We zijn nu aan het einde van het jaar 2010 aanbeland en dit betekent dat het inmiddels bij velen al beruchte jaar 2012 steeds meer naderbij begint te komen. Nog maar 2 jaar...

In December 2012 loopt de Maya-kalender ten einde en dit zou inhouden - volgens de Maya´s dan - dat de huidige wereld ten einde komt.

Er valt veel te zeggen over hoe men dat einde nu eigenlijk uit moet leggen. De Maya´s woonden in het middelste deel van het Amerikaanse continent en de wereld waarover zij spraken was HUN wereld.
Dat dient men volgens mij net zo uit te leggen als het welbekende zondvloedverhaal in Genesis waarin staat dat de wereld onder water kwam te staan. Terwijl men nu toch wel weet dat er niet genoeg water op aarde is om dat staaltje voor elkaar te krijgen. Echter weet men inmiddels wel dat het land tussen de Eufraat en de Tigris - waar het verhaal over de Bijbelse zondvloed zijn oorsprong vond – op een zeker moment erg te lijden heeft gehad van overstromingen die al het vruchtbare land onder water deden komen te staan.

De wereld der bewoners van het ´tweestromenland´ werd overspoeld... omdat God vertoornd was, werd ervan gemaakt.

Zo zou het eindigen van de kalender der Maya´s op die datum dus heel goed kunnen betekenen dat enkel de wereld waar deze Maya's woonden rondom het door de moderne mens aan de hand van die kalender berekende jaartal 2012, ten einde zou kunnen komen door de een of andere catastrofe.

Misschien is dit wel een met zekere regelmaat terugkerend natuurkundig fenomeen waar de Maya's weet van hadden, of een met een oorsprong ergens anders in ons zonnestelsel dat de aarde op gezette tijden belaagt.

Zo waren er volgens hen al meerdere 'werelden' geweest. 

Iets wat de Hopi's overigens eveneens geloven.

Tenminste, als er eigenlijk niet iets heel anders wordt bedoeld met dat eindigen van die kalender. Want het zou natuurlijk ook heel goed kunnen betekenen dat de mensheid omstreeks die tijd dan zo'n spirituele rijpheid heeft bereikt dat we dit aardse zullen 'overstijgen'. Al heb ik gezien de hedendaagse ontwikkelingen nog wel wat moeite om dit laatste te geloven.

Maar daar wilde ik het nu eigenlijk niet over gaan hebben. Wel over het voorspelde einde van de wereld in 2012, waar reeds een zeer sensationele film aan is gewijd waarin een aantal natuurlijke fenomenen ter sprake komen die lange tijd onderbelicht waren gebleven.Zoals bijvoorbeeld de uitbarsting van de mega-vulkaan Yellowstone in de Verenigde Staten van Amerika (waar alles bigger and better is).

En dan is er ook nog eens de verschuiving van aardplaten, of zelfs de gehele aardkorst volgens de Charles Hapgood theorie.

 

Mede dankzij het internet wordt er nu veel meer aandacht besteed aan de datum 21-12-2012, en niet op de laatste plaats hier op Grenswetenschap.

Enkele jaren geleden heb ik eens hier op Grenswetenschap een artikel geschreven over een mysterieuze berg die zich in het gebied bevindt waar ik het grootste deel van het jaar zelf ben, namelijk de Languedoc in het zuiden van Frankrijk. In dat artikel heb ik overigens dankbaar gebruik gemaakt van door mij zelf vertaalde informatie over deze berg die in het Frans te vinden is op de site van Societé Perillos en van informatie van andere (meestal Franse) geïnteresseerden in deze berg die daar zelfs lezingen over gaven.

Maar dat niet alleen, ik heb het vooral weten te verrijken met persoonlijke ervaringen - inmiddels weet ik alweer veel meer over de berg dan toen ik dat artikel schreef.

Het ligt nu niet in mijn bedoeling om de informatie over wat deze berg nu eigenlijk zo bijzonder maakt weer geheel te gaan herhalen, wie daar meer over wil weten kan uiteindelijk hier op Grenswetenschap terecht of – als men voldoende kennis heeft van de Franse taal - op de site van Societé Perillos, maar er zijn door de eeuwen heen meerdere mensen geweest die de berg Bugarach in de Franse Razès (niet al te ver van Rennes-le-Chateau vandaan) zagen als een berg waardoor men ervaringen kon krijgen die niet helemaal van aardse oorsprong leken te zijn.

Bijvoorbeeld Jules Verne die op een zeer ludieke wijze in één van zijn verhalen (Clovis Dardentor) zou verwijzen naar deze berg. Mede door de verhaallijn zelf wist hij de naam Bugarach een zekere waarde toe te kennen die men uit zou kunnen leggen als dat hij hier zijn kennis over toekomstige zaken vandaan had gehaald.

 

 

 

 

 

 

In zijn verhalen over wonderbaarlijke reizen schrijft Jules Verne tevens over een reis naar het binnenste der aarde. Afgezien van de beschrijvingen van die reis staan er illustraties in dat boek die wel heel erg leken op hoe het binnenste van de Bugarach – weet ik inmiddels uit eigen ervaring dus – er in werkelijkheid uitziet. Natuurlijk zal dat wel toeval zijn… maar toch?

Naast genoemd voorbeeld van Jules Verne was er dan ook nog een 19e eeuwse priester die men wel als de mentor zou kunnen beschouwen van zijn veel beroemdere collega uit Rennes-le-Chateau (Abbé Saunière), deze priester zou eveneens opmerkelijk veel aandacht aan juist deze ene berg besteden.

Het was deze priester – Abbé Henri Boudet uit Rennes-les-Bains - die de Bugarach leek te beschouwen als de 'Berg van God'. Hij leek dit aan te willen geven in de omslag van een mysterieus boek dat hij had geschreven en wat ging over Lazarus. De man welke Jezus uit de dood zou hebben doen herrijzen, volgens het evangelie van Johannes. In ieder geval zag hij de Bugarach minstens als het Europese equivalent van die Berg van God die in het Bijbelse verhaal over Mozes voorkomt en die afwisselend 'Horeb', 'Hor' en 'Sinaï' wordt genoemd.

 

Meer daarover valt ook weer op Grenswetenschap.nl te lezen, namelijk hier.

In dit verhaal vertelde ik over mijn reis naar de Berg van God, wat na onderzoek van diverse mensen een heel andere berg moet zijn geweest dan de berg Sinaï in de Sinaï-woestijn.
In de jaren '80 van de vorige eeuw was er een Zwitser die grote interesse begon te krijgen in de Bugarach en na enige dagen in het hart van de berg te zijn verdwenen vond men hem vrijwel levenloos weer terug en korte tijd later overleed hij. Het enige wat men uit deze affaire op kon maken was dat hij iets uitermate wonderbaarlijks zou hebben ontdekt, maar wat het precies was nam hij mee het graf in.
De Franse 'Berg van God' variant weet zijn geheimen goed te bewaren.

Naast genoemde verhalen zijn er de laatste decennia ook nog eens diverse geruchten geweest dat men allerlei lichtjes en ronde vliegende voorwerpen rond de Bugarach had waargenomen. Geheel in de stijl van het Roswell-incident begon men die lichtjes gelijk aan buitenaardse bezoekers toe te schrijven. Die zouden deze berg als een herkenbare landingsplaats gebruiken.Dit zou dan volgens velen een goede verklaring bieden voor de mysterieuze kennis over de toekomst van Jules Verne, en misschien zelfs wel van Michel de Notre Dame (Nostradamus) die eveneens enige tijd niet al te ver van de berg vandaan zou hebben verbleven (Alet-les-Bains).

Dat men in het geval van een mondiale ramp - en de voorspelling van het einde van de wereld in 2012 zou men als zodanig op kunnen vatten - op enige steun van het hogere hoopt te mogen rekenen is niet meer dan menselijk te noemen. Vooral in het geval van misère wendt men zich namelijk vaak gelijk tot God.
Zodoende mogen de bewoners van het aan de voet van de Berg Bugarach gelegen gelijknamige dorpje steeds vaker nieuwe bewoners verwelkomen die hier een veilig heenkomen lijken te willen zoeken in de overtuiging dat zij dan mogelijk gespaard zouden blijven als de wereld in 2012 vergaat.
In principe zijn de bewoners van juist deze regio – de Razès - best wel gastvrij en aan vreemdelingen gewend. In de lange geschiedenis van de Languedoc zijn vele volken van overal uit Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika hier doorheen getrokken en vaak gebleven. Maar de toestroom van allerlei doemdenkers met alternatieve ideeën is men nu toch wel als zo verontrustend gaan ervaren dat er zelfs onlangs een gemeenteraadsbijeenkomst plaatsvond waarin er aandacht aan dit onderwerp werd besteed.

Vele als 'new-age' omschreven personen bezoeken de berg en laten er dan van alles achter (amuletten en dergelijke) die eens in de zoveel tijd dan weer door de gemeente worden verwijderd om vervuiling van het natuurgebied tegen te gaan.
Maar dat is niet het enige probleem. De doorgaans over voldoende geld beschikkende buitenlanders - of Parijzenaars die men eigenlijk ook wel een beetje als 'buitenlanders' beschouwt - zijn bereid elk bedrag te betalen om een huis of een bebouwbaar stukje grond in de buurt van de berg aan te kunnen schaffen en hebben hiermee de prijzen zo omhoog weten te drijven dat het voor de jongere inwoners van het gebied die op henzelf willen gaan wonen schier onmogelijk is geworden om aan een eigen woning te komen met de beperkte middelen die men doorgaans heeft als men net het huis uit gaat.
Voorts begint men langzaam aan benauwd te worden voor het jaar 2012 zelf: men vreest dat naarmate de datum 21 december zal naderen er een hele stroom vluchtelingen naar het dorp en de berg zal komen. De burgemeester van het dorpje zou zelfs hebben gedreigd de hulp van het leger erbij te roepen als het hem echt te gortig lijkt te gaan worden.

Deze week was ik overigens zelf nog even kort in het dorpje en ik heb vooralsnog niets van enige onrust kunnen bespeuren...

Waarschijnlijk is het eerder een storm in een glas water. Men is natuurlijk in een dorpje als Bugarach, wat tamelijk ver van de wat grotere bewoningscentra is verwijderd, niet zo heel erg veel gewend en vindt de relatieve rust hierdoor al snel verstoord.

Of de Bugarach daadwerkelijk een veilige haven zal blijken te zijn op 21 december 2012?
Hoe ik zelf denk over hoe men uit moet leggen wat er op die datum zou kunnen gebeuren, daar heb ik aan het begin van dit artikel al wat over verteld. Indien ik daarin gelijk heb maakt het dus niets uit waar men zich bevindt in Europa, Azië, Afrika of Australië op dat moment. Want het zou dan vooral Amerika betreffen waar iets zou gebeuren.
In het geval van een spirituele overgang naar een andere dimensie, na het bereiken van een zekere rijpheid, en zo beginnen aan een nieuwe wereld – en een nieuwe kalender - na de oude te hebben verlaten, dan maakt het ook niet echt uit waar men zich op dat moment bevindt.

Tja, en dan is er natuurlijk nog die mogelijke buitenaardse invasie.

Als 'groene mannetjes' met het plan rond zouden lopen om 21 december 2012 onze aarde te gaan bezetten, en dan mogelijk ook op de Bugarach zullen landen, dan is die berg wel de laatste plaats waar men op dat moment zou moeten zijn.

Heeft deze Franse 'Berg van God' dan helemaal niets te bieden?
Ik denk van wel, maar enkel voor 'wie oren heeft om te horen en ogen heeft om te zien'.
Iemand hier zei ooit eens tegen mij: "De Bugarach bepaalt zelf wie ie toelaat en wie niet."
Voor wie er klaar voor is – en ik ben wel de laatste om te bepalen wat er met 'klaar' wordt bedoeld – biedt de Bugarach misschien wel een poort naar een ander bestaansniveau. Een andere dimensie. Maar dat laat zich beslist niet forceren.

paps: Mooi artikel. Maar ik blijf in december 2012 gewoon thuis.

Koester uw onwetendheid, de rest kunt u opzoeken.
Op --0 8:44:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard: Bij ons loopt de kalender elk jaar af. We hangen dan weer een nieuwe op.
'Don't forget rule number 6'
Op --0 8:45:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Mooi stukje leesvoer, heer Ildanach!
Cannot kill the Battery!!!
Op --0 8:47:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
vailixi: Tja 2013 is gewoon een begin van een nieuwe era. Hopelijk een betere ...
Niemand buiten onszelf kan over ons innerlijk heersen. Wanneer we dit weten worden we vrij.
Op --0 11:00:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Cocorico:

Heeft deze Franse 'Berg van God' dan helemaal niets te bieden?
Ik denk van wel, maar enkel voor 'wie oren heeft om te horen en ogen heeft om te zien'.


Ik denk dat je hier de plank wellicht misslaat. Als je de piramide teksten ( pyramidtexts.com ) goed leest, dan lees je in principe een hele technische verhandeling hoe je moet mediteren om een in een staat als Tweede Zicht te komen. Noem het OBE, astraal reizen, whatever. Eén van de belangrijkste voorwaarden is absolute afsluiting van alle zintuigen. Naar mijn idee zijn hiervoor de piramides gebouwd. Als meditatie centrum om zo bepaalde telekinetische krachten te krijgen. Ik denk dat deze berg, in zekere zin, een natuurlijke "piramide" is, of in ieder geval zorgt zo'n enorme grot ervoor dat je zintuigen totaal niet geprikkeld worden. Een hallucinatie, OBE of lucide droom zullen al snel het gevolg zijn.
Ken uzelf, dan zult u het universum en de goden kennen
Op --0 11:09:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Martijn: Was 2012 niet gewoon het einde van een periode, en gaan we daarna gewoon door met het volgende baktun?
(Of was het einde der tijden al een paar jaar geleden en zijn we te druk om het te merken? )
It's life Jim, but not as we know it.
Op --0 15:01:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk: Het zal in december wat te koud zijn om er zo bij te lopen als de love 'n peace meisjes op de foto, denk ik.
Of is er daar een microklimaat wat heel anders is? Zou kunnen, zou kunnen.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 18:02:30 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: Ik vind het wel van behoorlijke onwetendheid getuigen dat als het over de Maya voorspellingen gaat er telkens de Azteekse kalender wordt getoond. Het zijn twee heel verschillende volken.
De Azteekse voorspelling was trouwens wel heel frapant, dat in het jaar 1 riet Quetzalcoatl zou wederkeren om een einde te maken aan de bloedcultus. In het jaar 1 riet kwam Hernan Cortez aan in Mexico en kwam er een einde aan de oude bloedcultus van mensenoffers.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op --0 18:19:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Arnold71: In de zomer van 2013 zitten we gewoon in de tuin met een BBQ.
Gaan we gewoon op vakantie. 2013 zal een jaar zijn met een
aanslagje hier, een rampje daar. Verder zal de aarde met daarop
de geflipte mensheid gewoon verder draaien.

Life goes on. Business as usual.

We laten ons gek maken door de 2012 hype. De boeken, films
en docu's vliegen de winkel uit en de commercie lacht zich rot.

Op --0 20:37:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: Ach, als die tsunami islamisering van Geert W. klopt, dan hebben we niets te vrezen, want tegen de tijd dat het 2012 zou zijn zitten we nog maar in 1434.
http://www.phys.uu.nl/~vgent/islam/ummalqura.htm
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 21:21:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
xzns: Belangrijkste eerst; Het beste voor 2011 voor iedereen.

Leuke benadering "Meneer Glimlach".

Kom eens gezellig langs dit jaar in Amsterdam Slotervaart.

Bij deze nodig ik jou en je eventuele misschien zelfs blonde dochters en zonen uit om hier eens een paar maandjes te wonen en uiteraard je vrouw/vriendin.

Ps. Ik zou maar HEEEEEEEEEEL veel Thee meenemen.

Het beste, Xzns
Op 01-01-2011 4:57:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sacroes: Het is ook een belangrijke berg in de vertellingen van Maria "Magdalena"
De berg staat al een hele tijd op mijn "to do list" om het met eigen ogen te bekijken.

Brake the rules, forgive quickly and kiss slowly.
Op 01-01-2011 0:08:14 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
xzns:

Belangrijkste eerst; Het beste voor 2011 voor iedereen.

Leuke benadering "Meneer Glimlach".

Kom eens gezellig langs dit jaar in Amsterdam Slotervaart.

Bij deze nodig ik jou en je eventuele misschien zelfs blonde dochters en zonen uit om hier eens een paar maandjes te wonen en uiteraard je vrouw/vriendin.

Ps. Ik zou maar HEEEEEEEEEEL veel Thee meenemen.

Het beste, Xzns

Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 01-01-2011 0:19:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
carpin:
Sacroes:

Het is ook een belangrijke berg in de vertellingen van Maria "Magdalena"
De berg staat al een hele tijd op mijn "to do list" om het met eigen ogen te bekijken.


bij mij ook
Op 01-01-2011 17:06:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
carpin:

Sacroes:

Het is ook een belangrijke berg in de vertellingen van Maria "Magdalena"
De berg staat al een hele tijd op mijn "to do list" om het met eigen ogen te bekijken.


bij mij ookIk zou maar snel zijn, anders zit het daar vol Hollanders .
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 01-01-2011 17:51:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach: Wat grappig: Bugarach ligt in het midden van de driehoek "Carcassonne-Andorra-Perpignan", laat ik daar deze zomer nu waarschijnlijk vlakbij zijn (als mijn planning doorgaat)!
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 01-01-2011 18:28:46 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Meneer Glimlach:

Wat grappig: Bugarach ligt in het midden van de driehoek "Carcassonne-Andorra-Perpignan", laat ik daar deze zomer nu waarschijnlijk vlakbij zijn (als mijn planning doorgaat)!


Hm, kennissen van me moeten nog ergens een soort van camping daar in de buurt hebben. Ik zal eens zoeken.
No shit, Sherlock
Op 01-01-2011 18:38:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Pieter:

Meneer Glimlach:

Wat grappig: Bugarach ligt in het midden van de driehoek "Carcassonne-Andorra-Perpignan", laat ik daar deze zomer nu waarschijnlijk vlakbij zijn (als mijn planning doorgaat)!


Hm, kennissen van me moeten nog ergens een soort van camping daar in de buurt hebben. Ik zal eens zoeken.

Ah, alvast bedankt.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 01-01-2011 18:53:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Meneer Glimlach:

Pieter:

Meneer Glimlach:

Wat grappig: Bugarach ligt in het midden van de driehoek "Carcassonne-Andorra-Perpignan", laat ik daar deze zomer nu waarschijnlijk vlakbij zijn (als mijn planning doorgaat)!


Hm, kennissen van me moeten nog ergens een soort van camping daar in de buurt hebben. Ik zal eens zoeken.

Ah, alvast bedankt.


Dit is de website: http://www.tamtamlodge.com/

Maar het laatste dat ik erover van een oud-mede-eigenaar heb gehoord is dat het in de verkoop staat. Dus informeer je goed voordat je gaat.
No shit, Sherlock
Op 01-01-2011 19:04:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Pieter:

Meneer Glimlach:

Pieter:

Meneer Glimlach:

Wat grappig: Bugarach ligt in het midden van de driehoek "Carcassonne-Andorra-Perpignan", laat ik daar deze zomer nu waarschijnlijk vlakbij zijn (als mijn planning doorgaat)!


Hm, kennissen van me moeten nog ergens een soort van camping daar in de buurt hebben. Ik zal eens zoeken.

Ah, alvast bedankt.


Dit is de website: http://www.tamtamlodge.com/

Maar het laatste dat ik erover van een oud-mede-eigenaar heb gehoord is dat het in de verkoop staat. Dus informeer je goed voordat je gaat.


Trouwens, Carcassonne is K*dt. Een lelijk gerestaureerd ommuurde stad, met alleen maar souvenirwinkeltjes.
Hoewel de wandeling over de muur wel aardig is, alsook de ridderspelen (10 euro p.p.)/
No shit, Sherlock
Op 01-01-2011 19:07:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Pieter:

Meneer Glimlach:

Pieter:

Meneer Glimlach:

Wat grappig: Bugarach ligt in het midden van de driehoek "Carcassonne-Andorra-Perpignan", laat ik daar deze zomer nu waarschijnlijk vlakbij zijn (als mijn planning doorgaat)!


Hm, kennissen van me moeten nog ergens een soort van camping daar in de buurt hebben. Ik zal eens zoeken.

Ah, alvast bedankt.


Dit is de website: http://www.tamtamlodge.com/

Maar het laatste dat ik erover van een oud-mede-eigenaar heb gehoord is dat het in de verkoop staat. Dus informeer je goed voordat je gaat.

Bedankt voor de tip, ziet er leuk uit!
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 01-01-2011 19:07:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Richa: Er gebeurt helemaal niets op 21 dec. 2012, wedden?
Op 01-01-2011 21:18:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
Richa:

Er gebeurt helemaal niets op 21 dec. 2012, wedden?

Grappig als je om veel geld wedt, want als je verliest hoef je niet te betalen!
(bericht gewijzigd op 1-1-2011 21:43:42)
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op 01-01-2011 21:38:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Pieter:
Meneer Glimlach:

Richa:

Er gebeurt helemaal niets op 21 dec. 2012, wedden?

Grappig als je om veel geld wed, want als je verliest hoef je niet te betalen!


Oftewel, als Richa verliest, wie wint er dan?
No shit, Sherlock
Op 01-01-2011 21:42:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
Richa:

Er gebeurt helemaal niets op 21 dec. 2012, wedden?

Nou ik denk dat er op z'n minst 1 kind geboren wordt, en ik kan je vertellen: dat is een hele gebeurtenis.
Dus je verliest.
Dokken!
Is it electrickery?
Op 01-01-2011 21:46:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Richa:

Er gebeurt helemaal niets op 21 dec. 2012, wedden?


"Helemaal niks"?
Dan zou het al-wat-is al vroeger gedaan zijn denk je?
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 01-01-2011 21:50:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Chris de Boden: Dit is een goed artikel en een mooie aanvulling op het hoofdartikel over de berg van God, mijn complimenten, grenswetenschap op en top

Maar:
" inmiddels weet ik alweer veel meer over de berg dan toen ik dat artikel schreef"

Tijd voor een update, heb honger naar meer
Linux=Technisch lego voor volwassenen. Project SteviaLX 1404 v1.0
Op 01-01-2011 22:44:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Emie :

Richa:

Er gebeurt helemaal niets op 21 dec. 2012, wedden?

Nou ik denk dat er op z'n minst 1 kind geboren wordt, en ik kan je vertellen: dat is een hele gebeurtenis.
Dus je verliest.
Dokken!

Cannot kill the Battery!!!
Op 01-01-2011 22:59:22 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mysta: Jean-Bob, leest u deze reacties ook? IK ben verrast door dit artikel en zal me verder informeren wat u hierover te melden hebt... Denk dat u volledig gelijk hebt als het gaat over waar je wel of niet woont. We gaan het zien!
Groet, Mysta
Op --0 17:41:33 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Meneer Glimlach:

Pieter:

Meneer Glimlach:

Pieter:

Meneer Glimlach:

Wat grappig: Bugarach ligt in het midden van de driehoek "Carcassonne-Andorra-Perpignan", laat ik daar deze zomer nu waarschijnlijk vlakbij zijn (als mijn planning doorgaat)!


Hm, kennissen van me moeten nog ergens een soort van camping daar in de buurt hebben. Ik zal eens zoeken.

Ah, alvast bedankt.


Dit is de website: http://www.tamtamlodge.com/

Maar het laatste dat ik erover van een oud-mede-eigenaar heb gehoord is dat het in de verkoop staat. Dus informeer je goed voordat je gaat.

Bedankt voor de tip, ziet er leuk uit!

Rennes niet vergeten. Een bezoekje waard. En eigenlijk is de streek voor tig redenen het bezoeken waard. Alvast veel plezier!!
United as one. Divided by zero.
Op --0 18:50:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
3.14po:

Meneer Glimlach:

Pieter:

Meneer Glimlach:

Pieter:

Meneer Glimlach:

Wat grappig: Bugarach ligt in het midden van de driehoek "Carcassonne-Andorra-Perpignan", laat ik daar deze zomer nu waarschijnlijk vlakbij zijn (als mijn planning doorgaat)!


Hm, kennissen van me moeten nog ergens een soort van camping daar in de buurt hebben. Ik zal eens zoeken.

Ah, alvast bedankt.


Dit is de website: http://www.tamtamlodge.com/

Maar het laatste dat ik erover van een oud-mede-eigenaar heb gehoord is dat het in de verkoop staat. Dus informeer je goed voordat je gaat.

Bedankt voor de tip, ziet er leuk uit!

Rennes niet vergeten. Een bezoekje waard. En eigenlijk is de streek voor tig redenen het bezoeken waard. Alvast veel plezier!!

Dank! Zag dat Rennes-le-Chateau er zo'n 13 km vandaan ligt.
Chateau Montsegur ligt ook in de buurt.
Erg mooie omgeving ook daar.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 19:11:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Meneer Glimlach:

Dank! Zag dat Rennes-le-Chateau er zo'n 13 km vandaan ligt.
Chateau Montsegur ligt ook in de buurt.
Erg mooie omgeving ook daar.

Ja erg mooi. En erg krachtig. Om de een of andere reden, ik ben er twee keer geweest, heb ik daar het heftigst gedroomd. Schijnt normaal te zijn daar. Er zijn veel mooie plaatsen daar en sommige moet je maar net weten te liggen. Een schat aan geschiedenis. Staat een en ander van op GW ook.

Enneuh, als je klimmen niet gewoon bent en dingen als de Montsegur wilt opgaan, smeer dan maar je kuiten in.
United as one. Divided by zero.
Op --0 20:03:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Meneer Glimlach:
3.14po:

Meneer Glimlach:

Dank! Zag dat Rennes-le-Chateau er zo'n 13 km vandaan ligt.
Chateau Montsegur ligt ook in de buurt.
Erg mooie omgeving ook daar.

Ja erg mooi. En erg krachtig. Om de een of andere reden, ik ben er twee keer geweest, heb ik daar het heftigst gedroomd. Schijnt normaal te zijn daar. Er zijn veel mooie plaatsen daar en sommige moet je maar net weten te liggen. Een schat aan geschiedenis. Staat een en ander van op GW ook.

Enneuh, als je klimmen niet gewoon bent en dingen als de Montsegur wilt opgaan, smeer dan maar je kuiten in.

Bedankt voor de tip.

Ik ga meestal naar zuid-oost Frankrijk op vakantie bij een zijriviertje van de Rhone en slaap nergens zo lekker als daar. Het is een heel diep soort slaap waarvan je heel goed uitrust. Misschien wel omdat je daar helemaal omgeven bent door de natuur.
Wie weet tegenwoordig nog wat waar is?
Op --0 20:13:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Audax: > Mysta: Jean-Bob, leest u deze reacties ook?
Ja hoor, ik kijk af en toe ook wel naar de reacties. Zo las ik ook iets wat ik zelf eigenlijk nog was vergeten te vermelden in mijn artikel. Namelijk dat de Maya´s misschien niets anders met het eindigen van hun kalender bedoelden dan dat er dan weer een nieuwe van start zou gaan en verder niets. Dat kan voor hen evengoed een soort van ´nieuwe wereld´ hebben betekend.
Maar ik kan het niet nalaten te vermelden dat ik sterk de indruk heb dat vooral Amerika wel eens het mikpunt voor zekere catastrofes zou kunnen zijn van min of meer natuurlijke aard. Er woonden niet voor niets zo weinig mensen bv ten noorden van de Rio Grande. Het gebied werd met een zekere regelmaat ( en hiermee bedoel ik regelmaat waar eeuwen tussen kunnen zitten) gteisterd door vulkaanuitbarstingen, poolverschuivingen, aardbevingen, tornado´s, overstromingen, zelf meteorietinslagen.... net ietsje meer als elders in de wereld.
Overigens zijn mijn zogenaamde ´new-age´plaatjes inderdaad uit de woodstock-periode. Puur om en beeld te geven van het soort mensen hier toch echt regelmatig te zien zijn (Rennes-les-Bains e.o.)
En het is hier echt warm genoeg om zelfs ´s winters nu en dan in dat soort kledij rond te lopen hoor.
Wat betreft een eventueel vervolgartikel, wie weet? Ik ben uiteindelijk diep IN de Bugarach geweest en misschien ga ik over enige tijd wel weer.
(bericht gewijzigd op 3-1-2011 3:05:54)
Op --0 3:05:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mysta: Dank voor de reactie! Is er een bijzonder verhaal te vertellen over wat de ervaringen IN de Bugarach zijn geweest? Ben er eigenlijk wel benieuwd naar...
Met vriendelijke groet.
Op --0 11:05:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Audax: Al mijn ervaringen in verband met de Bugarach kunnen op zijn zachtst gezegd als tamelijk ´mysterieus´ worden omschreven. Iemand tegenkomen en weer zien verdwijnen op een punt waar dat redelijkerwijs niet mogelijk leek in de buurt van de top van de berg in de wolken bij onweer is daar deel van. Mijn tweede ervaring in de grot die diep de berg in voert kan ik niet anders als ´spiritueel´ noemen... voorlopig. Maar ik ben mij ervan bewust dat men al gauw zou kunnen gaan zien wat men WIL zien. Het ontbrak mij de eerste twee keren aan tijd om heel erg diep de grot in te gaan, er was nogal wat klimwerk e.d. voor nodig namelijk en ik wacht nu op het moment dat een ervaren speleoloog uit mijn kennissenkring tijd heeft om mij mee te nemen naar die plaatsen di te gevaarlijk zijn om zomaar even op de bonnefooi te doen. (ik kreeg al op mijn donder van hem) Wordt dus nog vervolgd
(bericht gewijzigd op 6-1-2011 2:41:57)
Op --0 2:41:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerad: Ik heb alles eens goed na gegaan daar heb ik jaren over gedaan mag ik wel zeggen.
De aarde vergaat niet onze wereld ook niet. Wat er wel gebeurd is dat de mens de aarde beetje bij beetje zelf onbewoonbaar maakt
kijk maar naar alle kankers die er zijn door aldie uitstoot van de fabrieken.
Hoe komen ze er bij dat ze in Frankrijk moeten zijn,in een dorpje
terwijl alles van uit een hoek gebeurt, in Nederland.
Als nu gezond wil blijven dan is de enige remedie
een Pilsje drinken in het enige echte Cafe Q Harmonistraat 1 in Hoek van Holland ,
Dan blijf iedereen behouden.
Op --0 19:24:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden