Hij werd op 13 juli (door Robbert van den Broeke) reeds gemeld, maar aangezien we er nu pas mooie foto's van hebben verzameld tonen we hem ietsje later. Het betreft één grote cirkel van 8 meter doorsnede en twee kleinere van elk anderhalve meter. In tegenstelling tot het meeste mensenwerk is deze cirkel ontdaan van ingewikkelde geometrieen. Vermoedelijk werd dit exemplaar gemaakt op 8 juli:

Graancirkel in Zevenbergen (juli 2006)

Net zoals bij de vorige graancirkels in Hoeven en Etten-Leur ging onderzoeker Peter Vanlaerhoven van het Dutch Crop Circle Archive op veldonderzoek.

Hij mat er alweer aparte zaken, verhoogde BOVIS-waarden en afwijkende meetresultaten in de cirkels ten opzichte van het veld errond. Met andere woorden: in deze cirkel trof men de gebruikelijke vreemde dingen aan; dat zijn elementen waardoor niet met zekerheid gezegd kan worden of het een menselijke formatie betreft.

Ook dit keer was het graan niet geknakt en leken de scharnierpunten van de stengels te zijn uitgerokken:

Apart graan uit de graancirkel te Zevenbergen (juli 2006)

Op onderstaande foto zie je de gedraaide ligging van het graan. Ook bij deze tarwecirkel draait het graan in cirkels afwisselend links en rechts, iets dat graancirkelmakers niet zo snel voor elkaar krijgen:

Graancirkel in Zevenbergen (juli 2006)

Meer meetwaarden en -verklaringen vindt u op de site van het DCCA. Daar ziet u ook het leylijnenpatroon dat graanexpert Peter Vanlaerhoven met de wichelroede heeft blootgelegd.

Sjaak Damen op onderzoek
GW-bezoeker Sjaak Damen stuurde net zoals bij de Hoevense cirkel zijn verslag en foto's naar ons op. De man is landbouwer van beroep en weet dus aardig wat over de mogelijkheden en onmogelijkheden van graan. Zijn wichelroede botste op een oud drainagesysteem en de eigenaar van het veld merkte 's ochtends vroeg twee verdachte auto's op.

Sjaaks verslag, inclusief beeldmateriaal: "Het was nog tropisch warm die dinsdagavond 18 juli, toen ik arriveerde in Zevenbergen. Weer naar een graancirkel om te zien of hij naar mijn gevoel echt of nep is. Deze keer was er niemand te zien toen ik arriveerde op het betreffende perceel waar de cirkel zich zou bevinden. Ik had mijn wichelroedes weer bij.

Ik overzag het perceel Franse wintertarwe, mooi egaal gewas en toch een drietal cirkels. Als nuchter landbouwer zag ik dat deze akkerbouwer (een collega) een mooi gewas had geteeld. Ik ging het land op en liep naar de cirkel toe, daar aangekomen nam ik de wichelroedes in mijn hand en betrad de cirkel.

Naar het midden toe lopend kwam ik net voor de middellijn iets tegen, ik had uitslag naar beide zijdens van mijn wichelroede. Ze draaide in mijn hand en ik kon ze niet tegenhouden. Verderlopend richting het spuitspoor was het weg, geen reactie meer.

Toen ben ik naar de rechtse cirkel gelopen en ben dwars naar de andere kleine cirkel gaan lopen.  Ik voelde toen constant energie  lopend over deze lijn. Maar verder heb ik niks waargenomen.
Ik zag wel dat het gewas ter hoogte van de cirkel iets hoger was.
Naderhand heb ik de eigenaar van het perceel, de heer H. Schrauwen, gesproken. Die vertelde het volgende toen ik het verhaal uitgelegd had over grondlagen, opkomende energie door wrijving, voedinggestel van het gewas en over de roterende mini-windhoos. (Zie verslag graancirkel in Hoeven)

De heer Schrauwen was zeer in zijn  element want dat was ook eens een normale verklaring. Gezien de combinatie’s die ik zei achtte hij dat mogelijk, daarna vertelde hij het volgende: "ter hoogte van de  graancirkel was de grond zwaar, dus zware zeeklei  van 50% en meer. Daar lag een brede baan grond die moeilijk bewerkbaar is terwijl de rest van het perceel uit lichte zeeklei bestaat,  van 25-25% afslipbaar."

Toen ik vertelde over de lijn die ik gevonden had en hem  beschreef waar ik die gelokaliseerd had, zij hij dat daar vroeger drainage had gelegen, schuin/dwars over het perceel. De nieuwe drainage ligt langs het spoor nu. Wat ik gevonden had was waarschijnlijk  het oude drainage systeem, daar hadden mijn wichelroedes opgereageerd. Of toch een Leylijn?

Maar dan vertelde de heer Schrauwen een opmerkelijk verhaal dat toch enige nieuwe vraagtekens gaat opwerpen. Op zondag 11-7-2006 om ongeveer 05u00 in de vroege morgen heeft de heer Schrauwen 2 auto’s gezien ter hoogte van de graancirkels. Hij was namelijk zijn regeninstallatie aan het controleren in het land een eindje verder. Hij zag een kleine rode auto en een groot
grijs busje
dat daar zeker een drietal minuten heeft stilgestaan. Hij heeft niet gezien of er mensen het perceel betreden hadden. Naderhand toen hij voorbij kwam zag hij de graancirkels liggen. Dit geeft toch weer stof tot nadenken . Nep of Echt?

Mochten de 2 chauffeurs die op die dag op dat tijdstip zich eens  kenbaar maken, misschien dat dan duidelijkheid komt in het verhaal. Of was het een vrijend paartje dat een plaatsje zocht, wie weet? Er was daar volop parkeergelegenheid. Ik kan verder geen verklaring vinden, laat staan bepalen of het echt of nep is. Ik voelde verder niks.

De cirkel ligt er en ik laat het in het midden of hij echt of nep is. Alles wijst op mijn theorie, maar het laatste stukje blijft onverklaarbaar. Mijn dank aan de Heer H. Schrauwen voor het mogen betreden van zijn perceel.

Dit was dus een hele andere graancirkel dan in Hoeven. Geen energieexplosie, alleen een lijn die ik gevonden heb en die waarschijnlijk verklaard kan worden doordat het een oude drainage zou zijn geweest.
Verder, alle graan ligt ook hier weer tegen de klok in gedraaid.
Het tarwe probeerde zich nog te herstellen, hier en daar zag je  halmen omhoog komen en de knoppen zaten nog vol vocht, dus zit er nog leven in de stengel want er wordt nog vocht getransporteerd. De aren voelden goed aan en waren uitstekend gevormd, geen afwijkende dingen te zien.

Er was enige hogere gewaslengte te zien als je vanop straat richting de cirkel kijkt. Dus een langere strekking van de stengel, zwakkere stengel misschien. Ik heb er een foto van gemaakt, het zou een verklaring kunnen zijn in combinatie met energie die ik gevoeld heb, maar dan zou de roterende mini-windhoos heel sterk moeten zijn geweest en in elkaar moeten zijn geklapt. Dit is mogelijk gezien dat de cirkel  vlakbij een oude  dijk ligt en de wind daar enige rotatie kan verrichten en vrij spel kan hebben.

Al bij al dus toch een uniek geval maar de cirkel voegt verder niks toe aan nieuws. Maar mocht  hij gemaakt zijn dan is dat rap gebeurd in een drietal minuutjes. Of de 2 chauffeurs moeten zich nog melden bij de heer Schrauwen om duidelijkheid te verschaffen."

Wij danken Sjaak Damen voor zijn enthousiasme en de mooie foto's. Iemand die weet wie de eigenaars van de kleine rode auto en de grote grijze bus zijn geweest mag ons dat vanzelfsprekend melden.

randell: "In tegenstelling tot het meeste mensenwerk is deze cirkel ontdaan van ingewikkelde geometrieen."

Pardon? Hoe bedoeld u?

Op 13-09-2007 22:41:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden