Steeds meer mensen komen tot inzicht dat zonne-energie voordelig, schoon en zeer rendabel is.

Volgens een onderzoek van GreenWorks heeft een enquête onder meer dan duizend Amerikanen uitgewezen dat een percentage van maar liefst 80% belangstelling heeft voor deze energie. Deze groep gaf aan dat ze in een eventueel nieuwbouwhuis de optie voor zonnepanelen graag tegemoet zouden zien.

Zonnepaneel (groepering van losse zonnecellen)
(Zonnepaneel - groepering van losse zonnecellen)

Het onderzoek van GreenWorks was in opdracht van Sharp en lijkt daarmee aan te geven (gezien een dergelijk onderzoek alleen wordt uitgevoerd als daar een markt voor is) dat een meerderheid van de Amerikanen de afhankelijkheid van olie zat zijn.

Dat het huis dan wel duurder wordt schijnt niet veel uit te maken, daartoe zijn de meeste onder hen bereid.
Er zijn al verschillende staten in Amerika die bezig zijn met deze toegenomen interesse. Californië loopt zoals meestal voorop en heeft een tienjarig plan ontwikkeld ter waarde van 3,2 miljard dollar, om nieuwe huizen en kantoren standaard van zonnepanelen te voorzien.

En schrik niet, maar zelfs dé oliestaat Texas is bezig met plannen om tegen 2015 vijf procent van de energievoorziening via alternatieve energiebronnen te gaan opwekken.

Waarom is zonne-energie zo interessant?

Net als windenergie is het een energie die uit de natuur zelf te winnen is, dus zonder hoge opwekkosten, en zonder zware vervuiling van het verbranden van kolen of het afval van kernenergie.

Om u een inzicht te geven in het principe van zonne-energie hieronder een korte uitleg van het principe van in dit geval een kleurstofcel

Prof Michael Gratzel
(Prof Michael Gratzel)

Deze techniek (gebruikmaking van kleurstofcellen) is in 1991 ontdekt en uitgewerkt door een groep Zwitserse wetenschappers onder leiding van prof. Michael Grätzel, de zonnecel wordt dan ook wel de Grätzel-cel genoemd:

- Er komt een straal licht binnen die wordt opgevangen door een kleurstofmolecuul

- De energie in dit licht wordt overgedragen op een elektron uit het kleurstofmolecuul

- Dit elektron wordt vervolgens door deze energie uit zijn vaste verband vrijgemaakt en heeft voldoende kracht om te gaan bewegen naar bv. de accu of het lampje

- Om een elektrische stroom te laten lopen heb je echter wel een gesloten stroomkring nodig, dus alle elektronen moeten na het afstaan van hun energie (lampje) weer terugkomen bij het punt van herkomst (kleurstofmoleculen).

- Er is dan ook naast de foto-elektrode (proces dat elektronen afstaat) een tegen-elektrode nodig (proces dat elektronen opneemt) en een elektrolytvloeistof waarin dat proces van opname voltrokken kan worden.

- De tegen-elektrode neemt de terugkerende (vanaf het lampje) elektronen weer op en draagt ze over op de ionen in de elektrolytvloeistof, dit proces wordt versneld door gebruik van een katalysator in de vorm van een laagje grafiet (uit bv. een potlood).

- Die ‘opgeladen’ ionen zwerven vervolgens verder totdat ze een kleurstofmolecuul tegenkomen dat een elektron heeft afgestaan (en daardoor ontvankelijk is voor nieuwe opname), en dragen dan de elektronen over aan de kleurstofmoleculen waarmee de stroomkring weer gesloten is, prachtig toch!

Schema van een Gratzel cel
(Schema van een Gratzel cel)

U ziet dus dat de energie gedeeltelijk terugkomt en door licht opgwekt wordt, daardoor is deze vorm van energie zo rendabel.

De interesse en dus ook de beschikbare gelden groeien, de zonnepanelen wordt steeds vaker gebruikt en gelukkig ook steeds vaker met aantrekkelijke subsidies gestimuleerd.

Misschien iets om in overweging te nemen?
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden