Het Amsterdamse Van Gogh museum heeft 55 brieven van schilder Vincent van Gogh aan de Nederlandse kunstenaar Anthon van Rappard gekocht. Deze documenten illustreren de periode tussen 1881 en 1885, toen de twee regelmatig contact hadden. Hoeveel euro´s de aanschaf waard is werd niet geopenbaard.

VincentDe documenten zijn in de jaren dertig van de vorige eeuw al gepubliceerd maar waar de originelen zich bevonden was lang een raadsel. De identiteit van de verkoper werd niet vrijgegeven dus voor het grote publiek is er geen antwoord.
Omdat deze documenten inzage geven in de creatieve ontwikkeling van Vincents beginjaren zijn ze van onschatbare waarde voor liefhebbers van zijn werk. Wat kunst betreft is het, zoals bij vele dingen, wat de gek ervoor wil gevenl.

Maar, laat dat geen afbreuk doen aan het werk van de grote meester. Daarom kun je onder deze blog een 55 minuten durende documentaire bekijken over zijn kunst. Wil je meer weten over de aanschaf van het museum, dan kun je op deze pagina het originele persbericht lezen.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden