Het is een bekend stereotype, het domme blondje. Maar is het wel echt zo dat mensen een blonde vrouw als dom zien? Psychologen hebben ontdekt dat er inderdaad veel mensen zijn die geloven dat een bepaalde haarkleur iets vertelt over bepaalde eigenschappen die iemand zou hebben.

Dr. Tony Cassidy en Georgina Harris van de Universiteit van Coventry hebben een onderzoek gedaan met 120 personen (60 mannen en 60 vrouwen) die ze hebben gevraagd om naar foto’s te kijken van één vrouwelijk model met iedere keer een verschillende kleur pruik, platinum blond, natuurlijk blond, bruin en rood.

Er werd vervolgens aan de proefpersonen gevraagd om het model te beoordelen op intelligentie, verlegenheid, agressiviteit, temperament en populariteit.

De onderzoekers die hun resultaten overigens hebben gepresenteerd op the British Psychological Society's annual conference in Belfast, kwamen er achter dat het platinum blonde model als minder intelligent werd gezien en dat vooral door mannen…

Marilyn Monroe
(Marilyn Monroe)

Het model met bruin haar werd gezien als meer verlegen terwijl het model met het natuurlijke blonde haar als meer populair gezien werd. Dr. Cassidy zei; “het lijkt erop dat het stereotype wat betreft domme blondjes daadwerkelijk bestaat, echter wel alleen bij platinum blond”.

De natuurlijk blonde haarkleur werd niet specifiek als dom maar meer als zeer populair gezien.

Dr. Cassidy, die overigens toegaf erg verbaasd te zijn over de bevindingen zei: “Het is belangrijk om te in te zien dat we mensen beoordelen op grond van stereotypes, en als deze beoordelingen grote invloed hebben voor diegene die we daarop beoordelen dan moeten we dit goed in de gaten houden.

“Het is goed mogelijk dat personen die anderen beoordelen volgens die stereotypen dit vrijwel onbewust doen en dat is reden voor bezorgdheid. Hij kon overigens niet verklaren waarom het platinum model juist als dom werd betiteld en niet het natuurlijk blonde model.

Wat wel duidelijk uit het onderzoek naar voren kwam was dat mannen sterker gebruik maken van stereotype beoordelingen, dus mannen even opletten!

De oorsprong van het stereotype van het domme blondje komt waarschijnlijk uit de opkomst van films, tv, en glossy magazines.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden