Onlangs bezocht de hoogste spirituele leider van Tibet, zijne heiligheid de 17 de Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje voor het eerst de Filipijnse stad Manila.
De Karmapa staat aan het hoofd van één van de vier voornaamste Tibetaanse boeddhistische scholen de Karma Kagyu. De overige drie scholen zijn de Ningma, Sakya en Gelupa die elk een eigen spiritueel hoofd hebben. De Dalai Lama, politiek en spiritueel leider van Tibet behoort tot de Gelupa school.

Enfin, Karmapa was in Manila en een reporter van de Inquirer had een interview met hem. wat had de 17de incarnatie van de Karmapa ons te melden?De 17de karmapa werd in 1983 als derde zoon van een lama geboren in Tibet. Zijn naam Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje betekent zoveel als "ongelimiteerde en onveranderlijke boeddhistische activiteit". De eerste karmapa werd geboren in de 12de eeuw en de huidige Kermapa is dus de 17de incarnatie van deze hooggewaarde persoonlijkheid.

Toen de huigdige Kermapa 3 jaar oud was riep hij al tegen ieder die het horen wou: "Ik ben de Kermapa". Als klein kind las hij een antiek boeddhistisch boek genaamd "De logica van leegheid", en wist onmiddellijk het gehele eerste deel uit zijn hoofd te reciteren. Eenmaal 11 jaar geworden werd hij officieel als 17de Kermapa herkend door de 14de Kunzig Shamarpa.

Welnu, genoeg achtergrond informatie. Dan volgt nu enkele delen uit het interview met deze 23 jarige incarnatie:

Een belangrijk kenmerk van boeddhisme is het geloof in reïncarnatie, toch weten maar weinige zich iets te herinneren van hun vorige levens. Waarom weet u dat wel?

"Het is niet gemakkelijk voor de doorsnee persoon om de aard van reïncarnatie te begrijpen, zelfs voor boeddhisten is het moeilijk. Dit komt voornamelijk door alle negatieve dingen die we gedaan hebben in het verleden. Het is moeilijk om de exacte oorzaken aan te wijzen omdat we in dit leven de negatieve zaken die we gedaan hebben ons niet meer kunnen herinneren. Maar ook als we een goed en normaal leven geleid hebben is het niet eenvoudig om onze vorige levens te herinneren. Maar als we eenmaal accepteren dat de huidige zaken voortkomen uit ons handelen in het verleden kunnen we er wat mee doen."

Weet u al uw vorige levens nog te herinneren?


"Normaal gesproken praten we niet over onze vorige levens in publiek. Het is voor anderen erg lastig om deze persoonlijke herinneringen te accepteren, ze zullen gezien worden als niet meer dan verhaaltjes, en niet als feiten. Maar iedereen die de correcte procedures volgt door bijvoorbeeld te mediteren en innerlijke groei te bevorderen zal uiteindelijk zijn vorige levens weten te herinneren."

Waarom is er in de westerse wereld een groeiende interesse in het boeddhisme en waarom juist nu?

"Misschien is één van die redenen de vrijheid en flexibiliteit van de boeddhistische filosofie. Andere religies bieden ook vrijheid en redding maar wellicht niet in dezelfde mate als het boeddhisme dat doet. Verder is boeddhisme consistent met de wetenschappelijke logica en waarheden, dat zal de meeste westerse mensen ook aanspreken."


Er zijn westerse filosofen en schrijvers die boeddhisme als negatieve religie bestempelen omdat ze het "zelf" ontkennen en verlangens onderdrukken. Is dat correct?

"Ik denk dat ontbreken van voldoende kennis over het boeddhisme daar de oorzaak van is. Maar ja, wie kunnen hen de schuld daarvan geven?
Het laten gaan van verlangen (een belangrijk onderdeel van het boeddhisme) wil niet zeggen dat we alles ontkennen, het betekent slechts dat we onze grip op dat wat niet daar is laten varen. De negatieve dingen die we ervaren komt hoofdzakelijk omdat we vast willen houden aan dingen waarvan we denken dat ze er zijn maar er niet echt zijn.
Door boeddhisme leren we zaken te laten gaan, we laten onze verlangens varen. Pas dan ben je vrij omdat je aan niets gebonden bent.

Tegenwoordig gelooft ook de kwantum fysica dat er eigenlijk niets is. Alles is een illusie. Wanneer we iets verlangen in deze wereld dan verlangen en volgen we iets wat niet daar is.

Vanuit de kwantum fysica zocht men naar het ultieme component van materie, maar toen ze er eenmaal waren vonden zie niets, er was uiteindelijk slechts een lege ruimte. Dit leidde tot een hervorming van ons denken over de vraag waaruit de materiele wereld nu eigenlijk bestaat. Het antwoord is consistent met de boeddhistische filosofie dat alles slechts een illusie is.

Dat u het even weet...
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden