Nicola Tesla slaagde er lang geleden al in om stroom via de lucht te verplaatsen. Hij moest uit geldgebrek (en politieke druk) de onderzoeken staken, maar zijn afgelegde weg blijkt geen doodlopende straat te zijn geweest. Amerikaanse onderzoekers brengen ons binnenkort ook een dergelijke energieoverdracht.

Het Amerikaanse onderzoeksteam van de Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft nog geen werkend model gemaakt, maar wiskunde en computermodellen bevestigen hun vermoedens. Met een 'nieuwe' methode zal men over een afstand van enkele meters energie door de lucht kunnen verplaatsen.

Energie
Energie
( Artistieke impressie van een energieuitbarsting )

De werkwijze gebruikt resonantie als uitgangspunt. "We vroegen ons af welke fysisch fenomeen geschikt was om als energiedrager te fungeren. Wanneer je twee resonante voorwerpen met dezelfde frequentie neemt, dan zal de energie op elkaar aansluiten," aldus Professor Marin Soljacic.

Marin SoljacicHij licht toe dat resonantie bij muziek heel gewoon is. "Wanneer je een toon op een muziekinstrument speelt, dan zal een ander instrument met dezelfde accoustische resonantie de toon oppikken en zichtbaar gaan vibreren."
In de plaats van accoustische vibraties gebruiken de onderzoekers de resonantie van elektromagnetische velden, waar ook X-stralen, infrarood en radiostralen bij horen.

Hedendaagse systemen die gebruik maken van elektromagnetische straling staan er niet om bekend goed om te gaan met energie. De straling wordt alle kanten opgestuurd, verloren energie dus, en dat was voor de onderzoekers een te overwinnen gegeven. Dat deden ze met stralingsloze objecten die langdurig de resonantiekracht in zich houden. 'long-live resonance' noemen ze het.
Wanneer deze voorwerpen energie ontvangen dan gaan ze niet wild resoneren maar behouden ze hun kracht. Op die manier ontstaat er tussen de zender en de ontvanger een staart van energie waar een toestel op kan inprikken.

In de praktijk zou dat betekenen dat een eenvoudige koperantenne die ontworpen is om zijn resonantiekracht te bewaren een elektrisch toestel kan aansturen, zolang die een antenne heeft met dezelfde eigenschappen. De onderzoekers achten hun vinding bruikbaar op een afstand van 3 tot 5 meter, wat voldoende is om een groot aantal kabels overbodig te maken.
"Het is nu groot genoeg voor een woonkamer, maar mits aangepast kan het ook in een fabriek werken," licht een onderzoeker toe. "De vinding kan veranderd worden om op microscopisch of nanoniveau te werken."

Gaat Teslatechnologie toch nog doorbreken? En krijgen we nu nóg meer straling zonder de gevolgen op langere termijn te hebben onderzocht?

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden