Velen voelen zich geroepen maar weinigen zijn uitverkoren. Er zijn altijd mensen die achteraf zeggen bepaalde gebeurtenissen vooraf 'gezien' te hebben. Precognitie heet dat met een deftig woord, helderziendheid zegt men in de volksmond en sceptici noemen het gewoon onmogelijk.

Hoe zit het met uw Extra Sensory Powers? Kunt u in de toekomst blikken?

Helderzien
Helderzien

Nou om iedereen (ook de sceptici) maar gelijk in de droom te helpen: "Ja, u kunt in de toekomst kijken”. Tenminste... een paar nanoseconden voordat er iets gebeurt.

Parapsycholoog Dean I. Radin bedacht in 1997 een opmerkelijk experiment. Een proefpersoon nam plaats achter een computerbeeldscherm. Door op de muis te klikken verschenen er, geheel willekeurig, foto’s op het scherm. Dit konden afwisselend neutrale, erotische of gewelddadige afbeeldingen zijn. De proefpersoon kreeg elektroden op het hoofd geplakt zodat men de hersenactiviteit kon meten. De apparatuur toonde duidelijk dat op de prent toepasselijke emotionele veranderingen in de hersenen plaats vond, kort voordat er daadwerkelijk een prikkelende afbeelding op het scherm verscheen. De conclusie kon dus niet anders luiden dan dat het menselijke organisme voorkennis heeft van gebeurtenissen die gaan komen en daar vooraf op anticipeert.

Het probleem met in de toekomst zien is natuurlijk dat je dan wel moet geloven dat er zoiets als een toekomst is. Is precognitie niet gewoon een ander woord voor herinneringen aan de toekomst?

De Ierse natuurkundige en chemicus dr. Sean O’Donnell heeft het idee van precognitie overboord gezet, hij meent dat het meer een kwestie is van wat hij ‘Pre-Call’ noemt, vooruit herinneren. Het feit dat baby’s in een soort ‘tijdloosheid’ leven en pas door opvoeding er aan gewend raken om het verleden als het enige vaststaande te zien, bracht hem op het idee dat de mens door de natuur misschien uitgerust zou zijn met een volledig symmetrisch geheugen. In het ‘midden’ van zo’n tijdsbewustzijn zou dan het ‘nu’ liggen en rechts en links daarvan het verleden en de toekomst. O’Donnell meent dat de veronderstelling dat ons geheugen asymmetrisch is en dus alleen het verleden begrijpt, zoals algemeen gedacht, niet bewezen is.

Hij begon op zijn eigen intuïtieve vooruitweten van alledaagse
gebeurtenissen te letten. Na veel onderzoek raakte hij ervan overtuigd dat achter intuïtie en precognitie een werkelijk ‘toekomst-geheugen’ zit verscholen.
Alles wat we dus precognitief te weten komen zou dan slechts een ‘herinnering’ aan de toekomst zijn. Door zijn ‘toekomst-geheugen’ (future memory) onvermoeibaar te trainen door het raden naar toekomstige gebeurtenissen wist O’Donnell het statistische aantal toevalstreffers van 50% op te krikken tot 80%. Andere proefpersonen brachten het volgens deze methode tot 65%. Op basis van zijn bevindingen formuleerde O’Donnell uiteindelijk zijn future memory theorie. Een theorie die uitgaat van het feit dat het menselijk geheugen symmetrisch werkt.
Voor wie zich meer in deze materie wil verdiepen kan deze pagina een goed uitgangspunt zijn.

Kennelijk kunnen we, als we O’Donnell mogen geloven onze precognitieve (of zoals hij het noemt pre-call) vaardigheden trainen. Oefening baart kunst dus.

De Nederlandse parapsycholoog Dick Bierman  heeft in samenwerking met Fred  Melssen een on-line precognitie experiment opgezet. U kunt hier zelf ook aan deelnemen en het werkt heel eenvoudig. U moet invullen wat voor soort  beeld er zal verschijnen als u eenmaal op het knopje verzenden heeft gedrukt. Het aardige van deze test is dat u gelijk uw score te zien krijgt. U kunt de test zo vaak herhalen als u wilt. Kortom, klik op deze link en doe de test.

Mocht u alle kaarjes van Bierman al kennen dan raden wij u deze Engelstalige site aan waar nog meer serieuze testen staan.

Laat u ons nog even uw score weten?

 

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden