Wetenschappers van de Tohoku University hebben met behulp van de Subaru- en Kecktelescoop het grootste object in het heelal gevonden. De amoebe-achtige structuur is 200 miljoen lichtjaar breed en bestaat uit sterrenstelsels en grote gasbellen. Zo boven zo beneden?

Amoebes in spaceDe onderzoekers vermoeden dat het grootste object (rechts te zien) zich 2 miljard jaar na de theoretische Big Bang heeft gevormd. De densiteit waarop het geheel samen zit gepakt is 4 keer groter dan men gemiddeld in het universum aantreft. Eén gasbel kan tot 400.000 lichtjaar in diameter zijn. Dat is twee keer zo groot als het sterrenstelsel dat het dichtst bij onze Melkweg staat: de Andromedanevel.

Wetenschappers vermoeden dat dergelijke gasbellen zich kunnen vormen uit massieve sterren die vroeg in de geschiedenis van het heelal zijn ontstaan. Die zouden geexplodeerd zijn als supernova's en bliezen als het ware hun gassen in de rondte.
Een andere theorie is dat de bellen een soort cocons of eieren zijn die later weer tot de geboorte van nieuwe sterrenstelsels zullen leiden. 

Welke theorie ook klopt, met deze nieuwe vondst krijgen de onderzoekers meer inzicht over hoe het universum op grote schaal werkt. Gelijkaardig aan hoe het op kleine schaal werkt, het mag geen wonder heten.

Gatnop: Teveel naar Star Trek gekeken? Voor de ultieme Final Frontier amoebe zie hier: http://www.wired.com/entertainment/hollywood/multimedia/2007/11/gallery_star_trek_monsters?slide=7
Op 23-11-2007 21:24:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
florianooke: The thing that interests me is, how fast is it going?
Scientists claim that our solar system is spinning at 600.000 miles/hour (950.000 Km/U), that is about 263,8888 Km/Sec, so, if something travels or spins like another much bigger solar system unlike the milky way or Andromeda, just a little over a 1000 times faster then our tiny little solar system, me thinks that our dear smart late Albert Einstein was wrong when he claimed that nothing could be accellerated to reach lightspeed. or, he simple left out the fact, that we are dealing with empty space here at supercool temperatures.

I think, actually i'm quite positive, that lightspeed can be reached, even faster speeds. If a black hole is so powerful that it can suck up light too, then the speed that light partical reaches before it is sucked up, must be well, at least higher then light speed it self, otherwise it wouldn't be sucked up in the first place.

I wonder, when are our governments finally going to use their heads, and start using their nuclear junk for tests in outer space to build, i don't know, a much better engine, to i don't know, travel our galaxy, and i don't know, while they're at it, i don't know, build a weapon for unwanted guest and obstacles?

Or are they far to busy playing who's the best coward, and can kill the most with a gun that we can fire from the other side of the globe, using our satelites, against countries who can't even reach outer space.

It's kinda pointless to do it on earth itself, the air is much to dence and would damage the material, and since it has to travel 7,5 times around the earth in one second with mountains every now and then, not to mention life forms, that it is unethical, don't you think?
In space, well, a planet here and there, the light of the sun takes 7 minutes and has to avoid only 2 planets, kinda a lot of time to avoid, don't you think?
But what to do with G-forces is the big question, isn't it???

Flor :-)
Op 08-01-2009 17:26:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Dilettante Emme: Beste Florianooke, kan het ook in het Nederlands, astu.
Op 08-01-2009 20:03:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
florianooke: Tuurlijk

Hetgene dat mij het meeste interesseert is, hoe snel gaat dit?
Wetenschappers beweren dat ons sterrenstelsel spint tegen 950.000 kilometer per uur, ofwel 263,8888 km/sec.
Als iets beweegd of spint dat veel groter is als ons sterrenstelsel, tegenover ons klein melkwegje, of Andromeda, dat maar iets meer als 1000 keer sneller gaat, me dunkt dat beste ouwe wijlen Albert Einstein het mis had, wanneer hij beweerde dat niet kon geaccellereerd kon worden tot de snelheid van het licht, OF, hij vergat het deel dat we te maken hebben met lege ruimte in superkoele temperaturen.

Ik denk, ik ben zelfs zeker, dat lichtsnelheid kan bereikt worden, zelfs snellere snelheden. Als een zwart gat zo krachtig kan zijn, dat het lichtdeeltjes kan opslorpen, dan moeten die lichtdeeltjes ook versnellen richting dat zwart gat, anders zouden ze in de eerste plaats al niet opgeslorpt worden.

Ik vraag mij af, wanneer onze regeringen eindelijk hun verstand beginnen te gebruiken, en hun nucleare rommel gaan gebruiken om, ik weet niet, een veel betere motor gebruiken om de ruimte eindelijk eens te verkennen, en mss als ze toch bezig zijn, een wapen maken tegen ongewenst bezoek of obstakels.

Of zijn ze te druk bezig het spelletje te spelen, wie is de beste laffaard, door wapens te gaan gebruiken die ze vanaf de andere kant van de aarde kunnen afvuren, of via de ruimte, richting landen die in de eerste plaats de ruimte nog niet kunnen bereiken?

Het is nutteloos dat op aarde zelf te doen, want de dichtheid van onze lucht zou het materiaal beschadigen, en sinds het 7,5 keer per seconde rond de aarde moet vliegen, met hier en daar een berg, niet te vergeten, levensvormen, zou het onethisch zijn, denk je niet?
In de ruimte, een planeet hier en daar, het licht van de zon doet er 7 minuten over ons te bereiken, en hoeft maar 2 planeten te ontwijken desnoods, dus veel tijd om te ontwijken niet?
maar wat met die G-forces, dat is de grote vraag he?

Flor :-)

nog iets?
Op 08-01-2009 21:24:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
DeEchte: Op de volgende TerugNaarDeBron-pagina staat een ellenlange verhandeling van iemand die beweert dat Einstein's relativiteitstheorie verkeerd geïnterpreteerd wordt:

http://www.terugnaardebron.com/forum/index.php?showtopic=1538&hl=

Wat er van te denken? I don't know... ;-)
Love to Love
Op 09-01-2009 20:17:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
DeEchte:

Op de volgende TerugNaarDeBron-pagina staat een ellenlange verhandeling van iemand die beweert dat Einstein's relativiteitstheorie verkeerd geïnterpreteerd wordt:

http://www.terugnaardebron.com/forum/index.php?showtopic=1538&hl=

Wat er van te denken? I don't know... ;-)

Tussen de relativiteitstheorie begrijpen en hem kunnen verdedigen is nog een groot verschil. Ik begrijp em maar ik kan em niet verdedigen als iemand komt en zegt dat het niet klopt. Jammer dat Einstein dood is...
United as one. Divided by zero.
Op 09-01-2009 21:14:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden