Een middel dat het kortetermijngeheugen verbetert, dat klinkt altijd goed. Precies daarmee boeken de onderzoekers in het Max Planck-instituut vooruitgang.

Professor Hans-Hilger Ropers is van idee dat een IQ minder dan 80 ontstaat door een genetische afwijking. Hij zou reeds 30 verschillende mutaties van deze anomalie hebben ontdekt. Het in de war sturen van de hersencellen kan volgens zijn onderzoek echter tegengegaan worden.

Menselijk brein, de hersenen in kleur
Menselijk brein, de hersenen in kleur

Studie met fruitvliegjes en muizen lijken erop te wijzen dat het kortetermijngeheugen en het concentratievermogen verbeterd/gestabiliseerd kan worden door de hyperactiviteit in de hersencellen te verminderen. Eenmaal dit in pilvorm beschikbaar is kan gesproken worden van positief drogeren.

De afzetmarkt voor een dergelijk medicijn zal groot zijn. Denk aan studenten of andere doelgroepen die regelmatig met grote hoeveelheden kennis in aanraking komen. Toch is het vreemd dat deze pil nog niet op de markt is. Andere studies kwamen ook al tot goede resultaten maar kregen, zo lijkt het, nog geen praktisch opvolging. Tenzij u een adresje weet waar we aan dit soort pilletjes kunnen komen?

Update: van alle delen van het lichamen werpen de hersenen nog de meeste vragen op. Er lijkt de laatste jaren echter een inhaalslag aan de gang. Wetenschappers hebben onlangs zelfs een sleutel-gen in de evolutie van de menselijke hersenen ontdekt: gen HAR1.

HAR betekent Human Accelerated Region, ofwel: regio die bij mensen wordt versneld. Het gen dat belangrijk is voor het vormen van de hersenschors werd ontdekt bij een vergelijkende studie op chimpansees, knaagdieren en mensen. Afwijkingen of mutaties schijnen schizofrenie en autisme te veroorzaken.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden