De Partij voor de Vrijheid biedt in ieder geval geen vrijheden voor diegenen die cannabis weten te waarderen. De gristelijke partijen zijn al jaren tegen alle stoffen die, in hun ogen, een goede relatie met de heer in de weg staan. Het netto effect in het politieke landschap is een verschuiving van een liberaal softdrugsbeleid naar een rigide verbodsbeleid en criminalisering van alles wat naar wiet ruikt. Maar is het wel verstandig om ons gedoogbeleid overboord te zetten en keihard law & order toe te passen? Als het gaat om een cannabisdebat bestaan er een heleboel misvattingen, desinformatie en propaganda. Wat weten we eigenlijk van cannabis?

cannabis, de verboden plant
(Cannabis, de plant waar iedereen zich druk over maakt)

Het aantal landelijke coffeeshops is gedaald van 702 in 2007 naar 666 vorig jaar en dat is nog maar het begin. Aan de andere kant is het aantal thuiskwekers gestegen. Van de 738 Belgische wiettelers die in 2009 tegen de lamp liepen bleken er 526 voor persoonlijk gebruik te kweken. In 2007 werden 466 Belgische wietplantages ontmanteld. Maar niet alleen het terugdringen van het aantal coffeeshops heeft prioriteit, ook is de overheid druk doende om een zogenaamde ''wietpas'' in het leven te roepen. Met deze wietpas kunnen alleen Nederlanders bij de laatst overgebleven coffeeshops hun wietje kopen. Volgens sommigen zou dat een ramp zijn. Amsterdam zou bijvoorbeeld hierdoor de interesse van de vele toeristen verliezen en zodoende veel inkomsten mislopen.

Inmiddels is een hevig publiek en politiek debat gaande waarbij vooral de anti-wiet groep te horen is. De argumenten waarmee de anti-wiet groep hun stelling verdedigt zijn doorgaans uit hun verband gerukt of gewoon niet waar, maar worden wel telkens breed in de media of door politici als ''waarheden'' herhaald. Vandaag brengen wij geen grenswetenschap maar kei-harde wetenschap om voor eens en altijd de zin en onzin over cannabis te scheiden.

"Het is maar een marginale groep mensen die cannabis gebruikt"

Verschillende officiële schattingen spreken van 130 tot 190 miljoen mondiale gebruikers tussen de 15 en 64 jaar. Een aantal dat volgens onderzoekers in 15 landen aan het stijgen is. We spreken dus over 2.9% tot 4.3% van de wereldbevolking, waarvan de meesten in Noord-Amerika en Europa wonen. Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders zouden ''ooit'' cannabis gebruikt hebben, waarvan 363.000 ''recent'' gebruik rapporteerden. 80.000 gebruikers zouden dat dagelijks doen. De meerderheid van de gebruikers is ouder dan 24 jaar (Bron)

United Nations Office on Drugs and Crime, "World Drug Report 2010" (United Nations: Vienna, Austria, 2010), p. 194.
United Nations Office on Drugs and Crime, "World Drug Report 2009" (United Nations: Vienna, Austria, 2009), p. 89.
United Nations Office on Drugs and Crime, "World Drug Report 2006, Volume 1: Analysis" (United Nations: Vienna, Austria, 2006), p. 23.

"Tegenwoordig zit er zo veel THC in de cannabis dat van softdrugs geen sprake meer is"

THC is het voornaamste ingrediënt van de cannabisplant dat de gewenste effecten teweeg brengt. Tegenstanders menen dat in de loop der jaren dankzij intensievere teel- en kweekmethoden het gehalte aan THC ''gevaarlijk hoog'' zou zijn in vergelijking tot de kwaliteit uit de jaren '60 en '70. Tegenwoordig zou het gehalte THC tot wel 10 keer meer zijn.

Uitkomsten van verschillende onderzoeken onderschrijven die beweringen niet. Het is wel zo dat de kwaliteit van Amerikaanse cannabis voor wat betreft het THC-gehalte gestegen is. In Europa zijn de THC-gehaltes min of meer gelijk gebleven. Voor 1980 gold Amerikaanse cannabis in vergelijking tot Europese cannabis als lage kwaliteit. In 2008 onderzochten 23 Britse politieafdelingen de potentie van in beslag genomen cannabis. Uit de onderzochte 2.2921 monsters kwamen de volgende cijfers naar voren:

De gemiddelde THC-concentratie was 16.2% (in een bereik van 4.1% tot 46%). Van de geïmporteerde cannabis lag het gemiddelde op 8.4% (in een bereik van 0.3% tot 22%). Deze waarden liggen dicht bij de waarden uit eerdere jaren.

Hardwick, Sheila; King, Leslie, "Home Office Cannabis Potency Study 2008," Home Office Scientific Development Branch (Sandridge, St Albans, UK: May 2008), p. 1.
King, Leslie A., "EMCDDA Insights - An Overview of Cannabis Potency in Europe," European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004), p. 52.

thc gehalte

Notes: All numbers are percentages. The THC percentages are "Non-normalized Delta-9 THC Concentrations in Different Forms by Year Confiscated 1985 - Present," and cannabinoid percentages (CBD, CBC, CBN) are "Non-Normalized Cannabinoid Averages of Illicit Cannabis Samples by Year Seized." The cannabinoids CBN = Cannabidiol, CBC = Cannabichromene and CBN = Cannabinol.
 
Quarterly Report #104, Dec. 16, 2008 - March 15, 2009, University of Mississippi Potency Monitoring Project (Oxford, MS: National Center for Natural Products Research, a Division of the Research Institute of Pharmaceutical Sciences, 2008), Mahmoud A. ElSohly, PhD, Director, NIDA Marijuana Project (NIDA Contract #N01DA-5-7746), pp. 8 and 10.
Quarterly Report #100, Dec. 16, 2007 - March 15, 2008, University of Mississippi Potency Monitoring Project (Oxford, MS: National Center for Natural Products Research, a Division of the Research Institute of Pharmaceutical Sciences, 2008), Mahmoud A. ElSohly, PhD, Director, NIDA Marijuana Project (NIDA Contract #N01DA-5-7746), pp. 8 and 10.
Quarterly Report #76, Nov. 9, 2001-Feb. 8, 2002, University of Mississippi Potency Monitoring Project (Oxford, MS: National Center for the Development of Natural Products, Research Institute of Pharmaceutical Sciences, 2002), Mahmoud A. ElSohly, PhD, Director, NIDA Marijuana Project (NIDA Contract #N01DA-0-7707), Table 3, p. 8.


"Gebruik van cannabis leidt tot extra ziektekosten"

Van alle landen kent Australië het hoogste aantal cannabisgebruikers. Uit recentelijke Australische studies blijkt dat cannabisgebruik voor 0.2% zou drukken op de gezondheidszorg. Ter vergelijking zouden alcohol en sigaretten verantwoordelijk zijn voor een lastendruk op de gezondheidszorg van respectievelijk 2.3% en 2.5%.

Hall, Wayne and Degenhardt, Louise, "Adverse health effects of non-medical cannabis use," The Lancet (London, United Kingdom: October 17, 2009) Vol. 374, p. 1389. Zie ook hier.

Er zijn aanwijzingen dat licht gebruik van cannabis leidt tot een verminderde kans op verschillende vormen van kanker.

Liang, Caihua; McClean, Michael D.; Marsit, Carmen; Christensen, Brock; Peters, Edward; Nelson, Heather H.; Kelsey, Karl T, "A Population-Based Case-Control Study of Marijuana Use and Head and Neck Squamous Cell Carcinoma," Cancer Research Prevention (New Milford, CT: American Association for Cancer Research, August 2009), p. 766.

"Het gebruik van overmatig cannabis is dodelijk"

Voor zover bekend uit de officiële stukken is er nog nooit iemand overleden aan het (overmatig) gebruik van cannabis alleen. Onderzoek op apen en andere dieren wees uit dat het praktisch onmogelijk is om een overdosis cannabis naar binnen te werken. Zo zou iemand van 70 kilo minstens 70 gram cannabis moeten doorslikken om in de gevarenzone te komen. In 1995 kwam de Wereld Gezondheids Organisatie ook al tot dezelfde conclusie.

Shafer, Raymond P., et al, Marihuana: A Signal of Misunderstanding, Ch. III, (Washington DC: National Commission on Marihuana and Drug Abuse, 1972); Hall, W., Room, R. & Bondy, S., WHO Project on Health Implications of Cannabis Use: A Comparative Appraisal of the Health and Psychological Consequences of Alcohol, Cannabis, Nicotine and Opiate Use, August 28, 1995, (Geneva, Switzerland: World Health Organization, March 1998).

wat kost het
(Hoewel hier oogluikend toegestaan is Nederland niet de goedkoopste plek om wiet te kopen)

"Cannabisgebruikers worden sloom en kunnen niet meer normaal nadenken"

Diverse onderzoeken konden niet aantonen dat er een verband is met neuropsychologische stoornissen. Grappig is om op te merken dat onderstaande onderzoekers er op voorhand vanuit gingen die verbanden wel te vinden.

Grant, Igor, et al., "Non-Acute (Residual) Neurocognitive Effects Of Cannabis Use: A Meta-Analytic Study," Journal of the International Neuropsychological Society (Cambridge University Press: July 2003), 9, p. 687.

"Dat kan wel zijn, maar door het gebruik van cannabis worden je hersenen wel degelijk aangetast"

Er is geen verband gevonden tussen het gebruik van cannabis en neurocognitieve functies. Langdurig gebruik van cannabis zorgt er wel voor dat voor wat betreft de onderdelen leren en vergeten de gebruiker iets afwijkt van de controlegroep, een effect dat vanzelf weg gaat als men stopt met het gebruik van cannabis.

Grant, Igor, et al., "Non-Acute (Residual) Neurocognitive Effects Of Cannabis Use: A Meta-Analytic Study," Journal of the International Neuropsychological Society (Cambridge University Press: July 2003), 9, p. 685.

"En toch word je dom als je cannabis gebruikt"

Actuele gebruikers van 5 of meer jointjes per week scoren inderdaad iets minder tijdens intelligentietesten. Een effect dat vanzelf verdwijnt zodra men stopt met het gebruik van cannabis.

Fried, Peter, Barbara Watkinson, Deborah James, and Robert Gray, "Current and former marijuana use: preliminary findings of a longitudinal study of effects on IQ in young adults," Canadian Medical Association Journal, April 2, 2002, 166(7), p. 887.

"Ha, zie je wel"

Men volgde 15 jaar lang 1.318 deelnemers om de effecten van cannabis op de cognitie te meten. Onderzoekers vonden geen significante verschillen tussen zware en lichte gebruikers en niet-gebruikers.

Constantine G. Lyketsos, Elizabeth Garrett, Kung-Yee Liang, and James C. Anthony. (1999). "Cannabis Use and Cognitive Decline in Persons under 65 Years of Age," American Journal of Epidemiology, Vol. 149, No. 9

"Pubers worden door cannabis gebruik zombies die de hele dag op hun bed liggen en school verwaarlozen"

Het amotivatiesyndroom (apathie, lusteloos, lethargisch) bij pubers wordt vaak toegeschreven aan het gebruik van cannabis. Ook in dit geval werd er geen oorzakelijk verband gevonden. Wel lijkt het erop dat pubers die lijden aan het amotivatiesyndroom eerder geneigd zijn om cannabis te gebruiken. De Wereld Gezondheids Organisatie zei hierover het volgende: "It is doubtful that cannabis use produces a well defined amotivational syndrome."

Hall, W., Room, R. & Bondy, S., WHO Project on Health Implications of Cannabis Use: A Comparative Appraisal of the Health and Psychological Consequences of Alcohol, Cannabis, Nicotine and Opiate Use, August 28, 1995 (Geneva, Switzerland: World Health Organization, March 1998).

"Je krijgt psychoses of wordt schizofreen als je cannabis gebruikt"

Er zijn onderzoeken waarbij er een link wordt gelegd tussen cannabisgebruik en psychoses of schizofrenie. Aangenomen wordt dat het gebruik van cannabis sluimerende psychoses en aanverwante stoornissen kan opwekken. Anderzijds zijn er ook onderzoeken die geen direct causaal verband hebben gevonden; immers in de voorkomende gevallen bleken de gebruikers doorgaans bevattelijk voor psychotische aandoeningen en is het nog maar de vraag wat precies de rol van cannabis is. Demografisch gezien is de kans dat een cannabisgebruiker of niet-gebruiker psychotische aandoeningen krijgt gelijk, namelijk minder dan 3%. Een verhoging in het aantal cannabisgebruikers heeft tot nu toe niet geleidt tot meer mensen met psychotische aandoeningen.

Frisher, Martin; Crome, Ilana; Orsolina, Martino; and Croft, Peter, "Assessing the impact of cannabis use on trends in diagnosed schizophrenia in the United Kingdom from 1996 to 2005," Schizophrenia Research (Nashville, Tennessee: Schizophrenia International Research Society, September 2009) Vol. 113, Issue 2, p. 126. Moore, Theresa H M; Zammit, Stanley; Lingford-Hughes, Anne; Barnes, Thomas R E; Jones, Peter B; Burke, Margaret; Lewis, Glyn, "Cannabis use and risk of psychotic or aff ective mental health outcomes: a systematic review," The Lancet (London, United Kingdom: July 28, 2007) Vol 370, p. 327. Fergusson, David M., John Horwood & Elizabeth M. Ridder, "Tests of Causal Linkages Between Cannabis Use and Psychotic Symptoms," Addiction, Vol. 100, No. 3, March 2005, p. 363.

"Langdurig gebruik van cannabis leidt tot serieuze gezondheidsproblemen".

Tot nu toe is niet onomstotelijk bewezen dat cannabis na jarenlang dagelijks gebruik de oorzaak is geweest van gerezen gezondheidsproblemen. Hoogstens kan men stellen dat: "on existing patterns of use, cannabis poses a much less serious public health problem than is currently posed by alcohol and tobacco in Western societies." Wel is het zo dat diegenen die cannabis roken een verhoogde kans hebben op blijvende beschadigingen aan het cardiovasculair systeem en de luchtwegen, al zijn die laatste twee meer toe te schrijven aan de tabak dan aan de cannabis.

Hall, W., Room, R. & Bondy, S., "WHO Project on Health Implications of Cannabis Use: A Comparative Appraisal of the Health and Psychological Consequences of Alcohol, Cannabis, Nicotine and Opiate Use," (Geneva, Switzerland: World Health Organization, March 1998).

"Cannabisgebruikers vormen als verkeersdeelnemers een onaanvaardbaar risico"

Hoewel het niet verstandig is om in benevelde toestand aan het verkeer deel te nemen vallen de risico's van het gebruik van cannabis en het deelnemen aan het verkeer in de praktijk wel mee. Cannabisgebruikers zijn door de effecten geneigd hun rijstijl aan te passen waardoor ze minder risico's nemen of vormen. Ze rijden minder hard, vermijden ''lastige'' manoeuvres en zijn zich, in tegenstelling tot alchoholgebruikers, bewust van de mate waarin ze onder invloed zijn. Onderzoekers zijn het erover eens dat rijden onder invloed van cannabis een negatief effect heeft op de rijvaardigheid maar door compensatie, de aangepaste rijstijl, vormen cannabisgebruikers een minder risico op de weg dan niet- gebruikers. Een uur na het gebruik van cannabis zijn de negatieve effecten op de rijvaardigheid niet meer meet- of aantoonbaar.

Department for Transport, "Cannabis and driving: a review of the literature and commentary (No.12)," (London, United Kingdom: May 2000). Laberge, Jason C., Nicholas J. Ward, "Research Note: Cannabis and Driving -- Research Needs and Issues for Transportation Policy," Journal of Drug Issues, Dec. 2004, pp. 978. Laberge, Jason C., Nicholas J. Ward, "Research Note: Cannabis and Driving -- Research Needs and Issues for Transportation Policy," Journal of Drug Issues, Dec. 2004, pp. 980.

"Gedogen of legaliseren van cannabis leidt tot meer gebruik"

Er zijn geen bewijzen gevonden dat na het gedogen van cannabis in Nederland in 1976 het gebruik van cannabis is toegenomen. Tot 1996 bleef het gemiddelde aantal Nederlandse gebruikers gelijk aan of zelfs onder het aantal Amerikaanse gebruikers. En dat terwijl de strafmaat voor het bezit en gebruik van cannabis in Amerika veel zwaarder is. Het is niet bewezen dat een streng cannabisbeleid van verbieden en bestraffen heeft geleid tot een vermindering in gebruik.

MacCoun, Robert and Reuter, Peter, "Interpreting Dutch Cannabis Policy: Reasoning by Analogy in the Legalization Debate," Science (New York, NY: American Association for the Advancement of Science, October 3, 1997), pp. 50-51.
Donnelly, Neil; Hall, Wayne; Christie, Paul, "Cannabis Expiation Notice Scheme on levels and patterns of cannabis use in South Australia: evidence from the National Drug Strategy Household Surveys 1985–1995," Department of Health and Aged Care (Canberra, Australia: May 1998), p. 12.

Sinds 1969 is het internationale advies omtrent wel of niet criminaliseren van cannabis onveranderd gebleven, te weten: "Since 1969, government-appointed commissions in the United States, Canada, England, Australia, and the Netherlands concluded, after reviewing the scientific evidence, that marijuana''s dangers had previously been greatly exaggerated, and urged lawmakers to drastically reduce or eliminate penalties for marijuana possession."

Advisory Committee on Drug Dependence, Cannabis (London, England: Her Majesty''s Stationery Office, 1969); Canadian Government Commission of Inquiry, The Non-Medical Use of Drugs (Ottawa, Canada: Information Canada, 1970); The National Commission on Marihuana and Drug Abuse, Marihuana: A Signal of Misunderstanding, (Nixon-Shafer Report) (Washington, DC: USGPO, 1972); Werkgroep Verdovende Middelen, Background and Risks of Drug Use (The Hague, The Netherlands: Staatsuigeverij, 1972); Senate Standing Committee on Social Welfare, Drug Problems in Australia-An Intoxicated Society (Canberra, Australia: Australian Government Publishing Service, 1977); Advisory Council on the Misuse of Drugs, "The classification of cannabis under the Misuse of Drugs Act 1971" (London, England, UK: Home Office, March 2002), ; House of Commons Home Affairs Committee Third Report, "The Government''s Drugs Policy: Is It Working?" (London, England, UK: Parliament, May 9, 2002), and "Cannabis: Our Position for a Canadian Public Policy," report of the Canadian Senate Special Committee on Illegal Drugs (Ottawa, Canada: Senate of Canada, September 2002).

waar wel en waar niet
( Verdeeldheid is groot )

Criminalisering leidt wel tot aanzienlijke verhogingen van kosten voor zowel de maatschappij in het algemeen en het justitieel apparaat in het bijzonder en werkt zware criminaliteit in de hand. Door criminalisering komen veel, doorgaans nette en jonge, burgers in aanraking met de politie, wat mogelijk gevolgen heeft voor hun toekomst.

Police Foundation of the United Kingdom, "Drugs and the Law: Report of the Independent Inquiry into the Misuse of Drugs Act of 1971", April 4, 2000. The Police Foundation, based in London, England, is a nonprofit organization presided over by Charles, Crown Prince of Wales, which promotes research, debate and publication to improve the efficiency and effectiveness of policing in the UK.

"Our findings do not support claims that criminalization reduces cannabis use and that decriminalization increases cannabis use."

Reinarman, Craig; Cohen, Peter D.A.; Kaal, Hendrien L., "The Limited Relevance of Drug Policy: Cannabis in Amsterdam and in San Francisco," American Journal of Public Health (Washington, DC: American Public Health Association, May 2004) Vol 94, No. 5, pp. 840 and 841.

Ondanks de eenvoudige verkrijgbaarheid zijn er in Nederland, vergeleken met het Europese gemiddelde, iets minder gebruikers. De prevalentie van recent (laatste jaar) gebruik in Europa is 7%; in Nederland is die 5%.

"Cannabisgebruikers zijn gewelddadig"

Onderzoeken naar gewelddadigheden en het gebruik van cannabis wijzen erop dat cannabis gewelddadig gedrag eerder voorkomt dan veroorzaakt. Cannabis heeft door haar specifieke effecten een pacificerende werking op gebruikers.

Shafer, Raymond P., et al, Marihuana: A Signal of Misunderstanding, Ch. III, (Washington DC: National Commission on Marihuana and Drug Abuse, 1972).

"Cannabis is een opstapje naar andere of hard drugs"

Een vaak gehoord argument tegen cannabis is dat een jointje roken onvermijdelijk zou leiden tot een carrière als volledig junk met als eindresultaat een neus vol coke of een heroïne-shot in de arm. In 1999 was de conclusie van het Institute of Medicine dat onderzoek deed naar de zogenaamde "gateway theory" (dat gebruik van cannabis zou leiden tot gebruik van andere (hardere) drugs het volgende: "There is no conclusive evidence that the drug effects of marijuana are causally linked to the subsequent abuse of other illicit drugs."

Janet E. Joy, Stanley J. Watson, Jr., and John A Benson, Jr., "Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base," Division of Neuroscience and Behavioral Research, Institute of Medicine (Washington, DC: National Academy Press, 1999), p. 6.

Zijn drugsverslaafden hun carrière inderdaad begonnen met cannabis? Nee. Vrijwel alle harddruggebruikers zijn begonnen met een nicotine- en/of alcoholverslaving. Er is geen causaal verband tussen cannabisgebruik en het gebruik van andere drugs.

Janet E. Joy, Stanley J. Watson, Jr., and John A Benson, Jr., "Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base," Division of Neuroscience and Behavioral Research, Institute of Medicine (Washington, DC: National Academy Press, 1999), p. 99.

Het RIVM, het adviesorgaan voor de overheid, heeft een risicoschatting gedaan. Het rapport kunt u hier nalezen. De conclusies van de risicoschatting komen goed tot uiting in het onderstaande overzicht.

risicoschatting cannabis

Cannabis, wiet, marijuana of weed, al duizenden jaren lang kent de mensheid het gebruik van deze opzienbarende plant. Soms werd de plant als heilig sacrement gebruikt in sjamanistische rituelen en soms puur als genotsmiddel. Tegenwoordig wordt cannabis steeds vaker op doktersrecept uitgeschreven als middel tegen chronische pijnen. In medisch opzicht is cannabis een van de veiligste therapeutische middelen die een arts kan voorschrijven. Door jarenlange misinformatie en soms keiharde propaganda hebben heel veel mensen een verkeerd beeld van cannabis en haar gebruikers. Lees bijvoorbeeld hier maar de comments van Telegraaflezers onder een artikel over cannabis en toerisme. Zij vormen mede het draagvlak waarop de politiek haar standpunten bepaalt.

De huidige overheid weet dat in de ons omringende landen het gebruik van cannabis ondanks stevige verboden en straffen hoger is dan in Nederland. Het rigide beleid tegen het gedogen of legaliseren van cannabis is niet gebaseerd op feiten maar op een politieke, morele en deels religieuze ideologie. Dat het her-criminaliseren van cannabis zal leiden tot hogere (maatschappelijke en justitiële) kosten en de zwarte handel in de hand werkt terwijl het gebruik niet zal dalen maakt hen niets uit. Ideologie is net als een geloof een blinde reus: het kan bergen verzetten, maar ziet niet welke.


Gerard: Helaas gaat het in de politiek niet om feiten, maar om macht.
Gaat u weer stemmen de eerst volgende keer? Stemmen op de bedrieger die misschien het minst slecht is? En dat is dan nog maar een gok.

De non:
http://www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=347603
'Don't forget rule number 6'
Op 13-12-2010 8:48:23 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Boognish: Onder leiding van de Liberale VVD en de vrijheidspartij PVV worden we steeds minder liberaal/vrij.
Het zijn allemaal loopjongens van de Bankenmaffia.
Op 13-12-2010 10:30:57 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Benny Lava: Ja verbieden is altijd het beste natuurlijk. Wel zo handig ook, dan hoeft iemand die een grammetje wiet haalt niet ook nog eens op zoek naar een handje pillen of een gram heroine, one-stop-shopping zeggen ze in Frankrijk. Als je geluk hebt krijg je een testmonstertje zodat je meteen weet of je nou een coke-persoon bent of een heroine-mens. Droogleggen, garantie voor een zeer goed georganiseerde misdaad met oneindig diepe zakken zodat ze door de hele maatschappij heen invloed hebben.
Typische CDA/religieuze redenering om te denken dat als je het aanbod weghaalt dat de vraag dan ook verdwijnt.
My loony bun is fine.
Op 13-12-2010 10:36:36 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Benny Lava:

Ja verbieden is altijd het beste natuurlijk. Wel zo handig ook, dan hoeft iemand die een grammetje wiet haalt niet ook nog eens op zoek naar een handje pillen of een gram heroine, one-stop-shopping zeggen ze in Frankrijk. Als je geluk hebt krijg je een testmonstertje zodat je meteen weet of je nou een coke-persoon bent of een heroine-mens. Droogleggen, garantie voor een zeer goed georganiseerde misdaad met oneindig diepe zakken zodat ze door de hele maatschappij heen invloed hebben.
Typische CDA/religieuze redenering om te denken dat als je het aanbod weghaalt dat de vraag dan ook verdwijnt.

Net als de drooglegging in de USA in het verleden heeft laten zien.
Overheden kunne blijkbaar alleen maar in boetes en verboden denken. Zijn wij honden?
'Don't forget rule number 6'
Op 13-12-2010 10:54:34 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hano: Ik rook vanaf mijn 35e dus nu een jaar of 12 in de weekenden wel eens een jointje. Daarvoor nog nooit aangeraakt.
En TOCH is er een verschil ontstaan in mijn brein. Aan de ene kant positief omdat ik ermee heb leren ontspannen en aan de andere kant is mijn geheugen anders geworden. Ik ben wat ambivalent ten opzichte van cannabis. Bijvoorbeeld droom ik niet als ik een joint heb gerookt, terwijl ik de vaste theorie heb dat dromen je brein organiseren en herstellen. Ik ben na een paar trekken absolutt niet in staat een auto te besturen. Ik kan als ik een film kijk het verhaal absoluut niet volgen. De volgende dag zo suf als een konijn en tot weinig in staat. En toch gebruik ik het liever als kalmeringsmiddelen en antidepressiva.
Ik merk wel dat de kwaliteit van de cannabis sterk aan het veranderen is. Hoewel ze zeggen dat de THC is toegenomen heb ik daar mijn twijfels bij. Tevens ben ik bang voor de chemische troep die wordt toegevoegd aan het groeiproces.
Een gecontroleerde wietteelt zou ik voor pleiten.
Verbieden maar bewustmaken zou ik ook voor pleiten
Op 13-12-2010 11:21:21 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Als je in het weekend koppijn hebt en ligt te kotsen van de drank dan ben je GOED bezig en hebben ze vaak ook nog begrip voor je.

Rook je een jointje en ben je helemaal niemand tot last, dan ben je een JUNKY.

Leuk die omgekeerde wereld.

Ik moet wel zeggen dat er een groot verschil is tussen hash en weed.
Hashj geeft veel minder negatieve effecten, waarschijnlijk omdat het zuiverder is.

Negatieve effecten: Loom gevoel, nergens zin in hebben, zwaar gevoel.
Dat geeft weed vaak wel.

Je hersenen veranderen inderdaad, je hersenen worden efficiënter .
Nuttelose dingen die je aandacht niet waard zijn krijgen bij een cannabis gebruiker ook daadwerkelijk minder aandacht. Aandacht vragende mensen (een heleboel) vinden dat een ZEER negatieve eigenschap. Je gaat je meer richten op je ZELF je innerlijke iets wat heel veel mensen vergeten te doen.

Ja je gaat je meer distantieren van de Meute, maar is dat iets Negatiefs?
Is het negatief dat je eindelijk doet wat je ZELF denkt?
Is het negatief dat je dingen begint te zien in je zelf en andere waarvan je denkt hmmm waarom deed ik dat?

Het roken zet het denken ingang, en wanneer je nuchter bent breng je het in praktijk .

Het geeft weerstand, maar dat is waardevoller dan je denkt als je het te minste doorzet

(bericht gewijzigd op 13-12-2010 11:43:12)
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op 13-12-2010 11:29:09 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: Ik rook onderhand al 26 jaar en ondervind nog steeds geen negatieve gevolgen.
Jammer dat er zo weinig aandacht in de politiek is tegen alcohol dat veel meer agressie e.d. veroorzaakt.
Op 13-12-2010 11:29:40 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
priori a: De huidige politiek krijgt geld van de criminelen om het maar in het illegale circuit te houden. of ze zijn te bang om de zware criminelen tegen het verkeerde been te schoppen wanneer het gecontroleerd wordt verbouwt. dit gaat tenslotte om een criminele tak waar het meeste geld in omgaat
Say what your soul is singing
Op 13-12-2010 11:53:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
gemi1981: [quote=hano]
Ik rook vanaf mijn 35e dus nu een jaar of 12 in de weekenden wel eens een jointje. Daarvoor nog nooit aangeraakt.
En TOCH is er een verschil ontstaan in mijn brein. Aan de ene kant positief omdat ik ermee heb leren ontspannen en aan de andere kant is mijn geheugen anders geworden. Ik ben wat ambivalent ten opzichte van cannabis. Bijvoorbeeld droom ik niet als ik een joint heb gerookt, terwijl ik de vaste theorie heb dat dromen je brein organiseren en herstellen. Ik ben na een paar trekken absolutt niet in staat een auto te besturen. Ik kan als ik een film kijk het verhaal absoluut niet volgen. De volgende dag zo suf als een konijn en tot weinig in staat. En toch gebruik ik het liever als kalmeringsmiddelen en antidepressiva.

Vergelijking maken: mezelf, 15 jaar gebruiker van zowel zelf geteelde als gekochte weed/hasj, geen problemen met dromen (heb de meest levensechte dromen en met de auto ben ik oprecht veel rustiger en geconcentreerder. Als ik bv schilder wanneer ik gerookt heb kan ik alleen maar vertellen hoe leuk het wel is om echt IN je schilderij te zitten en alles uit te kunnen halen wat erin zit. Het is misschien een roes waar je in zit maar wel een heel boeiende. Bedoel ik ook mee dat je filosofisch en diep kunt gaan in je denken.
Dus = afschaffen natuulijk, iets waar je rustig en geconcentreerd van word, dat niet dodelijk is en dat ziekteverschijnselen kan wegnemen moet verwijderd en vernietigd worden!
Het zal spijtig genoeg niet rap veranderen, de grote menigte heeft enkel kennis van de leugens die ze keer op keer te slikken gekregen hebben
Op 13-12-2010 0:08:19 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ishtar: Door een zwaar ongeluk in mijn jeugd kamp ik met chronische nekklachten. Omdat de pijn en spanning in mijn nek soms niet uit te houden zijn krijg ik Tramadol voorgeschreven. Na veel uitproberen bleek dit de enige goedwerkende pijnstiller voor mij te zijn. Nadeel: vreselijk veel bijwerkingen, katers, slaapproblemen, ontwenningsverschijnselen, grote ellende. Die chemische troep werkt zo'n 8 uur lang, en vervolgens nog een hele dag na. Dat slaat enorme gaten in je normale ritme en sociale leven, kan ik je vertellen! Studeren gaat niet meer, mensen (vrienden, werkgevers, etc) kunnen niet op je rekenen, ga zo maar door.
Ten einde raad dus... tot ik de wiet ontdekte!
Eerder, als ik veel pijn voelde aankomen, kon ik kiezen: wakker liggen van de pijn waardoor alles verkrampt en de boel verergert, of Tramadol slikken en dagen uit de running zijn.
Nu, neem ik een jointje, haalt de scherpe randen eraf, zorgt ervoor dat ik goed slaap, en de volgende dag ben ik ontspannen en kan er weer tegenaan. Ik voel aan alles dat dit gezonder voor mij is dan die zwaar verslavende pijnstillers.
Wiet heeft mijn leven ontzettend verbeterd!

Velen met mij hebben een vergelijkbaar verhaal. Maar denk maar niet dat de politiek daar naar luistert. Stelletje schijnheiligen.
Op 13-12-2010 0:42:03 | Kudos: 3 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Ik moet uit eigen ervaring zeggen dat ik ook rustiger rijdt als ik gerookt had. Ik snap dat gezien het een gemoedstoestand veranderd middel is dat hierover moeilijk gedaan wordt met het deelnemen aan het verkeer. Blijft lastig en het verschilt heel erg per persoon of die nog wel of niet kan rijden.

wdawn:

Negatieve effecten: Loom gevoel, nergens zin in hebben, zwaar gevoel.
Dat geeft weed vaak wel.

Het stonede gevoel schijnt vooral veroorzaakt te worden door de peuk of shag die er bij zit.
Puur roken of een verdamper zou dit verminderen.
Zoiets heb ik wel is gehoort dan..
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 13-12-2010 0:52:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded: Ik heb het lang geleden bij elkaar zo'n drie jaar gedaan, stuff roken. Was een heeeeeeeeeele leuke tijd maar ik ben wel blij dat ik de wereld nu al heel lang weer helder zie.
God? Dat ben je zelluf!
Op 13-12-2010 0:59:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ishtar:
rudiev:

Ik moet uit eigen ervaring zeggen dat ik ook rustiger rijdt als ik gerookt had. Ik snap dat gezien het een gemoedstoestand veranderd middel is dat hierover moeilijk gedaan wordt met het deelnemen aan het verkeer. Blijft lastig en het verschilt heel erg per persoon of die nog wel of niet kan rijden.

wdawn:

Negatieve effecten: Loom gevoel, nergens zin in hebben, zwaar gevoel.
Dat geeft weed vaak wel.

Het stonede gevoel schijnt vooral veroorzaakt te worden door de peuk of shag die er bij zit.
Puur roken of een verdamper zou dit verminderen.
Zoiets heb ik wel is gehoort dan..Ik rook ook "gewoon" shag, dus daar komt dat stonede gevoel voor mij niet vandaan

Dat lome gevoel etc. klopt wel, maar valt voor mij nog altijd te prefereren boven Tramadol, die datzelfde effect x3 heeft, plus nog 25 andere nare neveneffecten.
Op 13-12-2010 13:01:47 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: b
(bericht gewijzigd op 24-2-2011 0:03:54)
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op 13-12-2010 13:02:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
gemi1981:
wdawn:

Helder? verklaar?

Heb je weleens goede Hashj geprobeerd? dat geeft bijna geen van de vervelende bijwerkingen.


Klopt als een bus
Op 13-12-2010 13:47:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Ishtar:

rudiev:

Ik moet uit eigen ervaring zeggen dat ik ook rustiger rijdt als ik gerookt had. Ik snap dat gezien het een gemoedstoestand veranderd middel is dat hierover moeilijk gedaan wordt met het deelnemen aan het verkeer. Blijft lastig en het verschilt heel erg per persoon of die nog wel of niet kan rijden.

wdawn:

Negatieve effecten: Loom gevoel, nergens zin in hebben, zwaar gevoel.
Dat geeft weed vaak wel.

Het stonede gevoel schijnt vooral veroorzaakt te worden door de peuk of shag die er bij zit.
Puur roken of een verdamper zou dit verminderen.
Zoiets heb ik wel is gehoort dan..Ik rook ook "gewoon" shag, dus daar komt dat stonede gevoel voor mij niet vandaan

Dat lome gevoel etc. klopt wel, maar valt voor mij nog altijd te prefereren boven Tramadol, die datzelfde effect x3 heeft, plus nog 25 andere nare neveneffecten.

Haha...Nou wat ik bedoel is dat je van 'puur' thc meer high wordt, door de shag die vrijwel altijd bij een blow wordt gedaan krijg je het het stonede(versteend) gevoel. Het is zeg maar de combinatie van beide waardoor je vooral het stonede gevoel heb.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 13-12-2010 13:52:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Benny Lava:
Ishtar:


Ik rook ook "gewoon" shag, dus daar komt dat stonede gevoel voor mij niet vandaan

Dat lome gevoel etc. klopt wel, maar valt voor mij nog altijd te prefereren boven Tramadol, die datzelfde effect x3 heeft, plus nog 25 andere nare neveneffecten.
Het heeft er wel iets mee te maken hoor. Tabak zorgt voor bloedvatvernauwingen en wiet juist het tegenovergestelde. En dat conflict heeft er volgens mij mee te maken. Ik weet het niet zeker want het is al erg lang geleden dat ik dit gelezen heb. Probeer maar eens een waterpijp te roken, het effect is heel anders dan wanneer je een jointje met tabak draait.

Nu we toch onze gebruikersverhalen delen, ik rook dagelijks hasj of wiet. Hasj vind ik lekkerder maar word er na verloop van tijd neerslachtig van, dan stap ik weer een tijdje over naar wiet. Ik vertrouw wiet wel veel meer dan hasj, natuurlijk weet je niet wat er op die planten is gespoten maar dat weet je met hasj ook niet. En wie weet wat ze allemaal door die hasj heen draaien? Op een plak van negenhonderd gram honderd gram loodpoeder toevoegen valt echt niet op maar gezond is het niet.
Komt nog bij dat de gebruiker en kweker van wiet veel dichter bij elkaar staan. De wiet komt vaak direct van de teler in de shop terecht, die partijen hasj gaan van tussenpersoon naar tussenpersoon dus als er iemand mee klooit valt die niet snel te traceren. Als ik rommel kweek en dat aan de shop verkoop dan kan je wel inpakken met je groeilampen.
My loony bun is fine.
Op 13-12-2010 14:06:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DogStar: Eind zomer en laat herfst heb ik mn plantjes geoogst en heb met 98% alcohol(damm, wat is dat spul duur zeg, 60 euro voor halve liter) een extract gemaakt. Hiertoe besloten vanwege een artikel hier op GW en een filmpje gepost door Buddha67.

http://www.grenswetenschap.nl/nieuws/Cannabis-doodt-kanker/

De thc pasta is voor mn moeder, ze heeft geen kanker gelukkig, maar wel diabetes type 2. En ergens, weet helaas niet meer waar (nieuwe pc en no old bookmarks) had ik gelezen dat het ook wonderen zou doen voor mensen met diabetes type 2. In januari gaat ze starten met 1 druppel thc olie per dag. Als er meer over te melden valt zal ik hier verslag uitbrengen.

Van de opgedroogde resten van de pasta heb ik een blokje hash gemaakt.
Ik had al meer dan een jaar niet geblowed en 1 jointje met een beetje hash (iennimini beetje) heeft me als een zak aardappelen de wel bekende couch patato vorm laten aannemen.. Ik ben daarna voor m'n gevoel 4 dagen duf geweest.. dus dat doen we ook niet meer. De rest is inmiddels in een aantal keren in de warme chocolademelk verdwenen, wat dan weer een aantal zeer geanimeerde avonden heeft opgeleverd. Wat een enorm verschil van uitwerking.

Maar goed, die pasta/olie is misschien wel een wonder medicijn, maar je betaalt er wel flink voor, voor je het eenmaal zover hebt dat je het in een spuitje kan stoppen. Weet iemand hier misschien een adres waar je voor minder dan 60 euro een halve liter 95% tot 98% ethanol kan kopen?


(bericht gewijzigd op 13-12-2010 22:28:42)
Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 13-12-2010 22:27:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ZaZu: Zoals alles (en dit geldt ook voor eten, denk maar aan obesitas), wees je bewust van wat je tot je neemt en hoe je daar mee dient om te gaan. Dan kun je zeker heel veel voordeel hebben bij cannabis.

@DogStar
Is het een idee om met een groep in te kopen voor het maken van de olie, maakt het misschien wat goedkoper. Als er intresse in is natuurlijk.
wie wat bewaart die heeft wat, dat geldt ook voor geduld
Op 13-12-2010 23:02:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bert (auteur): Ik lees hierboven in de reacties hoe cannabis verschillende soorten effecten (stoned of high) kan oproepen bij de gebruiker. Voor de wietteelt gebruikt men in de basis twee soorten planten de groot groeiende Sativa en de gedrongen kleinere Indica.

De sativa geeft doorgaans een high effect terwijl de indica meer het stoned gevoel oproept.
Er bestaan ook veel kruisingen van de twee planten, de effecten daarvan laten zich op voorhand wat minder makkelijk voorspellen. Informeer er naar in de betere coffeeshop.

Dan schijnt ook de factor vers of niet van belang te zijn. THC is gevoelig voor zuurstof en licht. Bij de vers geoogste plant is de THC zichtbaar als heldere kleverige druppeltjes. Bij het drogen en bewaren wordt de THC amberkleurig en verandert ze wat van samenstelling en uiteindelijk ook van effect (en smaak). In de regel noemt men hoe verser hoe meer high en hoe belegen hoe meer stoned.

THC-tinctuur

Sommige mensen maken een tinctuur van THC door het knipafval en/of de bloemen in alcohol te laten trekken. Wanneer men de alcohol vervolgens laat verdampen (of indampen) blijft er een tinctuur over. Een druppeltje is dan al voldoende om de effecten te merken.

In Nederland is alcohol vrij kostbaar door de accijns die er op rust. Ethanol goedkoper maar omdat de overheid niet wil dat consumenten er stiekum drankjes van gaat maken mengt men er al dan niet schadelijke of vieze bagger doorheen.

Hier http://www.politoeren.com/contents/nl/d34_ethanol.html kan je bijvoorbeeld 98% ethanol kopen voor nog geen tientje. Helaas zit er dan wel Bitrex doorheen. Bitrex smaakt erg bitter maar is verder onschadelijk. Om er een likeur van te maken is het dus ongeschikt maar voor een tinctuur is het bruikbaar.

Een andere manier is om even de grens over te wippen. In België kan men voor ongeveer 25 euro een liter alcohol kopen van 95%.
Nog een andere manier is om een fles Strohrum te kopen (80 %) en dat te gebruiken.

(bericht gewijzigd op 14-12-2010 9:18:18)
Op 14-12-2010 9:00:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bert (auteur): THC laat zich goed binden met vet en men kan dus bijvoorbeeld ook THC boter maken. Hieronder bij wijze van voorbeeld een recept (met dank aan het wietforum.nl)

We beginnen door een flinke kluit boter zachtjes te laten smelten. Zoals elke keukenprins(es) weet doe je dit het beste door het pannetje waar de boter inzit, in een grote pan met water te plaatsen en dit water dan zachtjes te laten koken. Dit noemen ze dan au bain marie, maar in dit geval kun je misschien beter spreken van "au bain marihuana".

Terwijl de boter dus bij Marie in bad zit, verkruimel je op je gemak het (gedroogde) blad. Mocht je spijt krijgen van dat topje, dan is dit je laatste kans om het toch maar op te roken.

Wacht tot alle boter gesmolten is en gooi er dan zoveel blad in dat alles nog onder de boter staat.
Laat het hele spul wat sudderen en roer er af en toe eens in met een lepel.

Na ongeveer vijf minuten trekken is de meeste THC wel opgelost en wordt het tijd om het bladafval uit de boter te zeven.
Heb je nog afval over dan herhaal je deze hele toestand met dezelfde boter.
Nadat je alle bladafval uit de boter hebt gezeefd, laat je deze afkoelen.
Het resultaat is een groenachtige boter die vol zit met THC.
Omdat het nou ook niet bepaald lekker is om deze groene smurrie op je brood te smeren met een plakje jonge kaas, gaan we deze boter gebruiken om bijvoorbeeld een cake te bakken.
(De zojuist gemaakte wietboter kun je in de koelkast wel een paar weken goed houden, het loont dus de moeite om een grotere hoeveelheid te maken. Makkelijk omdat je dan een volgende keer beter de sterkte kunt bepalen van deze boter)

(bericht gewijzigd op 14-12-2010 9:15:31)
Op 14-12-2010 9:02:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bert (auteur): Waarschuwing

Hash olie en andere producten met een hoog THC gehalte vallen onder klasse I van de Opiumwet en kunnen dus worden gezien als 'hardrugs'. Bovenstaande informatie mag en kan niet worden gebruikt als handleiding en is zeker geen oproep tot navolging maar is louter bedoelt om kennis over het onderwerp te vergroten. Mocht u naar aanleidng van het bovenstaande toch aan de slag willen informeer dan eerst naar de wet en regelgeving in uw land.
Op 14-12-2010 9:16:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DogStar: @ Bert

Ik heb zoals je boven ook al aangaf idd ook een tinctuur gemaakt met wodka en deze iets laten indrogen, maar de effecten zijn toch heel anders dan als je pure pasta/olie hebt. En dan heb ik het niet zozeer over hoe high je wel niet wordt want dat is in mijn geval juist niet de bedoeling.

Ik ben ook op de hoogte van de klasse I waaronder het eindprodukt valt, maar omdat het zo'n kleine hoeveelheid is en ik de gezondheid van mijn moeder belangrijker vind dan het risico op strafvervolging van mezelf ben ik er gewoon mee begonnen.

Nog iets over die wietboter. Dat heb ik jaren geleden ook eens gedaan met een pak boter met het idee dat ik het gewoon in de koelkast kon bewaren. Als je van ranzige boter in je cake houdt of waar je het dan op smeert of doorheen doet, is dit een manier. Uit ervaring kan ik je vertellen dat als de boter eenmaal weer is gestold het erg snel vies/ranzig wordt.

In elk geval bedankt voor de link en de tip!!
Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 14-12-2010 0:18:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DaVince: Ik vaporize mijn wiet sinds 2 jaar daarvoor jaren gewoon geblowd, maar wat een verschil je doet zeker een keer zolang met een zak wiet en je wordt niet zo loom als bij blowen maar wel super high(zo high ben je waarschijnlijk nog nooit geweest). Mensen die het echt doen voor het gevoel en niet zo zeer voor de smaak kan ik iederen onderstaande vaporizer aanraden.


Arizer Extreme 3.0

Of de verdamper van Evert alleen die is een beetje prijzig, maar wel de beste die er is.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGJl_0B9--MKfIxFwxadJkgaW28uxqgJqvoZN2d-vQY1kxq908

Religion, a placebo which causes damage.
Op 14-12-2010 0:44:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bert (auteur):
DaVince:

Ik vaporize mijn wiet sinds 2 jaar daarvoor jaren gewoon geblowd, maar wat een verschil je doet zeker een keer zolang met een zak wiet en je wordt niet zo loom als bij blowen maar wel super high(zo high ben je waarschijnlijk nog nooit geweest). Mensen die het echt doen voor het gevoel en niet zo zeer voor de smaak kan ik iederen onderstaande vaporizer aanraden.


Arizer Extreme 3.0

Of de verdamper van Evert alleen die is een beetje prijzig, maar wel de beste die er is.Cool! Ik heb geen ervaring met verdampers maar het ziet er idd super uit.
Op 14-12-2010 13:45:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Transition: Dus als ik alles hierboven goed begrijp, zijn de verslavende effecten van cannabis ed. grofweg vergelijkbaar of zelfs lager dan die van tabak en alcohol? Misschien wordt het dan tijd om cannabis onder dezelfde regelgeving te laten vallen?

Harddrugs blijft m.i. een no-no en mag wat mij betreft nog steeds knalhard bestraft worden...
Op 14-12-2010 14:01:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sypho: grenswetenschap vol gebruikers percies ,
we denken allemaal hetzelfde na een ye'ke hopla surfen naar grenswetenschappen :p

nee ma ik ga met het meeste akoord wat ze hier zeggen ,

ook al wil ik wietolie maken in verband met een vriend zijn vader dat longkanker heeft ,en heeft al chemo gehad ...

en ik zelf ook gebruiker ben vanaf mijn 17 ,hebt het zeker een half jaar nee op gezgt ,maarja het rook zo goed tegenover tabak , (ik rook niet) en dan ja er ging een wereld open ik werd wakker.

voor ik gebruiker was was ik een kind dat vaak buiten zat en vaak met knex, lego, boomhuten , bunkers ... of altijd wel met iets bezig was ,maar rekenen en talen dat was de pest , vanaf dan kan ik beter rekenen en mijn talen zijn beter (ik neem de tijd om te praten nu vroeger zo rap mogelijk praten :p )
en dromen en prive gaat nog goed ,enkel vanaf met alcohol kan de avond freaky worde ,maar dat is beberkt.

zelfs mijn ma was er eerst tegen ,maar nu zou ze het ook doen vo de stress en pijn ,maja ik woon nu aleen dus :p
cake vonden we alle 2 leuk :p
en zeggen dat cannbis slecht is ...
Op 14-12-2010 22:23:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
gemi1981:
DogStar:

Eind zomer en laat herfst heb ik mn plantjes geoogst en heb met 98% alcohol(damm, wat is dat spul duur zeg, 60 euro voor halve liter) een extract gemaakt. Hiertoe besloten vanwege een artikel hier op GW en een filmpje gepost door Buddha67.

http://www.grenswetenschap.nl/nieuws/Cannabis-doodt-kanker/

De thc pasta is voor mn moeder, ze heeft geen kanker gelukkig, maar wel diabetes type 2. En ergens, weet helaas niet meer waar (nieuwe pc en no old bookmarks) had ik gelezen dat het ook wonderen zou doen voor mensen met diabetes type 2. In januari gaat ze starten met 1 druppel thc olie per dag. Als er meer over te melden valt zal ik hier verslag uitbrengen.


Beste Dogstar,
k ben ten zeerste geinteresseerd in het feit dat je je moeder wil helpen met de olie. Toen mijn schoonmoeder na al de chemo die ze gekregen had, te horen kreeg dat ze eigenlijk niets meer voor haar konden doen, ben ik op zoek gegaan naar een alternatief en ben toen ook bij de olie terecht gekomen. Blijkbaar is er inderdaad al heel wat onderzoek naar gedaan en positief bevonden maar mag het niet wegens de wetgeving en farmaceutische industrie die er mee een stokje voor steekt.
Dit filmpje heeft mij toen wakker gemaakt:

Laat me weten hoe het verder verloopt!! Veel sterkte en al het beste
Op 15-12-2010 13:57:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: In die laatste tabel ontbreekt alcohol nog,de harddrug die vele gebruikers heeft.
Stroom moet vloeien.
Op --0 20:22:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
jspreen: De strijd tegen cannabis begon zo'n 80 jaar geleden met een stelletje criminelen:

http://www.worldaudit.org/The%20Elkhorn%20Manifesto%20-%20R_%20William%20Davis.htm
Op --0 23:10:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Na te zijn gestopt met Cannabis, trek ik al mijn positieve commentaar terug. Als je het ooit wilt gaan gebruiken doe het dan 1x in de maand ofzo maar niet dagelijks of wekelijks, het verruimt je bewustzijn maar het heeft ook bijeffecten die je niet wilt houden, energie verlies bv.

Je kan het High gevoel ook op een natuurlijk manier krijgen die heel wat gezonder is voor jouw en je naasten .
Door het een keer te gebruiken kun je wel leren hoe het is om in zon staat te zijn, maar maak er geen gewoonte van want het is maar tijdelijk.
Streef er na om het gevoel te krijgen zonder hulp van cannabis, bespaard je een hoop geld en indirecte problemen.
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 0:14:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden