Paranormaliteit is al een tijdje helemaal in. TV-programma's á la Char, Paranormale Kinderen en Derek Ogilvie trekken vele huiskamers. In new age-kringen is iedere gave een verhoging van de spirituele status. Het is opzienbarend hoeveel zelfverklaard egoloze mensen er toch een stukje netjes gecultiveerd ego op nahouden, op basis van gaven en mediamieke talenten. Healings, readings, channelings, en nog veel meer (vaak Engelse) termen omschrijven het paranormale landschap dat voor vele euro's de professionele sferen is doordrongen. Door de vele manipulatieve televisiemontages of talloze kapitalistisch georiënteerde mediums zou je haast vergeten dat er daadwerkelijk zoiets is als paranormale ervaringen. Om te zorgen dat het paranormale niet helemaal verpest wordt door de media en types als überdebunker Gili vragen we ons af: wat is uw meest paranormale ervaring?

Zweefteef

Deel gerust uw meest bizarre ervaringen. Of het nu een ontmoeting met een alien is, een gesprek met een dode of iets anders, zó snel kijken we bij GW niet op van rare dingen. Als tegenprestatie wil ik gerust mijn meest paranormale ervaring delen. Bewijs van leven na de dood of gewoon toeval? Geen flauw idee:

Toen ik kind was, misschien 10 jaar oud, sprak ik op een bepaalde ochtend met mijn overgrootvader. Hij was in mijn slaapkamer en praatte op rustige toon. Het voelde levensecht, hij stond er en praatte zo normaal als anders. Wat hij zei weet ik niet meer, helaas wiste mijn geheugen dat uit. De ontmoeting kan een droom zijn geweest, dat sluit ik na al die jaren niet uit, maar anyway, na de ervaring ga ik naar beneden en zeg tegen mijn moeder dat ik mijn overgrootvader heb gezien. Zij antwoordt dat hij die nacht was overleden.

Dit soort ervaringen staan niet op zichzelf. Ze zijn misschien onverklaarbaar, misschien toeval, maar daarom nog niet gek. Sprak ik met de geest van mijn overleden overgrootvader? Ik weet het niet. Het doet er eigenlijk ook weinig toe, aangezien ikzelf geen angst voor de dood ken en me dus ook geen zorgen maak over wat er na de dood komt. Wat voor theorie ook, bewijs krijgen we pas als we er zijn en alles ertussen is voor discussie vatbaar. Daarom gaat het nu ook niet zozeer om de discussie maar vooral om de ervaring. Wat is uw meest paranormale ervaring?

Bassie22: Meest spirituele ervaring? Doodgaan op je 27e...

Mijn laatste ervaring: 1e kerstdag mijn vader 'ontmoet' en 'gesproken'. Mijn vader is in augustus 2010 overleden...
Nieuw Bewust Zijn
Op --0 9:32:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
MBR: De volgende ervaring, ongeveer 20 jaar geleden, wil ik wel delen:

Ik lag op bed, het was ochtend en ik was wakker geworden en lag nog wat na te suffen. Heerlijk ontspannen en geen bijzonderheden verder. Buiten reed een auto (of motor?) langs die een enorme knal liet horen.
Dat deed me geweldig schrikken, en het volgende moment zweefde ik door de ruimte. Ik had geen lichaam, maar was mij van alles wat ik zag heel zintuiglijk bewust, dus ik 'zag' en 'hoorde' alles.
Ik zag het volgende, ik dreef langs enorme door bliksem oranje oplichtende grijzige/zwarte wolken met een vreemde marmer-structuur.
Ik dreef naar het midden van iets dat alles naar zich toetrok.
Het stootte aan de boven en onderzijde een sterk wit-blauw licht uit, dat voor mijn gevoel massa bezat. En het had in het midden een platte prachtige blauwe-paarse nevelige rand met grijze wolken die rond leken te draaien. Ik weet nog dat ik het zo bijzonder vond dat het zoveel licht-massa kon uitstoten met maar zo weinig 'voeding' uit de omgeving.
Het was gigantisch, maar het vreemdste vond ik toch wel dat ik erdoor aangetrokken werd alsof ik zelf massa had, alsof het grip op mij had. Ik kreeg er ondanks het prachtige schouwspel ook een beetje een onrustig gevoel van omdat ik naar de kern toe dreef. Plots besefte ik dat wat ik zag zeer vreemd was, en ik hapte naar adem. Ik vond mijzelf terug in bed, een bijzondere en intense ervaring rijker.
Wat ik zag lijkt nog het meeste op deze afbeelding:

ps Gelukkig nieuwjaar allemaal!
toevallig..?
Op --0 9:51:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vailixi: Het was 1991 en als 16 jarige zat ik op mijn slaapkamer muziek te luisteren op eens zie ik een ronde witte schijf verschijnen midden in mijn slaapkamer, het vliegt richting mijn raam maar voordat die daar is verdwijnt het. Het leek meer 2D dan 3D omdat het een schijf was en niet een bol.
Niemand buiten onszelf kan over ons innerlijk heersen. Wanneer we dit weten worden we vrij.
Op --0 11:32:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jawadde: Op een nacht lag ik te slapen, en opeens werd ik bewust. Ik was niet wakker zoals anders, want ik had geen lichaam. Ik was enkel maar pure, heerlijk aanvoelende energie, waar ik geweldig van genoot.
Naar mijn aanvoelen duurde dit een tiental minuten of zo. Toen begon ik opeens te denken. "Waar ben ik eigenlijk?", Wat is dit eigenlijk?" Dat soort dingen.
Daarna heb ik ervaren hoe op de één of andere bijna niet te verklaren manier, ik, die energie, zich omvormde tot de wereld, met alles er op en er aan. Ik, die energie, werd de wereld, en het ganse universum.
Ik werd me opeens bewust van mijn lichaam dat nog ongelooflijk na trilde vervuld van die prachtige energie.
Sinds die dag is het mijn overtuiging, dat wij elke nacht tot onze oer toestand terugkeren (die energie), om onszelf opnieuw weer op te laden, als het ware. Wanneer we in het bewustzijn komen, zijn we als duikers die in het water duiken, met maar een bepaalde hoeveelheid "zuurstof" (in dit geval "dosis energie" en die daarna opnieuw boven water dienen te komen.
Deze ervaring heeft me ook getoond dat alles één is, en dat bewustzijn aan de basis van alles ligt. Ook zogenaamde materie, die ook niets anders dan energie is.
Ik heb later als direct gevolg van deze ervaring het idee gekregen, dat iedereen een eigen universum heeft, in de vorm van wat wij ons bewustzijn noemen. Dat wij daadwerkelijk zelf de wereld zijn. Letterlijk! En dat wat wij zien, niets anders dan een onverbloemde reflectie is van datzelfde bewustzijn.
Dus als wij een wereld zien vol armoede, dan is dat onze eigen armoede.
Als wij een wereld zien vol conflict, dan is het een uitvergroting van onze eigen conflicten.
Als wij een wereld vol liefde zien, is het onze eigen liefde.

Dit is wat men zelfs al in het oude Griekenland benoemde als: Ken uzelve, en u kent de wereld.
Omdat beide effectief dezelfde zijn!
Op --0 11:47:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
nupeet: Na het knappen van een essentieel bloedvat, weet ik, hoewel bewusteloos, dit is het sterven van vorm, het andere sterven is bekend ( leven is sterven, sterven is leven), door zalige warmte, puurheid en zeker niet vreemd voorkomende entiteiten omgeven, (een thuiskomen?), ontvang ik de mededeling terug te moeten, een onaf gemaakte levenstaak dient begrepen en vervult.
Inmiddels heeft de toevallig aanwezige broeder levensreddende handelingen uitgevoerd, en kom ik na paar dagen coma, bij in het ziekenhuis, alwaar ik door de stand van medische kennis, mijn pad -alles komt en gaat...en komt weer- kan vervolgen. Vermeld dient te zijn dat ik er niet zo veel zin meer in had, toen bovenstaande verhaal plaatsvond.
Apart wel, je verhaal als tegenprestatie, hoogst waarschijnlijk komt die herinnering van het besprokene terug, plotsklaps, want zoeken, althans voor mij, werkt niet. CJ
Unity in the Heart of Diversity
Op --0 11:48:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : De stem van mijn vader gehoord toen ik aan zijn graf stond. (Hij was toen al 12 jaar dood, toch herkende ik zuiver zijn stem.)

Gedeeltelijke uittreding.

Het intens ervaren van mijn lichaam als ruis (sneeuw op tv).

Ganglicht dat vanzelf aan gaat als ik in het donker sta te hannesen en het niet bij me opkomt om het licht aan te doen.

Telepathisch contact.

(Na blowen) De grote verbanden zien, alsof je vanuit het allergrootste perspectief naar de wereld kijkt en alles begrijpt. En vooral ziet dat alles met alles samenhangt.

Aanrakingen voelen terwijl ik alleen ben. Op een drukke kruising (op de fiets) een zetje krijgen zodat ik sneller veilig aan de overkant ben.

Orbs ervaren. (Zien en voelen.)
(bericht gewijzigd op 2-1-2011 12:18:09)
Is it electrickery?
Op --0 11:51:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
bjdejong: Als heel jong kind wist ik dat ziel en lichaam gescheiden waren. Zo kon ik boven op een dak kijken zonder te klimmen, gewoon naar boven zweven. Dat was toen heel simpel, nu kan ik dat niet meer. Uittreden en lucide dromen zijn nog vrij normaal voor mij. Tijdens uittredingen kom ik weleens overleden familieleden tegen. Dit soort ervaringen zijn meestal helderder dan het dagelijks leven.
Via het uittreden kun je in verschillende werelden komen, de onderwereld (geen aanrader), deze wereld en de bovenwereld (heel mooi).

Of het allemaal echt is weet ik niet. Mijn geloof is gaan wankelen toen ik op een nacht uittrad, op dat moment voelde ik iemand in mijn nek ademen. Ik schok me rot, probeerde achter me te focussen, maar het ademen bleef precies achter me. Ik zag mezelf liggen en toen drong het tot me door dat het ademen mijn eigen adem was? Toch stond ik aan het voeteneinde en zag mezelf liggen? Toen ben ik gaan twijfelen.

Daarbij komt dat we geneigd zijn te geloven wat we denken en dat te vaak dit niet onderwerpen aan kritiek. We denken het dus het is waar.
Wij mensen praten onszelf op alle manieren vrij om ons denken en handelen te verantwoorden. We eten vlees en sluiten het doden van het dier uit ons gevoel. Hij heeft een goed leven gehad, snelle pijnloze dood en meer van die goedpraterij.

Dat doen we ook met leven na de dood, hier zijn we bang voor, we willen zo graag dat er een leven na de dood is. Dat we van alles zullen verzinnen wat dit bewijst. God? Uittreden? Vreemde verschijnselen. We schrijven het toe aan er is meer! Of is het slechts iets in onze hersenen die ons deze belevingen doet voelen?

Geloof jij alles wat je denkt?
Op --0 11:56:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Janitor: Het zien van een grote energiebol of orb nadat mijn oma was overleden.
Ik lag in mijn bed, na te denken en in slaap proberen te vallen. Opeens zie ik op de overloop, door mijn openstaande deur, een grote orb in beeld komen en in mijn gezichtsveld bleef die zweven. De orb was ongeveer 30cm in doorsnee en zweefde op een hoogte van 1.50meter.
Het was net alsof die orb mij eventjes aan bleef kijken. Ik ging meteen rechtop zitten en bleef het ding aankijken. Na een aantal seconden zweefde het ding weer weg, verder de overloop op.
Ik weet 110% zeker dat ik niet droomde, ik was gewoon nog wakker. Het ding had blauw paarse kleuren, maar wel veel specialer dan normale kleuren. Het was meer een soort energie. De kleuren bewogen ook constant, heel vloeiend.
Of het mijn oma was weet ik niet, maar dat deze orb geen illusie was weet ik zeker. Een tijd later voelde ik een aanraking op mijn schouder, weer toen ik in bed lag.
(bericht gewijzigd op 2-1-2011 15:44:10)
Op --0 0:09:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
bjdejong:
Geloof jij alles wat je denkt?

Nee, dan zou ik gek worden. In het hier en nu.
Wat wel zou kunnen, is dat ik met elke gedachte een parallel universum schep, waarin die gedachte vorm krijgt.
Of andersom, alle gedachten bestaan al, je ontvangt ze uit het UGV en dan krijgen ze vorm in het hier en nu.
Nadenken over gedachten is vooral erg leuk.
Is it electrickery?
Op --0 0:14:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wooki: Er zou een vrachtwagen van Polen naar nederland komen om mijn ex haar spullen op te halen toen ik er achter kwam zweerde ik dat die vrachtwagen nederland niet zou halen des noots ten koste van mijn ziel en de volgende dag stond de duitse politie voor de deur met het bericht dat de desbetreffende vrachtwagen in duitland over de kop sloeg zonder aanwijzing en dat het weer terug naar polen gesleept werd met haar nieuwe vriend van top tot teen in verband. oops.
Op --0 13:28:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lindaatje: Grote droom, nee geen droom. Ik droom nooit en als ik droom is het in zwart wit, flarden van kopjes thee inschenken enzo.

Op zeventienjarige leeftijd was ik 's nachts in een landschap met een donkerblauw paarse grond. Daarop lag een diepgouden tak, die ik bewonderde en opraapte. Links voor me een bron met rustig groengrijs water en aan de horizon, in een prachtige zonsondergang, een grijze tempel met een ronde koepel. Misschien wel een droom en heb ik de symboliek verzonnen/ uit mijn onderbewustzijn gehaald, Maar ik vermoed van niet. Eenmaal wakker wilde ik alleen maar terug en en voelde me high alsof ik een miljoen stickies had gerookt. Voor de goede orde:ik ben geen blower en zal het nooit worden na deze ervaring.

Mijn moeder heeft op het moment van zijn overlijden haar vader, mijn opa 's nachts voor haar bed gezien. Hij lachte en en zij glimlachte terug. Ze verbaasde zich omdat hij gekleed was in een gestreepte pyama. Toen zij hem voor het laatst had gezien droeg hij een effen pyama. Ze moest naar huis, omdat ik als klein ukkie alleen thuis was. Wat bleek, even voor het overlijden van mijn opa had hij zich bevuild, waarop mijn oom hem een gestreepte pyama had aangetrokken, waar mijn moeder niet van wist.
(bericht gewijzigd op 2-1-2011 13:54:02)
CAUTE - Behoedzaamheid
Op --0 13:53:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lindaatje:
wooki:

Er zou een vrachtwagen van Polen naar nederland komen om mijn ex haar spullen op te halen toen ik er achter kwam zweerde ik dat die vrachtwagen nederland niet zou halen des noots ten koste van mijn ziel en de volgende dag stond de duitse politie voor de deur met het bericht dat de desbetreffende vrachtwagen in duitland over de kop sloeg zonder aanwijzing en dat het weer terug naar polen gesleept werd met haar nieuwe vriend van top tot teen in verband. oops.

Oops heks, durf je wel gedachtenkracht gebruiken?. Mind you, ik geloof erin en heb ook zulke ervaringen gehad.
CAUTE - Behoedzaamheid
Op --0 13:56:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wooki: Tau vertel!
Op --0 14:07:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: Heb meerdere voor mij onverklaarbare ervaringen gehad, heb ze op GW al eens eerder beschreven, maar zal dat kort herhalen:

1) Tijdens het kanoën sloeg ik om en werd ik door de onderstroom meegezogen en tegen de takken van een onder water staande boom geduwd. Vlak voordat ik onder water mijn bewustzijn verloor hoorde ik een stem zeggen "het is je tijd nog niet", daarna werd het zwart. Toen ik bijkwam zat ik in de top van die boom, een paar meter boven het water uit. Er was niemand in de buurt die mij uit het water geholpen had.

2) Ik ben eens uit mijn lichaam "gevallen" toen ik al liggend op bed een Reiki-behandeling kreeg. Dat heb ik ervaren precies zoals het plaatje bij de inleidende tekst van dit blog. Mijn bed was tot de grond toe afgetimmerd, je kon er niet onder kijken, maar toen ik uit mijn lichaam viel was ik onder mijn bed. Daar zag ik iets liggen dat mij zeer dierbaar was, maar dat ik al een tijd kwijt was. Toen ik met veel moeite weer terug in mijn lichaam was, heb ik mijn bed aan de kant geschoven en inderdaad: dat voorwerp lag op die plek.

3) Als klein kind liep ik altijd naar school. Op een dag had ik het gevoel dat ik niet op de plek moest lopen waar ik altijd liep, want er zou een ongeluk gebeuren precies daar waar ik zou lopen. Dat zag ik voor me, al kwamen er helemaal geen auto's aan. Ik bleef op de straat lopen en had het gevoel dat ik ervan af werd geduwd. Vlak daarna kwamen als uit het niets 2 auto's hard aangereden en deze botsten precies daar waar ik normaal gesproken gestaan had.

4) Toen ik jong was en net kon praten schijn ik van mensen in mijn omgeving gezegd te hebben dat ze ziek waren en op welke plek die ziekte zat. Ik werd toen vreemd aangekeken, maar na een tijd bleek inderdaad dat die mensen ziek waren en dat de organen die ik aanwees erbij betrokken waren.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 14:35:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
realmoneyman: Ik heb al 2 ervaringen gehad die met elkaar te maken hadden: Ik had een droom dat ik in de zetel zat en mijn moeder liet een vaas vallen en op hetzelfde moment als die vaas op de grond viel er iets in de "echte wereld" en die val zorgde zowat voor het geluid in mijn droom en een paar dagen later droomde ik dat we in de middeleeuwen zaten en een holbewoner kreeg een klap van een knots en op hetzelfde moment in de "echte wereld" vloog er een tak tegen het raam, vreemd. misschien het bewijs van toekomst voorspellen?
Op --0 14:40:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Saljoet: Van enkele familieleden en vrienden heb ik meerdere verhalen gehoord over contact met overledenen kort na het overlijden. Een verhaal betrof het overlijden van een hond terwijl de eigenaars op vakantie waren. De vrouw ('bazin' van de hond) kreeg op de vakantie bestemming heel krachtige gevoelens dat er iets met de hond aan de hand was. Bij thuiskomst enkele dagen later bleek te hond op dat moment aan een acute darminfectie te zijn gestorven.
Ikzelf maak wel eens zaken mee in de materiële sfeer (ik ben technicus) die wat mij betreft (net) niet meer onder het kopje toeval geplaatst kunnen worden. Het overkomt mij regelmatig dat een lantaarnpaal even knippert of uit gaat als ik er langs loop.
Toen ik na begin van de wintertijd de klokken aan het gelijkzetten was bleek een klok al op de wintertijd te staan. Ik kan mij met de beste wil niet herinneren dat ik aan die klok gezeten heb. Mijn vrouw raakt de klokken niet aan, kinderen hebben we niet, de hond en kat kunnen er niet bij.
Zo heb ik nog wat kleine 'toevalligheden' maar hier wat moeilijk uit te leggen.
Op --0 14:47:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
realmoneyman:

Ik heb al 2 ervaringen gehad die met elkaar te maken hadden: Ik had een droom dat ik in de zetel zat en mijn moeder liet een vaas vallen en op hetzelfde moment als die vaas op de grond viel er iets in de "echte wereld" en die val zorgde zowat voor het geluid in mijn droom en een paar dagen later droomde ik dat we in de middeleeuwen zaten en een holbewoner kreeg een klap van een knots en op hetzelfde moment in de "echte wereld" vloog er een tak tegen het raam, vreemd. misschien het bewijs van toekomst voorspellen?

Hé, dat herken ik!
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 14:50:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: Mijn moeder had een soort telepathisch contact met haar tante. Dan zat ik met mijn moeder in de tuin, stond ze op en liep ze naar binnen. "Mijn tante gaat zo bellen", zei ze dan. En zodra mijn moeder de kamer binnen liep ging de telefoon en was het haar tante. Dit is tientallen keren zo voorgekomen.
Mijn moeder vertelde dat ze dat voelde aankomen.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 14:52:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vosje: Ons brandalarm hangt bij de trap. Ik was liep daar, en net toen ik onder het brandalarm stond begon die zomaar onregelmatig af te gaan. Als er echt brand was, zou het regelmatig moeten zijn. En schrok natuurlijk, en was snel doorgelopen. De volgende dag, liep ik de trap op. En net toen ik preicies boven het brandalarm stond, ging ie weer onregelmatig af. Ik schrok natuurlijk weer, want ik had het niet verwacht. Toen ik weer naar beneden ging, lette ik heel goed op. En stond stil toen ik er recht was stond, maar toen gebeurde er niets.
If time doesn't matter, distance also won't.
Op --0 15:12:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bontevogel: Ik heb iets met rood. Een kleur rood die ik niet kan beschrijven, het is mijn eigen kleur rood.

Ik heb het met veel dingen, mens of dier. Het waarschuwd mij voor gevaar of iets bijzonders, ik probeer er wel eens over te praten met anderen, maar.... Ik liep met mijn collega door een lege trein, komen langs een stoel met krantjes er op, moment zeg ik tegen de collega die achter mij loopt, en til de krant op, eronder ligt een portemonee. Ik pak de portemonee en loop verder, de collega achter mij staat met opengesperde ogen naar me te kijken en zegt; hoe weet jij nou dat die daar lag? Ik heb het hem uitgelegt, die krant was rood, vandaar.
En zijn vraag, ben ik ook rood, nee jij bent niet rood, jij bent normaal. PFFFF was zijn antwoord.

Ik kan het niet oproepen, het is er gewoon.

Het heeft al diverse keren mijn leven gered, echt.

Van jongs af aan heb ik geleerd het niet te negeren, als het gebeurt, accepteren en reageren.
Op --0 15:18:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Valt een déja vù ook onder 'paranormaal'?

Edit: Mooie verhalen, trouwens dames en heren.
Of beter gezegd: Mooie verhalen van ervaringen.
(bericht gewijzigd op 2-1-2011 15:26:34)
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 15:25:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
lindaatje:

wooki:

Er zou een vrachtwagen van Polen naar nederland komen om mijn ex haar spullen op te halen toen ik er achter kwam zweerde ik dat die vrachtwagen nederland niet zou halen des noots ten koste van mijn ziel en de volgende dag stond de duitse politie voor de deur met het bericht dat de desbetreffende vrachtwagen in duitland over de kop sloeg zonder aanwijzing en dat het weer terug naar polen gesleept werd met haar nieuwe vriend van top tot teen in verband. oops.

Oops heks, durf je wel gedachtenkracht gebruiken?. Mind you, ik geloof erin en heb ook zulke ervaringen gehad.

Bij mij werkt alleen positieve gedachtenkracht. Ik kan wel dingen laten gebeuren, maar alleen als ze ergens goed voor zijn. Het werkt ook alleen als ik totaal ontspannen ben, het zijn de licht wensende gedachten die werken. Druk of sterke wil werkt niet.
'Don't forget rule number 6'
Op --0 16:36:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Yiha:
bjdejong:
Of het allemaal echt is weet ik niet.
Is materie dan echter dan een geesteswereld?
Op --0 17:01:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Gerard:

lindaatje:

wooki:

Er zou een vrachtwagen van Polen naar nederland komen om mijn ex haar spullen op te halen toen ik er achter kwam zweerde ik dat die vrachtwagen nederland niet zou halen des noots ten koste van mijn ziel en de volgende dag stond de duitse politie voor de deur met het bericht dat de desbetreffende vrachtwagen in duitland over de kop sloeg zonder aanwijzing en dat het weer terug naar polen gesleept werd met haar nieuwe vriend van top tot teen in verband. oops.

Oops heks, durf je wel gedachtenkracht gebruiken?. Mind you, ik geloof erin en heb ook zulke ervaringen gehad.

Bij mij werkt alleen positieve gedachtenkracht. Ik kan wel dingen laten gebeuren, maar alleen als ze ergens goed voor zijn. Het werkt ook alleen als ik totaal ontspannen ben, het zijn de licht wensende gedachten die werken. Druk of sterke wil werkt niet.


Precies, als je ontspannen bent lijkt je makkelijker bijzondere ervaringen te krijgen, dan wanneer je gestresst bent. Het lijkt haast wel alsof je de wereld met oogkleppen bekijkt als je niet ontspannen ben.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 17:50:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
moonwalker: 1. Dit is iets wat mij overkomen is toen ik ongeveer 12 jaar oud was.
Ik lag te slapen en had een nachtmerrie, waarin een erg lelijk heks de hoofdrol had. Ik liep de trap op naar het het appartement van mijn ouders bij mijn oom's appartement hadden ze de WC bij de trap staan. Rare architect die dat heeft bedacht, maar je liep gewoon langs de WC eerst. Zowel bij mijn oom als bij het huis van mijn ouders. In ieder geval, wilde ik net langslopen toen de deur open ging en de heks naar buiten kwam. Ik schrok me rot natuurlijk en probeerde weg te rennen. Hoe hard ik ook probeerde te rennen, ik bleef op mijn plek staan alsof ik behekst was. Schreeuwen kon ik ook niet. Ik draaide me om en zag dat de heks steeds dichterbij kwam en haar kromme hand naar me uitstak. Op het moment dat ze mijn onderarm vasthield, schrok ik wakker. Mijn onderarm voelde ijskoud aan (er was niets in mijn buurt die dat kon verklaren, want mijn andere arm voelde normaal aan), maar het vreemdste was dat toen ik naar mijn onderarm keek (had het licht toen al aan gezet), zag ik afdrukken van vingers om mijn onderarm. Ik probeerde mijn eigen vingers erop om te kijken of het mijn eigen hand was, maar mijn vingers waren veel te kort. Een droom die me de echte wereld achtervolgde? Geen idee.

2. Een ander keer was ik nog een baby toen mijn grootmoeder langs mijn kamer liep om te kijken of alles goed was. Aan het hoofdeind van mijn bedje stond een man met een capuchon over zijn hoofd in het zwart gekleed. Toen mijn oma schreeuwde verdween hij in het niets.

3. Om van ons huis naar het strand te lopen, liepen we door een bos omdat het minder tijd in beslag nam. Een keer besloten we 's nachts er doorheen te trekken, zodat we sneller thuis waren. Er is geen licht moet ik erbij zeggen. Puur donker. En toen hadden we ook niet eens mobieltjes, die dienst konden doen als zaklantaarn. Op een gegeven moment hoorden we mensen praten en gelach...
(bericht gewijzigd op 2-1-2011 19:11:18)
Before I read newspapers I was uninformed. After reading newspapers I became misinformed
Op --0 18:54:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
moonwalker: Vervolg...

Ik dacht dat ik de enige was die dat hoorde, dus draaide ik me om naar mijn vrienden. Die lieten weten dat ze het ook hoorden, maar we dachten natuurlijk dat het om dronkaards ging. Dus liepen we door. Op een afstand zagen we Wit licht dansen tussen de bomen en daar kwam al het geluid vandaan. Er was iets vreemds met dat licht. Mijn verstand vertelde me om zover mogelijk weg te rennen van die plek, maar mijn vrienden wilden gewoon zien wie daar zat. En als je met vrienden bent, durf je altijd meer dan in je eentje. Dus we liepen erop af in stilte. Tussen de bomen zag we menselijke gestalten die in het wit waren gekleed en er was geen bron van het licht. Het leek uit die personen zelf te komen. Ze leken in alles op mensen, maar ook weer niet. Een vriend van mij trapte per ongeluk op een leeg blikje bier en die gestalten draaiden zich naar ons om. In een oogwenk waren ze verdwenen. En met verdwenen, bedoel ik letterlijk in het niets verdwenen. Ik hoef niet te vertellen hoe snel we van dat plek waren weggerend. Toen we in onze straat aankwamen, liet ik iedereen apart zijn verhaal vertellen en het kwam overeen met wat ik zelf had gezien. Geesten? Demonen? Engelen? Aliens? Wie het weet mag het zeggen.

4. Bij ons op het strand is er een klein eilandje. Er zijn alleen rotsen, maar jongeren
vinden het leuk om daar in de zomer te gaan kamperen. Een tentje is alles wat je nodig hebt, eten kun je altijd halen van het vaste land 's ochtends en 's middags. We gingen daar een keer camperen. Rond 3 uur 's nachts gingen we slapen. We lagen allemaal in één tent, behalve ons was er niemand op het eiland. Je kunt er ook niet naartoe zwemmen (wie zou dat doen om 3 uur 's nachts)? Toch hoorden we duidelijk voetstappen om onze tent. We deden de tent open en stapten naar buiten: Niemand te zien. Ook niets die de voetstappen in de zand om onze tent kon verklaren. Eenmaal terug in de tent begon het opnieuw. Pas toen het licht werd, is het gestopt.

Before I read newspapers I was uninformed. After reading newspapers I became misinformed
Op --0 19:05:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
moonwalker: Vervolg...

We hoorden laten van meer mensen dat er vreemde dingen gebeurden op het eiland. Sommige jongens hebben gestalten gezien die op water leken te lopen, anderen hoorden stemmen enz...

Dit zijn incidenten die mij persoonlijk zijn overkomen. Dat is waarom ik me interesseer in het paranormale. En ik ben nog niemand tegengekomen die mijn incidenten kon verklaren, laat staan die van mijn vrienden en familie.
Before I read newspapers I was uninformed. After reading newspapers I became misinformed
Op --0 19:09:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
wooki:

Er zou een vrachtwagen van Polen naar nederland komen om mijn ex haar spullen op te halen toen ik er achter kwam zweerde ik dat die vrachtwagen nederland niet zou halen des noots ten koste van mijn ziel en de volgende dag stond de duitse politie voor de deur met het bericht dat de desbetreffende vrachtwagen in duitland over de kop sloeg zonder aanwijzing en dat het weer terug naar polen gesleept werd met haar nieuwe vriend van top tot teen in verband. oops.


(bericht gewijzigd op 2-1-2011 19:27:39)
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op --0 19:14:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
moonwalker:

Vervolg...

We hoorden laten van meer mensen dat er vreemde dingen gebeurden op het eiland. Sommige jongens hebben gestalten gezien die op water leken te lopen, anderen hoorden stemmen enz...

Dit zijn incidenten die mij persoonlijk zijn overkomen. Dat is waarom ik me interesseer in het paranormale. En ik ben nog niemand tegengekomen die mijn incidenten kon verklaren, laat staan die van mijn vrienden en familie.


Klinkt als een spannend jongensboek!
Mag ik vragen waar dat eilandje is? Niet in Nederland denk ik zo uit je beschrijving op te maken. Marokko?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 19:15:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
moonwalker:
Meneer Glimlach:

moonwalker:

Vervolg...

We hoorden laten van meer mensen dat er vreemde dingen gebeurden op het eiland. Sommige jongens hebben gestalten gezien die op water leken te lopen, anderen hoorden stemmen enz...

Dit zijn incidenten die mij persoonlijk zijn overkomen. Dat is waarom ik me interesseer in het paranormale. En ik ben nog niemand tegengekomen die mijn incidenten kon verklaren, laat staan die van mijn vrienden en familie.


Klinkt als een spannend jongensboek!
Mag ik vragen waar dat eilandje is? Niet in Nederland denk ik zo uit je beschrijving op te maken. Marokko?Klopt, alles wat me overkomen is was in Marokko. Hier in Nederland is me nooit iets overkomen. Loop vaak 's nachts door bossen en lege industrie terreinen, maar het ergste wat me overkomen is zijn een paar nieuwsgierige ratten.

Edit:
Nog een kleine toevoeging...Ik heb ook vaak déja vu's. Maar ook vaak momenten dat ik de telefoon pak om iemand te bellen, die mij op dat zelfde moment belt.
Het is bij mij bekend dat ik nooit antwoord als iemand me belt op mijn mobiel. Heb hem altijd op stil staan en het ligt op mijn nachtkastje. Toch gebeurt het heel vaak dat ik opeens en zonder reden de telefoon pak en op datzelfde moment gaat de telefoon af, omdat iemand me belt. Telepathie of begin ik ook Wireless trekjes te vertonen?
(bericht gewijzigd op 2-1-2011 19:27:59)
Before I read newspapers I was uninformed. After reading newspapers I became misinformed
Op --0 19:19:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
moonwalker:

Meneer Glimlach:

moonwalker:

Vervolg...

We hoorden laten van meer mensen dat er vreemde dingen gebeurden op het eiland. Sommige jongens hebben gestalten gezien die op water leken te lopen, anderen hoorden stemmen enz...

Dit zijn incidenten die mij persoonlijk zijn overkomen. Dat is waarom ik me interesseer in het paranormale. En ik ben nog niemand tegengekomen die mijn incidenten kon verklaren, laat staan die van mijn vrienden en familie.


Klinkt als een spannend jongensboek!
Mag ik vragen waar dat eilandje is? Niet in Nederland denk ik zo uit je beschrijving op te maken. Marokko?Klopt, alles wat me overkomen is was in Marokko. Hier in Nederland is me nooit iets overkomen. Loop vaak 's nachts door bossen en lege industrie terreinen, maar het ergste wat me overkomen is zijn een paar nieuwsgierige ratten.

Edit:
Nog een kleine toevoeging...Ik heb ook vaak déja vu's. Maar ook vaak momenten dat ik de telefoon pak om iemand te bellen, die mij op dat zelfde moment belt.
Het is bij mij bekend dat ik nooit antwoord als iemand me belt op mijn mobiel. Heb hem altijd op stil staan en het ligt op mijn nachtkastje. Toch gebeurt het heel vaak dat ik opeens en zonder reden de telefoon pak en op datzelfde moment gaat de telefoon af, omdat iemand me belt. Telepathie of begin ik ook Wireless trekjes te vertonen?

Wat betreft het oppakken van je mobiel vlak voordat je gebeld wordt herken ik, maar dacht altijd dat er hetzelfde mechanisme achter zat als dat je vaak gebeld wordt wanneer je staat te douchen. Toeval dus. (Of toch niet?)
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 19:33:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vosje:
Meneer Glimlach:

moonwalker:

Meneer Glimlach:

moonwalker:

Vervolg...

We hoorden laten van meer mensen dat er vreemde dingen gebeurden op het eiland. Sommige jongens hebben gestalten gezien die op water leken te lopen, anderen hoorden stemmen enz...

Dit zijn incidenten die mij persoonlijk zijn overkomen. Dat is waarom ik me interesseer in het paranormale. En ik ben nog niemand tegengekomen die mijn incidenten kon verklaren, laat staan die van mijn vrienden en familie.


Klinkt als een spannend jongensboek!
Mag ik vragen waar dat eilandje is? Niet in Nederland denk ik zo uit je beschrijving op te maken. Marokko?Klopt, alles wat me overkomen is was in Marokko. Hier in Nederland is me nooit iets overkomen. Loop vaak 's nachts door bossen en lege industrie terreinen, maar het ergste wat me overkomen is zijn een paar nieuwsgierige ratten.

Edit:
Nog een kleine toevoeging...Ik heb ook vaak déja vu's. Maar ook vaak momenten dat ik de telefoon pak om iemand te bellen, die mij op dat zelfde moment belt.
Het is bij mij bekend dat ik nooit antwoord als iemand me belt op mijn mobiel. Heb hem altijd op stil staan en het ligt op mijn nachtkastje. Toch gebeurt het heel vaak dat ik opeens en zonder reden de telefoon pak en op datzelfde moment gaat de telefoon af, omdat iemand me belt. Telepathie of begin ik ook Wireless trekjes te vertonen?

Wat betreft het oppakken van je mobiel vlak voordat je gebeld wordt herken ik, maar dacht altijd dat er hetzelfde mechanisme achter zat als dat je vaak gebeld wordt wanneer je staat te douchen. Toeval dus. (Of toch niet?)

Of dat je al die tijd op een telefoontje wacht, en net als je er even niet bent, dat ie dan overgaat.
If time doesn't matter, distance also won't.
Op --0 19:56:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: Soms zeg ik zomaar dingen, helemaal zonder dat ik weet waarom.

Komt altijd uit, tot op het griezelige aan toe en soms zijn het dingen die gaan gebeuren over 20 jaar of zo.

Verder weet ik altijd zeker, wanneer ik bv. de weg beter niet op kan gaan. Behalve in het geval van een grote fuik, waar ik zonder geldig rijbewijs langs zou gaan. Maar ik wist dat ik beter thuis kon blijven. Heb toen wel snel mijn rijbewijs in orde gemaakt.
Weet ook heel vaak wat een ander gaat zeggen, vaak minuten voordat de ander zijn mond open doet.

Ze schijnen zoiets helder wetend te noemen. Het is niet altijd even leuk.
Op --0 20:18:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
sufi:

Soms zeg ik zomaar dingen, helemaal zonder dat ik weet waarom.

Komt altijd uit, tot op het griezelige aan toe en soms zijn het dingen die gaan gebeuren over 20 jaar of zo.

Verder weet ik altijd zeker, wanneer ik bv. de weg beter niet op kan gaan. Behalve in het geval van een grote fuik, waar ik zonder geldig rijbewijs langs zou gaan. Maar ik wist dat ik beter thuis kon blijven. Heb toen wel snel mijn rijbewijs in orde gemaakt.
Weet ook heel vaak wat een ander gaat zeggen, vaak minuten voordat de ander zijn mond open doet.

Ze schijnen zoiets helder wetend te noemen. Het is niet altijd even leuk.

Hoe fix je zelf snel je rijbewijs?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 20:25:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: haha laten fixen bedoelde ik. Het was een Curacaosch rijbewijs dat verlopen was. Moest opnieuw rij examen doen.
Op --0 20:40:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
MBR:

De volgende ervaring, ongeveer 20 jaar geleden, wil ik wel delen:

Ik lag op bed, het was ochtend en ik was wakker geworden en lag nog wat na te suffen. Heerlijk ontspannen en geen bijzonderheden verder. Buiten reed een auto (of motor?) langs die een enorme knal liet horen.

ter aanvulling:
er zijn ook heel veel spirituele ervaringen zoals uittredingen die met een hoorbare knal kunnen beginnen, en die knal is dan dus niet echt, soms in combinatie met gevoel van aangeraakt te worden of letterlijk een voelbare tik of klap...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 20:43:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
lindaatje:

wooki:

Er zou een vrachtwagen van Polen naar nederland komen om mijn ex haar spullen op te halen toen ik er achter kwam zweerde ik dat die vrachtwagen nederland niet zou halen des noots ten koste van mijn ziel en de volgende dag stond de duitse politie voor de deur met het bericht dat de desbetreffende vrachtwagen in duitland over de kop sloeg zonder aanwijzing en dat het weer terug naar polen gesleept werd met haar nieuwe vriend van top tot teen in verband. oops.

Oops heks, durf je wel gedachtenkracht gebruiken?. Mind you, ik geloof erin en heb ook zulke ervaringen gehad.

yep, meestal mag je er zelf later ook nog even voor betalen bij wijze van, be carefull what you wish for!
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 20:47:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Ron B.:

lindaatje:

wooki:

Er zou een vrachtwagen van Polen naar nederland komen om mijn ex haar spullen op te halen toen ik er achter kwam zweerde ik dat die vrachtwagen nederland niet zou halen des noots ten koste van mijn ziel en de volgende dag stond de duitse politie voor de deur met het bericht dat de desbetreffende vrachtwagen in duitland over de kop sloeg zonder aanwijzing en dat het weer terug naar polen gesleept werd met haar nieuwe vriend van top tot teen in verband. oops.

Oops heks, durf je wel gedachtenkracht gebruiken?. Mind you, ik geloof erin en heb ook zulke ervaringen gehad.

yep, meestal mag je er zelf later ook nog even voor betalen bij wijze van, be carefull what you wish for!

Graag onderbouwen met bewijzen!
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 20:55:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.: uhhh, 2 a 3 ufo sightings (en dan niet slechts een lichtje in de verte), vele verschijningen (oa het zien van "god" , lampen en kaarsen die spontaan aan en uit gaan, glas wat spontaan barst, lantaarnpalen die uitgaan en ga maar door, oproepen van onweer (voor die dingen heb ik dus later moeten betalen, dat was in mijn "experimentele fase"

dat waren de fysieke verschijnselen zo ongeveer, daarnaast vanalles van dingen weten (iemand zien en weten dat hij niet lang meer te leven heeft) tot wat eigenlijk niet, in mijn jonge jaren heel veel voorspellende dromen en dergelijke, dromen die ook de volgende nacht weer verder gingen waar ik de voorgaande nacht gebleven was, wat ik toen geblokkeerd heb omdat het veels te heftig was (ik was een jaar of 10 a 12)

(maar om even op mijn punt te komen waar ik naartoe wou, ik ben nu eindelijk op het punt dat ik wil weten hoe en wat, mocht er hier iemand meelezen die mij (persoonlijk, niet op dit forum) hier meer over kan vertellen dan hoor ik dat graag, ik heb het jaren tegengehouden en ik denk dat die tijd nu wel voorbij is, dus tijd voor actie )
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 21:05:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psychodelic: Mijn meest paranormale ervaring is wel dat ik af en toe erg last heb van DejaVuutjes...en ja hoor men zegt wel je denkt dat je het al eerder hebt beleefd maar wat als je de toekomstige woorden van een ander net een paar seconden eerder als hij uitspreekt (zonder dat hij het hoort maar wel iemand anders die erbij is!). MAARwat mij eigelijk ertoe bracht toch echt in het onbekende te geloven was 1 van onze honden een belgische Mechelse herder!!
Toen ik ooit in een appartment in Duitsland woonde samen met mijn ouders (m'n vader was daar gestationeerd) was onze hond soms erg onrustig en toen ik op de bank zat te lezen stondsliep onze hond maar stond deze in ene keer op...oren en haren rechtovereind...en grommen..niet normaa..met zijn tanden ontblootl!! Ik dacht dat hij me ging aanvallen ( deze hond was dus totaal niet agressief!). Onze herder keek naar een bepaalde kant van de huiskamer rende ernaar toe terwijl hij in de lucht keek! Hij volgde "iets" al grommend met haren overeind van de ene naar de ander kant van kamer, bleef een hele lange tijd staan grommen. En van het ene op het andere moment hield hij op en ging terug naar zijn mand en weer verder met zijn middagdutje waar hij blijkbaar abrupt uit ontwaakt/verstoord was! Dit heb ik dus meerdere malen meegemaakt en beide zaken hebben mij ertoe wakker gemaakt dat er meer is als m'n ons wil doen geloven!!
Naast dit deze paranormale zooi heb ik minstens drie keer een unidentiefied flying object waargenomen waarvan ik er eentje officeel op ufoplaze heb gemeld en met nog ene getuige erbij! So I got my share!!!!
Op --0 21:06:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
psychodelic:

Mijn meest paranormale ervaring is wel dat ik af en toe erg last heb van DejaVuutjes...en ja hoor men zegt wel je denkt dat je het al eerder hebt beleefd maar wat als je de toekomstige woorden van een ander net een paar seconden eerder als hij uitspreekt (zonder dat hij het hoort maar wel iemand anders die erbij is!). MAARwat mij eigelijk ertoe bracht toch echt in het onbekende te geloven was 1 van onze honden een belgische Mechelse herder!!
Toen ik ooit in een appartment in Duitsland woonde samen met mijn ouders (m'n vader was daar gestationeerd) was onze hond soms erg onrustig en toen ik op de bank zat te lezen stondsliep onze hond maar stond deze in ene keer op...oren en haren rechtovereind...en grommen..niet normaa..met zijn tanden ontblootl!! Ik dacht dat hij me ging aanvallen ( deze hond was dus totaal niet agressief!). Onze herder keek naar een bepaalde kant van de huiskamer rende ernaar toe terwijl hij in de lucht keek! Hij volgde "iets" al grommend met haren overeind van de ene naar de ander kant van kamer, bleef een hele lange tijd staan grommen. En van het ene op het andere moment hield hij op en ging terug naar zijn mand en weer verder met zijn middagdutje waar hij blijkbaar abrupt uit ontwaakt/verstoord was! Dit heb ik dus meerdere malen meegemaakt en beide zaken hebben mij ertoe wakker gemaakt dat er meer is als m'n ons wil doen geloven!!
Naast dit deze paranormale zooi heb ik minstens drie keer een unidentiefied flying object waargenomen waarvan ik er eentje officeel op ufoplaze heb gemeld en met nog ene getuige erbij! So I got my share!!!!

Bijzonder.
Zouden honden ook last kunnen hebben van "slaapverlamming"?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 21:21:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev: Vroeger toen ik, denk ik, een jaar of 8-9 was had ik iets vreemds met de kamerdeur van mijn slaapkamer. Ook al zat deze dicht klapperde ie toch nog een beetje. Ik dacht altijd dat het misschien door wat tocht oid kwam. Ook met een zakdoekje tussen de deur bleef ie toch nog wat klapperen, alhoewel het iets minder herrie maakte. Maar toen heb ik ooit eens een droom oid gehad en wat ik me nog vaag herinner is dat ik bang was voor de deur, deze klapperde sneller of harder, en toen ik wilde gillen kon ik het niet, kwam geen geluid uit. Toen schrok ik volgens mij wakker en heb daarna nooit last meer gehad van de klapperde deur.

Ook met het geven van reiki tijdens de cursus had ik samen met een vrouw tegelijk kippevel op dezelfde plekken. Mijn armen trilde ook een beetje. Tot een minuut of 10 na het stoppen was ik nog onrustig en trilde me lichaam nog wat na, maar dat kan een normale reactie van het reiki geven zijn. De persoon die reiki kreeg was erg druk in d'r hoofd vertelde ze ook, vandaar waarschijnlijk ook de onrust en trilling in mij.
Ook nog een engelenkaart getrokken die wel erg letterlijk van toepassing was. Sceptisch als ik ben heb ik later deze kaarten nog is nagelezen op internet om zeker te zijn dat je alle kaarten zeg maar niet op een manier op jezelf kan betrekken.
Verder ook nog een briefje gekregen met een woord er op en dat woord was precies wat ik zoek in mijn leven.

Verder ook deja-vu's. Soms ook (iets) later dat ik denk van he, dat ken ik toch al. Weet niet dat dat door traag communicerende hersenhelfden kom of dat ik het me echt herinner. Vaak denk ik, of het zo is weet ik niet, dat ik het gedroomd heb, alhoewel ik me eigenlijk nooit dromen kan herinneren.

Ook nog wel eens iets vaags gehad tijdens het kijken van een voetbalwedstrijd. Ik was in gedachten en visualeerde mij dat ik mij verbond met het universum, hierna leek het erop dat ik wist wat er ging gebeuren in de wedstrijd(bal die kant op, schot op doel mis, dat soort dingetjes).
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op --0 21:31:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
thomassio: De nacht nadat mijn kat was gestorven, hoorde ik haar door mijn slaapkamer lopen.
De dag dat de wereld niet snel genoeg meer draait, zal ik mij haasten.
Op --0 21:48:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
psychodelic:
Meneer Glimlach:

psychodelic:

Mijn meest paranormale ervaring is wel dat ik af en toe erg last heb van DejaVuutjes...en ja hoor men zegt wel je denkt dat je het al eerder hebt beleefd maar wat als je de toekomstige woorden van een ander net een paar seconden eerder als hij uitspreekt (zonder dat hij het hoort maar wel iemand anders die erbij is!). MAARwat mij eigelijk ertoe bracht toch echt in het onbekende te geloven was 1 van onze honden een belgische Mechelse herder!!
Toen ik ooit in een appartment in Duitsland woonde samen met mijn ouders (m'n vader was daar gestationeerd) was onze hond soms erg onrustig en toen ik op de bank zat te lezen stondsliep onze hond maar stond deze in ene keer op...oren en haren rechtovereind...en grommen..niet normaa..met zijn tanden ontblootl!! Ik dacht dat hij me ging aanvallen ( deze hond was dus totaal niet agressief!). Onze herder keek naar een bepaalde kant van de huiskamer rende ernaar toe terwijl hij in de lucht keek! Hij volgde "iets" al grommend met haren overeind van de ene naar de ander kant van kamer, bleef een hele lange tijd staan grommen. En van het ene op het andere moment hield hij op en ging terug naar zijn mand en weer verder met zijn middagdutje waar hij blijkbaar abrupt uit ontwaakt/verstoord was! Dit heb ik dus meerdere malen meegemaakt en beide zaken hebben mij ertoe wakker gemaakt dat er meer is als m'n ons wil doen geloven!!
Naast dit deze paranormale zooi heb ik minstens drie keer een unidentiefied flying object waargenomen waarvan ik er eentje officeel op ufoplaze heb gemeld en met nog ene getuige erbij! So I got my share!!!!

Bijzonder.
Zouden honden ook last kunnen hebben van "slaapverlamming"?

Slaapverlamming?....Onze hond was niet aan het slapen of slaapwandelen en zeker niet verlamd!! Misschien was hij wel knettergek! maar het leek erop dat hij iets "niet aardig" zag en het probeerde weg te jagen!! Honden schijnen blijkbaar bepaalde dingen aan te voelen?!?!?
Op --0 22:05:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lodewijck: Eens in de paar maanden weet ik ineens wat er gaat gebeuren bij mensen naar wie ik kijk. Vaak weet ik dat dat tussen de 10 seconden en een minuut voorafgaande aan de gebeurtenis. Het kunnen kleine dingetjes zijn, een vallend kind, een begroeting, een fysieke botsing tussen mensen, maar ook grotere zaken, zoals een botsing tussen auto's.

Het gekke is dat ik op dat moment het besluit neem dat die gebeurtenis ook daadwerkelijk plaats gaat vinden. Wat ik bijna niet kan bevatten is dat ik ook kan ingrijpen en dat soms ook doe om te voorkomen dat het gaat gebeuren. Als het bijvoorbeeld een ernstig negatief effect heeft.

Ik voel me vanaf het weten tot aan de gebeurtenis altijd extreem rustig. Mijn bui of gevoel wat ik vooraf had is dan even weg, maar komt na de gebeurtenis weer terug. Ik grijp weinig in, omdat ik op een of andere manier heel terughoudend ben om 'de orde' die ik dan voel niet te verstoren.

Ik probeer dat rustige gevoel wel eens op te roepen, maar ik kan net niet die fase bereiken waarin ik die voorgevoelens bewust oproep. Dat zal me wel lukken als ik er intensief mee ga oefenen. Ik beschouw het als een waardevolle gave waar ik zorgzaam mee om wil gaan. Daarom ben ik ook voorzichtig met het verder ontwikkelen er van, misschien bang dat ik het verkeerd of opportunistisch ga inzetten.
(bericht gewijzigd op 2-1-2011 22:30:06)
Don't grow up, it's a trap
Op --0 22:27:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Lodewijck:

Eens in de paar maanden weet ik ineens wat er gaat gebeuren bij mensen naar wie ik kijk. Vaak weet ik dat dat tussen de 10 seconden en een minuut voorafgaande aan de gebeurtenis. Het kunnen kleine dingetjes zijn, een vallend kind, een begroeting, een fysieke botsing tussen mensen, een botsing tussen auto's.
Het gekke is dat ik op dat moment ook het besluit neem dat die gebeurtenis ook daadwerkelijk plaats gaat vinden. Wat ik bijna niet kan bevatten is dat ik ook kan ingrijpen en dat soms ook doe om te voorkomen dat het gaat gebeuren. Als het bijvoorbeeld een ernstig negatief effect heeft.

Ik voel me vanaf het weten tot aan de gebeurtenis altijd extreem rustig. Mijn bui of gevoel wat ik vooraf had is dan even weg, maar komt na de gebeurtenis weer terug. Ik grijp weinig in, omdat ik op een of andere manier heel terughoudend ben om 'de orde' die ik dan voel niet te verstoren.

Ik probeer dat rustige gevoel wel eens op te roepen, maar ik kan net niet die fase bereiken waarin ik die voorgevoelens bewust oproep. Dat zal me wel lukken als ik er intensief mee ga oefenen. Ik beschouw het als een waardevolle gave waar ik zorgzaam mee om wil gaan. Daarom ben ik ook voorzichtig met het verder ontwikkelen er van, misschien bang dat ik het verkeerd of opportunistisch ga inzetten.

Dat herken ik. Vooral het niet op kunnen roepen en het gevoel dat je op zo'n moment even in een andere "modus" zit.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 22:30:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lodewijck: Ook heb ik vele jaren lang geweten wat het geslacht was van een baby in de buik. Vaak werd dat gevoel bevestigd als ik de partner zag. Meer dan 10 jaar lang klopte het steeds. Het was geen kwestie van gokken, maar van weten. Het gevoel is de laatste 10 jaar weggeweest en komt langzaam weer terug.

Nog een ding over 'weten': Tijdens goede gesprekken met mensen, vaak in het teken van normale coaching, weet ik ineens wat er aan de hand is. Voor mijn gesprekspartner kan ik ineens uit het niets over een onderwerp beginnen dat helemaal raak is. Achteraf gezien heb ik geen enkele verbale aanleiding gehad om er over te beginnen, maar het is kennelijk het levensthema van dat moment van mijn gesprekspartner.
Don't grow up, it's a trap
Op --0 22:36:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Er is al een paar keer 'dat rustige gevoel' vemeld.
Ik heb dat ook, en bij mij is dat een soort verzoening met gebeurtenissen die gebeuren moeten. Het lot, ofzo? Ik weet niet wat ik daarvan moet maken. Iets van 'hier heb je toch geen controle over, laat maar gebeuren'.
Herkennen jullie die betekenis aan die rust, die eigenlijk heel merkwaardig is op het moment dat er een botsing gebeurt? Alsof je het niet eens meer wíl voorkomen.
Is it electrickery?
Op --0 22:39:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
oesermaatra0069: Wat ik heb meegemaakt is dat mijn broer belt naar mijn moeder toe, dat mijn moeder van te voren "weet" dat mijn broer het is. En dat was nog in de tijd voor de vermelding van de nummers.

Een ander punt wat ik wel eens heb gehad tijdens het dromen, is dat je aan het rijden in een paard met wagen en dat je opeens van het wagen afvalt, dan ben je wakker. Dit heb ik meerdere malen meegemaakt.

Verder nog heb ik meerdere keren gedroomd dat ik aan het vliegen was. En dat vliegen was niet zoals vogels het doen, maar alsof de lucht van water is en je de auto's van bovenaf kan bekijken. Je kan het activeren door je handen en voeten in een halve cirkel te plaatsen en te vallen. En zo kan je met een "vlinderslag" steeds hoger en verder komen. Maar misschien valt dat niet onder paranormaal. Het is iets wat ik mij levendig kan herinneren dit in tegenstelling tot al mijn dromen.
Jij bent er gloeiend bij, Bommel. Wat is je naam? zei Brigadier Bullebas.
Op --0 23:28:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
The Philosopher: Zeer vermakelijk sommige van die verhalen hier :-)
(bericht gewijzigd op 3-1-2011 1:12:00)
Op --0 1:11:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Samen met wat vrienden en vriendinnen bewoonde ik in de jaren '80 een jaar lang een villa van een overleden barones, dit op verzoek van haar zoon die de tent had geërfd en nog op zoek was naar een koper. Soort anti-inbraak en anti-kraak avant la lettre, zeg maar.
De eerste dagen waren we nog zeer respectvol (mevrouw was er nog maar net overleden), maar de sfeer werd losser en losser al naar gelang we ons er meer thuis voelden. Maar er bleef toch een soort spanning door het hele huis hangen waardoor je niet graag 's nachts in je eentje door alle kamers zou willen dwalen.
Het was een huis met een uitstraling zoals in gothic-romans, met schilderijen van voorvaderen aan de muren en veel antiek meubilair. Stuk of zes slaapkamers in totaal; eetkamer; bibliotheek; twee badkamers; enorme tuin - afin: you get the picture.
Op een zwoele avond in augustus (ik weet dat nog zo precies omdat ik er net mijn verjaardag had gevierd) kwam iemand van ons op het idee om eens 'glaasje te draaien' en dan specifiek de overleden barones op te roepen. Vanuit het idee dat zulks toch allemaal onzin en lariekoek is.
We namen de klassieke opstelling van ja/nee en de letters van het alfabet (uit een scrabble-doos) en de getallen 0-9 in een cirkel.
En ik, zei de gek, die het als enige niet zo licht opnam allemaal, zou de formele vragen stellen.
Dat begint dus met je netjes voor te stellen en te vragen of iemand/iets zich kenbaar zou willen maken en/of er storende individuen contact bemoeilijken* etc. -->
*later misschien een ander verhaal daarover
(bericht gewijzigd op 3-1-2011 3:10:37)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op --0 2:32:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: Op de vraag of iemand zich kenbaar wil maken volgt een ja, dat wil zeggen: het glas met vier van onze wijsvingers er op 'zweeft' onmiskenbaar naar 'ja'. Vervolgens vraag ik naar een naam en die volgt ook. Het is A-D-O-L-F--H-I-T-L-E-R.
We besluiten dat iemand de boel in de maling neemt en na enig aandringen geeft iemand dat ook toe en staat lachend zijn plek aan tafel aan een ander af.
Vervolgens netjes afscheid van 'Adolf' genomen, zoals dat hoort en ons opengesteld voor eventuele andere aanwezigen.
En daar was ze: mevrouw de barones. We kenden allemaal haar voornaam niet, maar die kwam helder door. En er was een Klap op de Vuurpijl. Ik vroeg letterlijk om bewijs dat zij het was die bij ons kwam en niet één of andere grappenmaker van deze of gene zijde en langzaam kwamen de letters door:
S-E-C-R-E-T-A-I-R-E. Mijn vraag vervolgens uiteraard: "pardon?" en het antwoord: L-A.
Daar konden we nog steeds geen chocola van maken, maar ik moet zeggen dat de nekharen van het gezelschap wel behoorlijk overeind waren gaan staan en dat de temperatuur wel tot het nulpunt gedaald leek.
En toen, plotseling, zonder gestelde vraag, schoot het 'glaasje' in een soort versnelling. -->
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op --0 2:49:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus: S-E-C---L-A---R-E-C-H-T-S---D-U-W---T-R-E-K--N-I-E-T---E-N-O-M-H-O-O-G.
Nou, de aanvankelijk lachende meisjes waren als eerste vertrokken, maar de jongens (zelfs ik was toen ook nog jong) keken elkaar in op zijn zachtst gezegd lichtelijke vertwijfeling aan. We zochten steun bij elkaar.
Maar niemand der aanwezige levenden was in charge op dat moment. En omdat het ons duidelijk teveel werd, nam ik netjes afscheid van de barones wiens voornaam we net hadden vernomen en besloot de sessie.
Nog geen minuut later hoorden we gegil uit een belendend vertrek en renden erheen om te zien wat er aan de hand was.

Wat er was gebeurd is dit: iemand van het gezelschap had de secretaire gezocht, wat aan de rechterbovenla gewrikt en een geheim compartiment er in ontdekt. Met erin verstopt: enkele dagboeken van de barones.

En dat is nog maar het topje van de ijsberg waardoor ik weet dat je het 'para' van paranormaal netzogoed kunt wegstrepen want (in mijn leven i.i.g.) het is allemaal eerder normaal dan para...
Een heel gelukkig en gezond 2011 allen.
(bericht gewijzigd op 3-1-2011 4:19:06)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op --0 3:06:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lindaatje:
Ja Horus:

S-E-C---L-A---R-E-C-H-T-S---D-U-W---T-R-E-K--N-I-E-T---E-N-O-M-H-O-O-G.
Nou, de aanvankelijk lachende meisjes waren als eerste vertrokken, maar de jongens (zelfs ik was toen ook nog jong) keken elkaar in op zijn zachtst gezegd lichtelijke vertwijfeling aan. We zochten steun bij elkaar.
Maar niemand der aanwezige levenden was in charge op dat moment. En omdat het ons duidelijk teveel werd, nam ik netjes afscheid van de barones wiens voornaam we net hadden vernomen en besloot de sessie.
Nog geen minuut later hoorden we gegil uit een belendend vertrek en renden erheen om te zien wat er aan de hand was.

Wat er was gebeurd is dit: iemand van het gezelschap had de secretaire gezocht, wat aan de rechterbovenla gewrikt en een geheim compartiment er in ontdekt. Met erin verstopt: enkele dagboeken van de barones.

En dat is nog maar het topje van de ijsberg waardoor ik weet dat je het 'para' van paranormaal netzogoed kunt wegstrepen want (in mijn leven i.i.g.) is het allemaal eerder normaal dan para...
Een heel gelukkig en gezond 2011 allen.

Ooow is dit echt waar? of hou je ons voor het lapje?
CAUTE - Behoedzaamheid
Op --0 3:44:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
lindaatje:

Ja Horus:

(...)

Ooow is dit echt waar? of hou je ons voor het lapje?

Geen woord van gelogen.
Wel nog even de aantekening dat van de vier (later vijf: eentje gewisseld) mensen aan tafel en de vier bystanders zeker de helft enige jaren later aan een soort van geheugenverlies bleek te lijden, alsof de hersenen het niet kunnen plaatsen en dus maar blokkeren (wat je bij collectieve ufo-waarnemingen e.d. ook wel meemaakt) en het allemaal 'niet zo precies meer weten', maar zelfs dan blijven er nog genoeg getuigen over (nou ja, in elk geval genoeg om mij na al die jaren nog eens te vertellen dat ik echt niet gek ben).
-edit-
De dagboeken hebben we ongelezen tussen de overige boeken in de (verder niet bijzonder interessante) bibliotheek gezet. Heel 'nonchalant'.
Achteraf had ik ze wel willen inzien , maar de sfeer toen en de nekharen voelden strikt verbiedend...
(bericht gewijzigd op 3-1-2011 4:08:31)
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op --0 3:52:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: @ Ja Horus

Dat herken ik.

Ook voor mij zijn paranormale zaken, normale zaken en en deel van ons leven.
Bijna iedereen in ons gezin heeft wel iets, de een ziet geesten (ik niet) en de ander ziet vreemde wezens die niemand anders ziet.

Zelfs de twee jarige in de familie loopt gewoon op mensen af, en zegt zulke dingen ls: mooie ketting. Dar zit een foto van jouw papa in" en dat klopt dan.
Ik kan me dan ook helemaal niet voorstellen, dat er mensen zijn die absoluut niet in "die dingen"geloven.
Op --0 4:07:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
sufi:

@ Ja Horus

Dat herken ik.

Ook voor mij zijn paranormale zaken, normale zaken en en deel van ons leven.
Bijna iedereen in ons gezin heeft wel iets, de een ziet geesten (ik niet) en de ander ziet vreemde wezens die niemand anders ziet.

Zelfs de twee jarige in de familie loopt gewoon op mensen af, en zegt zulke dingen ls: mooie ketting. Dar zit een foto van jouw papa in" en dat klopt dan.
Ik kan me dan ook helemaal niet voorstellen, dat er mensen zijn die absoluut niet in "die dingen"geloven.


Het blijft ondertussen jammer dat er allerlei charlatans geld aan/mee proberen te verdienen. Je zou bijna willen SCHREEUWEN dat zodra er een prijskaartje aanhangt je een blik vraagtekens open dient te trekken.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op --0 4:12:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
lindaatje:
Ja Horus:

lindaatje:

Ja Horus:

(...)

Ooow is dit echt waar? of hou je ons voor het lapje?

Geen woord van gelogen.
Wel de aantekening dat van de vier (later vijf: eentje gewisseld) mensen aan tafel en de vier bystanders zeker de helft enige jaren later aan een soort van geheugenverlies bleek te lijden, alsof de hersenen het niet kunnen plaatsen en dus maar blokkeren (wat je bij collectieve ufo-waarnemingen e.d. ook wel meemaakt) en het allemaal 'niet zo precies meer weten', maar zelfs dan blijven er nog genoeg getuigen over (nou ja, in elk geval genoeg om mij na al die jaren nog eens te vertellen dat ik echt niet gek ben).


Ik ga maar even een ommetje maken ...

Een Pax hominibus bonae voluntatis voor je Ja Horus.
Trouwens ik heb één keer glaasje gedraaid met een stel collega's. Ik hield alleen het puntje van mijn nagel op het glas. Zweefde er meer boven dan dat ik het aanraakte. Na de begroeting, gaf het glas de letters "mama" aan. Ik was de enige wier moeder was overleden. Ben er vanaf gegaan. Vond het griezelig omdat ik bewust het glas amper aanraakte.
CAUTE - Behoedzaamheid
Op --0 4:13:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
lindaatje:


Ik ga maar even een ommetje maken ...

Een Pax hominibus bonae voluntatis voor je Ja Horus. (...)

Rozen op je pad.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op --0 4:24:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius: @Ja Horus...

Even een vraagje betreffende je boeiende verhaal: Hoe weet je nu dat er niet nóg een grappenmaker was, die eerder al die dagboeken in de secretaire had gevonden? Is natuurlijk een fantastische grap. En het feit dat er eerder al een grappenmaker was, bewijst dat er makkelijk nog wel eentje kan zijn.
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 9:41:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
realmoneyman:
Meneer Glimlach:

realmoneyman:

Ik heb al 2 ervaringen gehad die met elkaar te maken hadden: Ik had een droom dat ik in de zetel zat en mijn moeder liet een vaas vallen en op hetzelfde moment als die vaas op de grond viel er iets in de "echte wereld" en die val zorgde zowat voor het geluid in mijn droom en een paar dagen later droomde ik dat we in de middeleeuwen zaten en een holbewoner kreeg een klap van een knots en op hetzelfde moment in de "echte wereld" vloog er een tak tegen het raam, vreemd. misschien het bewijs van toekomst voorspellen?

Hé, dat herken ik!
ben dus niet de enigste
Op --0 11:29:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
realmoneyman:

Meneer Glimlach:

realmoneyman:

Ik heb al 2 ervaringen gehad die met elkaar te maken hadden: Ik had een droom dat ik in de zetel zat en mijn moeder liet een vaas vallen en op hetzelfde moment als die vaas op de grond viel er iets in de "echte wereld" en die val zorgde zowat voor het geluid in mijn droom en een paar dagen later droomde ik dat we in de middeleeuwen zaten en een holbewoner kreeg een klap van een knots en op hetzelfde moment in de "echte wereld" vloog er een tak tegen het raam, vreemd. misschien het bewijs van toekomst voorspellen?

Hé, dat herken ik!
ben dus niet de enigste


Misschien schakelt het brein gewoon zo snel dat het, bij het horen van geluid, meteen meteen een element in je droom brengt dat ermee geassocieerd wordt. Als je wakker wordt van geluid dan merk je niet of er een halve seconde tussen geluid en wakker worden zit. En in een halve seconde, of minder, kunnen de hersenen veel.
United as one. Divided by zero.
Op --0 11:46:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Ja Horus:

sufi:

@ Ja Horus

Dat herken ik.

Ook voor mij zijn paranormale zaken, normale zaken en en deel van ons leven.
Bijna iedereen in ons gezin heeft wel iets, de een ziet geesten (ik niet) en de ander ziet vreemde wezens die niemand anders ziet.

Zelfs de twee jarige in de familie loopt gewoon op mensen af, en zegt zulke dingen ls: mooie ketting. Dar zit een foto van jouw papa in" en dat klopt dan.
Ik kan me dan ook helemaal niet voorstellen, dat er mensen zijn die absoluut niet in "die dingen"geloven.


Het blijft ondertussen jammer dat er allerlei charlatans geld aan/mee proberen te verdienen. Je zou bijna willen SCHREEUWEN dat zodra er een prijskaartje aanhangt je een blik vraagtekens open dient te trekken.


Ik snap wat je bedoelt met dat als ze er geld voor vragen. Maar vergeet niet dat een medium wel tijd aan jou besteedt waarvoor deze geld kan vragen. Voor een doktor oid betaal je toch ook? Als echt medium hoef je je niet te schamen om geld te vragen vind ik. Punt blijf wel of je met een echt medium of charlatan te maken heb, dat is wel zo.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op --0 0:31:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Lanoe: Toen ik een jaar of zes was, droomde ik dat ik over een prachtig landschap vloog.
Prachtige weide met mooie bloemen.
Bossen met zeer oude bomen en waar herten vrolijk al huppelend hun weg vonden.
Opeens kwam ik tot een stop en zakte zachtjes naar de grond, alwaar een prachtig meisje stond.
Ik kreeg een welbekende warm gevoel in Mn buik en vond even wat ik al die tijd had gemist.
Toen werd ik wakker en ontdekte dat ik over Mn buik had gepist.
Carpe diem homo universalis
Op --0 13:56:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnold71: @lindaatje

Glaasje draaien moet je dus nooit doen, het bwijst weer dat er meer is tussen hemel en aarde. En bepaalde krachten en machten moet
je met rust laten.
Op --0 13:56:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi:
rudiev:

Ja Horus:

sufi:

@ Ja Horus

Dat herken ik.

Ook voor mij zijn paranormale zaken, normale zaken en en deel van ons leven.
Bijna iedereen in ons gezin heeft wel iets, de een ziet geesten (ik niet) en de ander ziet vreemde wezens die niemand anders ziet.

Zelfs de twee jarige in de familie loopt gewoon op mensen af, en zegt zulke dingen ls: mooie ketting. Dar zit een foto van jouw papa in" en dat klopt dan.
Ik kan me dan ook helemaal niet voorstellen, dat er mensen zijn die absoluut niet in "die dingen"geloven.


Het blijft ondertussen jammer dat er allerlei charlatans geld aan/mee proberen te verdienen. Je zou bijna willen SCHREEUWEN dat zodra er een prijskaartje aanhangt je een blik vraagtekens open dient te trekken.


Ik snap wat je bedoelt met dat als ze er geld voor vragen. Maar vergeet niet dat een medium wel tijd aan jou besteedt waarvoor deze geld kan vragen. Voor een doktor oid betaal je toch ook? Als echt medium hoef je je niet te schamen om geld te vragen vind ik. Punt blijf wel of je met een echt medium of charlatan te maken heb, dat is wel zo.


Is ook niet erg, maar dan wel graag een normaal bedrag.
Er wordt wel gezegd, dat mensen die rijk worden met hun gaven, er later voor moeten boeten. Het keert zich dan tegen je.
Ik heb de grootste moeite geld te vragen voor een healing, maar idd, ik moet ook eten. Maar als ik denk dat iemand het niet kan betalen, doe ik het gratis.
Op --0 14:46:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Lanoe:

Toen ik een jaar of zes was, droomde ik dat ik over een prachtig landschap vloog.
Prachtige weide met mooie bloemen.
Bossen met zeer oude bomen en waar herten vrolijk al huppelend hun weg vonden.
Opeens kwam ik tot een stop en zakte zachtjes naar de grond, alwaar een prachtig meisje stond.
Ik kreeg een welbekende warm gevoel in Mn buik en vond even wat ik al die tijd had gemist.
Toen werd ik wakker en ontdekte dat ik over Mn buik had gepist.


je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op --0 15:23:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Meneer Glimlach:

moonwalker:

Meneer Glimlach:

moonwalker:

Vervolg...

We hoorden laten van meer mensen dat er vreemde dingen gebeurden op het eiland. Sommige jongens hebben gestalten gezien die op water leken te lopen, anderen hoorden stemmen enz...

Dit zijn incidenten die mij persoonlijk zijn overkomen. Dat is waarom ik me interesseer in het paranormale. En ik ben nog niemand tegengekomen die mijn incidenten kon verklaren, laat staan die van mijn vrienden en familie.


Klinkt als een spannend jongensboek!
Mag ik vragen waar dat eilandje is? Niet in Nederland denk ik zo uit je beschrijving op te maken. Marokko?Klopt, alles wat me overkomen is was in Marokko. Hier in Nederland is me nooit iets overkomen. Loop vaak 's nachts door bossen en lege industrie terreinen, maar het ergste wat me overkomen is zijn een paar nieuwsgierige ratten.

Edit:
Nog een kleine toevoeging...Ik heb ook vaak déja vu's. Maar ook vaak momenten dat ik de telefoon pak om iemand te bellen, die mij op dat zelfde moment belt.
Het is bij mij bekend dat ik nooit antwoord als iemand me belt op mijn mobiel. Heb hem altijd op stil staan en het ligt op mijn nachtkastje. Toch gebeurt het heel vaak dat ik opeens en zonder reden de telefoon pak en op datzelfde moment gaat de telefoon af, omdat iemand me belt. Telepathie of begin ik ook Wireless trekjes te vertonen?

Wat betreft het oppakken van je mobiel vlak voordat je gebeld wordt herken ik, maar dacht altijd dat er hetzelfde mechanisme achter zat als dat je vaak gebeld wordt wanneer je staat te douchen. Toeval dus. (Of toch niet?)

Toeval, daar geloof ik al jaren niet meer in.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op --0 15:42:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
welja:
Meneer Glimlach:

Ron B.:

lindaatje:

wooki:

Er zou een vrachtwagen van Polen naar nederland komen om mijn ex haar spullen op te halen toen ik er achter kwam zweerde ik dat die vrachtwagen nederland niet zou halen des noots ten koste van mijn ziel en de volgende dag stond de duitse politie voor de deur met het bericht dat de desbetreffende vrachtwagen in duitland over de kop sloeg zonder aanwijzing en dat het weer terug naar polen gesleept werd met haar nieuwe vriend van top tot teen in verband. oops.

Oops heks, durf je wel gedachtenkracht gebruiken?. Mind you, ik geloof erin en heb ook zulke ervaringen gehad.

yep, meestal mag je er zelf later ook nog even voor betalen bij wijze van, be carefull what you wish for!

Graag onderbouwen met bewijzen!

Wel eens van kinderen gehoord die denken dat ze de schuld zijn van de dood van iemand in hun omgeving? Ook volwassenen kunnen zo iets hebben. Het komt altijd omdat ze iemand hebben dood gewenst. Met wishful thinking moet je vooral uitkijken omdat niet alleen hetgeen je wilt gebeurd, er zit gelijk nog een hele gebeurtenis omheen. En daar heb je dus niet om gevraagd en heeft misschien net de lelijkste gevolgen voor jezelf.
Laatst zag ik iemand gelukkig staan te wezen.
Op --0 15:49:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Clavius:

@Ja Horus...

Even een vraagje betreffende je boeiende verhaal: Hoe weet je nu dat er niet nóg een grappenmaker was, die eerder al die dagboeken in de secretaire had gevonden? Is natuurlijk een fantastische grap. En het feit dat er eerder al een grappenmaker was, bewijst dat er makkelijk nog wel eentje kan zijn.

Degene die de dagboeken vond heeft niet aan tafel gezeten en dus geen invloed gehad op de verschenen teksten. Dat zou betekenen dat er dan minstens 2 mensen in het 'complot' hadden moeten zitten. Hoewel dat niet is uit te sluiten, is het wel een hele prestatie van ze om dan al die jaren de grap voor zich te houden en er ons niet mee om de oren te slaan. De hele insteek om te gaan glaasje draaien was immers om het te debunken, maar de bleke gezichtjes achteraf spraken boekdelen. Er heeft die nacht niemand met het licht uit geslapen.
Daarbij, ik schreef het al, is dit nog maar het topje van de ijsberg en gebeurden er in deze villa wel meer bizarre dingen...
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op --0 16:50:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Ja Horus:

Degene die de dagboeken vond heeft niet aan tafel gezeten en dus geen invloed gehad op de verschenen teksten. Dat zou betekenen dat er dan minstens 2 mensen in het 'complot' hadden moeten zitten. Hoewel dat niet is uit te sluiten, is het wel een hele prestatie van ze om dan al die jaren de grap voor zich te houden en er ons niet mee om de oren te slaan. De hele insteek om te gaan glaasje draaien was immers om het te debunken, maar de bleke gezichtjes achteraf spraken boekdelen. Er heeft die nacht niemand met het licht uit geslapen.
Daarbij, ik schreef het al, is dit nog maar het topje van de ijsberg en gebeurden er in deze villa wel meer bizarre dingen...


Heel vet. Ik zou er grof geld voor over hebben om iets dergelijks zelf mee te mogen maken.

Ik ben hobbyfotograaf en doe aan urban exploration: Het fotograferen van lang leegstaande gebouwen. Het levert heerlijke creepy plaatjes op.

Een half jaar geleden heb ik 's nachts in België, in mijn eentje, in een 15 jaar lang leegstaand mortuarium, strobist-foto's aan het maken geweest. Het gebouw leek in de haast verlaten. Er lagen nog zaagbladen, stonden nog tafels waarop de lijken ooit gelegen hadden, en er stonden potten met onherkenbare smurry er in. Ik ben er 5 uur bezig geweest. Ik ben zó skeptisch, dat dit hele gebeuren mij nog geen seconde een rilling gaf. Er gebeurde ook helemaal niets. Misschien juist omdat ik zo skeptisch ben?

Het hiernamaals boeit me enorm. En hoe skeptisch ik dan ook moge zijn, een dergelijke gebeurtenis zou voor mij hét ultime bewijs zijn van een hiernamaals.
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 17:00:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Clavius:

Het hiernamaals boeit me enorm. En hoe skeptisch ik dan ook moge zijn, een dergelijke gebeurtenis zou voor mij hét ultime bewijs zijn van een hiernamaals.

Misschien je minder sceptisch opstellen?
Ik snap wel wat je bedoelt hoor, want voor elke paranormale gebeurtenis die je leest of op tv ziet oid komen er gelijk allerlei normale verklaringen in je op of je twijfelt aan de echtheid.

Of misschien moet je toch maar eens wat in jouw ogen zweverige boeken gaan lezen om meer inzicht en kennis te krijgen(ik weet niet of je dit al heb, dus geef het even als voorbeeld).
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op --0 17:24:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnoud: oke, deze wil ik wel delen.....

Op mijn veertiende stond ik onder de douche. De douche heeft twee schuifdeuren, doorzichtig met aluminium delen. Deze deuren gaan vrij zwaar open.
Op een bepaald moment ging 1 van deze deuren ongeveer 20cm vanzelf open.
Mij volledig rot geschrokken deed ik de deur weer dicht.
Starend naar de deur met mn hart in mijn keel ging even later de deur weer open, waarna ik de badkamer uit ben gerend in shock...

De jaren daarna ben ik erg angstig geweest , en zijn er helaas vaker vreemde dingen gebeurt.
Als 14jarige is het erg moeilijk zaken een plaats te geven, zeker wanneer je geisoleerd raakt door je ervaringen.
Op --0 18:25:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnold71: @Clavius

Ik wil ook beginnen met Urbex fotografie. Kun je mij zeggen of Doel, het dorpje in België nog overeind staat?
Op --0 19:27:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Ja Horus:

lindaatje:


Ik ga maar even een ommetje maken ...

Een Pax hominibus bonae voluntatis voor je Ja Horus. (...)

Rozen op je pad.

Et in terrae, Alleluia!
(Psalm 100: 1-3)
---
Interessant blogje hier.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 20:25:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius: @Arnold71
Arnold71:

Ik wil ook beginnen met Urbex fotografie. Kun je mij zeggen of Doel, het dorpje in België nog overeind staat?


Urbex is leuk hoor. Jammer dat de grond in Nederland zo duur is, en dat daardoor de gebouwen nooit lang leeg staan.

Doel heb ik in juni 2010 voor het laatst bezocht, en stond toen nog grotendeels overeind. Met hier en daar zelfs een sporadische inwoner. (11 gezinnen destijds.) Ik weet niet wat er nu nog van overeind staat.

Kans is, dat er nog genoeg staat hoor. Het is namelijk nog steeds wachten op een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Er is nog steeds geen definitive bestemming voor de woonkern van Doel.

Zelf was ik van plan dit voorjaar nog een keerjte terug te gaan.

Kijk je er wel uit? De eerste keer dat ik er op uit ging daar, zakte ik met mijn been door de oude rotte houten vloer van de bibliotheek. Dat deed zeer.
@rudiev
rudiev:

Misschien je minder sceptisch opstellen?

Haha.. Jah dat is de aard van het beestje. En het ergste is, iedere keer als ik op zo'n creepy locatie foto's aan het schieten ben, en er gebeurd wéér niets... En iedere keer als, redelijk plausibel klinkende voorspelling, niet uitkomt... En iedere keer als ik wéér een hoax ontdek... Wordt ik nóg sceptischer.

Toch mijn eigen wensdenken die me de das om doet. Ik zou niet liever willen dan ufo met eigen ogen zien. Maar juist de teleurstelling wapent me voor de volgende keer. En maakt me sceptischer.
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 9:02:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
peopp: ik voel regelmatig een druppel water op me hoofd gewoon als het niet regent of zelfs als ik gewoon binnen zit
maak je niet druk om het leven je overleeft het toch niet
Op --0 9:40:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Meneer Glimlach:

Lodewijck:

Eens in de paar maanden weet ik ineens wat er gaat gebeuren bij mensen naar wie ik kijk. Vaak weet ik dat dat tussen de 10 seconden en een minuut voorafgaande aan de gebeurtenis. Het kunnen kleine dingetjes zijn, een vallend kind, een begroeting, een fysieke botsing tussen mensen, een botsing tussen auto's.
Het gekke is dat ik op dat moment ook het besluit neem dat die gebeurtenis ook daadwerkelijk plaats gaat vinden. Wat ik bijna niet kan bevatten is dat ik ook kan ingrijpen en dat soms ook doe om te voorkomen dat het gaat gebeuren. Als het bijvoorbeeld een ernstig negatief effect heeft.

Ik voel me vanaf het weten tot aan de gebeurtenis altijd extreem rustig. Mijn bui of gevoel wat ik vooraf had is dan even weg, maar komt na de gebeurtenis weer terug. Ik grijp weinig in, omdat ik op een of andere manier heel terughoudend ben om 'de orde' die ik dan voel niet te verstoren.

Ik probeer dat rustige gevoel wel eens op te roepen, maar ik kan net niet die fase bereiken waarin ik die voorgevoelens bewust oproep. Dat zal me wel lukken als ik er intensief mee ga oefenen. Ik beschouw het als een waardevolle gave waar ik zorgzaam mee om wil gaan. Daarom ben ik ook voorzichtig met het verder ontwikkelen er van, misschien bang dat ik het verkeerd of opportunistisch ga inzetten.

Dat herken ik. Vooral het niet op kunnen roepen en het gevoel dat je op zo'n moment even in een andere "modus" zit.

klopt!
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 17:39:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Ja Horus:

zeker de helft enige jaren later aan een soort van geheugenverlies bleek te lijden, alsof de hersenen het niet kunnen plaatsen en dus maar blokkeren

zeer herkenbaar, als het verdringen van een trauma...
sluit ook prima aan bij psychotherapie en het vinden van het punt waarop een blokkade ontstond.
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 17:59:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
peopp:

ik voel regelmatig een druppel water op me hoofd gewoon als het niet regent of zelfs als ik gewoon binnen zit

Ik zou mijn waterleiding even laten checken!
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 20:04:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
realmoneyman:
3.14po:

realmoneyman:

Meneer Glimlach:

realmoneyman:

Ik heb al 2 ervaringen gehad die met elkaar te maken hadden: Ik had een droom dat ik in de zetel zat en mijn moeder liet een vaas vallen en op hetzelfde moment als die vaas op de grond viel er iets in de "echte wereld" en die val zorgde zowat voor het geluid in mijn droom en een paar dagen later droomde ik dat we in de middeleeuwen zaten en een holbewoner kreeg een klap van een knots en op hetzelfde moment in de "echte wereld" vloog er een tak tegen het raam, vreemd. misschien het bewijs van toekomst voorspellen?

Hé, dat herken ik!
ben dus niet de enigste


Misschien schakelt het brein gewoon zo snel dat het, bij het horen van geluid, meteen meteen een element in je droom brengt dat ermee geassocieerd wordt. Als je wakker wordt van geluid dan merk je niet of er een halve seconde tussen geluid en wakker worden zit. En in een halve seconde, of minder, kunnen de hersenen veel.
maar de hersens weten toch dat het gaat vallen? want ze zetten op voorhand mijn moeder met en vaas in de handen.
Op --0 0:04:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
realmoneyman:

3.14po:

realmoneyman:

Meneer Glimlach:

realmoneyman:

Ik heb al 2 ervaringen gehad die met elkaar te maken hadden: Ik had een droom dat ik in de zetel zat en mijn moeder liet een vaas vallen en op hetzelfde moment als die vaas op de grond viel er iets in de "echte wereld" en die val zorgde zowat voor het geluid in mijn droom en een paar dagen later droomde ik dat we in de middeleeuwen zaten en een holbewoner kreeg een klap van een knots en op hetzelfde moment in de "echte wereld" vloog er een tak tegen het raam, vreemd. misschien het bewijs van toekomst voorspellen?

Hé, dat herken ik!
ben dus niet de enigste


Misschien schakelt het brein gewoon zo snel dat het, bij het horen van geluid, meteen meteen een element in je droom brengt dat ermee geassocieerd wordt. Als je wakker wordt van geluid dan merk je niet of er een halve seconde tussen geluid en wakker worden zit. En in een halve seconde, of minder, kunnen de hersenen veel.
maar de hersens weten toch dat het gaat vallen? want ze zetten op voorhand mijn moeder met en vaas in de handen.


Nee, je snapt niet wat ik zeg. Even de causaliteit op een rijtje:

1) je slaapt nog
2) vaas valt
3) je slaapt nog, hersenen merken vaas op
4) hersenen maken een verbinding tussen auditief signaal en droom
5) signaal is te hard, je wordt wakker
United as one. Divided by zero.
Op --0 0:15:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:
Clavius:

Ja Horus:

(...)

Heel vet. Ik zou er grof geld voor over hebben om iets dergelijks zelf mee te mogen maken.
(...)
Het hiernamaals boeit me enorm. En hoe skeptisch ik dan ook moge zijn, een dergelijke gebeurtenis zou voor mij hét ultime bewijs zijn van een hiernamaals.

Hier neem ik het stokje van scepticisme even van je over, immers hoezeer het er ook op lijkt te wijzen, hóeft het niet de geest van de overleden barones geweest te zijn die de informatie verstrekte; er kan net zo goed sprake zijn geweest van een wezen uit een 'parallelle' werkelijkheid, van een soort die sowieso al om ons heen of tegelijkertijd met ons in dezelfde ruimte is en via bijv. glaasje draaien een soort 'portal' vindt om met ons te kunnen communiceren. Er wordt vast niet voor niets vaak gewaarschuwd voor 'plaaggeesten' of zelfs demonen en het gevaar dat zulke praktijken kunnen opleveren.
Ultiem bewijs voor het bestaan van een hiernamaals is het in zulk licht niet, maar even for the record: persoonlijk geloof ik dat energieën zoals ook onze 'ziel' niet in het niets kunnen verdwijnen...
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op --0 13:24:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Ja Horus:

Hier neem ik het stokje van scepticisme even van je over, immers hoezeer het er ook op lijkt te wijzen, hóeft het niet de geest van de overleden barones geweest te zijn die de informatie verstrekte; er kan net zo goed sprake zijn geweest van een wezen uit een 'parallelle' werkelijkheid, van een soort die sowieso al om ons heen of tegelijkertijd met ons in dezelfde ruimte is en via bijv. glaasje draaien een soort 'portal' vindt om met ons te kunnen communiceren. Er wordt vast niet voor niets vaak gewaarschuwd voor 'plaaggeesten' of zelfs demonen en het gevaar dat zulke praktijken kunnen opleveren.
Ultiem bewijs voor het bestaan van een hiernamaals is het in zulk licht niet, maar even for the record: persoonlijk geloof ik dat energieën zoals ook onze 'ziel' niet in het niets kunnen verdwijnen...


En nu zeg je iets, dat naadloos bij het Christelijke geloof aansluit. De bijbel zegt namelijk op 53 plekken, dat de doden niet bewust zijn. "De dood is als een slaap.", "De doden zijn zich nergens van bewust.", "De levenden weten dat zijn sterven moeten, maar de doden weten niet dat ze weder op zullen staan.", etc, etc...

Contact met, zogenaamde, overledenen, wordt toegerekend aan gevallen engelen, kwade dienaren van de duivel. En daarom wordt dit contact sterk afgeraden en is het, volgens de oude Joodse wet, zelfs een zonde.

Niet het ultieme bewijs voor een hiernamaals, maar wel voor het paranormale. Een dergelijke ervaring zou de realiteit van een hiernamaals, voor mij, wel plausibeler maken.
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 14:30:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Ja Horus:

Ultiem bewijs voor het bestaan van een hiernamaals is het in zulk licht niet, maar even for the record: persoonlijk geloof ik dat energieën zoals ook onze 'ziel' niet in het niets kunnen verdwijnen...

Maar het voor jouw lijkende niets is niet niets.
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op --0 16:03:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
rudiev:

Ja Horus:

Ultiem bewijs voor het bestaan van een hiernamaals is het in zulk licht niet, maar even for the record: persoonlijk geloof ik dat energieën zoals ook onze 'ziel' niet in het niets kunnen verdwijnen...

Maar het voor jouw lijkende niets is niet niets.

het is heel erg simpel, energie is oneindig, het enige wat er gebeurt in welke situatie dan ook is dat materie of energie overgaat van de ene staat van zijn naar een andere staat van zijn, en ons lichaam en de energie in ons lichaam voldoet aan diezelfde regels.

doodgaan is meer iets voor het bewustzijn of voor de illusie om ons heen die wij realiteit noemen, in feite vergaat of verdwijnt er helemaal niets, en is het slechts een overgang in staat van zijn...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 22:28:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Ron B.:

het is heel erg simpel, energie is oneindig, het enige wat er gebeurt in welke situatie dan ook is dat materie of energie overgaat van de ene staat van zijn naar een andere staat van zijn, en ons lichaam en de energie in ons lichaam voldoet aan diezelfde regels.

doodgaan is meer iets voor het bewustzijn of voor de illusie om ons heen die wij realiteit noemen, in feite vergaat of verdwijnt er helemaal niets, en is het slechts een overgang in staat van zijn...


Ik had deze informatie onder een ander artikel ook neergezet. Maar ik zie dat die hier nog veel ontopiccer is dan daar. Dus ik copy/paste hem hier ook:

Wat dacht je van de quantum coherente deeltjes in de microtubulaire deeltjes van de hersenen?

Volgens deze, nota bene wetenschappelijke studie, is dit dé plek waar het bewustzijn huist:
http://www.quantumconsciousness.org/penrose-hameroff/orchOR.html
Een hele lap tekst maar het komt er op neer, dat deze quantum coherente deeltjes in onze hersenen, de ene helft van een koppeltje deeltjes die "quantum entangled" zijn.

Als in onze hersenen de ene helft van het koppeltje zit, waar zit dan die andere helft? En wat gebeurt daarmee op het moment van de dood? Verdwijnt ons deeltje? Of reist die simpelweg naar de andere helft van het koppeltje? En wat dan als onze helft van die quantum coherente deeltjes niet terug kán? Wat als deze 'paranormale' wereld nu gewoon 'simpele' keiharde staafbare wetenschap blijkt te zijn?

Het artikel bevat zeer goed onderbouwde wetenschappelijke feiten die het bestaan van een bewustzijn binnen, maar ook BUITEN, het menselijk lichaam, lijken te staven.

Die gehele website bevat overigens tonnen informatie betreffende ons bewustzijn en quantum-fysica. Heel interessant, maar ik vind het ook moeilijk te bevatten:
http://www.quantumconsciousness.org/publications.html

(bericht gewijzigd op 6-1-2011 10:11:53)
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 9:53:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ja Horus:

Ik hoop voor de link dat er leven is na de dood...
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
Op --0 10:06:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Ja Horus:


Ik hoop voor de link dat er leven is na de dood...


Excuses, die link sneuvelde tijdens het copiëren en plakken. Ik heb het hersteld.
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 10:13:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnoud: Jammer dat een simpele vraag als: "beschrijf uw persoonlijke ervaring mbt paranormale gebeurtenissen " , verzand in een oeverloze discussie over 'leven na de dood'......

Op --0 10:23:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Arnoud:

Jammer dat een simpele vraag als: "beschrijf uw persoonlijke ervaring mbt paranormale gebeurtenissen " , verzand in een oeverloze discussie over 'leven na de dood'...


Dat is inherent aan het onderwerp. Je kunt niet praten over de paranormale wereld als nog niet eens vast staat, of die er überhaupt wel ècht is.
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 10:31:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnoud: In mijn beleving is er meer 'paranormaal' dan alleen maar het 'leven na de dood' thema.
Telephatie, telekinese etc...staat daar in principe los van, het gaat er meer om of de mens zintuigen heeft buiten het ruiken, horen, zien etc ...
De vraag hier om ervaringen is iets anders dan zaken ter discussie stellen, daarvoor heeft deze website zat andere plaatsen....
Op --0 14:39:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Arnoud:

Jammer dat een simpele vraag als: "beschrijf uw persoonlijke ervaring mbt paranormale gebeurtenissen " , verzand in een oeverloze discussie over 'leven na de dood'......

nou, wat let je om de discussie weer de goede kant op te sturen?
(een groot deel van) mijn ervaringen staan hier al vermeld, en wat heb jij zoal aan onverklaarbare zaken meegemaakt???
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 11-01-2011 22:14:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Clavius:

Dat is inherent aan het onderwerp. Je kunt niet praten over de paranormale wereld als nog niet eens vast staat, of die er überhaupt wel ècht is.


Precies. Hetzelfde geldt voor god.
No shit, Sherlock
Op 11-01-2011 22:16:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Pieter:

Clavius:

Dat is inherent aan het onderwerp. Je kunt niet praten over de paranormale wereld als nog niet eens vast staat, of die er überhaupt wel ècht is.


Precies. Hetzelfde geldt voor god.


Gelukkig is dat niet het topic.
I might just be saying that to get you mad...
Op 12-01-2011 8:51:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Clavius:

Pieter:

Clavius:

Dat is inherent aan het onderwerp. Je kunt niet praten over de paranormale wereld als nog niet eens vast staat, of die er überhaupt wel ècht is.


Precies. Hetzelfde geldt voor god.


Gelukkig is dat niet het topic.


Pardon?
Of all people...

Paranormaal: betrekking hebbend op wat niet met de normale zintuigen waargenomen wordt

En: http://www.leveningod.nl/paranormale_gaven.htm#Paranormale
(bericht gewijzigd op 12-1-2011 10:25:57)
No shit, Sherlock
Op 12-01-2011 10:24:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Pieter:

Clavius:

Pieter:

Clavius:

Dat is inherent aan het onderwerp. Je kunt niet praten over de paranormale wereld als nog niet eens vast staat, of die er überhaupt wel ècht is.


Precies. Hetzelfde geldt voor god.


Gelukkig is dat niet het topic.


Pardon?
Of all people...

Paranormaal: betrekking hebbend op wat niet met de normale zintuigen waargenomen wordtTopic gaat over onze ervaringen met het paranormale. Feiten dus, verklaarbaar of onverklaarbaar, maar niet om het geloof in iets. Als jij persoonlijke ervaringen hebt met God, dan ben ik, en ik denk vele met mij, één en al oor.
I might just be saying that to get you mad...
Op 12-01-2011 10:45:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Clavius:

Pieter:

Clavius:

Pieter:

Clavius:

Dat is inherent aan het onderwerp. Je kunt niet praten over de paranormale wereld als nog niet eens vast staat, of die er überhaupt wel ècht is.


Precies. Hetzelfde geldt voor god.


Gelukkig is dat niet het topic.


Pardon?
Of all people...

Paranormaal: betrekking hebbend op wat niet met de normale zintuigen waargenomen wordtTopic gaat over onze ervaringen met het paranormale. Feiten dus, verklaarbaar of onverklaarbaar, maar niet om het geloof in iets. Als jij persoonlijke ervaringen hebt met God, dan ben ik, en ik denk vele met mij, één en al oor.


Je hebt gelijk. Excuus.
No shit, Sherlock
Op 12-01-2011 0:58:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Clavius:

Topic gaat over onze ervaringen met het paranormale. Feiten dus, verklaarbaar of onverklaarbaar, maar niet om het geloof in iets. Als jij persoonlijke ervaringen hebt met God, dan ben ik, en ik denk vele met mij, één en al oor.

ik heb éénmaal een overduidelijk "god" visioen gehad, oude kale man met witte baard gezeten op een troon in de wolken, meer cliché dan dat vind je ze niet...

maar hij zei helemaal niets, en verdween een 10 tellen later weer, zo ongeveer
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 13-01-2011 20:46:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Ron B.:

Clavius:

Topic gaat over onze ervaringen met het paranormale. Feiten dus, verklaarbaar of onverklaarbaar, maar niet om het geloof in iets. Als jij persoonlijke ervaringen hebt met God, dan ben ik, en ik denk vele met mij, één en al oor.

ik heb éénmaal een overduidelijk "god" visioen gehad, oude kale man met witte baard gezeten op een troon in de wolken, meer cliché dan dat vind je ze niet...

maar hij zei helemaal niets, en verdween een 10 tellen later weer, zo ongeveer


Maar mijn levende God,die staat midden in de geschiedenis.i
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 13-01-2011 20:52:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Mijn God is de oorsprong van alle huidige levensvormen,
één oorsprong en niet meerdere ''ontstaans''
Mensen wordt wakker , denk na en wordt geen ''kudde dier''.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 13-01-2011 21:09:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
armuth:

Ron B.:

Clavius:

Topic gaat over onze ervaringen met het paranormale. Feiten dus, verklaarbaar of onverklaarbaar, maar niet om het geloof in iets. Als jij persoonlijke ervaringen hebt met God, dan ben ik, en ik denk vele met mij, één en al oor.

ik heb éénmaal een overduidelijk "god" visioen gehad, oude kale man met witte baard gezeten op een troon in de wolken, meer cliché dan dat vind je ze niet...

maar hij zei helemaal niets, en verdween een 10 tellen later weer, zo ongeveer


Maar mijn levende God,die staat midden in de geschiedenis.i

als je niets nuttigs te zeggen hebt, zeg dan niets...

(zal god ook gedacht hebben toen ie mij zag denk ik)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 13-01-2011 21:09:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Ron B.:

armuth:

Ron B.:

Clavius:

Topic gaat over onze ervaringen met het paranormale. Feiten dus, verklaarbaar of onverklaarbaar, maar niet om het geloof in iets. Als jij persoonlijke ervaringen hebt met God, dan ben ik, en ik denk vele met mij, één en al oor.

ik heb éénmaal een overduidelijk "god" visioen gehad, oude kale man met witte baard gezeten op een troon in de wolken, meer cliché dan dat vind je ze niet...

maar hij zei helemaal niets, en verdween een 10 tellen later weer, zo ongeveer


Maar mijn levende God,die staat midden in de geschiedenis.i

als je niets nuttigs te zeggen hebt, zeg dan niets...

(zal god ook gedacht hebben toen ie mij zag denk ik)


Ik ben tenminste geen lid van de allergrootste club,zonder vrije wil.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 13-01-2011 21:12:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Ron B.:

armuth:

Ron B.:

Clavius:

Topic gaat over onze ervaringen met het paranormale. Feiten dus, verklaarbaar of onverklaarbaar, maar niet om het geloof in iets. Als jij persoonlijke ervaringen hebt met God, dan ben ik, en ik denk vele met mij, één en al oor.

ik heb éénmaal een overduidelijk "god" visioen gehad, oude kale man met witte baard gezeten op een troon in de wolken, meer cliché dan dat vind je ze niet...

maar hij zei helemaal niets, en verdween een 10 tellen later weer, zo ongeveer


Maar mijn levende God,die staat midden in de geschiedenis.i

als je niets nuttigs te zeggen hebt, zeg dan niets...

(zal god ook gedacht hebben toen ie mij zag denk ik)


Kun je nog denken,denk dan mee.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 13-01-2011 21:14:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
armuth:

Mijn God is de oorsprong van alle huidige levensvormen,
één oorsprong en niet meerdere ''ontstaans''
Mensen wordt wakker , denk na en wordt geen ''kudde dier''.

Op voorwaarde dat jij ophoepelt hier. Goeie deal toch?
(bericht gewijzigd op 13-1-2011 21:42:53)
Is it electrickery?
Op 13-01-2011 21:35:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
armuth:

Kun je nog denken,denk dan mee.

of ik nog kan denken, ik dacht van wel maar gedachten denken wel eens vaker wat, en dan denk ik weer van "dat had je gedacht..."

kan ik nog denken? ik dacht van niet, maar nu denk ik daar weer heel anders over, ik zal er nog eens over na gaan denken, dat lijkt me het beste...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 13-01-2011 22:01:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Emie :

armuth:

Mijn God is de oorsprong van alle huidige levensvormen,
één oorsprong en niet meerdere ''ontstaans''
Mensen wordt wakker , denk na en wordt geen ''kudde dier''.

Op voorwaarde dat jij ophoepelt hier. Goeie deal toch?


Bedankt Emie,waarom zo haatdragend?Ben jij een
nederlander met zoveel respect voor religie,behalve voor geloof.
Peter van Straten heeft wel een prijs gewonnen in Holland.
Spotprent over Mohammed,sorry ik bedoel Jezus.
Wat een held.(op sokken)
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 14-01-2011 8:51:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
armuth:

Emie :

armuth:

Mijn God is de oorsprong van alle huidige levensvormen,
één oorsprong en niet meerdere ''ontstaans''
Mensen wordt wakker , denk na en wordt geen ''kudde dier''.

Op voorwaarde dat jij ophoepelt hier. Goeie deal toch?


Bedankt Emie,waarom zo haatdragend?Ben jij een
nederlander met zoveel respect voor religie,behalve voor geloof.
Peter van Straten heeft wel een prijs gewonnen in Holland.
Spotprent over Mohammed,sorry ik bedoel Jezus.
Wat een held.(op sokken)

Net als Plakband: geen haat. Ik ken je niet. Ik ken alleen je spam hier. En die ben ik meer dan zat.
Is it electrickery?
Op 14-01-2011 10:28:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Emie :

Net als Plakband: geen haat. Ik ken je niet. Ik ken alleen je spam hier. En die ben ik meer dan zat.

United as one. Divided by zero.
Op 14-01-2011 0:17:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
armuth:

Christenen in Holland afgedaan als spam?

spam heeft niets met de inhoud cq boodschap te maken, het is simpelweg spam wanneer het ongewenst is...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spam_%28post%29

wie weet leer je er wat van...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 14-01-2011 21:47:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Armuth is 2 weken aan 't douchen, zie "Is 't eten nog niet gereed?"
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 14-01-2011 22:08:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Ron B.:

armuth:

Christenen in Holland afgedaan als spam?

spam heeft niets met de inhoud cq boodschap te maken, het is simpelweg spam wanneer het ongewenst is...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spam_%28post%29

wie weet leer je er wat van...

Daar kan ie mooi twee weken over nadenken!

Cannot kill the Battery!!!
Op 14-01-2011 22:19:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Tetzmol:

Armuth is 2 weken aan 't douchen, zie "Is 't eten nog niet gereed?"

weet ik, ik beantwoord alleen maar een vraag, wie weet leest hij het en denkt hij er nog eens aan wanneer hij ongetwijfeld ons over een week of 2 weer lastig komt vallen
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 14-01-2011 22:30:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: is er dan niemand die ook maar iets snapt van wat armuth probeert duidelijk te maken ?
Zoek eens naar video's van krishna murthi, misschien dat hij wel een belletje kan laten rinkelen.
Of is het gewoon dat jullie armuth niet willen snappen?

Het is grenswetenschap heeft niemand hier zich ooit een beetje verdiept in hoe zijn "voertuig" werkt? Waar zijn gedachtes vandaan komen? Wanneer die ontstaan? Hoe je die "zelf" onder controle kan houden?

Als jullie beweren dat je snapt wat die verhalen van "Seth" proberen duidelijk te maken, dan lijkt mij dat je ook wel een logica moet kunnen inzien in hoe Armuth denkt.

Ik heb zelf nog een hele hoop te leren (herinneren), maar ik denk dat ik wel enigszins bergrijp wat Armuth probeert te vertellen, en ik ben geen aanhanger van een religie.

triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op 14-01-2011 23:02:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
wdawn:

is er dan niemand die ook maar iets snapt van wat armuth probeert duidelijk te maken ?
Zoek eens naar video's van krishna murthi, misschien dat hij wel een belletje kan laten rinkelen.
Of is het gewoon dat jullie armuth niet willen snappen?

Het is grenswetenschap heeft niemand hier zich ooit een beetje verdiept in hoe zijn "voertuig" werkt? Waar zijn gedachtes vandaan komen? Wanneer die ontstaan? Hoe je die "zelf" onder controle kan houden?

Als jullie beweren dat je snapt wat die verhalen van "Seth" proberen duidelijk te maken, dan lijkt mij dat je ook wel een logica moet kunnen inzien in hoe Armuth denkt.

Ik heb zelf nog een hele hoop te leren (herinneren), maar ik denk dat ik wel enigszins bergrijp wat Armuth probeert te vertellen, en ik ben geen aanhanger van een religie.

uit jou gehele stuk hierboven heb ik al meer kunnen halen dan uit al armuth zn reacties, en ik zeg niet dat dit aan hem ligt, ik kan er zelf simpelweg niets mee...

zaken zoals krishnamurti, rael, seth en ga maar door (er zijn meer dan genoeg van dat soort lui en denkbeelden) vind ik leuk als denkoefeningen maar daar houd het ongeveer op, want voor de rest zijn het allemaal gewoon weer religies die je bepaalde dingen op willen leggen, en ook daar heb ik weer helemaal niets mee...

en verder, ik doe al minimaal 10 jaar aan zelfstudie, oftewel een studie over mezelf, het begint al bijna oude koek te worden
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 14-01-2011 23:14:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Twee weken gaan in mijn dimensie niet zo snel...
No shit, Sherlock
Op 17-01-2011 21:33:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Ja redactie, hoe zit dat? Staat de achterdeur nog open?
Is it electrickery?
Op 17-01-2011 21:33:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kat:
armuth:

(...)
groetjes Armuth
Ik zal in het vervolg God,bijbel en Jezus (Geloof)niet meer aanhalen.

Echt !
Op 17-01-2011 22:13:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clavius:
Ron B.:

wdawn:

is er dan niemand die ook maar iets snapt van wat armuth probeert duidelijk te maken ?
Zoek eens naar video's van krishna murthi, misschien dat hij wel een belletje kan laten rinkelen.
Of is het gewoon dat jullie armuth niet willen snappen?

Het is grenswetenschap heeft niemand hier zich ooit een beetje verdiept in hoe zijn "voertuig" werkt? Waar zijn gedachtes vandaan komen? Wanneer die ontstaan? Hoe je die "zelf" onder controle kan houden?

Als jullie beweren dat je snapt wat die verhalen van "Seth" proberen duidelijk te maken, dan lijkt mij dat je ook wel een logica moet kunnen inzien in hoe Armuth denkt.

Ik heb zelf nog een hele hoop te leren (herinneren), maar ik denk dat ik wel enigszins bergrijp wat Armuth probeert te vertellen, en ik ben geen aanhanger van een religie.

uit jou gehele stuk hierboven heb ik al meer kunnen halen dan uit al armuth zn reacties, en ik zeg niet dat dit aan hem ligt, ik kan er zelf simpelweg niets mee...

zaken zoals krishnamurti, rael, seth en ga maar door (er zijn meer dan genoeg van dat soort lui en denkbeelden) vind ik leuk als denkoefeningen maar daar houd het ongeveer op, want voor de rest zijn het allemaal gewoon weer religies die je bepaalde dingen op willen leggen, en ook daar heb ik weer helemaal niets mee...

en verder, ik doe al minimaal 10 jaar aan zelfstudie, oftewel een studie over mezelf, het begint al bijna oude koek te worden


Als gelovige snap ik zeker wat Armuth allemaal verteld. Op zijn eigen manier verteld hij over God en zijn schepping. Maar volgens mij begrijp ik hem alleen maar omdat ik zelf gelovig ben en me heel vaak verdiept heb in de geschriften.

Bovendien blijft het bij Armuth vaak éénrichtingsverkeer. Toen ik keer op keer merkte dat wedervragen óf niet beantwoord werden, of beantwoord werden met wedervragen, ben ik hem maar gaan negeren.
I might just be saying that to get you mad...
Op --0 9:14:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Dat is ook misschien het punt, hij wilt dat je zelf nadenkt. En dat doet iedereen ook of hij het nu wilt of niet, juist omdat hij praat als Joda .

Iedereen heeft het wel over hem .

triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 9:31:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Clavius:

Bovendien blijft het bij Armuth vaak éénrichtingsverkeer.

het enige punt wat ik wou maken en dus vergeten was, bij deze...

(ben trouwens ook vrij streng christelijk opgevoed, en kan toch echt weinig van mijn kerkelijke opvoeding er in herkennen, maar er zijn ook zoveel stromingen die elk weer geheel andere visies op dezelfde zaken loslaten, dus is dat niet verwonderlijk vermoed ik)
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op --0 19:53:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Wi©ked: Mijn (para)normale ervaringen:

1. veel telepathie met mijn (ex)vriendin en ook wel met vrienden. Ik verklaar dit door de band van de zielen of geesten van ons lichaam.

2. gedachtenkracht. Soms voelt het alsof je zaken alweet of nog kunt beinvloeden. Mijn gevoel zegt, dat men deze kracht niet teveel moetgebruiken.

3. 1,5 jaar geleden lag ik met mijn vriendin in bed. Het is het begin van een onrustige periode in haar leven. Zij heeft destijds mogelijk een kundalini ervaring gehad. Echter is het afgedaan als een psychose. Maar we lagen in bed dus, met onze buiken tegen elkaar aan. Op een gegeven moment ging er een schok of energie golf door ons lichaam heen. De golf startte bij onze buik. We waren allebei wel een beetje geschrokken maar niet echt bang. We zijn allebei erg nieuwsgierig wat dit geweest is!! Dus mocht je een idee hebben, laat het me weten!
snert schep wagen
Op --0 14:26:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Ik heb een vraag(zie later dit stukje).

De eerste 8 jaar heb ik in een soort van spookhuis gewoond, samen met diverse onverklaarbare fobieën had ik doodsangsten doorstaan waar ik letterlijk mezelf overheen heb gezet.
In die eerste 8 jaar heb ik 2 keer een heftige koortsstuip gehad tijdens de 2 x dat ik de ziekte roodvonk had opgelopen(zou ik het nu oplopen, zou dat mijn dood worden) wat zeer uitzondelijk is, en uitzondelijk dat ik het had overleefd. Tijdens de tweede keer kreeg ik ook een bijna doodervaring.
Ik had een niet zo'n leuke jeugd gehad. Werd nogal geziekt op school tot het moment dat ik mijn ware aard liet zien en ff revenge ging nemen, dit maakte abrupt een einde aan die ziekerijen, wat ik als een overwinning beschouwde.

Vele tekenen wijzen erop dat ik lijdt aan HSP waarbij een of meerdere paranormale eigenschappen normaal zijn en er gewoon bij horen.

Vaak, erg vaak blijk dat ik achteraf het bij het juiste eind heb terwijl ik totaal geen contact heb met generzijde, ik wist het gewoon al vooraf en het vreemde is dat ik dat als heel normaal beschouwd(ik ga er steeds makkelijker mee om en ipv kwaad worden speel ik er nu steeds vaker op in wat zoals ik heb gemerkt zijn vruchten afwerpt) wat een zekere rust in mijn hoofd creeërd, te meer ik me besef dat we in het NU leven, hoe meer ik weet.
Hoe meer ik in de onderdrukking komt, hoe slechter dat mechanisme werkt, vooral tijd speeld een essensiele rol hierin.

Maar hoe kan ik geloofwaardig overkomen zonder spel tarrotkaarten, kristallen bol, pendels, ouja boord en weet ik veel welke instrumenten die mediums gebruiken. En vooral zonder al die occulte symboliek die er vaak bij komt kijken.
Mijn vraag hoe noodzakelijk zijn dergelijke instrumenten?

Ik durf mezelf niet als paragnost te bestempelen, eerder serieus als een soort van (grens)wetenschapper met paranormale ervaringen.
Geheel vrijwillig zonder qua geld er ook maar een stuiver wijzer van te worden, maar ik hecht iig geen waarde aan geld.
(bericht gewijzigd op 21-6-2011 15:10:18)
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op --0 15:08:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: Gebruik van maken van instrumenten is contact maken met "externe aardse", zonder is "meestal" iets dat van je zelf komt. Maar drugs kunnen gekken dingen met je lichaam doen, waardoor je zonder instrumenten ook dingen van externe aardse bronnen opgedrongen kan krijgen.

Hoe goed die boodschappen ook lijken, kijk eens terug naar wat de consequentie ervan waren, voor jouw of je omgeving? Waren die goed? En over wat voor soort onderwerpen gingen die ? materialistische aardse zaken? of nuttige dingen dus leer processen.

Uit evaring heb ik geleerd dat je je zelf niet bewust bezig moet houden met het paranormale en drugs, als er echt iets is dat "nuttig"is voor jouw ontwikkeling dan komt dat heel onverwachts op je pad en valt het kwartje meestal pas achteraf en niet direct dat wilt zeggen dat je in een bepaalde situatie onbewust precies juist handelde en dat je achteraf denkt hmmm dat is pas "geluk"hebben.


(bericht gewijzigd op 21-6-2011 15:25:45)
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 15:21:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kip: Ver van mijn bed gelukkig en al die vage schimmige figuren op tv mogen ze wat mij betreft meteen *********en dan vooral dat mens van ehh paranormale kinderen....GATVER!!!
Doe maar gewoon normaal das al gek genoeg.
(bericht gewijzigd op 21-6-2011 15:56:50)
Op --0 15:50:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kip:
Wi©ked:

Mijn (para)normale ervaringen:

1. veel telepathie met mijn (ex)vriendin en ook wel met vrienden. Ik verklaar dit door de band van de zielen of geesten van ons lichaam.

2. gedachtenkracht. Soms voelt het alsof je zaken alweet of nog kunt beinvloeden. Mijn gevoel zegt, dat men deze kracht niet teveel moetgebruiken.

3. 1,5 jaar geleden lag ik met mijn vriendin in bed. Het is het begin van een onrustige periode in haar leven. Zij heeft destijds mogelijk een kundalini ervaring gehad. Echter is het afgedaan als een psychose. Maar we lagen in bed dus, met onze buiken tegen elkaar aan. Op een gegeven moment ging er een schok of energie golf door ons lichaam heen. De golf startte bij onze buik. We waren allebei wel een beetje geschrokken maar niet echt bang. We zijn allebei erg nieuwsgierig wat dit geweest is!! Dus mocht je een idee hebben, laat het me weten!

Julie kwamen zeker ehh K***r?,niks para aan hoor,heel normaal!
(bericht gewijzigd op 21-6-2011 15:55:55)
Op --0 15:53:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: @wdawn
Wat jij zegt klopt ook wel, het zijn ook leerprocessen.
Naar mijn mening is dat ook een kwestie van de synchroniteiten leren herkennen, te denken aan het oorzaak>gevolg verhaal.

Persoonlijk: Hoewel ik niet Christelijk ben, geldt de regel: 'De doden moet je laten rusten'
Ik 'weet' dat zowat alle antwoorden zich in het NU bevinden.
Door te oefenen met het zien van synchroniteiten train je in feite het denken in het NU en hoe beter je in het cyclische NU denken wordt, hoe meer je te weten komt.
Voor mij persoonlijk een onbewust proces waar ik me steeds en steeds bewuster van wordt.

Ook komen er begrippen zoals eenheid bij kijken, dit weet ik dankzij die bijna dood ervaring. Wij staan letterlijk in verbinding met een wit zilverachtig koord, door dat koord of streng loopt ook informatie en verbind ons met elkaar en met het grotere geheel wat de Christenen als God zien.
Die ervaring is overigens te complex om ff op papier te zetten, letterlijk een andere dimensie wat je eigenlijk alleen kunt ervaren en waar maar een klein beetje van blijft hangen, maar dat kleine beetje wel de rest van je leven bij je draagt en je kijk op het leven voorgoed veranderd.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op --0 16:00:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Deze bedoelde ik dus, Socrates en anderen!
Wellicht leuk om je verhaal ook hier te droppen, Rudy idem?
Is it electrickery?
Op 17-09-2011 18:09:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Socrates:
Emie :

Deze bedoelde ik dus, Socrates en anderen!
Wellicht leuk om je verhaal ook hier te droppen, Rudy idem?

Leuk dat je 'm hebt gevonden. Ik ga effe eten, en dan lees ik het topic door. Mijn verhaal zet ik ook zeker hier neer!
Op 17-09-2011 18:41:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden