We wisten en voelden al langer dat repeterende bewegingen met de muis zorgen voor een muisarm, muispols, muisvinger en in zelfzame gevallen met 12 DNA-strings voor muisoren en -snorharen. We scharen al deze ziektebeelden samen onder de noemer RSI.
Maar, zo blijkt uit nieuw onderzoek, niet alleen herhalende bewegingen of een verkeerde houding zijn de oorzaken voor deze ziekte die onder computeraars en lopende bandwerkers gevreesd wordt. Er is een nieuw gevaar: de temperatuur.

De Nederlandse Eline Meijer van het Coronel Instituut deed een studie naar de omgevingsinvloed van computeraars en keek verder dan alleen de bewegingen of het ergonomisch materiaal, zoals de trilmuis of de RSI-software die gratis op diverse plaatsen te downloaden is.

Muizen zijn bad news
Muizen zijn bad news
( Muizen zijn bad news )

Wie regelmatig een muis vasthoudt zal mogelijk zelf gemerkt hebben dat de muishand kouder is dan de andere. Bij RSI-lijders is dit nog duidelijker waar te nemen, het heeft te maken met een verminderde doorbloeding in de arm en komt vaak voor bij het werken met de computer.

Hoe kouder een lokaal is, hoe kouder logischerwijs armen, handen en vingers zullen zijn. De studie toonde dat, wanneer mensen zich verplaatsen van een koude naar een warmere omgeving, de RSI-lijders trager recupereren en ze dus langer koud blijven.

Omdat onderzoekmateriaal elkaar tegensprak besloot Eline Meijer zelf een experiment op touw te zetten. Ze zette veertien kerngezonde proefkonijnen twintig minuten aan een computer. De personen moesten op drie verschillende ondergronden werken: een warmte-isolerende muismat waarop de gehele onderarm kan rusten, een placebo-muismat en helemaal geen muismat. De warmte-isolerende muismat gaf de beste resultaten.

Dit onderzoek vertelt niet dat een graadje meer zorgt voor minder RSI, maar mogelijk wel dat een graadje minder zorgt voor méér RSI. Om in het achterhoofd te houden...

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden