De afgelopen veertig jaar heb ik afwisselend als adviseur, leidinggevende in dienstverband en als interim manager gewerkt. Eind zestiger jaren begonnen in de software technische kant van de automatisering (Systems Engineer bij IBM) en van lieverlee via verschillende jobs opgeschoven naar de “menskant” van organisaties en teams.

Mijn artikelen zijn gebaseerd op eigen ervaringen en inzichten. Ervaringen en inzichten die gevoed zijn door duizenden mensen: managers en medewerkers van organisaties waar ik in dienst was of waar ik als adviseur of interim manager heb gewerkt.
Ervaringen en inzichten die gevoed zijn door honderden situaties waar ik een directe rol in heb gespeeld. Naast deze praktijk heb ik ook veel geleerd van meer theoretisch ingestelde en geschoolde mensen. Psychologen, hoogleraren en goeroes op het gebied van business ontwikkelen en runnen, van leidinggeven, van bedrijfsvoering en veranderingsmanagement.

Nu ik mijn fulltime werk heb omgezet in betrokken blijven bij organisatorische  ontwikkelingen binnen overheid en bedrijfsleven, vind ik de tijd om de lessen die mijn denkraampje hebben gevuld ter reactie door te geven aan ieder die daar waarde aan hecht.

Ik bied de lezer van GW mijn denkraampje: veertig jaar input van duizenden managers, medewerkers en “geleerden”, door mij gekoppeld en gerubriceerd in, wat ik mijn denkraam noem (met dank aan Marten Toonder).
Wat ik op prijs zal stellen zijn onverbloemde, van harte gemeende reacties. Reactie gestoeld op (andere) inzichten, theorieën en/of ervaringen.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden