In de zoektocht naar wát nu precies goede definities zijn om de hemellichamen in ons zonnestelsel te classificeren, is men tot een slotvoorstel gekomen: 'Ons zonnestelsel telt vanaf de 24 augustus niet 9 maar (minstens) 12 planeten'. Zo meldt o.a. de website Kennislink.nl.

We geven een overzicht van de planetoïden die, naast Mercurius, Venus, Aarde, onze maan, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus en Pluto, straks worden meegerekend als 'planeet':

Ceres - het grootste lid van de planetoïdengordel voorbij Mars. Charon - maan van Pluto. Samen behoren ze tot de groep 'plutonen'. Sedna behoort ook tot deze groep. En dan is er nog 2003 UB313, de planeet zonder naam.            

Classificatie                                                                                Om tot 'Planeet' benoemd te kunnen worden dienen hemellichamen aan een aantal eisen te voldoen. Zo moet het lichaam zoveel massa hebben dat het door de eigen zwaartekracht bolvormig is geworden. Tevens moet hij om een ster draaien en zelf geen ster of planeetmaan zijn.

Pluto en Charon zijn vanaf nu dubbelplaneten, omdat Charon groter is dan 800 kilometer en omdat het gezamenlijke zwaartepunt niet alleen bij Pluto ligt, zoals de aarde-maan relatie. Omdat de Pluto-Charon relatie hier aan voldoet, is Charon vanaf nu geen maan meer van Pluto. 

Ook de aanduiding 'plutoon' is nu gedefinieerd. Wanneer hemellichamen voldoen aan de planetencriteria en wanneer zij een omlooptijd (om de Zon) van meer dan 200 jaar hebben, worden deze hemellichamen tot Plutoon benoemd. Dit betekent dus dat ijsdwergen, die hier allemaal aan voldoen, tot Plutoon kunnen worden benoemd en dus ook tot Planeet. Dit geldt voor alle hemellichamen die voorbij de baan van Neptunus liggen. En dat zijn er nog een hele hoop.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden