Egyptische archeologen hebben vlakbij de bekende piramiden in Gizeh twee oude sarcofagen gevonden. Op een kilometer van het enige overgebleven wereldwonder vond men de graven, daterend uit de 26e dynastie. Zahi Hawass, nog steeds de grote jongen wat betreft Egyptische aangelegenheden, liet weten dat de vondst zo´n 2.500 jaar oud is.

De grootste sarcofaag is twee meter lang, 60 centimeter diep en 70 centimeter breed. Op dat exemplaar vond men hiëroglyfen die refereren naar de Egyptische goden Osiris en Ra, respectievelijk de dodengod en zonnegod. Volgens het officiële rapport was de oude doodskist geschilderd in rood, blauw en groene kleuren en werden er rituele teksten op aangetroffen. Foto's zijn nog niet beschikbaar.
De kleinste sarcofaag had een meer menselijke vorm en zat, zoals bij de Russische poppetjes, in de grootste verscholen. Daarin lag de mummie van de eigenaar: Neb Ra Khatow.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden