Voor het eerst zijn wetenschappers erin geslaagd om de neuronen van het brein te zien veranderen. Volgens onderzoeker Kuan Hong Wang van het Picower Institute for Learning and Memory kan er gesproken worden van een technologische doorbraak.

De nieuwe manier van breinstudie gebeurde op muizen. Men wilde zien in welke mate de neuronen veranderen tijdens het reageren op bepaalde visuele impulsen. Dankzij de studie kan men nu op moleculair niveau de neuronen in de gaten houden. "In combinatie met andere hersenziektemodellen heeft deze methode ongekende mogelijkheden wat betreft het begrijpen van pathologische processen. En dit terwijl ze plaats vinden, in real-time," aldus de nobelprijslaureaat Susumu Tonegawa, die ook aan de studie werkte.

De studie deed uitwijzen dat een visuele indruk een proteine laat vrijkomen. Die fungeert als moleculaire filter die de het brein beter laat reageren op de visuele indrukken.

Dit proteine, Arc genoemd, had men eerder al aangetroffen in de hippocampus. Men vermoedt dat het daar helpt bij het bewaren van lange termijnsherinneringen door de verbindingen tussen de neuronen (de synapsen) steviger te maken. Nu weet men dat ook de visuele orientatie voor een deel door deze proteine wordt geregeld.

De werking die Arc op de orientatie heeft vergelijken de onderzoekers met een camera die zichzelf leert te focussen. Net geboren Kinderen en dieren hebben een mindere orientatie, waggelen of wiebelen. Hoe meer ze in contact komen met vormen en figuren, hoe beter hun orientatie wordt.

Voor de vernieuwende techniek was een schedeloperatie bij de dieren noodzakelijk. De muizen kregen een soort vensters in de schedel, over het gebied van de primaire visuele cortex. Dat was de enige manier waarop ze op langere termijn het gedrag van de proteinen in de hersenen konden meten.
Om de proteinen te zien is een stevige microscoop nodig: een twee-foton-microscoop. Die noemt zo omdat hij gebruik maakt van 2 infrarode fotonen die licht geven aan een stof. Met deze techniek kan men tot op 1 millimeter diep kijken. Dat is niet veel, maar voldoende om een ruim begin te kunnen maken.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden