We hadden al lang geruchten gehoord dat de magnetische polen van de aarde in versneld tempo aan het verplaatsen zijn. Helaas kwamen we daar in het verleden niet altijd bruikbare informatie van tegen, dus besloten we zelf maar de boel in kaart te brengen op basis van officiele cijfers die te grabbel liggen. We kunnen er redelijk kort over zijn.

We beginnen met een afbeelding van Google Earth waarop het verloop van de Noordpool van 1831 tot 2005 is te zien. (De gegevens van 2006 zijn nog niet bekend.) De afstand die in deze 174 jaar is overbrugd bedraagt 1.427 kilometer. Waar gaat het naartoe?

Het verloop van de magnetische Noordpool

Opmerkelijk is dat er in de eerste 73 jaar slechts 112 kilometer is afgelegd, en er om een of andere reden een versnelling is opgetreden. De afstand die toen in een eeuw werd afgelegd gebeurt nu in ongeveer 5 jaar tijd.

Wanneer de officiele meetgegevens worden bekeken dan zien we dat de magnetische Noordpool in de 19e eeuw een rustig gangetje had. Met 1,5 km/jaar kabbelde het door richting de echte Noordpool. Sinds toen is het eigenlijk alleen maar sneller gegaan. De versnelling van de poolverschuiving nam, met uitzondering van een vreemde periode begin jaren 80, drastisch toe. Neemt u een kijkje naar de volgende tabel. In de laatste kolom ziet u de gemiddelde snelheid per jaar:

PeriodeJarenAfstandGemiddeld
1831-190473112,3 km1,5 km/jaar
1904-194844256,3 km5,8 km/jaar
1948-196214130 km9,3 km/jaar
1962-197210130 km13 km/jaar
1972-198412104 km8,7 km/jaar
1984-199410220 km22 km/jaar
1994-20017281,7 km40,2 km/jaar
2001-2002139 km39 km/jaar
2002-2003146 km46 km/jaar
2003-2004137 km37 km/jaar
2004-2005147 km47 km/jaar
2005-20061??

Er hoeven weinig woorden aan vuilgemaakt: de versnelling van de verschuiving van de magnetische Noordpool is overduidelijk. Hieronder ziet u het nog eens uitgedrukt in een grafiek. Op de verticale Y-as staat de snelheid vermeld; op de X-as het jaar:

De verschuiving van de magnetische Noordpool in grafiek
( Klik op de grafiek voor een meer duidelijke versie )

Er zit een vreemde krak in tussen 1972 en 1984. Dat kan komen door foute meetgegevens of door onze manier van grafieken opstellen, we moesten een overlay gebruiken om de vroegste coordinaten te vinden.

Heeft u meer aan de afgelegde afstand ten opzichte van de tijd? Dan ziet u dat op onderstaande grafiek waar de tijd op de X-as ligt en de afgelegde afstand op de verticale Y-as:

Verschuiving van de Noordpool

 

Bovenstaande versnelling die op beide grafieken te zien is, is een keihard gegeven. Er is iets met het aards magnetisme aan de hand. Curieus dat dit versnellend proces niet breder bekend is, zelfs voor ons (geinteresseerd in het onderwerp) was het even zoeken om een en ander helder te krijgen. Doordat de site van het Canadese instituut sinds een tijd alleen de meetresultaten van de laatste jaren laat zien wordt het voor de thuissurfer niet makkelijker om het versnellend verloop op te merken.

Een behoorlijke afstand afgelegd in een korte tijd
( Een behoorlijke afstand afgelegd in een korte tijd )

pool verschuift in de richting van de geografische Via de Google Earth-snapshot kan u zien dat de magnetische Noordpool, waar hij waarschijnlijk nét langs zal lopen.
Momenteel bevindt het magnetische noorden zich slechts 800 kilometer van het geografische. Aan de huidige snelheid zijn de twee over ongeveer 16 jaar vlakbij elkaar. Als we echter incalculeren dat de versnelling blijft toenemen, dan gaat het sneller en is het over een jaar of 5-6 raak:

PeriodeJarenAfstandGemiddeld
1995-20005248,831,1
2000-20055209,247,8
2005-20105322,564,5
2010-2015540682,2

Aan bovenstaande tabel kunt u zien dat de geografische Noordpool bereikt wordt rond 2011-2012. Hoewel de tabel daarna de versnelling nog opvoert is een vertraging waarschijnlijker. Vermoedelijk is het bereiken van de twee polen de climax van dit proces.

Wat er gebeurt wanneer die twee elkaar praktisch ontmoeten, de bedoeling van deze versnelling, is onduidelijk. Zoekt de Aarde naar een bepaald evenwicht?

Poolkanteling op komst?

Eenmaal op dit punt aangekomen zult u mogelijk reeds gedacht hebben aan een poolkanteling waarbij de magnetische Noordpool de Zuidpool wordt en omgekeerd. Volgens interpretators van Egyptische teksten, zoals Patrick Geryl en Gino Ratinx in hun boek De Orion Profetie, staat iets dergelijks binnenkort te gebeuren. Volgens hun theorie zal de Aarde drie dagen tollen als gek en zal zowat alles en iedereen daarbij het loodje leggen. De vreemde activiteit die de zon de laatste jaren vertoont past daarbij goed in het plaatje. We weten immers dat het magnetische veld van de zon ook afneemt omdat er de laatste jaren meer ruimtestof wordt doorgelaten. De 11-jarige cyclus waarin de zon zich momenteel bevindt eindigt toevalligerwijs ook rond 2012. Er valt dermate veel samen in die periode dat niet wild gaan associeren moeilijk is.

Hoewel oude geschriften inderdaad spreken van sterren die heel snel aan de hemel draaien en enkele dagen van duisternis, is er in de reguliere wetenschap niets te vinden wat duidt op een dergelijke eensklapse tol-shift. Natuurlijk, er is een mammoet gevonden die eensklaps is bevroren terwijl het eten nog in de mond zat, maar dat duidt eigenlijk alleen op een plotse koude en niet zozeer op een volledige kanteling 13.000 jaar geleden.

Op basis van onderzoek van basalt en lava (dat een soort magnetisme-batterij is) weet men dat de polen wel degelijk verschuiven, en soms héél snel, maar het blijft een geleidelijk proces zonder sensationeel rondspinnen van de Aarde. Wat wel kan is een klimaatverandering met excessen die hun weerga niet kennen.

Onderzoeken naar poolomkeringen gaan terug tot 330 miljoen jaar geleden. Van toen tot nu zijn er meer dan 400 volledige poolveranderingen geweest. Men plakt er daarom het gemiddelde van 700.000 jaar per poolshift op. De tijd tussen de poolkantelingen is echter niet constant. Het onderzoek toont aan dat onze planeet er soms slechts 100.000 jaar voor nodig heeft, en andere keren tientallen miljoenen jaren.

In de meer recente geologische tijd neemt men aan dat er ongeveer om de 200.000 jaar een poolwissel gebeurt. Vreemd genoeg is de laatste keer zo'n 780.000 jaar geleden. Kort samengevat: we hebben geen flauw idee wanneer de volgende komt. Als u zegt dat het morgen zou kunnen gebeuren, dan heeft u gelijk. Hout vasthouden...

Vladimir: Nog geen nieuwe gegevens?
Op 16-07-2007 22:17:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Stephen Hawking: Nee
(bericht gewijzigd op 17-7-2007 23:00:45)
Op 17-07-2007 23:00:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
CSM: Leuke vondst.
Maar eh....... ligt dat niet gewoon aan de bolvorm?
Op 18-07-2007 20:04:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF:
Fysisch Geograaf:

Terug naar het artikel: leuk verhaal, maar wat is nu het punt dat je wil maken, wat zijn je conclusies?

dat de magnetische pool niet stilstaat?

btw, als we pas iets kunnen zeggen over dit soort processen als we een, laten we zeggen, miljoen jaar aan data hebben, hoe kunnen we dan uberhaubt iets zeggen over het ontstaan van de aarde? dan is dus alles wat ons verder over onze bol vertelt word (en over andere planeten) dus grotendeels ook allemaal een aanname?

srry dat ik voor mn beurt spreek btw
(bericht gewijzigd op 20-7-2007 11:22:57)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 20-07-2007 11:22:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Clark Kendt:
Fysisch Geograaf:

Terug naar het artikel: leuk verhaal, maar wat is nu het punt dat je wil maken, wat zijn je conclusies?

Een punt maken en een conclusie vormen laat ik aan de lezer over. Daar zijn de geologen en geografen immers voor.
Mijn doel is slechts leuke verhalen schrijven; mensen prikkelen...
(bericht gewijzigd op 20-7-2007 11:52:15)
Op 20-07-2007 11:51:27 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eddy Wally: Ok, bedankt. Als ik me es verveel -wat helaas niet zo vaak gebeurt- dan weet ik weer wat te lezen.
(bericht gewijzigd op 20-7-2007 15:04:15)
Op 20-07-2007 15:04:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF:
Geoloog:

Ik moest even nadenken over wat je nu wilt zeggen. Als ik het goed begrijp bedoel je dat, omdat de aarde (om en nabij de) 4,6 mld jaar oud is, we dus een veelvoud aan dat zouden moeten hebben om het proces te doorgronden (vergeef me, ik doe hier een aanname om jouw standpunt te kunnen interpreteren). De redenering is ietwat krom, want we hebben het bij het ontstaan van de aarde (voor zover ik weet) niet over een cyclisch proces (zoals bijvoorbeeld poolmigratie), dus valt er wel degelijk een heleboel over te zeggen. In principe wil je bij cyclische processen minsten een periode aan data hebben, bij voorkeur meer, om daar serieus naar te kunnen kijken en voorspellingen te kunnen doen. Dit is wel degelijk heel belangrijk, want om dingen als abnormaal te kunnen bestempelen moeten we eerst weten wat normaal is. Klinkt logisch, toch?
De informatie (data) die we hebben over de aarde en andere planeten is er, dat is geen aanname maar een feit. De interpretatie daarvan vereist (zoals overal in de wetenschap) inderdaad wel weer het gebruik van aannames. We weten al heel veel, maar nog niet alles. En gelukkig maar voor ons als wetenschappers!

mijn opmerking ging over de opmerking dat men eerst een half miljoen jaar aan data moet hebben voordat er iets te zeggen is over bijvoorbeeld een bewegende noordpool, maar ik stel dus naar aanleiding daarvan dat er dan eigenlijk niets is wat we met zekerheid kunnen zeggen, omdat er in geen enkel geval zoveel data beschikbaar is. data waar wij van aannemen dat het zo oud zou zijn is dan ook niet bruikbaar omdat ook dat dan weer een aanname is.
alles wat we dan dus zeggen te weten is gebaseerd op bewijs en feiten die we voor waar aannemen, maar waarvan we dat dus nooit direct kunnen bewijzen...
(bericht gewijzigd op 23-7-2007 13:33:37)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 23-07-2007 13:33:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF: [quote=Geoloog]
Okee, even dan wat referenties die nog op dit artikel aansluiten ook!

A new global Paleocene–Eocene apparent polar wandering path loop by “stacking” magnetostratigraphies: Correlations with high latitude climatic data
Earth and Planetary Science Letters, Volume 260, Issues 1-2, 15 August 2007, Pages 152-165
[poolmigratie tijdens het paleoceen/eoceen, zeg maar gerust een aantal miljoen jaartjes aan poolmigratie!]

En over een ander planeet (Mars):
Pole wandering of Mars: Evidence from paleomagnetic poles
Icarus, Volume 181, Issue 1, March 2006, Pages 13-25
D. Boutin and J. Arkani-Hamed
[poolmigratie op Mars]

Geen data beschikbaar?

[/quote]
even van uitgaande dat je dit tegen mij zegt, ik heb niet beweerd dat er geen data was, ik zei alleen maar "dat men eerst een half miljoen jaar aan data moet hebben voordat er iets te zeggen is over bijvoorbeeld een bewegende noordpool"

mijn opmerking ging over een eerdere opmerking van Fysisch Geograaf dat men eerst een half miljoen jaar aan data nodig heeft om een goede aanname te kunnen maken, mijn reactie daarop is dus dat er dan helemaal niets met zekerheid te zeggen is omdat wij als mens niet lang genoeg meedraaien om zoveel data te kunnen hebben. bewijs wat wij in deze tijd vinden en dateren als een half miljoen jaar oud is dan ook niets waard omdat wij niet aanwezig waren bij het ontstaan van die data en daardoor ook niets kunnen zeggen over de omstandigheden waarin dat gebeurt is.

feitelijk weten we dan niets en pretenderen we kennis te hebben die eigenlijk niets anders is dan onze interpretatie van hoe wij denken dat iets in het verleden heeft plaatsgevonden, zonder enige getuige te hebben van die gebeurtenis.

ach laten we het op verschil van interpretatie houden, want verder gaat dit nergens over
(bericht gewijzigd op 23-7-2007 16:46:36)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 23-07-2007 16:46:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF: zeker, en val u ook niet aan in deze, het grappige is dat u zelf ook aangeeft dat er fouten worden gemaakt bij de interpretatie van data.
dit neigt naar hetzelfde wat ik zei
dat we daarom niet op moeten houden te onderzoeken ook absoluut mee eens, vooruitgang is vaak eerst achteruitgang.
nog 1 laatste opmerking hierbij is dat lang niet iedere wetenschapper zijn eigen foute interpretatie toegeeft, waardoor soms niet feitelijke informatie nog steeds al basis gebruikt word.
(bericht gewijzigd op 23-7-2007 20:29:24)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 23-07-2007 20:29:24 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
kwast: Zou het niet aan het " H.A.A.R.P project kunnen liggen die werd tenslotte gebouwd onder leiding van Ronald Reagan (1981-1989) het zogenaamde STAR WARS project.
zie:

En nu met de varkensgriep wordt het waarschijnlijk in gezet om ons te kunnen beïnvloeden of erger.
Op 03-08-2009 23:36:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bounty: Whahahaha 3 dagen tollen als een gek, en dan vliegen we allemaal de aarde af. Over verlichting gesproken in 2012.

ps. F.Floor de aardkern... die draait niet. Hij is er niet.
De kwaliteit van je leven wordt bepaald door de zaken waar jij onbewust bekwaam goed in bent !
Op 05-08-2009 2:32:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Gerard:
Bounty:

Whahahaha 3 dagen tollen als een gek, en dan vliegen we allemaal de aarde af. Over verlichting gesproken in 2012.

ps. F.Floor de aardkern... die draait niet. Hij is er niet.

F.Floor is hier om niet nader te noemen redenen geëxcommuniceerd.
'Don't forget rule number 6'
Op 05-08-2009 6:06:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
mistery59: Ook eens effe kijken naar deze documentaire, geeft ook enkele andere gegevens door.
http://video.google.com/videoplay?docid=3902466783636795302#
Op 14-02-2010 14:49:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
mistery59:

Ook eens effe kijken naar deze documentaire, geeft ook enkele andere gegevens door.
http://video.google.com/videoplay?docid=3902466783636795302#

En het kan weer niet zonder irritante, penetrante, totaal afleidende achtergrondmuziek! Werkelijk...
Is it electrickery?
Op 14-02-2010 15:01:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
wdawn: oeh dat wordt onder de grond zitten in een eco-dome.

Achja als het instant is die bevriezing, dan heb je er weinig last van en wordt iedereen in 1 keer herenigt zonder te hoeven lijden.
Ik kan me ergere manieren van dood gaan bedenken
triest zijn de "machtige", gelukkig zijn de domme.
Op --0 9:42:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
armuth: De magnetische polen van de aarde zijn in versneld tempo aan het verplaatsen .
De laatste 174 jaar.
Hoe zit dat met de laatste 174 miljoen jaar?
En met de 174 miljard jaar?
Alles is versneld.
14 miljard super traag en de laatste 6000 jaar super snel.

'' Zonder het aannemelijk maken van een miljarden jaren oude aarde ploft het evolutionisme onder het gewicht van z'n eigen intellectuele armoede, uit elkaar."
Ik ben arm en toch rijk.Ik heb problemen en ben toch blij.
Op --0 11:29:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
denker: Wat en welke processen zich nu ontwikkelen en afspelen, is voor de meesten onduidelijk.
Wel heb ik ooit in één of andere mayatekst het volgende gelezen.

De aarde tolt om haar as, sterren schieten door de hemel.
Drie dagen van absolute duisternis.
Daarna komt de zon op, op de plaats waar hij anders onderging.

Tekstueel zal het niet helemaal juist zijn maar het geeft in grote lijnen aan wat hier aangegeven word.

Zuiderlingen zullen noorderlingen worden en omgekeerd, west zal oost worden en ook hier omgekeerde kompasrichtingen.

Ook schrijven enkelen hier dat men, voor het doen van juiste metingen, gegevens over een half miljoen jaar of meer zouden moeten hebben.
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom de maya's zulke enorme getallen hanteerden en gebeurtenissen uit een heel ver verleden weergaven, maar ook naar de toekomst toe, akelig nauwkeurig wisten te werken, en wij hier nog steeds geringschattend mee omgaan.
Hij die nu roept dat dat allemaal al bekend is moet zich toch nog eens verdiepen in deze materie, je zult versteld staan.
Op --0 11:29:45 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
The sixth World federation:

...leden krijgen achteraf alle info, tevens weten we waar naar toe te trekken om veilig te zijn, op dat moment en laters, met vele mogelijkheden,landbouw, bos,kleine dorpen,groot meer en hoger dan 500 meter boven de zeespiegel, ver van grote steden en te bereiken in 3,5 uur met de auto...

Zie maar dat je dan niet op dezelfde plaats terecht komt als de kliek van Geryl en overlevings-shop-houder "Leflamand" want dan zal het vechten worden (en zij hebben het duurdere en betere materiaal, waarschijnlijk ). 4t zal er druk zijn, op die plaatsen. Neem voldoende wapens en munitie mee.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op --0 15:10:24 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Blasfemist:
Luk:

The sixth World federation:

...leden krijgen achteraf alle info, tevens weten we waar naar toe te trekken om veilig te zijn, op dat moment en laters, met vele mogelijkheden,landbouw, bos,kleine dorpen,groot meer en hoger dan 500 meter boven de zeespiegel, ver van grote steden en te bereiken in 3,5 uur met de auto...

Zie maar dat je dan niet op dezelfde plaats terecht komt als de kliek van Geryl en overlevings-shop-houder "Leflamand" want dan zal het vechten worden (en zij hebben het duurdere en betere materiaal, waarschijnlijk ). 4t zal er druk zijn, op die plaatsen. Neem voldoende wapens en munitie mee.

Ja inderdaad, want wapens en munitie hebben ons ver gebracht....
Wie dit leest heeft goede ogen
Op --0 22:27:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
hamzito: Wetenschappelijke ontdekking doet Dimitri leiden naar de Islam

In een Islamitische stichting in Kiev treden dagelijks tientallen mensen de Islam binnen. Maar onlangs omarmde een jongeman het geloof wel vanwege een heel aparte gebeurtenis!

Een Oekraïense jongeman, genaamd Dimitri Bolyakov, hield zich bezig met wetenschappelijke onderzoeken. Zijn omarming van de Islam had betrekking op een natuurkundig aspect. Hij zegt: “Ik werkte in een team dat zich bezighield met wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van natuur- en ruimtewetenschappen. Deze groep, met aan het hoofd ervan Professor Nicolaï Koskov, heeft een onderzoek verricht naar de oorzaken van het feit dat de aarde om haar as draait. Zij zijn geslaagd in het vastleggen van de theorie hiervan.”

Hierop volgend hebben zij ontdekt dat er een profetische overlevering bekend is onder de moslims, die tevens een deel vormt van hun geloofsovertuiging. Deze overlevering was een bevestiging van deze theorie. Aangezien deze theorie al langer dan 1400 jaren bij hen bekend was, kan dit maar één ding betekenen: Deze is afkomstig van de Heer der werelden!

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de magnetische polen van de aarde zich 10 kilometer hebben verplaatst. Dit tot aan het jaar 1970. In de jaren erop verschoven deze polen zelfs met 40 kilometer per jaar. In het jaar 2001 verplaatsten de magnetische polen van de aarde zich jaarlijks met 200 kilometer! Hieruit kan geconcludeerd worden dat vanwege deze magnetische kracht de aardpolen van positie zullen wisselen. Dit zal ertoe leiden dat de rotatie van de aarde in de tegengestelde richting zal gaan en de zon uiteindelijk op zal komen uit het westen.

Dimitri had tot dan toe nooit eerder hiervan gehoord. Hij heeft deze theorie proberen te vinden in de Hemelse Boeken. Echter trof hij dit nergens aan, behalve binnen de Islam. Hij trof een overlevering aan op gezag van Aboe Hoerayrah dat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd:
Op --0 1:45:52 | Kudos: 7 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden