Sinsds de jaren '60 kwam het fenomeen van vee verminkingen meer en meer in het nieuws. Hoewel de berichten voornamelijk uit Amerika komen, komt het fenomeen onder andere ook voor in Engeland, Australie, Argenetinie, Frankrijk en Canada.

Het verhaal is vrijwel altijd hetzelfde: van de ene op de andere dag vinden veehouders hun koe, stier of paard dood terug in de wei. Met chirurgische precisie blijkt dan telkens weer dat er delen van de kop en delen rond de genitalien zijn verwijderd. De dader is in alle gevallen onvindbaar.

Aanvankelijk dacht men de daders te moeten zoeken in bizarre sektes of opgeschoten plattelandsjeugd. Maar er zijn inmiddels zo veel gevallen bekend dat die theorieen geen stand meer houden. Een recent geval licht misschien een tipje van de sluier op. Een teruggevonden en verminkte koe blijkt van een hoogte op de aarde te zijn terug geworpen.

Afgelopen oktober werd er (weer) een verminkte koe gevonden in Valier, Pondera County, Montana, V.S. Sheriff Tom Kuka en Pondera County Sheriff Deputies gingen ter plaatse en onderzochten de koe en het plaats delict. Op de onderstaande foto's is duidelijk de inmiddels bekende en keurig uitgevoerde verminkingen te zien aan kop en achterkant.

Verminkt vee

Verminkt vee, van een UFO?

( Sheriff Kuka onderzoekt het slachtoffer )

Verminkt vee, van een UFO?

(typerende verminkingen aan de achterkant, groene pijl wijst naar de vermoedelijke inslag krater )

Verminkt vee. Van UFO's?

( de afdruk waar de koe in eerste instantie zou zijn neegekomen? )

Verminkt vee, van UFO's?

( Keurig georienteerd gras onder de dode koe )

Maar buiten de verminkingen vonden de politiemensen op ongeveer anderhalve meter van het karkas een diepe afdruk in de grond. De omvang en aard van de afdruk suggereerde dat de 700 kilo zware koe daar eerst was neergekwakt om vervolgens op te veren om op haar huidge rustplaats weer neer te komen.

Maar het mysterie werd nog groter toen met het karkas weghaalde. Onder de dode koe bleek het gras keurig in een noord/zuidelijke lijn te liggen. Alle gegevens werden verzameld en voorgelegt aan dr. W. C. Levengood, verbonden aan het Pinelandia Biophysical Laboratory in Michigan. De goede dokter kon zich vinden in de aanname van de Sheriff dat de koe, nadat zij verminkt was, van een zekere hoogte op de grond was gegooid. Voor wie de details wil weten, hier kunt u ze vinden (incl. interview met dr. Levengood).

Ik ga er verder niets over zeggen, ik heb u genoeg materiaal aangereikt om zelf een beeld te vormen.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden