In het leven hebben we weinig zekerheden. De bekendste zekerheid die we echter wel hebben is het feit dat we ooit zullen sterven. Althans, we weten dat ons lichaam het ooit gaat begeven.

Omdat wij onszelf hier van bewust zijn zal waarschijnlijk iedereen zich wel eens afvragen wat er gebeurt na de lichamelijke dood. Is het werkelijk waar het einde van alles? Of staat ons een geheel ander leven te wachten waar we ons op dit moment vrijwel geen voorstelling van kunnen maken?

Met de huidige gangbare kennis verkregen via de wetenschap lijkt het antwoord heel simpel: als je lichaam het begeeft, verdwijnt je bewustzijn automatisch mee. Hetgeen je ooit 'ik' noemde is voor eeuwig vergaan. Hard, maar zo is het nu eenmaal.

Het is niet verwonderlijk dat men met zo'n vooruitzicht nog wel eens verbitterd raakt. Voor sommige mensen biedt religie uitkomst waar men beweert dat (mits je goed geleefd hebt) je een eeuwig leven krijgt in een paradijs, of dat je bijvoorbeeld weer terugkomt als een ander persoon (of dier).

Toch biedt de wereld van de (grens)wetenschap ook andere alternatieven die de moeite waard zijn om over na te denken. Hieronder een overzicht van enkele interessante theorieën.

Parallelle Universa



Een parallel universum is in principe een (theoretisch) gevolg van de kwantumtheorie. In het kort houdt dit in dat voor iedere keuze/mogelijkheid die er is er een 'universum' bestaat in het allesomvattende universum. Een bijkomstigheid van dit fenomeen is dat er van ieder persoon op aarde in principe ontelbare varianten rondlopen die allemaal net iets anders zijn of zich in een andere situatie bevinden. Mocht het in de universele mogelijkheden liggen, is er dus een universum waar je op dit moment miljonair bent, getrouwd bent met Angelina Jolie of ergens met een heroïnespuit in je arm lig weg te rotten van ellende op een tochtig station.

Mocht je dus vandaag sterven is het misschien een troost dat er wellicht nog ontelbare andere varianten van jezelf nog vrolijk rondhuppelen, al dan niet met Angelina Jolie aan hun zijde. Mocht 'tijd' ook een variabel zijn in een parallel universum, betekent dit tevens dat er op ieder moment tot in de eeuwigheid een 'ik' van jezelf bestaat, wat in principe gelijk staat aan onsterfelijkheid.

Cyclus proces



Ook een populaire theorie is het zogenaamde cyclus proces van het heelal. We weten allemaal dat het heelal uitdijt en dat er dus ooit een explosie was vanuit een enkel punt, dat door de wetenschap de oeratoom genoemd word. Hoewel de big bang theorie, zoals die nu nog in de schoolboeken staat, erg in opspraak is door de opmars van de stringtheorie met zijn bijbehorende branen en andere ontdekkingen, is het cyclus proces nog genoeg kneedbaar om deze niet meteen als onmogelijk af te doen.

In het kort gezegd houdt het in dat ons heelal op een bepaald moment weer terugkeert naar zijn beginpunt, en weer zal worden zoals het ooit was, namelijk een oeratoom. Deze oeratoom zal dan ooit weer uit elkaar klappen en een nieuw heelal produceren. Een bijkomstigheid is dat je bij een oneindig aantal mogelijkheden je met een beperkt oeratoom dus beperkte uitkomsten krijgt. Hoewel die uitkomsten met al zijn variabelen waarschijnlijk grenzen aan de oneindigheid, komt er dus ooit een moment dat het heelal weer exact hetzelfde wordt zoals dat nu is. Ieder grassprietje, zandkorreltje zal ooit weer hetzelfde zijn, dus ook al het leven dat ooit was.

De conclusie van deze theorie is dus dat iedereen die ooit gestorven is vanzelf weer terugkomt en alles weer opnieuw mag doen. Een klein nadeel is dan weer dat wanneer je leven niet zo rooskleurig is je dit tot in de oneindigheid mag overdoen.

Kwantumbewustzijn



Hoewel bovenstaande theorieën voor sommigen pleisters zijn op de angst om ooit te sterven is het nog steeds de vraag of de lichamelijke dood ook wel echt betekent dat hetgeen wij 'ik' noemen ook verdwijnt. We weten wetenschappelijk gezien erg weinig over ons bewustzijn. Men gaat er van uit dat de extreem vele verbindingen in onze hersenen ons bewustzijn produceren als bijproduct. Hoewel niemand dit vooralsnog goed heeft kunnen bewijzen, gaat men hiervan uit door gebrek aan een beter alternatief.

Toch zijn er in de (grens)wetenschap bepaalde fenomenen bekend waardoor je jezelf zult afvragen of ons bewustzijn niet meer is dan een complex bijproduct van de hersenen. Zo is de zogenaamde 'bijna dood ervaring' (BDE) een aspect in het leven dat -zo blijkt- niet te verklaren is met enkel wat zuurstofgebrek of een drugscocktail in het brein.

Pim van Lommel (cardioloog) heeft in 2007 zijn boek 'Eindeloos Bewustzijn' gepubliceerd waarin hij zijn jarenlange onderzoek beschrijft en zijn bevindingen noteert waaruit blijkt dat sommige mensen wel degelijk een buitenzintuigelijke waarneming hebben gehad terwijl zij klinisch dood waren. Mensen die zich gesprekken kunnen herinneren, dingen hebben gezien of gehoord die zij simpelweg niet waar konden nemen met hun normale zintuigen op dat moment. In veel gevallen zelfs een 'out-of-body-experience' waarin zij zichzelf zien liggen. Natuurlijk gebeuren er nog veel meer dingen tijdens een BDE, maar om dit artikel niet te lang te maken zullen we de zogenaamde BDE niet verder toelichten.

In ieder geval is de conclusie dat dit fenomeen een bevestiging kan zijn dat in ieder geval ons bewustzijn kan bestaan buiten ons lichaam. Pim van Lommel heeft een interessante theorie beschreven waarin hij beweert dat onze hersenen als het ware fungeren als een soort radio-ontvanger en enkel een drager zijn van ons -door hem zo genoemde- 'kwantumbewustzijn'.

Conclusie?

Een conclusie op de vraag: 'is er een leven na de dood?', is op dit moment niet met zekerheid te geven. Het zal nog lang duren en veel onderzoek en ontdekkingen vereisen wil er ooit een definitieve conclusie komen op deze belangrijke vraag. Maar gezien de vele mogelijkheden die er zijn op dit gebied, is het erg kortzichtig om met zekerheid te stellen dat er na het sterven niets meer gebeurt.

Maar ach, uiteindelijk komen we er natuurlijk allemaal vanzelf achter. Tot die tijd is het in ieder geval de slimste keuze om alles uit het leven te halen wat er in zit...

The Philosopher: De wetenschapsfilosofen Herman de Regt en Hans Dooremalen hebben onlangs een boek geschreven: Wat een Onzin! (Wetenschap en het paranormale) waar de bijna-doodervaring ook aan bod komt. Ook laten de heren geen spaan heel van Pim van Lommel
"Cardioloog Van Lommel krijgt er in het boek flink van langs over zijn theorie over bijna-doodervaringen (BDE). Maar hij heeft toch in hét wetenschappelijke tijdschrift The Lancet gestaan. Wat heeft hij verkeerd gedaan?"
"Mensen die op het laatste moment gereanimeerd worden, rapporteren BDE's. Een van de dingen die ze rapporteren zijn buitenlichamelijke waarnemingen; ze menen uit hun lichaam te treden en zien zichzelf op de operatietafel liggen. Van Lommel heeft die voorvallen netjes geïnventariseerd en opgestuurd naar The Lancet. De redactie heeft dat gepubliceerd, plús een commentaar: 'uit deze inventarisatie blijkt niet dat er dus ook werkelijk zulke ervaringen zijn zonder dat er hersenactiviteit is'.In het artikel suggereert Van Lommel dat en in het boek dat hij vervolgens schreef, claimt hij dat zelfs. Tijdens experimenten zijn er in operatiekamers objecten geplaatst die alleen zichtbaar waren als je aan het plafond hing. Toch hebben mensen die uittraden die niet gezien. De enig mogelijke conclusie is dat buitenlichamelijke waarneming een constructie van de verbeelding is die op gang komt als je weer herstelt. Net zoiets als een droom. Die kunnen ook ontzettend levendig zijn. Feiten zijn er niet. Dat Van Lommel dat toch claimt, is ronduit schandalig."
(bericht gewijzigd op 17-12-2010 8:59:24)
Op 17-12-2010 8:56:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Philosopher: "Het enige wat Van Lommel heeft aangetoond, is dat een kleine twintig procent van de mensen na een reanimatie zeer uiteenlopende - herinneringen zegt te hebben aan de periode dat ze bewusteloos waren. Of die gevormd zijn tijdens momenten dat er geen hersenactiviteit was, blijft onbewezen.
De conclusie dat het bewustzijn losstaat van de hersenen is daar natuurlijk helemaal niet uit te trekken. De vraag die Van Lommel en collegas in de Lancet stellen hoe het kan dat er tijdens een periode van herseninactiviteit bewustzijn is hoeft helemaal niet beantwoord te worden, want er is geen reden om aan te nemen dat dit verschijnsel bestaat.

Er zijn geen wetenschappelijke gegevens over bijna-doodervaringen die aantonen dat deze ervaringen plaatsvinden tijdens een periode van herseninactiviteit. Diegenen die menen dat dit wel zo is, accepteren ten onrechte anekdotisch materiaal als bewijs, schetsen in de populaire media een incorrect beeld van het wetenschappelijke onderzoek, en maken gebruik van ondeugdelijke redeneringen om op slinkse wijze hun gelijk te halen: allemaal kenmerken van pseudowetenschap. In de wetenschap moet men waarachtig zijn en correct redeneren. Anekdotes hebben hun functie binnen de wetenschap, nlk fungeren als mogelijk startpunt voor degelijk wetenschappelijk onderzoek, maar ze kunnen nooit dienen als bewijsmateriaal. Vasthouden aan spannende en wilde ideeën bij afwezigheid van goed wetenschappelijk onderzoek leidt tot pure onzin over geesten zonder lichaam. We hebben juist alle reden te denken dat geesten zonder lichaam niet bestaan en van Lommel weet dat ook

Hoewel The Lancet een toonaangevend vakblad is, was er een hoop kritiek op Van Lommels onderzoek. Zo gaat Van Lommel er vanuit dat mensen die langer dan tien seconden een hartstilstand hebben, automatisch geen hersenactiviteit meer vertonen: de EEG (een hersenscanner) wordt vlak. Maar dat klopt niet. Na tien seconden verandert de EEG, maar de activiteit verdwijnt nog niet.
(bericht gewijzigd op 17-12-2010 9:01:54)
Op 17-12-2010 9:01:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Er is bewustzijn en er is het ego. Dat ego noemen we vaak bewustzijn, maar dat is het niet, het is "slechts" een fysieke! functie (van het brein dus). Werkelijk bewustzijn is iets waar we allemaal deel van uitmaken, we vormen met z'n allen inclusief alle materie (materie is een verschijnsel, geen vast iets) één heel bewustzijn, dat onlosmakelijk verbonden is. Kwantummechanica toont dat aan, maar oude wijsheden waarvan god mag weten waar ze vandaan komen vertellen dit ook al.
'Don't forget rule number 6'
Op 17-12-2010 9:13:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL: Interessant artikel, nu ff geen tijd om het te lezen, maar... wie is DDK, de auteur? Isse niet hier:
http://www.grenswetenschap.nl/redacteuren/

RR
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op 17-12-2010 9:14:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ongelooflijk:
The Philosopher:

De wetenschapsfilosofen Herman de Regt en Hans Dooremalen hebben onlangs een boek geschreven: Wat een Onzin! (Wetenschap en het paranormale) waar de bijna-doodervaring ook aan bod komt. Ook laten de heren geen spaan heel van Pim van Lommel
"Cardioloog Van Lommel krijgt er in het boek flink van langs over zijn theorie over bijna-doodervaringen (BDE). Maar hij heeft toch in hét wetenschappelijke tijdschrift The Lancet gestaan. Wat heeft hij verkeerd gedaan?"
"Mensen die op het laatste moment gereanimeerd worden, rapporteren BDE's. Een van de dingen die ze rapporteren zijn buitenlichamelijke waarnemingen; ze menen uit hun lichaam te treden en zien zichzelf op de operatietafel liggen. Van Lommel heeft die voorvallen netjes geïnventariseerd en opgestuurd naar The Lancet. De redactie heeft dat gepubliceerd, plús een commentaar: 'uit deze inventarisatie blijkt niet dat er dus ook werkelijk zulke ervaringen zijn zonder dat er hersenactiviteit is'.In het artikel suggereert Van Lommel dat en in het boek dat hij vervolgens schreef, claimt hij dat zelfs. Tijdens experimenten zijn er in operatiekamers objecten geplaatst die alleen zichtbaar waren als je aan het plafond hing. Toch hebben mensen die uittraden die niet gezien. De enig mogelijke conclusie is dat buitenlichamelijke waarneming een constructie van de verbeelding is die op gang komt als je weer herstelt. Net zoiets als een droom. Die kunnen ook ontzettend levendig zijn. Feiten zijn er niet. Dat Van Lommel dat toch claimt, is ronduit schandalig."


Hear Hear! Dat de mens zich graag van alles wijs maakt om maar te kunnen ontsnappen uit zijn werkelijkheid, zien we ook op deze website veelvuldig terug. Het vergt in eerste instantie behoorlijk wat moed om de naakte feiten onder ogen te zien. De beloning echter is het schitterend eenvoudige inzicht waarmee je het leven op zijn ware wonderbaarlijkheid kunt waarderen; leef!
Op 17-12-2010 9:17:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
The Philosopher:

De wetenschapsfilosofen Herman de Regt en Hans Dooremalen hebben onlangs een boek geschreven: Wat een Onzin! (Wetenschap en het paranormale) waar de bijna-doodervaring ook aan bod komt. Ook laten de heren geen spaan heel van Pim van Lommel
"Cardioloog Van Lommel krijgt er in het boek flink van langs over zijn theorie over bijna-doodervaringen (BDE). Maar hij heeft toch in hét wetenschappelijke tijdschrift The Lancet gestaan. Wat heeft hij verkeerd gedaan?"
"Mensen die op het laatste moment gereanimeerd worden, rapporteren BDE's. Een van de dingen die ze rapporteren zijn buitenlichamelijke waarnemingen; ze menen uit hun lichaam te treden en zien zichzelf op de operatietafel liggen. Van Lommel heeft die voorvallen netjes geïnventariseerd en opgestuurd naar The Lancet. De redactie heeft dat gepubliceerd, plús een commentaar: 'uit deze inventarisatie blijkt niet dat er dus ook werkelijk zulke ervaringen zijn zonder dat er hersenactiviteit is'.In het artikel suggereert Van Lommel dat en in het boek dat hij vervolgens schreef, claimt hij dat zelfs. Tijdens experimenten zijn er in operatiekamers objecten geplaatst die alleen zichtbaar waren als je aan het plafond hing. Toch hebben mensen die uittraden die niet gezien. De enig mogelijke conclusie is dat buitenlichamelijke waarneming een constructie van de verbeelding is die op gang komt als je weer herstelt. Net zoiets als een droom. Die kunnen ook ontzettend levendig zijn. Feiten zijn er niet. Dat Van Lommel dat toch claimt, is ronduit schandalig."

Ervaring is iets dat gebeurt is en vervolgens als ervaring in het brein geïnterpreteerd is, een activiteit van het brein derhalve. Ervaren in het nu is alleen mogelijk als het brein volomen stil is.
'Don't forget rule number 6'
Op 17-12-2010 9:25:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Ongelooflijk:


leef!


Dat is ook het enige dat echt mogelijk is. Van nature hoef je daar niet echt over na te denken, want de hele natuur kan het prima af zonder ....wetenschap bijvoorbeeld, of zekerheden, of leven na de dood, of religie, of politiek, maar dat is tegenwoordig ook religie.
'Don't forget rule number 6'
Op 17-12-2010 9:30:33 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
B.A. Rabas:
The Philosopher:

De wetenschapsfilosofen Herman de Regt en Hans Dooremalen hebben onlangs een boek geschreven: Wat een Onzin! (Wetenschap en het paranormale) waar de bijna-doodervaring ook aan bod komt. Ook laten de heren geen spaan heel van Pim van Lommel
"Cardioloog Van Lommel krijgt er in het boek flink van langs over zijn theorie over bijna-doodervaringen (BDE). Maar hij heeft toch in hét wetenschappelijke tijdschrift The Lancet gestaan. Wat heeft hij verkeerd gedaan?"
"Mensen die op het laatste moment gereanimeerd worden, rapporteren BDE's. Een van de dingen die ze rapporteren zijn buitenlichamelijke waarnemingen; ze menen uit hun lichaam te treden en zien zichzelf op de operatietafel liggen. Van Lommel heeft die voorvallen netjes geïnventariseerd en opgestuurd naar The Lancet. De redactie heeft dat gepubliceerd, plús een commentaar: 'uit deze inventarisatie blijkt niet dat er dus ook werkelijk zulke ervaringen zijn zonder dat er hersenactiviteit is'.In het artikel suggereert Van Lommel dat en in het boek dat hij vervolgens schreef, claimt hij dat zelfs. Tijdens experimenten zijn er in operatiekamers objecten geplaatst die alleen zichtbaar waren als je aan het plafond hing. Toch hebben mensen die uittraden die niet gezien. De enig mogelijke conclusie is dat buitenlichamelijke waarneming een constructie van de verbeelding is die op gang komt als je weer herstelt. Net zoiets als een droom. Die kunnen ook ontzettend levendig zijn. Feiten zijn er niet. Dat Van Lommel dat toch claimt, is ronduit schandalig."

Jaja, dus er wordt getwijfeld aan de bevindingen van een gerespecteerd cardioloog die een lange studie heeft verricht en die zelfs wordt beticht van pseudo-wetenschap door 2 heren die zelf "wetenschapsFILOSOFEN"zijn....nee dat geeft inderdaad vertrouwen dat het onderzoek van Van Lommel niet klopt.....
Ik denk, dus ik ben
Op 17-12-2010 11:14:32 | Kudos: -1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded: Het sterkste bewijs dat de lichaamscellen (incl. die van de hersenen) niet ècht dood zijn gegaan in het geval van een 'klinische dood' is het feit dat ze weer 'tot leven' kunnen komen zèlf.
Pas als de cellen echt 'kaputt' - dus 'stuk' - zijn zijn ze echt dood... Toch?

't is maar wat je definitie van 'dood' is dus.
God? Dat ben je zelluf!
Op 17-12-2010 11:39:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja: Bijna dood ervaringen spelen zich niet alleen af tijdens reanimatie. Er zijn ook verhalen bekend van mensen die bij een ongeluk een BDE hebben gehad en terug werden gestuurd omdat het nog niet hun tijd was. Deze mensen veranderen en zien het leven heel anders dan voordien. En dat geeft toch te denken. Ik ga hier niet verder in op die verhalen, die kun je overal en al wel een eeuw lang vinden. Je hebt filosofen en filosofen. De ene denkt met zijn hersenen en de ander met zijn hoger bewustzijn. Het is maar wat voor mens je bent in dit leven. Wil je persé bewijzen dat je gelijk hebt of wil je je gedachten delen met anderen. Een heel groot verschil. Pim van Lommel valt onder degenen die hun gedachten graag delen. Nergens zegt hij dat zijn idee de ware is. Bovenstaande genoemde filosofen wel. Geitenhoeders.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 17-12-2010 0:26:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HG: De wetenschapsfilosofen Herman de Regt en Hans Dooremalen zijn mensen die een wetenschappelijke studie hebben gevolgd. Maar het behalen van dat papiertje maakt iemand niet automatisch tot een groot wetenschapper. Beide heren staan niet bekend om hun buitengewoon inzicht in het functioneren van ons heelal (moedertje natuur) dus het "in de strijd gooien" van hun publicatie over het leven na de dood als argument om het eigen gelijk te onderstrepen is van generlei waarde.
Op 17-12-2010 13:10:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fik2000: Eigenlijk is het geloof de grootste 'kat in de zak' ooit.. Want er is totaal geen bewijs van leven na de dood.. Dus mensen geloven blind..
Ik geniet het maximum van mijn leven, doe alles wat ik wil doen, doe het ook een beetje gezond, zodat ik het zolang mogelijk kan rekken.. en de rest.. dat zien we wel :-)
Op 17-12-2010 13:27:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 17-12-2010 13:36:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnold71: Er is leven na de dood, luister maar......
Op 17-12-2010 14:24:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Mooi artikel met een wijze slotconclusie, DDK!

Voor de een staat leven na de dood vast, voor de ander staat vast dat er niets is na de dood. Het is dus zinloos daarover te discussiëren voor wie gelijk wil krijgen.

Van gedachten wisselen is leuker, zoals welja al stelt.

Als er niets is, merk je daar ook niets van. Als er wel iets is, zal dat voor de niet-gelovers een aangename verrassing zijn en voor de gelovers een vanzelfsprekende voortzetting.
Is it electrickery?
Op 17-12-2010 14:24:24 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Arnold71:

Er is leven na de dood, luister maar......


Kijk eens boven je reactie
Is it electrickery?
Op 17-12-2010 14:25:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnold71: Shit Rudiev jij was eerder met Freek.....
Maar dan zijn we het daar over eens......er is leven na de dood.
Op 17-12-2010 14:25:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnold71: Maar even serieus, ik geloof dat energie (sterrenstof) waar wij
uit zijn opgebouwd niet verdwijnt. De dood zal onderbewust zijn,
dus we worden met een gewist geheugen weer geboren. Reïncarnatie
(in vlees gaan) Lichaam (hemd van vlees). Dat we kwa geheugen
met een schone lei beginnen, lijkt me logisch. Anders zou je je
alle ellende en leed uit vorige levens kunnen herinneren.
Je wordt in de omgeving geboren met de ouders die bij je karma
passen. Hier begin je een nieuwe reïncarnatie met nieuwe lessen.
Je geheugen uit een vorig leven is misschien gewist, je karma niet.
Dat zul je hier verder uitwerken. Levens overlappen elkaar als
twee film negatieven. Je daden uit een vorig leven werken verder
in een nieuw leven. We nemen heel wat bagage van talent, karakter,
vaardigheden en kenmerken mee. Waar komt dat dan vandaan?

De boekhouding van het universum klopt altijd.

Het is een theorie, maar ik probeer het zo te zien.
Op 17-12-2010 14:36:33 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Fik2000:

Eigenlijk is het geloof de grootste 'kat in de zak' ooit.. Want er is totaal geen bewijs van leven na de dood.. Dus mensen geloven blind..
Ik geniet het maximum van mijn leven, doe alles wat ik wil doen, doe het ook een beetje gezond, zodat ik het zolang mogelijk kan rekken.. en de rest.. dat zien we wel :-)


Dat lijkt wel eeuwig in de eeuwigheid genieten.( 80 à 120 jaar)
Is dat jouw visie?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 17-12-2010 14:54:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
armuth:

Fik2000:

Eigenlijk is het geloof de grootste 'kat in de zak' ooit.. Want er is totaal geen bewijs van leven na de dood.. Dus mensen geloven blind..
Ik geniet het maximum van mijn leven, doe alles wat ik wil doen, doe het ook een beetje gezond, zodat ik het zolang mogelijk kan rekken.. en de rest.. dat zien we wel :-)


Dat lijkt wel eeuwig in de eeuwigheid genieten.( 80 à 120 jaar)
Is dat jouw visie?

Hé, Armuth, hebben ze jou weer terug gelaten?
Opvallend dat je afwezig was tijdens de aanwezigheid van meneer Soetens. Toch geen pseudoniem van je?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 17-12-2010 15:23:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Meneer Glimlach:

armuth:

Fik2000:

Eigenlijk is het geloof de grootste 'kat in de zak' ooit.. Want er is totaal geen bewijs van leven na de dood.. Dus mensen geloven blind..
Ik geniet het maximum van mijn leven, doe alles wat ik wil doen, doe het ook een beetje gezond, zodat ik het zolang mogelijk kan rekken.. en de rest.. dat zien we wel :-)


Dat lijkt wel eeuwig in de eeuwigheid genieten.( 80 à 120 jaar)
Is dat jouw visie?

Hé, Armuth, hebben ze jou weer terug gelaten?
Opvallend dat je afwezig was tijdens de aanwezigheid van meneer Soetens. Toch geen pseudoniem van je?


Wees blij dat Armuth nu gepast, on topic en in begrijpelijke taal reageert!
Is it electrickery?
Op 17-12-2010 15:26:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Emie :

Als er niets is, merk je daar ook niets van. Als er wel iets is, zal dat voor de niet-gelovers een aangename verrassing zijn en voor de gelovers een vanzelfsprekende voortzetting.


Pascal heeft daar een 'gokquadrant' op bedacht. Die het Pascal's wager:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pascal%27s_Wager
No shit, Sherlock
Op 17-12-2010 15:37:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Emie :

Meneer Glimlach:

armuth:

Fik2000:

Eigenlijk is het geloof de grootste 'kat in de zak' ooit.. Want er is totaal geen bewijs van leven na de dood.. Dus mensen geloven blind..
Ik geniet het maximum van mijn leven, doe alles wat ik wil doen, doe het ook een beetje gezond, zodat ik het zolang mogelijk kan rekken.. en de rest.. dat zien we wel :-)


Dat lijkt wel eeuwig in de eeuwigheid genieten.( 80 à 120 jaar)
Is dat jouw visie?

Hé, Armuth, hebben ze jou weer terug gelaten?
Opvallend dat je afwezig was tijdens de aanwezigheid van meneer Soetens. Toch geen pseudoniem van je?


Wees blij dat Armuth nu gepast, on topic en in begrijpelijke taal reageert!


Voortaan wil ik wel bewijzen voor de beweringen van Armuth.
Je weet maar nooit!
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 17-12-2010 15:46:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Mijn schoonmoeder is het levende bewijs er leven na de dood is. Haar man overleed 10 jaar geleden en zij leeft nog steeds.
No shit, Sherlock
Op 17-12-2010 15:50:37 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Zegt de ene man tegen de andere man: "Mijn vrouw is een engel!"
Zegt die ander: "Bofkont, de mijne leeft nog."
No shit, Sherlock
Op 17-12-2010 15:51:45 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Philosopher:
B.A. Rabas:

Jaja, dus er wordt getwijfeld aan de bevindingen van een gerespecteerd cardioloog die een lange studie heeft verricht en die zelfs wordt beticht van pseudo-wetenschap door 2 heren die zelf "wetenschapsFILOSOFEN"zijn....nee dat geeft inderdaad vertrouwen dat het onderzoek van Van Lommel niet klopt.....


Inderdaad Pim was een cardioloog en geen neuroloog.. :-)
dan krijg je van deze domme toestanden:
Zo gaat Van Lommel er vanuit dat mensen die langer dan tien seconden een hartstilstand hebben, automatisch geen hersenactiviteit meer vertonen: de EEG (een hersenscanner) wordt vlak. Maar dat klopt niet. Na tien seconden verandert de EEG, maar de activiteit verdwijnt nog niet
Het zijn niet alleen de wetenschapsfilosofen die Pim's pseudowetenschappelijkheid opmerken..
Van Lommel heeft die voorvallen netjes geïnventariseerd en opgestuurd naar The Lancet. Je kent The Lancet neem ik aan?
De redactie heeft dat gepubliceerd, plús een commentaar: 'uit deze inventarisatie blijkt niet dat er dus ook werkelijk zulke ervaringen zijn zonder dat er hersenactiviteit is'.In het artikel suggereert Van Lommel dat en in het boek dat hij vervolgens schreef, claimt hij dat zelfs.

We mogen blij zijn met onze wetenschapsfilosofen. Een gebied waar voortdurend onderzocht wordt wat wetenschap is en wat niet. Welke methodes er gebruikt worden. Het is een controle op de wetenschap. Het gaat hier om de ontmaskering van pseudo-wetenschap. Zonder onze wetenschapsfilosofen krijg je 1000en "Pim van Lommels' die misbruik maken van hun naam als wetenschapper om hun amateuristische ideeën te propageren... ;-)

En het is niet zo dat de Regt en Dooremalen betogen alternatieve verklaringen te geven voor bijna-dood ervaringen en dergelijke. Ze onderzoeken de claims die worden gemaakt voor wetenschappelijkheid. Hun doel is om te tonen wat wetenschap is en wat niet, welke beweringen gesteund worden door goede redenen en welke juist niet.
(bericht gewijzigd op 17-12-2010 16:37:39)
Op 17-12-2010 15:55:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
welja:

Bijna dood ervaringen spelen zich niet alleen af tijdens reanimatie. Er zijn ook verhalen bekend van mensen die bij een ongeluk een BDE hebben gehad en terug werden gestuurd omdat het nog niet hun tijd was. Deze mensen veranderen en zien het leven heel anders dan voordien.....


Er zijn meer omstandigheden die voor mensen kunnen leiden tot een ander inzicht in het leven. Een BDE is er één, als je op het nippertje aan de dood ontsnapt bent ook. Zo zullen er meer zijn denk ik.

Het is inderdaad een geweldig onderwerp om over te discussiëren maar geen GW'er, wetenschapsfilosoof, neuroloog, cardioloog, theoloog, theo zei de waarheid of jan met de pet weet hoe het zit.

Misschien is dat maar goed ook. Stel dat er leven na de dood is, dan zal er een reden zijn dat er leven zoals wij het kennen vóór de dood is.
Of klinkt dat te filosofisch...?
Ik heb geen onderschrift.
Op 17-12-2010 17:03:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnold71: @kay-nine

Geen mens weet hoe het zit met een ziel, dat is wat reïncarneerd
in je lichaam. Zielloos is dood. Dus we kunnen hart en hersen
activiteit meten maar niet wat ons ook tot levend wezen maakt
met een eigen 'ik', de ziel.

Om je woorden nog eens te herhalen;
(Maar geen GW'er, wetenschapsfilosoof, neuroloog, cardioloog, theoloog, theo zei de waarheid of jan met de pet weet hoe het zit.)
Op 17-12-2010 17:12:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Arnold71:

@kay-nine

Geen mens weet hoe het zit met een ziel, dat is wat reïncarneerd
in je lichaam. Zielloos is dood. Dus we kunnen hart en hersen
activiteit meten maar niet wat ons ook tot levend wezen maakt
met een eigen 'ik', de ziel.

Om je woorden nog eens te herhalen;
(Maar geen GW'er, wetenschapsfilosoof, neuroloog, cardioloog, theoloog, theo zei de waarheid of jan met de pet weet hoe het zit.)



Dat zou ik met je eens willen zijn @Arnold71 maar het antwoord op de vraag Is er leven na de dood? is niet te geven. We kunnen er enkel naar gissen.
Ik kan me inderdaad niet voorstellen dat ik een zielloos iets ben. Mijn gevoel zegt me dat ik een ziel heb en dat die ziel eeuwig is maar... Gevoel is 'slechts' een gevoel en geen antwoord op de vraag die gesteld wordt. Er is geen onweerlegbaar bewijs.
Ik heb geen onderschrift.
Op 17-12-2010 17:23:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vosje: Het is hetzelfde als: Waarom ben ik degene die leeft? En waarom dit leven? Waarom ben ik niet een ander, of besta ik zelfs?
If time doesn't matter, distance also won't.
Op 17-12-2010 17:42:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
vosje:

Het is hetzelfde als: Waarom ben ik degene die leeft? En waarom dit leven? Waarom ben ik niet een ander, of besta ik zelfs?

Ik ben je kwijt.... Wat bedoel je precies?
Ik heb geen onderschrift.
Op 17-12-2010 17:43:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vosje:
kay-nine:

vosje:

Het is hetzelfde als: Waarom ben ik degene die leeft? En waarom dit leven? Waarom ben ik niet een ander, of besta ik zelfs?

Ik ben je kwijt.... Wat bedoel je precies?


Verwachtte ik al.
Ik bedoelde eigelijk:
Ik had net zo goed niet kunnen bestaan.
If time doesn't matter, distance also won't.
Op 17-12-2010 17:47:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine: Dat is zo, misschien ben je wel het gedachtenspinsel van iemand.
Maar dat denk ik niet, gezien je reacties hier mogen we blij zijn dat je bestaat

Ik heb geen onderschrift.
Op 17-12-2010 17:51:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HansMichaelChi: 'Een rotleven overdoen' in alle eeuwigheden schrijft U, maar hierbij komen ook die andere levens. Zoals de Bijbel bijv. schrijft over Daniël die tegen het einde van deze aeon (tijdperk) op staat (Daniël 12.13). En Johannes die in zijn vorig leven Elia heet (Mattheüs 11.13-15) en tussentijdse verschijning Elia-Johannes tussen zijn incarnaties in ( Marcus 9.2- . Zodat dus in alle eeuwigheden ALLES over gedaan word. Maar dat mag niet van de kerk(en).
Op 17-12-2010 17:51:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
HansMichaelChi:
HansMichaelChi:

'Een rotleven overdoen' in alle eeuwigheden schrijft U, maar hierbij komen ook die andere levens. Zoals de Bijbel bijv. schrijft over Daniël die tegen het einde van deze aeon (tijdperk) op staat (Daniël 12.13). En Johannes die in zijn vorig leven Elia heet (Mattheüs 11.13-15) en tussentijdse verschijning Elia-Johannes tussen zijn incarnaties in ( Marcus 9.2- . Zodat dus in alle eeuwigheden ALLES over gedaan word. Maar dat mag niet van de kerk(en).

IK ZIE INEENS EEN ZONNETJE MET ZONNEBRIL OUT OF THE BLUE TERWIJL IK ALLEEN MAAR GETYPT HEB! Leuk met dit weer maar het moet zijn; Marcus 9.2-8.
Op 17-12-2010 17:54:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnold71: HansMichaelChi

Reïncarnatie is door de kerken vroeger uit de bijbel geschrapt.
Er werd hemel of hel gepredikt, dus wie zondigde zou in de
hel branden. Reïncarnatie biedt hoop op wedergeboorte en
is denk ik van een milde natuur die ons wil laten leren door
de verschillenden levens. Ja en met deze hoop van wedergeboorte
kon de kerk zijn volgelingen natuurlijk niet dom en bang houden.
Op 17-12-2010 17:56:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vosje:
kay-nine:

Dat is zo, misschien ben je wel het gedachtenspinsel van iemand.
Maar dat denk ik niet, gezien je reacties hier mogen we blij zijn dat je bestaat

Dat vind ik echt heel lief!
If time doesn't matter, distance also won't.
Op 17-12-2010 18:03:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
vosje:

kay-nine:

Dat is zo, misschien ben je wel het gedachtenspinsel van iemand.
Maar dat denk ik niet, gezien je reacties hier mogen we blij zijn dat je bestaat

Dat vind ik echt heel lief!

Dat maakt me blij
Ik heb geen onderschrift.
Op 17-12-2010 18:06:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
HansMichaelChi:

'Een rotleven overdoen' in alle eeuwigheden schrijft U, maar hierbij komen ook die andere levens. Zoals de Bijbel bijv. schrijft over Daniël die tegen het einde van deze aeon (tijdperk) op staat (Daniël 12.13). En Johannes die in zijn vorig leven Elia heet (Mattheüs 11.13-15) en tussentijdse verschijning Elia-Johannes tussen zijn incarnaties in ( Marcus 9.2- . Zodat dus in alle eeuwigheden ALLES over gedaan word. Maar dat mag niet van de kerk(en).

De kerk heeft gelukkig niets te zeggen over hoe het leven en de dood werkelijk zijn. Natuurlijk zijn er degenen die 'geloven zonder gezien te hebben' maar die hebben denk ik sowieso moeite voor zichzelf te denken.
Ai, misschien is dat een wat generaliserende opmerking. Het grootste deel van de wereldbevolking hangt één of ander geloof aan. Niet zo netjes van me.

We hóeven natuurlijk niet alles te weten ook al zouden we dat wel willen...

Ik heb geen onderschrift.
Op 17-12-2010 18:11:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Philosopher:
Arnold71:

@kay-nine

Geen mens weet hoe het zit met een ziel, dat is wat reïncarneerd
in je lichaam.


Lees Immanuel Kant. Sinds kant weten we dat we daar geen zinnige uitspraken over kunnen doen. Je zegt zelf dat niemand weet hoe het zit met een ziel, hoe kun je dan weten dat dat hetgene is dat reïncarneerd?

Arnold71:

Om je woorden nog eens te herhalen;
(Maar geen GW'er, wetenschapsfilosoof, neuroloog, cardioloog, theoloog, theo zei de waarheid of jan met de pet weet hoe het zit.)

Het punt is dat er "wetenschappers" zijn die beweren wetenschappelijk bewijs te hebben voor het verschijnsel als zijnde bewijs voor leven na de dood terwijl dat gewoon niet het geval is. Het verschijnsel zelf wordt dan ook niet ontkend. Er zijn echter geen wetenschappelijke gegevens die bewijzen dat het verschijnsel plaatsvindt na de dood of zonder hersenactiviteit.
(bericht gewijzigd op 17-12-2010 18:41:42)
Op 17-12-2010 18:35:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Er is in ieder geval wel leven voor de dood. Laten we ons daar eerst maar eens op concentreren.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 17-12-2010 19:17:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Tetzmol:

Er is in ieder geval wel leven voor de dood. Laten we ons daar eerst maar eens op concentreren.

Goed plan, maar dat wil niet zeggen dat er geen discussie over leven ná de dood mag zijn hoop ik.
Het is interessant om te lezen hoe mensen er over denken, ook omdat het zo'n ongrijpbaar onderwerp is.
Even wat anders dan wikileaks of de Rothschilds....
Ik heb geen onderschrift.
Op 17-12-2010 19:23:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron5555: Als een man die geen enkele zintuiglijke ervaring heeft, dus zijn ogen dicht heeft, niks hoort, want al zijn functies zijn uitgeschakeld..Als deze man alles kan navertellen wat er was gezegd tijdens de operatie en zelfs heeft gezien dat een zuster zijn kunstgebit 2 kamers verder in de derde la heeft gelegd omdat hij boven zijn lichaam zweefde? overal doorheen kon kijken? Is dat en vele van zulke ervaringen niet een teken dat er zeer mogelijk meer is?
Wat voor functie zouden zulke ervaringen überhaupt evolutionair kunnen hebben? En daarbij staan de processen in de hersenen compleet stil, de man heeft zijn ogen dicht maar ziet alles van boven, wel erg kort door de bocht om dat allemaal zomaar van tafel te vegen als ''onzin''
Op 17-12-2010 19:25:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Ik zeg toch ook niet dat er geen discussie over mag zijn? Wie ben ik?
Zelf geloof ik in reincarnatie. De ziel is met een bepaald plan op aarde, en zolang de opdracht niet is volbracht kan je terugkomen totdat je je missie hebt volbracht zal ik maar zeggen.
Ik denk dat het doel van de ziel de vervolmaking van de wereld is. Iedere ziel moet daar z'n steentje aan bijdragen. Alhoewel sommige zielen er een potje van maken.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 17-12-2010 19:29:50 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : @Ron5555, ben ik met je eens. Alleen zijn er best veel mensen die alleen iets geloven als er keihard wetenschappelijk bewijs voor is. En dat is er echt niet. We moeten het doen met getuigenissen. Daar zijn er dan weer een heleboel van, waarvan een deel ongetwijfeld verzonnen.
Is it electrickery?
Op 17-12-2010 19:30:49 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Ron5555:

Als een man die geen enkele zintuiglijke ervaring heeft, dus zijn ogen dicht heeft, niks hoort, want al zijn functies zijn uitgeschakeld..Als deze man alles kan navertellen wat er was gezegd tijdens de operatie en zelfs heeft gezien dat een zuster zijn kunstgebit 2 kamers verder in de derde la heeft gelegd omdat hij boven zijn lichaam zweefde? overal doorheen kon kijken? Is dat en vele van zulke ervaringen niet een teken dat er zeer mogelijk meer is?...


Als die "vele zulke ervaringen" eens een keer op "wetenschappelijk verantwoorde wijze" en liefst door meerdere onafhankelijk bronnen zouden worden gedokumenteerd dan had men misschien iets om over te praten.
Als het zo dikwijls voorkomt en zo'n belangrijke (levens-)vragen beantwoordt lijkt me dat niet teveel gevraagd.
In afwachting van de(r)gelijk onderzoek is het behelpen met uitlatingen en stellingen en gekleurde semi-wetenschap die sommigen voor waar aannemen en anderen voor onzin. Niks nieuws dus .
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 17-12-2010 19:32:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron5555: Ben ik met je eens maar stel je komt bij en zegt voor je wat hoort van hoe of wat ''zuster u heeft mijn kunstgebit daar en daar gelegd'' Zo is dat volgens van Lommel gegaan en ik heb geen reden aan zijn verhaal te twijfelen, lijkt mij een integer man.
Dan zouden ook alle aanwezigen zuster en chirurgen liegen en dat in alle verhalen, er blijven dus genoeg feitelijk juiste BDE ervaringen over.

Met de huidige wetenschappelijke methoden is het niet keihard te bewijzen maar voor mij telt sterk dat er geen andere verklaring kan zijn voor deze ervaringen dan dat er een bewustzijn is naast de hersenen of wellicht is dit een soort astrale kopie van de hersenen, wie zal het zeggen.
Je kan niet alles volgens de methoden van de huidige wetenschap testen, die wetenschap schiet wel vaker tekort.

Wat is gevoel? ik voelde aan dat de Mexicaanse griep een hysterie was en was er totaal niet bang voor, voelde ook de invloed van de farmaceutische industrie op het hele gebeuren.
Meer mensen hadden dit sterk zonder het te kunnen staven met feiten.
Ze hadden wel gelijk blijkt nu (invloed industrie was er bij de WHO en de definitie van een pandemie was aangepast om vaccins te verkopen, zie Zembla) maar werden weggezet als complot denkers en op een hoop gegooid met de paranoia figuren die het hadden over het implanteren van chips..
Kan je werken met dat gevoel? nee maar ik denk dat we wel veel zaken kunnen aanvoelen en dat is wat ik ook heb met de zaken die van Lommel aandraagt en zo velen met mij.
Op 17-12-2010 19:42:24 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron5555:
Luk:

Ron5555:

Als een man die geen enkele zintuiglijke ervaring heeft, dus zijn ogen dicht heeft, niks hoort, want al zijn functies zijn uitgeschakeld..Als deze man alles kan navertellen wat er was gezegd tijdens de operatie en zelfs heeft gezien dat een zuster zijn kunstgebit 2 kamers verder in de derde la heeft gelegd omdat hij boven zijn lichaam zweefde? overal doorheen kon kijken? Is dat en vele van zulke ervaringen niet een teken dat er zeer mogelijk meer is?...


Als die "vele zulke ervaringen" eens een keer op "wetenschappelijk verantwoorde wijze" en liefst door meerdere onafhankelijk bronnen zouden worden gedokumenteerd dan had men misschien iets om over te praten.
Als het zo dikwijls voorkomt en zo'n belangrijke (levens-)vragen beantwoordt lijkt me dat niet teveel gevraagd.
In afwachting van de(r)gelijk onderzoek is het behelpen met uitlatingen en stellingen en gekleurde semi-wetenschap die sommigen voor waar aannemen en anderen voor onzin. Niks nieuws dus .


het kan niet zo zijn dat alle mensen met deze bijzondere ervaringen liegen of niet goed zijn begrepen of wat dan ook.
vele ervaringen zouden ik elk ander onderzoek overeind blijven omdat de ervaring op zich zo bijzonder is.
Op 17-12-2010 19:45:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Tetzmol:

Ik zeg toch ook niet dat er geen discussie over mag zijn? Wie ben ik?
Zelf geloof ik in reincarnatie. De ziel is met een bepaald plan op aarde, en zolang de opdracht niet is volbracht kan je terugkomen totdat je je missie hebt volbracht zal ik maar zeggen.
Ik denk dat het doel van de ziel de vervolmaking van de wereld is. Iedere ziel moet daar z'n steentje aan bijdragen. Alhoewel sommige zielen er een potje van maken.


Wie weet, maar doel je op de aarde zoals we die kennen? De aardse aarde zeg maar, of doel je op een ..... laat ik het hemelse aarde noemen?
En wanneer is de aarde dan vervolmaakt denk je? Als echt alle zielen zo ver zijn? En waar komen al die zielen vandaan? Elk mens vertegenwoordigt er een, we zijn nu met bijna 7 miljard op deze aarde, dat is niet altijd zo geweest, verre van zelfs.

Ik heb geen onderschrift.
Op 17-12-2010 19:46:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Ron5555:
...
het kan niet zo zijn dat alle mensen met deze bijzondere ervaringen liegen of niet goed zijn begrepen of wat dan ook....


Zoals "het kan niet dat miljarden gelovigen het fout hebben en god niet bestaat"?

Beste argument in jaren.
Er is trouwens een groot verschil tussen de waarneming/ervaring en wat er werkelijk is gebeurd / de oorzaak ervan. Daar is wèl wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.

De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 17-12-2010 19:50:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Luk:

Ron5555:
...
het kan niet zo zijn dat alle mensen met deze bijzondere ervaringen liegen of niet goed zijn begrepen of wat dan ook....


Zoals "het kan niet dat miljarden gelovigen het fout hebben en god niet bestaat"?

Beste argument in jaren.
Er is trouwens een groot verschil tussen de waarneming/ervaring en wat er werkelijk is gebeurd / de oorzaak ervan. Daar is wèl wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.


Diezelfde wetenschap dacht ooit dat de aarde plat is, evenmin een argument dunkt me.

Beste mensen, we weten het gewoon niet. We kunnen er van alles tegenaan gooien maar feit is, dat weten we dan wel zeker, dat we het niet weten. Respect voor een ieders mening hoor, maar alle argumenten ten spijt, dit leidt tot een dood spoor
Ik heb geen onderschrift.
Op 17-12-2010 20:00:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: @Kay nine
Ik denk dat alle zielen er altijd al zijn geweest vanaf het begin.
Verder doel ik op de aardse aarde. We moeten denk ik als mens proberen ieder een klein paradijsje te creëren in ons persoonlijke leven. Een plaats waar ieder z'n vrede vindt. Als je dan al die kleine paradijsjes bij elkaar optelt heb je één groot paradijs. Dat klinkt waaschijnlijk best naïef, maar als we erover nadenken zal het wel werken. Alleen moet je leren je paradijs niet te zoeken in materiële zaken te zoeken, maar in je relaties met mensen en de wereld om je heen, en daar vrede in te vinden.
Kortom, probeer goed te zijn voor je naasten, dus ook de planten en dieren. Probeer tevreden te zijn met wat je toekomt, en hou je zwaard in de schede.
Een moeilijke taak als je het ego de overhand laat nemen.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 17-12-2010 20:10:55 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Tetzmol:

@Kay nine
Ik denk dat alle zielen er altijd al zijn geweest vanaf het begin.
Verder doel ik op de aardse aarde. We moeten denk ik als mens proberen ieder een klein paradijsje te creëren in ons persoonlijke leven. Een plaats waar ieder z'n vrede vindt. Als je dan al die kleine paradijsjes bij elkaar optelt heb je één groot paradijs. Dat klinkt waaschijnlijk best naïef, maar als we erover nadenken zal het wel werken. Alleen moet je leren je paradijs niet te zoeken in materiële zaken te zoeken, maar in je relaties met mensen en de wereld om je heen, en daar vrede in te vinden.
Kortom, probeer goed te zijn voor je naasten, dus ook de planten en dieren. Probeer tevreden te zijn met wat je toekomt, en hou je zwaard in de schede.
Een moeilijke taak als je het ego de overhand laat nemen.


Naiëf, zeg je. Misschien wel maar een nobel streven is het zeker. Als iedereen er zo over dacht en zo zou leven zou onze lieve aarde en al haar zielen er een stuk mooier uit zien dan nu het geval is. Wie weet wat de toekomst brengt Tetzmol, wellicht vinden we mettertijd het zwaard met schede en al op een stoffige zolder terug en vragen we ons af waar dat ding toch ooit voor gediend moet hebben.

Ik heb geen onderschrift.
Op 17-12-2010 20:17:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
kay-nine:


Diezelfde wetenschap dacht ooit dat de aarde plat is, evenmin een argument dunkt me.


Is dit een argument?

En "we weten het gewoon niet" is een veralgemening die voor uw rekening is maar daarom nog niet met de waarheid hoeft te stroken.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 17-12-2010 20:29:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Luk:

kay-nine:


Diezelfde wetenschap dacht ooit dat de aarde plat is, evenmin een argument dunkt me.


Is dit een argument?

En "we weten het gewoon niet" is een veralgemening die voor uw rekening is maar daarom nog niet met de waarheid hoeft te stroken.


Weten we het wel dan? (Wetenschappelijk bewezen weten?)
Is it electrickery?
Op 17-12-2010 20:34:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Luk:

kay-nine:


Diezelfde wetenschap dacht ooit dat de aarde plat is, evenmin een argument dunkt me.


Is dit een argument?

En "we weten het gewoon niet" is een veralgemening die voor uw rekening is maar daarom nog niet met de waarheid hoeft te stroken.



Ja dat is een argument inderdaad.

'De' waarheid of de uwe... Luk?

(bericht gewijzigd op 17-12-2010 20:41:46)
Ik heb geen onderschrift.
Op 17-12-2010 20:39:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fik2000:
armuth:

Fik2000:

Eigenlijk is het geloof de grootste 'kat in de zak' ooit.. Want er is totaal geen bewijs van leven na de dood.. Dus mensen geloven blind..
Ik geniet het maximum van mijn leven, doe alles wat ik wil doen, doe het ook een beetje gezond, zodat ik het zolang mogelijk kan rekken.. en de rest.. dat zien we wel :-)


Dat lijkt wel eeuwig in de eeuwigheid genieten.( 80 à 120 jaar)
Is dat jouw visie?


Genieten van het leven dat ik nu heb? Ja dat is mijn visie, ik ben een goed mens, doe niemand kwaad.. wat er daarna gebeurt.. dat zal ik dan wel zien, is er iets? Of niet? Daar heb ik nu weinig baat aan, nu moet ik 'leven' daarvoor ben ik hier..
Maar mij een verhaal laten aanpraten over 'een of andere 'god' die je moet aanbidden (wat een ego zeg), nee daar doe ik niet aan mee.. Daar is mijn leven te kort voor ;-)
Of is dat jouw visie dan? Niet leven nu, maar je leven verkwasten aan een 'denkbeeldige god' ?
Nu ja ik respecteer ieder zijn mening, maar ik voel met goed in hetgene dat ik nu doe, voor mij heb ik het juiste pad gekozen, samen met mijn eigen (goede) moralen.. :-)
Op 17-12-2010 20:54:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DogStar: Wat is leven eigenlijk?? Misschien zijn we allemaal al lang dood en zitten we ergens in een tussenstation.

Het blijft voor mij nog steeds een uitdaging om te geloven dat alles wat ik zie en aan kan raken eigenlijk voor 99% uit niets bestaat. Dus wie ben ik dan om te denken dat dit echt echt is?

Ook worstel ik met het idee dat ik bijv. geloof in reïncarnatie. Hoe komt het dat ik dat geloof? Heb ik die zogenaamde kennis opgedaan tussen 2 levens in of heb ik dat gedestilleerd uit al m'n lees en luister ervaringen en maar aangenomen dat dat zo is. En dan kan ik wel zeggen dat mijn GEVOEL dat voor mij heeft bepaald, maar wanneer is dat gevoel dan ontstaan? Is dat dan niet gewoon ontstaan omdat ik dat ooit heb gelezen en ik het wel een fijn idee vond dat dat zou betekenen dat dit niet alles is wat er is?

Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 17-12-2010 20:59:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DogStar: Deze is ook wel toepasselijk



beetje in een nostalgische bui vandaag
Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 17-12-2010 21:08:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gebakken Plasse: Mijn antwoord op de vraag:

"Gelukkig niet".
Op 17-12-2010 21:32:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
kay-nine:

welja:

Bijna dood ervaringen spelen zich niet alleen af tijdens reanimatie. Er zijn ook verhalen bekend van mensen die bij een ongeluk een BDE hebben gehad en terug werden gestuurd omdat het nog niet hun tijd was. Deze mensen veranderen en zien het leven heel anders dan voordien.....


Er zijn meer omstandigheden die voor mensen kunnen leiden tot een ander inzicht in het leven. Een BDE is er één, als je op het nippertje aan de dood ontsnapt bent ook. Zo zullen er meer zijn denk ik.

Het is inderdaad een geweldig onderwerp om over te discussiëren maar geen GW'er, wetenschapsfilosoof, neuroloog, cardioloog, theoloog, theo zei de waarheid of jan met de pet weet hoe het zit.

Misschien is dat maar goed ook. Stel dat er leven na de dood is, dan zal er een reden zijn dat er leven zoals wij het kennen vóór de dood is.
Of klinkt dat te filosofisch...?


Nee, dat klopt. Als er leven na de dood is leven wij met een reden als mens. Welke reden zien de meesten na de "dood" die geen dood is maar een overgaan naar een andere bestaanswerkelijkheid. Er zijn ook mensen die zich vorige levens herinneren. Ik heb het niet over degenen die onder hypnose zijn geweest want daar was iemand bij die de boel kan manipuleren?
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 17-12-2010 22:05:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
DogStar:

Wat is leven eigenlijk?? Misschien zijn we allemaal al lang dood en zitten we ergens in een tussenstation.

Het blijft voor mij nog steeds een uitdaging om te geloven dat alles wat ik zie en aan kan raken eigenlijk voor 99% uit niets bestaat. Dus wie ben ik dan om te denken dat dit echt echt is?

Ook worstel ik met het idee dat ik bijv. geloof in reïncarnatie. Hoe komt het dat ik dat geloof? Heb ik die zogenaamde kennis opgedaan tussen 2 levens in of heb ik dat gedestilleerd uit al m'n lees en luister ervaringen en maar aangenomen dat dat zo is. En dan kan ik wel zeggen dat mijn GEVOEL dat voor mij heeft bepaald, maar wanneer is dat gevoel dan ontstaan? Is dat dan niet gewoon ontstaan omdat ik dat ooit heb gelezen en ik het wel een fijn idee vond dat dat zou betekenen dat dit niet alles is wat er is?



Daar is ook al eens een film over gemaakt volgens mij. Letterlijk op een station. Hmm. Dat denk ik toch.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 17-12-2010 22:07:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja: Als iedereen zeker zou weten dat er na dit leven een andere bestaanswerkelijkheid is voor iedereen zou de wereld er zeker anders uit zien. Mensen die moorden en stelen omdat ze niet geloven dat er na de dood nog iets is, laat staan dat ze voor hun daden moet boeten of zelf berouw zullen hebben omdat ze in een blik kunnen overzien wat ze op hun geweten hebben. Ook hetgeen buiten hun blikveld bleef tijdens hun leven. Mensen die standaard liegen omdat toch nooit iemand er achter komt. Tot er leven na de dood is natuurlijk en iedereen een ruimer bewustzijn heeft. Ik beweer niet dat dit stellig waar is. Maar als dit nu wèl eens waar is? Dan zal het voor iedereen, ik ken geen totale heiligen in dit leven, hoewel sommigen er dicht bij komen, nog wel eens een zware patat eten kunnen zijn of alleen maar een hete aardappel. we zullen zien zei de blinde en die ziet dan ook alles net als de rest van ons. Spaaaannend!
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 17-12-2010 22:15:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DogStar: @welja

weet je toevallig ook nog hoe die film heet? klinkt namelijk wel als een boeiende film.
Niks is wat t lijkt te zijn, evenmin is het anders
Op 17-12-2010 22:34:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mammie: Leven na de dood of ervoor? Lijkt me een goed idee! En wetenschap is ook vaak geloven in een heleboel aannames. Wie was er b.v. bij de big bang? Er is er eentje die een theorie heeft en de ander onderzoekt of het niet in tegenspraak is met andere theorien.
Werkt het niet zo ongeveer? Er is veel dat gewoon niet te onderzoeken is maar wel "wetenschap" is.
En dan is er weer iets te overdenken en te bespreken óók door mensen die proberen alles te begrijpen.
Op 17-12-2010 23:06:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mammie: laatste zin gemist : en die geen wetenschapper zijn.
Op 17-12-2010 23:12:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
drumstroker: ''Is er leven na de dood?''

Als ik nageslacht heb wel ja
Jij leidt geen leven... Het leven leidt jou...
Op --0 0:05:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
drumstroker:

''Is er leven na de dood?''

Als ik nageslacht heb wel ja

Dat miste ik inderdaad ook in het artikel. Leven na de dood in de vorm van doorgegeven DNA.
Is it electrickery?
Op --0 0:08:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lindaatje: Wie kan me het volgende uitleggen.
Mijn broer Hans raakte in een coma als gevolg van een epileptische aanval door een hersentumor op kerstavond. Kerstnacht, om 2.00 uur werd zijn vriend Theo, een degelijke leraar Duits wakker en zag een visioen van een hand, daaromheen een stralenkrans en in de hand de letter "H" en hoorde "Hans is in de handen van God en het is goed." Theo, wist niet dat mijn broer op de intensive care opgenomen was en belde op Kerstdag mijn schoonzus, die vertelde dat mijn broer om 2.00 uur een ademstilstand had gehad, waarop hij was gereanimeerd. Twee maanden later is mijn broer overleden.
(bericht gewijzigd op 18-12-2010 0:35:18)
CAUTE - Behoedzaamheid
Op --0 0:33:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Philosopher:
Ron5555:

Als een man die geen enkele zintuiglijke ervaring heeft, dus zijn ogen dicht heeft, niks hoort, want al zijn functies zijn uitgeschakeld..Als deze man alles kan navertellen wat er was gezegd tijdens de operatie en zelfs heeft gezien dat een zuster zijn kunstgebit 2 kamers verder in de derde la heeft gelegd omdat hij boven zijn lichaam zweefde? overal doorheen kon kijken? Is dat en vele van zulke ervaringen niet een teken dat er zeer mogelijk meer is?
Wat voor functie zouden zulke ervaringen überhaupt evolutionair kunnen hebben? En daarbij staan de processen in de hersenen compleet stil, de man heeft zijn ogen dicht maar ziet alles van boven, wel erg kort door de bocht om dat allemaal zomaar van tafel te vegen als ''onzin''


Heel mooi en spannend verhaal, maar helaas van weinig waarde voor de wetenschap. Zoals al gezegd, Anekdotes kunnen dienen als startpunt voor verder onderzoek, maar nooit als bewijs zelf dienen.
Op --0 0:36:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Het kan nooit kwaad om in je leven goed te doen, of er nu een andere wereld is na de dood of niet.
Ik denk dat het een soort van spel is, waarvan de meeste nu niet meer weten wat de spel regels waren .
Misschien zitten er hints in de geschriften die we al duizende jaren lezen, maakt niet uit welke.

Als je dood gaat dan herinner je alles weer en mag je gaan kijken wat je goed of fout hebt gedaan, slaag je dan mag je door naar je Echte thuis, slaag je niet dan mag je een nieuwe persona uitzoeken en het weer opnieuw doen .

Hel en hemel, ik zelf denk dat de aarde de hell moet voorstellen, iedereen leid hier wel onder iets,
Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid)
Avaritia (hebzucht - gierigheid)
Luxuria (onkuisheid - lust - wellust)
Invidia (nijd - jaloezie - afgunst)
Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht)
Ira (woede - toorn - wraak - gramschap )
Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid - vadsigheid)

Alleen jijzelf kan je zelf uit die put /pit trekken.

De geslaagden kunnen er voor kiezen om bepaalde mensen te "inspireren" / "helpen" maar moeten zich wel aan bepaalde regels houden. Geen dwang(vrije wil) , mogen niet ingrijpen in aardse zaken, mogen niks vertellen over de andere wereld.

Hoe zij dat doen kan duivels of goddelijk overkomen, ligt aan de situatie, maar beide, duivels en goddelijk hebben het beste met je voor, alleen zie je het zelf (nog) niet in. Leer je langzaam dan heb je waarschijnlijk meer kans op (duivelse) situatie's waarvan je kan leren, ben je niet zo hard leers dan kan het via een wat "goddelijkere" manier door bv inspiratie en synchroniciteit.

Je ziel is de persoon die kan communiceren met de andere ziel(en), en hierdoor kan het lijken als of je in ene keer iets weet, uit het niet iets.

Ik zie het wel wanneer de tijd op is .



(bericht gewijzigd op 18-12-2010 0:45:19)
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 0:44:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Philosopher:
Ron5555:

Ben ik met je eens maar stel je komt bij en zegt voor je wat hoort van hoe of wat ''zuster u heeft mijn kunstgebit daar en daar gelegd'' Zo is dat volgens van Lommel gegaan en ik heb geen reden aan zijn verhaal te twijfelen, lijkt mij een integer man.
Dan zouden ook alle aanwezigen zuster en chirurgen liegen en dat in alle verhalen, er blijven dus genoeg feitelijk juiste BDE ervaringen over.

Met de huidige wetenschappelijke methoden is het niet keihard te bewijzen maar voor mij telt sterk dat er geen andere verklaring kan zijn voor deze ervaringen dan dat er een bewustzijn is naast de hersenen of wellicht is dit een soort astrale kopie van de hersenen, wie zal het zeggen.
Je kan niet alles volgens de methoden van de huidige wetenschap testen, die wetenschap schiet wel vaker tekort.


Helaas voor Pim had hij het verhaal van een zuster die de patiënt een week later bezocht. Dat de man wist waar zijn kunstgebid zich bevond kan meerdere veel aannemelijkere verklaringen hebben. Dat dit de theorie van van Lommel zou bewijzen is idd onzin.
Wetenschap is de meest betrouwbare bron van kennis die we tot onze beschikking hebben.
De huidige stand van de wetenschap wijst er juist op dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er iets is zoals een bewustzijn die buiten de hersenen bestaat. De onderzoeken wijzen er juist op dat deze gebeurtenissen gebeuren tewijl er nog hersenactiviteit is, er is geen reden om aan te nemen dat er zoiets bestaat als bewustzijn zonder hersenen.
Op --0 0:44:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Philosopher:
kay-nine:

Luk:

Ron5555:
...
het kan niet zo zijn dat alle mensen met deze bijzondere ervaringen liegen of niet goed zijn begrepen of wat dan ook....


Zoals "het kan niet dat miljarden gelovigen het fout hebben en god niet bestaat"?

Beste argument in jaren.
Er is trouwens een groot verschil tussen de waarneming/ervaring en wat er werkelijk is gebeurd / de oorzaak ervan. Daar is wèl wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.


Diezelfde wetenschap dacht ooit dat de aarde plat is, evenmin een argument dunkt me.


En bewees uiteindelijk weer dat de Aarde aldus niet plat was ;-)

kijk a.u.b. even dit filmpje :-)
Op --0 0:51:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Ron5555:

Ben ik met je eens maar stel je komt bij en zegt voor je wat hoort van hoe of wat ''zuster u heeft mijn kunstgebit daar en daar gelegd'' Zo is dat volgens van Lommel gegaan en ik heb geen reden aan zijn verhaal te twijfelen, lijkt mij een integer man....


Ook integere mannen kunnen foute informatie krijgen.
En (daardoor) dingen interpreteren die ze beter zouden proberen te objectiveren. Denk ik.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 0:54:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lindaatje: Een plekje in onze hersenen schijnt voorgeprogrammeerd te zijn om in God te geloven, hebben de wetenschappers ontdekt.

http://www.bbc.co.uk/science/horizon/2003/godonbrain.shtml
CAUTE - Behoedzaamheid
Op --0 0:57:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
The Philosopher:

kay-nine:
...

Diezelfde wetenschap dacht ooit dat de aarde plat is, evenmin een argument dunkt me.


En bewees uiteindelijk weer dat de Aarde aldus niet plat was ;-)



Amen.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 0:59:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
lindaatje:

Een plekje in onze hersenen schijnt voorgeprogrammeerd te zijn om in God te geloven, hebben de wetenschappers ontdekt.

http://www.bbc.co.uk/science/horizon/2003/godonbrain.shtml


Zoek op "reli-kwab". Op GW of op het internet. Het is ook gewoon electro-magnetisch te stimuleren, hebben wetenschappers ontdekt. O.a. hier meer info:

http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/4032610/hoofdstuk/4106214/
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 1:03:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Philosopher:
lindaatje:

Wie kan me het volgende uitleggen.
Mijn broer Hans raakte in een coma als gevolg van een epileptische aanval door een hersentumor op kerstavond. Kerstnacht, om 2.00 uur werd zijn vriend Theo, een degelijke leraar Duits wakker en zag een visioen van een hand, daaromheen een stralenkrans en in de hand de letter "H" en hoorde "Hans is in de handen van God en het is goed." Theo, wist niet dat mijn broer op de intensive care opgenomen was en belde op Kerstdag mijn schoonzus, die vertelde dat mijn broer om 2.00 uur een ademstilstand had gehad, waarop hij was gereanimeerd. Twee maanden later is mijn broer overleden.


Ten eerste, gecondoleerd met je broer. Triest verhaal. Bijzonder van zijn vriend Theo. Dat mensen dromen dat bepaalde mensen dood gaan in hun droom komt veel voor, dat het dan net uitkomt met de dood van je broer is 1 uit duizenden, maar bewijst helaas niet dat het een hogere bedoeling heeft of iets dergelijks. Bijzonder blijft het wel
Op --0 1:12:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lindaatje:
The Philosopher:

lindaatje:

Wie kan me het volgende uitleggen.
Mijn broer Hans raakte in een coma als gevolg van een epileptische aanval door een hersentumor op kerstavond. Kerstnacht, om 2.00 uur werd zijn vriend Theo, een degelijke leraar Duits wakker en zag een visioen van een hand, daaromheen een stralenkrans en in de hand de letter "H" en hoorde "Hans is in de handen van God en het is goed." Theo, wist niet dat mijn broer op de intensive care opgenomen was en belde op Kerstdag mijn schoonzus, die vertelde dat mijn broer om 2.00 uur een ademstilstand had gehad, waarop hij was gereanimeerd. Twee maanden later is mijn broer overleden.


Ten eerste, gecondoleerd met je broer. Triest verhaal. Bijzonder van zijn vriend Theo. Dat mensen dromen dat bepaalde mensen dood gaan in hun droom komt veel voor, dat het dan net uitkomt met de dood van je broer is 1 uit duizenden, maar bewijst helaas niet dat het een hogere bedoeling heeft of iets dergelijks. Bijzonder blijft het wel


Ik vond het tijdstip 2.00 uur heel opmerkelijk. De ademstilstand van mijn broer wat samenviel met de "droom"van Theo.
CAUTE - Behoedzaamheid
Op --0 1:27:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Philosopher:
lindaatje:

The Philosopher:

lindaatje:

Wie kan me het volgende uitleggen.
Mijn broer Hans raakte in een coma als gevolg van een epileptische aanval door een hersentumor op kerstavond. Kerstnacht, om 2.00 uur werd zijn vriend Theo, een degelijke leraar Duits wakker en zag een visioen van een hand, daaromheen een stralenkrans en in de hand de letter "H" en hoorde "Hans is in de handen van God en het is goed." Theo, wist niet dat mijn broer op de intensive care opgenomen was en belde op Kerstdag mijn schoonzus, die vertelde dat mijn broer om 2.00 uur een ademstilstand had gehad, waarop hij was gereanimeerd. Twee maanden later is mijn broer overleden.


Ten eerste, gecondoleerd met je broer. Triest verhaal. Bijzonder van zijn vriend Theo. Dat mensen dromen dat bepaalde mensen dood gaan in hun droom komt veel voor, dat het dan net uitkomt met de dood van je broer is 1 uit duizenden, maar bewijst helaas niet dat het een hogere bedoeling heeft of iets dergelijks. Bijzonder blijft het wel


Ik vond het tijdstip 2.00 uur heel opmerkelijk. De ademstilstand van mijn broer wat samenviel met de "droom"van Theo.


Helaas kunnen we niet controleren of Theo zijn visioen om 02:00 kreeg. Ik wil best geloven dat Theo een integer man is maar we weten het gewoon niet. En zoals Luk al aangaf is er baanbrekend onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld het hebben van valse herinneringen en hoe snel die kunnen ontstaan wat alleen maar meer reden is om anekdotes niet aan te nemen als bewijsmateriaal.
(bericht gewijzigd op 18-12-2010 1:39:38)
Op --0 1:38:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
moonwalker: Er is maar één antwoord mogelijk:


Before I read newspapers I was uninformed. After reading newspapers I became misinformed
Op --0 3:58:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
lindaatje:

Wie kan me het volgende uitleggen.
Mijn broer Hans raakte in een coma als gevolg van een epileptische aanval door een hersentumor op kerstavond. Kerstnacht, om 2.00 uur werd zijn vriend Theo, een degelijke leraar Duits wakker en zag een visioen van een hand, daaromheen een stralenkrans en in de hand de letter "H" en hoorde "Hans is in de handen van God en het is goed." Theo, wist niet dat mijn broer op de intensive care opgenomen was en belde op Kerstdag mijn schoonzus, die vertelde dat mijn broer om 2.00 uur een ademstilstand had gehad, waarop hij was gereanimeerd. Twee maanden later is mijn broer overleden.


Ik denk dat niemand hier wat hoeft uit te leggen Linda... Je voorbeeld spreekt voorzichzelf en is niet bedoeld voor de Wetenschap.
Maar eerder voor jouw en je naasten, je familie en de vriend(en) van je broer...
De geschiedenis staat bol van deze zogenaamde (familie)verhalen, die inhoudelijke gezien je hart raken... Iets waar de Wetenschap (jammerlijk genoeg) weinig waarde aan hecht.

Ik persoonlijk kan genieten en vrolijk worden van zulke voorbeelden en verhalen, die zijn als Parels. En zoals je misschien wel weet: dien je deze niet voor de zwijnen te werpen...
(bericht gewijzigd op 18-12-2010 6:43:16)
Ik ben ook gek... :P
Op --0 6:42:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Arnold71:

Maar even serieus, ik geloof dat energie (sterrenstof) waar wij
uit zijn opgebouwd niet verdwijnt. De dood zal onderbewust zijn,
dus we worden met een gewist geheugen weer geboren. Reïncarnatie
(in vlees gaan) Lichaam (hemd van vlees). Dat we kwa geheugen
met een schone lei beginnen, lijkt me logisch. Anders zou je je
alle ellende en leed uit vorige levens kunnen herinneren.
Je wordt in de omgeving geboren met de ouders die bij je karma
passen. Hier begin je een nieuwe reïncarnatie met nieuwe lessen.
Je geheugen uit een vorig leven is misschien gewist, je karma niet.
Dat zul je hier verder uitwerken. Levens overlappen elkaar als
twee film negatieven. Je daden uit een vorig leven werken verder
in een nieuw leven. We nemen heel wat bagage van talent, karakter,
vaardigheden en kenmerken mee. Waar komt dat dan vandaan?

De boekhouding van het universum klopt altijd.

Het is een theorie, maar ik probeer het zo te zien.


Nou, zo kijk ik er ook in grote lijnen tegenaan.
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 7:31:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
lindaatje:

Een plekje in onze hersenen schijnt voorgeprogrammeerd te zijn om in God te geloven, hebben de wetenschappers ontdekt.

http://www.bbc.co.uk/science/horizon/2003/godonbrain.shtml


Dat is ''de persoon'' in de pre-historie en anno 2010,
daarom zal een dier nooit bidden,behalve de bidsprinkhaan en de ''trouwe hond''
Dat is de missing link tussen mens en dier,die nooit gevonden wordt.
Logisch toch,hoe kan je een ''geest'' nou vinden,dat een dier niet heeft.
De mens heeft geprobeerd de ''geest'' in een aap te blazen,maar die is nu helemaal gestressed en kan geen genen meer doorgeven.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 9:49:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Luk:

The Philosopher:

kay-nine:
...

Diezelfde wetenschap dacht ooit dat de aarde plat is, evenmin een argument dunkt me.


En bewees uiteindelijk weer dat de Aarde aldus niet plat was ;-)



Amen.



Ergo, de wetenschappelijke wereld heeft niet per sé de wijsheid in pacht en is onderhevig aan veranderingen. Dat iets nu niet wetenschappelijk bewezen kan worden, houdt niet automatisch in dat het er niet is. De wetenschappelijke bewijzen van heden ten dage zijn niet heilig en kunnen door nieuwe inzichten gewijzigd of van tafel geveegd worden.

Die amen gaat dus niet op beste Luk.
Ik heb geen onderschrift.
Op --0 10:20:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
DogStar:

@welja

weet je toevallig ook nog hoe die film heet? klinkt namelijk wel als een boeiende film.


Weet ik echt niet meer. Staat me nog iets bij van Spaans of zo.En zeker 15 of 20 jaar geleden. Er is ook een film waar iedereen zo'n beetje in het wit gekleed is en in treintjes of zo naar bepaalde plaatsen wordt vervoerd waar ze verder kunnen leven. Een Amerikaanse film die uiteindelijk een beetje erg ver gezocht was. Sorry, ook daar weet ik verder niks meer van. Ik ben slecht in het onthouden van titels en datums. Interesseert me te weinig. En een wijs man zei eens; De lieve heer heeft ons de mogelijkheid gegeven papier uit te vinden zodat je niet alles in je denkhoofd hoeft te stoppen. Daarbij hebben we nu zelfs al computers om alles te onthouden. Die had ik toen nog niet natuurlijk.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op --0 11:31:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Saljoet: De wetenschap zou zich moeten richten op het verklaren van verschijnselen die wij met onze zintuigen waarnemen. Natuurlijk doet zij dat ook en zij doet dat met de handvatten die voorhanden zijn. Dat deed zij ook voordat er tijdens de Verlichting een grote evolutie in het denken plaatsvond. Tot dan had de kerk een sterke vinger in de wetenschaps-pap. Alle waarneembare verschijnselen moesten verklaard worden binnen de grenzen die de kerk had aangelegd. Het viel Copernicus en Galilei dan ook niet mee de toenmalige wetenschap ervan te overtuigen dat de aarde niet het centrum van het universum was. Oude en nieuwe wetenschap namen hetzelfde waar maar beiden hadden er een andere verklaring voor. De oude wetenschap, gesteund door de toen nog oppermachtige kerk, zette de hakken stevig in het zand en verketterde de nieuwe wetenschap. We weten nu wie gelijk heeft gekregen.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit nu weer plaatsvindt. De gangbare, of noem het 'oude', wetenschap heeft zichzelf vastgelegd in een reeks van paradigma's waarbinnen alles dat wij waarnemen moet kunnen worden verklaard. Dus ook het onverklaarbare.
Al vanaf het moment dat de mens zich van zichzelf bewust is wordt zij geconfronteerd met onverklaarbare zaken. Verreweg het meeste is inmiddels wetenschappelijk verklaard, maar zeker niet alles.
Philosopher, vraag eens aan wat vrienden en bekenden of zij ervaringen hebben gehad die onder de noemer 'paranormaal' geplaatst zouden kunnen worden, luister en probeer elke ervaring wetenschappelijk verantwoord te verklaren. Ikzelf heb dat ook gedaan en vond dat nogal verhelderend, niet alleen de hoeveelheid verhalen maar ook uit wiens mond die kwamen.
Ikzelf kan een heel lijstje met persoonlijke ervaringen opstellen waarbij je wel heel veel moeite moet doen om die onder de kop 'toeval' te plaatsen.
Op --0 11:40:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: Als alles vergaat en niet meer bestaat wat is dan het nut om het in de eerste plaats te creëren?
Op --0 14:53:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
armuth:

lindaatje:

Een plekje in onze hersenen schijnt voorgeprogrammeerd te zijn om in God te geloven, hebben de wetenschappers ontdekt.

http://www.bbc.co.uk/science/horizon/2003/godonbrain.shtml


(...)
De mens heeft geprobeerd de ''geest'' in een aap te blazen,maar die is nu helemaal gestressed en kan geen genen meer doorgeven.

Ik begrijp er helemaal niets van.
Wat bedoel je?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 15:21:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Meneer Glimlach:

armuth:

lindaatje:

Een plekje in onze hersenen schijnt voorgeprogrammeerd te zijn om in God te geloven, hebben de wetenschappers ontdekt.

http://www.bbc.co.uk/science/horizon/2003/godonbrain.shtml


(...)
De mens heeft geprobeerd de ''geest'' in een aap te blazen,maar die is nu helemaal gestressed en kan geen genen meer doorgeven.

Ik begrijp er helemaal niets van.
Wat bedoel je?



Wetenschappers hebben met apen geëxperimenteerd om het niveau
van een kind te evenaren.
Jaren later bleek deze aap helemaal gestressed te zijn.
Ik heb geen bronnen meer,dit moet je gewoon van mij geloven.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 15:28:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
kay-nine:

Luk:

The Philosopher:

kay-nine:
...

Diezelfde wetenschap dacht ooit dat de aarde plat is, evenmin een argument dunkt me.


En bewees uiteindelijk weer dat de Aarde aldus niet plat was ;-)



Amen.



Ergo, de wetenschappelijke wereld heeft niet per sé de wijsheid in pacht en is onderhevig aan veranderingen. Dat iets nu niet wetenschappelijk bewezen kan worden, houdt niet automatisch in dat het er niet is. De wetenschappelijke bewijzen van heden ten dage zijn niet heilig en kunnen door nieuwe inzichten gewijzigd of van tafel geveegd worden.

Die amen gaat dus niet op beste Luk.



Ik denk dat je het niet begrepen hebt, want je begrijpt het wel maar wil net het tegendeel van wat je zegt beweren. Raar.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 15:38:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
mika2002:

Als alles vergaat en niet meer bestaat wat is dan het nut om het in de eerste plaats te creëren?


Het is ook niet gecreëerd.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 15:39:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Luk:

mika2002:

Als alles vergaat en niet meer bestaat wat is dan het nut om het in de eerste plaats te creëren?


Het is ook niet gecreëerd.


Een wervelstorm die over een vuilnisbelt gaat en "spontaan" een Boeing747 in elkaar weet te zetten.

Een Boeing 747 is ook niet gecreeërd?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 16:03:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Het stoffelijke,het materiele vergaat i.d.d
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 16:04:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: @ Luk Verklaar je eens nader.
Op --0 16:26:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: Niets vergaat, de moleculen/atomen blijven bestaan waar het ooit van opgebouwd was.
Op --0 16:28:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
mika2002:

Niets vergaat, de moleculen/atomen blijven bestaan waar het ooit van opgebouwd was.


Flauw.
Vergaan is een proces waarbij stoffen in bestanddelen uiteenvallen. Misschien komt het synoniem 'verteren' je bekender voor?
Er verdwijnt dus niets als er wat vergaat.
No shit, Sherlock
Op --0 16:40:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
armuth:

Meneer Glimlach:

armuth:

lindaatje:

Een plekje in onze hersenen schijnt voorgeprogrammeerd te zijn om in God te geloven, hebben de wetenschappers ontdekt.

http://www.bbc.co.uk/science/horizon/2003/godonbrain.shtml


(...)
De mens heeft geprobeerd de ''geest'' in een aap te blazen,maar die is nu helemaal gestressed en kan geen genen meer doorgeven.

Ik begrijp er helemaal niets van.
Wat bedoel je?



Wetenschappers hebben met apen geëxperimenteerd om het niveau
van een kind te evenaren.
Jaren later bleek deze aap helemaal gestressed te zijn.
Ik heb geen bronnen meer,dit moet je gewoon van mij geloven.

Sorry, maar ik geloof niets zomaar. Zeker niet als het niet klopt.

Het enige experiment dat ik ken dat hier over gaat, gaat over "Donald en Gua".

De weterschapper mr. Kellogg nam de chimpansee Gua op in zijn gezin en voedde deze net zo op als zijn zoontje Donald. Na een tijdje is het experiment stopgezet, niet vanwege de chimpansee (die at inmiddels met mes en vork), maar vanwege het mensenkind Donald dat zich als chimpansee ging gedragen.



Kijk ook eens hiernaar en vraag je af hoe groot het verschil is tussen een chimpansee/gorilla en een mens op het moment dat je met ze kunt communiceren:


Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 16:58:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Kanzi lijkt het niet vervelend te vinden.
Is it electrickery?
Op --0 17:04:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Emie :

Kanzi lijkt het niet vervelend te vinden.

Ik kon zo snel de bron niet vinden, dus wilde ik het net niet posten, maar moet het toch even kwijt.
Heb een keer gelezen dat er een chimpansee was met humor. Ik denk dat het Kanzi was, maar weet dat niet zeker.
Die deed alsof ze honger had, vroeg steeds om een banaan en iedere keer als de verzorger ging zitten vroeg ze het opnieuw. Toen ze meerdere bananen had drukte ze op het knopje voor "lachen" en bleek het een grap te zijn. Ze had helemaal geen honger.

Vond met google books een tekst uit een boek over Jane Goodall over humor bij apen. Even zoeken in de tekst en je vindt het wel.
http://books.google.nl/books?id=u_nXLcJfcTEC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=kanzi+humor&source=bl&ots=fQqubtZk-C&sig=rbmv5iR57Gumx2LBpsMXWeDeies&hl=nl&ei=s9wMTfKvGpHrOYKo2ZUJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=kanzi%20humor&f=false
(bericht gewijzigd op 18-12-2010 17:14:54)
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 17:09:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Apen zijn slim,intelligent,vindingrijk en kunnen goed na-apen.
Honden kunnen ook goed ''luisteren'',zijn lief en trouw.
Ze weten ook hoe een deurknop werkt.
Dieren zijn niet dom.Dat heb ik ook nooit beweerd.
Vogels weten precies wanneer er een nestje gebouwd moet worden,
zonder allerlei trucjes( ben ik zwanger of niet).
p.s
Ik bedoelde een ander experiment van lang geleden met een aap.
Vele jaren later zag ik op t.v hoe het met diezelfde aap verging
en dat was niet zo best.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 18:33:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
armuth:

Apen zijn slim,intelligent,vindingrijk en kunnen goed na-apen.
Honden kunnen ook goed ''luisteren'',zijn lief en trouw.
Ze weten ook hoe een deurknop werkt.
Dieren zijn niet dom.Dat heb ik ook nooit beweerd.
Vogels weten precies wanneer er een nestje gebouwd moet worden,
zonder allerlei trucjes( ben ik zwanger of niet).
p.s
Ik bedoelde een ander experiment van lang geleden met een aap.
Vele jaren later zag ik op t.v hoe het met diezelfde aap verging
en dat was niet zo best.

Oké, dat zal ik dan maar aannemen van je.
In ieder geval blijkt het niet voor alle apen te gelden die zich als mens gaan gedragen, dat is het punt dat ik wilde maken.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 18:36:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 19:19:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Luk:

kay-nine:

Luk:

The Philosopher:

kay-nine:
...

Diezelfde wetenschap dacht ooit dat de aarde plat is, evenmin een argument dunkt me.


En bewees uiteindelijk weer dat de Aarde aldus niet plat was ;-)



Amen.



Ergo, de wetenschappelijke wereld heeft niet per sé de wijsheid in pacht en is onderhevig aan veranderingen. Dat iets nu niet wetenschappelijk bewezen kan worden, houdt niet automatisch in dat het er niet is. De wetenschappelijke bewijzen van heden ten dage zijn niet heilig en kunnen door nieuwe inzichten gewijzigd of van tafel geveegd worden.

Die amen gaat dus niet op beste Luk.



Ik denk dat je het niet begrepen hebt, want je begrijpt het wel maar wil net het tegendeel van wat je zegt beweren. Raar.



Hm, dit lijkt uit te gaan draaien op een welles-nietes spelletje. Een tip voor je: lees alles nog een keer, dan weet je dat ik het wel degelijk begrepen heb en dat ik niet het tegendeel heb beweerd van wat ik zeg. Mocht het uiteindelijk tóch niet duidelijk zijn, laat het me weten, dan doe ik mijn best het nogmaals uit te leggen...
Succes Luk

Ik heb geen onderschrift.
Op --0 19:21:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
armuth:

Luk:

mika2002:

Als alles vergaat en niet meer bestaat wat is dan het nut om het in de eerste plaats te creëren?


Het is ook niet gecreëerd.


Een wervelstorm die over een vuilnisbelt gaat en "spontaan" een Boeing747 in elkaar weet te zetten.

Een Boeing 747 is ook niet gecreeërd?


Hou toch eens op met dat idiote "voorbeeld" van die Boeing.
Een Boeing is voor zover ik weet geen levend/organisch/spontaan groeiend materiaal. Die vergelijking gaat gewoon niet op en wordt enkel gewaardeerd door mensen die denken dat er een schepping is. Omdat ze er waarschijnlijk geen beter argument voor hebben.
Ik vind de Boeing-uit-vuilnisbelt totaal niet terzake doende want daar gaat het niet over. Anders en beter aub.
Duidelijk genoeg?

De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 19:45:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lindaatje:
Luk:

mika2002:

Als alles vergaat en niet meer bestaat wat is dan het nut om het in de eerste plaats te creëren?


Het is ook niet gecreëerd.


Zei Spinoza
CAUTE - Behoedzaamheid
Op --0 22:23:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Wetenschappers geloven meestal in evolutie, materie dat zich aanpast aan de omstandigheden waarin het verkeerd.
Er is al gebleken dat er organisme bestaan die in een milieu kunnen overleven waarvan gedacht werd dat dat niet kon.

Dit betekend dus eigenlijk dat ALLES kan. Maar toch is hun bijbel de schei, wis en natuurkunde, en blijven ze maar vasthouden dat al die formules overal op los gelaten kunnen worden, want zij vinden dat alles uit logica bestaat.
Hierdoor kan de wetenschapper dus nooit iets ontdekken wat niet voldoet aan zijn bijbel, en zullen we op een veel langzamere manier ontwikkelen.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen, en dat zijn dan ook meteen de wetenschappers die hun tijd ver vooruit waren , Tesla bijvoorbeeld.
Toen der tijd waren ze nog niet zo ver met de kwantum theorie en toch kon hij toen al uit het niets stroom opwekken, hij was volgens velen ook "geestes ziek" omdat hij zijn uitvindingen in detail kon visualiseren en in elkaar kon zetten + hij prate graag tegen zichzelf en duiven .

Hoe kwam hij aan zijn informatie? Hij zij dat het in hem opkwam via beelden, stemmen die hij hoorde.
Gek of niet, hij heeft met zijn zogenaamde krankzinnigheid wel een hele hoop nuttige patenten op zijn naam staan, die ook goed misbruikt worden door de Amerikanen (dat is dan weer het gevaar van onze wetenschap).
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 0:18:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine: Mooi gezegd @wdawn maar toch een kanttekening mijnerzijds:

Ik hoop dat de menselijke ontwikkeling niet afhankelijk is van de wetenschap. Die is toch veelal technologisch en als de techniek het af laat weten is het misschien wel game over.
Ik heb geen onderschrift.
Op --0 0:44:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
lindaatje:

Luk:

mika2002:

Als alles vergaat en niet meer bestaat wat is dan het nut om het in de eerste plaats te creëren?


Het is ook niet gecreëerd.


Zei Spinoza


We zijn door processen van oorzaak en gevolg over miljarden jaren voortgekomen uit stof van sterren en via een lange evolutie is ons huidige organisme ontstaan. Dat zal een tijd leven en dan weer vergaan tot dat sterrenstof.
Zo'n causaal gebeuren geeft geen aanleiding tot een hogere zin, maar dat is niet nodig: planten en dieren ondergaan dezelfde processen, zonder behoefte aan een zin.

Zei prof Etienne Vermeersch.

http://www.etiennevermeersch.be/artikels/wijsbegeerte-ethiek/divers/spinoza-de-eerste-waarlijk-verlichte-mens
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 2:06:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: Ik neem aan dat iedereen het prettig zou vinden als er na de dood iets is wat je tevreden zou stemmen.
Op --0 10:28:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mika2002: @ pieter Uw benadering is ook aardig flauw te noemen
Op --0 10:32:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Luk:

lindaatje:

Luk:

mika2002:

Als alles vergaat en niet meer bestaat wat is dan het nut om het in de eerste plaats te creëren?


Het is ook niet gecreëerd.


Zei Spinoza


We zijn door processen van oorzaak en gevolg over miljarden jaren voortgekomen uit stof van sterren en via een lange evolutie is ons huidige organisme ontstaan. Dat zal een tijd leven en dan weer vergaan tot dat sterrenstof.
Zo'n causaal gebeuren geeft geen aanleiding tot een hogere zin, maar dat is niet nodig: planten en dieren ondergaan dezelfde processen, zonder behoefte aan een zin.

Zei prof Etienne Vermeersch.

http://www.etiennevermeersch.be/artikels/wijsbegeerte-ethiek/divers/spinoza-de-eerste-waarlijk-verlichte-mens


Dit is pas een duidelijk,uitvoerig en wetenschappelijk voorbeeld hoe een eenvoudige primitieve levensvorm op een dag door wetenschappers in een lab geproduceerd kan worden
Kiem van een grassprietje?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 11:19:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Saljoet: @wdawn,
Het verbaast me dat als het om vooruitstrevende wetenschappers gaat dat Tesla wel heel vaak genoemd wordt. Die is al een tijdje dood en er zweven heel wat onbewezen zweverige mythe's rond zijn persoon. Er zijn ook bijzondere wetenschappers die nog steeds onder ons zijn. Misschien wordt het tijd om die eens wat meer aandacht te geven: Rupert Sheldrake, Ervin Laszlo, Fitjof Capra en nog wel een paar waar ik nu even niet opkom. Misschien zit hier een Copernicus of Galilei van deze tijd tussen.
Op --0 0:24:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stef: Ongelooflijk veel reacties ?!!! Een pak niet serieus weliswaar, junk als het ware...

De hele kwestie "leven na de dood?" is te herleiden tot de vraagstelling of er naast de materie ook nog iets anders bestaat. Grosso modo heb je 2 groepen mensen met elk hun stelling (of geloof):

1. er is enkel materie, niets anders dan materie
2. naast materie is er nog iets anders, de geesteswereld of hoe je het ook wil noemen.

Die mensen uit de eerste groep zijn stellig overtuigd van hun gelijk en zweren dat er nog altijd geen bewijs is van "iets anders", en poneren er nonchalant bij: omdat er ook niets anders is, tiens. Ze vergeten daarbij wel eventjes dat de stelling dat er alleen materie is evenmin bewezen is.
Geen van beide stellingen is bewezen en het valt te vrezen dat er ook voor geen van beide een bewijs mogelijk is. We kunnen er eeuwig over discussieren, maar zullen het wellicht nooit te weten komen.

En dat, beste vrienden, is de basisregel van het agnosticisme; meer dan 2000 jaar oud.
Op --0 0:30:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
stef:

Ongelooflijk veel reacties ?!!! Een pak niet serieus weliswaar, junk als het ware...

De hele kwestie "leven na de dood?" is te herleiden tot de vraagstelling of er naast de materie ook nog iets anders bestaat. Grosso modo heb je 2 groepen mensen met elk hun stelling (of geloof):

1. er is enkel materie, niets anders dan materie
2. naast materie is er nog iets anders, de geesteswereld of hoe je het ook wil noemen.

Die mensen uit de eerste groep zijn stellig overtuigd van hun gelijk en zweren dat er nog altijd geen bewijs is van "iets anders", en poneren er nonchalant bij: omdat er ook niets anders is, tiens. Ze vergeten daarbij wel eventjes dat de stelling dat er alleen materie is evenmin bewezen is.
Geen van beide stellingen is bewezen en het valt te vrezen dat er ook voor geen van beide een bewijs mogelijk is. We kunnen er eeuwig over discussieren, maar zullen het wellicht nooit te weten komen.

En dat, beste vrienden, is de basisregel van het agnosticisme; meer dan 2000 jaar oud.


i.d.d indien
Kiem,ziel,geest,wonderen,onzichtbare niet ''gelooft'' kan worden
blijft dit een eeuwige discussie.
Maar het ''gevolg'' cq de snelle ontwikkeling is wetenschap.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 0:42:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Saljoet:
stef:

Ongelooflijk veel reacties ?!!! Een pak niet serieus weliswaar, junk als het ware...

De hele kwestie "leven na de dood?" is te herleiden tot de vraagstelling of er naast de materie ook nog iets anders bestaat. Grosso modo heb je 2 groepen mensen met elk hun stelling (of geloof):

1. er is enkel materie, niets anders dan materie
2. naast materie is er nog iets anders, de geesteswereld of hoe je het ook wil noemen.

Die mensen uit de eerste groep zijn stellig overtuigd van hun gelijk en zweren dat er nog altijd geen bewijs is van "iets anders", en poneren er nonchalant bij: omdat er ook niets anders is, tiens. Ze vergeten daarbij wel eventjes dat de stelling dat er alleen materie is evenmin bewezen is.
Geen van beide stellingen is bewezen en het valt te vrezen dat er ook voor geen van beide een bewijs mogelijk is. We kunnen er eeuwig over discussieren, maar zullen het wellicht nooit te weten komen.

En dat, beste vrienden, is de basisregel van het agnosticisme; meer dan 2000 jaar oud.


Volgens mij zijn we inmiddels al zover dat wat wij als materie zien eigenlijk niet bestaat. Het kleinste deeltje dat we nog als materie kunnen waarnemen is het atoom. Nu we binnen dat atoom aan het struinen zijn blijkt dit toch voornamelijk uit ruimte te bestaan en de deeltjes die daar te vinden zijn lijken energiepakketjes (als ik dat goed begrepen heb). Hier blijken ook een paar natuurwetten niet op te gaan. Dus stelling 1 is ernstig aan het wankelen geraakt. Niet leuk natuurlijk want dan staan we wellicht voor een dramatische aanpassing van een aantal fundamentele wetenschappelijke paradigma's.
Op --0 0:55:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Saljoet:

stef:

Ongelooflijk veel reacties ?!!! Een pak niet serieus weliswaar, junk als het ware...

De hele kwestie "leven na de dood?" is te herleiden tot de vraagstelling of er naast de materie ook nog iets anders bestaat. Grosso modo heb je 2 groepen mensen met elk hun stelling (of geloof):

1. er is enkel materie, niets anders dan materie
2. naast materie is er nog iets anders, de geesteswereld of hoe je het ook wil noemen.

Die mensen uit de eerste groep zijn stellig overtuigd van hun gelijk en zweren dat er nog altijd geen bewijs is van "iets anders", en poneren er nonchalant bij: omdat er ook niets anders is, tiens. Ze vergeten daarbij wel eventjes dat de stelling dat er alleen materie is evenmin bewezen is.
Geen van beide stellingen is bewezen en het valt te vrezen dat er ook voor geen van beide een bewijs mogelijk is. We kunnen er eeuwig over discussieren, maar zullen het wellicht nooit te weten komen.

En dat, beste vrienden, is de basisregel van het agnosticisme; meer dan 2000 jaar oud.


Volgens mij zijn we inmiddels al zover dat wat wij als materie zien eigenlijk niet bestaat. Het kleinste deeltje dat we nog als materie kunnen waarnemen is het atoom. Nu we binnen dat atoom aan het struinen zijn blijkt dit toch voornamelijk uit ruimte te bestaan en de deeltjes die daar te vinden zijn lijken energiepakketjes (als ik dat goed begrepen heb). Hier blijken ook een paar natuurwetten niet op te gaan. Dus stelling 1 is ernstig aan het wankelen geraakt. Niet leuk natuurlijk want dan staan we wellicht voor een dramatische aanpassing van een aantal fundamentele wetenschappelijke paradigma's.



De atoom ook een universum op zich?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 13:15:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
armuth:

i.d.d indien
Kiem,ziel,geest,wonderen,onzichtbare niet ''gelooft'' kan worden
blijft dit een eeuwige discussie.
Maar het ''gevolg'' cq de snelle ontwikkeling is wetenschap.

*Vertrekt oogspier*
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 13:18:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Saljoet:
armuth:

Saljoet:

stef:

Ongelooflijk veel reacties ?!!! Een pak niet serieus weliswaar, junk als het ware...

De hele kwestie "leven na de dood?" is te herleiden tot de vraagstelling of er naast de materie ook nog iets anders bestaat. Grosso modo heb je 2 groepen mensen met elk hun stelling (of geloof):

1. er is enkel materie, niets anders dan materie
2. naast materie is er nog iets anders, de geesteswereld of hoe je het ook wil noemen.

Die mensen uit de eerste groep zijn stellig overtuigd van hun gelijk en zweren dat er nog altijd geen bewijs is van "iets anders", en poneren er nonchalant bij: omdat er ook niets anders is, tiens. Ze vergeten daarbij wel eventjes dat de stelling dat er alleen materie is evenmin bewezen is.
Geen van beide stellingen is bewezen en het valt te vrezen dat er ook voor geen van beide een bewijs mogelijk is. We kunnen er eeuwig over discussieren, maar zullen het wellicht nooit te weten komen.

En dat, beste vrienden, is de basisregel van het agnosticisme; meer dan 2000 jaar oud.


Volgens mij zijn we inmiddels al zover dat wat wij als materie zien eigenlijk niet bestaat. Het kleinste deeltje dat we nog als materie kunnen waarnemen is het atoom. Nu we binnen dat atoom aan het struinen zijn blijkt dit toch voornamelijk uit ruimte te bestaan en de deeltjes die daar te vinden zijn lijken energiepakketjes (als ik dat goed begrepen heb). Hier blijken ook een paar natuurwetten niet op te gaan. Dus stelling 1 is ernstig aan het wankelen geraakt. Niet leuk natuurlijk want dan staan we wellicht voor een dramatische aanpassing van een aantal fundamentele wetenschappelijke paradigma's.



De atoom ook een universum op zich?

Zou zo maar kunnen. Ik kan mij voorstellen dat de kernfysicus die steeds verder het kleine inkijkt op een zeker moment de astronoom ziet die naar het steeds grotere kijkt. De cirkel sluit zich: microkosmos blijkt macrokosmos.
Op --0 13:42:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Saljoet:

armuth:

De atoom ook een universum op zich?

Zou zo maar kunnen. Ik kan mij voorstellen dat de kernfysicus die steeds verder het kleine inkijkt op een zeker moment de astronoom ziet die naar het steeds grotere kijkt. De cirkel sluit zich: microkosmos blijkt macrokosmos.


Hm, een astronoom en zijn telescoop, beide kleiner dan een atoom.
Interessant. Waaruit bestaan zij dan?
(bericht gewijzigd op 19-12-2010 13:48:06)
No shit, Sherlock
Op --0 13:46:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Saljoet:
Pieter:

Saljoet:

armuth:

De atoom ook een universum op zich?

Zou zo maar kunnen. Ik kan mij voorstellen dat de kernfysicus die steeds verder het kleine inkijkt op een zeker moment de astronoom ziet die naar het steeds grotere kijkt. De cirkel sluit zich: microkosmos blijkt macrokosmos.


Hm, een astronoom en zijn telescoop, beide kleiner dan een atoom.
Interessant. Waaruit bestaan zij dan?

Uit universums... of atomen, tis maar vanuit welk standpunt je kijkt.
Op --0 13:58:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Saljoet:

Pieter:

Saljoet:

armuth:

De atoom ook een universum op zich?

Zou zo maar kunnen. Ik kan mij voorstellen dat de kernfysicus die steeds verder het kleine inkijkt op een zeker moment de astronoom ziet die naar het steeds grotere kijkt. De cirkel sluit zich: microkosmos blijkt macrokosmos.


Hm, een astronoom en zijn telescoop, beide kleiner dan een atoom.
Interessant. Waaruit bestaan zij dan?

Uit universums... of atomen, tis maar vanuit welk standpunt je kijkt.


Doet me denken aan een druppel slootwater.
Zit ook ''niets'' in,
totdat de elektonenmicroscoop om de hoek komt kijken .
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 16:42:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Je bent na mijn mening pas een uitvinder als je iets ontwikkeld dat nog niet gekend is, de meeste ontwikkelingen zijn gebaseerd op bestaande principes / wetten, een persoon als tesla had zijn eigen visie op zaken. Een hele hoop uitvindingen van tesla kunnen inderdaad mythe zijn, maar een hele hoop kun je ook zo opzoeken in het patenten register van amerika, kun je via de site zo zoeken.

Ik bedoel hiermee dat we meer bezig zijn met het herhalen en verbeteren van gekende methodes en formules, terwijl we eigenlijk juist onze aandacht moeten richten op het gene wat we nog niet kennen en onmogelijk achten.

En tuurlijk hoort wetenschap niet op de eerste plek te staan, kijk maar hoeveel gezeik wij hebben met uitvindingen, alleen omdat we het misbruiken inplaats van het te gebruiken om ons de kans te geven om als persoon te ontwikkelen.
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 18:24:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Meneer Glimlach:

armuth:

i.d.d indien
Kiem,ziel,geest,wonderen,onzichtbare niet ''gelooft'' kan worden
blijft dit een eeuwige discussie.
Maar het ''gevolg'' cq de snelle ontwikkeling is wetenschap.

*Vertrekt oogspier*

Snelle ontwikkeling = wetenschap?
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op --0 0:49:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
welja:

Meneer Glimlach:

armuth:

i.d.d indien
Kiem,ziel,geest,wonderen,onzichtbare niet ''gelooft'' kan worden
blijft dit een eeuwige discussie.
Maar het ''gevolg'' cq de snelle ontwikkeling is wetenschap.

*Vertrekt oogspier*

Snelle ontwikkeling = wetenschap?

Evolutie-theorie /snelle-ontwikkeling is wetenschap.

Je kan het zo voorstellen:scheppings-dag als domino-dag
(Scholen,verenigingen enz zijn misschien m….bezig om
stenen/genen aan te maken en te sorteren ,Abiogenese of Biogenese)

Op scheppings-dag/domino-dag worden de eerste stenen aangeraakt.
(ontstaan cq oorsprong v/h leven),
daarna het continu laten vallen van de volgende stenen.(doorgeven van genen ,evolutie-theorie cq snelle-ontwikkeling v/h leven)

Stenen mogen daarna niet meer worden aangeraakt,dat is FRAUDE/LEUGEN
Jammer ,maar zo zijn de spelregels, we spreken dan van uitsterven,finito v/d aardbodem verdwenen.(fossiel)
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 9:14:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
armuth:

welja:

Meneer Glimlach:

armuth:

i.d.d indien
Kiem,ziel,geest,wonderen,onzichtbare niet ''gelooft'' kan worden
blijft dit een eeuwige discussie.
Maar het ''gevolg'' cq de snelle ontwikkeling is wetenschap.

*Vertrekt oogspier*

Snelle ontwikkeling = wetenschap?

Evolutie-theorie /snelle-ontwikkeling is wetenschap.

Je kan het zo voorstellen:scheppings-dag als domino-dag
(Scholen,verenigingen enz zijn misschien m….bezig om
stenen/genen aan te maken en te sorteren ,Abiogenese of Biogenese)

Op scheppings-dag/domino-dag worden de eerste stenen aangeraakt.
(ontstaan cq oorsprong v/h leven),
daarna het continu laten vallen van de volgende stenen.(doorgeven van genen ,evolutie-theorie cq snelle-ontwikkeling v/h leven)

Stenen mogen daarna niet meer worden aangeraakt,dat is FRAUDE/LEUGEN
Jammer ,maar zo zijn de spelregels, we spreken dan van uitsterven,finito v/d aardbodem verdwenen.(fossiel)


Ik stel het me zo voor: Alles gaat zo verrekte snel dat we het als gewoon mens niet meer kunnen volgen. De wetenschap stelt iets en wij moeten dat maar aannemen. Heb je net iets begrepen, blijkt het net weer iets anders te zijn. Daarom mijn vraagteken. Snelle ontwikkeling=risico op fouten. Dat is volgens mij wel waar. Ik kan niet alles wetenschap noemen wat onderzoek doet omdat het woord wetenschap, weten bevat. En zeker weten doet de wetenschap zelden iets al proberen ze ons wijs te maken van wel.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op --0 10:40:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stef:
Saljoet:

stef:

...
2 groepen mensen met elk hun stelling (of geloof):

1. er is enkel materie, niets anders dan materie
2. naast materie is er nog iets anders, de geesteswereld of hoe je het ook wil noemen.
...

Volgens mij zijn we inmiddels al zover dat wat wij als materie zien eigenlijk niet bestaat. Het kleinste deeltje dat we nog als materie kunnen waarnemen is het atoom. Nu we binnen dat atoom aan het struinen zijn blijkt dit toch voornamelijk uit ruimte te bestaan en de deeltjes die daar te vinden zijn lijken energiepakketjes (als ik dat goed begrepen heb). Hier blijken ook een paar natuurwetten niet op te gaan. Dus stelling 1 is ernstig aan het wankelen geraakt...

Voorlopig blijft het Standaardmodel van de deeltjesfysica (hier horend bij stelling 1) overeind. Veel vragen blijven onbeantwoord. Dat wel. Maar zolang het Standaardmodel juiste voorspellingen kan doen en door experimenten bevestigd wordt, zolang blijft het gehanteerd worden, en blijft het een bewijs voor onze stelling 1.
Maar experimenten met deeltjesversnellers leveren wel de gekste resultaten. Bijvoorbeeld zijn er deeltjes die in en uit de werkelijkheid lijken te springen. Het ene moment zijn ze er het andere moment niet meer. Een sluitende verklaring is daar niet voor. Misschien is alles voortdurend in en uit de werkelijkheid aan het springen, zoals Nassim Haramein het voorstelt. Op het moment dat je er niet bent, ben je dan dood; en telkens je terugkomt, wordt je dan opnieuw geboren. Waar ga je naartoe als je er niet meer bent. Dat in en uit de werkelijkheid springen prikkelt alvast de fantasie, zoals je kan zien.

Mocht men ooit moeten afstappen van het Standaardmodel, misschien komt er dan plaats vrij voor iets buiten de materie, wat dat in en uit springen lijkt te suggereren. Maar misschien wordt er helemaal niet in en uit gesprongen, zien we dat nu gewoon nog verkeerd...
Op --0 17:33:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
moonwalker:

Er is maar één antwoord mogelijk:




Dit zegt alles...

Cannot kill the Battery!!!
Op --0 1:01:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Abiogenese: ontstaan van leven waar voorheen geen leven was.
Biogenese: ontstaan van leven uit voorgaand leven.

Dus eerst heb je abiogenese, daarna biogenese
( evolutie, wording der soorten).

Mijn vraag is nu:
voorgaand leven>planten,dieren en personen
Dus toch naast elkaar?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 8:47:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
armuth:

Abiogenese: ontstaan van leven waar voorheen geen leven was.
Biogenese: ontstaan van leven uit voorgaand leven.

Dus eerst heb je abiogenese, daarna biogenese
( evolutie, wording der soorten).

Mijn vraag is nu:
voorgaand leven>planten,dieren en personen
Dus toch naast elkaar?

Zodra je begrijpelijke vragen formuleert, wil ik daar best op antwoorden.
Is it electrickery?
Op --0 9:24:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Emie :

armuth:

Abiogenese: ontstaan van leven waar voorheen geen leven was.
Biogenese: ontstaan van leven uit voorgaand leven.

Dus eerst heb je abiogenese, daarna biogenese
( evolutie, wording der soorten).

Mijn vraag is nu:
voorgaand leven>planten,dieren en personen
Dus toch naast elkaar?

Zodra je begrijpelijke vragen formuleert, wil ik daar best op antwoorden.


Biogenese: ontstaan van leven uit voorgaand leven.
Ik begrijp niet wat de evolutie-bioloog bedoelt met
ontstaan van leven uit voorgaand leven.
Voorgaand leven is dat planten,dieren en personen?

Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 10:37:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
armuth:
Ik begrijp niet wat de evolutie-bioloog bedoelt met
ontstaan van leven uit voorgaand leven.

Daarmee wordt bedoeld dat levensvormen evolueren, zich aanpassen en ontwikkelen. Je bent toch niet onbekend met de evolutietheorie? Een bacterie die muteert tot een andere soort: leven uit voorgaand leven.
Is it electrickery?
Op --0 10:48:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Bedankt.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 10:54:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: De bacterie is toch niet zo primitief als werd gedacht.
De bacterie is dus de ''grootste'' i.p.v
de ''kleinste '' wetenschapsprobleem.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 11:30:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
armuth:

De bacterie is toch niet zo primitief als werd gedacht.
De bacterie is dus de ''grootste'' i.p.v
de ''kleinste '' wetenschapsprobleem.

Kan me nog een artikel op GW herinneren dat de mens grote delen dna heeft van verschillende bacterieën.

Gevonden: http://www.grenswetenschap.nl/nieuws/Minder-dan-1-procent-van-ons-genetisch-materiaal-is-van-menselijke-aard/
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op --0 13:06:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
armuth:

De bacterie is toch niet zo primitief als werd gedacht.
De bacterie is dus de ''grootste'' i.p.v
de ''kleinste '' wetenschapsprobleem.

Ik vind de term 'primitieve levensvorm' ook niet juist.
Is it electrickery?
Op --0 13:24:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Emie :

armuth:

De bacterie is toch niet zo primitief als werd gedacht.
De bacterie is dus de ''grootste'' i.p.v
de ''kleinste '' wetenschapsprobleem.

Ik vind de term 'primitieve levensvorm' ook niet juist.


Dat dacht ik ook.

m.a.w een bacterie muteert tot 2010 in alle andere soorten planten,dieren en personen

maar de bacterie zelf,overleeft alle aanpassingen.

wauw,dat kan je toch niet primitief noemen?

Ik ben het met jou eens,het blijft moeilijk.

ik vind de term 'primitieve levensvorm' ook niet juist.
Bedankt voor je uitleg.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 14:55:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Klein verschil in interpretatie hier, Armuth. Kleintje maar
Maar geeft niet, het is leuk om het eens eens te zijn.
Is it electrickery?
Op --0 16:28:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stef: Wat te denken van zaden die tot 100 jaar in de barre gronden kunnen 'rusten', om dan plots als de omstandigheden goed zijn, tot leven te komen en tot plant uit te groeien. Dat zaad dat 'rust' in barre grond lijkt wel dood. Er is niets in dat zaad dat wijst op in leven zijn. En toch komt er in de juiste omstandigheden leven uit.
Biogenese, abiogenese, leven, dood... waar ligt de grens? Of is er geen grens?
Leven en dood worden doorgaans beschouwd als elkaars tegengestelden. Als dat zo is, dan kan er alvast letterlijk geen leven na de dood zijn?
Op --0 18:37:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
stef:

Wat te denken van zaden die tot 100 jaar in de barre gronden kunnen 'rusten', om dan plots als de omstandigheden goed zijn, tot leven te komen en tot plant uit te groeien. Dat zaad dat 'rust' in barre grond lijkt wel dood. Er is niets in dat zaad dat wijst op in leven zijn. En toch komt er in de juiste omstandigheden leven uit.
Biogenese, abiogenese, leven, dood... waar ligt de grens? Of is er geen grens?
Leven en dood worden doorgaans beschouwd als elkaars tegengestelden. Als dat zo is, dan kan er alvast letterlijk geen leven na de dood zijn?

Er is niets in dat ''zaadje'' dat wijst op leven.
Wat versta je onder leven?
Iets tastbaar en zichtbaar?
Of iets onzichtbaar zoals kiem,ziel of ''de persoon''
Misschien groeien,ontwikkelen of iets eeuwigs ?
Abiogenese → biogenese → Abiogenese → biogenese
enz
ONTSTAAN van soorten,dat is evolutie,
wetenschappelijk beschouwd niet elkaars tegengestelden.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 19:50:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stef:
armuth:

stef:

... Er is niets in dat zaad dat wijst op in leven zijn. En toch komt er in de juiste omstandigheden leven uit...

Er is niets in dat ''zaadje'' dat wijst op leven.
Wat versta je onder leven?
...


Hier vraag je naar de definitie van leven. Dat is net zo'n vraag als " is er leven na de dood"... Boeien en je kan er ook veel over vertellen, maar je komt er niet uit. Wetenschappers niet, gelovigen niet, ongelovigen niet... Zelfs al wordt er al eeuwen over gefilosofeerd en wordt het bestudeerd (http://nl.wikipedia.org/wiki/Leven).
Dan toch één mysterie dat (voorlopig toch) overeind blijft.
Op --0 13:29:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
stef:

armuth:

stef:

... Er is niets in dat zaad dat wijst op in leven zijn. En toch komt er in de juiste omstandigheden leven uit...

Er is niets in dat ''zaadje'' dat wijst op leven.
Wat versta je onder leven?
...


Hier vraag je naar de definitie van leven. Dat is net zo'n vraag als " is er leven na de dood"... Boeien en je kan er ook veel over vertellen, maar je komt er niet uit. Wetenschappers niet, gelovigen niet, ongelovigen niet... Zelfs al wordt er al eeuwen over gefilosofeerd en wordt het bestudeerd (http://nl.wikipedia.org/wiki/Leven).
Dan toch één mysterie dat (voorlopig toch) overeind blijft.


Bedankt mevrouw of meneer?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 13:41:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: Interessante kwestie.
Je zou leven kunnen definiëren als de "vergankelijke staat van zijn waarin het mogelijk is om zich te reproduceren".

Deze definitie is niet perfect, want: wat versta je onder "reproduceren"(denk aan een virus) en wat is "vergankelijk"?
Daarnaast zullen er ongetwijfeld facetten zijn die hier niet in zitten, maar wel bij de definitie horen.

Van een steen vindt men dat deze dood noch levend is, een steen valt in de categorie "levenloos". Maar in die categorie kan je ook een stuk "DNA" plaatsen, of om het even welk celonderdeel.
Op meta-niveau bekeken zie je dat DNA in combinatie met op zich andere levenloze elementen wel degelijk een levend organisme kan vormen.

En die steen dan? Los gezien leeft deze niet, maar in het geheel bezien is de steen zelf wel vergankelijk (erosie/verwering) en ergens ooit ontstaan (magma), dus ge(re)produceerd. Zou je dan de aarde als geheel (inclusief dampkring/weersysteem en binnenste van de aarde) ook niet als een soort "levend organisme" kunnen zien? (Gaya)

Als verweer valt er te zeggen dat de steen zichzelf niet reproduceert, maar dat doet een streng DNA ook niet.

Interessante kost.


(bericht gewijzigd op 23-12-2010 13:49:39)
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 13:48:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Een steen is niet levenloos materiaal,maar dood materiaal.
Een mens is niet dood materiaal,maar levenloos persoon.
Wat wordt met ''loos'' dan bedoeld?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 14:12:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Hm , armuthloos. Es effe denken...
No shit, Sherlock
Op --0 15:44:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Armuth, de bijvoeglijke uitgang 'loos' betekent dat iets het genoemde niet heeft of bevat.
'Levenloos' is dus 'zonder leven'.
Een levenloos persoon is dus zonder leven. Dus die is dood, gaat nooit uit of heeft geen hobby's.
(bericht gewijzigd op 23-12-2010 15:48:00)
No shit, Sherlock
Op --0 15:47:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Dus die is dood, gaat nooit uit of heeft geen hobby's.
Of die weet zijn tijd aan nuttigere dingen te besteden
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 16:44:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
wdawn:

Dus die is dood, gaat nooit uit of heeft geen hobby's.
Of die weet zijn tijd aan nuttigere dingen te besteden


Jij begrijpt mij.
High five
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 20:55:30 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Levenloos=zonder geest
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 21:01:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
armuth:


Een steen is niet levenloos materiaal,maar dood materiaal.
Een mens is niet dood materiaal,maar levenloos persoon.
Wat wordt met ''loos'' dan bedoeld?


armuth:

Levenloos=zonder geest


Een steen dood noemen = zonder verstand
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 21:25:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
freddie-v-ierse: Ten eerste zijn leven en dood twee zijden die elkaar per defenitie uitsluiten, er bestaat geen toestand die men kan beschrijven als een levende dode of een dode levende.

Ten tweede is er het primaire uitgangspunt van materie
"niets onreels kan bestaan."
Materie kan alleen bestaan als het volume, massa of puls heeft.
Hersenen zijn stoffelijk zoals dit ook voor het hart geld, de ziel en geest worden veronderstelt onstoffelijk tezijn, dus zonder massa, volume of puls.
Omdat zulks een toestand niet kan bestaan is het onreel om uit te gaan van "onstoffelijkheid als zijnde een toestand van materie."
Praktisch moet men zich de vraag stellen waar deze "onstoffelijkheid" zich mag bevinden in het stoffelijke brein, juist het is onmeetbaar en wel doordat het geen massa, volume of puls kent.
Een volgend praktisch probleem tekent zich af bij de vraag of een ziel, geest persoonsgebonden is, zou men hierop ja antwoorden moet men verklaren waar de nieuwe zielen, geesten vandaan komen immers er komen steeds meer mensen bij.
Ook dient men zich af te vragen hoe een ziel of geest zich weer nestelt in een nieuw lichaam, het lichaam herkent waar het in weer keert.
Wat er zou gebeuren als de wereldbevolking zou dalen, waar blijven dan de zielen en geesten die ineens zonder lichaam blijken tezijn.
En wat is het uiteindelijke eindoel van deze werkwijze, aan de natuurwetten gespiegeld.
Dat wat voor het bestaan van geest en ziel pleit is wetmatig onmogelijk, "volgens de huidige wetenschappelijk criteria," dat wat tegen pleit is pure rationele logika die onderbouwt wordt door de kennis van huidige wetmatigheden. Het laatste plaats de mens niet als centrum van het universum, met andere woorden het universum is er niet om de mens te dienen maar de mens is slechts een onderdeel van het universum.
Op --0 7:28:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Dier en mens
Wat is het verschil dan,de missing link?
Helemaal NIETS.
De ''persoon'' is nl niets en dat is al sinds het begin onze oer oer oer
voorouders de neanderlander,die niet uitgestorven kunnen zijn.
Altijd geweest ''persoon'' iet toetsbaar,niet controleerbaar en onwetenschappelijk.
Dus UITERLIJK speelt helemaal geen rol,niet essentieel
Waarom is de wetenschap zo hardleers?
Wat wil de wetenschap eigenlijk bewijzen?
Bewijzen dat de ''geest'' wel of niet bestaat?
Dat is toch een hopeloze zaak.Dat blijft eeuwig een GELOOF
Geestelijke pijn bestaat ook niet,ook niet te bewijzen.
Fysieke pijn is te bewijzen,dat heeft een pijngrens van 10.
Alles wat leeft heeft een ''ziel'',maar alleen de mens heeft een geest.
Leven is eeuwig.

Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 8:54:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Dat wat voor het bestaan van geest en ziel pleit is wetmatig onmogelijk, "volgens de huidige wetenschappelijk criteria,"

Dat geldt ook voor Abiogenese.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 8:58:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joep:
armuth:

Dat wat voor het bestaan van geest en ziel pleit is wetmatig onmogelijk, "volgens de huidige wetenschappelijk criteria,"

Dat geldt ook voor Abiogenese.


Wat een flauwekul. Bestaat er geen geest? Van wie komt voorgaande post dan vandaan? Van een machine?

p.s. 'geestelijke pijn bestaat ook niet' niet bewezen, ?
tjongejonge, bij wie ben jij in de leer geweest?
Dat bewustzijn bestaat valt ook niet te bewijzen,
neurologen meten alleen hersenactiviteit,
en in de hersenen vindt niemand bewustzijn.
Bestaat het daarom ook niet?


(bericht gewijzigd op 7-1-2011 9:20:49)
Op --0 9:16:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Joep:

armuth:

Dat wat voor het bestaan van geest en ziel pleit is wetmatig onmogelijk, "volgens de huidige wetenschappelijk criteria,"

Dat geldt ook voor Abiogenese.


Wat een flauwekul. Bestaat er geen geest? Van wie komt voorgaande post dan vandaan? Van een machine?

p.s. 'geestelijke pijn bestaat ook niet' niet bewezen, ?
tjongejonge, bij wie ben jij in de leer geweest?
Dat bewustzijn bestaat valt ook niet te bewijzen,
neurologen meten alleen hersenactiviteit,
en in de hersenen vindt niemand bewustzijn.
Bestaat het daarom ook niet?

Probeer dat maar de heren wijs te maken.
Ik geloof in de ''geest''
Zo heeft God ons geschapen,naar Zijn Beeld.
Ik ben Christen en geloof Jezus
Mij mogen de heren ,
beledigen,haten en bespotten,maar niet mijn God,
zoals gematigde Christenen dat doen.(bron R Dawkins)
Gematigde christenen beledigen God,
maar de heren geloven Jezus toch niet ?
Moslims haten Christenen,omdat die hun god beledigen.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 0:21:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: p.s
Voor gematigde Moslims heb ik meer waardering,
dan voor gematigde Christenen,dat wel,
maar ik haat gematigde Christenen niet.
Ik haat niemand , alleen de zonde.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 0:30:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper:
kay-nine:


Diezelfde wetenschap dacht ooit dat de aarde plat is, evenmin een argument dunkt me.



Waar haal je het toch vandaan?!

Het is veel dichter bij de waarheid als je zegt: er zijn hele hordes mensen geweest (en misschien zijn ze er nog wel) die dachten dat de aarde plat was, maar zodra we iets gingen doen dat een beetje op wetenschap ging lijken, kwamen we erachter dat het een bol is en berekenden we de straal en omvang ervan.
De relevante wetenschappen (neuro-, bio-, en psychologie, enzo) zijn het er, bij mijn weten, wel over eens dat leven na de dood hoogst onwaarschijnlijk is. Geen enkele aanwijzing of aanleiding voor, kort samengevat.
Cardiologen zijn opgeleid tot medicus en dat zijn meestal niet de beste of meest kritische wetenschappers (het ontbreekt ze nogal eens aan kritisch benul of sjoege van onderzoeksmethoden). Zeker als ze buiten hun vakgebied gaan hobbyen. En het hart is toch een wat simpeler orgaan dan de hersenen, het moet gezegd.
(bericht gewijzigd op 7-1-2011 13:07:37)
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op --0 0:57:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper: O ja, bijna vergeten:
http://en.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op --0 0:59:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Joep:

armuth:

Dat wat voor het bestaan van geest en ziel pleit is wetmatig onmogelijk, "volgens de huidige wetenschappelijk criteria,"

Dat geldt ook voor Abiogenese.


Wat een flauwekul. Bestaat er geen geest? Van wie komt voorgaande post dan vandaan? Van een machine?

p.s. 'geestelijke pijn bestaat ook niet' niet bewezen, ?
tjongejonge, bij wie ben jij in de leer geweest?
Dat bewustzijn bestaat valt ook niet te bewijzen,
neurologen meten alleen hersenactiviteit,
en in de hersenen vindt niemand bewustzijn.
Bestaat het daarom ook niet?


Mag ik hieruit concluderen,dat je het met me eens bent,
dat leven uit het ''zichtbare'' en het ''onzichtbare'' bestaat?
Ik bedoel hiermee het ''onzichtbare'' kiem,ziel en de geest?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 13:03:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joep: @ armuth,

o, teveel posten opeens, nu ik je dus begrijp,
volgens bepaalde neurologen (Swaab o.a.) bestaat er ook geen bewustzijn, of een zelf, omdat ze dat net zo weinig kunnen aantonen, neurologisch, als het bestaan van een ziel. Het fraaie is, dat het bestaan van een ziel daardoor juist steeds meer naar voren treedt. Want men kan ook niet helemaal ontkennen dat er iets als een eigen zelf plus een bewustzijn bestaat. Maar men vindt er geen spoor van in de hersenen. Dat raadsel mogen ze dus zelf oplossen.
Ook, of het leven uit zowel het zichtbare (meetbare) als het onzichtbare bestaat. Momenteel twisten ze zelfs over het wel of niet bestaan van een zelf-bewustzijn, en wat bewustzijn precies is. Hadden we ooit getwijfeld dat we zelfbewust waren?

(bericht gewijzigd op 7-1-2011 13:48:56)
Op --0 13:47:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Joep:

@ armuth,

o, teveel posten opeens, nu ik je dus begrijp,
volgens bepaalde neurologen (Swaab o.a.) bestaat er ook geen bewustzijn, of een zelf, omdat ze dat net zo weinig kunnen aantonen, neurologisch, als het bestaan van een ziel. Het fraaie is, dat het bestaan van een ziel daardoor juist steeds meer naar voren treedt. Want men kan ook niet helemaal ontkennen dat er iets als een eigen zelf plus een bewustzijn bestaat. Maar men vindt er geen spoor van in de hersenen. Dat raadsel mogen ze dus zelf oplossen.
Ook, of het leven uit zowel het zichtbare (meetbare) als het onzichtbare bestaat. Momenteel twisten ze zelfs over het wel of niet bestaan van een zelf-bewustzijn, en wat bewustzijn precies is. Hadden we ooit getwijfeld dat we zelfbewust waren?
Ik begrijp je wijs antwoord.

Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 15:34:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Er zijn zoveel dingen die onzichtbaar zijn die wij voor lief nemen , hoe houdt het lichaam zichzelf bv intact? door de hersenen ? volgens mij was al bewezen dat als je de hersenen beschadigt je lichaam gewoon zijn functie blijft verrichten.

ow dan moet die info maar in de cellen zitten in het DNA, eencellige met een beperkte DNA streng kan net zo goed zijn lichaam herstellen.

tja waar komt deze info dan vandaan?

Als je het niet kan verklaren dan bestaat het dus maar niet .

De meest nuttige dingen op aarde zijn de dingen die niet te verklaren vallen .
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 16:12:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Waar komt het leven vandaan en waar gaat het leven naar toe?
Ik bedoel natuurlijk niet ''het zichtbare''.
Wetenschap is ,dat leven niet uit dood ''ontstaat'',
maar uit het ''onzichtbare'' peer reviewd.
Als er een begin is ,is er ook een eind bestemming.
''onzichtbaar'' is ''tijdloos'' =Geloof
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 16:31:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Fremdkörper:

kay-nine:


Diezelfde wetenschap dacht ooit dat de aarde plat is, evenmin een argument dunkt me.



Waar haal je het toch vandaan?!

Het is veel dichter bij de waarheid als je zegt: er zijn hele hordes mensen geweest (en misschien zijn ze er nog wel) die dachten dat de aarde plat was, maar zodra we iets gingen doen dat een beetje op wetenschap ging lijken, kwamen we erachter dat het een bol is en berekenden we de straal en omvang ervan.
De relevante wetenschappen (neuro-, bio-, en psychologie, enzo) zijn het er, bij mijn weten, wel over eens dat leven na de dood hoogst onwaarschijnlijk is. Geen enkele aanwijzing of aanleiding voor, kort samengevat.
Cardiologen zijn opgeleid tot medicus en dat zijn meestal niet de beste of meest kritische wetenschappers (het ontbreekt ze nogal eens aan kritisch benul of sjoege van onderzoeksmethoden). Zeker als ze buiten hun vakgebied gaan hobbyen. En het hart is toch een wat simpeler orgaan dan de hersenen, het moet gezegd.


Je kunt beter eerst alles lezen voordat je reageert op één reactie. Dan zul je zien dat we het eens zijn.
Ik heb geen onderschrift.
Op 12-01-2011 22:00:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine: De relevante wetenschappen overigens, hebben het al vaker bij het verkeerde eind gehad. Dat er geen, wetenschappelijke, aanwijzing voor is, wil niet zeggen dat het niet bestaat. Tot voor niet zo lang geleden wisten we van het bestaan van het elektron ook niet af, om maar een voorbeeld te geven.

En een aanleiding, is die nodig vind je?
Ik heb geen onderschrift.
Op 12-01-2011 22:08:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: De relevante wetenschappen (neuro-, bio-, en psychologie, enzo) zijn het er, bij mijn weten, wel over eens dat leven na de dood hoogst onwaarschijnlijk is. Geen enkele aanwijzing of aanleiding voor, kort samengevat.
En LEVEN voor de dood
hoogst onwaarschijnlijk is. Geen enkele aanwijzing of aanleiding voor, kort samengevat.

Waarom hardnekkige ontkennening van De Schepping?
Van alle huidige levensvormen kunnen de voorouders
ONMOGELIJK uitgestorven zijn.
Dat is een waarheid als een rund,als je met ''vuurwerk'' stunt
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 13-01-2011 9:58:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mac-danger:
armuth:

De relevante wetenschappen (neuro-, bio-, en psychologie, enzo) zijn het er, bij mijn weten, wel over eens dat leven na de dood hoogst onwaarschijnlijk is. Geen enkele aanwijzing of aanleiding voor, kort samengevat.
En LEVEN voor de dood
hoogst onwaarschijnlijk is. Geen enkele aanwijzing of aanleiding voor, kort samengevat.

Waarom hardnekkige ontkennening van De Schepping?
Van alle huidige levensvormen kunnen de voorouders
ONMOGELIJK uitgestorven zijn.
Dat is een waarheid als een rund,als je met ''vuurwerk'' stunt


lol
We zullen pas weten wie onze (niet mijne, ik weet wie dat is) schepper is, als we één zijn met de schepper.
Op 13-01-2011 10:45:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius: "Gaat ons bewustzijn nog verder na onze dood" is hier eigenlijk de vraag. En het lijkt er, gezien de jongste wetenschappelijke onderzoeken, dat dat inderdaad zo is.

Ik had deze informatie onder een ander artikel ook neergezet. Maar ik zie dat die hier nog veel ontopiccer is dan daar. Dus ik copy/paste hem hier ook:

Quantum coherente deeltjes in de microtubulaire deeltjes van de hersenen lijken te wijzen op buitenlichamelijk bewustzijn.

Volgens deze wetenschappelijke studie zijn de microtubulaire delen in de hersenen dé plek waar het bewustzijn huist:
http://www.quantumconsciousness.org/penrose-hameroff/orchOR.html

Een hele lap tekst maar het komt er op neer, dat deze quantum coherente deeltjes in onze hersenen, de ene helft van een koppeltje die quantum verstrengelde deeltjes zijn.

Als in onze hersenen de ene helft van het koppeltje zit, waar zit dan die andere helft? En wat gebeurt daarmee op het moment van de dood? Verdwijnt ons deeltje? Of reist die simpelweg naar de andere helft van het koppeltje?

Het artikel bevat zeer goed onderbouwde wetenschappelijke feiten die het bestaan van een bewustzijn binnen, maar ook BUITEN, het menselijk lichaam, lijken te staven.

Die gehele website bevat overigens tonnen informatie betreffende ons bewustzijn en quantum-fysica. Heel interessant, maar ik vind het ook moeilijk te bevatten:
http://www.quantumconsciousness.org/publications.html

Sorry dat ik dit artikel een spam hier, maar het lijkt er zo op dat mensen maar blijven hangen op oeroud onderzoek van die Pim van Lommel, dat men de mooie, veel recentere en beter onderbouwde onderzoeken niet meer tot zich nemen.
I might just be saying that to get you mad...
Op 13-01-2011 11:00:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Nogmaals dank, Clavius. Ik heb het allemaal nog niet bekeken maar ga dat zeker doen.
(wow, erg veel!)
(bericht gewijzigd op 13-1-2011 11:24:52)
Is it electrickery?
Op 13-01-2011 11:19:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joep: @ Clavius,

waarom zo min gedaan over Pim van lommel,
blijkbaar verwijs je naar een onderzoek dat tot eenzelfde conclusie komt, bewustzijn is meer dan alleen hersengebonden.
Pim van lommel is door een enorm stel elkaar na-apende mensen en vooral op internet heel negatief afgeschilderd (wie ook zijn boek hebben gelezen is een ander vraag). Voor van lommel was er al uitvoerig onderzoek gedaan naar bijna dood ervaringen, door Amerikaanse artsen (vraag me af hoeveel mensen dat weten)
Dr. Raymond Moody, Dr. Melvin Morse, Elisabeth Kubler Ross.
Die ook tot dezelfde conclusie kwamen als die .. o zo kwalijke ... van Lommel.
Op 14-01-2011 14:47:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Ik dacht dat wetenschappers,of diegene die een opleiding hebben genoten (drs prof bla bla bla ), de bijbel als een sprookje bestempelen en mij irritant en onuitstaanbaar vinden.

Of heb ik hier met een stel pubers te maken?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 14-01-2011 17:29:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper: [quote=Clavius]
"Gaat ons bewustzijn nog verder na onze dood" is hier eigenlijk de vraag. En het lijkt er, gezien de jongste wetenschappelijke onderzoeken, dat dat inderdaad zo is.¨
[...]
Sorry dat ik dit artikel een spam hier, maar het lijkt er zo op dat mensen maar blijven hangen op oeroud onderzoek van die Pim van Lommel, dat men de mooie, veel recentere en beter onderbouwde onderzoeken niet meer tot zich nemen.
[/quote]

Ben het met je eens dat de wishful thinking-studies Van Lommel meer eer en aandacht krijgen dan ze verdienen. Een cardioloog is geen hersenkundige of psycholoog, zo blijkt maar weer eens.

Maar Roger Penrose mag dan een briljant wis- en natuurkundige zijn, hij heeft ook een paar twijfelachtige escapades op het gebied van de (bewustzijns)psychologie op zijn naam staan. Zijn kwantumverklaringen van het bewustzijn, zijn uiteraard hooggeleerd en het kan zijn dat hij op het juiste pad zit, maar het is niet gezegd dat ons bewustzijn daadwerkelijk een verklaring op kwantumniveau vereist. Niet alle neurowetenschappers zullen dit met hem eens zijn, in elk geval. Voorwaar, grenswetenschap van de bovenste plank!
Hoe dan ook, zie ik niet direct hoe dit artikel van Penrose de waarschijnlijkheid verhoogt van een voortbestaan van het bewustzijn na de dood van het lichaam. Penrose beschrijft bewustzijn nog altijd als een product van het brein en hij hanteert daartoe een alleszins fysicalistisch taalgebruik. Niets in de tekst wijst er op dat Penrose denkt dat het bewustzijn voortbestaat als de microtubula en de aanpalende neuronen er niet meer zijn.
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op 15-01-2011 2:13:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper:
armuth:

Ik dacht dat wetenschappers,of diegene die een opleiding hebben genoten (drs prof bla bla bla ), de bijbel als een sprookje bestempelen en mij irritant en onuitstaanbaar vinden.

Of heb ik hier met een stel pubers te maken?


De bijbel heeft inderdaad een hoog sprookjesgehalte, dat klopt. Maar waarom zou iemand jou irritant en onuitstaanbaar vinden? En zeggen dergelijke waardeoordelen vaak niet meer over degene die ze velt dan over de beoordeelde?
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op 15-01-2011 10:07:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joep:
armuth:

Ik dacht dat wetenschappers,of diegene die een opleiding hebben genoten (drs prof bla bla bla ), de bijbel als een sprookje bestempelen en mij irritant en onuitstaanbaar vinden.

Of heb ik hier met een stel pubers te maken?


Wetenschappers zijn helemaal niet bezig met de bijbel,
je verwisseld ze met atheïsten.

p.s. Fremdkorper, ook het boek van Pim van lommel gelezen?
Pim van lommel heeft bijna dood ervaringen onderzocht,
daaruit mag je zekere conclusies trekken.

ps. en Alsof een cardioloog een of ander minderwaardig beroep is,
wat weet een neuroloog of psycholoog dan méér over het wel of niet bestaan van iets als een ziel? Niemand kan bewustzijn terugvinden in die hersenen (ook als je ze in reepjes snijdt.)
Op 15-01-2011 10:45:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:

Aangezien ik wel eens met mijn dode oma en katten praat zou ik zeggen ja.

My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 15-01-2011 21:11:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja: Uiteindelijk komt het hier op neer: Als je gelooft in leven na de dood dan leef je met een gerust en verwachtingsvol hart verder of je bent bang om dood te gaan omdat je zoveel hebt uitgevreten. Als je niet gelooft in leven na de dood dan leef je rustig verder en probeert zoveel mogelijk te genieten zolang je nog bestaat of je bent bang om dood te gaan omdat er dan niks meer te genieten valt maar vooral omdat je van alles hebt uitgevreten en je je toch afvraagt of er toch heel misschien geen hel is ergens. Je kan namelijk wel ergens van overtuigd zijn maar de twijfel steekt dan af en toe de kop op hè.
Ik geloof trouwens rotsvast dat er leven is na de dood. Is niet meer dan logisch.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op 16-01-2011 0:02:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Fremdkörper:

Hoe dan ook, zie ik niet direct hoe dit artikel van Penrose de waarschijnlijkheid verhoogt van een voortbestaan van het bewustzijn na de dood van het lichaam.


Ik denk dat je huidige mening komt door een gebrek aan informatie van jou kant. Verdiep je eens in kwantum verstrengeling. En wellicht begrijp je dan beter wat de ontdenkking van kwantum verstrengelde deeltjes in de hersenen inhoudt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwantumverstrengeling

Kwantum verstrengelde deeltjes doen, plat gezegd, elkaar na. Draait het ene deeltje (spin) in een bepaalde richting en wordt die richting veranderd, dan veranderd die richting van het andere deeltje precies zo. Er is dus communicatie tussen de twee deeltjes. Dit is exact synchroon, ongeacht de afstand tussen de twee deeltjes. Al zouden er lichtjaren tussen zitten.

Wat Penrose op zijn website beschrijft is in feite dat in onze hersenen, kwantum verstrengelde deeltjes zitten. Echter, de deeltjes waarmee ze verstrengeld zijn, worden niet gevonden. Deze zouden buiten het lichaam aanwezig kunnen zijn.

Ik geloof dat er op GW wel eens eerder artikeltjes voorbij komen over dat we onze lichaam "op afstand besturen". Dat sluit hier mooi op aan.
I might just be saying that to get you mad...
Op 17-01-2011 9:40:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Clavius:

Fremdkörper:

Hoe dan ook, zie ik niet direct hoe dit artikel van Penrose de waarschijnlijkheid verhoogt van een voortbestaan van het bewustzijn na de dood van het lichaam.


Ik denk dat je huidige mening komt door een gebrek aan informatie van jou kant. Verdiep je eens in kwantum verstrengeling. En wellicht begrijp je dan beter wat de ontdenkking van kwantum verstrengelde deeltjes in de hersenen inhoudt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwantumverstrengeling

Kwantum verstrengelde deeltjes doen, plat gezegd, elkaar na. Draait het ene deeltje (spin) in een bepaalde richting en wordt die richting veranderd, dan veranderd die richting van het andere deeltje precies zo. Er is dus communicatie tussen de twee deeltjes. Dit is exact synchroon, ongeacht de afstand tussen de twee deeltjes. Al zouden er lichtjaren tussen zitten.

Wat Penrose op zijn website beschrijft is in feite dat in onze hersenen, kwantum verstrengelde deeltjes zitten. Echter, de deeltjes waarmee ze verstrengeld zijn, worden niet gevonden. Deze zouden buiten het lichaam aanwezig kunnen zijn.

Ik geloof dat er op GW wel eens eerder artikeltjes voorbij komen over dat we onze lichaam "op afstand besturen". Dat sluit hier mooi op aan.


Fremdkörper..... Zit je daar nu echt over te lezen zodat je een wetenschappelijk onderbouwde 'respons' er op kan geven? Het is de 18e inmiddels hoor

Oh, by the way, de smileys staan onder:
"Klik hier voor extra reageer-opties"

Ik hoop dat je er wat mee kunt.

Ik heb geen onderschrift.
Op --0 22:54:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kay-nine:
Clavius:

Fremdkörper:

Hoe dan ook, zie ik niet direct hoe dit artikel van Penrose de waarschijnlijkheid verhoogt van een voortbestaan van het bewustzijn na de dood van het lichaam.


Ik denk dat je huidige mening komt door een gebrek aan informatie van jou kant. Verdiep je eens in kwantum verstrengeling. En wellicht begrijp je dan beter wat de ontdenkking van kwantum verstrengelde deeltjes in de hersenen inhoudt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwantumverstrengeling

Kwantum verstrengelde deeltjes doen, plat gezegd, elkaar na. Draait het ene deeltje (spin) in een bepaalde richting en wordt die richting veranderd, dan veranderd die richting van het andere deeltje precies zo. Er is dus communicatie tussen de twee deeltjes. Dit is exact synchroon, ongeacht de afstand tussen de twee deeltjes. Al zouden er lichtjaren tussen zitten.

Wat Penrose op zijn website beschrijft is in feite dat in onze hersenen, kwantum verstrengelde deeltjes zitten. Echter, de deeltjes waarmee ze verstrengeld zijn, worden niet gevonden. Deze zouden buiten het lichaam aanwezig kunnen zijn.

Ik geloof dat er op GW wel eens eerder artikeltjes voorbij komen over dat we onze lichaam "op afstand besturen". Dat sluit hier mooi op aan.


Fremdkörper..... Zit je daar nu echt over te lezen zodat je een wetenschappelijk onderbouwde 'respons' er op kan geven? Het is de 18e inmiddels hoor

Oh, by the way, de smileys staan onder:
"Klik hier voor extra reageer-opties"

Ik hoop dat je er wat mee kunt.

Ik heb geen onderschrift.
Op --0 22:54:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Th.G.Baalman: Is er leven na de dood?
Waar zijn onze dierbare overledenen? Verdwenen in de eeuwigheid? Of...ergens anders? Is er een antwoord op op dit oude nooit verklaarde mysterie?
Ja dat antwoord is er!Het wordt vermeld in een zeer oud boek, geschreven door de voorvaderen van de Inca"s, Maya's en Azteken , met deze woorden:
"Welnu, er is een tijd gesteld waarin zij uit de doden zullen opstaan. En nu, met betrekking tot die tijdruimte, wat er met de ziel van mensen gebeurt, is iets waarover ik zorgvuldig navraag heb gedaan bij de Heer om het te mogen weten; en dit is wat ik weet.
Welnu met betrekking tot de staat van de ziel tussen de dood en opstanding, zie het is mij door een engel bekendgemaakt dat de geest van ieder mens, hetzij die goed of kwaad is, huiswaards wordt gevoerd naar die God die hem het leven heeft geschonken (zie Prediker 12:7)
En dan zal het geschieden dat de geest van hen die rechtvaardig zijn, wordt ontvangen in een staat van geluk die het Paradijs wordt genoemd, een staat van rust, een staat van vrede waarin hij van al zijn moeite, en van alle zorg en droefnis zal uitrusten"
Als u meer wilt weten over dit boeiend onderwerp, dat aansluit bij de vele BDE (bijna dood ervaringen) dan kunt u dit boek ; Het Boek van Mormon, gratis ontvangen bij de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Op 22-11-2011 5:46:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: Oi!
Op 22-11-2011 19:34:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Th.G.Baalman:
Is er leven na de dood?
Waar zijn onze dierbare overledenen? Verdwenen in de eeuwigheid? Of...ergens anders? Is er een antwoord op op dit oude nooit verklaarde mysterie?
Ja dat antwoord is er!Het wordt vermeld in een zeer oud boek, geschreven door de voorvaderen van de Inca"s, Maya's en Azteken , met deze woorden:
"Welnu, er is een tijd gesteld waarin zij uit de doden zullen opstaan. En nu, met betrekking tot die tijdruimte, wat er met de ziel van mensen gebeurt, is iets waarover ik zorgvuldig navraag heb gedaan bij de Heer om het te mogen weten; en dit is wat ik weet.
Welnu met betrekking tot de staat van de ziel tussen de dood en opstanding, zie het is mij door een engel bekendgemaakt dat de geest van ieder mens, hetzij die goed of kwaad is, huiswaards wordt gevoerd naar die God die hem het leven heeft geschonken (zie Prediker 12:7)
En dan zal het geschieden dat de geest van hen die rechtvaardig zijn, wordt ontvangen in een staat van geluk die het Paradijs wordt genoemd, een staat van rust, een staat van vrede waarin hij van al zijn moeite, en van alle zorg en droefnis zal uitrusten"
Als u meer wilt weten over dit boeiend onderwerp, dat aansluit bij de vele BDE (bijna dood ervaringen) dan kunt u dit boek ; Het Boek van Mormon, gratis ontvangen bij de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.


Hallelujah..
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 22-11-2011 19:44:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Th.G.Baalman:
Is er leven na de dood?
Waar zijn onze dierbare overledenen? Verdwenen in de eeuwigheid? Of...ergens anders? Is er een antwoord op op dit oude nooit verklaarde mysterie?
Ja dat antwoord is er!Het wordt vermeld in een zeer oud boek, geschreven door de voorvaderen van de Inca"s, Maya's en Azteken , met deze woorden:
"Welnu, er is een tijd gesteld waarin zij uit de doden zullen opstaan. En nu, met betrekking tot die tijdruimte, wat er met de ziel van mensen gebeurt, is iets waarover ik zorgvuldig navraag heb gedaan bij de Heer om het te mogen weten; en dit is wat ik weet.
Welnu met betrekking tot de staat van de ziel tussen de dood en opstanding, zie het is mij door een engel bekendgemaakt dat de geest van ieder mens, hetzij die goed of kwaad is, huiswaards wordt gevoerd naar die God die hem het leven heeft geschonken (zie Prediker 12:7)
En dan zal het geschieden dat de geest van hen die rechtvaardig zijn, wordt ontvangen in een staat van geluk die het Paradijs wordt genoemd, een staat van rust, een staat van vrede waarin hij van al zijn moeite, en van alle zorg en droefnis zal uitrusten"
Als u meer wilt weten over dit boeiend onderwerp, dat aansluit bij de vele BDE (bijna dood ervaringen) dan kunt u dit boek ; Het Boek van Mormon, gratis ontvangen bij de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.


Mormon?
Wie is dat nou weer?
Cannot kill the Battery!!!
Op 22-11-2011 19:48:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Marsepars:

Mormon?
Wie is dat nou weer?

Southpark kijken,dan weet je alles
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 22-11-2011 19:50:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
CCRider:
Marsepars:

Mormon?
Wie is dat nou weer?

Southpark kijken,dan weet je alles

Nee, dankje.
Cannot kill the Battery!!!
Op 22-11-2011 19:54:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Natuurlijk is er leven na de dood. Toen mijn oma doodging, ben ik blijven leven. En mijn vrouw en kinderen. En nog veel meer mensen.
No shit, Sherlock
Op 22-11-2011 19:59:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Marsepars:
CCRider:
Marsepars:

Mormon?
Wie is dat nou weer?

Southpark kijken,dan weet je alles

Nee, dankje.

Je zou dat niet beweren als je nooit gekeken had.
Southpark is superactueel en zet de grootste onzin te kakken. Een fantastische serie.
No shit, Sherlock
Op 22-11-2011 20:00:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Pieter:
Natuurlijk is er leven na de dood. Toen mijn oma doodging, ben ik blijven leven. En mijn vrouw en kinderen. En nog veel meer mensen.

Op 22-11-2011 20:06:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider:
Pieter:
Marsepars:
CCRider:
Marsepars:

Mormon?
Wie is dat nou weer?

Southpark kijken,dan weet je alles

Nee, dankje.

Je zou dat niet beweren als je nooit gekeken had.
Southpark is superactueel en zet de grootste onzin te kakken. Een fantastische serie.


IDD!!!111!!!
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 22-11-2011 20:06:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: Over leven na de dood gesproken: dit topic was al oud en volgens mij hartstikke dood.
Th.G.Baalman heeft het weer teruggehaald, zou dat nou typisch mormoons zijn?
Op 22-11-2011 20:47:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Och kom...:
Socrates:
Over leven na de dood gesproken: dit topic was al oud en volgens mij hartstikke dood.
Th.G.Baalman heeft het weer teruggehaald, zou dat nou typisch mormoons zijn?

Of typisch een soort leven na de dood...
Zo lang er leven is, is er hoop...
Op 22-11-2011 21:05:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: @Marsepars
Mormonen zijn gewoon de zoveelste sekte die veelwijverij hebben bedacht om gewoon lekker ongestarft vreemd te mogen gaan. Een mormoon mag namelijk meerdere vrouwen hebben.
Ma, do, wo, do, vr, za en zo. Voor iedere nacht een nieuwe.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 22-11-2011 22:46:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Monkey2011: Het enige dat ik zeker weet is dat ik bewust ben, de rest kan ik nooit met 100% zekerheid vaststellen.

(Oeps, ik zie nu dat het en vrij oude draad is, laat maar... )
Op 22-11-2011 23:00:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Monkey2011:

(Oeps, ik zie nu dat het en vrij oude draad is, laat maar... )

Het is zo oud dat de database het jaartal niet eens meer kan vinden.
Op 22-11-2011 23:07:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron5555: Er hebben mensen op de operatietafel bij Pim van Lommel gelegen die werkelijk alles hoorden én zagen, ook wat er in een andere kamer gebeurde.
Een man kon zien hoe zijn kunstgebit werd uitgedaan en een kamer ernaast werd neergelegd, dat beschreef hij toen hij weer bijkwam.
De meest logische verklaring is dat de mens een soort van ziel heeft, een bewustzijn dat los van het lichaam kan functioneren, de hersenen zijn dan enkel de schakel naar deze werkelijkheid.
Op 02-12-2011 12:04:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Alice in Wonderland: Ik weet wel vrij zeker dat er leven na de dood, maar ook dat reïncarnatie bestaat. Als klein kind (5 a 6) had ik een droom dat ik als een oud iemand over een mistig veld keek, boerderijtje, opgaande zon. En ik voelde me gelukkig. Toen was ik ineens in een witte omgeving. Ik kreeg het gevoel dat er iemand bij me was, die mij het gevoel gaf dat ik het goed gedaan had, maar dat ik terug moest, wat ik niet wilde. Ik werd licht geduwd. Toen werd ik wakker. Deze droom is me altijd bijgebleven. Vooral omdat het zo echt aanvoelde.

Jaren later las ik een boek over hypnoses in combinatie met vorige levens. De droom die ik had kon ik meteen plaatsen. Ik weet, het klinkt allemaal erg zweef. Maar hierdoor ben ik redelijk van overtuigd dat er leven na de dood is en dat reïncarnatie bestaat.
it would be so nice if something made sense for a change
Op 04-12-2011 1:49:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Xena:
Ik weet wel vrij zeker dat er leven na de dood, maar ook dat reïncarnatie bestaat. Als klein kind (5 a 6) had ik een droom dat ik als een oud iemand over een mistig veld keek, boerderijtje, opgaande zon. En ik voelde me gelukkig. Toen was ik ineens in een witte omgeving. Ik kreeg het gevoel dat er iemand bij me was, die mij het gevoel gaf dat ik het goed gedaan had, maar dat ik terug moest, wat ik niet wilde. Ik werd licht geduwd. Toen werd ik wakker. Deze droom is me altijd bijgebleven. Vooral omdat het zo echt aanvoelde.

Jaren later las ik een boek over hypnoses in combinatie met vorige levens. De droom die ik had kon ik meteen plaatsen. Ik weet, het klinkt allemaal erg zweef. Maar hierdoor ben ik redelijk van overtuigd dat er leven na de dood is en dat reïncarnatie bestaat.

Mooi! Ik heb vergelijkbare ervaringen en heb regelmatig contact met overledenen en ook telepathisch contact met levenden is me niet vreemd. Toch vind ik het idee van reïncarnatie maar moeilijk te bevatten. Raar dat ik van het ene zo overtuigd ben, en over het andere zo twijfel, terwijl het allebei even zweverig/ongeloofwaardig/fantastisch/wetenschappelijk niet aangetoond is.
De tijd zal het leren, dat is in elk geval zeker.
Is it electrickery?
Op 04-12-2011 1:58:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Pieter:
Marsepars:
CCRider:
Marsepars:

Mormon?
Wie is dat nou weer?

Southpark kijken,dan weet je alles

Nee, dankje.

Je zou dat niet beweren als je nooit gekeken had.
Southpark is superactueel en zet de grootste onzin te kakken. Een fantastische serie.

Het is maar net waar je van houdt.
Cannot kill the Battery!!!
Op 04-12-2011 7:43:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Simpel: Er is geen leven na de dood.

Mensen zijn de enige levende wezens die weten dat ze dood gaan, daarom zijn we er zo bang voor en maken we onzelf wijs dat er leven na de dood is.

Het feit dat er leven is is gewoon heel bijzonder. eerst waren we miniscule beestjes, toen werden we vissen, apen, mensen tot we zover waren ontwikkeld dat we vragen begonnen te stellen.

Het leven is begonnen met een combinatie stoffen die zichzelf wilde vermenigvuldigen, gekoppeld aan een bouwtekening (DNA). Door evolutie zijn die bouwtekeningen en de bouwerken heel gecompliceerd geworden.

Mensen zijn een bouwerk van een bouwtekening die door miljoenen jaren is gevolueerd. We zijn niet specialer dan een mug of een goudvis alleen op een andere manier ontwikkeld.

Waarom besta je?
Omdat je ouders seks hebben gehad.

Wat is er na de dood?
Iedereen weet hoe het is: namelijk precies zoals voordat je geboren was. Helemaal niks!

Het is de keiharde realiteit

(bericht gewijzigd op 12/5/2011 12:48:37 AM)
Op 05-12-2011 0:44:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Simpel:
Er is geen leven na de dood.

. . . . . . . . . . . . . .

Wat is er na de dood?
Iedereen weet hoe het is: namelijk precies zoals voordat je geboren was. Helemaal niks!

Het is de keiharde realiteit

mm jij bekijkt t wel simpel.
Die keiharde realiteit, is dat DE keiharde realiteit of is dat Jouw keiharde realiteit?


(bericht gewijzigd op 12/5/2011 12:57:52 AM)
It's all a figment of imagination!
Op 05-12-2011 0:56:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Simpel: Het blijft natuurlijk iets persoonlijks. dit is enkel hoe ik erover denk. dus mijn realiteit
Op 05-12-2011 1:01:48 | Kudos: 6 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Simpel:
Het blijft natuurlijk iets persoonlijks. dit is enkel hoe ik erover denk. dus mijn realiteit

It's all a figment of imagination!
Op 05-12-2011 1:06:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lavender: Iets is toch ALTIJD jouw realiteit?

Niets verklaart alles.
Op 05-12-2011 7:59:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Simpel:

Wat is er na de dood?
Iedereen weet hoe het is: namelijk precies zoals voordat je geboren was. Helemaal niks!

Het is de keiharde realiteit

Weet je nog hoe het was toen je geboren werd? Nee, daar heb je ook geen herinnering aan. Maar het is je wel gebeurd, anders zat je hier nu niet. Je geboorte was toch ook niet niks?
Na de geboorte lijden we allemaal aan totale amnesia aangaande de toestand van voor de geboorte, omdat we ons anders niet aan het leven zouden vastgrijpen en blijven verlangen naar de heerlijke toestand van voor onze geboorte. G-d heeft z'n zaakjes wel op een rijtje hoor.

(bericht gewijzigd op 12/5/2011 9:45:13 AM)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 05-12-2011 9:44:27 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron5555: Als je gelooft dat wij een product zijn van onze hersenen dan geloof je dus in het determinisme dat inhoud dat we een soort vlees robots zijn.

Nooit gehoord van de intuïtie van een moeder? Een moeder die aanvoelt dat er wat met haar kind is? Dat bestaat niet volgens de wetenschappers die deze theorie aanhangen.

Zelfs Albert Einstein geloofde in het mystieke, volgens hem waren mensen die zich niet meer konden verwonderen en onbekend waren met deze emotie zo goed als dood.
Zelfs Einstein, de grootste natuurkundige ooit heeft op een belangrijk punt, door alle wetenschappers aanvaard, dat niks sneller kan reizen dan het licht, ongelijk zoals nu al 2 keer is aangetoond (deeltjesversneller) Hoe kan je dan alles uitsluiten?

Verder zijn er veel mensen geweest met een BDE die zaken meekregen vanaf de operatietafel, welke zelfs een levend persoon niet meekrijgt (zien wat er in een andere kamer gebeurt)
Waarom zou je evolutionair gezien ineens voor je dood in een andere kamer kunnen kijken en hoe kan dat als je op een operatietafel ligt mét je ogen?
Het is geen bewijs voor leven na de dood maar wel een sterke aanwijzing dat er een bewustzijn is want met je zintuigen zoals wij die kennen is zoiets bewezen niet mogelijk.
Op 05-12-2011 10:00:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lavender: Zou je anders gaan leven als je wist of er leven na de dood is?

Overigens is leven na de dood wel een eufemisme. Je bent dood dus is er geen leven. Op zijn hoogst bewustzijn.
Niets verklaart alles.
Op 05-12-2011 10:03:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron5555:

Als je bewustzijn niet ophoud te bestaan dan ben je ook niet dood, enkel je lichaam.
Dan zouden je hersenen niet meer zijn dan de auto op de weg en jij de bestuurder.

Of ik zelf anders ga leven vind ik lastig omdat ik altijd ergens wel heb gelooft dat er meer is.

(bericht gewijzigd op 12/5/2011 10:14:42 AM)
Op 05-12-2011 10:13:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Lavender:
Zou je anders gaan leven als je wist of er leven na de dood is?

Overigens is leven na de dood wel een eufemisme. Je bent dood dus is er geen leven. Op zijn hoogst bewustzijn.

Of de dood is slechts een fysieke dood. Verder is er eeuwig leven. Dat kan ook.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 05-12-2011 10:15:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lavender: Maar wat is dan de definitie van leven? Bewustzijn of een lichaam waarin het huist?

Puur bewustzijn zie ik niet als leven. Leven is het hoopje cellen waarin je verkeert. Als je dat niet als definitie ziet heeft een mol of een mier ook geen leven want die is zich niet bewust van dat hoopje cellen zoals ik.
Niets verklaart alles.
Op 05-12-2011 10:24:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
Lavender:
Als je dat niet als definitie ziet heeft een mol of een mier ook geen leven want die is zich niet bewust van dat hoopje cellen zoals ik.

Denk je, ze hebben toch ook overlevingsdrang? Het enige dat ze ontbreekt is zelfreflectie.
(bericht gewijzigd op 12/5/2011 10:45:31 AM)
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 05-12-2011 10:45:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist:
Simpel:
Er is geen leven na de dood.

Mensen zijn de enige levende wezens die weten dat ze dood gaan, daarom zijn we er zo bang voor en maken we onzelf wijs dat er leven na de dood is.

Het feit dat er leven is is gewoon heel bijzonder. eerst waren we miniscule beestjes, toen werden we vissen, apen, mensen tot we zover waren ontwikkeld dat we vragen begonnen te stellen.

Wat grappig dat je je baseert op de evolutietheorie. Volgens mij namelijk nog steeds niet bewezen.

Simpel:

Het leven is begonnen met een combinatie stoffen die zichzelf wilde vermenigvuldigen, gekoppeld aan een bouwtekening (DNA). Door evolutie zijn die bouwtekeningen en de bouwerken heel gecompliceerd geworden.

Een combinatie stoffen die zichzelf wilde vermenigvuldigen? Uit zichzelf? Waarom dan? En dan ook nog gekoppeld aan een bouwtekening (DNA). Door wie is die bouwtekening dan gemaakt?

Simpel:

Mensen zijn een bouwerk van een bouwtekening die door miljoenen jaren is gevolueerd. We zijn niet specialer dan een mug of een goudvis alleen op een andere manier ontwikkeld.

Waarom besta je?
Omdat je ouders seks hebben gehad.

Waarom hadden zij seks dan? Omdat zij het lekker vonden? Vast wel, maar uiteraard hadden zij seks om het DNA door te geven. Maar waarom dan? Met welk doel moet dit DNA overleven?

Simpel:

Wat is er na de dood?
Iedereen weet hoe het is: namelijk precies zoals voordat je geboren was. Helemaal niks!

Het is de keiharde realiteit


Sommige mensen kunnen zich wel degelijk vorige levens herinneren. Is dan de keiharde realiteit ineens, dat er wel leven na de dood is?
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 05-12-2011 11:03:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron5555: @Blasfemist

Inderdaad, het is een theorie en geen feit.
Simpel heeft het over een zogenaamd feit, gebaseerd op een theorie, simpeler kan niet.
Op 05-12-2011 12:37:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron5555:
En er zijn ook mensen die zich levens na de dood herinneren, tot in details soms, namen van mensen, waar ze wonen.
Ze weten waar een oud huis stond dat al lang is gesloopt zonder dat ze ooit in die stad 2000 kilometer verder zijn geweest.
Op 05-12-2011 12:41:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist:
Ron5555:

En er zijn ook mensen die zich levens na de dood herinneren, tot in details soms, namen van mensen, waar ze wonen.
Ze weten waar een oud huis stond dat al lang is gesloopt zonder dat ze ooit in die stad 2000 kilometer verder zijn geweest.


Precies. En volgens de redenering van Simpel is dat dan de keiharde realiteit!!

Beetje simpel geredeneerd.
Wie dit leest heeft goede ogen
Op 05-12-2011 13:44:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lavender: Maar als hij daarin gelooft is dat toch realiteit? Zijn realiteit weliswaar, maar wel realiteit.

Who am I to judge?
Niets verklaart alles.
Op 05-12-2011 13:47:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Leven na de dood? Ik spreek liever van bestaan na de dood. Beetje definitiegeneuzel natuurlijk, maar is onstoffelijk bewustzijn (het eeuwige) eigenlijk wel leven te noemen?
Is it electrickery?
Op 05-12-2011 13:48:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Th.G.Baalman: Het Grote doel

Hier een aantal woorden van een oud man die veel ondervonden en bevonden heeft, die vreugde en verdriet geproefd heeft en van jongs af zocht naar de zin van het leven. En ik begin met een citaat van de bekende schrijver Ernst Hemmingway: Je kunt een man wel doden, maar niet overwinnen”
Dit raakt de kern van het leven. Wij, mensen strijdend met allerlei tegenslag, wanhoop, zorg,verdriet, onrecht en verdrukking, zijn niet geboren om overwonnen te worden. Wij kunnen hooguit strijdend ten onder gaan, maar als wij het geloof in ons zelf behouden en in het doel van ons leven dan kan niets of niemand ons overwinnen.Ik heb pas gehoord als man van 83 dat mijn zoon van 56 aan een dodelijke vorm van kanker lijdt,maar ik weiger mij door het verdriet te laten overspoelen. Mijn zoon zal waarschijnlijk sterven zo God het wil, maar dood gaat hij niet. Niet één waarlijk oprecht en moedig mens gaat dood!
Ook ik niet. Daarom zal er straks op mijn grafsteen staan;
“Ik ben niet dood maar ergens anders”
Ik hou van de 5de symphonie van Beethoven met die beroemde aanvangs-
tonen die in de oorlog als de V in Morseschrift werd gebruikt, maar ook in gebaar met in V vorm opgestoken vingers, de V van VICTORIE uitbeeld. Dat draagt ook Beethovens 5 de zo magistraal uit; De moedige strijd van de mens die vallend en opstaand klimt hoger en hoger, op weg naar de sterren, ondanks alles wat tegenhoudt, tegenslag en noodlot. Beethoven zegt zelf van de begin tonen van zijn 5 de symphonie:”Zo klopt het noodlot aan de deur” Maar wij kunnen dat noodlot tarten omdat wij uiteindelijk zullen overwinnen. Hoe vaak het noodlot aan onze deur klopt, hoe dikwijls de mens vernederd, geslagen en gesmaad wordt,hoe dikwijls onze hoop en verwachting de bodem wordt ingeslagen en wij ter aarde worden neergeworpen, hoe vaak ons geluk door demonische machten wordt afgebroken door oorlog, ramp en vernietiging en wij verdrietig op de puinhopen teneer geslagen liggen, tóch richt de mens zich steeds weer moedig op, hoewel gebeukt en geslagen, om voort en voort te gaan, te klimmen op en op, hoger en hoger, onverzettelijk en vastberaden stap voor stap zet de mens de tocht van het leven voort, steeds omhoog strevend ondanks tegenslagen en verdriet dat hem tijdelijk terug werpt, op naar het einddoel die de glorieuze overwinning is op alle machten der duisternis en krachten die ons naar beneden trachtten te trekken, “terug naar de sterren onze eeuwige bestemming”.
--
Met vriendelijke groeten
theobaalman@gmail.com

--

Op 14-12-2011 16:57:51 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: Dank voor deze mooie tekst Theo!
Op 14-12-2011 17:12:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Ik zou willen voorstellen dat er afspraken worden gemaakt met de stervenden. Dat ze na hun dood een bepaald teken geven dat ze er nog zijn na hun dood.
En nee, niks geen excuus over andere dimensies. Als je dood bent en doorleeft moeten dimensiegrenzen niet bestaan.
No shit, Sherlock
Op 14-12-2011 17:12:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates: Het schijnt dat de overledenen nog iets kunnen doen met elektriciteit. Dus iets met een lampje afspreken moet lukken.
Op 14-12-2011 17:15:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pieter:
Ik zou willen voorstellen dat er afspraken worden gemaakt met de stervenden. Dat ze na hun dood een bepaald teken geven dat ze er nog zijn na hun dood.
En nee, niks geen excuus over andere dimensies. Als je dood bent en doorleeft moeten dimensiegrenzen niet bestaan.

Dat kan ook zonder afspraak. Ik krijg vrijwel dagelijks tekenen van overledenen.
Is it electrickery?
Op 14-12-2011 17:16:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Emie :
Pieter:
Ik zou willen voorstellen dat er afspraken worden gemaakt met de stervenden. Dat ze na hun dood een bepaald teken geven dat ze er nog zijn na hun dood.
En nee, niks geen excuus over andere dimensies. Als je dood bent en doorleeft moeten dimensiegrenzen niet bestaan.

Dat kan ook zonder afspraak. Ik krijg vrijwel dagelijks tekenen van overledenen.

Ik doel op bewuste communicatie. Ik vermoed dat jij doelt op interpretatie.
No shit, Sherlock
Op 14-12-2011 17:21:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pieter:
Emie :
Pieter:
Ik zou willen voorstellen dat er afspraken worden gemaakt met de stervenden. Dat ze na hun dood een bepaald teken geven dat ze er nog zijn na hun dood.
En nee, niks geen excuus over andere dimensies. Als je dood bent en doorleeft moeten dimensiegrenzen niet bestaan.

Dat kan ook zonder afspraak. Ik krijg vrijwel dagelijks tekenen van overledenen.

Ik doel op bewuste communicatie. Ik vermoed dat jij doelt op interpretatie.

Nee hoor, ik doel op bewuste communicatie, waarin het initiatief van twee kanten komt. Ik word soms danig verrast.
Dat mensen hier moeite mee hebben, het niet geloven, het als fantasie afdoen, zal mij een vegasaucijs wezen.
Is it electrickery?
Op 14-12-2011 19:10:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Th.G.Baalman: IS ER LEVEN NA DE DOOD ?
Waar zijn onze dierbare overledenen? Verdwenen in de eeuwigheid? Of...ergens anders? Is er een antwoord op op dit oude nooit verklaarde mysterie? Ja dat antwoord is er! Vermeld in een zeer oud boek, geschreven door de voorvaderen van de Inca's, Maya's en Azteken met deze woorden:
"Welnu, er is een tijd gesteld waarin zij uit de doden zullen opstaan. En nu, met betrekking tot die tijdruimte, wat er met de ziel van mensen gebeurt, is iets waarover zorgvuldig navraag is gedaan bij de Heer om het te mogen weten; en dit is wat ik weet.Welnu met betrekking tot de staat van de ziel tussen de dood en opstanding, zie het is mij door een engel bekendgemaakt dat de geest van ieder mens, hetzij die goed of kwaad is, huiswaards wordt gevoerd naar die God die hem het leven heeft geschonken (zie Prediker 12:7) En dan zal het geschieden dat de geest van hen die rechtvaardig zijn, wordt ontvangen in een staat van geluk die het Paradijs wordt genoemd, een staat van rust, een staat van vrede waarin hij van al zijn moeite, en van alle zorg en droefnis zal uitrusten" (Alma 40:11-12)
Als u meer wilt weten over dit boeiend onderwerp, dat aansluit bij de vele B.D.E. (bijna dood ervaringen) dan kunt u dit boek ; Het Boek van Mormon, verkrijgen bij de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
theobaalman@gmail.com

Op 11-11-2012 16:06:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Th.G.Baalman: Meer lezen ? Zie Blog Baalman
Op 11-11-2012 16:14:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo:
Th.G.Baalman:
Meer lezen ? Zie Blog Baalman

Meer? Een hyperlink was ruimschoots voldoende geweest hoor, of een korte samenvatting.
You don't know what you've got until it's gone...
Op 11-11-2012 16:25:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Th.G.Baalman:
Meer lezen ? Zie Blog Baalman

Zal ik 'm dan even voor je spammen:

http://theobaalman2.blogspot.nl/
It's all a figment of imagination!
Op 11-11-2012 16:26:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
adoteq: Om even heel eerlijk te zijn...
Ik heb het idee dat er Parralelle universa bestaan i.c.m. cyclisch proces wat dan op zijn beurt het kwantumbewustzijn bevestigd.
Niet alleen heb ik 3 zwarte geesten gezien toen ik een jaar of 4 was, maar ook ben ik vaker in aanraking geweest met zoiets wat mensen een bescherm engel zouden kunnen noemen. In werkelijkheid was dat een MIJZELF uit een andere paralelle universa die tijdelijk mij overnam zodat ik geen onverstandige beslissingen zou maken. (ik was toen 6 jaar).
Om even een aantal belangrijk onderdelen van dit fenomeen te beschrijven.
Ik was met mn ouders op vakantie in Lego-land, raakte mn ouders kwijt... Man komt achter me aan. En die "bescherm engel" heeft mij overgenomen waardoor ik heb weten te ontsnappen aan die man.
Enz.
Ik heb tientallen ervaringen achter de rug waarbij ik dingen van te voren wist, zag, voelde en dat iets mij "overnam" waardoor ik de juiste beslissingen maakte.
Niet alleen ben ik heel erg geschrokken toen ik mezelf tegenkwam, maar ook heb ik meerdere keren mijn toekomst gezien, het gevoel ergens eerder te zijn geweest, terwijl ik zeker weet dat ik in DIT LEVEN daar nog nooit kan zijn geweest (denk aan een gebouw dat pas gebouwd is, waarvan ik weet hoe het eruit ziet, wanneer ik daar ga komen, wat er gaat gebeuren.) Het is en blijft af en toe moeilijk om de "fysieke wereld" te blijven waarvan wij allen gebruik maken om te eten, werken enz.. Ik voel mij op een bepaalde manier schuldig dat ik die gave heb, en dat er mij af en toe een warme stem toespreekt die mij gerust probeert te stellen. Ik durf deze dingen nooit te vertellen, aangezien ik liever niet wordt gekruisigd. Eerlijk gezegd durf ik deze gave ook niet te gebruiken, omdat de schade die het kan aanrichten met een klein gebruik al heel groot kan zijn. Ik wist bijv al dat de meteoriet van begin 2013 in rusland schade zou aanrichten en het lezen van de nieuwsberichten was als een dejavu voor mij.
Ik heb dit nooit gewild, doe daarom niets mee.
Op 01-05-2013 5:04:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
chuck: fysische en chemische processen van stikstof, zuurstof, waterstof, fosfor, koolstof en zwavel is toch de oorsprong ?
Dat is toch teken van leven?
Kiem,ziel en personen zijn niet te bewijzen.
Ik ga niets beweren,ik heb alleen maar vragen.
Op 01-05-2013 7:15:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
chuck:


fysische en chemische processen van stikstof, zuurstof, waterstof, fosfor, koolstof en zwavel is toch de oorsprong ?
Dat is toch teken van leven?
Kiem,ziel en personen zijn niet te bewijzen.
Ik ga niets beweren,ik heb alleen maar vragen.


Dat zijn de bouwstenen (dragers(?)) voor leven; maar men heeft geen idee wat leven nu precies is... Laat staan dat men weet wat bewustzijn is. Dus je bent niet de enige die vragen heeft, het wetenschappelijk onderzoek 'leeft' van deze vragen en heeft daarom nog veel ruimte om te zoeken naar bewijzen...
Ik ben ook gek... :P
Op 01-05-2013 10:05:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
chuck:
Buff:
chuck:


fysische en chemische processen van stikstof, zuurstof, waterstof, fosfor, koolstof en zwavel is toch de oorsprong ?
Dat is toch teken van leven?
Kiem,ziel en personen zijn niet te bewijzen.
Ik ga niets beweren,ik heb alleen maar vragen.


Dat zijn de bouwstenen (dragers(?)) voor leven; maar men heeft geen idee wat leven nu precies is... Laat staan dat men weet wat bewustzijn is. Dus je bent niet de enige die vragen heeft, het wetenschappelijk onderzoek 'leeft' van deze vragen en heeft daarom nog veel ruimte om te zoeken naar bewijzen...

Bedankt voor je antwoord.
Op 01-05-2013 17:55:28 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: De wetenschap is gewoon niet instaat om leven te kunnen doorgronden, en als ze het ze wel lukt, dan begint alles weer opnieuw, of eindigd alles ?

Op 02-05-2013 12:25:30 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Etienne S.: ik heb vaak het gevoel alsof ik juist gevangen zit in een lichaam en dat ik aan het wachten ben op de dood om vrij te komen en echt te kunnen leven.. wat kan dat betekenen?
Op 11-08-2013 13:47:24 | Kudos: 2 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buff:
Etienne S.:
ik heb vaak het gevoel alsof ik juist gevangen zit in een lichaam en dat ik aan het wachten ben op de dood om vrij te komen en echt te kunnen leven.. wat kan dat betekenen?


Dat je niet goed geaard bent misschien?

Ik ben ook gek... :P
Op 11-08-2013 17:01:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psixty4:
Etienne S.:
ik heb vaak het gevoel alsof ik juist gevangen zit in een lichaam en dat ik aan het wachten ben op de dood om vrij te komen en echt te kunnen leven.. wat kan dat betekenen?

Niet gaan zitten wachten, geniet van het leven, dat dood gaan dat komt later wel.
It's all a figment of imagination!
Op 11-08-2013 17:31:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CCRider: Ja er is leven na de dood. En ook terugkeer naar dit leven.
My dentist told me I need a crown. I was like I KNOW, RIGHT?
Op 11-08-2013 20:32:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol:
CCRider:
Ja er is leven na de dood. En ook terugkeer naar dit leven.

Sterker nog, er is geen dood, enkel een verandering in hoedanigheid.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 11-08-2013 20:40:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden