In mijn kindertijd keek ik naar de serie Knight Rider met David 'The Hoff' Hasselhoff. Daarin kwam een zwarte sportauto voor, K.I.T.T. genoemd, die kon praten. Voorop de auto een bewegend rood licht dat deed denken aan de ogen van de blinkende Cylons uit de SF-serie Battlestar Gallactica.
Terug naar de technologie van de fictieve K.I.T.T. Dat staaltje technologie kon auto's vanop een afstand doen stilvallen. In kringen van alienbelievers wordt ook al beweerd dat auto's stilvallen als een vliegende schotel zijn intrede maakt. Maar... kennen we deze technologie wel?

K.I.T.T.
K.I.T.T.
( K.I.T.T. )

Het antwoord is nee. Althans, we hebben niets gevonden wat daarop lijkt, met uitzondering van EMP-wapens die alle elektronica stilleggen en veel minder selectief zijn.
Toch komt er iets heel dicht in de buurt. Het Canadees IT-bedrijf Imetrik heeft een systeem ontwikkeld waarop een motor door middel van een mobiele telefoon uitgeschakeld kan worden. Daarvoor moet de auto in kwestie wel eerst voorgeprepareerd worden zodat het ontstekingsmechanisme onderbroken kan worden. Als men deze vinding echter standaard gaat implementeren, dan zijn er vele vuiltjes aan de lucht.

Hun systeem wordt via internet beheerd en zal (graaie graaie graaie) het eerst aangeboden worden aan banken en verzekeringsmaatschappijen. Deze kunnen dan vanop afstand auto's en voertuigen in het algemeen blokkeren. Voor die koning-geldaanbidders is niets fijner dan wanbetalers een loer te draaien en wat is leuker dan het wegnemen van de mobiliteit? Grote kans dat u deze vinding ook binnen afzienbare tijd in Nederland aantreft, waar graaien en handelen soms met elkaar verward wordt.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden