Niet alleen archeologen maak je blij met een uitstapje naar het land tussen de Eufraat en de Tigris, ook grenswetenschappers zijn verzot op die regio. En dat is niet zo verwonderlijk, want ergens pak 'm beet 7.500 jaar geleden knalde schijnbaar uit het niets de bakermat van onze beschaving tevoorschijn. Waar vóór die tijd alleen wat resten van primitieve kampen van jagers/verzamelaars gevonden werden ontstond in een paar honderd jaar een bloeiende cultuur. Men had het geschreven woord, wetten, handelsroutes, schone kunsten en noem maar op. Op elektra, verbrandingsmotoren en gristendom na leek de Sumerische maatschappij in veel opzichten op die van ons nu. Maar hoe ontstond de eerste trendzettende cultuur uit onze oudheid? Misschien is die vraag niet zo heel moeilijk te beantwoorden.

Blub
(Al het leven komt uit het water... wie zei dat ook al weer?)

Volgens de Sumeriërs zelf zou een verzameling goden van de hemel naar de aarde zijn gedaald. Deze "Anunnaki" zouden onder leiding van Anu de mens gemaakt hebben en hen onderricht gegeven. Hoe dat precies in zijn werk ging legt wijlen Bram Vermeulen jullie hier in deze video nog eens haarfijn uit. Voor wie de Anunnaki-hypothese wat te ver gaat zijn er natuurlijk ook nog de gangbare theorieën. Zo meent men dat de vonk waarschijnlijk dankzij culturen uit de Indusvallei, of juist de andere kant, Anatolië, is overgesprongen om in Mesopotamië de toentertijd nieuwste trend te zetten: 'beschaving'. Hoewel dergelijke theorieën algemeen geaccepteerd zijn rammelen ze aan alle kanten en is de bewijsvoering flinterdun.
 
Als de plotselinge beschaving niet gebracht werd door Anunnaki of de buren, wie of wat was dan verantwoordelijk? Om die vraag te beantwoorden moeten we even een stukje terug in de tijd. Hier poogde ik eerder in vier niet te versmaden delen de out-of Atlantis-theorie te onderbouwen. En dat allemaal op voorspraak van de Griek Plato die Atlantis beschreef als een zeer geavanceerde beschaving die ergens in de oudheid verzonk in de oceaan. Sindsdien duikt er van tijd tot tijd een wel ergens een zot grenswetenschapper op die denkt het Atlantis van Plato gevonden te hebben en nog meer schrijven er boeken over. Maar tot op heden moet het eerste bewijs nog opgedoken worden en zegt de inhoud van dergelijke boeken meer over de auteur dan Atlantis. Tot op heden dan hè.
 
De auteur Graham Hancock kwam in 2002 met zijn boek "Onderwereld" waarin hij overal op zoek ging naar de verzonken bewijzen van beschavingen. Onder de golven van de Middellandse Zee nabij Malta, nabij het eiland Yonaguni in de buurt van Taiwan en aan de westkant van de Indische Oceaan, overal restanten van verdronken culturen of beschavingen. Lees ook deze reeks over Mu en Lemuria van collega Renneboog er nog maar eens op na. Maar Hancock is geen wetenschapper en om een mij onbekende reden neemt de academische wereld grenswetenschap niet serieus en dus is er nog steeds geen bewijs.
 
Je kan het natuurlijk ook gewoon aan de mensen zelf vragen waar hun oorsprong ligt en dat is precies wat men deed. De Guanchen van de Canarische eilanden verhalen dat zij ooit eens in een land in het oosten woonden. Het was er geweldig totdat de zee het moederland in bezit had genomen en zij moesten vluchten. En zo kon het komen dat toen zeevaarders in de veertiende eeuw de nu populaire vakantiebestemming ontdekten, zij een vreemd blond volk aantroffen met blauwe ogen.
 
Men neemt over het algemeen aan dat de voorouders van de Kelten en de Scythianen (twee bekende Arische volkeren) hun oorsprong vonden in de Cimmerianen. Deze zijn weer verbonden aan de Cymry of Cimbri, een Germaans volk dat omstreeks 100 na Chr. Rome aanviel (en nog bijna versloeg ook). In de Keltische Mabinogion (een zeer oude sage) kunnen we het volgende over hun oorsprong lezen; "Hu Gadarn kwam oorspronkelijk met de Cymry-stam naar de Britse eilanden. Zij kwamen van het land van Soemmer, genaamd Defrobani... zij staken de mistige oceaan (Tawch) over en arriveerden op de Britse Eilanden en Armorica waar zij nederzettingen bouwden." Defrobani wordt ook geassocieerd met Taprobane (Indonesië). Het land Soemmer (of Summer, in Keltisch Gwald of Haf) zou ergens rond de Evenaar moeten liggen. Hu Gadarn is de Keltische equivalent van de Bijbelse Noach. Hu Gadarn bracht zijn volk in veiligheid nadat een cataclysme het thuisland had vernietigd. Meer hier.

De verhalen van de Guanchen en de Keltische voorlopers zijn alles behalve uniek. Tot in Zuid-Amerika aan toe klinken geluiden over een voortvarend volk dat weg moest trekken nadat een ramp hun land vernietigd had. Nogmaals, lees deze reeks er nog maar eens op na. Al die getuigenissen ten spijt neemt niemand die verhalen echt serieus. Het zijn immers slechts mythen en maar weinig mensen nemen die serieus. En dat terwijl er zoveel baanbrekend werk is gedaan.
 
In het voor de doelgroep toonaangevende wetenschappelijk blad "Current Anthropology" verscheen onlangs een heel interessant artikel met als veelbelovende titel:

'New Light on Human Prehistory in the Arabo-Persian Gulf Oasis'.
 
Uit het stuk blijkt dat onder de golven van de Perzische Golf  behoorlijk wat resten zijn gevonden van wat ooit eens een relatief geavanceerde beschaving moet zijn geweest. Een beschaving die haar moederland ongeveer 7.500 tot 8.000 jaar geleden prijs had moeten geven aan de zee. Het land verzonk. Archeoloog Jeffrey Rose verwijst naar het verzonken land als de "Perzische Golf Oase" maar hij had het wat mij betreft net zo goed Atlantis kunnen noemen. Of "Dilmun" zoals de oude Sumeriërs en Babyloniërs het mythische vedronken en machtige land noemde dat zich ooit eens van de Perzische Golf tot de Indische Oceaan uitstrekte. Is nu eindelijk de verloren beschaving waar Plato over sprak gevonden? Waren het de vluchtelingen uit dat verdronken land die onze huidige beschaving een flinke oppepper gaven?
 
Langzaam maar zeker vallen de puzzelstukjes op hun plek en trekt de mist op die de mens al zo lang van haar verleden heeft gescheiden. En dat is maar goed ook, want als we de verhalen mogen geloven hebben we nog maar een jaar om meer te weten te komen over dat wat we eigenlijk diep van binnen al wisten. Maar dat is weer een ander verhaal.
aaaaaa: Even voor de goede orde: Hancock hoort in het rijtje fantasten en volksverlakkers waarin we ook Sitchin en Von Däniken aantreffen. Hancock kwam met een grappige, maar vergezochte hypothese over de leeftijd van de sfinx. Deze is direct daarna geheel ontkracht. Toch blijft hij stug doorbetweten (zoals het een goede pseudo betaamt).
Dat deze pseudo's blijven doorbroddelen is zielig voor hen en zielig voor degenen die er in (blijven) trappen.
Zoek Hancock ff op in de (Engelse) Wikipedia en klik dan vooral door naar de externe links onderaan. De kritische artikelen in dit rijtje laten echt geen spaan heel van Hancocks amateuristische geneuzel. En als dat je niet overtuigt dan is er geen redden aan, vrees ik.
(bericht gewijzigd op 28-12-2010 10:58:59)
Op --0 10:57:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
aaaaaa: En tja, als je alles net zo goed Atlantis kunt noemen (ook al strookt het in het geheel niet met de beschrijving die Plato daarvan gaf) dan is gelijk krijgen ineens helemaal niet moeilijk meer.
Op de bodem van de Zwarte en de Rode Zee ligt ongetwijfeld materiaal dat nog beter laat zien hoe de menselijke cultuur zich volgens een puntuated equilibrium (zoals we dat dat kennen van onze biologische evolutie) heeft ontwikkeld - zonder mysterieuze inmenging van buitenaf of van een of ander oer-Herrenvolk.
Op --0 0:24:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Boudewijn: Hoezo Von Däniken een fantast en volksverlakker? Verklaar jij dan eens even vlot en tot in de details de bouw en plaatsing van de trilithon stenen in de muur van de tempel van Jupiter in Baalbek te Libanon. De ruïne Sacsayhuaman in Cuzco te Peru of de Kalender Stone Tempel Tiahuanacu te Bolivia. Allemaal met stenen bijl, houten boomstammetjes en touw over katrolletjes? Welterusten zoette lieve kijkbuiskindertjes. Snaveltjes dicht en oogjes toe!
Op --0 0:45:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
aaaaaa: Er zijn veel verhalen over overstromingen, dus zal er wel eens het een en ander onder water zijn komen te staan. Koppel dat aan de menselijke neiging om het verleden te mythologiseren en iconiseren en je hebt Atlantis en al die andere verloren utopieën.
De Hancock's en de Von Dänikens van deze wereld doen daar lustig aan mee. Ze vertellen mooie sprookjes en trekken zich daarbij weinig aan van de feiten. Al doende verdienen ze er een leuke boterham en flink wat status mee (in bepaalde kringen, althans).
Het is zaak de menselijke geschiedenis zo precies mogelijk te achterhalen. Da's al moeilijk genoeg, ook zonder dat de echte wetenschappers voor de voeten gelopen worden door sensatiebakken, slecht opgeleide onzinverkopers en zelfverklaarde genieën.

Maar we lopen op de zaken vooruit: eerst maar eens kijken wat er op de bodem van de Rode Zee...
Op --0 0:46:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: Als we ervan uitgaan dat de Perzische Golf gemiddeld zo'n 50 meter diep is en dat tijdens de laatste ijstijd (18.000 jaar terug) het zeewater zo'n 120 meter lager stond, is het niet verwonderlijk dat de Perzische Golf na het smelten van het meeste ijs is volgelopen. (De Noordzee die ook zo'n 50 meter diep is lag tijdens de laatste ijstijd ook droog.)

Overigens is de poort van de Rode Zee (Bab-el-Mandeb) ook zo'n 130 meter diep. Zou de Rode Zee ook zijn volgelopen na de laatste ijstijd?

De derde kandidaat voor de zondvloedlocatie is de Zwarte Zee, deze is ooit volgelopen met zout water uit de Middellandse Zee.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 0:48:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
aaaaaa:

Er zijn veel verhalen over overstromingen, dus zal er wel eens het een en ander onder water zijn komen te staan. Koppel dat aan de menselijke neiging om het verleden te mythologiseren en iconiseren en je hebt Atlantis en al die andere verloren utopieën.
De Hancock's en de Von Dänikens van deze wereld doen daar lustig aan mee. Ze vertellen mooie sprookjes en trekken zich daarbij weinig aan van de feiten. Al doende verdienen ze er een leuke boterham en flink wat status mee (in bepaalde kringen, althans).
Het is zaak de menselijke geschiedenis zo precies mogelijk te achterhalen. Da's al moeilijk genoeg, ook zonder dat de echte wetenschappers voor de voeten gelopen worden door sensatiebakken, slecht opgeleide onzinverkopers en zelfverklaarde genieën.

Maar we lopen op de zaken vooruit: eerst maar eens kijken wat er op de bodem van de Rode Zee...


Veel wetenschappelijke kennis is gebaseerd op een theorie die ófwel bewezen werd, ófwel ontkracht werd. De theorieën van o.a. Von Däniken zijn juist voer voor de discussie en een aanzet tot graven naar bewijzen of ontkrachting ervan. Zij leveren de nodige input aan de discussie en zwengelen hiermee juist wetenschappelijke onderbouwing/afwijzing aan.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 0:52:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
aaaaaa:
Boudewijn:

Hoezo Von Däniken een fantast en volksverlakker? Verklaar jij dan eens even vlot en tot in de details de bouw en plaatsing van de trilithon stenen in de muur van de tempel van Jupiter in Baalbek te Libanon. De ruïne Sacsayhuaman in Cuzco te Peru of de Kalender Stone Tempel Tiahuanacu te Bolivia. Allemaal met stenen bijl, houten boomstammetjes en touw over katrolletjes? Welterusten zoette lieve kijkbuiskindertjes. Snaveltjes dicht en oogjes toe!


Weten dat Von Däniken een fantast is, is algemene ontwikkeling dezer dagen. De man heeft zich al zo vaak aantoobaar bezondigt aan het verdraaien en misinterpreteren van de feiten dat het bijna clownesk wordt. Een van de vele dorpsgekken.

Voor het overige:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_monoliths_in_the_world

De grootste verplaatste steen ooit is de Dondersteen, staaltje 18de eeuws handwerk. Zo zal het ongeveer gegaan zijn.
Op --0 0:52:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
M-a-r-k: En waar komt deze wijsheid vandaan??

aaaaaa:

Even voor de goede orde: Hancock hoort in het rijtje fantasten en volksverlakkers waarin we ook Sitchin en Von Däniken aantreffen. Hancock kwam met een grappige, maar vergezochte hypothese over de leeftijd van de sfinx. Deze is direct daarna geheel ontkracht. Toch blijft hij stug doorbetweten (zoals het een goede pseudo betaamt).
Dat deze pseudo's blijven doorbroddelen is zielig voor hen en zielig voor degenen die er in (blijven) trappen.
Zoek Hancock ff op in de (Engelse) Wikipedia en klik dan vooral door naar de externe links onderaan. De kritische artikelen in dit rijtje laten echt geen spaan heel van Hancocks amateuristische geneuzel. En als dat je niet overtuigt dan is er geen redden aan, vrees ik.

Op --0 14:21:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sas: Fantasten, Hancock en von Daniken? Gebaseerd op Wikipedia, hahaha. Prachtig om de arrogantie van onze wetenschap te horen. Op school de kindertjes leren dat Pythagoras zijn stelling zelf bedacht heeft, terwijl die meneer die kennis uit India gehaald heeft. Ooit nagedacht over de wiskunde die in de pyramide van Cheops is gebruikt en vastgelegd? Hoe dat ding zo exact gepositioneerd is? De onnoemlijke hoeveelheid megastructuren met stenen die wij niet of met grote moeite kunnen verplaatsen. Ik zou zeggen verklaar mij, hoe ze vroeger met koperen werktuigen deze waterweg hebben aangelegd? Dit gaat dwars door graniet. Ik ben zeer benieuwd naar uw reactie meneer wikipedia.
Heb ik daarna nog een hondertal voorbeelden, die u natuurlijk ongetwijfeld kunt verklaren. Ik zou zeggen, laten we Newton ook niet serieus nemen, die man was met allemaal occulte dingen bezig. Zeker een fantast ook.
check the music
Op --0 14:58:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sas: Vergeet ik toch de naam van de waterweg te plaatsen.
C U M B E M A Y O in de Andes. Hier een link met filmpje.
http://www.xpeditionstv.com/22/index.html
check the music
Op --0 15:02:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Sas:

Fantasten, Hancock en von Daniken? Gebaseerd op Wikipedia, hahaha. Prachtig om de arrogantie van onze wetenschap te horen. Op school de kindertjes leren dat Pythagoras zijn stelling zelf bedacht heeft, terwijl die meneer die kennis uit India gehaald heeft. Ooit nagedacht over de wiskunde die in de pyramide van Cheops is gebruikt en vastgelegd? Hoe dat ding zo exact gepositioneerd is? De onnoemlijke hoeveelheid megastructuren met stenen die wij niet of met grote moeite kunnen verplaatsen. Ik zou zeggen verklaar mij, hoe ze vroeger met koperen werktuigen deze waterweg hebben aangelegd? Dit gaat dwars door graniet. Ik ben zeer benieuwd naar uw reactie meneer wikipedia.
Heb ik daarna nog een hondertal voorbeelden, die u natuurlijk ongetwijfeld kunt verklaren. Ik zou zeggen, laten we Newton ook niet serieus nemen, die man was met allemaal occulte dingen bezig. Zeker een fantast ook.


Waar heeft wikipedia het mis dan? En kun je dat ook onderbouwen?
No shit, Sherlock
Op --0 15:04:48 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Sas:

Vergeet ik toch de naam van de waterweg te plaatsen.
C U M B E M A Y O in de Andes. Hier een link met filmpje.
http://www.xpeditionstv.com/22/index.html


Zo, dat is wel interessant!
Maar het feit dat wij niet weten hoe dit gebouwd is en door wie, is geen bewijs voor goden of annunaki of iets dergelijks. We weten het gewoon niet.
Is it electrickery?
Op --0 15:19:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hano: Je schrijft:
" Op elektra, verbrandingsmotoren en gristendom na leek de Sumerische maatschappij in veel opzichten op die van ons nu"

http://www.archeologie-nieuws.nl/onbegrensd.asp?id=5

Daarnaast noem je de theorien van Sitchin flinterdun en plaatst hem in het rijtje van fantasten.
De vele duizenden kleitabletten die gevonden zijn zijn inderdaad flinterdun, de teksten die erop staan echter niet.

Er zitten een aantal leuke stelligen in je verhaal maar het zit ook vol met dogmatiek en onderzoeken van belanghebbenden die pretenderen het monopoly op de waarheid te hebben.

Verder is het Christendom volgens jou nieuwer als de Sumerische maatschappij. Lees John Allegro eens, de vertaler van de Dode Zee Rollen en dan wordt dat bewijs nog flinterdunner dan je verhaal hierboven.

Op --0 16:44:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hano: Sas: Fantasten, Hancock en von Daniken? Gebaseerd op Wikipedia, hahaha. Prachtig om de arrogantie van onze wetenschap te horen. Op school de kindertjes leren dat Pythagoras zijn stelling zelf bedacht heeft, terwijl die meneer die kennis uit India gehaald heeft. Ooit nagedacht over de wiskunde die in de pyramide van Cheops is gebruikt en vastgelegd? Hoe dat ding zo exact gepositioneerd is? De onnoemlijke hoeveelheid megastructuren met stenen die wij niet of met grote moeite kunnen verplaatsen. Ik zou zeggen verklaar mij, hoe ze vroeger met koperen werktuigen deze waterweg hebben aangelegd? Dit gaat dwars door graniet. Ik ben zeer benieuwd naar uw reactie meneer wikipedia.
Heb ik daarna nog een hondertal voorbeelden, die u natuurlijk ongetwijfeld kunt verklaren. Ik zou zeggen, laten we Newton ook niet serieus nemen, die man was met allemaal occulte dingen bezig. Zeker een fantast ook.
Applaus, wie nog wat verder doorleest komt tot grote verrassingen
(bericht gewijzigd op 28-12-2010 16:48:57)
Op --0 16:46:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Benny Lava: Jeetje wat een agressie hier.

De mensen die Hancock en von Daniken geloven zijn het aan zichzelf verplicht om ook de tegenargumenten te bestuderen. Je vindt de waarheid niet door als een blind paard achter iemand aan te hobbelen, alleen omdat zijn of haar verhaal je aanspreekt. Ik persoonlijk vind het nogal beledigend naar onze voorvaderen om te zeggen dat ze iets niet konden, we weten niet hoe iets gedaan is dus is de verklaring dat het buitenaardse wezens waren? Ik zie wel een paralel met vroeger, toen sloeg Thor met zijn hamer als het donderde volgens de mensen. Dat was een verklaring doordat ze niks afwisten van wat bliksem was en hoe donder ontstond. Nu weten we iets niet en dan hebben de marsmannetjes het gedaan.

Vraagje voor Bert; hoe zijn de Atlantianan (?) aan hun beschaving gekomen? De soemeriers zijn geholpen volgens jou maar je schuift het probleem zo eigenlijk alleen maar op, wie hielp de bewoners van Atlantis?
My loony bun is fine.
Op --0 17:01:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Bestaat Atlantis eigenlijk wel met 100% zekerheid?
No shit, Sherlock
Op --0 17:20:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Boudewijn: Boudewijn wacht nog steeds op een fatsoenlijk en normaal antwoord van de naamloze A die naar zijn mening maar wat loze kreten kwaakt. In tegenstelling tot Von Däniken, die tenminste een antwoord probeert te geven op onverklaarbare zaken, die de algemeen ontwikkelde dezer dagen de naamloze A, toch kennelijk totaal zijn ontgaan. Boudewijn en de rest van de wereld wacht nu op een antwoord van de algemeen ontwikkelde A omtrent bijvoorbeeld de zwaarste stenen ter wereld, die van Baalbek. Hoe heeft men vroeger rechthoekige stenen van meer dan 1200 ton per stuk kunnen fabriceren en verplaatsen, terwijl wij het tegenwoordig niet kunnen?
Op --0 17:25:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Ik krijg uit de foto's het idee dat die stenen er al lagen en dat ze alleen bewerkt werden. Kan dat ook een optie zijn?
(bericht gewijzigd op 28-12-2010 17:33:59)
No shit, Sherlock
Op --0 17:30:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
M-a-r-k: @pieter

als je je wat meer verdiept in alle oude bouwwerken, ga je jezelf nog veel meer van dit soort vragen stellen. En die stenen van baalbek zou ik nog eens wat langer bestuderen....

Op --0 17:49:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Sas:

Vergeet ik toch de naam van de waterweg te plaatsen.
C U M B E M A Y O in de Andes. Hier een link met filmpje.
http://www.xpeditionstv.com/22/index.html


Interessant filmpje.
Ben ook zeker even stil van de 'driving skills' van de meneer achter het stuur.

(Is bij jullie het uploaden van je comment ook zo traag? Staat bij mij bijna een minuut te puffen en te steunen.)
(bericht gewijzigd op 28-12-2010 18:39:52)
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 18:37:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Meneer Glimlach:

...
(Is bij jullie het uploaden van je comment ook zo traag? Staat bij mij bijna een minuut te puffen en te steunen.)


off topic:

Gebruik je Firefox (als browser, bedoel ik, niet de illustere GW-er)?
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 18:43:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sas:
Boudewijn:

Boudewijn wacht nog steeds op een fatsoenlijk en normaal antwoord van de naamloze A die naar zijn mening maar wat loze kreten kwaakt. In tegenstelling tot Von Däniken, die tenminste een antwoord probeert te geven op onverklaarbare zaken, die de algemeen ontwikkelde dezer dagen de naamloze A, toch kennelijk totaal zijn ontgaan. Boudewijn en de rest van de wereld wacht nu op een antwoord van de algemeen ontwikkelde A omtrent bijvoorbeeld de zwaarste stenen ter wereld, die van Baalbek. Hoe heeft men vroeger rechthoekige stenen van meer dan 1200 ton per stuk kunnen fabriceren en verplaatsen, terwijl wij het tegenwoordig niet kunnen?

Ik sluit mij hier volmondig bij aan. Ik heb ook die kritieken op Hancock op wikipedia gelezen. Is allemaal miereneukerij. Als iemand 5000 dingen zegt, zal er altijd een onwaarheid inzitten. 1 onwaarheid maakt iemand nog geen leugenaar. Het gaat hier niet om wie er gelijk heeft, maar om het feit dat deze discussie gevoerd wordt. Het gaat om onze eigen geschiedenis. En kennelijk waren wij vroeger op sommige gebieden verder ontwikkeld als nu. Ik ben al 25 jaar met deze materie bezig.De zware stenen terzijde, beschikken deze megalithische bouwwerken ook nog over specifieke acoustische eigenschappen. Bijv: een ruimte in Denderra waar je je eigen hart in kan horen kloppen. Graag even nabouwen, nu . Hebben we nog de schedels met een enorm lange achterkant, zonder fontanel!!! Afgebonden, zegt men dan. Hallo er zit geen fontanel in= niet homo sapiens. Ooit MRI scannetje van gezien? Of een röntgenfoto. Ik niet. Waarom niet? Herevaluatie is kennelijk niet het sterkste punt van onze wetenschap.
check the music
Op --0 18:56:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Luk:

Meneer Glimlach:

...
(Is bij jullie het uploaden van je comment ook zo traag? Staat bij mij bijna een minuut te puffen en te steunen.)


off topic:

Gebruik je Firefox (als browser, bedoel ik, niet de illustere GW-er)?


Nee, Chrome.
Heb er normaal nooit last van.
(Deze post werd wel heel vlug geupload!)
(bericht gewijzigd op 28-12-2010 18:58:12)
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 18:57:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Meneer Glimlach:

Sas:

Vergeet ik toch de naam van de waterweg te plaatsen.
C U M B E M A Y O in de Andes. Hier een link met filmpje.
http://www.xpeditionstv.com/22/index.html


Interessant filmpje.
Ben ook zeker even stil van de 'driving skills' van de meneer achter het stuur.

(Is bij jullie het uploaden van je comment ook zo traag? Staat bij mij bijna een minuut te puffen en te steunen.)


Heb de film nu helemaal bekeken en ben er eigenlijk best stil van.
Vooral de opmerking over de "taal/tekens" die op de rotsen staan: de Maya's hadden geen schrift! Wie heeft dit dan gemaakt?

Verder lijkt het alsof het weinig moeite kostte om een rost glad te maken. Vergelijk dit met sommige andere bouwwerken in Zuid-Amerika en vraag je af of men vroeger iets kon met steen dat we nu niet meer kunnen. Net zoals dat de Romeinen wel cement konden maken, maar we dat aan het begin van de Middeleeuwen niet meer konden.

Hoe meer je hierover leest en ziet, hoe meer vragen het oproept en hoe leuker GW wordt!
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 19:01:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DE_MUMU: ECHT GRAPPIG DE REACTIES VAN DE SHEEPLES HIER NAIEF ZEKER OM TE ZEGGEN DAT MENSEN ZOALS VON D EN SITCHIN NIET ZOUDEN WETEN WAAR ZE HET OVER HEBBEN LAAT ME HET OP EEN RIJTJE ZETTEN VOOR JULLIE QUOTE =I DETICATED A LIFE TIME = BETEKENT ZIIN HELE LEVEN HIER AAN GEWEID EN WAT HEB JIJ GEDAAN EEN BOEK OF ZIJN BOEK GELEZEN EN JE VERSCHILT VAN MENING MAAR NIETS IS MINDER WAAR BEHALVE DAT HET EEN FEIT IS DAT JE HERSENEN DEZE INFO NIET WILLEN TOELATEN OMDAT JE NIKS ANDERS GEWEND BENT HET IS JE INGEGOTEN MET DE LEPEL DAT DIT SOORT MYTHES NIET KUNNEN BESTAAN ......NOU MENSEN WAKE UP AND SMELL THE COFFIE JE ZIT ER MIDDEN IN EN HET IS MAAR WAAR ALS MAAR WEZEN KAN ................EN IK TREK MET WIE DAN OOK IN DEBAT OM HET TE OVERTUIGEN MET FEITEN DIE NIET EENS AAN DE MENS IS GEPRESENTEERD......................JE WEET ME TE VINDEN .
Op --0 19:12:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
M-a-r-k: @de_mumu

je capslock staat nog aan....

;-)
Op --0 19:17:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
DE_MUMU:

ECHT GRAPPIG DE REACTIES VAN DE SHEEPLES HIER NAIEF ZEKER OM TE ZEGGEN DAT MENSEN ZOALS VON D EN SITCHIN NIET ZOUDEN WETEN WAAR ZE HET OVER HEBBEN LAAT ME HET OP EEN RIJTJE ZETTEN VOOR JULLIE QUOTE =I DETICATED A LIFE TIME = BETEKENT ZIIN HELE LEVEN HIER AAN GEWEID EN WAT HEB JIJ GEDAAN EEN BOEK OF ZIJN BOEK GELEZEN EN JE VERSCHILT VAN MENING MAAR NIETS IS MINDER WAAR BEHALVE DAT HET EEN FEIT IS DAT JE HERSENEN DEZE INFO NIET WILLEN TOELATEN OMDAT JE NIKS ANDERS GEWEND BENT HET IS JE INGEGOTEN MET DE LEPEL DAT DIT SOORT MYTHES NIET KUNNEN BESTAAN ......NOU MENSEN WAKE UP AND SMELL THE COFFIE JE ZIT ER MIDDEN IN EN HET IS MAAR WAAR ALS MAAR WEZEN KAN ................EN IK TREK MET WIE DAN OOK IN DEBAT OM HET TE OVERTUIGEN MET FEITEN DIE NIET EENS AAN DE MENS IS GEPRESENTEERD......................JE WEET ME TE VINDEN .

Het schijnt dat als je de tekst selecteert en dan "Shift + F3" gebruikt, je de CAPS omzet naar gewone tekst.

Wist je dat teksten in CAPS nogal schreeuwerig (en daardoor dom) overkomen?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 19:17:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
DE_MUMU:
.EN IK TREK MET WIE DAN OOK IN DEBAT OM HET TE OVERTUIGEN MET FEITEN DIE NIET EENS AAN DE MENS IS GEPRESENTEERD


Maar wel aan jou?

Op deze manier mag je alleen debatteren hoor.
Of.... ben je aan het channelen? Dan sta je niet in voor wat eruit komt, natuurlijk.

I also dedicated a lifetime. Voila. Zo schrijf je dat. En zo is dat. Beter bewijs kan een mens (en ver daarbuiten, blijkbaar) niet willen. Dan dat iemand het beweert. Von D en Sitchin = leuk.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 19:34:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Sas:

Boudewijn:

Boudewijn wacht nog steeds op een fatsoenlijk en normaal antwoord van de naamloze A die naar zijn mening maar wat loze kreten kwaakt. In tegenstelling tot Von Däniken, die tenminste een antwoord probeert te geven op onverklaarbare zaken, die de algemeen ontwikkelde dezer dagen de naamloze A, toch kennelijk totaal zijn ontgaan. Boudewijn en de rest van de wereld wacht nu op een antwoord van de algemeen ontwikkelde A omtrent bijvoorbeeld de zwaarste stenen ter wereld, die van Baalbek. Hoe heeft men vroeger rechthoekige stenen van meer dan 1200 ton per stuk kunnen fabriceren en verplaatsen, terwijl wij het tegenwoordig niet kunnen?

Ik sluit mij hier volmondig bij aan. Ik heb ook die kritieken op Hancock op wikipedia gelezen. Is allemaal miereneukerij. Als iemand 5000 dingen zegt, zal er altijd een onwaarheid inzitten. 1 onwaarheid maakt iemand nog geen leugenaar. Het gaat hier niet om wie er gelijk heeft, maar om het feit dat deze discussie gevoerd wordt. Het gaat om onze eigen geschiedenis. En kennelijk waren wij vroeger op sommige gebieden verder ontwikkeld als nu. Ik ben al 25 jaar met deze materie bezig.De zware stenen terzijde, beschikken deze megalithische bouwwerken ook nog over specifieke acoustische eigenschappen. Bijv: een ruimte in Denderra waar je je eigen hart in kan horen kloppen. Graag even nabouwen, nu . Hebben we nog de schedels met een enorm lange achterkant, zonder fontanel!!! Afgebonden, zegt men dan. Hallo er zit geen fontanel in= niet homo sapiens. Ooit MRI scannetje van gezien? Of een röntgenfoto. Ik niet. Waarom niet? Herevaluatie is kennelijk niet het sterkste punt van onze wetenschap.


Ik sluit me hier ook bij aan. Ik heb namelijk ook nog steeds geen antwoord gekregen op mijn vraag, sas.
No shit, Sherlock
Op --0 19:36:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Pieter:

Sas:

Boudewijn:

Boudewijn wacht nog steeds op een fatsoenlijk en normaal antwoord van de naamloze A die naar zijn mening maar wat loze kreten kwaakt. In tegenstelling tot Von Däniken, die tenminste een antwoord probeert te geven op onverklaarbare zaken, die de algemeen ontwikkelde dezer dagen de naamloze A, toch kennelijk totaal zijn ontgaan. Boudewijn en de rest van de wereld wacht nu op een antwoord van de algemeen ontwikkelde A omtrent bijvoorbeeld de zwaarste stenen ter wereld, die van Baalbek. Hoe heeft men vroeger rechthoekige stenen van meer dan 1200 ton per stuk kunnen fabriceren en verplaatsen, terwijl wij het tegenwoordig niet kunnen?

Ik sluit mij hier volmondig bij aan. Ik heb ook die kritieken op Hancock op wikipedia gelezen. Is allemaal miereneukerij. Als iemand 5000 dingen zegt, zal er altijd een onwaarheid inzitten. 1 onwaarheid maakt iemand nog geen leugenaar. Het gaat hier niet om wie er gelijk heeft, maar om het feit dat deze discussie gevoerd wordt. Het gaat om onze eigen geschiedenis. En kennelijk waren wij vroeger op sommige gebieden verder ontwikkeld als nu. Ik ben al 25 jaar met deze materie bezig.De zware stenen terzijde, beschikken deze megalithische bouwwerken ook nog over specifieke acoustische eigenschappen. Bijv: een ruimte in Denderra waar je je eigen hart in kan horen kloppen. Graag even nabouwen, nu . Hebben we nog de schedels met een enorm lange achterkant, zonder fontanel!!! Afgebonden, zegt men dan. Hallo er zit geen fontanel in= niet homo sapiens. Ooit MRI scannetje van gezien? Of een röntgenfoto. Ik niet. Waarom niet? Herevaluatie is kennelijk niet het sterkste punt van onze wetenschap.


Ik sluit me hier ook bij aan. Ik heb namelijk ook nog steeds geen antwoord gekregen op mijn vraag, sas.

Kom, ik laat mij eens meevoeren door de hype.
Ik sluit me ook aan! Sas.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 19:37:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sas: Hahaha, gaat goed zo. Ik zou zeggen google Kris Thijs, een Belgische professor die vele links met de bijbel en de pyramide van Cheops heeft gelegd. Lees eens wat voor wiskundige relaties hij heeft gevonden. http://users.telenet.be/kenneshugo/pag2.htm Het pyramidetje staat er niet voor niets... 1 ding hebben we allemaal geleerd; kortzichtigheid....
check the music
Op --0 19:47:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Sas:

Hahaha, gaat goed zo. Ik zou zeggen google Kris Thijs, een Belgische professor die vele links met de bijbel en de pyramide van Cheops heeft gelegd. Lees eens wat voor wiskundige relaties hij heeft gevonden. http://users.telenet.be/kenneshugo/pag2.htm Het pyramidetje staat er niet voor niets... 1 ding hebben we allemaal geleerd; kortzichtigheid....


Mooi. En waar staat het antwoord op mijn vragen?
Ik stel ze nog maar eens: waar heeft wikipedia het mis dan? En kun je dat ook onderbouwen?
No shit, Sherlock
Op --0 19:50:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sas: Mooi. En waar staat het antwoord op mijn vragen?
Ik stel ze nog maar eens: waar heeft wikipedia het mis dan? En kun je dat ook onderbouwen?
[/quote]

Wat op wikipedia staat mbt tot de ligging van de pyramides in Egypte t.o.v.Orion klopt, in zoverre dat dit weerlegt is en duidt op een relatie met sterrenstelsel Cygnus. Cygnus X-3 was identified as the first confirmed source of high energy cosmic rays able to penetrate deep underground, and then in 2000 NASA announced that it was the galaxy's first confirmed 'blazar', meaning that it was producing plasma jets that periodically sprayed the earth with volleys of cosmic rays, something it has been doing for anything up to 700,000 years.
Uit bovenstaande blijkt ook dat deze relatie van toepassing is op de vele acoustische eigenschappen van oa de Domed Hills in Engeland en Ierland, waar deze cosmic rays hoorbaar zijn. Wellicht heeft dit een relatie met de acoustische eigenschappen van de pyramides en tempels er omheen, die geen rechte hoeken, maar ronde hoeken hebben.
In ieder geval belicht wikipedia, dit toch zeer relevante gegeven niet.
check the music
Op --0 20:06:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Sas:

Pieter:

Mooi. En waar staat het antwoord op mijn vragen?
Ik stel ze nog maar eens: waar heeft wikipedia het mis dan? En kun je dat ook onderbouwen?


Wat op wikipedia staat mbt tot de ligging van de pyramides in Egypte t.o.v.Orion klopt, in zoverre dat dit weerlegt is en duidt op een relatie met sterrenstelsel Cygnus. Cygnus X-3 was identified as the first confirmed source of high energy cosmic rays able to penetrate deep underground, and then in 2000 NASA announced that it was the galaxy's first confirmed 'blazar', meaning that it was producing plasma jets that periodically sprayed the earth with volleys of cosmic rays, something it has been doing for anything up to 700,000 years.
Uit bovenstaande blijkt ook dat deze relatie van toepassing is op de vele acoustische eigenschappen van oa de Domed Hills in Engeland en Ierland, waar deze cosmic rays hoorbaar zijn. Wellicht heeft dit een relatie met de acoustische eigenschappen van de pyramides en tempels er omheen, die geen rechte hoeken, maar ronde hoeken hebben.
In ieder geval belicht wikipedia, dit toch zeer relevante gegeven niet.


Dat is dus geen fout, maar een omissie. En dan klopt alles in Wikipedia niet?

Ik denk dat de makers van de Grote Oosthoek en andere grote makers van encyclopedieën dan ook uitgelachen moeten worden. Er is geen naslagwerk zonder fout(je).

Wikipedia bestaat dankzij de input van mensen met kennis over het onderwerp. Degene die de door jou waargenomen omissie had kunnen aanvullen heeft zich waarschijnlijk nog niet gemeld. Misschien mag jij jouw wetenschap niet voor jezelf houden en moet je het lemma op Wikipedia aanpassen?
(bericht gewijzigd op 28-12-2010 20:16:18)
No shit, Sherlock
Op --0 20:10:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sas:
Pieter:

Sas:

Mooi. En waar staat het antwoord op mijn vragen?
Ik stel ze nog maar eens: waar heeft wikipedia het mis dan? En kun je dat ook onderbouwen?


Wat op wikipedia staat mbt tot de ligging van de pyramides in Egypte t.o.v.Orion klopt, in zoverre dat dit weerlegt is en duidt op een relatie met sterrenstelsel Cygnus. Cygnus X-3 was identified as the first confirmed source of high energy cosmic rays able to penetrate deep underground, and then in 2000 NASA announced that it was the galaxy's first confirmed 'blazar', meaning that it was producing plasma jets that periodically sprayed the earth with volleys of cosmic rays, something it has been doing for anything up to 700,000 years.
Uit bovenstaande blijkt ook dat deze relatie van toepassing is op de vele acoustische eigenschappen van oa de Domed Hills in Engeland en Ierland, waar deze cosmic rays hoorbaar zijn. Wellicht heeft dit een relatie met de acoustische eigenschappen van de pyramides en tempels er omheen, die geen rechte hoeken, maar ronde hoeken hebben.
In ieder geval belicht wikipedia, dit toch zeer relevante gegeven niet.Dat is dus geen fout, maar een omissie. En dan klopt alles in Wikiepdia niet?

Ik denk dat de makers van de Grote Oosthoek en andere grote makers van encyclopedieën dan ook uitgelachen moeten worden. Er is geen naslagwerk zonder fout(je).
[/quote]
Nee, maar ik denk niet dat we wikipedia als absolute bron moeten gaan nemen. Hadden we dit in dit geval gedaan, waren we om de relatie met het sterrenstelsel Cygnus heen gegaan.
Ruim denken en de kortzichtigheid doorbreken, zeg ik. Wikipedia en elke wetenschappelijke constatering, ontdekking of conclusie dan ook, is maar een tijdelijke. Hoe groter het perspectief, hoe groter de inzichten. Als we nu geen infrarood, röntgen, of MRI hadden. Hoe zouden we dan tegen de wereld aankijken? En wat voor waarnemingsmethodes missen we nu? weet jij het?
check the music
Op --0 20:20:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Sas:

Nee, maar ik denk niet dat we wikipedia als absolute bron moeten gaan nemen. Hadden we dit in dit geval gedaan, waren we om de relatie met het sterrenstelsel Cygnus heen gegaan.
Ruim denken en de kortzichtigheid doorbreken, zeg ik. Wikipedia en elke wetenschappelijke constatering, ontdekking of conclusie dan ook, is maar een tijdelijke. Hoe groter het perspectief, hoe groter de inzichten. Als we nu geen infrarood, röntgen, of MRI hadden. Hoe zouden we dan tegen de wereld aankijken? En wat voor waarnemingsmethodes missen we nu? weet jij het?Welke bron is naar jouw idee dan wel compleet? Waar kan ik alles wat bekend is op een plek halen? Zelfs internet geeft niet alle informatie die bekend is.

Wikipedia is een onderdeel van alle kennis die er is. Maar jij doet het voorkomen alsof de info van Wikipedia niet deugt. En daar reageer ik op.
Maar ik begrijp dat je daar nu op terugkomt?
No shit, Sherlock
Op --0 20:25:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Sas pleit voor eigen onderzoek en een kritische blik. Moet jou toch juist aanspreken, Pieter?
Is it electrickery?
Op --0 20:29:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Emie :

Sas pleit voor eigen onderzoek en een kritische blik. Moet jou toch juist aanspreken, Pieter?


Zeker, maar ik merk hier dat Wikipedia niet als betrouwbare bron wordt aangemerkt. En ik mag Wikipedia graag lezen.
Ik heb het tooltje 'wikitrust' geïnstalleerd. Daarmee kun je zien hoe betrouwbaar een artikel is.
En ik dubbelcheck ook vaak als ik m'n ogen niet geloof en als het onderwerp er belangrijk genoeg voor is.
No shit, Sherlock
Op --0 20:32:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sas:
Pieter:

Sas:

Nee, maar ik denk niet dat we wikipedia als absolute bron moeten gaan nemen. Hadden we dit in dit geval gedaan, waren we om de relatie met het sterrenstelsel Cygnus heen gegaan.
Ruim denken en de kortzichtigheid doorbreken, zeg ik. Wikipedia en elke wetenschappelijke constatering, ontdekking of conclusie dan ook, is maar een tijdelijke. Hoe groter het perspectief, hoe groter de inzichten. Als we nu geen infrarood, röntgen, of MRI hadden. Hoe zouden we dan tegen de wereld aankijken? En wat voor waarnemingsmethodes missen we nu? weet jij het?Welke bron is naar jouw idee dan wel compleet? Waar kan ik alles wat bekend is op een plek halen? Zelfs internet geeft niet alle informatie die bekend is.

Wikipedia is een onderdeel van alle kennis die er is. Maar jij doet het voorkomen alsof de info van Wikipedia niet deugt. En daar reageer ik op.
Maar ik begrijp dat je daar nu op terugkomt?

Het gaat hier om grenswetenschap. Op wikipedia staat nog steeds niet hoe die pyramides in Egypte gebouwd zijn. Of hoe die grote blokken in Baalbeck zijn geplaatst. Of hoe die waterweg http://www.xpeditionstv.com/22/index.html gemaakt is en door wie. Zij speculeren niet, dat moeten wij doen. Maar kennelijk is ons aangeleerd om alleen met vaststaande waarheden te denken en niet om aannames te maken, deze in het midden te laten of ze wel of niet waar zijn en ermee verder te speculeren. Time will tell. Mainstream or Ownstream.
Ik gebruik gewoon google btw.
check the music
Op --0 20:33:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Aangezien dit relevant is kan ik wel even mijn website laten zien waar ik de laatste dagen hard aan gewerkt heb en nu eindelijk klaar is:

http://talc.110mb.com/

Het gaat over de vele gelijkenissen van mythen van oude en verloren beschavingen over de gehele wereld, goden, reuzen, engelen, draken, het ontstaan van religies, en de aanwezige bewijzen hiervoor. Hierbij refereer ik ook naar mediums en gechannelde boeken. Ook laat ik zien dat Mars wellicht ooit een vruchtbare planeet was en dat er waarschijnlijke sporen van tevens een vergane beschaving te vinden zijn.

Tijdens het maken van deze site viel het me op dat veel van dit materiaal ook vluchtig voorbij kwam in de serie "Ancient Aliens", dus als je dat interessant vond dan vind je dit vast ook.
(bericht gewijzigd op 28-12-2010 22:00:08)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 20:36:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
M-a-r-k: @maan

mooie samenvatting!
Op --0 21:10:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : - laat maar ik zie het al -
(bericht gewijzigd op 28-12-2010 21:49:31)
Is it electrickery?
Op --0 21:48:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
M-a-r-k:

@maan

mooie samenvatting!


Bedankt Mark.
(bericht gewijzigd op 28-12-2010 21:57:46)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 21:56:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Hihi Maan, had je je oorspronkelijke post weggeëdit
Gebeurt mij nou nooit...
Is it electrickery?
Op --0 21:58:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Pipo is weer met de server aan 't rommelen, zie ik.
No shit, Sherlock
Op --0 21:58:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Emie :

- laat maar ik zie het al -


(Ja sorry, ik veegde eerst per ongeluk mijn hele text uit toen ik op Mark wilde reageren. argh..)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 21:59:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnold71: Volgens von Däniken waren de goden Kosmosnauten, dat betekent
dat we ergens vandaan zijn gekomen? Misschien dat we hier ooit echt
zijn neergezet.

De mensheid blijft een maf verschijnsel op deze mooie planeet.

Iemand die het antwoord weet mag het zeggen?
Op --0 22:00:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: Misschien de automatische terugloop in Kladblok uitvinken?
No shit, Sherlock
Op --0 22:02:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pieter:

Misschien de automatische terugloop in Kladblok uitvinken?

Euh...
a) wat is automatische terugloop?
b) wat heeft kladblok te maken met reageren op GW?
c) hoe vink ik het uit?
Is it electrickery?
Op --0 22:15:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Arnold71:

Volgens von Däniken waren de goden Kosmosnauten, dat betekent
dat we ergens vandaan zijn gekomen? Misschien dat we hier ooit echt
zijn neergezet.

De mensheid blijft een maf verschijnsel op deze mooie planeet.

Iemand die het antwoord weet mag het zeggen?

Geen antwoord, alleen maar meer vragen. Waar kwamen die goden/kosmonauten vandaan? Wie heeft hen gecreëerd?
Is it electrickery?
Op --0 22:16:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Arnold71:

Volgens von Däniken waren de goden Kosmosnauten, dat betekent
dat we ergens vandaan zijn gekomen? Misschien dat we hier ooit echt
zijn neergezet.

De mensheid blijft een maf verschijnsel op deze mooie planeet.

Iemand die het antwoord weet mag het zeggen?


Ik meen dat we als zielen eigenlijk allemaal kosmonauten zijn die door het universum reizen en op verschillende planeten leven.

Ik denk niet dat het leven op Aarde ontstaan is maar dat het afkomstig is van weer andere planeten, waar het weer elders ontstaan is enzovoorts. Dan zou het constant aangepast worden aan de betreffende planeet om daar te kunnen leven. Ik denk dat de mensheid zelf ooit ook leven op andere planeten zal zetten als deze zich verder zal ontwikkelen.

Laat de mythes van de stervende planeet (Mars, Jupiter of Nibiru) en het zinken van Atlantis een les voor ons zijn in de zin dat als we geen verantwoordelijkheid nemen en geen zorg dragen voor de planeet en al het leven daarop, dat we dan ook zo'n ondergang tegemoed zullen zien waarna overlevenden weer helemaal opnieuw kunnen beginnen.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 22:18:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Edit: Laat maar...
(bericht gewijzigd op 28-12-2010 22:21:25)
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 22:18:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Emie :

Pieter:

Misschien de automatische terugloop in Kladblok uitvinken?

Euh...
a) wat is automatische terugloop?
b) wat heeft kladblok te maken met reageren op GW?
c) hoe vink ik het uit?


De zinnen in Arnolds reactie zijn nogal raar afgebroken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je je reactie voorbereidt in Kladblok en de automatische terugloop (tabje 'opmaak' in Kladblok) staat aangevinkt.
Uitvinken door op het vinkje te klikken.
No shit, Sherlock
Op --0 22:19:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pieter:

Emie :

Pieter:

Misschien de automatische terugloop in Kladblok uitvinken?

Euh...
a) wat is automatische terugloop?
b) wat heeft kladblok te maken met reageren op GW?
c) hoe vink ik het uit?


De zinnen in Arnolds reactie zijn nogal raar afgebroken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je je reactie voorbereidt in Kladblok en de automatische terugloop (tabje 'opmaak' in Kladblok) staat aangevinkt.
Uitvinken door op het vinkje te klikken.


Kijk, dat begrijp ik nou helemaal.
Didactiek, 't is een vak.
Is it electrickery?
Op --0 22:21:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Marsepars:

Edit: Laat maar...

Welks?
Is it electrickery?
Op --0 22:22:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Emie :

Pieter:

Emie :

Pieter:

Misschien de automatische terugloop in Kladblok uitvinken?

Euh...
a) wat is automatische terugloop?
b) wat heeft kladblok te maken met reageren op GW?
c) hoe vink ik het uit?


De zinnen in Arnolds reactie zijn nogal raar afgebroken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je je reactie voorbereidt in Kladblok en de automatische terugloop (tabje 'opmaak' in Kladblok) staat aangevinkt.
Uitvinken door op het vinkje te klikken.


Kijk, dat begrijp ik nou helemaal.
Didactiek, 't is een vak.


Een deel van mijn werk bestaat uit opleiden en materiaal daarvoor schrijven.
En nee, ik ben geen leraar
No shit, Sherlock
Op --0 22:24:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Ik wist dat je opleider bent, vandaar.
Neem het compliment nou maar gewoon, lul.

(bericht gewijzigd op 28-12-2010 22:27:12)
Is it electrickery?
Op --0 22:26:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Emie :


Geen antwoord, alleen maar meer vragen. Waar kwamen die goden/kosmonauten vandaan? Wie heeft hen gecreëerd?


Er zijn hier vroeger vele buitenaardse rassen geweest toen de Aarde nog niet zo dichtbevolkt was. Velen komen uit de richting van het sterrenstelsel van de Pleiaden, al is dat wel heel ruim gezegd. Misschien kwamen de Anunnaki wel van Jupiter of Mars of misschien toch van een andere planeet buiten ons zonnestelsel.

Wie hen gecreeerd heeft? Andere intelligenties natuurlijk. En als je je afvraagd waar dat allemaal begon:

Simpel gezegd heeft in het begin het "Al-Dat-Is" is zich "opgesplitst" en dat is zo voortdurend doorgegaan en daar ben jij nu één van. Al ben je in feite niet eens echt afgescheiden.

Het kan ook handig zijn om te weten dat tijd eigenlijk niet bestaat en dat "mensen" meestal geneigd zijn om alles met een begin en een einde voor te stellen.
(bericht gewijzigd op 28-12-2010 22:31:27)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 22:28:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnold71: @Maan

Waren de goden kosmonauten? Of stammen we af van een soort Adam
en Eva, en zijn hun nakomelingen afkomstig van het Afrikaans continent
als een soort van bakermat van de beschaving? maar als je ziet hoe
verschillend en complex culturen zijn? Chinees, Arabisch, Westers.
En hoe verschillend ons uiterlijk is.
Op --0 22:35:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter: O nee, ik zie het al. Hij geeft een harde enter aan het eind van een regel in het reactievak.
(bericht gewijzigd op 28-12-2010 22:41:30)
No shit, Sherlock
Op --0 22:40:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Maan:


Er zijn hier vroeger vele buitenaardse rassen geweest toen de Aarde nog niet zo dichtbevolkt was. Velen komen uit de richting van het sterrenstelsel van de Pleiaden, al is dat wel heel ruim gezegd. Misschien kwamen de Anunnaki wel van Jupiter of Mars of misschien toch van een andere planeet buiten ons zonnestelsel.

Wie hen gecreeerd heeft? Andere intelligenties natuurlijk. En als je je afvraagd waar dat allemaal begon:

Simpel gezegd heeft in het begin het "Al-Dat-Is" is zich "opgesplitst" en dat is zo voortdurend doorgegaan en daar ben jij nu één van. Al ben je in feite niet eens echt afgescheiden.

Het kan ook handig zijn om te weten dat tijd eigenlijk niet bestaat en dat "mensen" meestal geneigd zijn om alles met een begin en een einde voor te stellen.


Seth gelezen?
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 22:43:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Pieter:

O nee, ik zie het al. Hij geeft een harde enter aan het eind van een regel in het reactievak.

Tja dan krijg je dat... Ondertussen weet ik mooi wat 'automatische terugloop' is. (Ik was wel bekend met uitvullen, links en/of rechts uitlijnen maar deze opmaakterm dus nog niet.)
Is it electrickery?
Op --0 22:46:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Sas:
...
Ruim denken en de kortzichtigheid doorbreken, zeg ik. Wikipedia en elke wetenschappelijke constatering, ontdekking of conclusie dan ook, is maar een tijdelijke. Hoe groter het perspectief, hoe groter de inzichten. Als we nu geen infrarood, röntgen, of MRI hadden. Hoe zouden we dan tegen de wereld aankijken? ...Velen zouden het boek van Von Däniken nog steeds voor waar aannemen dan, denk ik.
Ooops, dat doen ze nog.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 22:48:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : @Maan, dank voor je antwoord. Ik ervaar dat ook zo, maar er is altijd een stukje dat onbeantwoord blijft: waar het Al-Dat-Is dan vandaan komt. Die 'eeuwigheid in eenheid' is moeilijk te bevatten.
Ik herinner me dat ik als kind naar een ring zat te kijken en probeerde het begin te vinden Ik wist zéker dat er ergens een begin en eind moest zijn. Maar dat kreng bleef rond!
Is it electrickery?
Op --0 22:51:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Isis:
Maan:

Emie :


Geen antwoord, alleen maar meer vragen. Waar kwamen die goden/kosmonauten vandaan? Wie heeft hen gecreëerd?


Er zijn hier vroeger vele buitenaardse rassen geweest toen de Aarde nog niet zo dichtbevolkt was. Velen komen uit de richting van het sterrenstelsel van de Pleiaden, al is dat wel heel ruim gezegd. Misschien kwamen de Anunnaki wel van Jupiter of Mars of misschien toch van een andere planeet buiten ons zonnestelsel.

Wie hen gecreeerd heeft? Andere intelligenties natuurlijk. En als je je afvraagd waar dat allemaal begon:

Simpel gezegd heeft in het begin het "Al-Dat-Is" is zich "opgesplitst" en dat is zo voortdurend doorgegaan en daar ben jij nu één van. Al ben je in feite niet eens echt afgescheiden.

Het kan ook handig zijn om te weten dat tijd eigenlijk niet bestaat en dat "mensen" meestal geneigd zijn om alles met een begin en een einde voor te stellen.

Ja zo is het...ongeveer ghegheghe
Serieus hoor... Er is zo veel "bewijs"materiaal dat je er niet omheen kunt. (Natuurlijk wel als je dat persé wilt)
De video van Bram ken ik al heellang en ik heb de 12e planeet van Sitchin ver daarvoor al gelezen en dat heeft me ook aan het denken gezet. Stof tot nadenken , ja.
Op --0 22:51:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Emie :

Pieter:

O nee, ik zie het al. Hij geeft een harde enter aan het eind van een regel in het reactievak.

Tja dan krijg je dat... Ondertussen weet ik mooi wat 'automatische terugloop' is. (Ik was wel bekend met uitvullen, links en/of rechts uitlijnen maar deze opmaakterm dus nog niet.)


En daar doen we het voor; om er wijzer van te worden.
Waarvan? Dat zien we wel als het zich voordoet
No shit, Sherlock
Op --0 22:52:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnold71: Ja, beste grenswetenschappers, als u zich er aan ergert. Ik zal
opletten dat ik niet voortijdig op de enterknop druk.
Op --0 22:58:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnold71: Zie je nu gebeurt het weer. Of zal ik het onderbewust doen? Ik zal er extra op letten.
Op --0 22:59:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Arnold71:

Ja, beste grenswetenschappers, als u zich er aan ergert.


In het geheel niet, beste vriend. Het valt alleen op
No shit, Sherlock
Op --0 23:00:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RMC: Als in Atlantis blondharige blauwogige mensen woonden, bedreigd door de zee dan is als enige locatie voor Atlantis te noemen: het land tussen Nederland en Engeland. Dit is ook door de zee veroverd, de olifanten waren dan mammoeten. De hoofdstad zou bestaan uit concentrische grachten. Dat is heel normaal in deze contreien want dat dient ter afwatering van veenachtig gebied. Denk aan Amsterdam, Delft enz enz
Op --0 1:03:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Emie :

@Maan, dank voor je antwoord. Ik ervaar dat ook zo, maar er is altijd een stukje dat onbeantwoord blijft: waar het Al-Dat-Is dan vandaan komt. Die 'eeuwigheid in eenheid' is moeilijk te bevatten.
Ik herinner me dat ik als kind naar een ring zat te kijken en probeerde het begin te vinden Ik wist zéker dat er ergens een begin en eind moest zijn. Maar dat kreng bleef rond!Al-Dat-Is is altijd al geweest. Tijd bestaat niet, het is alleen dat dingen, in feite energieën, constant in beweging zijn en daardoor hebben we de ervaring van tijd.

Het is ergens ook wel logisch want als je stelt dat er ooit een begin in de tijd is geweest dan zou je je afvragen wat daarvoor is gebeurd, en dan weer daarvoor, daarvoor, enzovoorts.
(bericht gewijzigd op 29-12-2010 3:45:25)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 3:40:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Benny Lava:
Maan:

Er zijn hier vroeger vele buitenaardse rassen geweest toen de Aarde nog niet zo dichtbevolkt was. Velen komen uit de richting van het sterrenstelsel van de Pleiaden, al is dat wel heel ruim gezegd. Misschien kwamen de Anunnaki wel van Jupiter of Mars of misschien toch van een andere planeet buiten ons zonnestelsel.

Wie hen gecreeerd heeft? Andere intelligenties natuurlijk. En als je je afvraagd waar dat allemaal begon:

Simpel gezegd heeft in het begin het "Al-Dat-Is" is zich "opgesplitst" en dat is zo voortdurend doorgegaan en daar ben jij nu één van. Al ben je in feite niet eens echt afgescheiden.

Het kan ook handig zijn om te weten dat tijd eigenlijk niet bestaat en dat "mensen" meestal geneigd zijn om alles met een begin en een einde voor te stellen.
Waar baseer je dit nou allemaal op? Sorry hoor, het lijkt mij echt ongefundeerd geraaskal.
My loony bun is fine.
Op --0 0:17:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Benny Lava:

Waar baseer je dit nou allemaal op? Sorry hoor, het lijkt mij echt ongefundeerd geraaskal.


Wat begrijp je hier niet van? Dit lijkt mij de meest logische gang van zaken.

Ik bedoel dus te zeggen dat absoluut alles deel uitmaakt van een grote eenheid die je God zou kunnen noemen; Wij zijn dus een deel van die eenheid, van God. (Jezus noemde het "de Vader"

Denk je dat het leven op Aarde zomaar uit zichzelf ontstaan/geëvolueerd is zonder dat hier een "blauwdruk" voor is gebruikt, zoals wat DNA is? Het idee dat intelligente zelfbewuste wezens leven naar andere planeten overbrengen lijkt mij zelf heel reëel.
(bericht gewijzigd op 29-12-2010 13:52:21)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op --0 13:43:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: uhmmm, maar als wij alle 1 zijn dan kunnen we eigenlijk niet meer spreken over Aliens .

Ik denk dat er andere bewustzijn vormen bestaan die niet te herkennen zijn aan fysieke eigenschappen, en vaak zijn de lichamen zelf ook niet bewust dat zij een ander bewustzijn hebben. Ik denk dus dat DNA eerder een gevolg is van een bepaald bewustzijn en niet zo zeer iets is dat vastligt in het fysieke lichaam, en dus wetenschappelijk verklaard kan worden.

Mind over matter.

triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 13:59:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
RMC:

Als in Atlantis blondharige blauwogige mensen woonden, bedreigd door de zee dan is als enige locatie voor Atlantis te noemen: het land tussen Nederland en Engeland. Dit is ook door de zee veroverd, de olifanten waren dan mammoeten. De hoofdstad zou bestaan uit concentrische grachten. Dat is heel normaal in deze contreien want dat dient ter afwatering van veenachtig gebied. Denk aan Amsterdam, Delft enz enz

Olifanten? Grachten?
Voor zover ik weet lag Atlantis "voorbij de zuilen van Hercules" en is dat al wij weten, naast het feit dat het vergaan is.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 15:12:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Meneer Glimlach:

RMC:

Als in Atlantis blondharige blauwogige mensen woonden, bedreigd door de zee dan is als enige locatie voor Atlantis te noemen: het land tussen Nederland en Engeland. Dit is ook door de zee veroverd, de olifanten waren dan mammoeten. De hoofdstad zou bestaan uit concentrische grachten. Dat is heel normaal in deze contreien want dat dient ter afwatering van veenachtig gebied. Denk aan Amsterdam, Delft enz enz

Olifanten? Grachten?
Voor zover ik weet lag Atlantis "voorbij de zuilen van Hercules" en is dat al wij weten, naast het feit dat het vergaan is.


We weten ook dat het verhaal niet per se waar hoeft te zijn. Dat Troje heeft bestaan wil nog niet zeggen dat dat voor Atlantis ook heeft gegolden.
No shit, Sherlock
Op --0 15:14:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Pieter:

Meneer Glimlach:

RMC:

Als in Atlantis blondharige blauwogige mensen woonden, bedreigd door de zee dan is als enige locatie voor Atlantis te noemen: het land tussen Nederland en Engeland. Dit is ook door de zee veroverd, de olifanten waren dan mammoeten. De hoofdstad zou bestaan uit concentrische grachten. Dat is heel normaal in deze contreien want dat dient ter afwatering van veenachtig gebied. Denk aan Amsterdam, Delft enz enz

Olifanten? Grachten?
Voor zover ik weet lag Atlantis "voorbij de zuilen van Hercules" en is dat al wij weten, naast het feit dat het vergaan is.


We weten ook dat het verhaal niet per se waar hoeft te zijn. Dat Troje heeft bestaan wil nog niet zeggen dat dat voor Atlantis ook heeft gegolden.

Ik vond het altijd al grappig dat het beroemde Griekse Troje in Turkije ligt.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 15:17:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Meneer Glimlach:

Pieter:

Meneer Glimlach:

RMC:

Als in Atlantis blondharige blauwogige mensen woonden, bedreigd door de zee dan is als enige locatie voor Atlantis te noemen: het land tussen Nederland en Engeland. Dit is ook door de zee veroverd, de olifanten waren dan mammoeten. De hoofdstad zou bestaan uit concentrische grachten. Dat is heel normaal in deze contreien want dat dient ter afwatering van veenachtig gebied. Denk aan Amsterdam, Delft enz enz

Olifanten? Grachten?
Voor zover ik weet lag Atlantis "voorbij de zuilen van Hercules" en is dat al wij weten, naast het feit dat het vergaan is.


We weten ook dat het verhaal niet per se waar hoeft te zijn. Dat Troje heeft bestaan wil nog niet zeggen dat dat voor Atlantis ook heeft gegolden.

Ik vond het altijd al grappig dat het beroemde Griekse Troje in Turkije ligt.De Grieken vochten tegen de Trojanen. Dus Troje was sowieso vanaf het begin een vreemde mogendheid.
No shit, Sherlock
Op --0 15:19:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Pieter:

Meneer Glimlach:

Pieter:

Meneer Glimlach:

RMC:

Als in Atlantis blondharige blauwogige mensen woonden, bedreigd door de zee dan is als enige locatie voor Atlantis te noemen: het land tussen Nederland en Engeland. Dit is ook door de zee veroverd, de olifanten waren dan mammoeten. De hoofdstad zou bestaan uit concentrische grachten. Dat is heel normaal in deze contreien want dat dient ter afwatering van veenachtig gebied. Denk aan Amsterdam, Delft enz enz

Olifanten? Grachten?
Voor zover ik weet lag Atlantis "voorbij de zuilen van Hercules" en is dat al wij weten, naast het feit dat het vergaan is.


We weten ook dat het verhaal niet per se waar hoeft te zijn. Dat Troje heeft bestaan wil nog niet zeggen dat dat voor Atlantis ook heeft gegolden.

Ik vond het altijd al grappig dat het beroemde Griekse Troje in Turkije ligt.De Grieken vochten tegen de Trojanen. Dus Troje was sowieso vanaf het begin een vreemde mogendheid.

Dan kan het nog wel grappig zijn.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 15:27:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Meneer Glimlach:

Pieter:

Meneer Glimlach:

Pieter:

Meneer Glimlach:

RMC:

Als in Atlantis blondharige blauwogige mensen woonden, bedreigd door de zee dan is als enige locatie voor Atlantis te noemen: het land tussen Nederland en Engeland. Dit is ook door de zee veroverd, de olifanten waren dan mammoeten. De hoofdstad zou bestaan uit concentrische grachten. Dat is heel normaal in deze contreien want dat dient ter afwatering van veenachtig gebied. Denk aan Amsterdam, Delft enz enz

Olifanten? Grachten?
Voor zover ik weet lag Atlantis "voorbij de zuilen van Hercules" en is dat al wij weten, naast het feit dat het vergaan is.


We weten ook dat het verhaal niet per se waar hoeft te zijn. Dat Troje heeft bestaan wil nog niet zeggen dat dat voor Atlantis ook heeft gegolden.

Ik vond het altijd al grappig dat het beroemde Griekse Troje in Turkije ligt.De Grieken vochten tegen de Trojanen. Dus Troje was sowieso vanaf het begin een vreemde mogendheid.

Dan kan het nog wel grappig zijn.


Zek0r!
Zoals mijn opa zei: Ik lach m'n reet in tweeën
No shit, Sherlock
Op --0 15:55:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
volleyoghurt: Religie... Het blijft een fascinerend verschijnsel...
Op --0 16:40:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
volleyoghurt:

Religie... Het blijft een fascinerend verschijnsel...

Net als pratende volle yoghurt.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 2:25:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vailixi:Niemand buiten onszelf kan over ons innerlijk heersen. Wanneer we dit weten worden we vrij.
Op --0 9:48:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Luk:

Sas:
...
Ruim denken en de kortzichtigheid doorbreken, zeg ik. Wikipedia en elke wetenschappelijke constatering, ontdekking of conclusie dan ook, is maar een tijdelijke. Hoe groter het perspectief, hoe groter de inzichten. Als we nu geen infrarood, röntgen, of MRI hadden. Hoe zouden we dan tegen de wereld aankijken? ...Velen zouden het boek van Von Däniken nog steeds voor waar aannemen dan, denk ik.
Ooops, dat doen ze nog.

De meeste mensen denken ook dat de Big Bang het ontstaan van het universum inluidde...
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 10:02:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: Interessant stukje in NRC*next (do 30 dec 2010, pagina 22)


"Alle oermensen zijn één"

(...)
Volgens het allereenvoudigste scenario stammen alle moderne mensen af van één groep jagers-verzamelaars die 200.000 jaar geleden in Afrika leefde en waarvan afstammelingen 60.000 jaar geleden naar het noorden trokken. Maar de studie van Pääbo bevestigt de complexere hypothese dat Europa en Azië al door mensen bevolkt waren toen deze Afrikanen naar het noorden trokken.
(...)


In mijn ogen staat hier dus letterlijk dat de Out-of-Afrika-theorie wetenschappelijk gezien weerlegd is als basis voor alle menselijke afstamming. Dat is nogal wat! Want waar kwamen de eerste mensen dan vandaan?
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 11:31:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Meneer Glimlach:

Interessant stukje in NRC*next (do 30 dec 2010, pagina 22)


"Alle oermensen zijn één"

(...)
Volgens het allereenvoudigste scenario stammen alle moderne mensen af van één groep jagers-verzamelaars die 200.000 jaar geleden in Afrika leefde en waarvan afstammelingen 60.000 jaar geleden naar het noorden trokken. Maar de studie van Pääbo bevestigt de complexere hypothese dat Europa en Azië al door mensen bevolkt waren toen deze Afrikanen naar het noorden trokken.
(...)


In mijn ogen staat hier dus letterlijk dat de Out-of-Afrika-theorie wetenschappelijk gezien weerlegd is als basis voor alle menselijke afstamming. Dat is nogal wat! Want waar kwamen de eerste mensen dan vandaan?

Mesopotamië.
Cannot kill the Battery!!!
Op 01-01-2011 11:20:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Marsepars:

Meneer Glimlach:

Interessant stukje in NRC*next (do 30 dec 2010, pagina 22)


"Alle oermensen zijn één"

(...)
Volgens het allereenvoudigste scenario stammen alle moderne mensen af van één groep jagers-verzamelaars die 200.000 jaar geleden in Afrika leefde en waarvan afstammelingen 60.000 jaar geleden naar het noorden trokken. Maar de studie van Pääbo bevestigt de complexere hypothese dat Europa en Azië al door mensen bevolkt waren toen deze Afrikanen naar het noorden trokken.
(...)


In mijn ogen staat hier dus letterlijk dat de Out-of-Afrika-theorie wetenschappelijk gezien weerlegd is als basis voor alle menselijke afstamming. Dat is nogal wat! Want waar kwamen de eerste mensen dan vandaan?

Mesopotamië.


Israël?
http://www.grenswetenschap.nl/nieuws/Moderne-mens-ontstond-mogelijk-in-Israel/

(Het volk van Israël dat een bijzondere band had met God, de Schepper?)
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 01-01-2011 0:50:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
SILVESTRE: @aaaaa: de echte volksverlakker is natuurlijk de orthodoxe wetenschap. Mensen als meneer Zawas dwarsbomen stelselmatig elke wetenschapper die een ander geluid laten horen als de eigen fundamentalistische (tunnel)visie op de oorsprong van de beschaving. In deze is de archeologie dan ook het vaticaan van de wetenschap: dogmatisch en dictoriaal.

De intentie die uiteindelijk achter deze theorieen schuilgaan en daar vorm aan geeft, is je volledig ontgaan lijkt me.
Op --0 19:46:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: Wat is er toch aan de hand met GW?
In de lijst met meest recente reacties staat hier "sylvestre" genoemd, maar als ik erop klik zie ik alleen mezelf als laatste reactie staan.
Heb al een paar keer op F5 gedrukt, maar de reactie van "sylvestre" blijft ergens in het luchtledige rondzweven. Ander universum?
GW censureert? GW gehackt?
(Meestal verschijnt na het posten van mijn reactie de reactie ineens boven me)
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 20:29:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Meneer Glimlach:

Wat is er toch aan de hand met GW?
In de lijst met meest recente reacties staat hier "sylvestre" genoemd, maar als ik erop klik zie ik alleen mezelf als laatste reactie staan.
Heb al een paar keer op F5 gedrukt, maar de reactie van "sylvestre" blijft ergens in het luchtledige rondzweven. Ander universum?
GW censureert? GW gehackt?
(Meestal verschijnt na het posten van mijn reactie de reactie ineens boven me)

Techneut weer bezig zeker...
Is it electrickery?
Op --0 21:36:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tom Manders : Het is een nogal mosterd na de maaltijd, maar ik wil toch persoon aaaaaa bijvallen. Blijkbaar is iedereen dit filmpje -simple building. Stonehenge reloaded- alweer vergeten.
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>Daarnaast wil ik iedereen wijzen op de website sitchin is wrong: http://www.sitchiniswrong.com/.

Groet,

Tom

Ps: dit is mijn eerste reactie, dus ik moet alles nog een beetje uitvogelen.
(bericht gewijzigd op 11-1-2011 10:19:15)
Op 11-01-2011 10:17:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: ''LEVEN''
Toch geen gemeenschappelijke voorouder de bacterie?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 11-01-2011 10:40:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: p.s
Leven bestaat toch 3,5 miljard jaar?
Dat is nog te kort voor evolutie achter elkaar naar duizenden
verschillende soorten levensvormen.
Leven toch van duizenden lichtjaren nedergedaald?
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 11-01-2011 10:43:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Emie :

Meneer Glimlach:

Wat is er toch aan de hand met GW?
In de lijst met meest recente reacties staat hier "sylvestre" genoemd, maar als ik erop klik zie ik alleen mezelf als laatste reactie staan.
Heb al een paar keer op F5 gedrukt, maar de reactie van "sylvestre" blijft ergens in het luchtledige rondzweven. Ander universum?
GW censureert? GW gehackt?
(Meestal verschijnt na het posten van mijn reactie de reactie ineens boven me)

Techneut weer bezig zeker...

United as one. Divided by zero.
Op 11-01-2011 10:50:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Tom Manders :

Het is een nogal mosterd na de maaltijd, maar ik wil toch persoon aaaaaa bijvallen. Blijkbaar is iedereen dit filmpje -simple building. Stonehenge reloaded- alweer vergeten.
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>Daarnaast wil ik iedereen wijzen op de website sitchin is wrong: http://www.sitchiniswrong.com/.

Groet,

Tom

Ps: dit is mijn eerste reactie, dus ik moet alles nog een beetje uitvogelen.

Welkom Tom!

Wat zijn sommige mensen toch inventief! Heerlijk om dat te zien.
Ik kende de filmpjes nog niet, bedankt voor deze horizonverbreding.

(Het eerste filmpje werkt niet. Je kan gewoon de webpagina van youtube inplakken, dan zien we de link ook).

Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 11-01-2011 18:11:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden