Bij tijd en wijle zijn er mysterieuze knallen te horen die de grond doen schudden. En hoewel rapporten over dergelijke knallen ruim voorhanden zijn lijken wetenschappers en deskundigen er maar geen verklaring voor te kunnen vinden.

Ikzelf rapporteerde hier en hier al eerder over de mysterieuze knallen waarvan de rapporten terug gaan tot de Romeinse tijd. Onlangs was het weer raak en ditmaal was Engeland aan de beurt.


( knal, weer een scheur )

In Bude (Cornwall, Engeland) was onlangs het geluid van een enorme explosie te horen. De knal was zó hard dat hij bij enkele mensen scheuren in het huis veroorzaakte. Van onweer was geen sprake en zoals altijd bij dergelijke mysterieuze knallen ontkende de RAF dat er vliegtuigen door de geluidsbarriere waren gegaan.
En dat is niet zo vreemd, als het écht een sonische knal was geweest dan zouden er niet alleen scheuren in de huizen vallen maar hoogstwaarschijnlijk zouden ook de ruiten aan diggelen gaan.

Meetgevens van het toevallig nabijgelegen British Geological Survey gaven geen seismische activiteit aan. Sterker nog ze gaven helamaal niets aan, aldus Galloway van het geologische instituut.

Wat is dat toch met die knallen?

Het fenomeen van de mysterieuze knallen roept allerlei theorieen op maar echte antwoorden blijven uit. In een doorwrocht stuk in de San Diego Times blijkt dat we een heleboel voor de hand liggende oorzaken kunnen afstrepen. Het is inmiddels wel duidelijk dat we onweer, militaire of industriele activiteit, meteorieten, tectonische activiteit, supersonische vliegtuigen of domweg exlosieven in de meeste gevallen niet de oorzaak zijn. Ook de krant Union-Tribune probeerde onlangs nog de onderste steen boven te krijgen en onderzocht tal van meldingen. Helaas bleef ook voor deze journalisten de vraag onbeantwoord.

Wat blijft er dan nog over?

Helaas is er geen mondiale database waar men onbegrijpelijke knallen in registreert. De enige die een serieuze poging heeft gedaan om wat in kaart te brengen in Charles Fort.
Dankzij de verzamelwoede van Fort vinden we in zijn boek ‘New Lands’ behoorlijk wat vermeldingen van mysterieuze knallen. Opvallend in enkele van de vermeldingen is dat er sprake is van knallen in een serie. Ik zal er hieronder een paar vertalen (omwille van de autenticiteit probeer ik zo min mogelijk af te wijken van de originele teksten.)

In een uitgave van Nature, 61-127 staat een rapport te lezen van Henry S. Schurr die het fenomeen onderzocht in de jaren 1890 en 1891. Schurr laat het volgende weten;
“De knallen zijn altijd in drieën hoorbaar. Drie knallen achter elkaar met een regelmatige interval. De intervallen tussen de knallen variëren van drie tot tien seconden. De pauzes tussen de series van drie knallen kunnen aanzienlijk langer zijn en variëren van seconden tot uren en zelfs dagen. In sommige gevallen is slechts één serie van drie knallen hoorbaar”.

M. van den Broeck publiceerde in Ciel et Terre, vol. 16 en 17 in de jaren 1892 tot 1893 diverse rapporten over vreemde knallen. Van den Broeck laat ons het volgende weten:
Juli 1892, gehoord in de omgeving van Brée door dr. Raemaekers uit Antwerpen, luide explosies met een regelmatige interval van ongeveer twaalf seconden. Onderbroken door de pauzes waren de series knallen ongeveer twintig keer te horen.

5 augustus 1892, Duinkerke, gehoord door prof. Gérard uit Brussel: tot vier maal toe het geluid van ‘kanonschoten’.

17 augustus 1893, in de omgeving van Oostende hoorde prof. Gérard enkele series van explosies. Volgens Gérard zijn observaties was er geen aanleiding om de knallen aan meteorologische omstandigheden toe te schrijven.

5 september 1893, Middelkerke, luide knallen met een opmerkelijke intensiviteit.

8 september 1893, bij het Kanaal in de omgeving van Dover is door prof. Gérard een luide knal gehoord.

In een uitgave van Ciel et Terre 16-485 beschrijft M. van den Broeck zijn eigen waarneming welke plaatsvond op 25 juni 1894 te Leuven. Van de Broeck had explosies gehoord die leken op artilleriebeschietingen. Ook nu weer waren er intervallen tussen de geluiden hoorbaar. Van den Broeck noteerde de volgende intervals; vier minuten, drieëntwintig minuten, drie minuten, vier minuten, drie kwartier, drie kwartier, drie kwartier en de laatste drie kwartier. Fort merkt op dat er misschien wel een code in de intervallen is verborgen.

Op 16 september 1895 zijn er, door M de Schryvere, uit Brussel een drietal ontploffingen gehoord.

Nature, 52-552 Op 13 september 1895 waren er schokgolven voelbaar en tweemaal een serie van drie knallen te horen in Southampton (Engeland.)

Uit de rapporten van M. van de Broeck blijkt een levendige correspondentie tussen hem en generaal Hennequin. De generaal had zijn staf verzocht uit te zoeken of de explosies een militaire oorzaak gehad zouden kunnen hebben. Blijkens de reacties hadden sommige officieren weliswaar de knallen ook waargenomen maar konden ze deze niet terug traceren naar kanonschoten.

Op 24 Januari 1896 zijn door M. Overloop tussen 02.30 en 03.30 uur driemaal drie knallen gehoord in de omgeving van Middelkerke.

Van België maken we een sprong naar Amerika. In de Monthly Weather Review, 23-57 staat een rapport te lezen van de hand van de directeur van het ‘Florida Weather Service’. Drie mysterieuze knallen en lichten waren gehoord en gezien in de lucht boven Florida. De fenomenen vonden plaats op 7 februari 1985 om 12.00 uur, de volgende op 8 februari 05.00 in de morgen en de laatsten om 18.00 en 22.00 van de avond op de 8ste. De editor van de Review denkt dat ‘toevallig’ drie achtereenvolgende meteorieten boven Florida zijn geëxplodeerd.

Buiten series en intervals blijkt het Schotse dorp Comrie ooit een geliefd ‘doelwit’ van mysterieuze knallen te zijn geweest. In de Edinburgh New Philosopical Journal 32-107 zijn er tussen 1839 en 1841 in totaal 247 meldingen geweest van mysterieuze knallen. In sommige gevallen was er ‘fijn zwart poeder’ naar beneden gevallen (British Association 1840.)
Getuigen lijken het, zo blijkt uit de verslagen, erover eens te zijn dat de knallen hun oorsprong ergens in de lucht hadden waarna in sommige gevallen een gerommel in de aarde voelbaar was.

Enfin, voor de jonge onderzoeker die naam en faam wil maken ligt er op het gebied van de mysterieuze knallen een enorme uitdaging.
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden