Aha, eindelijk onderzoek naar kijkgedrag onder verschillende generaties.
Wat leerden we? 82% van de Europeanen kijkt dagelijks naar de beeldbuis. De grootste bron van nieuwsgaring is het journaal op de televisie. Op de tweede plaats vindt de gemiddelde oudere Europeaan de radio het meest nuttige informatie-instrument. Jongeren (16 tot 29-jarigen) zien dan weer de televisie als entertainment in plaats van educatief middel. Zij prefereren krant boven radio.

Volgens de website van Het Laatste Nieuws, de Belgische kwaliteitskrant, wordt het internet bij 50-plussers als derde medium gebruikt voor het verwerven van informatie in geval van een nationale ramp. Geen flauw idee of rampen zo vaak in Belgie voorkomen (nog geen nationale giro-actie gezien) maar blijkbaar is er behoefte aan. Hoe jongeren internet-nieuws graderen werd niet in het bericht vermeld.
Hoe dan ook, mij hebben ze niets gevraagd. Zal ik wel geen gemiddelde Europeaan zijn. U?

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden