Kent u 'em nog de reclame van Duo Penotti (twee kleuren in een potti)? Voor de Engelse Kerry Richardson zou deze reclame een heel geheel nieuwe betekenis krijgen. Onlangs beviel Kerry van een tweeling. Op zich niet zo bijzonder ware het niet dat de ene al gauw een steeds donkere huidskleur kreeg, terwijl de ander juist steeds lichter werd.

Volgens experts op het gebied van genetica is de kans dat zoiets gebeurt één op een miljoen, een vette toevalstreffer dus. Maar wat is dat toch voor een raar fenomeen; toeval. Bestaat Toeval eigenlijk wel?

Het fenomeen toeval duikt altijd maar weer en overal de kop op en hoewel je misschien een deel kan verklaring door met statistieken en kansberekeningen te strooien is het nog maar zeer de vraag of je het fenomeen daarmee werkelijk verklaart. Leest u even mee terwijl ik uit mijn eerder werk citeer?

HAARLEM - De toevalligheden stapelen zich op rond de geboorte van twee baby's met precies dezelfde naam: Sofie Bijster. De kinderen zijn donderdag geboren in het Haarlemse Kennemer Gasthuis, zo werd maandag bekend. Hun vaders hebben dezelfde naam, Dennis Bijster, en deden op precies hetzelfde moment aangifte bij de gemeente Haarlem.

Dennis Bijster uit Haarlem en Dennis Bijster uit Spaarndam wisten van het bestaan van hun naamgenoot, maar niet dat hun vrouwen allebei zwanger waren. Beide vrouwen waren twee weken over tijd toen ze hun kindje kregen, vertelde moeder Marita Bijster uit Spaarndam maandag. In het Kennemer Gasthuis ontstond volgens haar enige verwarring onder het personeel na de geboorte van de tweede baby Sofie Bijster. De computer haalde in eerste instantie de gegevens van beide baby's door elkaar vanwege dezelfde naam van hun vaders.
"Het personeel heeft onze dochters uit voorzorg maar een eind bij elkaar uit de buurt gelegd om te voorkomen dat ze werden verwisseld", aldus moeder Marita. "De verpleegkundigen raadden ons aan alert te zijn vanwege dezelfde naam."

De baby's en hun ouders hebben over belangstelling van de media niet te klagen. Volgens Marita zijn alle toevalligheden "wel een beetje eng". Ook omdat bleek dat de stellen als ze een jongetje hadden gekregen het kind ook precies dezelfde voornaam wilden geven. De bedenkers van die naam? De twee vaders, luisterend naar de naam Dennis Bijster.

Kruiswoord paniek in 1944 Vlak voor de landing van de geallieerden in Normandië (D-Day) verscheen er in de Engelse krant “Daily Telegraph” een kruiswoordpuzzel. Het ‘toeval’ wilde dat de puzzel een groot aantal zeer geheime namen van de operatie bevatte zoals Omaha, Utah, Mulberry, Neptune en zelfs de allesomvattende code voor D-day zelf, Overlord. Er brak een golf van paniek uit in de hoogste militaire kringen en men vreesde dat onder het mom van een kruiswoordpuzzel de Duitsers op de hoogte waren gebracht. Leden van de Engelse geheime dienst, M15, gingen gelijk op onderzoek uit. De bedenker van de puzzel was een Leonard Dawe, een leraar die, zoals al spoedig bleek, de woorden per ‘toeval’ had gebruikt.

Dezelfde voornamen, dezelfde plannen.

De krant 'Washington Post' wist ons op 9 december 2005 het volgende te melden:

Twee vrouwen, beide met de voornaam April en als tweede naam Dawn en beide woonachtig in verschillende delen van Fairfax County zijn allebei aangeklaagd wegens het plannen van het ombrengen van hun vriendjes.
De respectievelijke vriendjes van de dames zijn allebei 22 jaar oud. Het betreft hier twee totaal verschillende zaken, zowel de beide Aprils's als de vriendjes kende elkaar niet. De politie sprak van een 'bizar toeval'.

Tot zover wat ‘toevalligheden’ laten we nu eens kijken wat anderen over het toeval te zeggen hebben.

Cyclisch.

De bioloog Paul Kämmerer schreef in 1919 zijn “Wet van de Reeksen”. Kämmerer had gedurende 20 jaar, voorafgaande aan zijn publicatie, nauwkeurig aantekeningen over het ‘samenlopen van omstandigheden’ bijgehouden en geanalyseerd. Hij was tot de conclusie gekomen dat reeksen ‘overal en voortdurend voorkomen in het leven, de natuur en het heelal’. De onderliggende gedachte van Kämmerers werk is het alchemistische begrip ‘affiniteit’. In de visie van Kämmerer zou gelijk dus gelijk aantrekken, dit zou een periodieke terugkeer van gebeurtenissen verklaren. In dat opzicht zou weinig aan het ‘toeval’ worden overgelaten.

Edward R. Dewey pikte het gedachtegoed van Kämmerer op en werkte het verder uit. Dewey zag in de periodieke terugkeer van gebeurtenissen een duidelijk cyclisch verloop. Dewey legde zijn gedachtegoed vast in het boekwerk “Cycles, The Mysterious Forces that Trigger Events” (1971). Het idee dat gebeurtenissen niet ‘toevallig’ op zichzelf staan maar een cyclisch karakter hebben is springlevend, neem maar eens een kijkje op de website van het ‘Cycles Research Institite’

Door het bestuderen van het cyclische verloop van gebeurtenissen hoopt men nauwkeurige voorspellingen te maken op het gebied van bijvoorbeeld de prijsontwikkeling van bepaalde goederen op de beurzen tot de uitslagen van voetbalwedstrijden. Maar het gaat verder. Dewey observeerde ook dat hemelse cycli in relatie staan tot aardse cycli. Een observatie die hem eigenlijk allerminst beviel omdat het, naar zijn smaak, teveel naar astrologie neigde.

Eigenlijk vormen de ‘ontdekkingen’ van het cyclische verloop der gebeurtenissen zelf ook weer een cycli. De oude Maya’s bijvoorbeeld zagen heel lang geleden al duidelijke, terugkerende patronen in gebeurtenissen. Zie bijvoorbeeld hier de artikelen van Jeroen Barhorst over de Maya kalender en haar werking.

Eens een dief altijd een dief?

Als er inderdaad, zowel in het groot als in het klein, terugkerende patronen zijn dan zou dat ook voor u en mij van toepassing moeten zijn. Zo ben ik zelf drie keer het slachtoffer van een reorganisatie geworden, als Dewey en de zijnen gelijk hebben dan zal het hoogst waarschijnlijk nog een keer gebeuren. Zijn er in uw leven patronen te ontdekken?

Soms is ons leven te kort om persoonlijke patronen duidelijk te herkennen. We moeten dan onze toevlucht nemen tot bijvoorbeeld reïncarnatie. In de belevingswereld van diegenen die in reïncarnatie geloven, is het niet ondenkbaar dat u al eeuwen, in wisselende samenstelling en gedaante, onlosmakelijk verbonden bent met de mensen uit uw huidige omgeving. Als dat waar is dan zou dat al die ogenschijnlijke toevallige gebeurtenissen kunnen verklaren die uiteindelijk leiden tot nieuwe relaties of banden. Voor sommigen is die gedachte verontrustend, immers er is geen sprake meer van vrijheid of écht toeval. Alles zou dan op de één of andere manier vaststaan en/of met elkaar in verband te brengen zijn. Er zijn aanwijzingen dat je niet aan je lot kan ontsnappen. In mijn stuk ‘Herinner je je de toekomst nog’  heb ik enkele voorbeelden genoemd van mensen die de toekomst zagen en ondanks deze voorkennis niet in staat waren geweest om veranderingen aan te brengen.

Carl Gustav Jung zag tijdens zijn studie naar dromen en fantasieën 'betekenisvolle coïncidenties' tussen de mentale belevingswereld en de fysieke wereld die hij niet kon verklaren. Zo bleek bijvoorbeeld dat bepaalde onderwerpen in dromen, zoals auto-ongelukken of een brand later bij de dromer echt fysiek voorvielen.
In het werk van Jung "Synchronizitat als ein Prinzip akausaler Zusammen hange," oppert hij de gedachte aan een onbekende gang van zaken, die door plaats en tijd heen snijden, om de gebeurtenissen op dezelfde manier te rangschikken als de archetypen om de voorbewuste inhoud van de ziel ordenen. Zo kon hij verklaren dat al het voorgevallenen in zowel de fysieke als de psychologische werkelijkheid een parallelle betekenis heeft.

Numerologie

Binnen de numerologie is er geen sprake van toeval. Net als in de astrologie staat je verleden, heden en toekomst volgens numerologen al in hoge mate vast. Ieder getal heeft in de numerologie z’n eigen betekenis en de combinatie ervan zou veel over je lot kunnen vertellen. Probeer het maar eens, vul hier je geboortedatum in en lees wat de nummers over je te zeggen hebben. Bepaalde nummers en toeval worden vaak met elkaar in verband gebracht. Er zijn legio verhalen van mensen die in hun leven telkens weer tegen dezelfde nummers aanlopen. Als een soort rode draad lopen dan dezelfde getallen in bijvoorbeeld trouwdata, huisnummers of kentekens door het leven van die personen.

Zo stond in de  Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van vrijdag 22 januari 1892 het volgende geschreven: “Als een curiositeit kan gemeld worden, dat hier op 19 januari eene vrouw begraven werd, die op 19 Jan. werd geboren en ook op 19 Jan. trouwde.”
Soms is die rode draad niet zo duidelijk zichtbaar maar als je bepaalde cijfercombinaties optelt ontstaat er wel degelijk een patroon, kijk maar:

Paus Johannes-Paulus II en het getal 13.

De paus stierf op 02-04-2005 (2+4+2+5=13)
Het was in de 13de week van dat jaar
Hij overleed om 21u37 (2+1+3+7=13)
Op de leeftijd van 85 jaar (8+5=13)
Binnen twee uur na zijn overlijden hadden zich zo'n 130.000 mensen verzameld op het Sint Pietersplein in Rome, aldus een ‘toevallige’ raming van het NOS journaal. 
Zijn geschriften omvatten in totaal 13 pauselijke encyclieken
Hij was de Paus gedurende 26 jaar en 5 maanden (2+6+5=13)
Wat overeenkomt met 9301 dagen (9+3+1=13)
De aanslag die hij overleefde gebeurde op 13 mei 1981.
De naam van de dader is Mehmet Ali Ağca (13 letters)
(de paus zelf wijt het overleven van de aanslag aan de profetieën van Fatima, waarvan de laatste van de drie zieneressen op 13 februari 2005 overleed.)  
Hij werd paus verkozen op zijn 58ste (5+8=13)
Hij was toen de 265ste Paus (2+6+5=13)
Hij werd aartsbisschop op 13 januari 1964

Nomen est Omen.

In het Parool stond vroeger een onregelmatig verschijnende rubriek van Hans Hoekstra die het vooral moest hebben van lezersbijdragen. De rubriek heette Nomen est Omen, en de bundeling in boekvorm kreeg de titel Naam en Faam. Het gaat hierbij om namen van mensen die wonderwel bij het beroep passen dat ze uitoefenen. Of opmerkelijke auteursnamen, of namen die in een bepaalde context een glimlach oproepen.
Een van de bekendste voorbeelden was een tijd lang de voorzitter van de Nederlandse vereniging van Verkeersvliegers die de, voor zijn beroep opmerkelijk te noemen, achternaam Baksteen had.

Ik kan u niet zeggen of er verbanden zijn maar opvallend is het wel, hier een selectie:

- Het Rijke Roomse Leven, Ad Rooms, uitgeverij Vèrse Hoeven, 2002

- Religies en de waarheid, H.M. Vroom, uitgeverij Kok, Kampen, 1988

- De provinciale boot (de vloot van de provinciale stoombootdiensten   in Zeeland, W.J.J. Boot, De Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1981

- Von Hund zu Hund, Richard Katz, Albert Müller Verlag, Zürich, 1956

- Handboek der metaalbewerking, derde druk bewerkt door F. Goud, uitgeverij Waltman, Delft, 1937

- Vogels van maand tot maand, Rudolf Specht, Tirion Uitgevers, Baarn, 2003

- Onze zangvogels, dr. A.K. Vink, Littera Scripta Manet, Joppe, 1956

- En natuurlijk is er natuurlijk het boekje 'een eeuw drankbestrijding’ door dr. Proost.

Spiritualiteit.

Toeval en spiritualiteit gaan slecht samen. In een spirituele omgeving zijn alle gebeurtenissen toe te schrijven aan bijvoorbeeld de goden, het veld of karma. De uitspraak dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn geeft al aan dat, ondanks onze beperking om de diepere betekenis te zien, er wel degelijk een hoger plan is.

"Niets gebeurt zomaar"

Deepak Chopra is medicus en woonachtig in de Verenigde Staten. Hij combineert oude Indiase filosofieën met Westerse filosofieën. Hij balanceert op de grens tussen wetenschap en religie. Zijn visie is dat alles wat er in ons leven gebeurt een betekenis heeft; ook toeval.
Maar om te weten wat die betekenis werkelijk is, dienen we, volgens Chopra, eerst contact te maken met ons diepste zelf. Eenmaal bewust hiervan ontdek je dat alles wat jou overkomt een betekenis heeft en dat je, met de uitkomst van deze gebeurtenissen, in je leven kunt sturen. Ook ontdek je dat het hele universum in onderlinge verbondenheid een eenheid vormt. En dat alles daarin synchroniciteit kent. Maar wat is de rol en betekenis van synchroniciteit in ons persoonlijk leven?
In zijn laatste boek “Synchronisch leven” geeft Deepak Chopra antwoorden op deze vragen. Voor wie meer wil weten; OHM interviewde hem hierover in Puerto Rico en de Nederlandstalige uitzending is hier te bekijken.

Wetenschap.

Wetenschappers worstelen ook al tijden met het begrip toeval. Charles Darwin hield bijvoorbeeld ook maar een slag om de arm toen hij schreef:

I have hitherto sometimes spoken as if the variations had been due to chance. This, of course, is a wholly incorrect expression, but it serves to acknowledge plainly our ignorance of the cause of each particular variation.”
En dan hebben we natuurlijk Albert Einstein die bedacht dat God niet zou dobbelen, hij omschreef het als volgt:

Quantum mechanics is certainly imposing. But an inner voice tells me that it is not yet the real thing. The theory says a lot, but does not really bring us any closer to the secret of the Old One. I, at any rate, am convinced that He does not throw dice. ~Albert Einstein

Dat wetenschappers moeite met het ‘toeval’ hebben wil niet zeggen dat ze voorstanders van voorbestemdheid zijn. Er moest iets anders zijn.
Zo hebben sommigen gesteld dat misschien het bestaan van chaos, een uitweg kan leveren voor de spanning tussen determinisme en vrije wil. De chaostheorie dus. Maar chaotische systemen zijn zeer moeilijk voorspelbaar (men zou voor bepaalde eigenschappen, met een praktisch onhaalbare precisie, de beginvoorwaarden moeten kennen.)

De wetenschap biedt zeer veel visies op de rol en betekenis van het toeval maar een sluitend antwoord is echter niet te vinden. Uiteindelijk bent u aangewezen op uw eigen paradigma om te besluiten hoe het nou zit met het toeval. Misschien komen we er als mensheid ooit achter of vrije wil nou een illusie is of niet, en tot die tijd kunnen we ons slechts verbazen over de soms wel heel bizarre grappen die ‘het toeval’ voor ons in petto heeft.

Een bericht uit de New York Herald van 26 november 1911 laat ons het volgende weten:
Drie mannen werden in Londen opgehangen wegens de moord op Sir Edmunburry Godfrey in Greenberry Hill. De namen van de daders luidden Green, Berry en Hill.

“Al wie gelooft in toeval heeft geen oog voor detail en ironie”, zou F. Segers zeggen. Maar daar staat dan weer tegenover dat Philo zou zeggen: “Als toeval niet bestaat, waarom is er dan een woord voor?”

Spoorboekje.

Misschien moeten we ons bestaan wel vergelijken met een uitgebreid netwerk van treinsporen en stations. Ontelbare treintjes rijden via alle denkbare omwegen van het centraal station ‘Geboorte’ naar het eindpunt ‘Dood’. Tussenliggende stations, wissels en routes liggen vast. Je kunt er natuurlijk op jouw traject voor kiezen om over te stappen… of juist te blijven zitten. En hoewel je daarmee tot zekere hoogte de reis beïnvloedt, ligt het traject vast… voor jou… en je medereizigers.

Toeval is vaak te toevallig om toeval te zijn.

 

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden