Volgens veel bronnen was de in de zestiende eeuw levende Michel de Nostredame, ons beter bekend als Nostradamus, niet alleen een apotheker, maar ook arts. Net zoals zijn collega's uit de Renaissance beoefende hij de astrologie en had hij een ruime wetenschappelijke kennis. Niemand weet waar Nostradamus zijn inspiratie vandaan haalde voor zijn voorspellingen, hoewel sommigen menen te weten dat hij een tijdsmachine gebruikte om in de toekomst te kijken. Nostradamus voorspelde onder meer 'een duivelse boog van woede' in Europa die verwoestende gevolgen voor de hele planeet zou hebben, en volgens sommigen zou de deeltjesversneller in Genève de aanzet tot de Apocalyps zijn. Bedoelt Nostradamus met een duivelse boog van woede de Large Hadron Collider?

Onderzoekers die de werken van Nostradamus interpreteren als voorspellingen ontdekten in zijn kwatrijnen de vermelding van een zogenaamde 'demonische boog van woede' in Europa die met vreselijke branden de helft van de planeet zal vernietigen. In 2011 zal er dodelijke regen uit de lucht vallen die alles en iedereen zal infecteren. Er zullen geen dieren of planten overleven en tegen 2016 zal ook de mensheid omgekomen zijn.

 

Tot een paar jaar geleden dachten de onderzoekers dat Nostradamus - die in zijn tijd geen raketten kende - de lancering van een ballistische raket als een duivelse boog had gezien. De fall-out na de explosie van de nucleaire lading zou dan een verklaring voor de dodelijke regen zijn. Maar in november 2010 vond een andere in aanmerking komende gebeurtenis plaats: de deeltjesversneller van CERN veroorzaakte na de succesvolle botsing van lood-ionen een mini Big Bang.

Volgens de voorspelling van Nostradamus zou de gigantische catastrofe slechts de helft van de planeet vernietigen. Zou de oceaan na een vernietigende explosie van de deeltjesversneller de rest van de wereld - Amerika en Australië - beschermen voor de Apocalyps? Wetenschappers bij CERN blijven alvast beweren dat hun onderzoeken niet het minste gevaar voor de planeet opleveren. Volgens hen is de Large Hadron Collider niet bekwaam om een zwart gat met vernietigende krachten voor de planeet te creëren. Trouwens, Nostradamus had het over een boog van woede en geen cirkel.

Het is een publiek geheim dat de voorspellingen van Nostradamus voor heel wat interpretaties vatbaar zijn. Hoewel sommige overeenkomsten met de geschiedenis heel specifiek kunnen zijn, werden de kwatrijnen geschreven in een tijdgeest waarin een vertaling van het Hebreeuwse verhaal over de creatie van de wereld voor waarheid werd aangenomen. Dat zou kunnen betekenen dat alle voorspellingen van Nostradamus niets met onze tijdslijn te maken hebben, en de meeste misschien wel in de juiste duivelse boog - het manipuleren van oude voorspellingen naar dramatische gebeurtenissen in een recenter verleden - gewrongen worden.

Tru: Duidelijk een zonnevlam die vooral Europa raakt. Ik vertrek.
Op 12-01-2011 9:13:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Jawadde: Onze levens hangen aan elkaar van stukjes en stukken die ja als belevingen van "archetypische inhouden" zou kunnen benoemen. Als je dan een boek schrijft vol met dergelijke inhouden, dan is het normaal dat iedereen er van alles in gaat zien. Vooral omdat archetypes op zich al ideaal zijn om van alles vanuit het eigen tijdsgebonden perspectief in te projecteren.
Nogal mee opletten dus.
Op 12-01-2011 9:51:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Bedoelt Nostradamus met een duivelse boog van woede de Large Hadron Collider?


Vast niet.
No shit, Sherlock
Op 12-01-2011 9:53:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper: Tja, de vraag stellen, is 'm beantwoorden, he. Precognitie bestaat niet, Nostradamus kraamde dus kamerbreed onzin uit en nee, hij heeft de LHC dus niet voorzien.
Goed dat je Nostradamus weer eens pootje licht, maar het is ook een beetje een overbodige exercitie.

En archetypes zijn ook onzin, maar dan van Jung. Bij het verklaren van de herkenbaarheid van de beelden die Nostradamus schetst kun je ook volstaan met verwijzingen naar cultuur en opvoeding. (Anders gezegd: we krijgen ze met de paplepel ingegoten.) Vage, nooit onderbouwde verzinsels als archtypes heb je daar helemaal niet bij nodig.
Neem als voorbeeld onze fobieën (voor slangen, spinnen en ratten en dergelijke): volgens Jung zouden die terug te voeren moeten zijn op - aangeboren - archetypes; de moderne wetenschappelijke psychologie laat - empirisch - zien dat ze stuk voor stuk zijn aangeleerd.

Kortom: weg met Nostradamus en weg met Jung!
(bericht gewijzigd op 12-1-2011 10:09:06)
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op 12-01-2011 10:08:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stef: @Fremdkörper: zo stellig overtuigd? Geen ruimte voor twijfel? Ach zo... Dat kan je toch geen wetenschappelijk houding noemen en moet je onder geloof klasseren. Je bent dus een diep gelovig mens. Succes ermee.
Op 12-01-2011 10:28:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper: Ps'je: Ik zeg dus niet dat er geen gedragspatronen of neigingen of waarnemingsvertekeningen (= poging tot vertalen van het Engelse 'bias') kunnen (gaandeweg onze evolutie) zijn vastgelegd in ons DNA. Dat zijn ze wel. Bij bosjes.
Maar Jungs uitleg van een en ander is natuurlijk gedateerd, pre- en pseudowetenschappelijk, te dichterlijk en onnodig metafysisch.

Je hoeft het collectief bewustzijn (zoals Bob Ross zou zeggen: 'this is where all the little archetypes live') er echt niet bij te halen om de brede allure van de verzen van Nostradamus te duiden.
Ze hebben simpelweg de aantrekkingskracht van cryptogrammen, maar ze missen de 'katharsis' (nog zo'n ongefundeerd pareltje van de psychoanalyse dat zich in onze 'algemene ontwikkeling' heeft genesteld!) van de succesvolle oplossing, het aha!-moment [...] blijft uit.
Het gevolg is dat we zelf naar zo'n resolutie gaan zoeken; in de ons omringende werkelijkheid. Onze hersenen kunnen daar kennelijk aan verslaafd raken. En dat is dan weer wel allemaal aangeboren.
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op 12-01-2011 10:46:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper: Joh, Stef. Wat jij allemaal van mij vindt is volstrekt bijzaak aan de kern van het debat.
Ik wil het graag op onderwerpsniveau houden. Jou waardeoordelen spelen zich af op het betrekkingsniveau en ik ga me daar niet begeven, als je het niet erg vindt.
(bericht gewijzigd op 12-1-2011 10:52:00)
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op 12-01-2011 10:50:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper: Uiteraard ben ik erg nieuwsgierig naar hoe onze evolutie ons geprogrammeerd heeft voor het waarnemen van onze wereld.
Op dat vlak heb ik nog flink wat vragen open en heb ik nog de allerlei 'twijfels', als je het zo wilt noemen.

Over het gehalte van de 'voorspellingen' van good old Nozzie of de bijdrage aan ons begrip van de menselijke geest geleverd door Freud en Jung en adepten heb ik veel minder twijfels. (Interessante en prikkelende anecdotes uit de geschiedenis van de psychologie zullen die laatste twee natuurlijk altijd blijven - net als die geleerden in het oude Griekenland die dachten dat de hersenen voornamelijk dienden als snotklier.)
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op 12-01-2011 11:00:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Fremdkörper:

net als die geleerden in het oude Griekenland die dachten dat de hersenen voornamelijk dienden als snotklier.)


Gezien het menselijk gedrag wereldwijd, is die veronderstelling helemaal zo gek nog niet.
'Don't forget rule number 6'
Op 12-01-2011 11:22:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dagobert: Het internet staat vol met sites die de ene ramp na de andere ramp voorspellen op basis van toekomstvoorspellingen. En of het nu gaat om Nostradamus, de "influisteringen" van de Galactische orde of om de voorspelde eindtijd van de christenen: het is allemaal kommer en kwel. Enorme aardbevingen, overstromingen, epidemieën, kernoorlogen, etc., etc.

Maar... hoe komen al de helderzienden aan hun informatie? Vanuit de materiële werkelijkheid of vanuit de geestelijke werkelijkheid? Uiteraard vanuit de laatste optie en dan is meteen duidelijk dat de materiële interpretatie van al die boodschappen "not done" is. De geestelijke wereld heeft zijn eigen (deel)fysica en die functioneert anders dan in de materiële werkelijkheid. Als Nostradamus in een kwatrijn de datum 1999 vermeldt en wij merken niets bijzonders op in dat jaar wat in verband gebracht kan worden met de tekst van dat kwatrijn, dan betekent dat niet met zekerheid dat de voorspelling van Nostradamus onzin is geweest. Wij weten gewoon niet welke begrippen volledig overeenstemmen met onze werkelijkheid (bovendien probeerde Nostradamus ook nog zijn boodschappen te verhullen). Het is dus "koffiedik kijken". Wel is uit ondervinding duidelijk dat vrijwel alle materiële interpretaties die al jarenlang op internet rondcirkelen, niet uitkomen. Aan de andere kant: Nostradamus was een zeer gelovig man dus een deel van zijn kwatrijnen moeten gaan over de in het NT voorzegde tijden.

Nog even een verduidelijking.
In de fysica worden - op basis van de QM - hypothesen opgesteld t.a.v. fenomenen die vermoedelijk optreden binnen een vlak Higgsveld. Maar wij zijn opgebouwd uit materie en het kenmerkende van rustmassa is dat dit lokaal in het Higgsveld een wijziging veroorzaakt. M.a.w.: een deel van de natuurkundige werkelijkheid is voor ons - en onze materiële instrumenten - niet waarneembaar. Alleen indirect valt er misschien iets aan te tonen, maar vooralsnog is de wetenschap nog niet zo ver.
(bericht gewijzigd op 12-1-2011 11:57:31)
Op 12-01-2011 11:34:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Picobyte: Ik hecht echt nul waarde aan dat onsamenhangende gezwets van die vent.
Bovendien is de LHC een muggescheet vergeleken met wat er uit de ruimte aan deeltjes tegen de aarde smashed.
Het ergste wat er fout kan gaan is het uitvallen van een of meerdere magneten waardoor de deeltjes bundel een gat door de wand brandt.
Stroom moet vloeien.
Op 12-01-2011 0:17:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stef: Alles hangt af van je geloof. Geloof je dat de werkelijkheid enkel en alleen materialistisch is, en 'geest' enkel en alleen een (bij-) werking van de hersenen... dan geloof je niet in zoiets als een collectief bewustzijn, akasha-kronieken, morfogenetische velden of hoe je het wilt noemen, waaruit je (voor-) kennis kunt putten; dan geloof je niet in de mogelijkheid om met je eigen 'geest', 'contact' te leggen eventueel met andere geesten aan gene zijde (die buiten tijd en ruimte zijnde, voorkennis kunnen hebben), enz... Precognitie kan niet, bestaat niet in dit geloof.

Op 12-01-2011 0:27:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dagobert: Laten wij realistisch zijn: alles binnen ons universum is onderhevig aan dezelfde natuurwetten, alhoewel dit laatste niet wil zeggen dat wij op dit moment kennis hebben van al deze natuurwetten.
Vanuit het verleden is er zoveel bekend over de "geesteswereld" dat het een beetje flauw is om dit allemaal af te wimpelen op conto van "niet-wetenschappelijk". De laatste 150 jaar hebben wij wereldwijd zeker hele bijzondere wetenschappers gekend maar in de oudheid was dit eveneens het geval. Om nu de wetenschappers uit de oudheid uit te maken voor fantasten lijkt mij duidelijk ingegeven door zelfoverschatting van de huidige beroepsbeoefenaars (en het koesteren van de eigen belangrijkheid op basis van het evolutie denken).
(bericht gewijzigd op 12-1-2011 12:48:20)
Op 12-01-2011 0:47:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded: Iemand een idee over welk kwatrijn we het hier precies hebben? Wat is de tekst? Wat is de vertaling?
God? Dat ben je zelluf!
Op 12-01-2011 13:39:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Grounded:

Iemand een idee over welk kwatrijn we het hier precies hebben? Wat is de tekst? Wat is de vertaling?


Ik heb begrepen dat het uit Century 10 komt en dat het om 'Satans boog' gaat.
Hier is er eerder over geschreven: http://www.grenswetenschappen.nl/blogs/Voorspellingen-voor-2010/
No shit, Sherlock
Op 12-01-2011 13:51:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Grounded:
Pieter:

Grounded:

Iemand een idee over welk kwatrijn we het hier precies hebben? Wat is de tekst? Wat is de vertaling?


Ik heb begrepen dat het uit Century 10 komt en dat het om 'Satans boog' gaat.
Hier is er eerder over geschreven: http://www.grenswetenschappen.nl/blogs/Voorspellingen-voor-2010/


Klopt. Effe gegoogeld: volgens veel engelstalig artikelen (bijna allemaal letterlijk van elkaar overgeschreven) zou het gaan om 'century X van X'. Maar in vers 10 staat het niet specifiek; wel staan de onderdelen verspreid over de versen van century X. Dan interpreteren ze dat hele hoofdstuk dus blijkbaar als één samenhangende voorspelling.

Read and weep...

http://www.nostredame.info/10.html
(bericht gewijzigd op 12-1-2011 14:11:04)
God? Dat ben je zelluf!
Op 12-01-2011 13:57:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Draconian: We manifesteren continue onze werkelijkheid m.b.v onze gedachtepatronen. Geen verleden en geen toekomst. Het is een realiteits switch wat continue bezig is.
Door onbegrip en angst zoals nu om allerlei scenario's in het hoofd te halen wat de toekomst wel zou kunnen brengen creëren we het ook.

Is het nu zo moeilijk om wat moois te creëren en te 'zijn' in plaats van in angst leven?
.......
Op 12-01-2011 15:16:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dagobert: Sorry Draconian, maar de interpretatie die jij geeft aan de werkelijkheid is al in de Griekse oudheid onderuit gehaald (het is een variant op de bekende aanname dat "een roos alleen rood is als je er naar kijkt" .
Op 12-01-2011 17:19:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth:
Draconian:

We manifesteren continue onze werkelijkheid m.b.v onze gedachtepatronen. Geen verleden en geen toekomst. Het is een realiteits switch wat continue bezig is.
Door onbegrip en angst zoals nu om allerlei scenario's in het hoofd te halen wat de toekomst wel zou kunnen brengen creëren we het ook.

Is het nu zo moeilijk om wat moois te creëren en te 'zijn' in plaats van in angst leven?


Ik vind doelloos leven geen zak aan.
Zeker weten,die innerlijke overtuiging doet ''leven''.
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 12-01-2011 17:26:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Daniël:
Thomas Renneboog:
werden de kwatrijnen geschreven in een tijdgeest waarin een vertaling van het Hebreeuwse verhaal over de creatie van de wereld voor waarheid werd aangenomen


Ik geloof dat, met mij nog veel anderen, in die tijd waren er echt niet meer mensen die dat echt geloofden als nu.
Het is een aanname dat de tijdsgeest zo was in die tijd.
Het klinkt ook een beetje alsof je er zeker van bent dat de creatie van de wereld zoals vertaald uit de Tora absoluut niet waar kan zijn, weet je dit dan zeker?
(bericht gewijzigd op 12-1-2011 21:30:59)
Op 12-01-2011 21:28:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Ik begin die LHC steeds interessanter te vinden, serieus en heb als enigste negatieve gevoel dat ze niet gaan vinden waar ze naar op zoek zijn, maar het positieve is meer dat ik geen negatieve gevoelens krijgt qua rampen enzo.

De wereld vergaat dus niet!!!, ze transformeerd en dat is te merken.

Erger zou zijn als er niks veranderd, dus als de bevolkingsgroei onverminderd door zal blijven gaan.
Nu hebben we nog geen bevolkingsoverschot, valt reuze mee, er wonen alleen te veel mensen op een kluitje, maar er is nog ruimte genoeg voor heel veel meer kluitjes.
Maar als die ruimte in de toekomst volledig benut zou zijn, dan heb je een maatschappij waar je niet in wil leven.

De wereld is spectaculair aan het veranderen, maar verwacht er geen groots spektakel van, je zit er midden in en that's it wat je ziet om je heen. MAW wij vloeien dus mee in het transformatie proces en merk je er doorgaans weinig van, weet je waar je op moet letten, dan valt je mond open van verbazig en blijkt dat de Maya's het bij het juiste eind hadden.

Met de voorspellingen van Nostraldamus (of beter gezegt, die voorspellende monnik die zijn voorspellingen aan Nostraldamus had verpatst (tja, de pre-historische paravisie )) kun je werkelijk alle kanten op en het is altijd achteraf, zo kan mijn zus het ook.
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 12-01-2011 22:12:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper:
stef:

Alles hangt af van je geloof. Geloof je dat de werkelijkheid enkel en alleen materialistisch is, en 'geest' enkel en alleen een (bij-) werking van de hersenen... dan geloof je niet in zoiets als een collectief bewustzijn, akasha-kronieken, morfogenetische velden of hoe je het wilt noemen, waaruit je (voor-) kennis kunt putten; dan geloof je niet in de mogelijkheid om met je eigen 'geest', 'contact' te leggen eventueel met andere geesten aan gene zijde (die buiten tijd en ruimte zijnde, voorkennis kunnen hebben), enz... Precognitie kan niet, bestaat niet in dit geloof


Ja, of iets simpeler: er is domweg geen enkele deugdelijke aanwijzing dat er zoiets bestaat als precognitie. Met geloof heeft dat verder niks te maken. Er hangt veel minder af van wat jij (of ik) wenst te geloven dan jij kennelijk gelooft, zoveel weet ik zeker. Of je er nou in gelooft of niet, wat niet werkt, dat werkt niet.
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op 13-01-2011 0:36:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dagobert: Sorry Fremdkörper, wat jij bedoelt, is vermoedelijk "gecontroleerde precognitie". Inderdaad levert dit hoogstens een paar procent "positief effect" op. Maar... het moderne hersenonderzoek heeft al aangetoond dat wij eerder "weten" wat er gaat gebeuren dan dat onze hersenen bewust zijn (de lichamelijke reactie op een verandering loopt voor op de bewustwording van de verandering). Dat gaat om hooguit een seconde, maar het geeft wel aan dat wij niet aan de "stuurknuppel" van ons eigenlijke handelen staan. Het lijkt meer op het reageren op voldongen feiten en daar via het bewustzijn een logisch verhaal voor construeren. De werkelijkheid zit dus wat anders in elkaar dan dat wij altijd op basis van de " common sense" hebben gedacht.
(bericht gewijzigd op 13-1-2011 9:37:41)
Op 13-01-2011 8:51:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: Vooruit denken,plannen maken,fantaseren,dat heeft niets met
''materialistisch'' te maken.
Toch bestaat dat.
Instinct ''bestaat'' ook.
Verstand ''bestaat'' ook.
Geest bestaat niet,wij zijn dieren,AHUM
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op 13-01-2011 9:04:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Inhetmidden:
Jawadde:

Als je dan een boek schrijft vol met dergelijke inhouden, dan is het normaal dat iedereen er van alles in gaat zien.


Het grote voorbeeld: Het geloof met al zijn boeken!!! Ieder zag er wel weer wat anders in en daardoor zijn er zoveel aftakkingen ontstaan gaandertijd!!
Op 13-01-2011 10:37:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Inhetmidden: Een beetje op de reactie van Armuth:
Mensen leven in het verleden, heden en toekomst.. Dieren daarintegen leven voornamelijk alleen in het heden, vandaar hun niet denkende vermogen zoals wij dat kennen en reageren alleen op hun instinct, dus gevoel.. Wij mensen zijn door ons vermogen in het verleden en toekomst te kijken/leven, verdwaald van het instinct wat uiteraard nog steeds in ons leeft, maar wij anno 2011 gelieve de voorkeur geven aan ons verstand, maar dan rest mijn vraag: wat van het verstand moet je wel en niet gebruiken op welke momenten en ik denk dat we af en toe veel meer moeten kijken naar ons gevoel en dan weet je vaak het antwoord al... Wat ik vooral denk is dat wij dommer dan dom zijn en totaal de vat op het leven kwijt zijn zoals het bedoeld is.. Neem bv leefgebieden en hoe de natuur dat oplost als er teveel van het één of ander aanwezig is dan zorgt zij ervoor dat het weer hersteld, maar gezien wij mensen denken goden te zijn en alle natuurlijke regels aan hun laars lappen, zie je totale onbalans op aarde en we zullen het gaan weten ook en terecht wij(alle levende organismes op aarde) hebben een recht hier op aarde en niks of niemand is meer of minder, maar Dé mens heeft op alles de overhand genomen, maar vergeet één cruciaal ding!!! Als deze planeet een keertje hoest zijn wij mieren op een mierenhoop die met één knakje totaal uitgeroeid is!! Wij weten niet alles gelukkig niet(met onze mentaliteit een levensgevaarlijke combi) maar we praten wereldwijd over alles alsof we alles weten in onze ieniminie kleine historie t.a.v. de gehele tijd dat de aarde leeft!!
Op 13-01-2011 11:05:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Buddah67:
Dagobert:

Sorry Draconian, maar de interpretatie die jij geeft aan de werkelijkheid is al in de Griekse oudheid onderuit gehaald (het is een variant op de bekende aanname dat "een roos alleen rood is als je er naar kijkt" .

Sorry Dagobert, maar ik moet me bij Draconian aansluiten. De kwantumfysika heeft dit onomstotelijk bewezen. Alles is energie - en het is ons bewustzijn/onderbewustzijn die de 'werkelijkheid' creeert. De Griekse oudheid kan daar nu weinig meer aan veranderen (met alle respect voor de mensen uit die tijd).

Op 13-01-2011 11:06:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dagobert: Buddah67, ik weet niet wat je exact bedoelt.
Wellicht geef je aan dat ons bewustzijn het resultaat is van de wisselwerking tussen onszelf en onze omgeving.

Maar deze wisselwerking vindt plaats via een aantal "kanalen" binnen het totaal aan wisselwerking van moedertje natuur. Ons bewustzijn construeert het beeld op basis van de informatie uit deze kanalen. Bijvoorbeeld de capaciteit van onze ogen binnen het totale spectrum aan elektromagnetische straling (zichtbaar licht). Ook alle andere zintuiglijke impressies hebben hun specifiek "meetbereik".

Maar dit gegeven betekent niet dat de wisselwerkingen die wij niet bewust waarnemen, niet van invloed zijn op de richting en inhoud van ons handelen en denken. Anders gezegd: de werkelijkheid is een natuurkundige werkelijkheid ondanks het feit dat wij deze niet voor de volle 100% bewust kunnen ervaren. Het ontkennen van het bestaan van precognitie heeft dus weinig bewijskracht als wij nog niet de beschikking hebben over een juist inzicht in alle wisselwerkingen (werking van moedertje natuur). Vooral omdat er in de geschiedenis tal van voorbeelden zijn van "ongecontroleerde precognitie".
Op 13-01-2011 14:46:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Buddah67:

Dagobert:

Sorry Draconian, maar de interpretatie die jij geeft aan de werkelijkheid is al in de Griekse oudheid onderuit gehaald (het is een variant op de bekende aanname dat "een roos alleen rood is als je er naar kijkt" .

Sorry Dagobert, maar ik moet me bij Draconian aansluiten. De kwantumfysika heeft dit onomstotelijk bewezen. Alles is energie - en het is ons bewustzijn/onderbewustzijn die de 'werkelijkheid' creeert. De Griekse oudheid kan daar nu weinig meer aan veranderen (met alle respect voor de mensen uit die tijd).

Dus de kwantumfysica geeft de absolute, volledige waarheid en is foutloos?
Het is een uitvinding van de mens, dus dat lijkt me sterk...
Cannot kill the Battery!!!
Op 13-01-2011 19:40:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Fremdkörper:

Joh, Stef. Wat jij allemaal van mij vindt is volstrekt bijzaak aan de kern van het debat.
Ik wil het graag op onderwerpsniveau houden. Jou waardeoordelen spelen zich af op het betrekkingsniveau en ik ga me daar niet begeven, als je het niet erg vindt.

hahaha, mag ik even lachen?

wie begint hier met zeer stellig het onderwerp in deze grondig de grond in te boren alszijnde "Nostradamus kraamde dus kamerbreed onzin uit"

next!
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 13-01-2011 20:32:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Dagobert:

Sorry Draconian, maar de interpretatie die jij geeft aan de werkelijkheid is al in de Griekse oudheid onderuit gehaald (het is een variant op de bekende aanname dat "een roos alleen rood is als je er naar kijkt" .

ken je het "is it a wave or is it a particle?" double slit experiment?

in dit beroemde experiment is het deeltje geen van tweeën totdat een waarnemer wil weten welke van de 2 het is...

http://www.scitechexplained.com/2010/03/light-me-up-scotty/
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 13-01-2011 20:39:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dagobert: Ron B., uiteraard ken ik die. Haal de beide openingen wat verder uit elkaar en het hele verschijnsel treedt niet op... "Toverachtig" is het dus niet. Het is een lokaal verschijnsel dat alleen problemen veroorzaakt binnen het fenomenologische denken (en die denkwijze volgt vrijwel ieder mens).
Op 13-01-2011 23:03:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker: Ik wist nog niet dat: this is where all the little archetypes live! Kloddertje hier , kloddertje daar...het ( aangeleerde ) archetype van de wetenschappertjes. En dan elkaar op betrekkingsniveau confronteren, daarbij zijdelings het onderwerp niet verder uitdiepen zoals het wetenschappers betaamt. Kom op jongens en meisjes , dat kan beter. Vanaf nu ga ik jullie een beetje in de gaten houden. Nederigheid is een groot goed. De aarde is toch niet meer plat? En Nostradamus is niet alleen een glazen- bol kijkende drugsverslaafde. Genesis is ook niet een boek wat zich slechts op materieel niveau laat begrijpen. Het is tijd voor een quantumsprong in ons aller bewustzijn.Wat dat ook zou mogen wezen. Wetenschap vernieuwd zichzelf iedere seconde. Niets staat vast. Niemand weet wat wanneer plaats vind en hoe, laat staan waar. Nostradamus zal zeker het een en ander hebben waargenomen. Google maar wat. Feit is dat ook hij niet in staat is geweest met zekerheid data te geven in de zin van: 2012 21 december vergaat de wereld.
Maar om te stellen dat precognitie niet bestaat zoals ene fremdkorper stelt is niet alleen aanmatigend en zelfvoldaan; het is totaal onwetenschappelijk. Wetenschap houdt ten alle tijden rekening met het feit dat de dingen niet altijd zijn wat ze lijken te zijn, ook al wijzen waarnemingen en onderzoek nog zo sterk in een bepaalde richting. Conclusies mag en moet je maken maar in het licht van nieuwe bevindingen zijn al heel wat vaststaande feiten als sneeuw voor de zon gesmolten. Daarom: onderzoekt en wees nederig. Of schep gewoon je eigen heelal en los daarin op. Punt is: een boog is geen cirkel. Daar ging het toch om. Zinloze discussie dus. En dan die opmerking van Picobyte : het ergste wat er fout kan gaan enz enz ...m.b.t. tot LHC. Hoe weet jij dat, joh. Waarschijnlijk werk jij daar.
Hoe durf je het te roepen. Heb je enig idee welke krachten daar vrij kunnen komen? Zo ja, laat ons weten in welk tijdschrift je dat hebt gelezen. Ik hou me aanbevolen. Doegie!
7.83
Op 13-01-2011 23:42:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : @Grappenmaker. Kijk nog eens naar de titel van deze site.
Is it electrickery?
Op 14-01-2011 8:48:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
Emie :

@Grappenmaker. Kijk nog eens naar de titel van deze site.

Ik zal er rekening mee houden
7.83
Op 14-01-2011 0:22:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Opdevic: Het gaat hier duidelijk over de Noord-Zuid lijn in Amsterdam. Ook een duivelse boog
Op 14-01-2011 15:01:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Dagobert:

Ron B., uiteraard ken ik die. Haal de beide openingen wat verder uit elkaar en het hele verschijnsel treedt niet op... "Toverachtig" is het dus niet. Het is een lokaal verschijnsel dat alleen problemen veroorzaakt binnen het fenomenologische denken (en die denkwijze volgt vrijwel ieder mens).

interpretaties verschillen, en alleen al het feit dat de staat van het deeltje niet vast te stellen is totdat jij als waarnemer dat wilt doen staat in mijn optiek ook geheel los van of dat effect zich met andere afmetingen nog steeds voordoet, het punt is dat er daar een effect optreed wat volgens de normale wetenschap niet mogelijk is, en er zijn veel meer veel exactere experimenten gedaan sindsdien die tot dezelfde conclusie komen, dit was slechts de eerste opstelling en de ontdekker daarvan zag niet eens in wat hij ontdekt had, ook dat begreep men pas veel later...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 14-01-2011 21:13:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper:
Ron B.:

Fremdkörper:

Joh, Stef. Wat jij allemaal van mij vindt is volstrekt bijzaak aan de kern van het debat.
Ik wil het graag op onderwerpsniveau houden. Jou waardeoordelen spelen zich af op het betrekkingsniveau en ik ga me daar niet begeven, als je het niet erg vindt.

hahaha, mag ik even lachen?

wie begint hier met zeer stellig het onderwerp in deze grondig de grond in te boren alszijnde "Nostradamus kraamde dus kamerbreed onzin uit"

next!


Mijn opmerkingen gaan over het onderwerp at hand; wat Stef zegt gaat over mij. Dan zeg ik: laten we vooral on topic blijven.

En dan zeg ik het nog een keer: ik heb Nostradamus nog nooit op een correcte voorspelling kunnen betrappen, ongeacht alle interpretatieslagen heb ik nog nooit iemand geloofwaardig zien onderbouwen dat Nostradamus een bepaalde gebeurtenis correct had voorspeld, en ik vind het idee dat Nostradamus de LHC heeft voorspeld een van de meest ongeloofwaardige suggesties die ik ooit over dit thema heb mogen vernemen.
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op 15-01-2011 0:09:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper:
Dagobert:

Sorry Fremdkörper, wat jij bedoelt, is vermoedelijk "gecontroleerde precognitie". Inderdaad levert dit hoogstens een paar procent "positief effect" op. Maar... het moderne hersenonderzoek heeft al aangetoond dat wij eerder "weten" wat er gaat gebeuren dan dat onze hersenen bewust zijn (de lichamelijke reactie op een verandering loopt voor op de bewustwording van de verandering). Dat gaat om hooguit een seconde, maar het geeft wel aan dat wij niet aan de "stuurknuppel" van ons eigenlijke handelen staan. Het lijkt meer op het reageren op voldongen feiten en daar via het bewustzijn een logisch verhaal voor construeren. De werkelijkheid zit dus wat anders in elkaar dan dat wij altijd op basis van de " common sense" hebben gedacht.


Dat onderzoek waar jij nu op duidt ken ik, ja. Het maakt maar weer eens duidelijk hoe overrated ons bewustzijn is. Het bewustzijn loopt inderdaad zoals jij zegt steeds achter bij de informatieverwerking zoals die plaatsvindt in het brein.
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op 15-01-2011 0:19:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper: Grappenmaker, aanmatigend of niet, er is tot op heden geen enkele empirische onderbouwing voor het bestaan van bewuste of onbewuste precognitie.
Ook het inmiddels al veelbesproken onderzoek van Bem levert die onderbouwing niet. (Ik heb inmiddels al kritieken gelezen waarin tamelijk afdoende wordt beargumenteerd dat Bem verkennende statistiek heeft gebruikt waar - veel strengere - gerichte toetsing veriest is.)

In dat licht vind ik het allesbehalve ¨onwetenschappelijk¨ om te zeggen dat precognitie niet bestaat. (Of dat zelfvoldaan is, zal me uiteraard volstrekt worst wezen, het heeft geen enkele repercussie voor het waarheidsgehalte van de voorgaande beweringen.)
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op 15-01-2011 0:28:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bounty: t is zo grappig de transformatie is al gaande, dat merk ik zelfs/juist hier op GW.

Hahahaha ik mag de teksten van Fremdkorper wel, ik kan zien dat het een zeer belezen iemand is. Maar voelt iemand die veel leest ook veel?

Ik kan meegaan in de discussie maar lees absoluut geen filosofie omdat het gedachtegangen zijn van andere filosofen wtf dat ben ik zelf, dat kan dus niet.

Iig om het niet al te vaag te maken, Fremdkorper wat is jouw "gevoel" bij dit alles zonder dat je hierbij citeert of kennis haalt uit de door jou gelezen filosofie
De kwaliteit van je leven wordt bepaald door de zaken waar jij onbewust bekwaam goed in bent !
Op 15-01-2011 2:47:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steve: Hallo

Zeer fijne discussie hier aan de gang, deed mij direct denken aan wijze woorden die ik ooit osho heb horen verkondigen...groeten
Op 15-01-2011 0:49:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL:
Fremdkörper:

Grappenmaker, aanmatigend of niet, er is tot op heden geen enkele empirische onderbouwing voor het bestaan van bewuste of onbewuste precognitie.
(...)


Mijn waerde, zo mogelijk ben ik kritischer dan jij. Maar bovenstaand is ehm... niet-helemaal-up-to-date (en voor mij 1 van dé redenen om me via GW.nl/be bijna dagelijks op de hoogte te laten houden van nieuws en nieuwtjes).

Leest u - indien tijd - in:

* http://noosphere.princeton.edu/
* (bijv m.n.) http://noosphere.princeton.edu/911formal.html
Iets meer hocus pocus, mais allez:
* http://www.halfpasthuman.com/

Ben benieuwd wat je ervan vindt.

RR
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op 15-01-2011 13:50:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker: [quote=Fremdkörper]
Grappenmaker, aanmatigend of niet, er is tot op heden geen enkele empirische onderbouwing enz
Klopt, en inderdaad , dat onderzoek van Bem bewijst niet veel. En in dat licht bezien zou ik zeker geen definitieve uitspraken willen doen. Dat van die worst begrijp ik nu ook: iets tamelijk afdoende beargumenteren is natuurlijk heel wat anders dan' Het is aangetoond dat.., en zulke bewoordingen zou je in een wetenschappelijk (Grens-wetenschappelijk ) debatje nooit mogen gebruiken. Ook gaat het gaat mij te ver om datgene wat empirisch niet vastgesteld is of niet vast te stellen is, bij voorbaat kamerbrede onzin te noemen. Ik vind dat ronduit een onwetenschappelijke houding. Vandaar mijn typering zelfvoldaan. Dan kijkend naar ons verleden als mensheid en de vele geschriften die precognitie als basis hebben, wereldwijd, waar die van Nostradamus er maar een van is, en ook gezien het belang wat ( zonder te overdrijven )miljoenen mensen hier aan hechten en hebben gehecht, zou ik denken: hier is wat aan de hand. En al kan ik er de vinger niet op leggen, al die mensen zij toch niet gestoord? En met al die mensen bedoel ik niet die mensen die de Mediamarkt uit komen lopen met zo'n grote tas! De profeten uit de Bijbel, het gedoe rond de wedergeboorte van de Dalai Lama, de voorspellingen van de Maya's en Hopi's, de droomreizigers van Kalimantan, de Koran, de Aboriginees, Rudolf Steiner, Edgar Cayce en natuurlijk ook Nostradamus en met hem nog een waslijst aan anderen. Allemaal zo'n tasje van de Mediamarkt.
Wel beschouwd is er natuurlijk veel meer aan de hand dan op het eerste gezicht is vast te stellen. Waarom houden die mensen zich allemaal bezig met kamerbrede onzin,wereldwijd. Zijn dit allemaal archtypische dwalers die met de komst van de wetenschap op het punt staan uit te sterven of heeft de wetenschap zichzelf en ons allen beperkt tot tot dat instrument wat niet geschikt is de waarheid te kennen nl: de rede. Maar goed een feit is geen feit zonder bewijs
7.83
Op 16-01-2011 23:57:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Nederland Vrij: Heel simpel. Het gaat inderdaad over een cirkel en niet over een boog. Interpretatie? Nee!
Op 17-01-2011 4:48:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
Nederland Vrij:

Heel simpel. Het gaat inderdaad over een cirkel en niet over een boog. Interpretatie? Nee!


Vertel..
7.83
Op 17-01-2011 0:56:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
stef: Precognitie is letterlijk voorkennis. Een definitie op wikipedia luidt: perceptie en kennis van gebeurtenissen in de toekomst nog voor ze hebben plaatsgevonden.
Perceptie van iets dat zich in de toekomst afspeelt, kan je eventueel nog in vraag stellen, ok. Maar kennis van gebeurtenissen in de toekomst nog voor ze hebben plaatsgevonden, kan je niet ontkennen: dat bestaat. Weerkundigen kunnen tegenwoordig het weer over 4 dagen juist voorspellen, om een alledaags voorbeeld te geven.

Onlangs las ik in de krant dat men een supercomputer wilde gaan volstouwen met alle bekende gegevens van de wereld, en alle gekende processen... om dan zo accuraat mogelijke voorspellingen te kunnen doen op allerlei terreinen.

Met zenerkaarten test men iemands paranormale begaafdheid. Er wordt voortdurend een kaart getrokken, en de te testen persoon moet op voorhand raden welke kaart het zal zijn. Hoe meer die iemand afwijkt van het gemiddelde (50% keer juist raden) hoe 'paranormaler'. Sommige mensen wijken sterk af. Is dat dan geen precognitie? Of is het een fout experiment?
Op 17-01-2011 17:34:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
stef:


Hoe meer die iemand afwijkt van het gemiddelde (50% keer juist raden) hoe 'paranormaler'. Sommige mensen wijken sterk af. Is dat dan geen precognitie? Of is het een fout experiment?


Als iemand een keer zo'n test uitvoert kan de afwijking natuurlijk berusten op toeval. Dan is het inderdaad een fout experiment. Zoiets zou dan bij herhaling over een langere periode getest moeten worden. Als iemand significant hoger blijft scoren zou dat mogelijk ergens op kunnen duiden.
7.83
Op 18-01-2011 10:40:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper:
Nederland Vrij:

Heel simpel. Het gaat inderdaad over een cirkel en niet over een boog. Interpretatie? Nee!


Mee eens!
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op 18-01-2011 14:52:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper:
Bounty:
Hahahaha ik mag de teksten van Fremdkorper wel, ik kan zien dat het een zeer belezen iemand is. Maar voelt iemand die veel leest ook veel?
Iig om het niet al te vaag te maken, Fremdkorper wat is jouw "gevoel" bij dit alles zonder dat je hierbij citeert of kennis haalt uit de door jou gelezen filosofie


Als ik er niets bij zou voelen, zou ik niet zo enthousiast in discussie gaan.
De wetenschap en haar grensgebieden zijn m'n lust en m'n leven.

Ooit ben ik aan Nostradamus begonnen omdat ik wilde weten of het ook maar enigszins klopte wat ik daar uit de tweede hand over las.
Ik heb er best wat tijd ingestoken en veel over gelezen en zelf nagedacht - en m'n gevoel erover laten spreken - en ben tot de conclusie gekomen dat er zoveel interpretatieslagen nodig zijn om de teksten van Nostradamus te passen op gebeurtenissen (en dan alleen nog achteraf en nooit precies passend) dat ik m'n tijd er verder niet mee wilde verdoen.
In de tussenliggende twintig jaar heb ik geen nieuws vernomen dat m'n opvatting daarover heeft veranderd.
Deze vermeende voorspelling is een mooi voorbeeld: je meot wel heel veel voor lief nemen om te denken dat we hier te maken hebben met een uitgekomen profetie. Neem alleen al dat de kwestie of het nou een ring of een boog is...

Overigens ga ik nooit af op wat filosofen zeggen. Als het gaat om wat het geval is, dan luister ik alleen naar empirische onderzoekers. Filosofen mogen mooie hypotheses formuleren, maar de experimenten geven de doorslag.

Er is een mooie scene in een documentaire over John Lennon waarin een pscyhotische zwerver de voormalige Beatle ervan probeert te overtuigen dat al zijn teksten over hem (de zwerver) gaan. Hij weet bijvoorbeeld haarfijn uit te leggen wat de diepere betekenis is achter I am the Walrus. Hoe vaak Lennon hem ook verzekerd dat de teksten niet over hem gaan en dat I am the Walrus een complete onzintekst is, die eigenlijk helemaal nergens over gaat.
...
(bericht gewijzigd op 18-1-2011 15:09:38)
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op 18-01-2011 15:04:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper: Daar doet het me nog het meest aan denken, eigenlijk.
Waarmee ik natuurlijk niet gezegd wil hebben dat dit forum bevolkt wordt door psychotische zwervers...
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op 18-01-2011 15:09:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper:
NewDayNL:

Fremdkörper:

Grappenmaker, aanmatigend of niet, er is tot op heden geen enkele empirische onderbouwing voor het bestaan van bewuste of onbewuste precognitie.
(...)


Mijn waerde, zo mogelijk ben ik kritischer dan jij. Maar bovenstaand is ehm... niet-helemaal-up-to-date (en voor mij 1 van dé redenen om me via GW.nl/be bijna dagelijks op de hoogte te laten houden van nieuws en nieuwtjes).

Leest u - indien tijd - in:

* http://noosphere.princeton.edu/
* (bijv m.n.) http://noosphere.princeton.edu/911formal.html
Iets meer hocus pocus, mais allez:
* http://www.halfpasthuman.com/

Ben benieuwd wat je ervan vindt.

RR


Die eerste link is zeker interessant.
Maar ik kan natuurlijk niet even snel zeggen wat ik van dat (grote) project vind. (Ik sta er natuurlijk skeptisch tegenover, dat zul je begrijpen.)
Wat ik wel weet, is dat er momenteel geen enkele (in een peer reviewed tijdschrift verschenen) wetenschappelijke studie bestaat waarnaar we kunnen wijzen en zeggen: die serie van onderzoeken met die en die en die replicatie zijn voldoende reden om te concluderen dat precognitie bestaat.
(En dan tel ik de meest recente studie van Bem mee. Want hiervan zijn nog geen replicaties en ik heb al een nog ongepubliceerd artikel gezien waarin de statistische werkwijze van Bem ernstig wordt bekritiseerd.)

Die tweede link lijkt me al te vaag, eerlijk gezegd.
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op 18-01-2011 15:24:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper:
NewDayNL:

Mijn waerde, zo mogelijk ben ik kritischer dan jij. Maar bovenstaand is ehm... niet-helemaal-up-to-date (en voor mij 1 van dé redenen om me via GW.nl/be bijna dagelijks op de hoogte te laten houden van nieuws en nieuwtjes).

Leest u - indien tijd - in:

* http://noosphere.princeton.edu/
* (bijv m.n.) http://noosphere.princeton.edu/911formal.html
Iets meer hocus pocus, mais allez:
* http://www.halfpasthuman.com/

Ben benieuwd wat je ervan vindt.

RR

Daar haal je overigens een mooi retorisch truukje uit, he
Eerst zeg je van jezelf dat je minstens zo kritisch bent als ik, om vervolgens te zeggen dat er informatie is die je er desondanks van overtuigd heeft dat er zoiets bestaat als precogntie en dat je de indruk krijgt dat ik een en ander gemist heb.

Dan kan ik eigenlijk nog maar twee kanten op: óf ik geef toe dat ik deze (kennelijk) doorslaggevende informatie gemist heb, óf ik geef toe dat ik (onredelijk) kritisch ben.

Het moge duidelijk zijn dat ik dan toch ga voor de tweede optie. (Ik denk toch wel zo goed te zijn ingevoerd in het thema dat ik er zeker van op de hoogte zou zijn als dit inderdaad zulke belangwekkende data inzake precognitie zouden zijn.)
Zodra het Global Consciousness Project z'n bevindingen officieel ter beoordeling voorlegd aan hun vakbroeders en -zusters (via een wetenschappelijke publicatie in een gedegen vaktijdschrift) praten we verder.

Nou ja, wij hoeven niet zo lang te wachten. Ik ga het zeker lezen. En dan kom ik er op terug.
(bericht gewijzigd op 18-1-2011 16:05:57)
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op 18-01-2011 15:53:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper:
NewDayNL:


* http://noosphere.princeton.edu/
* (bijv m.n.) http://noosphere.princeton.edu/911formal.html
Iets meer hocus pocus, mais allez:
* http://www.halfpasthuman.com/

Ben benieuwd wat je ervan vindt.

RR


Ik struikel wel meteen al over de kleine lettertjes:
"The Institute of Noetic Sciences provides a logistical home for the GCP. It is directed by Roger Nelson from his home office in Princeton, but is not a project of Princeton University."

Die domeinnaam is dus enigszins misleidend.
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op --0 17:07:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper: En ik zie nergens een claim over precognitie, eerlijk gezegd.
Ze hebben het alleen over reacties op grootschalige emotionele gebeurtenissen.
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op --0 18:14:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker: Sjemig de pemig, er is goede 1 manier om vast te stellen dat pre cognitie bestaat en dat is alle voorspellingen over een mogelijke toekomst te toetsen aan de geschiedenis. Aangezien we al duizenden jaren bezig zijn met voorspellingen zou er nu toch minimaal 1 uitgekomen moeten zijn? Zo niet waar lullen we dan over. Zo moeilijk kan het niet wezen. Iemand voorspelt wat, zoals aan ieder begin van een nieuw jaar: Wesley en Yolanthe gaan uit elkaar in 2011. Niet gebeurd? Dan was het waarschijnlijk een voorgevoel dat niet is uitgekomen. Pre cognitie moet echter zekerheid bieden. Dat is een eigenschap van pre cognitie. Degene die voorspelt beschikt over eigenschappen waarmee met zekerheid toekomstige gebeurtenissen kunnen worden voorzien. Consistentie is van groot belang. Een keer het bij het rechte einde hebben is nietszeggend omdat het dan ook om een gok kan gaan. Meerdere correcte voorpellingen over een langere tijdsspanne zijn nodig voor bewijs. Iemand een voorbeeld daarvan?
7.83
Op --0 23:29:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper:
grappenmaker:

Sjemig de pemig, er is goede 1 manier om vast te stellen dat pre cognitie bestaat en dat is alle voorspellingen over een mogelijke toekomst te toetsen aan de geschiedenis. Aangezien we al duizenden jaren bezig zijn met voorspellingen zou er nu toch minimaal 1 uitgekomen moeten zijn? Zo niet waar lullen we dan over. Zo moeilijk kan het niet wezen. Iemand voorspelt wat, zoals aan ieder begin van een nieuw jaar: Wesley en Yolanthe gaan uit elkaar in 2011. Niet gebeurd? Dan was het waarschijnlijk een voorgevoel dat niet is uitgekomen. Pre cognitie moet echter zekerheid bieden. Dat is een eigenschap van pre cognitie. Degene die voorspelt beschikt over eigenschappen waarmee met zekerheid toekomstige gebeurtenissen kunnen worden voorzien. Consistentie is van groot belang. Een keer het bij het rechte einde hebben is nietszeggend omdat het dan ook om een gok kan gaan. Meerdere correcte voorpellingen over een langere tijdsspanne zijn nodig voor bewijs. Iemand een voorbeeld daarvan?


Helemaal met je eens. Dat bewijs is er niet, en het komt er niet. Maar da's mijn bescheiden mening.
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op --0 0:41:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Fremdkörper:
Helemaal met je eens. Dat bewijs is er niet, en het komt er niet.

Eens zien of deze voorspelling uitkomt.
Is it electrickery?
Op --0 1:10:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fremdkörper: Dat voel ik aan m´n water!
Respecteer de mens, maar niet zijn overtuigingen.
Op --0 1:42:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
grappenmaker:
Fremdkörper:

Dat voel ik aan m´n water!

Geinig.
7.83
Op --0 13:22:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL:
Fremdkörper:

Daar haal je overigens een mooi retorisch truukje uit, he
(...)

*grijns-kuch*
Je erin laten tuinen was zeker niet de bedoeling. M'n verbazing overbrengen des te meer.

Fremdkörper:

(...)
En ik zie nergens een claim over precognitie, eerlijk gezegd.
(...)


M'n betreffende opmerking werd vooral getriggerd door jouw post waarin je stelt dat onbewuste voorkennis mbt de toekomst nog nooit is aangetoond.
Het Global Consciousness Project (GCP) gooit sinds eind jaren negentig op diverse plaatsen in de wereld, en dagelijks, talloze keren een digitaal muntje op: kop of munt. Zoals kansbrekening voorspelt is de uitkomst telkens 50 procent.

Echter, vóórgaand aan grote internationale gebeurtenissen - zowel de fijne als de rampen - vertonen de random nummergeneratoren significante afwijkingen. Deze afwijkingen zwakken af als de ramp of de gelukkige gebeurtenis zich voltrekt en verdwijnen helemaal als het "nieuwtje" eraf is.

Een pre-shockeffect als het ware.

Misschien heb je het al gedaan maar neem je hun faq-pagina door, dan zie je dat alles volgens de klassiek-wetenschappelijke procedure wordt opgezet, gevolgd en geinterpreteerd.
http://noosphere.princeton.edu/faq.html

Fremdkörper:

Die domeinnaam is dus enigszins misleidend.

Het GCP kan zonder problemen jaren op de Princetonserver draaien. Waarschijnlijk omdat het project een spin-off is van the Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) group (1979-1999)
http://www.princeton.edu/~pear/experiments.html

Een van Carl Sagan zijn befaamdste uitspraken is: Extraordinary claims require extraordinary evidence. Hoé je dergelijk bewijs moet vinden, vertellen orthodoxe sceptici er niet bij; met een open-mind. Sagans overige uitspraken gaan alleen maar daarover:
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/c/carl_sagan.html

Het GCP zette mijn hersens open.

Groet,
RR
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op --0 15:28:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden