Op 4 en 8 juni zijn de eerste Nederlandse graancirkels bij stichting PTAH gemeld. Dat is de organisatie die onder ander verantwoordelijk is voor het Dutch Crop Circle Archive, dat zoveel mogelijk Nederlandse graancirkels wil onderzoeken en in kaart brengen. De tweede melding betreft een grote en een kleine cirkel van respectievelijk 9 en 1,35 meter. De eerste bestempelde de stichting als hoax, mensenwerk. Daarom gaan we eerst dieper in op de tweede graanformatie die op 8 juni werd gemeld.

Deze graancirkel werd gevonden in Hoeven. De jarenlange traditie als opener van het graancirkelseizoen ging dit keer dus niet naar de graancirkel-hotspot. Hoeven is de woonplaats van het controversieel medium Robbert van den Broeke, wiens huis deze cirkel op ongeveer een kilometer vandaan is. De jongeman staat bekend omwille van vele naar-fraude-riekende paranormale ervaringen. Hij kan bijvoorbeeld interdimensionale foto's nemen van uitgeknipte afbeeldingen uit boeken.

Graancirkel, gevonden door Robbert van den BroekeEen andere kant, die evengoed geaccepteerd moet worden, is dat er enkele onverklaarbare aspecten aan het Hoevens medium zijn. Eén van de eigenschappen die Robbert in zijn mars heeft is het oproepen van graancirkels. Dat mogen we althans concluderen doordat er naar zijn zeggen in zijn directe omgeving graanformaties ontstaan. Zoals het exemplaar (foto rechts) dat we lang geleden via Google-Earth hebben gevonden. Heeft hij iets met deze nieuwe graancirkel te maken, of zoeken we het te ver door de lokatie onmiddellijk met de persoon te associëren?

Een sceptische geest mag dan meteen denken dat de nieuwe graancirkel gemaakt is door Robbert, maar wij vragen ons af of dat wel zo is. Op basis van onderstaande foto kijken we even naar de eigenaardigheden:


Er zijn twee cirkels, een kleine en een grote. Het kleinere exemplaar in detail:

De kleinste graancirkel

De grootste cirkel ziet er eenvoudig uit, het is gewoon een cirkel, maar toch zijn er aparte eigenschappen. Kijkt u eerst naar de foto's van de grootste cirkel:

Overzicht van de grootste graancirkel in Hoeven

In detail zien we de volgende graanligging. Let vooral op de manier waarop het graan ten opzichte van elkaar ligt:

Detail van de grote graancirkel in hoeven

Een scherp oog zal opmerken dat de buitenste rand bruin gekleurd is, terwijl de rest van het veld keurig groen is. Graancirkelonderzoeker Robert Boerman wist te zeggen dat dit verschijnsel normaal is. Het gebied vangt meer direct zonlicht op dan het beschermend graanveld en verdroogt daardoor in verhouding sneller. Nancy Talbott, een Amerikaanse graancirkelexperte, bevestigde dit. Als hoofd van BLT-Research was zij zeer geinteresseerd in deze formatie.

Is deze cirkel door mensen gemaakt? Hij is anoniem via de website van het Dutch Crop Circle Archive gemeld, dus dat is al een dubieus signaal. Toch zegt dat niet direct iets, dus beter kan gekeken worden naar hetgeen de cirkel vertelt.
Aangezien er in tegenstelling tot vele andere graancirkels geen sacrale geometrie in te ontdekken valt, tenzij dan de cirkel, luisteren we naar de onderzoeker zelf. De DCCA-man ter plaatse was Peter Vanlaerhoven. Hij nam de foto's die u hierboven kan bezichtigen. Op deze DCCA-pagina heeft hij kort zijn bevindingen opgeschreven. We lezen daarin dat de grote graancirkel is gemaakt volgens 7 ringen. Afwisselend draait het graan dat die ringen vormt naar de linkerkant dan wel naar de rechterkant. Het graan ligt naar rechts als de energie naar links loopt en omgekeerd. Om dit met de hand voor elkaar te krijgen mag je een knappe en geduldige wever zijn.
Zoals net geschreven is Nancy Talbott van BLT-Research geinteresseerd in deze formatie, dat komt vooral door dit aparte patroon in het graan. Zij houdt zich fulltime met het fenomeen bezig en laat ons weten dat deze gelaagdheid van cirkels geen vanzelfsprekend iets is. Wij vragen ons dan ook af om iemand deze graanligging met nuchtere argumenten kan verklaren?

Een ander typisch gegeven voor onverklaarbare graancirkels is dat zij zich niet langs een weg bevinden, noch verbonden zijn met tractorsporen. Die verdoezelen namelijk voetsporen waardoor de kans op een menselijk verklaring toeneemt. Deze cirkel situeert zich volop in het tarwe zonder sporen van menselijke activiteit. Op basis van de foto's en onderzoeksverklaring is dat een ander belangrijk aspect dat Nancy Talbott opvalt.

De cirkel is volgens de DCCA-onderzoeker vermoedelijk op 5 juli ontstaan. In een van de cirkels kreeg hij een draaierig gevoel. Of dat door het warme weer of de cirkel komt is niet duidelijk, maar hij m Omroep Brabant via NieuwNieuws:

Robbert van den Broeke over deze cirkel:

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden