Hemel en hel, God en de Duivel, het goede en het kwade, er is ontzettend veel over geschreven, verfilmd en gepraat. Is het begrip Duivel dan een bepaalde sfeer waar je in kan zijn, een bepaalde werkelijkheid vooral gekenmerkt door dingen die tegenover wat als het goede wordt gezien staan?

De grootste truc van de Duivel is mensen te laten geloven dat hij niet bestaat, die zin kent u waarschijnlijk wel, vandaar deze herinnering…

lucifer
( lucifer )

Wie is de Duivel? Volgens de meeste gelovigen was de Duivel ooit de hoogste aartsengel in het geestenrijk. Hij heette toen Lucifer ofwel morgenster en was de meest volmaakte engel. Hij wordt in die fase ook wel de gezalfde, overdekkende cherub genoemd, een Engel die Gods rechtvaardigheid verkondigt en leiding geeft over het engelenleger.

Lucifer had het voorrecht dat god hem had opgeleid met bijna al zijn kracht, wijsheid, schoonheid en leiderschap, een uitverkorene. In die tijd was er nog harmonie in het rijk van god, tenminste tot het moment dat god besloot vlak naast zijn aanwezigheid ruimte te maken voor een nieuw wezen dat iedereen zal kennen als Christus. Lucifer was het hier totaal niet mee eens en eiste in alle jaloezie en arrogantie zelf deze plaats op, de plaats naast god zou hem prima passen.

Deze situatie veroorzaakte een groot conflict dat uitmondde in een revolutie in de engelenwereld. Lucifer werd gewelddadig en opstandig en met zijn bijna volmacht nam hij één derde van het engelenleger in zijn revolutie mee.

Lucifer uit de hemel verbannen
( Lucifer uit de hemel verbannen )

Door het conflict met Lucifer was het eerste schepsel dat zondig werd een feit. Hij verloor daarop het contact en de relatie met god en zijn functie en rol kwamen ten einde. God veranderde de naam Lucifer in Satan ofwel ‘hij die weerstand biedt / de tegenstander’. Het woord Duivel (lasteraar – beschuldiger) zou de meest genoemde naam worden voor de verbannen engel, overigens naast alle overigen benamingen als; Satan, prins van Duivels, prins der duisternis, Belial, Memphisto, het Kwaad, Duivelskoning, vijand van de mensheid, anti-god, hellekoning, en Hades.

Lucifer was niet meer welkom in het rijk van god en hij daalde samen met zijn aanhang af naar de benedenwereld die nu ook wel hel genoemd word. Zijn macht en kennis heeft hij echter met zich meegenomen welke hij nu gebruikt voor de heerschappij over het Duivelsrijk.

Ok, prachtige mythische achtergrondinformatie, maar bestaat hij echt? Er is natuurlijk geen officieel bewijs voor, wel kun je zeggen dat de Duivel een personificatie is van het kwaad en het slechte. Er wordt vanuit gegaan dat hij mensen probeert op het slechte pad te zetten en zo zielen probeert te winnen voor zijn sferen, zijn duistere rijk, de hel.

Stereotype weergave van een duivelDe meeste onder u hebben bij het horen van Duivel waarschijnlijk direct het karakteristieke beeld van de hoorntjes, de drietand, en de staart voor zich. Aangezien (zoals net al gezegd) hij ook de personificatie kan zijn van het kwaad, het slechte, hoeft u hem ook niet specifiek zo tegen te komen. Mensen die zich bijvoorbeeld verliezen in drugs of negatieve gedachtegangen, die moorden of martelen voor hun plezier worden ook vaak als voorbeelden gezien van ontmoetingen met de Duivel.

Een andere zienswijze is dat we de Duivel zelf creëren. Door bijvoorbeeld de drang om onze angsten en negatieve gevoelens kwijt te willen aan een schuldige omdat we misschien niet kunnen of willen accepteren dat we het probleem of het gevoel zelf veroorzaken. Op deze manier kunnen we de Duivel de schuld geven.

Adam en Eva
( Adam en Eva )

De richtlijnen van de Duivel en van god zijn over het algemeen bekend. God heeft de 10 geboden waarnaar u kunt leven om zo te kiezen voor ‘het goede’. De Duivel heeft als richtlijnen alles wat indruist tegen de 10 geboden aangezien hij God wil dwarsbomen, en ook hier kunt u uiteraard voor kiezen dat overigens weer mogelijk wordt gemaakt door de vrije wil die u van god gekregen hebt.

Het eerste moment dat deze vrije wil en het dwarsbomen door de Duivel ‘mooi’ samenvallen (hier op aarde) is het moment dat Adam en Eva worden verleid om van het enige te snoepen waar ze eigenlijk niet van mochten snoepen. Hier won de Duivel maar god sloeg terug door de introductie van de vergeving. Of dit nu een plagerig antwoord op persoonlijk niveau was of gewoon uit Gods barmhartigheid al voortgekomen zou zijn, dat mag u uiteraard zelf invullen.

God stuurde enige tijd later een deel van zichzelf naar de aarde in de vorm van Jezus Christus om zichzelf zo te delen met ieder op aarde. De Duivel in al zijn dwarsheid zorgde er uiteindelijk voor dat Jezus aan het kruis kwam en liet zich op die manier wederom gelden. Echter toen kwam de wederopstanding van Jezus en dat was een overwinning die velen hebben verblijd en extra gesterkt in hun geloof in Gods rijk.


( Kruisiging van Jezus )

Het bovenstaande verhaal schetst een conflict tussen de DuivelDuivel zelf geschapen zou hebben doordat hij lucifer de vrije wil gaf om uit zijn rijk te vertrekken en zo dus zijn eigen rijk te creëren. en god dat door onvoorziene omstandigheden ontstaan is, maar er leven ook andere theorieën als dat god de

Misschien heeft de Duivel dus toch gewoon een functie in ons bestaan en zal het meer samenvallen met het principe van Yin en Yang. Feit is en blijft dat de Duivel ofwel de sfeer en aantrekkingkracht die daarmee samengaat tot op de dag van vandaag mensen voor zich probeert te winnen om zo zijn rijk of dat gebied te versterken.

De macht van de Duivel is op aarde gering, echter weet hij wel heel goed de ‘slechte’ kanten die in elk mens aanwezig zijn te stimuleren om ze zo hopelijk te laten wankelen tot ook zij vallen en afdalen naar de beneden wereld, zijn rijk de hel.

 

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden