 'tunnelgraven'.
No shit, Sherlock
Op --0 18:45:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Tetzmol:

Kleine Nazi's of Russen van 1,20 meter, waar zijn we dan in godsnaam al die jaren bang voor geweest?


Bacteriën en virii zijn kleiner en daar zijn we banger voor
No shit, Sherlock
Op --0 18:49:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Tetzmol:

Da's jouw mening, er zijn zat CE II bewijzen te vinden in de analen van de udologie.
En je commentaar over Nazi's en Russen. Kleine Nazi's of Russen van 1,20 meter, waar zijn we dan in godsnaam al die jaren bang voor geweest?


Help 's effe: wat is udologie?
Op --0 18:59:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Ehhhhh d=f Socrates.
(bericht gewijzigd op 27-11-2010 19:04:17)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 19:00:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Tetzmol:

Ehhhhh d=f Pieter.


Ach ja, natuurlijk , stupid me!

(Pieter????)
Op --0 19:03:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Komt omdat ik eerst Pieter z'n commentaar zat te lezen. Ik heb het inmiddels verbeterd.
Excusse moi.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 19:05:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Pieter:

Tetzmol:

Kleine Nazi's of Russen van 1,20 meter, waar zijn we dan in godsnaam al die jaren bang voor geweest?


Bacteriën en virii zijn kleiner en daar zijn we banger voor


i.d.d Hoe groter de vijand,hoe minder angst-
Makkelijk doelwit.David vs Goliath.
Kan zich niet verschuilen.
Hoe kleiner de vijand hoe gevaarlijker die is.
Bacteriën en virii zijn klein,maar nog zichtbaar.
Ik bedoel zo klein klein klein,dat ''Het'' onzichtbaar is.
''Het'' kan je dan beinvloeden.
Uiterlijk lijk je op een aardige man,maar de ''persoon'' zie je niet,onzichtbaar
Je moet dan wel in de geest,ik bedoel de ''persoon'' geloven.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 19:13:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Paul Harmans:
Tunnelforce9:

er zijn al 50 jaar mernsen die op ufo's jagen maar niemand heeft ook maar een snipper bewijs kunnen verzamelen.

ik vergelijk het altijd met het onderzoek naar het paranormale

hoeveel mensen denken zker te weten een geest te zien ?
best wel veel waarom zou dat een ander phenomeen zijn dan het zien van aliens. ?
allemaal dezelfde fantasie door onze hersenen aangemaakt


Zoals ik al in mijn reactie schreef Tunnelforce:
'Alvorens een uitgesproken mening over UFO’s te hebben, behoor je er iets vanaf te weten en dat iets vind je helaas niet in de mainstream media, daarvoor zal je de bronnen op Internet moeten raadplegen.'

Jij hebt geen flauw benul van het fenomeen Tunnelforce en vindt het gewoon leuk om er tegenaan te trappen. Ga je eerst maar eens op de hoogte stellen, je zou je schamen als je er achter komt wat er allemaal niet gaande is binnen het UFO-fenomeen.

Maar neem die moeite gewoon niet en plaats maar weer een 'leuke' en 'gevatte' opmerking, daarvan denk jij dat je intelligent overkomt.

Ik heb mijn portie forum alweer gehad,

Gegroet
Op --0 19:22:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eart:
armuth:

Dat lijkt mij logisch.
Ik ben er namelijk van overtuigd dat wij gemaakt zijn.
Door wezens die niet van Aarde afkomstig zijn.

Die ''wezens'' moeten dan met de snelheid van het licht door het
heelal kunnen reizen en dan duurt het nog miljarden jaren
om de aarde te bereiken.
Dichterbij is er nog geen ''leven'' waargenomen.
Het zichtbare of materie is dan uitgesloten.
Leven :
kiem ?
ziel?
geest?
Maar dan zijn we weer terug bij Het Begin E GEEST.

Wie weet zijn er nog veel meer mogelijkheden om hier te komen, wie weet bevinden ze zich heel dichtbij maar kunnen wij ze niet altijd zien.. Misschien komen ze wel uit een andere dimensie. We moeten het niet teveel uit ons perspectief bekijken, wij komen immers net pas uit de luiers voor zover dat al gebeurd is.
Op --0 19:24:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Paul Harmans:


Alvorens een uitgesproken mening over UFO’s te hebben, behoor je er iets vanaf te weten en dat iets vind je helaas niet in de mainstream media, daarvoor zal je de bronnen op Internet moeten raadplegen.


Het probleem is dan natuurlijk dat iedere betweter "bronnen" en andere "feiten" op internet kan zetten zonder enige vorm van controle. Alles geloven "omdat het op internet staat" lijkt me nogal "niet slim".
Op --0 19:38:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Socrates:

Paul Harmans:


Alvorens een uitgesproken mening over UFO’s te hebben, behoor je er iets vanaf te weten en dat iets vind je helaas niet in de mainstream media, daarvoor zal je de bronnen op Internet moeten raadplegen.


Het probleem is dan natuurlijk dat iedere betweter "bronnen" en andere "feiten" op internet kan zetten zonder enige vorm van controle. Alles geloven "omdat het op internet staat" lijkt me nogal "niet slim".


Daar ben ik het helemaal met jou eens .
Zelf kritisch denken en dat doe jij,je niet laten beinvloeden door anderen.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 19:41:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps: Als je je grondig en jarenlang verdiept in Ufo's (zoals Paul Harmans en ook ik, in mindere mate, gedaan hebben), leer je wel het kaf van het koren te scheiden.

In ons radioprogramma Sureline hebben we met een heleboel mensen gesproken die er diepgravende studies van gemaakt hebben zoals bv Stanton T.Friedman, Gen.Maj. de Brouwer, Leslie Kean, etc., Dan krijg je een redelijk betrouwbaar beeld van wat wel en niet onzinnig is.

Mensen die zonder goede kennis van zaken roeptoeteren dat Ufo's onzin zijn, hoef je niet serieus te nemen want ze weten niet waarover ze oordelen.
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op --0 19:45:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Ufo's zijn zichtbaar d.w.z materie
Binnen een afstand van enkele miljarden lichtjaren of duizenden lichtjaren is geen
(zichtbaar Kiem,Ziel of Geest) LEVEN waargenomen.

Stel dat het wel zo is en ''ruimte leven'' de aarde bezoeken.
met welke snelheid zal dat dan gebeuren?
Sneller dan het licht?
Dat moet dan wel(,als dat mogelijk is natuurlijk).
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 20:03:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vosje:
armuth:

Ufo's zijn zichtbaar d.w.z materie
Binnen een afstand van enkele miljarden lichtjaren of duizenden lichtjaren is geen
(zichtbaar Kiem,Ziel of Geest) LEVEN waargenomen.

Stel dat het wel zo is en ''ruimte leven'' de aarde bezoeken.
met welke snelheid zal dat dan gebeuren?
Sneller dan het licht?
Dat moet dan wel(,als dat mogelijk is natuurlijk).


Maar dan gaan ze terug in de tijd, en duurt het nog langer voordat ze hier zijn.. Of vroeger?
If time doesn't matter, distance also won't.
Op --0 20:21:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
vosje:

armuth:

Ufo's zijn zichtbaar d.w.z materie
Binnen een afstand van enkele miljarden lichtjaren of duizenden lichtjaren is geen
(zichtbaar Kiem,Ziel of Geest) LEVEN waargenomen.

Stel dat het wel zo is en ''ruimte leven'' de aarde bezoeken.
met welke snelheid zal dat dan gebeuren?
Sneller dan het licht?
Dat moet dan wel(,als dat mogelijk is natuurlijk).


Maar dan gaan ze terug in de tijd, en duurt het nog langer voordat ze hier zijn.. Of vroeger?


Wie zegt dat ufo's zichtbaar zijn?

Binnen een afstand van duizenden dan wel miljarden lichtjaren is geen leven waargenomen. Nee natuurlijk niet, domweg omdat we daar de mogelijkheid niet toe hebben.

Lichtsnelheid is peanuts in relatie tot de enorme afstanden in het heelal. Stel dat we bezocht zijn of worden en er is sprake van een afstand van duizenden lichtjaren dan zal men gebruik maken van andere manieren om de afstanden te overbruggen. De kromming van de ruimtetijd misschien wel.

Wie weet is er helemaal geen beschaving zo ver gevorderd om ons te kunnen komen bezoeken.
Misschien zijn er wel zoveel beschavingen dichterbij dat wij voorlopig niet aan de beurt zijn.
Misschien zijn we niet interessant genoeg om contact mee te maken en worden we enkel geobserveerd en zien we daarom af en toe een ufo.
Misschien misschien misschien.

Het is een interessant onderwerp maar zolang er geen buurman of -vrouw duizend lichtjaar overbrugt om koffie te komen drinken blijft het gissen over hoe het precies zit.

Dat er geen leven/intelligentie is buiten het onze lijkt me uitgesloten in ieder geval.
Ik heb geen onderschrift.
Op --0 23:42:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eart:
armuth:

Ufo's zijn zichtbaar d.w.z materie
Binnen een afstand van enkele miljarden lichtjaren of duizenden lichtjaren is geen
(zichtbaar Kiem,Ziel of Geest) LEVEN waargenomen.

Stel dat het wel zo is en ''ruimte leven'' de aarde bezoeken.
met welke snelheid zal dat dan gebeuren?
Sneller dan het licht?
Dat moet dan wel(,als dat mogelijk is natuurlijk).

Dat er nog "niks" is waargenomen is ook niet zo heel raar. Ze kunnen niet eens alle kometen vinden die een gevaar voor de aarde vormen. Volgens mij hebben sommige mensen geen idee hoe weinig we nog maar weten en gezien hebben.. En dat is grotendeels alleen nog maar in ons eigen zonnestelsel.

Wie weet is lichtsnelheid niet nodig, wie weet zijn er andere mogelijkheden om je van zonnestelsel naar zonnestelsel te verplaatsen..
Hier een filmpje om je een idee te geven hoe klein en nietig we eigenlijk zijn.


Er worden overgens wel degelijk dingen waargenomen in ons zonnestelsel. Er zijn zat beelden van Nasa waar er vreemde orbs in beeld komen.(bericht gewijzigd op 28-11-2010 0:18:14)
Op --0 0:12:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Eart:

armuth:

Ufo's zijn zichtbaar d.w.z materie
Binnen een afstand van enkele miljarden lichtjaren of duizenden lichtjaren is geen
(zichtbaar Kiem,Ziel of Geest) LEVEN waargenomen.

Stel dat het wel zo is en ''ruimte leven'' de aarde bezoeken.
met welke snelheid zal dat dan gebeuren?
Sneller dan het licht?
Dat moet dan wel(,als dat mogelijk is natuurlijk).

Dat er nog "niks" is waargenomen is ook niet zo heel raar. Ze kunnen niet eens alle kometen vinden die een gevaar voor de aarde vormen. Volgens mij hebben sommige mensen geen idee hoe weinig we nog maar weten en gezien hebben.. En dat is grotendeels alleen nog maar in ons eigen zonnestelsel.

Wie weet is lichtsnelheid niet nodig, wie weet zijn er andere mogelijkheden om je van zonnestelsel naar zonnestelsel te verplaatsen..
Hier een filmpje om je een idee te geven hoe klein en nietig we eigenlijk zijn.


Er worden overgens wel degelijk dingen waargenomen in ons zonnestelsel. Er zijn zat beelden van Nasa waar er vreemde orbs in beeld komen.Dus toch wel zichtbaar(materie)
Leven als op de aarde?
Kiem=grassen,gewassen en groentes
Ziel=Al wat leeft op aarde heeft een ziel
Geest=Een persoon ?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 7:55:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
annunaki: Ben het met PAUL HARMANS eens wat hij zegt volg dit al jaren en ben achter veel dingen gekomen waar de meeste geen weet van hebben dat het er is en bestaat en wat er mogelijk is nu.
Maar scepticie zijn er altijd en zullen blijven schoppen tegen alles in.
Wat ik zinloos vindt.
Op --0 10:07:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist:
Paul Harmans:

Tunnelforce9:

er zijn al 50 jaar mernsen die op ufo's jagen maar niemand heeft ook maar een snipper bewijs kunnen verzamelen.

ik vergelijk het altijd met het onderzoek naar het paranormale

hoeveel mensen denken zker te weten een geest te zien ?
best wel veel waarom zou dat een ander phenomeen zijn dan het zien van aliens. ?
allemaal dezelfde fantasie door onze hersenen aangemaakt


Zoals ik al in mijn reactie schreef Tunnelforce:
'Alvorens een uitgesproken mening over UFO’s te hebben, behoor je er iets vanaf te weten en dat iets vind je helaas niet in de mainstream media, daarvoor zal je de bronnen op Internet moeten raadplegen.'

Jij hebt geen flauw benul van het fenomeen Tunnelforce en vindt het gewoon leuk om er tegenaan te trappen. Ga je eerst maar eens op de hoogte stellen, je zou je schamen als je er achter komt wat er allemaal niet gaande is binnen het UFO-fenomeen.

Maar neem die moeite gewoon niet en plaats maar weer een 'leuke' en 'gevatte' opmerking, daarvan denk jij dat je intelligent overkomt.

Ik heb mijn portie forum alweer gehad,

GegroetIs dit misschien dé reden dat er GEEN wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan? Dat wetenschappers die zich in de materie verdiept hebben tot de conclusie zijn gekomen dat er geen enkele vaststaande feiten een aanknopingspunten zijn? Dat de ufohype door het medium internet mondiale proporties heeft aangenomen, dat er een oncontroleerbare hoeveelheid valse informatie is ontwikkeld die deze theorien aanwakkeren. Dat het misschien jaren duurt om het kaf van het koren te scheiden, met als risico dat er verdacht weinig overblijft om daadwerkelijk vernieuwend onderzoek te doen. Ik denk dat er redenen voor zijn waarom het lijkt of er nauwelijks onderzoek is op dit vlak. Er zal ongetwijfeld wat onderzoek zijn naar enkele onverklaarbaarheden, maar de info die op internet voor hande is is voor mij geen bewijs dat er buitenaardse bezoeken oid plaatsvinden.
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op --0 10:37:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Realist: Het is hetzelfde als met graancirkels. Ook daar zijn er mondiaal volgelingen van wat het aantrekkelijk maakt voor de ontwikkelaars van informatie te blijven produceren. Voor mij geld niet, als er veel mensen in geloven of er is veel "informatie" over verschenen, dat het een mogelijkheid is tot werkelijkheid. Het is me al eerder opgevallen dat mensen te makkelijk over de streep getrokken worden door nauwelijks onderzochte informatie. Mensen worden getriggerd door informatie, gaan ergens in geloven, vervolgens wordt de informatie ontkracht, maar men blijft erin geloven. Denk dat er eerder psychologisch onderzoek gedaan moet worden om de ufologie op waarde te kunnen schatten.
(bericht gewijzigd op 28-11-2010 10:48:22)
“I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief”
Op --0 10:46:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HG: De werkelijkheid zoals wij deze zintuiglijk waarnemen, omvat maar een klein deel van wat er zich afspeelt. Eigenlijk nemen wij alleen datgene zintuiglijk waar wat voortkomt vanuit een aantal processen binnen de elektronenschil van atomen en de wisselwerkingen tussen deze atomen (en molekulen) onderling. Iedere fysicus en chmicus kan dat verduidelijken.

Als er bijvoorbeeld stabiele massaconcentraties bestaan die niet gepaard gaan met rustmassa, dan zullen wij deze fenomenen niet rechtstreeks kunnen waarnemen. Simpelweg omdat onze zintuigen - opgebouwd uit deeltjes met rustmassa - daar niet direct mee in wisselwerking kunnen treden. Meetinstumenten verschillen in principe niet met onze zintuigen, afgezien van het feit dat deze instrumenten een veel groter waarnemingsbereik hebben (maar natuurkundig gezien is het principe van waarnemen gelijk aan de waarnemingen m.b.v. onze zintuigen). De vraag of er wel of niet meer is dan wat wij waarnemen met onze zintuigen, is dus een rare vraag. Uiteraard moet er veel meer zijn, maar dat zal afwijken van onze "standaard".

De foto's van UFO's zijn nooit haarscherp. Dat behoeft niet zo verwonderlijk te zijn want de snelheid waarmee UFO's van richting kunnen veranderen en in snelheid kunnen accelereren, leidt tot de veronderstelling dat UFO's in ieder geval tijdens hun vlucht niet "normaal" zijn. En met dit laatste bedoel ik dat materiële ruimtevaartuigen deze manoeuvres onmogelijk kunnen uitvoeren en dat een menselijke bemanning van "vlees en bloed" deze krachten niet zouden overleven. Zijn UFO's materieel, inclusief de inzittenden, dan kennen zij in ieder geval de truc om dit tijdens de vlucht grotendeels om te zetten in een wat "vluchtiger bestaan". ;-)

Als wij mediums mogen geloven, dan wordt deze planeet onafgebroken bezocht door grote groepen wezens vanuit de planeten van de sterren binnen ons deel van het melkwegstelsel. Dat zijn geen materiële wezens (opgebouwd uit deeltjes met rustmassa).
Op --0 13:07:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HG: Het is dus maar de vraag of het deze bezoeken zijn die wij linken aan het fenomeen "UFO". Volgens de mediums kent onze planeet ook een vaste grote groep "halfwezens". Dit zijn wezens die wel massa bezitten, maar desondanks niet opgebouwd zijn d.m.v. deeltjes met rustmassa. Deze grote groep wezens is onafgebroken aanwezig en zal ongetwijfeld - net zoals de mens - gebruik maken van hulpmiddelen om zich te verplaatsen. Of het juist deze groep is, die wij associëren met UFO's? Moeilijk te zeggen. Mediums zijn geen onderzoekers van een andere werkelijkheid: zij krijgen boodschappen door. En als "de boodschapper" niet het achterste van zijn tong wil laten zien, dan stopt voor ons het begrijpen.

Duidelijk is wel, dat er "wat is". Maar dankzij de huidige geheimzinnigheid (NASA) valt het voor het publiek niet mee om zich hier een behoorlijk beeld van te vormen.
Op --0 13:08:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Mijn naam is Ronald,Richard,Ricardo en Armuth.
Dit i.v.m voorkomen dat ik verbannen wordt voor mijn LEUGENS enTEGENSTRIJDIGHEDEN.

De hemel is saai.
Daarom zijn er meer mensen die niet naar de hemel willen.
Iedereen verlangt naar de Waarheid:
Geen verantwoording en geen regels.
Liever bij vrienden vertoeven
Waar het lachen ,gieren en brullen is geblazen.
Altijd B.B.Q, roken ,zuipen,drugs en alcohol.
Kwaad wordt NIET gestraft.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 15:14:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Armuth, volgens mij heb jij last van een bekende kwaal.

Je hebt jezelf verteld en aangeleerd niet te kunnen leven in een wereld waar in de dingen gebeuren die jij zo veracht. Daarom ben je mensen gaan wijzen op de grote fouten en distantieer je je van het ontwikkelde kwaad.

Alhoewel de reactie logisch is, is je oplossing dit niet. Je zult onwijs ongelukkig worden en het leven nog meer niet zien zitten.

Wellicht zou een tegen-suggestie kunnen zijn dat je op zoek gaat naar wat je gelukkig maakt, in plaats van constant te benoemen wat er niet klopt. Hierdoor wordt het kwaad niet minder kwaad, maar jij wordt beter in staat er mee om te gaan.

Voel je je waarschijnlijk gelijk minder alien (pfew, toch nog on-topic )
ALLES IS WAAR
Op --0 15:22:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
armuth:

Mijn naam is Ronald,Richard,Ricardo en Armuth.
Dit i.v.m voorkomen dat ik verbannen wordt voor mijn LEUGENS enTEGENSTRIJDIGHEDEN.

De hemel is saai.
Daarom zijn er meer mensen die niet naar de hemel willen.
Iedereen verlangt naar de Waarheid:
Geen verantwoording en geen regels.
Liever bij vrienden vertoeven
Waar het lachen ,gieren en brullen is geblazen.
Altijd B.B.Q, roken ,zuipen,drugs en alcohol.
Kwaad wordt NIET gestraft.

En wat heeft dit met het topic te maken?
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 15:26:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Marsepars:

armuth:

Mijn naam is Ronald,Richard,Ricardo en Armuth.
Dit i.v.m voorkomen dat ik verbannen wordt voor mijn LEUGENS enTEGENSTRIJDIGHEDEN.

De hemel is saai.
Daarom zijn er meer mensen die niet naar de hemel willen.
Iedereen verlangt naar de Waarheid:
Geen verantwoording en geen regels.
Liever bij vrienden vertoeven
Waar het lachen ,gieren en brullen is geblazen.
Altijd B.B.Q, roken ,zuipen,drugs en alcohol.
Kwaad wordt NIET gestraft.

En wat heeft dit met het topic te maken?

Ik wil niet verbannen worden voor mijn leugens.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 15:38:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps:
Realist:


Is dit misschien dé reden dat er GEEN wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan? Dat wetenschappers die zich in de materie verdiept hebben tot de conclusie zijn gekomen dat er geen enkele vaststaande feiten een aanknopingspunten zijn? Dat de ufohype door het medium internet mondiale proporties heeft aangenomen, dat er een oncontroleerbare hoeveelheid valse informatie is ontwikkeld die deze theorien aanwakkeren. Dat het misschien jaren duurt om het kaf van het koren te scheiden, met als risico dat er verdacht weinig overblijft om daadwerkelijk vernieuwend onderzoek te doen. Ik denk dat er redenen voor zijn waarom het lijkt of er nauwelijks onderzoek is op dit vlak. Er zal ongetwijfeld wat onderzoek zijn naar enkele onverklaarbaarheden, maar de info die op internet voor hande is is voor mij geen bewijs dat er buitenaardse bezoeken oid plaatsvinden.


Bewijs is er ook niet. Niemand kan onomstotelijk bewijzen dat we door buitenaardsen bezocht zijn, als dat zo was, was er dus ook geen onderzoek nodig....

Maar het wemelt van de aanwijzingen op internet dat we MOGELIJK buitenaards bezoek hebben gehad. Als je dat niet vinden kunt heb je niet goed gezocht.

Verder valt het me op dat veel zogenaamde 'realisten' en 'nuchtere mensen' niet.... GELOVEN in Ufo's...... dat verbaast me af en toe nog wel het meest.... Meestal duidt dit dus ook op een ernstig gebrek aan kennis en een groot onvermogen tot onafhankelijk en objectief kijken naar de feiten.

Maar goed, ik snap ook wel dat niet iedereen zin heeft om honderden uren te spenderen aan Ufo onderzoek maar als je er niets vanaf weet, hou dan je mond of zeg gewoon "Ik weet het niet."
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op --0 15:42:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: [quote=paps]
Realist:

Maar goed, ik snap ook wel dat niet iedereen zin heeft om honderden uren te spenderen aan Ufo onderzoek maar als je er niets vanaf weet, hou dan je mond of zeg gewoon "Ik weet het niet."Maar goed, ik snap ook wel dat niet iedereen zin heeft om duizenden jaren te spenderen aan bijbel onderzoek maar als je er niets vanaf weet, hou dan je mond of zeg gewoon "Ik weet het niet."
BINGO!!!!!
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 15:48:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: [quote=armuth]
paps:

Realist:

Maar goed, ik snap ook wel dat niet iedereen zin heeft om honderden uren te spenderen aan Ufo onderzoek maar als je er niets vanaf weet, hou dan je mond of zeg gewoon "Ik weet het niet."Maar goed, ik snap ook wel dat niet iedereen zin heeft om duizenden jaren te spenderen aan bijbel onderzoek maar als je er niets vanaf weet, hou dan je mond of zeg gewoon "Ik weet het niet."
BINGO!!!!!

Er is ook niemand die duizenden jaren leeft.
OEN!
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 21:34:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: sommige aliens vast wel...
ALLES IS WAAR
Op --0 21:39:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Maar..... zouden die de bijbel ook lezen?
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 21:43:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: [quote=Tetzmol]
armuth:

paps:

Realist:

Maar goed, ik snap ook wel dat niet iedereen zin heeft om honderden uren te spenderen aan Ufo onderzoek maar als je er niets vanaf weet, hou dan je mond of zeg gewoon "Ik weet het niet."Maar goed, ik snap ook wel dat niet iedereen zin heeft om duizenden jaren te spenderen aan bijbel onderzoek maar als je er niets vanaf weet, hou dan je mond of zeg gewoon "Ik weet het niet."
BINGO!!!!!

Er is ook niemand die duizenden jaren leeft.
OEN!Maar goed, ik snap ook wel dat niet iedereen zin heeft om duizenden uren te spenderen aan bijbel onderzoek maar als je er niets vanaf weet, hou dan je mond of zeg gewoon "Ik weet het niet."
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 22:31:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Tetzmol:

Maar..... zouden die de bijbel ook lezen?

Vast wel...er moet ook gelachen worden tenslotte
ALLES IS WAAR
Op --0 22:50:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
:
...
Maar goed, ik snap ook wel dat niet iedereen zin heeft om duizenden uren te spenderen aan bijbel onderzoek maar als je er niets vanaf weet, hou dan je mond of zeg gewoon "Ik weet het niet."Ik zeg gewoon: "ik geloof het niet."
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 3:07:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
ThoTh:

Tetzmol:

Maar..... zouden die de bijbel ook lezen?

Vast wel...er moet ook gelachen worden tenslotte


Bedoel je niet be lachen worden?
bijv.nw= belachelijk
Luk geeft tenminste een duidelijk antwoord:
Ik geloof HET niet.
Dat kan ik me heel goed voorstellen.
Een hoopje dood ''stof'' ff erin blazen en voilà leven.
Maar wat geloven de heren dan?
Hebben de heren nog nooit LEVEN geschapen?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 9:59:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Leuk en helder artikel!
Piet Smolders was vroeger vaak op TV als ruimtevaart-deskundige. Ik hoor(de) hem altijd graag spreken.
Is it electrickery?
Op --0 10:07:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Emie :

Leuk en helder artikel!
Piet Smolders was vroeger vaak op TV als ruimtevaart-deskundige. Ik hoor(de) hem altijd graag spreken.


Waarom wordt er niet op ingegaan wat Piet Smolders
onder buitenaards leven verstaat?
Kiem=grassen ,gewassen of groen
Ziel=intelligent leven
Geest=personen
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 10:24:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
artikel:

Het proces van abiogenese, de vorming van levend materiaal uit dood materiaal, is een theorie die nog vol gaten en vraagtekens zit.


Dat is de understatement van de eeuw. Abiogenese zegt dat er per puur toeval, het eerste leven ontstaan is. Als je er rekening mee houdt, dat de genetische informatie van het allersimpelste aardse leven, al voldoende is om 20 telefoonboeken te vullen. Dan zijn die miljarden jaren nóg veel te weinig tijd, voor dit toeval.

Kun je je voorstellen dat je bovenop een wolkenkrabber staat. Dat je de lettertjes en cijfertjes van ál die 20 telefoonboeken in een grote bak hebt. Dat je deze, tezamen met een hoop overbodige letters, vervolgens naar beneden flikkert. En dat ze beneden op de stoep, geheel vanzelf, de 20 telefoonboeken vormen. En dat de overbodige informatie ook nog eens uit die boeken blijft. Zó toevallig is het toevallige ontstaan van het leven, volgens de abiogenese. Dit is onmogelijk, zelfs als dit proces 100 miljard jaar herhaald wordt.

Nu de factor toeval eraf: De mens probeert het creeëren van leven, dat zich toevallig in de natuur voorgedaan zou moeten hebben, al sinds Darwin te herhalen in laboratoria. Tot op heden zonder enig succes!

En tóch gaan mensen ervan uit dat op meeste van de planeten, waar leven eventueel mogelijk zou kunnen zijn, zich dit wonderlijke super-toeval ook nog eens met succes herhaald is?!?

De abiogenese is een axioma, puur om de evolutietheorie sluitend te maken.
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 11:31:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Clavius:

artikel:

Het proces van abiogenese, de vorming van levend materiaal uit dood materiaal, is een theorie die nog vol gaten en vraagtekens zit.


Dat is de understatement van de eeuw. Abiogenese zegt dat er per puur toeval, het eerste leven ontstaan is. Als je er rekening mee houdt, dat de genetische informatie van het allersimpelste aardse leven, al voldoende is om 20 telefoonboeken te vullen. Dan zijn die miljarden jaren nóg veel te weinig tijd, voor dit toeval.

Kun je je voorstellen dat je bovenop een wolkenkrabber staat. Dat je de lettertjes en cijfertjes van ál die 20 telefoonboeken in een grote bak hebt. Dat je deze, tezamen met een hoop overbodige letters, vervolgens naar beneden flikkert. En dat ze beneden op de stoep, geheel vanzelf, de 20 telefoonboeken vormen. En dat de overbodige informatie ook nog eens uit die boeken blijft. Zó toevallig is het toevallige ontstaan van het leven, volgens de abiogenese. Dit is onmogelijk, zelfs als dit proces 100 miljard jaar herhaald wordt.

Nu de factor toeval eraf: De mens probeert het creeëren van leven, dat zich toevallig in de natuur voorgedaan zou moeten hebben, al sinds Darwin te herhalen in laboratoria. Tot op heden zonder enig succes!

En tóch gaan mensen ervan uit dat op meeste van de planeten, waar leven eventueel mogelijk zou kunnen zijn, zich dit wonderlijke super-toeval ook nog eens met succes herhaald is?!?

De abiogenese is een axioma, puur om de evolutietheorie sluitend te maken.


Bedankt Clavius
Dit archiveer ik.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 11:40:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Clavius:
De mens probeert het creeëren van leven, dat zich toevallig in de natuur voorgedaan zou moeten hebben, al sinds Darwin te herhalen in laboratoria. Tot op heden zonder enig succes!


Toch al een beetje succes, in de jaren '50. Onderstaand experiment gaat 5 jaar lopen. Ben benieuwd.
Maar, ik haast mij erbij te zeggen: van dode moleculen naar het moment van leven... daar zit de kneep. Hoe? Ik vind het wonderlijk op z'n minst.

http://www.sron.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2227&Itemid=2413
(bericht gewijzigd op 29-11-2010 14:26:28)
Is it electrickery?
Op --0 14:22:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh: Het feit dat wij het niet kunnen nabootsen of de wording kunnen verklaren is nog geen bewijs voor een God die alles geschapen is.

Het op die manier verklaren dat God bestaat is daarmee net zo goed een axioma.
ALLES IS WAAR
Op --0 14:39:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps:
Clavius:

artikel:

Het proces van abiogenese, de vorming van levend materiaal uit dood materiaal, is een theorie die nog vol gaten en vraagtekens zit.


Dat is de understatement van de eeuw. Abiogenese zegt dat er per puur toeval, het eerste leven ontstaan is. Als je er rekening mee houdt, dat de genetische informatie van het allersimpelste aardse leven, al voldoende is om 20 telefoonboeken te vullen. Dan zijn die miljarden jaren nóg veel te weinig tijd, voor dit toeval.

Kun je je voorstellen dat je bovenop een wolkenkrabber staat. Dat je de lettertjes en cijfertjes van ál die 20 telefoonboeken in een grote bak hebt. Dat je deze, tezamen met een hoop overbodige letters, vervolgens naar beneden flikkert. En dat ze beneden op de stoep, geheel vanzelf, de 20 telefoonboeken vormen. En dat de overbodige informatie ook nog eens uit die boeken blijft. Zó toevallig is het toevallige ontstaan van het leven, volgens de abiogenese. Dit is onmogelijk, zelfs als dit proces 100 miljard jaar herhaald wordt.

Nu de factor toeval eraf: De mens probeert het creeëren van leven, dat zich toevallig in de natuur voorgedaan zou moeten hebben, al sinds Darwin te herhalen in laboratoria. Tot op heden zonder enig succes!

En tóch gaan mensen ervan uit dat op meeste van de planeten, waar leven eventueel mogelijk zou kunnen zijn, zich dit wonderlijke super-toeval ook nog eens met succes herhaald is?!?

De abiogenese is een axioma, puur om de evolutietheorie sluitend te maken.

Ik heb ook eens de vergelijking gelezen van een wervelstorm die over een vuilnisbelt gaat en "spontaan" een Boeing747 in elkaar weet te zetten.

Hoe denk jij overigens dan dat leven ontstaan is?
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op --0 14:41:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Emie :

Clavius:
De mens probeert het creeëren van leven, dat zich toevallig in de natuur voorgedaan zou moeten hebben, al sinds Darwin te herhalen in laboratoria. Tot op heden zonder enig succes!


Toch al een beetje succes, in de jaren '50. Onderstaand experiment gaat 5 jaar lopen. Ben benieuwd.
Maar, ik haast mij erbij te zeggen: van dode moleculen naar het moment van leven... daar zit de kneep. Hoe? Ik vind het wonderlijk op z'n minst.

http://www.sron.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2227&Itemid=2413


Het genoemde experiment uit 1953 (Miller - Urey) leverde echter géén leven op, louter de bouwstenen voor leven: aminozuren. En aminozuren zijn ongelooflijk simpele verbindingen, vergeleken met alle genetische informatie opgeslaten in zelfs de allersimpelste levensvormen. Belangrijker nog, aminozuren zijn net zo levenloos, als de elementen waaruit ze zijn opgebouwd. Strict gezien zouden die elementen, die ze in die 'oersoep' gemikt hebben, dus ook bouwblokken van het leven zijn.

Er is nog nooit nieuw leven geschapen door de mens dus.

Geen succes. Ook geen succesje.
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 14:42:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Clavius:
Strict gezien zouden die elementen, die ze in die 'oersoep' gemikt hebben, dus ook bouwblokken van het leven zijn.

Klopt. Alle leven bestaat uit dode atomen. Dat is het wonder. Jij gelooft in de schepping dus jij hebt het antwoord voor jezelf al gevormd. Ik heb het antwoord nog altijd niet en moet me behelpen met gedachten over 'scheppende kracht', 'intelligentie' tot en met 'the force'.
(bericht gewijzigd op 29-11-2010 15:05:15)
Is it electrickery?
Op --0 15:00:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Emie :

Clavius:
Strict gezien zouden die elementen, die ze in die 'oersoep' gemikt hebben, dus ook bouwblokken van het leven zijn.

Klopt. Alle leven bestaat uit dode atomen. Dat is het wonder. Jij gelooft in de schepping dus jij hebt het antwoord voor jezelf al gevormd. Ik heb het antwoord nog altijd niet en moet me behelpen met gedachten over 'scheppende kracht', 'intelligentie' tot en met 'the force'.


Mens bestaat uit ''het zichtbare'' cq dode atomen,
maar als het ''onzichtbere'' ontbreekt ,
blijft alleen dode atomen over.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 16:31:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: ''onzichtbaar'' cq ''niets'' is niet te maken, geloof ik.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 16:32:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
paps:
..
Ik heb ook eens de vergelijking gelezen van een wervelstorm die over een vuilnisbelt gaat en "spontaan" een Boeing747 in elkaar weet te zetten. ...


Dat soort vergelijkingen gaat over wat anders, maar het klinkt wel makkelijk en dus denken de goedgelovigen dat het logischerwijs de waarheid is.
Een motor of een Boeing747 hebben volgens mij weinig te maken met organisch materiaal en "leven".
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 23:49:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
paps:

Ik heb ook eens de vergelijking gelezen van een wervelstorm die over een vuilnisbelt gaat en "spontaan" een Boeing747 in elkaar weet te zetten.

Hoe denk jij overigens dan dat leven ontstaan is?


Sorry, ik las je reactie wat laat.

Die vergelijking heeft inderdaad dezelfde strekking ja.

Ik heb geen flauw benul van hoe het ontstaan is. Wel heb ik een bepaald geloof. Maar daar geloof ik louter in, omdat het mijn voorkeur heeft. Niet omdat nou zo veel bewijs voor is. Ik geloof dat het leven hier geschapen is door God en zijn engelen. Een oppermachtig wezen, niet van deze aarde. Intelligent design dus, door buitenaardse wezens.
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 8:55:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Clavius:

paps:

Ik heb ook eens de vergelijking gelezen van een wervelstorm die over een vuilnisbelt gaat en "spontaan" een Boeing747 in elkaar weet te zetten.

Hoe denk jij overigens dan dat leven ontstaan is?


Sorry, ik las je reactie wat laat.

Die vergelijking heeft inderdaad dezelfde strekking ja.

Ik heb geen flauw benul van hoe het ontstaan is. Wel heb ik een bepaald geloof. Maar daar geloof ik louter in, omdat het mijn voorkeur heeft. Niet omdat nou zo veel bewijs voor is. Ik geloof dat het leven hier geschapen is door God en zijn engelen. Een oppermachtig wezen, niet van deze aarde. Intelligent design dus, door buitenaardse wezens.


Dit is een duidelijk en eerlijk antwoord.
Er zijn geen bewijzen.
Het Woord,Jezus,Schepping ,De Ark,Jona,Op water lopen,Jericho,De Rode Zee,De Opstanding kan je niet bewijzen dat is geen wetenschap,maar eeuwig geloof.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 9:59:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Ik weet dat er "bron" is van energie waar uit alles is ontstaan, wie / wat deze bron gebruikt heeft om alles te scheppen dat is een ?????

Ik geloof in het onzichtbare, en vind het aannemelijk dat er mensen zijn of zijn geweest die inderdaad over water konden lopen en water in wijn konden veranderen etc.
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 11:49:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
paps:
Clavius:

paps:

Ik heb ook eens de vergelijking gelezen van een wervelstorm die over een vuilnisbelt gaat en "spontaan" een Boeing747 in elkaar weet te zetten.

Hoe denk jij overigens dan dat leven ontstaan is?


Sorry, ik las je reactie wat laat.

Die vergelijking heeft inderdaad dezelfde strekking ja.

Ik heb geen flauw benul van hoe het ontstaan is. Wel heb ik een bepaald geloof. Maar daar geloof ik louter in, omdat het mijn voorkeur heeft. Niet omdat nou zo veel bewijs voor is. Ik geloof dat het leven hier geschapen is door God en zijn engelen. Een oppermachtig wezen, niet van deze aarde. Intelligent design dus, door buitenaardse wezens.


Ik heb de wijsheid ook niet in pacht en laat me graag uitgebreid inlichten. Ook heb ik me uitgebreid verdiept in de Bijbel en heb ik graag intense discussies met geleerde religieuzen (of religieuze geleerden..:p). Als je ergens over wilt oordelen zul je je goed verdiept moeten hebben met een open geest. Vind ik.

Een aanbevelenswaardig boek is deze in dit verband:

http://home.planet.nl/~gkorthof/korthof73.htm

Cees Dekker is gast geweest in Sureline Radio, ik weet even niet meer welke aflevering maar met hem hebben we o.a. dit boek besproken.
Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op --0 14:30:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
paps:

Clavius:

paps:

Ik heb ook eens de vergelijking gelezen van een wervelstorm die over een vuilnisbelt gaat en "spontaan" een Boeing747 in elkaar weet te zetten.

Hoe denk jij overigens dan dat leven ontstaan is?


Sorry, ik las je reactie wat laat.

Die vergelijking heeft inderdaad dezelfde strekking ja.

Ik heb geen flauw benul van hoe het ontstaan is. Wel heb ik een bepaald geloof. Maar daar geloof ik louter in, omdat het mijn voorkeur heeft. Niet omdat nou zo veel bewijs voor is. Ik geloof dat het leven hier geschapen is door God en zijn engelen. Een oppermachtig wezen, niet van deze aarde. Intelligent design dus, door buitenaardse wezens.


Ik heb de wijsheid ook niet in pacht en laat me graag uitgebreid inlichten. Ook heb ik me uitgebreid verdiept in de Bijbel en heb ik graag intense discussies met geleerde religieuzen (of religieuze geleerden..:p). Als je ergens over wilt oordelen zul je je goed verdiept moeten hebben met een open geest. Vind ik.

Een aanbevelenswaardig boek is deze in dit verband:

http://home.planet.nl/~gkorthof/korthof73.htm

Cees Dekker is gast geweest in Sureline Radio, ik weet even niet meer welke aflevering maar met hem hebben we o.a. dit boek besproken.Mooie, hier ben ik wel even mee zoet. Thanks...
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 16:21:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden