De stichting van de Bosnische Piramide van de Zon (APBPS) gelooft dat de piramide in het Bosnische Visocica 8.000 tot 12.000 jaar oud is. Hiermee doen ze uitspraken die het tegendeel beweren opnieuw van de hand.

Hun datering deden ze op basis van de aardlagen van de omgeving.  Eén centimeter aarde doet er 200 tot 300 jaar over om zich te vormen. Aangezien men, om bij de grote onderblokken te komen, 40 centimeter aarde moest verwijderen kon men snel de rekensom maken. Het mag duidelijk zijn dat deze techniek niet bijzonder gedetailleerd is en deze enkel als bewijs zal dienen voor wie reeds eerder overtuigd was van de piramide-aanwezigheid.

Ander onderzoek, gedaan door het Instituut van Tuzla, bekeek de structuur van de rotsen. Omwille van hun dichtheid zijn de onderzoekers het erover eens dat ze niet uit de omgeving afkomstig zijn. Wat niet uit de streek komt, komt van elders. Met andere woorden: deze studie staaft de aanwezigheid van menselijke bewerking en plaatsing.

De put van Ekrim. Onderdeel van de Bosnische Piramides?
De put van Ekrim. Onderdeel van de Bosnische Piramides?
(De mislukte waterput van Ekrim)

Ekrims verhaal
De Bosnische televisie heeft nog een andere opmerkelijk verhaal van Visocica in het spotlicht gezet. Ekrim, een lokale bewoner probeerde in 1992 een waterput te graven. Hij had daarvoor advies ingewonnen van wichelroedelopers. Die vertelden hem waar te graven, op zes meter diepte zou hij water vinden. Ekrim ging met zijn graafmachine aan de slag, maar moest na één meter diepte zijn werk staken toen hij op harde zandsteenrotsen opbotste.

Gedreven ging hij verder met hamer en beitel. Zijn buurman van 50 meter verderop hoorde het gehamer bijzonder duidelijk, vermoedelijk omdat de grote grondstructuur het geluid versterkte. Toen Ekrim op drie meter diepte tegen natuursteen aanliep hield hij op. Een man moet weten wanneer te stoppen.
Iets later hoorde hij van APBPS, de stichting van de Bosnische Piramide van de Zon. Na enig onderzoek concludeerden zij dat het plateau geen natuurlijke steenlaag was. Sinds de oorlog in Bosnië kan er geen onderzoek gebeuren. Ekrims streek is nog steeds bezaaid met mijnen.

Er wordt nog volop archeologisch onderzoek verricht. In totaal gaat het team, onder leiding van Sam Osmanagic, nog iets minder dan drie maanden door.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden