'Tijd heeft meerdere dimensies en verschillende densiteiten,' zegt de inmiddels overleden Terence McKenna in zijn Timewave Zero-theorie. Tijd is dus iets dat oscilleert of trilt, zo u wilt. Samen met de Mayakalenders biedt Terence McKenna een geheel afwijkende, en toch gelijkaardige, theorie over het mystieke jaar 2012. Op 21 december 2012 zal tijd helemaal ophouden te bestaan, zo meent McKenna.

Terence McKenna baseert zich op de Chinese I-tjing, soms ook wel I-Ching, waar hij een formule in ontdekte. Door dat te vergelijken met de ons bekende geschiedenis kon hij zien wat de formule betekent. De theorie zit goed in elkaar, al is het correleren wel een kwestie van interpretatie en afhankelijkheid van bronnen. Maar welke theorie is dat niet... 

U gelooft erin, of niet. We gaan er niet uitvoerig op in, dat komt een andere keer, maar u kunt wel de theorie van McKenna bekijken. Veel beter samengevat kan waarschijnlijk niet, want we zien Terence McKenna in eigen persoon. Probeer wel door de psychedelische manier van weergeven te kijken, er is niets mis met uw ogen:

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden