Volgens sommigen schijnt liegen heel normaal te zijn en verbuigt ieder mens de waarheid in zijn voordeel. Denk alleen maar aan de vele CV's die bulken van de overdrijving. Dat is bijzonder vervelend, want wat moet je dan geloven en wat niet?

Er bestaan geen feilloze leugendetectors en als het voor CIA-agenten mogelijk is om de beschikbare apparaten te omzeilen, dan kan Jan om de hoek dat met enige training ook. Onze realiteit, onder andere gebracht door de media, druipt van de kleine nuanceverdraaiingen met soms grote invloeden. We leren u kort enkele tips hoe u al deze valsigheid kunt herkennen om zo vromer en meer omringd door waarheid te kunnen leven...

De meest bekende leugen is afkomstig van Bill Clinton, toen hij beweerde geen seks gehad te hebben met zijn stagaire Monica Lewinsky. Terwijl hij ontkende wees hij met rood gekleurde wangen de vinger in het rond en bleef hij zijn geloofwaardigheid als argument opwerpen. Dat was voor menig kenner van bodylanguage een teken dat er spreekwoordelijke stront aan de knikker was.

Een van de verschillen tussen waarheid en leugen is de manier waarop het wordt uitgesproken. Alleen een leugenaar heeft er belang bij om na een beschuldiging in de aanval te gaan; wie de waarheid spreekt zal eerder geneigd zijn een offensieve houding aan te nemen en meer inhoudelijk naar de zaak kijken. Het is natuurlijk geen harde natuurwet, daarom noemen we het ook tips...

De ogen staan bekend als de spiegel van de ziel. Of ze dat zijn laat ik in het midden maar de spiegelen alleszins wel de manier waarop onze hersenen informatie uit hun grote grijze databank plukken. Om dat te illustreren en het voor u gemakkelijker te maken om te onthouden maken we dat duidelijk met een willekeurig voorbeeld, we noemen haar Juffrouw X:

Een willekeurig proefpersoon
Een willekeurig proefpersoon
(Juffrouw X legt u uit hoe een leugen te detecteren)

Om het u nog iets duidelijker te maken gaan we even iets dieper in op de zes aparte richtingen waarnaar iemand kijkt en vertellen we bij welke richtingen u op de hoede moet zijn.
Ter verduidelijking: links en rechts zijn relatief in dit verhaal. Net zoals iedere bodylanguage-techniek moet u per persoon ijken. Dat wil zeggen dat de één links zal kijken waar de ander rechts kijkt. Om te achterhalen hoe het bij uw proefpersoon zit kunt u hem of haar enkele vragen stellen waarvan u zeker weet een waarachtig antwoord te krijgen. Een van de mogelijke ijkvragen is "hoe heet je moeder". Hoe eenvoudiger hoe beter.

Juffrouw X kijkt naar rechtsbovenJuffrouw X kijkt naar rechtsboven:
Doorgaans gebeurt dit als X échte visuele indrukking uit het geheugen haalt. Met andere woorden: ze vertelt de waarheid en is aan het nadenken over hoe iets er ook alweer uitzag.

Het vragen van iets als "welk kleur had het rapport van uw allereerste asielafwijzing" zou een dergelijke oogbeweging kunnen veroorzaken.Juffrouw X kijkt naar rechtsJuffrouw X kijkt naar rechts:
Net zoals rechtsboven loeren duidt rechts kijken op het putten uit een échte herinnering. In dit geval betreft het geen visuele indruk maar wel een auditieve; dus een geluid, klank, lied of uitspraak van iemand.

Het vragen van iets als "hoe klonk de stem van uw vader" of "hoe klinkt uw favoriete Duitser" zou (al dan niet kortstondig) deze oogbeweging kunnen veroorzaken.

Juffrouw X kijkt naar rechtsonderJuffrouw X kijkt naar rechtsonder:
Wanneer men in deze richting kijkt is er doorgaans sprake van een innerlijke dialoog. Iemand praat dus innerlijk tegen zichzelf. Dit kan voorkomen als er nieuwe informatie geanalyseerd wordt en er terplekke antwoord nodig is, denk aan een politiek debat.

Een vraag als "welk feit vindt u meest doorslaggevend" kan in deze oogreflex resulteren.


Juffrouw X kijkt naar linksbovenJuffrouw X kijkt naar linksboven:
Als dit gebeurt dan is er iets aan de hand. Linksboven kijken (bij sommigen dus rechtsboven) staat voor het maken van visueel geconstrueerde beelden.

Dit kan onschuldig zijn, zoals bijvoorbeeld tijdens het denken over de hoe een roodgestreept konijn eruit ziet, maar kan ook indicatief zijn voor een leugen. In politieke kringen is linksboven een interessant gebied.

Juffrouw X kijkt naar linksJuffrouw X kijkt naar links:
Net zoals het kijken naar linksboven is ook gewoon links kijken een signaal van een bedachte of geconstrueerde indruk. Het betreft hier een bedacht geluid, of een bewering van "iets gehoord te hebben".

De vraag "hoe klinkt de hoogste toon die je je kunt voorstellen" zal mogelijk voor deze oogreactie zorgen.

Huffrouw X kijkt linksonder
Juffrouw X kijkt naar linksonder:
Linksonder is enigszins afwijkend van de andere kijkrichtingen omdat het niet direct wijst op een echte of valse herinnering. Deze richting wordt doorgaans gebruikt wanneer juffrouw X denkt aan geuren, smaken of gevoel.

Mogelijk is deze richting zo zintuiglijk veelzijdig en ligt het aan de "leugen-kant" omdat smaken per persoon verschillen en dat niet meteen op een algemene concreetheid rust.

U heeft nu een aardige indruk van detectiemethodes, maar er is natuurlijk nog veel meer vooraleer u zelf bij de CIA (of AIVD) aan de slag kunt. 100% Zeker weten, voor zover dat mogelijk is, of iemand naar waarheid spreekt is pas zinvol na een persoonsstudie waarbij een herhaling van kleine details het 'em doen. Kijkrichtingen, bijvoorbeeld, heb je niet meteen door want soms zijn ze in een fractie van een seconde voorbij en ze zijn te onderdrukken. Ook de manier van lachen en gebaren speelt nog mee, maar dat behandelen we dit keer niet.

Links en rechts zijn relatief in dit verhaal, dat schreven we al. Toch is er een snelle manier om te weten hoe het bij een proefpersoon in elkaar zit. Rechtshandigen kijken in bijna alle gevallen naar links bij het putten uit geconstrueerde herinneringen; linkshandigen kijken in dat geval eerder naar rechts. Als de kijkrichting afwijkt van de schrijfhand wordt er verzonnen. Dat is de gulden, maar verre van gouden, regel.

Wij danken juffrouw X voor haar medewerking en sluiten af met de gouwe ouwe van Clinton, echt waar:

vosje: haha
If time doesn't matter, distance also won't.
Op 07-02-2009 20:59:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Links en rechts zijn hier consequent verwisseld (zie de foto's van Rita)
Links voor de kijker is rechts voor Rita en vice versa.
Is it electrickery?
Op 07-10-2009 20:23:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Juffrouw X heeft wel mooie ogen...
Nee, dank u.
Op 08-10-2009 18:33:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Emie :

Links en rechts zijn hier consequent verwisseld (zie de foto's van Rita)
Links voor de kijker is rechts voor Rita en vice versa.


klopt als een zwerende vinger! Nu is het ineens een heel ander verhaal.
Nee, dank u.
Op 09-10-2009 20:12:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden