Gisteren is België 175 jaar geworden. Het kippenlied werd van stal gehaald en koning Albert II hield zoals ieder jaar op 21 juli, de Nationale feestdag, een toespraak. Daarin pleitte hij vooral voor de herwaardering van wetenschappelijke studies bij jongeren. Hij richtte zijn aandacht ook op de vele nationale excessen van geweld, maar daar hebben we het nu even niet over.

Albert IIVan tweetalig land België, waar de tweetaligheid zich in de meeste gevallen tot minieme schoolkennis in hetzij Frans, hetzij Nederland beperkt, wil Albert II terug een homogeen geheel maken. Hij duidt op studies die tonen dat meertaligen met dezelfde hersenactiviteit meer kunnen doen dan personen die slechts één taal machtig zijn.

Nous entendons que volontiers, dus we belden even de receptie van het koninklijk huis om te vragen wanneer de speech online komt op hun website. Als mijn vermoeden klopt, dan krijg ik een Waalse dame aan de lijn. 32 2-551.20.20 gebeld en inderdaad: de telefoon werd eerst in het Frans opgenomen en de dame aan de lijn begreep me niet bepaald goed. Ik haar ook niet. Ze was druk bezig zich te excuseren omdat ze me niet kon helpen en eigenlijk vond ik de toon ook niet zo vriendelijk. Ietsje geprikkeld, mogelijk door het warme weer.

Mooi initiatief die tweetaligheid, maar volgens mij geloven alleen niet-Belgen die mythe. Alsof Walen en Vlamingen zo'n dikke vrienden zijn en elkaars cultuur willen opsnuiven. Frans is een schoolvak in Vlaanderen en Nederlands is er een in Wallonië. Maar zijn schoolvakken, van enkele jaren twee uurtjes per week, meteen maatschappelijk ingeburgerde kennis? Wandel maar eens door Brussel of Kortrijk om te weten hoe laat het is.

Ik heb overigens Waalse familie dus in mij valt geen verholen separatist te ontdekken. Mijn doel is duidelijk maken dat België tegenwoordig slechts in theorie tweetalig is. Tolken, of personen die letterlijk op de taalgrens zijn geboren, die kunnen beide talen. En zelfs dan moet dit onderhouden worden en neigt een individu in de praktijk naar een der beide talen. Zo heb ik een lief nichtje, wonend op de taalgrens. Als kind sprak ze perfect Nederlands. Tegenwoordig dienen woorden gezocht te worden omdat het Vlaams slechts met de Vlaamse kant van de familie wordt gesproken. (Net zoals ik langzaam mijn Vlaams verleer omdat er tegenwoordig hoofdzakelijk Nederlands over de lippen komt)

Meertaligheid is natuurlijk te bevorderen, laat daar geen twijfel over bestaan. Zoals Albert II zei werken de hersenen met groter gemak wanneer meerdere talen beheerst worden. Hoe jonger daarmee begonnen wordt, hoe beter. Mogelijk omdat het referentiekader, waartegen de hersenen hun beelden reflecteren, meer nuances (in de vorm van kleine taalverschillen) kent. Meer hokjes om de gegevens in te stoppen, zeg maar. En meer hokjes betekent ook betere plaatsing, als het een automatisme betreft. Ne pas dire que nous ne vous avons pas prévenus

Met wat geluk kunt u in de toekomst de toespraak van Koning Albert II via deze webpagina beluisteren.

Kleine update: ja, in België is Duits ook een officiele taal. Deze wordt in de praktijk nog minder aangeleerd dan het Frans.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden