Dat niet alle piramides even bekend zijn wordt opnieuw duidelijk door deze blog. We brengen u: de Cahokiapiramides van St. Louis.

Via Google Earth zijn de vele piramides niet duidelijk zichtbaar. Dat is hoofdzakelijk te wijden aan het verval ervan, ondanks dat de streek sinds 1982 beschermd wordt door UNESCO. Er zijn meer dan 100 exemplaren in dit gebied te ontdekken. De grootste piramide overtreft qua basisbreedte zelfs zijn bekende broer vlakbij Cairo:

Een piramide in St.Louis
(de grote Piramide van Cahokia)

De grote piramide van de Cahokia-indianen is, net als de andere in de omgeving, gemaakt van aarde. Hout en aarde waren de meest gebruikte bouwingredienten van de lokale stammen. Kunstwerken van een vergeevolueerde beschaving zijn het dus niet, hoewel het werk noodzakelijk om dit soort tempels te bouwen natuurlijk niet miniem is. Toch zijn er veel archeologen die dit eerder als een heuvel beschouwen, mounds genoemd. De alternatieve naam voor dit bouwwerk is Monks Mound, ofwel heuvel van de monikken.

Onder het complex vond men tijdens restauratiewerkzaamheden een zachte laag steen. Men speculeert over een tombe of een rituele plaats, aangezien zandsteen daar zeldzaam is en niet in grote concentraties voorkomt. De 'tombe' zit echter te diep in de heuvel verscholen waardoor men tot op heden geen verhelderend onderzoek heeft kunnen doen. Ook moderne elektromagnetische apparatuur kan geen uitkomst bieden.

Van deze door mensen aangepaste heuvels zijn er diverse voorbeelden in Amerika. De oudste bevinden zich in de buurt van Louisiana, Florida, Texas, Georgia, Oklahoma en Arizona, maar we beperken ons nu even tot St.Louis. In tegenstelling tot de piramides in Bosnie bestaat hier geen twijfel over de betrokkenheid van mensenhanden. Dat kunt u ook zien aan de vele foto's die men inmiddels van de streek heeft genomen.

Restanten van de Cahokia
(enkele beelden uit het Cahokia-museum)

Cahokia pottenwerkDe Cahokia-indianen
De Cahokia waren een indianenstam die tussen 700 en 1400 na Christus hun beschavingsperiode hadden. De gemeenschap piekte rond 1150 met een bevolkingsaantal van om en nabij 20.000 personen. Omstreeks het jaar 1400 verlieten de indianen het gebied, soms leest u rond 1300. Rechts ziet u een voorbeeld van het pottenwerk dat ze achter gelaten hebben. Via deze link komt u bij nog meer restanten van het volk. Bent u geinteresseerd naar de volledige tijdslijn van deze stam, dan kunt u op deze pagina terecht. Boeken over de stam en hun cultuur zijn ook beschikbaar.
De indianen staan ook bekend omwille van hun aparte begrafenissen. Graven met mummies zonder hoofd of handen illustreren hoe ze hun overledenen naar de eeuwige jachtvelden stuurden.

Religieuze sterrenkijkers
Waarom de winnetoes de mounds hebben gemaakt is een mysterie. Net zoals de meeste oude volkeren observeerden de Cahokia-indianen het gesternte aan de hemel. Men vermoedt dat bepaalde opstellingen, net zoals in Stonehenge, bedoeld waren om astronomische processen te monitoren. Nabij gelegen is dan ook Woodhenge, het ronde houten alternatief van de Cahokia.

Zoals bij de Inca's en de Maya's symboliseerden de Cahokia hun goden aan de hand van dieren en hield een priesterkaste het geloof in leven. Hoogst genoteerd in het Cahokia-pantheon treffen we de slang aan, vergezeld door een mensvogel (of vogelmens). De mensvogel symboliseert de hemel, licht, orde en structuur. Van het opperhoofd, de indianenkoning, geloofde men dat het een incarnatie was van deze vogelgod. De slang fungeerde als tegenpool. De sissende gluiperd vertegenwoordigt chaos, vernietiging en duisternis.

Spotten met Google Earth
We schreven het al eerder: via Google Earth is er niet zoveel van de streek te zien, tenzij u weet waarnaar te zoeken. In onderstaande afbeelding ziet u Monks Mount:

Monks Mount (Cahokia-piramide) door het oog van Google Earth
(Monks Mount, de Cahokiapiramide, met behulp van Google Earth)

Wilt u zelf op zoek naar deze of andere piramides in de omgeving, dan kunt u hier de google-.kmz downloaden. Ugh!

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden