Op 20 mei 2006 werd een deel van de documentaire 2012 - Are you ready gefilmd. Ellen Rauh Channelt OthHet betrof de registratie van een channeling gedaan door medium Ellen Rauh. Zij spreekt door haar mond de woorden van wat zij een 'galactische meester' noemt. De naam van dit opperwezen: Oth.

Oth beantwoordde vragen uit het publiek. De bedoeling, ivm de documentaire, was dat het zich tot het 2012-onderwerp zou beperken. Spekkie naar ons bekkie, GW was er dus bij en we hebben voor u de transcriptie van de channeling. Helaas stond Ellen niet toe het video of audio-materiaal online te publiceren.

Als u benieuwd bent wat galactische wezens over 2012 vertellen dan is het nu uw kans!

Oth: Goede avond jullie allemaal hier aanwezig. Weet dat wij misschien nog blijer zijn dan jullie met deze gelegenheid.

Er is veel verwarring over 2012. Veel ideeën dat de wereld zal vergaan en noem maar op. Wij willen bij deze al melden dat het helaas voor jullie niet alleen gaat over de planeet Aarde. Er is een enorme verschuiving aan de gang bij alle planeten die te maken hebben energetisch met de planeet Aarde.

Ik Oth, Meester van de Galaxy, ben een soort manager die moet zorgen of mag zorgen met een hele ploeg dat alles zo harmonieus mogelijk verloopt. Er komen planeten in het zicht van de Aarde en daardoor hebben zij ook invloed op de Aarde. Door de gaten in de ozonlaag heeft ook de planeet Aarde meer invloed op de planeten in de kosmos. Er komt een herschikking van invloeden wederzijds. Dit alles kan harmonieus verlopen. En dat hangt af van elk individu. Hoe meer mensen getraind zijn om hun intuïtie te volgen, hoe moeitelozer zij door het proces kunnen gaan.

Kijk naar je persoonlijke leven. Als je voor zware problemen staat, als je in de chaos zit door bepaalde gebeurtenissen, dan is je instelling zeer belangrijk. De problemen kun je niet vermijden maar wel hoe je de problemen ervaart. En zo kan elk probleem achteraf gezien een rijkdom zijn aan ervaring en word je rijker van problemen.

Zo zal het ook gaan in de evolutie naar 2012. Alles gaat steeds sneller en sneller en daar moet je aan wennen. Word flexibel en drijf mee. Alle kennis, alle wetenschap komt op losse schroeven te staan. Er komen elementen bij die het geheel veranderen. Er komt kennis vrij, oude kennis van oude culturen, die veel op losse schroeven zet, die bepaalde theorieën aan het wankelen brengt. Hierdoor zullen vele mensen die er principes op nahouden, helemaal in de chaos terechtkomen. Wij zeiden het reeds vaker: behoed je voor principes. Als je er principes op na houdt, houd je kennis vast, sta je niet open voor vernieuwingen en dan moeten helaas voor jullie die principes met harde hand omvergeworpen worden.

Aan de andere kant zullen vele mensen zich vrijer en vrijer gaan voelen. Kijk naar Ellen hoe zij met gemak contact kan leggen met het Universum en het gaat nu met gemak maar het was vaak anders. Zij leefde in strijd om haar identiteit op te geven, maar niets is minder waar. Geef nooit je identiteit op maar sta open voor hogere leiding. Alle kennis is universeel. Alle kennis is voor iedereen die er aan toe is. Stel je open en iedereen krijgt op zijn manier kennis waar hij of zij aan toe is. Laat je leiden. Zet je kanalen open. Alle oude culturen zijn ten onder gegaan omdat ze kennis als hun bezit zagen. Oude culturen waren gebaseerd op universele kennis. Kennis mag gebruikt worden maar maak er geen bezit van. Op het moment dat jij denkt dat je bepaalde kennis bezit, verklein je je kanaal en sta je niet meer open voor ruimere kennis.

21 december 2012

Publiek: Er wordt gesproken over de datum 21 december 2012 als zijnde het kantelpunt...


Oth: Wij zouden jullie aanraden om je vooral niet bezig te houden met een datum. Blijf vooral in het nu. En wij zullen het verder uitleggen. Er komt inderdaad een kantelpunt, maar miljoenen mensen zullen dit kantelpunt eerder ervaren. Het heeft niet zozeer te maken met de Aarde als wel met de beleving van de mensen. Er komt een enorme verruiming in het bewustzijn. Een groter deel van jullie brein zal mee mogen doen en zo zullen velen in staat zijn om 5-dimensionaal te denken. En dat maakt het grote verschil uit. Deze mensen zullen het moment zoals jullie dat noemen al veel eerder ervaren. Het zal nooit gebeuren in 1 minuut. Het gebeurt geleidelijk en het heeft minder te maken met de planeet Aarde zelf als wel met de planeetstanden. Dat zal de grootste invloed zijn naar de planeet.

Er zal ineens een kolossale golf van energie vrijkomen naar de planeet die vele mensen in verwarring zal brengen. Zij geraken als het ware gedesoriënteerd. Hun zenuwstelsel slaat op tilt. Maar voor de mensen die aangesloten zijn: voor hen breekt er een periode aan van rust. Diep in zichzelf wisten zij het. Diep in zichzelf wisten zij dat ze beperkt waren en dat er grotere mogelijkheden zouden moeten zijn.

Stel je voor dat je heel je leven blind was en ineens kunt zien. De verwarring en de chaos is enorm. Deze mensen voelden zich veiliger met hun blindzijn dan met het feit dat ze kunnen zien. Het is hetzelfde voor de mensen die doof zijn. Stel je voor dat jullie massaal gaan zien en horen. Stel je voor dat je massaal zult zien dat de Aarde niet alleen bewoond wordt door menselijke lichamen, maar dat er miljarden wezens op Aarde vertoeven die ook deel uitmaken van de energie Aarde. Het landschap zal niet zozeer veranderen in de materie maar wel door de waarneming. Jullie vermogens om je aan te passen aan klimaten, is enorm. Als je nu zou weten wat er dan gaat gebeuren, zou dit paniek veroorzaken. Maar op het moment dat het gebeurt, zul je het heel normaal vinden en zul je er zelfs blij van worden. Laat dat voorlopig ons antwoord zijn op deze vraag.

Leef in het nu

Publiek: Hoe belangrijk is het voor de mensheid om zichzelf vrij te gaan maken, om toe te werken naar dat moment, zeg maar die gebeurtenis?

Oth: Weer zeggen wij: laat het jezelf bevrijden niet afhangen van die datum. Laat het voor morgen zijn. Niemand weet hoelang hij leeft, gelukkig. Laat je bevrijding voor vandaag zijn, voor morgen zijn en laat de bevrijding van morgen die van overmorgen zijn. Leef in het nu en stel je grenzen niet te ver. Je zou het jezelf te moeilijk maken.

Stel je voor dat je tien jaar geleden absoluut met jouw mobiele telefoontje overal zou willen telefoneren, dan maak je het jezelf moeilijker. Met dit voorbeeld willen wij aangeven dat er nu massaal als het ware zendmasten geplaatst worden en dat is voor diegenen van wie de pijnappelklier zich ontwikkelt, om in te kunnen tunen op de energieën.

Je pijnappelklier is als het ware je navigatiesysteem, maar je navigatiesysteem moet wel de juiste energie krijgen om zich op af te stemmen. Het is niet voor niets dat er zoveel graancirkels zichtbaar worden. Weet dat dit als het ware zendmasten zijn voor jullie straks om je op te oriënteren. De graancirkels zijn zichtbaar, maar weet dat er onzichtbaar nog zoveel meer gebeurt. We zouden iedereen aanraden om op je eigen manier je bewustzijn te verruimen. Ga jullie aura’s gebruiken. Ga je kanaal – je verbinding naar boven – gebruiken. Dat is straks jullie redding.

Tijdelijk afgesloten zijn

Publiek: Het lijkt alsof ik die middelen altijd al heb gehad: zien en aura’s en daarmee in contact staan. Waarom ben ik daarvan
afgesloten geweest en zeg maar massaal de mensheid? Het lijkt alsof er een testcase is geweest. Hoe zit dat?

Oth: Jij bent niet de enige. Vele mensen en allen hier aanwezig zeker, werden geboren met een feilloos kanaal. Maar het was zo subtiel dat jullie eerst moesten integreren in de materie in de codes van de mensheid en in de codes van de Aarde.

Als jij niet tijdelijk afgesloten was geweest, had je een zeer zweverig leven gehad. De subtiele energie moet als het ware indalen in de materie. Hoe normaler mensen worden met paranormale gaven, hoe normaler het zal worden dat paranormaal normaal wordt. En daar gaan we naartoe. En zo zullen jullie je meer en meer gaan thuisvoelen op de planeet Aarde en dat is precies de bedoeling.

Het wordt een planeet met subtiele energie waardoor je gevoed kunt worden door subtiele energie. Maar omdat de frequenties van subtiele energieën makkelijker waar te nemen worden en je waarnemingsvermogen verruimd wordt, zie je helaas ook alle rommel en alle disharmonische energieën. Dit is wat wij bedoelen met mensen die in één keer kunnen zien. Zij ontdekken dat het allemaal niet zo mooi is.

Dus jij werd afgesloten om te ontdekken en te ervaren wat het is om mens te zijn, maar jouw verbinding was nooit verbroken. Vandaar dat je het best recupereert als je slaapt, omdat je dan weer helemaal gevoed wordt vanuit je hogere kanaal. Hersengolven worden gestoord en verstoord door piekergedachten. Zij maken het onmogelijk om zuiver subtiele signalen op te vangen. Het is net alsof er drie radiozenders keihard met hetzelfde volume hun informatie doorgeven. Leer te focussen. Leer voor je gaat slapen tot rust te komen, dan wordt je gevoed door je eigen unieke energie. En niemand op Aarde heeft dezelfde energie. Elk mens heeft een unieke energie zoals elk mens een unieke vingerafdruk heeft. Laat dus niet toe dat je opgeladen wordt door andermans energie. Laat toe en ga leren om je af te stemmen op je eigen unieke energie. Al de rest zijn stoorzenders.

Verder willen wij jou nog meegeven dat je blij mag zijn dat je zo lang het gevoel had om afgesloten te zijn. Het is je hele skelet ten goede gekomen. Skelet bestaat uit materie. Mensen die teveel zweven of teveel met allerlei dingen buiten hun lichaam bezig zijn, krijgen een zwak skelet. Laat dit een waarschuwing zijn. Blijf in je materie, blijf mens en besef dat je lichaam zeer waardevol is.

Vijfde dimensie

Publiek: Zou U iets kunnen vertellen over de vijfde dimensie?
Er wordt gezegd dat we van de derde naar de vijfde dimensie gaan. Wat is de vijfde dimensie? Hoe kunnen we dat zien of waarnemen? En hoe weten we dat we in de vijfde dimensie zitten?

Oth: Je kunt het niet weten maar je kunt het wel ervaren. Het zal dan mogelijk zijn bij wijze van spreken om heel bewust op vijf plaatsen tegelijk te zijn zonder je versnipperd te voelen. Vijfde dimensie wil ook zeggen dat je zoveel meer informatie ter beschikking krijgt, als het ware in één seconde. Het bereik van je hersenen en je begrip zal zoveel vergroot worden dat je als het ware kunt voelen en ervaren hoe het in Afrika is, terwijl je hier zit.

Het zal gemakkelijker zijn om je in je geest of in je mind – hoe je het ook wilt noemen – te verplaatsen naar een dierbare in een ander continent.

Bij echte vijfde dimensie zijn telefoons overbodig. Jullie zullen mentaal contact kunnen leggen en kunnen spreken bij wijze van spreken met wie ook waar ter wereld die ook 5-dimensioneel kan denken en ervaren.

Het is een verschuiving in je bewustzijn. De hele entourage, je interieur, je kleding, de denkwijze van mensen, alles zal in harmonie moeten zijn. De lat komt steeds hoger te liggen en het moet steeds verfijnder kloppen. Als je 5-dimensionaal kunt ervaren en denken, zullen je meerdere details tegelijkertijd opvallen. Als je denkt dat terwijl je droomt tijd niet bestaat; in één minuut kun je iets ervaren wat in het dagdagelijkse leven een dag of meer in beslag zou nemen. Dat is 5-dimensionaal. Heel vaak zijn jullie in je dromen al in de vijfde dimensie.

Als 5-dimensionaal bestaan op Aarde meer en meer mogelijk zal zijn, zul je dus als het ware wakker kunnen dromen, wakker kunnen waarnemen en wakker kunnen handelen. Je handelingen zullen niet alleen meer afgestemd zijn op het moment, maar op vijf bepaalde hoofdpunten tegelijkertijd. Dat is wat wij er nu over kunnen vertellen.

Indigokinderen

Publiek: Ik had begrepen dat die rond het jaartal dat is genoemd: 1970-1972, naar de Aarde zouden zijn gekomen, kinderen met 5de-dimensie-kwaliteiten. Als ik het hoor dan lijkt het alsof die uit een andere dimensie komen. Wat kunt U daarover zeggen? Wat is de reden dat ze komen? Ik heb ook begrepen dat sommige van die kinderen het juist heel erg moeilijk hebben hier op Aarde.

Oth: Wij kunnen jou nu al melden dat je zelf een Indigokind bent. Laat die jaartallen los. Jij kunt jezelf daarin herkennen. Die jaartallen zijn belangrijk omdat ze het toen ontdekt hebben. Maar er hebben al massaal Indigokinderen op Aarde geleefd en ook Kristalkinderen. En het was zeer zwaar voor hen om te overleven in die grove energie. Zij kunnen zeer subtiele signalen opvangen en zijn dus glashelder in het waarnemen. Zij zullen opmerken dat ouders iets zeggen en het niet menen. Zij zullen opmerken dat er kennis doorgegeven wordt die voor hun gevoel niet klopt. Vandaar was het moeilijk voor hen om op school hun draai te vinden. Het was kennis die voor hen totaal niet belangrijk was en zelfs verkeerd was. Zij zijn aangesloten op hun unieke energie en kunnen daardoor veel last hebben van hiërarchie en van autoriteiten die denken het te weten en die het volgens hen niet weten.

Op het moment dat energie weer wetenschap wordt en dat er op school rekening gehouden wordt met energie, zullen deze kinderen beter gedijen. Vandaar dat er nu massaal zielen kunnen incarneren, die zoals jullie het noemen – en besef dat het maar namen zijn – Kristalkinderen of Indigokinderen. Maar er zijn evengoed Smaragdkinderen en Parelkinderen en Bergkristalkinderen en noem maar op.

Laat elk kind uniek en bijzonder zijn en stop ze niet in een vakje. Het is niet omdat een kind bestempeld is als Indigokind, dat het een extra behandeling zou moeten krijgen, dat er rekening gehouden zou moeten worden met hun gevoeligheid en een kind wat niet bestempeld is als Indigokind, dat je daar slordig mee om zou moeten gaan. Laat elk kind uniek zijn en besef dat elk kind gevoelig is.

Maar wat wij wilden zeggen, deze kinderen kunnen nu massaal neerdalen omdat vele ouders gevoeliger geworden zijn. Zij laten hun kinderen anders behandelen. Zij hebben gevoel voor sfeer en harmonie, meer dan vroeger. Toen werd daar geen rekening mee gehouden. En voor deze kinderen die toen leefden, was het leven hard. Eén voor één gingen ze zich afsluiten van hun subtiele energie, anders konden ze niet overleven. Ze bouwden pantsers rond hun gevoeligheid. Ze probeerden af te leren of te vergeten dat ze gevoelig waren. Maar weet dat al deze mensen nu langzaam maar zeker het zich weer kunnen permitteren om gevoelig te zijn.

Dit alles heeft te maken met het feit dat de energie rond de Aarde verandert, niet zo zeer in de Aarde en op de Aarde, maar rond de Aarde. Elk van jullie en elk wezen, leeft niet alleen van voeding en van vocht. Elk van jullie leeft ook en overleeft ook door energetische voeding. Doordat de lagen rond de Aarde subtieler worden, kan de subtiele energie de Aarde bereiken en ook al deze subtiele wezens. Daardoor wordt hun zenuwstelsel sterker en zullen zij steviger in het leven gaan staan. De andere kant van de medaille is, dat mensen die niet willen accepteren dat ze gevoelig en subtiel zijn, in de zware energieën blijven zitten en verstoord worden door subtiele energieën. Hun zenuwstelsel kan hier als het ware niet tegen. Wat vroeger hard was voor de subtiele wezens, zal nu hard worden voor diegenen die niet beseffen of willen aanvaarden dat ze subtiel zijn.

Nieuwe Kleur

Oth: Verder spraken wij al over de nieuwe kleur die in materie op de Aarde komt. Vele mensen kunnen hem al waarnemen in meditatieve toestand. Energetisch hangt hij al rond de Aarde. Maar het is nog niet mogelijk om hem in de materie te krijgen. Je kunt je voorstellen dat er een nieuw basispigment toegevoegd wordt aan jullie kleurbeleving. Dit geeft oneindig veel nieuwe mogelijkheden en dit wijst op vijfde dimensie.

Zero Point Field

Publiek: Kunt U iets zeggen over het Zero Point Field?

Oth: Jij denkt dat er één Zero Point punt is. Wij kunnen je nu al melden dat er 3 zijn en dat er in 2012 zeven zullen zijn. Dit beïnvloedt enorm de magnetische velden en de stromingen van energieën. Dit punt was niet zozeer belangrijk voor de planeet Aarde, maar is een soort ankerpunt voor energie. Mensen kunnen daar niet in overleven. Het is een input van energie en zo komen er zeven.

Dit zal radiosignalen enorm beïnvloeden. Elektriciteit zoals jullie die nu kennen, zal niet meer kunnen bestaan door deze stoorvelden die voor jullie stoorvelden zijn. Het zullen enorme verschuivingen zijn voor jullie menselijke mind. Want jullie worden allemaal aangepast om op deze stroom te kunnen leven. Weet dat binnen nu en twee jaar en het is al regelmatig aan de hand, er zeer veel energiestoringen en elektriciteitstoringen op zullen treden – onverklaarbaar. Zij hebben te maken met deze inputs. Zie het als het ware als een inslag – energetisch – op de planeet Aarde. Als je de energie zou waarnemen, zie je vanuit dit punt een enorme vortex van energie naar boven gaan.

Het Zero Point wat jij bedoelt, reikt tot de zevende dimensie. Er komen er nog bij die tot de 11de dimensie leiden. En dat wil dus zeggen dat de planeet Aarde op dat moment deze energie kan toelaten in de energieën rond de Aarde. Daardoor zullen bepaalde mineralen die in de Aarde verborgen zijn naar boven kunnen komen en krachtiger worden.

Er gebeurt nog veel en het zal verrassend zijn en het zal mooier worden. Weet dat niets, maar dan ook niets verloren gaat. De planeet Aarde zit vol kristallen die wachten om mee te mogen doen. Er zullen mineralen ontdekt worden die geweldig zijn voor het behandelen van zenuwstoornissen. Er zullen mineralen ontdekt worden die de pijnappelklier in balans brengen, want er is geen één instrument toe in staat. Dit alles staat jullie te wachten. Verheug je maar.

Atlantis

Publiek: Kunt U iets vertellen over Atlantis en de overeenkomst – als die er als is – met deze tijd?

Oth: Er is niet echt een overeenkomst. Maar in Atlantis moest energie materie aannemen en in deze tijd wordt materie weer meer energie. In Atlantis moesten ze als het ware afscheid nemen van de energie om in de materie in te dalen. Maar dat was niet het belangrijkste van Atlantis. Toen Atlantis onderging, werd al het weten versnipperd. De Atlantiërs waren nog in staat om de totale kennis te bezitten. Zij hadden toegang tot de totale kennis. En of je die nu Akasha-kronieken noemt of iets anders, zij waren in staat om deze totale kennis te bevatten. Deze kennis is beveiligd en is toen Atlantis ten onderging en het gebeurde al eerder, versnipperd en naar alle delen van de Aarde gebracht. Zo ontstonden er oudere culturen die een deel van deze kennis tot bloei brachten. Tot zij dachten dat de kennis van hen was en dat deze kennis alles was. Op dat moment ging het weer ten onder.

De mensheid komt nu langzaam maar zeker weer bij 60% van de kennis uit. Dat is nog niet de totaliteit. Dat zal waarschijnlijk nog 4000 jaar duren. En daarom moet de mensheid beetje bij beetje voorbereid worden om kennis niet als bezit te zien. Meer en meer zullen jullie eenheid worden, als mens maar ook als deel van een heel planetair stelsel.

Invloed wordt groter

Wij hebben het al gezegd: jullie allen worden enorm verstoord door de stormen en de explosies op de zon. Jullie vangen deze onderbroken signalen op met je zenuwstelsel. Je kunt er zeer onrustig van worden, je concentratie kan te wensen overlaten en je kunt slaapproblemen krijgen. Laat dit een bewijs zijn, hoe beïnvloedbaar jullie zijn, niet alleen door de mensen maar door alle planeten.

Hetzelfde gebeurt met de Aarde naar andere planeten. Er kunnen bepaalde dingen op Aarde gebeuren die planeten in het Universum beïnvloeden. De golven van haat en eigenbelang die nu massaal op Aarde de kop op steken, hebben hun invloed op planeten. Dit zouden jullie meer moeten beseffen. Je richt niet alleen schade aan bij jezelf en bij je omgeving maar ook in het Universum. Als de invloed van het Universum naar de Aarde groter wordt, wordt de invloed van de Aarde naar het Universum ook groter. Er heeft zeer lang een mistlaag gelegen rond de planeet. Deze is langzaam maar zeker aan het oplossen. Dus jullie worden zichtbaarder maar wij als het ware ook.

 

Nieuwe energie

Publiek: Oth, kun je ons iets vertellen over de nieuwe energie?

Oth: Welke nieuwe energie bedoel je? Er komen honderden nieuwe frequenties naar de Aarde. Elk mens heeft een unieke hoeveelheid frequenties en je zult dus altijd beïnvloed worden door de vernieuwing. Stel dat jouw systeem drie frequenties heeft die tegelijkertijd vernieuwend naar de Aarde komen, dan ga jij door zware processen. Als er iemand is die maar één van die frequenties in zijn systeem heeft, zal hij er minder last van hebben. Hoe meer je je bewustzijn verruimt, hoe duidelijker jouw frequenties naar buiten komen. Hoe duidelijker je je bewustzijn verruimt, hoe duidelijker je uitzendt wie je bent. Daardoor ben jij te bereiken door ondersteunende frequenties. Zij brengen rust en zij brengen helderheid.

En we begrijpen jouw vraag heus wel. En daar willen wij op antwoorden. Het grootste resultaat van de vernieuwde energieën is dat er meer harmonie komt voor mensen die geloven in energieën, dat er meer balans en harmonie komt bij al die mensen die zich secuur kunnen afstemmen op energieën, dat er meer harmonie komt bij al die mensen die zich kunnen afschermen voor storende energieën.

Jullie hebben het over luchtvervuiling en jullie bouwen filters. Jullie gebruiken internet en jullie gebruiken filters. Lieve mensen, alles wat met energie te maken heeft, heeft behoefte aan filters, zodat jouw energieën niet verstoord worden.

Onderzoek jezelf wat jou rust geeft, wat harmonie brengt en ben alert wanneer je niet meer in harmonie bent. Vind uit wat de storende factoren zijn en weet dat je die niet kunt veranderen. Je kunt je er wel tegen beschermen.

De pijnappelklier

Publiek: Oth, kunt U nog iets meer toelichten over de pijnappelklier?

Oth: De pijnappelklier is één van de klieren die het laatst volgens jullie medische wetenschap aan het ontwikkelen is. Hij is zeer belangrijk in het ontvangen van subtiele signalen. Hij staat als het ware boven alle andere klieren. Hij beïnvloedt alle andere klieren. Hoe meer deze klier zich ontwikkelt, hoe duidelijker en helderder jij wordt. Alle mensen met een goed ontwikkelde pijnappelklier – die alleen maar energetisch te meten is – zullen helderder en helderder worden en of het nu helderhoren, helderweten, helderruiken, helderzien, noem het maar op is; het is de bron van helderheid waar je op aangesloten bent. Het zal helderheid brengen in al je zintuigen, waardoor je in staat bent om gemakkelijker storende energieën op te vangen.

Het is als het ware je computer waarmee je informatie download maar tegelijkertijd zeer veel virussen naar binnen kunt krijgen. Als de mens in staat is om de pijnappelklier bewust te gebruiken, kun je gemakkelijk in vijfde en zevende dimensie vertoeven. En niet constant maar er als het ware contact mee krijgen. Het is de klier die jou toegang geeft tot het hele netwerk, zoals je met internet een groot bereik kunt hebben. Daar staat de pijnappelklier voor. Op het moment dat de wetenschap de energie van de pijnappelklier zal begrijpen, zullen vele menselijke storingen gemakkelijk te verhelpen zijn. Niet met medicijnen maar met alles wat subtiel is. Kristallen zullen daar veel nuttig werk mee kunnen doen.

Zolang de wetenschap vasthoudt aan bepaalde metingen en als zij het niet kunnen meten dat het dan niet bestaat, zullen vele mensen met storingen rondlopen waar ze niets aan kunnen doen.
Je weet allemaal wat een schade een virus kan aanrichten in je computer. Zo kan verkeerde informatie waar jouw pijnappelklier niet voor beschermd werd, zeer veel schade aanrichten op het menselijk functioneren. Vele ziektes waar ze nu niets aan kunnen doen, zullen dan gemakkelijk – zoals jullie het noemen – te genezen zijn. Wij zouden het liever noemen: in balans brengen.

Rust brengen in je denken

Publiek: Nog een vraag over de pijnappelklier. Hoe kunnen we die nu ontwikkelen, wij als mensen? Wat is de logische eerste stap om je pijnappelklier te ontwikkelen?

Oth: Het enige wat je daar als persoon aan kunt doen, is oefenen om rust te brengen in je denken. Je kunt je denken niet stopzetten, maar je kunt wel rust brengen in je denken. Op het moment dat jij rust en harmonie brengt in je denken, zal jouw pijnappelklier gedijen. Hoe meer hectiek, hoe meer de pijnappelklier als het ware zal verschrompelen. Hij of deze klier is in staat om zeer subtiele signalen op te vangen, maar je brein moet dan wel rustig zijn. Dus wat je persoonlijk kunt doen en wat iedereen persoonlijk kan doen, is proberen met welke techniek dan ook – al is het bij wijze van spreken, gaan vissen – is rust brengen in je denken.

En weet dat je pijnappelklier dan gevoed wordt. Het is net of er dan meer vloeistof in komt waardoor hij niet meer verschrompeld is maar keurig rond zodat de signalen perfect ontvangen kunnen worden.

Voel je een toerist

Publiek: Oth, in het collectieve bewustzijn van de mens zitten heel veel destructieve beelden over de toekomst. Ik denk aan de Apocalyps en Derde Wereldoorlog, Nostradamus,genoeg voorbeelden. Wat is mijn en onze taak om mensen te behoeden van lijden om dat beeld te transformeren tot een paradijswereld
wat hier kan zijn, misschien ook al is?

Oth: Weet dat jij en niemand in staat is om lijden te vermijden. Weet dat niemand in staat is om van de Aarde een paradijs te maken waardoor iedereen het als paradijs gaat ervaren. Besef dat op dit moment er honderden zielen zijn die de Aarde tijdelijk als paradijs ervaren.

Zolang er mensen zijn die er genoegen in scheppen en voldoening aan beleven om mensen te verzorgen in hun lijden, zal er lijden zijn. Zolang de mens lijden nodig heeft om tot bepaalde inzichten te komen, zal het lijden blijven. Maar wij zeiden reeds: het ligt aan je bewustzijn hoe je lijden ervaart. Het zal steeds meer mogelijk zijn dat mensen vanuit vrije wil bepaalde ervaringen opdoen en dan zal het minder pijn teweeg brengen. Dan zal het een vrije keuze zijn.

Maar helaas zijn de meesten zo eigenwijs dat ze het beter weten. Dan moet het lichaam ingrijpen, dan moet de situatie om je heen zo gecreëerd worden dat je verplicht gaat doen datgene wat je vrijwillig geweigerd hebt. Hoe meer je in harmonie wil zijn met jezelf, hoe meer je de Aarde als een paradijs zult ervaren. Maar weet dat het een ervaring is. Op het moment dat je het vastzet, ben je het kwijt. Stroom mee van de ene ervaring in de andere en maak er een mooie reis van. Zie je verblijf als een vakantie waar je veel van leert, waardoor je veel mensen leert kennen, waardoor je culturen leert kennen en weet dat het een vakantie is. Zelfs de ervaring van vakantie kan voor iedereen anders zijn. Wat voor de één vakantie is, is voor de andere een drama.

Wat betreft het menselijk collectief bewustzijn zoals jij dat noemt, dat zal minder en minder bestaan. Vele wezens zijn in staat om op een individuele sfeer te stromen. Dan stijg je uit boven het collectief bewustzijn. Hoe meer je jezelf een uniek persoon vindt met een unieke verbinding, hoe minder je te beïnvloeden bent door collectief bewustzijn. Maar als je eerlijk naar jezelf kijkt, moet je eens kijken hoeveel je beïnvloed wordt door de massamedia, door bepaalde waarden en normen die zogenaamd waarden en normen zijn in een bepaald land.
Als jij nog te beïnvloeden bent bijvoorbeeld qua mode, qua trends en noem maar op en als je het doet omdat het mode is, dan ben jij dus beïnvloedbaar evengoed door het collectief bewustzijn van de Aarde.

Bevrijd je dus van de tirannie van je omgeving. Bevrijd je van normen en maatstaven die tegen jouw normen en maatstaven ingaan en heb respect voor diegenen die er andere normen en waarden op nahouden. Probeer niemand te beïnvloeden. Probeer jezelf te zijn. Hoe meer je in staat bent om in vrijheid jezelf te zijn zonder te oordelen, hoe meer vrijheid je zult ervaren. Elk van jullie is vrij om te denken wat hij wil en elk van jullie is vrij om zich aan te passen aan allerlei sferen en normen en waarden.

Voel je een toerist. Als je op reis gaat naar een bepaalde cultuur die de jouwe niet is dan kan je daar toch iets van leren maar je hoeft je er niet aan te onderwerpen. Zo zal de mensheid steeds vrijer worden en je bent maar vrij als je beschikt over vele mogelijkheden. Wie zal zich vrij voelen als hij maar over één mogelijkheid beschikt? Sta flexibel en soepel in het leven en besef regelmatig hoe vrij je bent. Probeer los te komen van de druk van de massa. Probeer uniek te zijn en probeer regelmatig aan de massa deel te nemen zonder jezelf te verliezen. Een echt vrij mens kan overal vertoeven, hij kan zich overal aanpassen zonder zijn eigenwaarde te verliezen. Probeer dus in je privé jezelf te zijn. Ben secuur, zorg dat er harmonie is om je heen, zorg dat het een plaats is waar jij kunt bijtanken, dan kun jij tegen zeer veel storende energieën. En dan zal er langzaam maar zeker vrede komen op Aarde.

Economische verschuivingen

Publiek: Zijn er op economisch gebied op de Aarde nog veranderingen te verwachten? Ik denk dan bijvoorbeeld aan de manier om concurrentie te voeren?

Oth: De economie zoals jullie die nu kennen, zal niet meer bestaan.

Wij hebben het al vaak gehad over de energie van de maan. Op het moment dat de mens in staat is om de energie van de maan vast te houden en te ontvangen en op te slaan, zal zonne-energie opgeslagen kunnen worden. Hierdoor zal het product wat jullie aardolie noemen totaal overbodig worden. Het zal de plaats in gaan nemen die de steenkool nu inneemt. Als je dat beseft, kun je voorstellen dat de economie er anders uit zal zien. Landen die nu over de rijkdom van olie beschikken, zullen er niet meer over beschikken. Het zal niet meer aan de orde zijn. Maar andere landen die zogenaamd arm zijn, zullen dus bepaalde locaties en bepaalde kristallen hebben in overvloed om energie collectief op te slaan.

Alleen al het element olie zal een gigantische verandering brengen op de planeet Aarde en daar is geen kanteling van de as voor nodig. Dat gaat vanzelf. Hoe meer er storingen komen in de energetische velden en jullie niet meer de beschikking hebben over elektriciteit; stel je dat voor wat dat teweegbrengt.

Tegelijkertijd zullen er mensen in staat zijn om contacten te leggen en verbindingen te leggen waar ze geen elektriciteit voor nodig hebben. Zo zal de mensheid vrijer worden. Zo zal de Aarde niet meer gebruikt worden maar je zult vertoeven op de planeet Aarde. Je zult weten wanneer er storingen zijn en je zult weten wat je er aan kunt doen.

Dat er dus verschuivingen komen, dat is duidelijk en dat is wat jullie al weten. Er zijn zoveel soorten energie die nu niet aan bod komen omdat er manipulatie is en omdat er macht is. Laat alles soepel op de juiste tijd gebeuren en als jouw navigatiesysteem werkt, zul je op de perfecte plek zijn en zul je er zelfs beter van worden. Eindelijk zul je je vrij voelen, eindelijk zul je meer aan je trekken komen dan nu.

Er zullen andere vormen van kunst bijkomen omdat vele mensen in staat zijn om andere dingen te doen met materie. Kijk eens wat de gevolgen waren van de laserstralen. Besef dat dit nog verder zal gaan reiken. Het wordt dus gemakkelijker en je hebt de producten van de Aarde minder en minder nodig.

Wij zouden zeggen: ben niet bang voor wat jullie 2012 noemen. Wij zouden zeggen: verheug je op 2012 en de giga-mogelijkheden die dan ter jullie beschikking staan.

Voel de support van Oth en de Zijnen

august26: Dus mensen geloven dat er een galactisch opperwezen bestaat genaamd Oth?

Ik denk dat ik ook maar iemand ga channelen..
Op 25-04-2009 13:42:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: Ellen heeft een boek geschreven over de vierde dimensie. Hoewel er zoveel gewag wordt gemaakt op diverse sites over onze ascensie naar 5D lijkt de vierde trede voor het gemak maar compleet te worden overgeslagen. Ik zie het allemaal als theorie, maar leuke theorie. En Ellen's boek over de vierde dimensie maakt de theorie - als een soort van missing link - veel sluitender en bevattelijk. En wie weet op een dag...zelfs aannemelijk?
By the way: Het is niet alleen 'Oth-de meester van de galaxy' maar meer 'Oth en de zijnen'. Wat wordt uitgelegd als een soort van gegroepeerde energievorm. Leuke rit maar voor mij blijft het nog een kwestie van geloof. Fascinerend en discutabel.
(bericht gewijzigd op 25-4-2009 18:04:58)
ech?
Op 25-04-2009 16:49:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk:
Oth:

"Het bereik van je hersenen en je begrip zal zoveel vergroot worden dat je als het ware kunt voelen en ervaren hoe het in Afrika is, terwijl je hier zit."


Mooi, er zit blijkbaar ook een oplossing voor files en petroleumcrisis in?
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 25-04-2009 21:29:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
BeyondPerceptio: OMG what a load....
Op 09-05-2009 23:06:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Fik2000: En als er in 2012 niks gebeurt.. dan waren we er weer nie klaar voor, en dan is het voor 2022.. en zo houden we de goedgelovige mensen weer aan het lijntje.. (en de boeken verkopen goed ;-) )
Op 04-08-2009 0:56:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan: Wauw; Authentiek of niet, ik vond het in ieder geval zeer inspirerend/geestverruimend. In het speciaal rinkelde er bij mij een intern belletje wat betreft dat stuk over persoonlijke energie.

@Fik2000: Zoals de tekst al zegt, het gaat niet om een specifieke datum maar meer om een soort van inschatting en dat het min of meer een geleidelijk gebeuren is (wat als ik het goed begrijp al aan de gang is en juist eind 2012 klaar is.)
(bericht gewijzigd op 4-8-2009 4:38:21)
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 04-08-2009 3:54:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Wat een verhaal, krijg bijna sympathie voor firefox...
Nee, dank u.
Op 04-08-2009 21:04:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
sufi: Dat FF hier niet goed van word, kan ik begrijpen.
Op 04-08-2009 21:47:52 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
tjerky:

Wat een verhaal, krijg bijna sympathie voor firefox...

dat je dit niet voor waar aanneemt is gewoon gezond verstand, en dat is wel weer wat anders dan gewoon alles ontkennen zoals FF
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 05-08-2009 0:34:05 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Maan:
Ron B.:

tjerky:

Wat een verhaal, krijg bijna sympathie voor firefox...

dat je dit niet voor waar aanneemt is gewoon gezond verstand, en dat is wel weer wat anders dan gewoon alles ontkennen zoals FF


Meester van de Galaxy klinkt inderdaad wel een beetje "fishy" als je het mij vraagt. De inhoud van de boodschap vond ik wel een interessante visie, ofdat deze nu van Oth, een entiteit met visie die denkt de man te zijn , of uit de fantasie van Ellen komt.
The Lost History of Man: http://www.talc.site88.net
Op 05-08-2009 15:38:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: sorry, weer dubbel...
(bericht gewijzigd op 5-8-2009 17:05:13)
Nee, dank u.
Op 05-08-2009 17:03:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: mijn grootouders lazen al door medium geschreven boekjes over Oth en Sienh.
Nee, dank u.
Op 05-08-2009 17:04:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Uit het artikel ;

'Het betrof de registratie van een channeling gedaan door medium Ellen Rauh. Zij spreekt door haar mond de woorden van wat zij een 'galactische meester' noemt. De naam van dit opperwezen: Oth'.

Pffffffffffffwahahahahahahahahaha !!!!!!!!
Op 05-08-2009 18:39:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Anita Jeltes:

Heb alles met zeer veel interesse gelezen en me niet echt verbaasd, want ik voel aan alle kanten dat dit voor mij niet nieuw is. Wil ook zeer graag op de hoogte gehouden worden van alle aktiviteiten, geschriften, boeken en eventuele bijeenkomsten (zijn die er eigenlijk al??). Wat troostrijk allemaal!


Ik wens u veel troost, maar laat u niet misleiden .....
Op 05-08-2009 18:41:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
august26:

Dus mensen geloven dat er een galactisch opperwezen bestaat genaamd Oth?

Ik denk dat ik ook maar iemand ga channelen..


Hoeveel zou het 'galactisch opperwezen' kosten, want ik ben er zeker van dat Ellen Rauh haar gelul op DVD zet en verkoopt, zoals alle lullers doen .....
Op 05-08-2009 18:43:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Mosselman:

Ellen heeft een boek geschreven over de vierde dimensie. Hoewel er zoveel gewag wordt gemaakt op diverse sites over onze ascensie naar 5D lijkt de vierde trede voor het gemak maar compleet te worden overgeslagen. Ik zie het allemaal als theorie, maar leuke theorie. En Ellen's boek over de vierde dimensie maakt de theorie - als een soort van missing link - veel sluitender en bevattelijk. En wie weet op een dag...zelfs aannemelijk?
By the way: Het is niet alleen 'Oth-de meester van de galaxy' maar meer 'Oth en de zijnen'. Wat wordt uitgelegd als een soort van gegroepeerde energievorm. Leuke rit maar voor mij blijft het nog een kwestie van geloof. Fascinerend en discutabel.


''Oth en de zijnen' ? Oeioei, hij is niet alleen ! Ja, ge moet natuurlijk altijd voor opvolging zorgen hé !

Proest ! Pfffff ! Hahahahaha ... Amai, da doe goe, zoewe lache, zegge ze in Aantwaarepe !
Op 05-08-2009 18:46:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
l1nde:

Het nieuwe boek van Oth is hier te bestellen:
http://www.oth-channeling.com/nederlands/4de-vierde-dimensie.htm


Ah, zie je wel dat het weer om de centen gaat !
Op 05-08-2009 18:50:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
sufi:

Dat FF hier niet goed van word, kan ik begrijpen.'k Ben al immuun geworden hoor !
Op 05-08-2009 18:52:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Nou, Oth.
Bedankt!
Of zo...
Cannot kill the Battery!!!
Op 05-08-2009 19:45:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Joep: Beste Marsepars,

Geef mevrouw Rauh nou toch en kans..

Toch??

Ja toch?
Op 01-09-2009 16:58:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Hoe win je de Oprechte Liefde van een dierbare(in dit geval Siriona) die versus jouw voorstel en om meer vrijer en geestelijk[zo ook gezond intellectueel te groeien]; juist kiest, voor een meer horror-achtige en egoistisch a-sociaal gedragspatroon[zich AFSLUIT] en die zoals ik{maar dit ook in de omgeving/zelfs in de Cosmos, wordt ervaren} dit ervaar als eeen Satanistische-Luciferse_Illuminati aanval; iedergeval rationeeel gesproken, de REDELIJKHEID te buiten gaat - ONNODIG LIJDEN DOWET VEROORZAKEN -EN ECHT NIET VOOR DEZE ENTITEIT en die tijdelijk functioneerd binnen 3D en zoals ik nu BENT - maar ook naar meerderen en ten koste van algemeen-belang, bovendien er zelfs een pijnlijk Maatschappelijk_Morphogenetisch-krachtsveld mee kreert en verder moeilijk via (tele-zelfs)communucatie OOK NIET IS TE BEREIKEN; die Yang/Yin uit balans brengt en volslagen RadhKrishna(goddelijke harmonie) negeert?????:

Wars van een psychologie tbv. dit, is het PUUR MIJN HART DIE HIER SPREEKT: ga ik bijna denken en ALS DIT NIET SNEL VERANDERD/verbeterd '" Moet ik anders meteen maar dit gehele Universum WEGBLAZEN !?" Kalki_me@yahoo.co.uk..
Op 27-10-2009 13:55:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Plakband: En morgen gewoon weer je pschychose-blokkers innemen he? .
ech?
Op 27-10-2009 15:35:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO:
Mosselman:

En morgen gewoon weer je pschychose-blokkers innemen he? .

Erg duidelijk is het idd niet.
There's order in chaos en wat je hart zegt kan idd verwarrend zijn totdat duidelijk is wat zij je werkelijk probeert te vertellen.

Daar helpt geen pilletje tegen hoor.
Op 27-10-2009 15:40:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Ach ik bedoel slechts te zeggen; ALS HET AL MAATSCHAPPELIJK NERGENS KLOPT; het WETSYSTEEM bijvoorbeeeld VOLSLAGEN ILLUMINATI_CORRUPT is, wetenschap te ortodox is en om een omslag te maken naar koudekernfusie, zerro-point-energie, nano-lichtttechnologie etc., dan blijft alleen nog maar de LIEFDE[ en waarvoor ik BID!] over en als deze dan ook al gesaboteerd wordt; ja 'dan mag ik van mijzelf dit universum wegblazen, temeer dat van Krishna, die de 8e Incarnatie van Vishnu is, ook mag'.
Vishnu, has 10 incarnations on Earth, the last 3; Krishna, Maitreya and Kalki; their are now
‘ 2-thinking-thanks ‘ and this for around the year 2012;
1- They say; Kali-Yuga is than and now finished; this by the 10e Incarnation of Kalki, and is also now HERE and for doing the job.
2- They say; Kali-Yuga is than and now only finished about to go for an other 427.000 years.
' IS ' The Master of Teleportation; must have teleportation-machines/time-machines[ must be designer of ] on his many planets and Ufo's. Boven de Hoogste Persoonlijkheids God, Krishna/Vishnu; staat natuurlijk GOD.
Laat God of GOD daarom gewoon iemand nemen en die met die 'poweful forces' in 1-keer schoonschip WEET TE MAKEN en zoals natuurlijk iemand als GOD zelf; dus waarom speelt hij met mij?; waarom 'speelt' GOD zelf die 'poweful forces' niet in 1-keer WEG VAN DIT LEVENS TONEEL?

" God or GOD, THE LIGHT, THE HIGHEST BIO_CHEMICUS, THE (DNA)MASTER AND CREATOR BY HIS HOLOGRAM’s, is the ONE and WHO IS THE MOST GREAT OMNI_HEALER and is OMNI to teach you to say Your favorite prayer.
This and when You ' Smile ' . Send your love to the universe. Make it also very powerful.
" I am a child of God,
God plays with me.
I am a child of God.
God heals with me. "
And then You send healing to those negative entities [the negative thoughts were directed at you by very powerful forces] who thrust their thought forms at you.
Ik heb al vele miln mensen GENEZEN, wat schiet ik mee op en als SCHADE/bijnaMOORD je prijs is?
Op 27-10-2009 21:14:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ Kalki

Het zal allemaal heel imponerend en waar zijn wat je ons probeert te vertellen, maar tot mijn spijt moet ik eerlijk bekennen dat ik er geen fluit van begrijp...
Maar dat zal wel aan mij liggen.

Volgens mij kan je het veel beter zeggen met muziek.
Ik ken iemand die een liedje heeft gemaakt en dat liedje heeft volgens mij de boodschap die jij wil uitdragen.
Die iemand heet John.
Die doet het niet meer, maar gelukkig hebben ze een filmpje gemaakt, terwijl ie zong, voordat ie het tijdelijke voor het eeuwige inwisselde.
Kom er maar in, John!
Cannot kill the Battery!!!
Op 27-10-2009 21:27:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Verder maakt ook niet uit of ze 'ik', mij vermoorden, en OOK vooral na al die schades; MAAR WAT SCHIETEN 'WIJ' ER MEE OP!?
Op 27-10-2009 21:29:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Kalki:

..en ALS DIT NIET SNEL VERANDERD/verbeterd '" Moet ik anders meteen maar dit gehele Universum WEGBLAZEN !?"

liever vandaag dan morgen kalki..
suc6!
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 27-10-2009 21:31:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Bedoel ik ook dito; wat zijn WE er nu mee opgeschoten en dat ze dit genie, John Lennon hebben vermoord!?
Op 27-10-2009 21:32:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Beeblebrox:
Marsepars:

@ Kalki

Het zal allemaal heel imponerend en waar zijn wat je ons probeert te vertellen, maar tot mijn spijt moet ik eerlijk bekennen dat ik er geen fluit van begrijp...
Maar dat zal wel aan mij liggen.Marsepars toch, je behoort duidelijk niet tot de incrowd. Een geruststelling, ben maar blij toe, stel je voor dat je alleen nog maar in dat soort taal kunt oreren, dan kun je nooit meer een normaal gesprek hebben.
Op 27-10-2009 21:32:58 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Knap 'studentje' :
Ja. Blow je mee!?
Op 27-10-2009 21:34:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Beeblebrox:

Marsepars:

@ Kalki

Het zal allemaal heel imponerend en waar zijn wat je ons probeert te vertellen, maar tot mijn spijt moet ik eerlijk bekennen dat ik er geen fluit van begrijp...
Maar dat zal wel aan mij liggen.Marsepars toch, je behoort duidelijk niet tot de incrowd. Een geruststelling, ben maar blij toe, stel je voor dat je alleen nog maar in dat soort taal kunt oreren, dan kun je nooit meer een normaal gesprek hebben.

Ik probeer een bepaald verband in die teksten van Kalki te zien, maar het lukt me gewoonweg niet.
En toch geef ik het niet op!
Cannot kill the Battery!!!
Op 27-10-2009 21:35:30 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Het heeft iets met schoon schip maken te maken geloof ik..?!??
Nee, dank u.
Op 27-10-2009 21:45:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
tjerky:

Het heeft iets met schoon schip maken te maken geloof ik..?!??

O, jij begrijpt 'm wél?
Knap...
Cannot kill the Battery!!!
Op 27-10-2009 21:47:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Het verband is dat ik door sabotage in de LIEFDE nu geen AANSLUITING zie bij hen die werkelijk Licht en Liefde ZIJN; de GLF en onder het GOD I.D.:

SCIENTIFIC PROOF's OF THE EXISTENCE OF THE GLF:

[Ik hoop dat je de Engelse-taal weet te volgen?]
The GLF are 'Representations of the Light' under the I.D.[Immaterial Dematerialisator] GOD and they are growing into perfection, as well in ' members', while perfection itself doesn't exist; you can have 'scientific proof ' of them by the out coming of their sayings and their works.

When they come to you or if you are going to visiting them [by your own exaltation or teleportation, and towards them] and when you are then going to shacking hands with them (or sometimes drinking a cup of tea, together), while they will declare that they are the LIGHT and LOVE and in the meantime while they will say “I AM, THAT I AM”.
Then you sees their messages, as well which are identical to their works and as well ‘their warnings’ and NOW, first of all, do they warn us[for eventuality E.T races who are under the control of the Draco overlords and do like to deceive mankind now etc.]; do they bring their solutions?;

There are more messages and works of them all, yet already THERE IS MUCH MORE, but just some, indications OT THEIR ENTITY'S already here now:

[zoals wij eerder verklaarde]Vishnu, has 10 incarnations on Earth, the last 3; Krishna, Maitreya and Kalki; their are now

Verder..... Yahweh(Jehovah)/Inlil/Sanat Kumara, while The Esoteric declares they are the same entity; his inspirations, messages and works seems to be
1. - Designer of many Ufo's on the planet Venus, Biochemical-(nano)Quantum-PC's and Cloning-machines at Niburu and one of his ' home planet 'of the Elohim
2.- and also has messages and works like; http://www.rael.org/rael_content/index.php the paradox of the existence of GOD and No-GOD,
http://www.thevenusproject.com/ a work to be finished ETC. ETC..

[wordt vervolgd]
Op 27-10-2009 21:52:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Babaji, teleporter and exaltation-Master with many Ashrams on Earth (Also in the western-world: Has his 'Main -Centre' at the Himalayas).

Sananda, is to believe not to return to Earth (as the return Jesus); but yet will rule the world from one of the 3 main-
Mega-Ufo's above 3 mega-cities and from ON the year 2017[confirmed by the UN).

Ashtar, was warning mankind, at forehand and ' about 1 and half month’ before, about the darkforce-trick- and to force ' martial law ' by the false 14 Oct. 2008, the speculated
appearing of the mega-Ufo; Ashtar and his commands will visit You on Earth and in Your place when you are at least 10 day's in intensive meditation/fasting.

Koot Humi, Is On The Way To/For Leaving this Universe now and for going to parallel-universa; yet and as his ' good-bye '-messages,
offers many techniques for becoming 'Detached' and ' Enlightened' and this before he will leave, for ever.

Christ Michael, Omni-teleporter; taking care of the White-house and Pentagon for to transform their corrupt_political- and _materialistic- ways,
into the Enlightening-way's; might together with Lady Nada, to inspire Obama at the most for proclaiming (NESARA and first after)Ufo-X-files_Disclosure, this by the International-TV for humanity.

Sint Germain, taking care of NESARA and is to inspire mankind and for to go over into alternatives-economics from the Light

Sri Bagavan Kalki, taking care to inspire 64.000-144.000 Enlightened-ones on Earth and for to come together in/at the
' New Jerusalem (First Alien Embassy On Earth) ';
http://www.experiencefestival.com/a/Enl … 12/id/6390 by the year 2012.

Of course we must not forget at least and AT ALL the Omni-Teleporter and this WORLDTEACHER, MAITREYA and who will come out with the Maitreya-teachings FOR THE WHOLE WORLD and like he is the entity beyond the I AM U-teachings; http://www.iamuniversity.org/iamu/iamu/acknowledgments/3072-Acknowledgments.html
Op 27-10-2009 21:54:12 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pietje: Al die loze praatjes van Oth vullen geen gaatjes waarom niet iets concreets !
Als we dan hulp nodig hebben waarom dan niet gewoon echt iets vertellen alles is omhult met nevelen !
Sorry maar ook al is dit waar het werkt op mij als een rode lap op een stier altijd maar die halve waarheid.
Kom er vooruit hoppa !
Op 27-10-2009 21:54:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: ETC. ETC.(And.... the many more and more....GLF-Masters); this all versus the dark force-Illuminati-Satan-Lucifer.
-Our cosmic-family_Kalki-A.L.TV-
Op 27-10-2009 21:55:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pietje: kalki kan het ook in normaal hollands ??
Op 27-10-2009 21:57:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Pietje_iets concreets !; iet wat GOED NIEUWS!;
; We -The Galactic Light Federation _The GLF- see that the good news about the coming announcement travels fast, and it has been received by many with great joy.

Officiële bekendmaking buitenaards leven onvermijdelijk

Een officiële aankondiging door de regering van Obama die de werkelijkheid onthult van buitenaards leven, staat voor de deur. Een paar maanden, hebben oudere regeringsambtenaren achter gesloten deuren rustig overwogen hoeveel er moest worden onthuld aan de wereld over het buitenaards leven. Ontevredenheid tussen machtige instituten zoals de US marine over de tientallen jaren lange geheimhoudingspolitiek heeft een zet gegeven aan pogingen om de werkelijkheid te onthullen van buitenaards leven en technologie.

De aanstaande onthullingsaankondiging volgt op een geheime uitvoering van een jaar lang politiek van openheid over UFO’s en buitenaards leven. In de periode 12-14 februari 2008 hield de Verenigde Staten besprekingen achter gesloten deuren waar ongeveer 30 naties geheim overeenkwamen over een nieuwe houding over UFO’s en buitenaards leven in 2009. Die openheid werd uitgevoerd maar nooit publiek aangekondigd vanwege dreigingen tegen UN diplomaten om de details van de geheime overeenkomst niet te onthullen. De geheime UN overeenkomst was gebaseerd op twee condities. Ten eerste, UFO’s zouden doorgaan om rond de wereld te verschijnen; en ten tweede zou de openheid niet leiden naar sociale onrust in liberale democratieën. Aan beide condities werd voldaan wat het mogelijk maakte voor de volgende fase om te beginnen – officiële onthulling van buitenaards leven..

Obama’s voorzitterschap van de UN Security Council over ......etc.
De Nobel Prijs voor de Vrede was een belangrijke stap van de wereld om President Obama legitimiteit te geven om de buitenaardse ...
ZIE: http://www.niburu.nl/index.php?articleID=21967
Op 27-10-2009 22:02:17 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Ik zeg: Project BlueBeam.
Cannot kill the Battery!!!
Op 27-10-2009 22:04:23 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Dit godenpaar heeft nu eenmaal een beetje vreemd taalgebruik....http://www.oudejeugdboeken.nl/start2.html?/klassiekers/otensien.html
Nee, dank u.
Op 27-10-2009 22:05:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Dit godenpaar heeft nu eenmaal een beetje vreemd taalgebruik....http://www.oudejeugdboeken.nl/start2.html?/klassiekers/otensien.html
Nee, dank u.
Op 27-10-2009 22:05:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Pietje 'kalki kan het ook in normaal hollands ??'; om een lang verhaal kort te maken, een puntje van licht DUS... Obama, rond de jaar-wisseling gaat het bestaan van buitenaardsen wereldlijk acceptabel maken voor zo wat de gehele mensheid.
Wordt een ieders bewustzijn een iet wat verruimd; leren we ook dat wij zelf ook uit zo'n 40 soorten buitenaards DNA zijn ontworpen; wij zelf dus ook al buitenaardsen zijn en worden wij een 'cosmic-family' MET ZIJN ALLEN - da's toch weer eens wat anders, he pietje(dienaar van de Sint?)!
Op 27-10-2009 22:12:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Kalki:

Pietje 'kalki kan het ook in normaal hollands ??'; om een lang verhaal kort te maken, een puntje van licht DUS... Obama, rond de jaar-wisseling gaat het bestaan van buitenaardsen wereldlijk acceptabel maken voor zo wat de gehele mensheid.
Wordt een ieders bewustzijn een iet wat verruimd; leren we ook dat wij zelf ook uit zo'n 40 soorten buitenaards DNA zijn ontworpen; wij zelf dus ook al buitenaardsen zijn en worden wij een 'cosmic-family' MET ZIJN ALLEN - da's toch weer eens wat anders, he pietje(dienaar van de Sint?)!

http://www.post-tribulation-news.org/?p=67
Cannot kill the Battery!!!
Op 27-10-2009 22:16:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Kalki:

ETC. ETC.

de samenvatting waar ik de hele tijd al op zat te wachten
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 27-10-2009 22:18:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO: De werkelijke macht ligt bij de gewone mens die onder aan de piramide staat.
Als we met z'n allen massaal onze centen van de bank halen dondert ie om kijk maar naar de DSB.
Als we allen massaal niet meer gaan stemmen dan blijft er van de overheid geen bal meer over.
Als we allen massaal niet meer naar oorlogen gaan dan valt er weinig te vechten, want de baasjes op het pluche gaan toch niet echt zelf in de greppel liggen met een geweer.
Mensen kunnen wel zeggen dat ze channelers zijn voor uber wezens, maar in het nu zullen we het allemaal zelf moeten doen, met liefde en zonder geweld.
Op 27-10-2009 22:25:36 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Tetzmol: @ Kalki,
Hoe kom jij aan deze bewering dat Obama ons het bestaan van buitenaards leven gaat aankondigen?

Tetzmol.
“You never know what is enough unless you know what is more than enough.”
Op 27-10-2009 22:28:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Marsepars:
Ik begrijp jij vreest het.... ' t Project BlueBeam'

Je goed recht; Andromeda, een buitenaards - vriendelijk ras en via vooral Alex Collier heeft ook voor soort iets dergelijks, ons daarvoor gewaarschuwd; helaas vond ik hun teksten later niet meer terug op www..
Op 27-10-2009 22:28:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Tetzmol:

google oa. Bill Rayn / Obama, maar ook veel meer bronnen beweren dito zo; laten we 't hopen, WAARHEID is nooit verkeert, toch!?
Op 27-10-2009 22:31:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Beeblebrox:
artikel:

"Ik Oth, Meester van de Galaxy, ben een soort manager die moet zorgen of mag zorgen met een hele ploeg dat alles zo harmonieus mogelijk verloopt."


Zet er een manager op en het wordt vanzelf een zootje, Oth shopt vast en zeker ook op managementboek.nl
Zit Oth ook boven de Balkenende norm?
Oh oh nou krijg ik vast reaxies dat ik het helemaal niet begrijp!
Op 27-10-2009 22:31:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO:
Beeblebrox:

artikel:

"Ik Oth, Meester van de Galaxy, ben een soort manager die moet zorgen of mag zorgen met een hele ploeg dat alles zo harmonieus mogelijk verloopt."


Zet er een manager op en het wordt vanzelf een zootje, Oth shopt vast en zeker ook op managementboek.nl
Zit Oth ook boven de Balkenende norm?
Oh oh nou krijg ik vast reaxies dat ik het helemaal niet begrijp!


Zou hij ook zijn ITIL hebben gehaald en dingen zeggen in de trant van je hebt gelijk, ik neem het mee, het word besproken in het MT overleg, ik kom er op terug, goed plan werk het maar uit, dat is een win win situatie, we gaan voor de quick win oplossing.... etc. etc.
Op 27-10-2009 22:38:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Eigenlijk voor de zeepkist, maar hier ook wel op zijn/haar plaats..

Nee, dank u.
Op 27-10-2009 22:45:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: NEO: Oth en Co, het zijn allen Meesters van de EFFICIENTIE; sneller dan Licht en ja zelfs sneller dan de Liefde!
Op 27-10-2009 22:46:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Kalki:

NEO: Oth en Co, het zijn allen Meesters van de EFFICIENTIE; sneller dan Licht en ja zelfs sneller dan de Liefde!

ik zou deze oth graag eens ontmoeten, dus geef je het even door?
aangezien hij sneller is dan het licht dan heeft hij vast wel een momentje voor mij, hoop ik...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 27-10-2009 22:50:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Ron B.:

Kalki:

NEO: Oth en Co, het zijn allen Meesters van de EFFICIENTIE; sneller dan Licht en ja zelfs sneller dan de Liefde!

ik zou deze oth graag eens ontmoeten, dus geef je het even door?
aangezien hij sneller is dan het licht dan heeft hij vast wel een momentje voor mij, hoop ik...

Hij was net bij je. Je was te laat.
(bericht gewijzigd op 27-10-2009 22:55:40)
United as one. Divided by zero.
Op 27-10-2009 22:55:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO:
Kalki:

NEO: Oth en Co, het zijn allen Meesters van de EFFICIENTIE; sneller dan Licht en ja zelfs sneller dan de Liefde!

Wat ik mij af vraag is waarom je je aangevallen voelt door mijn opmerking die eigenlijk bedoelt was om het weer wat luchtiger te krijgen.
Mij bekruipt een religie gevoel, de waarheid zit altijd nog in je zelf niet in wat een medium of iets van dergelijk strekking je verteld.
Op 27-10-2009 22:56:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
Kalki:

Tetzmol:

google oa. Bill Rayn / Obama, maar ook veel meer bronnen beweren dito zo; laten we 't hopen, WAARHEID is nooit verkeert, toch!?

Obama en waarheid?????????????, Ik zou bijna in een firefoxiaans AHAHA losbarsten.............
Nee, dank u.
Op 27-10-2009 23:05:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki:
NEO:

Kalki:

NEO: Oth en Co, het zijn allen Meesters van de EFFICIENTIE; sneller dan Licht en ja zelfs sneller dan de Liefde!

Wat ik mij af vraag is waarom je je aangevallen voelt door mijn opmerking die eigenlijk bedoelt was om het weer wat luchtiger te krijgen.
Mij bekruipt een religie gevoel, de waarheid zit altijd nog in je zelf niet in wat een medium of iets van dergelijk strekking je verteld.Voel ik me niet aangevallen door je; ik dacht echter je te ondersteunen en door 'techniek' van 'het voorbij het DENKEN' je deze aan te reiken en zodat je onthecht raakt, van dit DENKEN(oa. dit leert te observeren en je er niet mee te identificeren, dit denken), de 'mind' en deze weet te transformeren en dit verder een neurobiologische verandering in de hersens te weeg brengt en waardoor voor jij wel voor de optie van VERLICHT worden komt te staan/mogelijk wordt; de laatste stap tot zo'n verlichting, moet je zo al zo, zelf doen!(het is ook een groot avontuur!)

Hoewel de weg daartoe een LANGE WEG is; en zeker tot de laatste fase jij/een ieder WEL een gids/leeraar nodig hebt; ik geef slechts iedereen hier een HINT!; meer niet(er zijn verder vele leraren der 'verlichting' voldoende en daarin; moet je er meestal wel zelf voor op zoek gaan; de Universle Wet en zowel Wet van (onvoorwaardelijke)Liefde; helpt je wel weer daarin oa.).
Op 27-10-2009 23:22:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO:
Kalki:

NEO:

Kalki:

NEO: Oth en Co, het zijn allen Meesters van de EFFICIENTIE; sneller dan Licht en ja zelfs sneller dan de Liefde!

Wat ik mij af vraag is waarom je je aangevallen voelt door mijn opmerking die eigenlijk bedoelt was om het weer wat luchtiger te krijgen.
Mij bekruipt een religie gevoel, de waarheid zit altijd nog in je zelf niet in wat een medium of iets van dergelijk strekking je verteld.Voel ik me niet aangevallen door je; ik dacht echter je te ondersteunen en door 'techniek' van 'het voorbij het DENKEN' je deze aan te reiken en zodat je onthecht raakt, van dit DENKEN(oa. dit leert te observeren en je er niet mee te identificeren, dit denken), de 'mind' en deze weet te transformeren en dit verder een neurobiologische verandering in de hersens te weeg brengt en waardoor voor jij wel voor de optie van VERLICHT worden komt te staan/mogelijk wordt; de laatste stap tot zo'n verlichting, moet je zo al zo, zelf doen!(het is ook een groot avontuur!)

Hoewel de weg daartoe een LANGE WEG is; en zeker tot de laatste fase jij/een ieder WEL een gids/leeraar nodig hebt; ik geef slechts iedereen hier een HINT!; meer niet(er zijn verder vele leraren der 'verlichting' voldoende en daarin; moet je er meestal wel zelf voor op zoek gaan; de Universle Wet en zowel Wet van (onvoorwaardelijke)Liefde; helpt je wel weer daarin oa.).

Een woord is het antwoord: Satsang
Op 27-10-2009 23:32:32 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ron B.:
Bob Maarley:

Ron B.:

Kalki:

NEO: Oth en Co, het zijn allen Meesters van de EFFICIENTIE; sneller dan Licht en ja zelfs sneller dan de Liefde!

ik zou deze oth graag eens ontmoeten, dus geef je het even door?
aangezien hij sneller is dan het licht dan heeft hij vast wel een momentje voor mij, hoop ik...

Hij was net bij je. Je was te laat.

denk ik ook, niets gezien
maar oth, als je luistert, vanavond vanaf 6 uur ben ik weer thuis, als je wilt kan je ook gewoon meeëten...
We're Not Retreating; We're Advancing in a Different Direction
Op 28-10-2009 0:30:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi: ik word altijd moe van mensen die denken dat ze 'meesters' channelen, en dan van die typische startrek namen geven.
Op 28-10-2009 0:44:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Platoon:
eoi:

ik word altijd moe van mensen die denken dat ze 'meesters' channelen, en dan van die typische startrek namen geven.

Oth en Scene kunnen in een beetje bibliotheek worden gechanneld op de kinderafdeling.
Op 28-10-2009 0:52:13 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO:
Platoon:

eoi:

ik word altijd moe van mensen die denken dat ze 'meesters' channelen, en dan van die typische startrek namen geven.

Oth en Scene kunnen in een beetje bibliotheek worden gechanneld op de kinderafdeling.

Lol, even serieus de manier van het hele artikel geeft mij sterk het gevoel van een geloof. En geloof is in mijn ogen het instrument om macht en onderdrukking op te leggen.
Als de entiteiten zo sterk zijn dan kunnen ze ook langzaam ieder individu bewuster maken en zich zelf kenbaar maken aan de mens.
Dat hoeft niet via een medium/channeler.
Ik zeg niet dat mensen niet een medium of channeler kunnen zijn maar ik vindt het gewoon verdacht hoe het naar voren komt in dit artikel....
Op 28-10-2009 0:58:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: ' En geloof is in mijn ogen het instrument om macht en onderdrukking op te leggen.' inderdaad NEO, ' geloof is voor de domme';, maar hier tracht men een geloof tot wetenschap te brengen, knappe jonge(dames?) die Oth en Scene en als je GOD wetenschappelijk kan bewijzen?(of gewoon misschien een snaartheorietje?).
Op 28-10-2009 14:37:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pietje: Beetje vreemd gevoel bij die Oth, naam lijkt egyptisch (zou kunnen) maar zegt verder ook niets interessants niets nieuws en ook dat hij zich meester of the galaxy noemt vindt ik eng !
Ik denk dat de wezens die zich gelijk aan ons zouden moeten voelen niet zo zouden spreken wie is meester dat zijn wij toch allemaal ???
Ook dat de video en audio beelden niet openbaar mochten worden is ook raar ik ben erg voor openheid, dit is ook weer geheimzinning en daar moeten we juist vanaf toch ? Al met al niet zo erg geloofwaardig voor mij persoonlijk.
groetjes
Pietje
Op 28-10-2009 21:59:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pietje: Oh overigens waar ik werk gooien we er 34 managers uit dus !!!!! Hij noet zich ook manager.
Op 28-10-2009 22:01:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Kalki:

' En geloof is in mijn ogen het instrument om macht en onderdrukking op te leggen.' inderdaad NEO, ' geloof is voor de domme';, maar hier tracht men een geloof tot wetenschap te brengen, knappe jonge(dames?) die Oth en Scene en als je GOD wetenschappelijk kan bewijzen?(of gewoon misschien een snaartheorietje?).


Ze proberen wetenschap ook tot geloof te maken...
Cannot kill the Battery!!!
Op 28-10-2009 22:06:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
pietje:

Oh overigens waar ik werk gooien we er 34 managers uit dus !!!!! Hij noet zich ook manager.

haha!, hopelijk heeft hij geen astronomisch hoge hypotheek bij een failliete intergalactische bank.
Nee, dank u.
Op 28-10-2009 22:53:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO:
Kalki:

' En geloof is in mijn ogen het instrument om macht en onderdrukking op te leggen.' inderdaad NEO, ' geloof is voor de domme';, maar hier tracht men een geloof tot wetenschap te brengen, knappe jonge(dames?) die Oth en Scene en als je GOD wetenschappelijk kan bewijzen?(of gewoon misschien een snaartheorietje?).


Er zijn geen "Domme" er zijn alleen velen die nog slapen en in een schijn realiteit zitten. Geloof word opgedrongen en is een slinkse manier om de werkelijkheid bij mensen weg te halen/ weg te houden.

Pietje:

Beetje vreemd gevoel bij die Oth, naam lijkt egyptisch (zou kunnen) maar zegt verder ook niets interessants niets nieuws en ook dat hij zich meester of the galaxy noemt vindt ik eng !
Ik denk dat de wezens die zich gelijk aan ons zouden moeten voelen niet zo zouden spreken wie is meester dat zijn wij toch allemaal ???
Ook dat de video en audio beelden niet openbaar mochten worden is ook raar ik ben erg voor openheid, dit is ook weer geheimzinning en daar moeten we juist vanaf toch ? Al met al niet zo erg geloofwaardig voor mij persoonlijk.
groetjes
Pietje


Helemaal mee eens Pietje, geheimzinnigheid vertrouw ik niet. Er zijn heel veel clubjes die geheimzinnig doen (Bildenberg, Club van Rome, Illuminatie, etc) en die hebben in mijn ogen geen goede bedoelingen.
Op 29-10-2009 9:54:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: De GLF en de Spirituele Hierarchie claimen dat alles (nog)te complex voor ons mensen is en om totaal het geheim van de schepping(en schepper?) te doorgronden; zo ook claimen ze suprioriteit daarin daar zij zelf wel meer ' Inzicht' in te hebben, zeggen zij[ook Oth en Scene doen in dit bovenstaand artikel ook niet anders]dan wij nog meer min of meer in primitieve en infantiele staat ' blijken' verkerende te zijn:

[OA. zie DIT VOORBEELD hiervan en vind ik dat de ' messages ' meestal aangenaam zijn_; Full Message ViewNESARA INTERNATIONAL SaLuSa, 28th October, 2009]:
The vast size of the Universe is another matter that you have little idea of, and again it so difficult to give you an adequate description. It contains millions of Star Suns each with its own complementary planets in systems similar to yours. The Galactic Federation membership is by comparison quite small in numbers, yet even so it has millions of personal and Spaceships at its disposal. They serve throughout the Cosmos, and where the Earth is concerned the tasks that lay ahead are also let to those civilizations that mirror Man. That is why you invariably see human like Beings where contact is made. It is not to say that the Federation has no other types because they do, however they are nevertheless Humanoid in appearance.

You often see Space Beings pictured from the many contacts made over the years. Yet they can in no way convey to you the beautiful emanations that are given out, that are so powerful they engulf you when you come near. It is their highly vibrating energy that is received by you, as a wonderfully loving experience that is most uplifting. It is a peace that knows no equal and enfolds you in its love. Your earthly experience of the energy of love is in no way comparable, but it does place thoughts in your mind as to what it is like to be in an absolute state (of) ecstasy
Op 29-10-2009 10:29:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: http://www.disclosureproject.org/PDF-Do … uction.pdf

Dr. Steven Greer en Co oa. geven wel aan dat ze 'hongerig' zijn naar E.T-kennis/openbaringen op Aard en om het NIVO te gaan halen/evenaren etc. van de E.T.'s; wat wel nu een grote optie is/kan gaan worden.
Op 29-10-2009 10:58:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: http://www.disclosureproject.org/PDF-Do … uction.pdf
LINK werkte niet; nu wel?
Op 29-10-2009 10:59:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: http://www.disclosureproject.org/EmailU … 242009.htm

http://www.disclosureproject.org/EmailU … 242009.htm

http://www.disclosureproject.org/PDF-Do … uction.pdf
Anders even overplakken naar ' taakbalk'[of via google etc.]
Op 29-10-2009 11:00:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: De bovenstaande Dr. Steven Greer en Co_LINKS refereren allen naar 'verzoeken' naar Obama voor Ufo-X-files openbaringen etc..

Welke wel meer het begrip en werk van een Oth en Scene zou gaan ondersteunen.
Op 29-10-2009 11:09:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:

doet het niet.
(bericht gewijzigd op 29-10-2009 11:13:50)
United as one. Divided by zero.
Op 29-10-2009 11:13:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO: Toch blijf ik er bij dat als je iets te melden hebt en er zijn opnames gemaakt dat deze dan ook openbaar beschikbaar zijn en niet voor een selecte (lees ingewijde groep/priesters/leiders/uitbuiters/tirannen)
Dan heb je het bij mij al afgedaan.

Als Oth en Scene iets willen overbrengen aan mij dan nemen ze maar rechtstreeks contact met mij op of ze laten iets groots gebeuren wat in het nieuws komt.

Ik kan ook hele verhalen op papier gaan zetten over wat er wel niet allemaal te gebeuren staat......

Wat betref buitenaardsen/tijd reizigers, er zijn genoeg aanwijzingen dat ze over de eeuwen heen contact hebben gehad met de bevolking op deze planeet.

Op 29-10-2009 0:56:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox: Oth bestaat niet eens !

Wie gelooft dàt nu ?
Op 29-10-2009 19:27:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Horatio:
Firefox:

Oth bestaat niet eens !

Wie gelooft dàt nu ?

En als jij eindelijk een levenslange ban krijgt hier besta jij ook niet meer...hier!?
Goth, you are ennoying!!!
(bericht gewijzigd op 29-10-2009 19:34:31)
Op 29-10-2009 19:34:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje: Oth&Shien?
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 29-10-2009 20:09:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Firefox:

Oth bestaat niet eens !

Wie gelooft dàt nu ?

Blijkbaar geloof jij nergens in.

Hoe ziet Nergens eruit?
Heeft Nergens ook de mens geschapen?
Is Nergens een man of een vrouw?

Vragen, vragen..
Cannot kill the Battery!!!
Op 29-10-2009 20:25:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Marsepars:

Firefox:

Oth bestaat niet eens !

Wie gelooft dàt nu ?

Blijkbaar geloof jij nergens in.

Hoe ziet Nergens eruit?
Heeft Nergens ook de mens geschapen?
Is Nergens een man of een vrouw?

Vragen, vragen..


'Channeling', 'Galactische Meester', 'opperwezen Oth', .....

Je moet toch beseffen dat dit onzin is !

Dat deze 'dame' gewin probeert te slaan uit goedgelovige zielen.
Op 29-10-2009 22:58:03 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: klopt!
Nee, dank u.
Op 29-10-2009 23:31:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
eoi:
studentje:

Oth&Shien?

tjarlie shien.
Op 29-10-2009 23:32:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Gladiator:

Firefox:

Oth bestaat niet eens !

Wie gelooft dàt nu ?

En als jij eindelijk een levenslange ban krijgt hier besta jij ook niet meer...hier!?
Goth, you are ennoying!!!


Een levenslange ban omdat ik niet in onzin geloof ..... ?

A(de rest mag Redaxie zelf invullen) ... !
Op 30-10-2009 8:04:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: ' (uit het artikel)Oth: Weet dat jij en niemand in staat is om lijden te vermijden. Weet dat niemand in staat is om van de Aarde een paradijs te maken waardoor iedereen het als paradijs gaat ervaren. ';

Niemand dus!; geen aardling, geen buitenaardse en zelfs God niet; laat mij in zo'n geval, dan meteen maar het hele universum weg-blazen; ik bedoel wat heeft het dan voor zin en om eeuwig in een hel als deze vertoeven?
Op 30-10-2009 9:48:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: kijk naar de ogen van mevr. Rauh, en het taalgebruik van zg. Oth, dan weet je toch genoeg......(ik kan een eind meegaan met de meest fantastische theorieën, maar dit is echt baarlijke nonsens)
Nee, dank u.
Op 30-10-2009 0:36:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
tjerky:

kijk naar de ogen van mevr. Rauh, en het taalgebruik van zg. Oth, dan weet je toch genoeg......

Ik begrijp je niet? Wat weet je dan?

Ik kan ook wel schrijven "kijk naar haar vingertoppen, dan weet je toch genoeg"? Maar ik weet dan niet genoeg.
United as one. Divided by zero.
Op 30-10-2009 0:37:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
tjerky:

kijk naar de ogen van mevr. Rauh, en het taalgebruik van zg. Oth, dan weet je toch genoeg......(ik kan een eind meegaan met de meest fantastische theorieën, maar dit is echt baarlijke nonsens)

Hmm. Dat heb ik jou ook over David Icke zien beweren.

Misschien heb je nog gelijk ook, maar waarschijnlijker lijkt dat die mevouw en haar Oth jou meer te vertellen hebben dan jij op het eerste gezicht zou denken. Zoals :

Er komt kennis vrij, oude kennis van oude culturen, die veel op losse schroeven zet, die bepaalde theorieën aan het wankelen brengt. Hierdoor zullen vele mensen die er principes op nahouden, helemaal in de chaos terechtkomen. Wij zeiden het reeds vaker: behoed je voor principes. Als je er principes op na houdt, houd je kennis vast, sta je niet open voor vernieuwingen en dan moeten helaas voor jullie die principes met harde hand omvergeworpen worden.


Op 30-10-2009 0:43:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: De materie op zich is best interessant, maar voor wie lezen kan niet echt nieuw, maar het (commerciële) theater eromheen stoort me een beetje onderhand.
Nee, dank u.
Op 30-10-2009 13:08:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: De materie op zich is best interessant, maar voor wie lezen kan niet echt nieuw, maar het (commerciële) theater eromheen stoort me een beetje onderhand.
Nee, dank u.
Op 30-10-2009 13:09:16 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
tjerky:

kijk naar de ogen van mevr. Rauh, en het taalgebruik van zg. Oth, dan weet je toch genoeg......(ik kan een eind meegaan met de meest fantastische theorieën, maar dit is echt baarlijke nonsens)


Juist tjerky !
Op 30-10-2009 13:22:28 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

tjerky:

kijk naar de ogen van mevr. Rauh, en het taalgebruik van zg. Oth, dan weet je toch genoeg......(ik kan een eind meegaan met de meest fantastische theorieën, maar dit is echt baarlijke nonsens)

Hmm. Dat heb ik jou ook over David Icke zien beweren.

Misschien heb je nog gelijk ook, maar waarschijnlijker lijkt dat die mevouw en haar Oth jou meer te vertellen hebben dan jij op het eerste gezicht zou denken. Zoals :

Er komt kennis vrij, oude kennis van oude culturen, die veel op losse schroeven zet, die bepaalde theorieën aan het wankelen brengt. Hierdoor zullen vele mensen die er principes op nahouden, helemaal in de chaos terechtkomen. Wij zeiden het reeds vaker: behoed je voor principes. Als je er principes op na houdt, houd je kennis vast, sta je niet open voor vernieuwingen en dan moeten helaas voor jullie die principes met harde hand omvergeworpen worden.

Larie en apekool Steenslagen !
Op 30-10-2009 13:23:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Firefox:

Larie en apekool Steenslagen !


Jouw postings zijn al naar dusdanig chaotisch peil gezakt, dat je gedreigd wordt met eeuwige verbanning, dus zo gek is het toch niet wat deze Oth jou laat weten via die mevrouw?
Op 30-10-2009 13:28:14 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Wat Icke te melden heeft is best interessant, maar goed samen te vatten in 1 boek, en wat mevr. Rauh door een zg. Oth laat orakelen is niet meer dan de wensen van het publiek wat er op afkomt. Ze krijgen dus "waar" voor hun geld en gaan tevreden naar huis...
Nee, dank u.
Op 30-10-2009 13:47:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO:
tjerky:

Wat Icke te melden heeft is best interessant, maar goed samen te vatten in 1 boek, en wat mevr. Rauh door een zg. Oth laat orakelen is niet meer dan de wensen van het publiek wat er op afkomt. Ze krijgen dus "waar" voor hun geld en gaan tevreden naar huis...


Het punt met Icke is dat hij niet in een sessie van 7-8 uur het hele verhaal kan doen hoe het volgens hem zit.
In zijn boeken staat veel meer informatie dan dat hij tijdens zijn lezingen naar voren kan brengen.
Op 30-10-2009 13:49:56 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: De aarde wordt sinds mensenheugenis geregeerd door reptielen uit de ruimte die het niet best met ons voor hebben (heb ik geen 7 uur voor nodig)
Nee, dank u.
Op 30-10-2009 14:03:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NEO:
tjerky:

De aarde wordt sinds mensenheugenis geregeerd door reptielen uit de ruimte die het niet best met ons voor hebben (heb ik geen 7 uur voor nodig)


Onderbouw dat eens......
Dat doet David Icke dus wel en hij legt ook relaties.
Je kan wel wat roepen maar als je het niet onderbouwd dan ben je nergens.
Op 30-10-2009 14:26:01 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
NEO:

tjerky:

Wat Icke te melden heeft is best interessant, maar goed samen te vatten in 1 boek, en wat mevr. Rauh door een zg. Oth laat orakelen is niet meer dan de wensen van het publiek wat er op afkomt. Ze krijgen dus "waar" voor hun geld en gaan tevreden naar huis...


Het punt met Icke is dat hij niet in een sessie van 7-8 uur het hele verhaal kan doen hoe het volgens hem zit.
In zijn boeken staat veel meer informatie dan dat hij tijdens zijn lezingen naar voren kan brengen.Tijdens zijn lezing op 19 september had Icke er geen moeite mee om in een uur of acht in grote lijnen te vertellen waar hij mee bezig is. Huib Kraaijeveld schrijft in een artikel in Frontier Magazine over Icke's in 2010 te verschijnen boek:

"De Illuminati worden bezeten door reptielachtige entiteiten - net buiten onze frequentie van waarneming. Wij zouden het demonen noemen. ALLE oude culturen die wij vaak afdoen als 'primitief', vermeldden deze God-Koningen als vormgevers van onze huidige 'beschavingen'. Deze entiteiten voeden zich met menselijke angst, net zoals in de film The Matrix is verbeeld. Icke vertelde mij in mijn interview met hem dat achter deze groep entiteiten een nieuw landschap opdoemt. Hier schrijft hij nu een nieuw boek over dat al driekwart af is."

Het zal me benieuwen! David Icke komt steeds meer in de buurt van Carlos Castaneda en hij quote Castaneda ook regelmatig. Ken je Castaneda's verhaal over de Mud Shadows, NEO ?

(bericht gewijzigd op 30-10-2009 14:34:46)
Op 30-10-2009 14:32:26 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Steenslagen: ' Tijdens zijn lezing op 19 september had Icke er geen moeite mee om in een uur of acht in grote lijnen te vertellen waar hij mee bezig is. Huib Kraaijeveld schrijft in een artikel in Frontier Magazine over Icke's in 2010 te verschijnen boek:

"De Illuminati worden bezeten door reptielachtige entiteiten - net buiten onze frequentie van waarneming. Wij zouden het demonen noemen. ALLE oude culturen die wij vaak afdoen als 'primitief', vermeldden deze God-Koningen als vormgevers van onze huidige 'beschavingen'. Deze entiteiten voeden zich met menselijke angst, net zoals in de film The Matrix is verbeeld. Icke vertelde mij in mijn interview met hem dat achter deze groep entiteiten een nieuw landschap opdoemt. Hier schrijft hij nu een nieuw boek over dat al driekwart af is."

Het zal me benieuwen! David Icke komt steeds meer in de buurt van Carlos Castaneda en hij quote Castaneda ook regelmatig. Ken je Castaneda's verhaal over de Mud Shadows, NEO ? ';

Ja een mysterie op te lossen voor de aller hoogste scheppers olv. de allerhoogste god of GOD zelf?- en waarom niet aan ons besteed?
Met licht(laser)technologie te bestrijden en daar ze zeker op 'mentaal'-niveau existeren, vormen zij ook niet juist deze reptiliens en draconies etc. onze gevangenis, de 3D[dimensie]-onderdrukkingen/ mijn vrouw is er iedergeval volslagen van in de ban en infecteert het/zij mij met mijn DNA-ontregelingen.

Ware HORROR dus en welke ik het liefst zelf zou bestrijden; maar ja, in je eentje tegen geheel ILLUMINATI_NWO_reptiliens- en draconies- etc.-LEGER is natuurlijk ook dito zelfmoord; WEL BEN IK inmiddels moe geworden van AL het zoeken naar een enkele-medestrijder/Een 'Arjuna-figuur'[de Veda's Krishna/Arjuna- Het Bhagavat Gita- verhaal oa.] BIJVOORBEELD en die er HIER /Rotterdam/NL. dus nog niet is gevonden.

Kalki_me@yahoo.co.uk
Op 30-10-2009 16:15:34 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen: [quote=Kalki]Ja een mysterie op te lossen voor de aller hoogste scheppers olv. de allerhoogste god of GOD zelf?- en waarom niet aan ons besteed?
Met licht(laser)technologie te bestrijden en daar ze zeker op 'mentaal'-niveau existeren, vormen zij ook niet juist deze reptiliens en draconies etc. onze gevangenis, de 3D[dimensie]-onderdrukkingen/ mijn vrouw is er iedergeval volslagen van in de ban en infecteert het/zij mij met mijn DNA-ontregelingen.

Ware HORROR dus en welke ik het liefst zelf zou bestrijden; maar ja, in je eentje tegen geheel ILLUMINATI_NWO_reptiliens- en draconies- etc.-LEGER is natuurlijk ook dito zelfmoord; WEL BEN IK inmiddels moe geworden van AL het zoeken naar een enkele-medestrijder/Een 'Arjuna-figuur'[de Veda's Krishna/Arjuna- Het Bhagavat Gita- verhaal oa.] BIJVOORBEELD en die er HIER /Rotterdam/NL. dus nog niet is gevonden.

Kalki_me@yahoo.co.uk
[/quote]
Tensegrity van Castaneda, beschreven in 'Magical Passes'/'Magische Oefeningen' en ook op video en dvd uitgebracht is een 10.000 jaar oude Tolteekse methode om je van de Mud Shadows te ontdoen en je energie terug te pakken en méér, Kalki. Is je vrouw daarmee bezig?
Op 30-10-2009 16:28:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: En wat schept deze ILLUMINATI_NWO_reptiliens- en draconies- etc_ANGST in de praktijk?

[Sorry maar het zal wel eens een keertje goed gezegd moeten worden en het LIEFST INTERNATIONAAL VOOR DE TV_CAMERA's] dat ze JOU en MIJ NIET meer zien zitten/zien staan, de mense-kindertjes, de mannetjes en vrouwtjes- bad-boy's and bad-girls - deze zich WEL blauw lopen en BEESTACHTIG naar de ILLUMINATI-wapenindustrie[voor de aanschaf van de meest afschuwelijke - wapentuig] en de ILLUMINATI-porno-industrie[voor de aanschaf van de meest afschuwelijke sex-praktijken als oa. fuckingmachines, dildo's, butplugs, vibrators en ook vooral dieren/beesten-sex-materialen/praktijken], jij als[co-] schepper sta er dan wel voor lul bij en ben je nog veel minder dan al dat smerige vieze wapen- en porno-tuig en welke de oorzaak is dat dit zonnestelsel zo enorm uit haar balans is; alleen daarom zou je al dit gehele universum, alleen al meteen willen weg blazen.
Op 30-10-2009 16:35:18 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky:
NEO:

tjerky:

De aarde wordt sinds mensenheugenis geregeerd door reptielen uit de ruimte die het niet best met ons voor hebben (heb ik geen 7 uur voor nodig)


Onderbouw dat eens......
Dat doet David Icke dus wel en hij legt ook relaties.
Je kan wel wat roepen maar als je het niet onderbouwd dan ben je nergens.

Demonen, zie baghavad gita, de rest van de info lijkt wel erg op die van de zeer fanatieke protestantse onderzoekers, alleen willen die hiermee bewijzen dat Satan de wereld in zijn greep krijgt, en dat demonen (reptilians) in zijn dienst zijn. (erg veel info uit deze hoek, zeer goed onderbouwd en niet dat je allerlei boeken en dvd's moet kopen)
Nee, dank u.
Op 30-10-2009 16:48:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Bedankt voor je info; Steenslagen

'Kalki. Is je vrouw daarmee bezig?'; ze gaat niet voor de waarheid en dat het GEHELE RECHTSYSTEEM inmiddels een grote Illuminati-Mud Shadows IS; loopt ze weg voor ware liefde en zo ook voor realiteits-zin[heb ik ze ruim een miln. euro aangeboden en voor (ze is americaan) DIT 'diplomatie- en vertaal-Engels-Amerikaans_werk' tbv. de Obama- Ufo-x-files/Alien_openbaringen as. en te verwachten voor rond de as. jaarwisselingen[zo ook, volgens 'vermeerderende' bronnen] en reageert zij daar niet op, krankzinnig toch) zet ik dit in en OMDAT WIJ NL. NIET (Karmisch) MOGEN ACHTER BLIJVEN en DAARIN en ook wordt dit nu door HAAR anti-realiteitszin en a-sociaal-gedracht, door mijn eigen vrouw zelfs nu ondermijnt; ik denk nu echt dat deze maatschappij is ontaard in een groot krankzinnige-gesticht en zolang men hier in deze evolutie-stap niet participeert; ze is muzikaal bijzonder kunstzinnig, heeft VS-culuur/taal achtergrond en studeert ZIJ hier in NL. 'rechten'; kortom ideaal voor een Kalki-Mensheid_scenario en zo makkelijk NU VOOR HAAR - en zoals zij het NU voor de/haar (lotus)voeten geworpen krijgt, krijgt NIEMAND het; en juist IS HET zij NU, die juist nu niet co-opereert; echter zonder haar - eerlijk gezegd - ben ik ook niets; en kan gewoon alles dan niet door gaan[het Kalki_Obama-goddelijkplan vanuit NL.] ; terwijl Kalki & Co. wel juist het goddelijkplan ten uitvoer kan brengen om B.Beam/Illuminati oa. wereldlijk te ontmantelen.; DOOD ZONDE DUS ALLEMAAL en dit bij gebrek aan aan co-operatie door 1 ABSURDE idiote!
Op 30-10-2009 16:58:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: maar verder alles wel goed?
Nee, dank u.
Op 30-10-2009 17:02:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Steenslagen:

Firefox:

Larie en apekool Steenslagen !


Jouw postings zijn al naar dusdanig chaotisch peil gezakt, dat je gedreigd wordt met eeuwige verbanning, dus zo gek is het toch niet wat deze Oth jou laat weten via die mevrouw?

'Eeuwige verbanning' ?

Heeft dat dan in de kranten gestaan misschien, want ik weet van niets hoor .....
Op 30-10-2009 17:28:39 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: ' maar verder alles wel goed?[tjerky] '; ach co-operatie is een vies-woord en in dit Kali-Yuga-ruziezoekende tijdperk; dus wat kan je verwachten verder en in dit land verder en waar de Lesbo's regeren. Onze eigen NL._Kalki heeft het dus nu erg moeilijk - moet op DNA-herstel_ maar misschien weet die ander Kalki te India [ http://www.experiencefestival.com/a/Enl … 12/id/6390 ] nog wel dit zooitje hier op Aard allemaal te redden en via de onderteuning van de Maitreya-Leer [ the I AM U-teachings; http://www.iamu...owledgments.html ]?
Op 30-10-2009 17:45:07 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: http://www.experiencefestival.com/ is betere LINK!
Op 30-10-2009 17:47:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Platoon: Ben ik hier nu op Grenswetenschap.nl of op de therapeutische kwebbelsite van een gesloten inrichting terechtgekomen???
Op 30-10-2009 17:48:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: http://www.iamuniversity.org/ ; dito betere LINK!
Op 30-10-2009 17:51:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki:
Platoon:

Ben ik hier nu op Grenswetenschap.nl of op de therapeutische kwebbelsite van een gesloten inrichting terechtgekomen???Neen, wat mij betreft op O.S.H.O. - Operation Survival Humanity Omni
Op 30-10-2009 17:52:55 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Kalki:

DOOD ZONDE DUS ALLEMAAL en dit bij gebrek aan aan co-operatie door 1 ABSURDE idiote!


Over welke '1 absurde idiote' heb je het precies, Kalki ?
Op 30-10-2009 18:51:43 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Over mijn vrouw en die ik de Liefde heb verklaard, vrijheid en onafhankelijkheid en zowel sociale stabiliteit door haar ruim een (1)mln. euro aan te bieden en voor werk - oa. vertaalwerk en tot het jaar 2012 - als in funktie van '(alien)diplomate' en ambassadeur/gastvrouw te spelen naar Obama/VS toe - kan ze naar de wereld/Obama oa. verklaren "Hoe de bron van de Schepping funktioneert -de paradigma's/matrixen en vanuit Alien-optiek" en leren wij daardoor ALLEN- HET GAAT DUS OM ALGEMEEN BELANG- meer over de Universa en haar mysterieen; dit gunt zij nu de mensheid echter niet en weigert zij te reageren op mijn Liefde verder en zowel om de spirituele-HAL te berkrachtigen; een spirituele-alien Holland-Amerika-Lijn. ze doet dus moeilijk en terwijl het juist allemaal zo makkelijk kan; is dit dito de krankzinnige NL. maatschappij en die ik in het verleden ook al vele en vele 10-tallen miln. guldens/euro's heb staan aanbieden en via o.a. vele en vele reguliere organisaties tbv. van alien/mensen-co-operaties-participaties, dito was men niet geinteresseerd(lees: PURE ANGSTEN!!!; vasgeroest verk'rt EGO, gemindcontoled etc.) en verklaart dit daarom waarom NL. nu PRECIES ook niet meer dan een hoop stront is!
Op 30-10-2009 19:54:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Steenslagen:

Kalki:

DOOD ZONDE DUS ALLEMAAL en dit bij gebrek aan aan co-operatie door 1 ABSURDE idiote!

Over welke '1 absurde idiote' heb je het precies, Kalki ?

absurd bestaat niet. alles is heel logisch. allen zien de meeste mensen het verband niet. als wij de logica niet zien, betekend niet dat er geen logica is. zélfs Kalki is niet absurd en idioot. alhoewel het wel zo lijkt.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 30-10-2009 20:03:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: In moeilijk doen, terwijl de eenvoud je in de schoot wordt geworpen, sorry, daar zie ik geen logica in; noch EFFICIENTIE!
Op 30-10-2009 20:29:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Nederland niet meer dan een hoop stront, daar heb je wel een punt!, Kalki...
Nee, dank u.
Op 30-10-2009 21:37:08 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : Welkom terug hoor Kalki. Druk gehad, de afgelopen weken?
Is it electrickery?
Op 30-10-2009 21:39:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
ThoTh:
Kalki:

Over mijn vrouw en die ik de Liefde heb verklaard, vrijheid en onafhankelijkheid en zowel sociale stabiliteit door haar ruim een (1)mln. euro aan te bieden en voor werk - oa. vertaalwerk en tot het jaar 2012 - als in funktie van '(alien)diplomate' en ambassadeur/gastvrouw te spelen naar Obama/VS toe - kan ze naar de wereld/Obama oa. verklaren "Hoe de bron van de Schepping funktioneert -de paradigma's/matrixen en vanuit Alien-optiek" en leren wij daardoor ALLEN- HET GAAT DUS OM ALGEMEEN BELANG- meer over de Universa en haar mysterieen; dit gunt zij nu de mensheid echter niet en weigert zij te reageren op mijn Liefde verder en zowel om de spirituele-HAL te berkrachtigen; een spirituele-alien Holland-Amerika-Lijn. ze doet dus moeilijk en terwijl het juist allemaal zo makkelijk kan; is dit dito de krankzinnige NL. maatschappij en die ik in het verleden ook al vele en vele 10-tallen miln. guldens/euro's heb staan aanbieden en via o.a. vele en vele reguliere organisaties tbv. van alien/mensen-co-operaties-participaties, dito was men niet geinteresseerd(lees: PURE ANGSTEN!!!; vasgeroest verk'rt EGO, gemindcontoled etc.) en verklaart dit daarom waarom NL. nu PRECIES ook niet meer dan een hoop stront is!

Ik kom jouw type wel vaker tegen; lange zinnen, gedeeltes met hoofdletters, geen zinsopbouw, zweverige onderwerpen...

Gaat het wel goed met jullie?
ALLES IS WAAR
Op 30-10-2009 21:40:40 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie : @ThoTh: definieer 'goed'.... (Geintje, ik vraag me hetzelfde af. Het antwoord zal 'ja natuurlijk, want ik heb de enige waarheid in pacht' zijn.)
Alhoewel ik er soms ineens iets in lees waarmee ik het eens ben. Te veel ego op de wereld, bijvoorbeeld. Toch moeilijk om het ik-denken los te laten. Ik (haha) probeer het weleens: nee, IK heb geen pijn, ER IS pijn. Moeilijk hoor, bij de tandarts... maar als je dit oefent, kom je toch aardig los van je ik-programma.
Is it electrickery?
Op 30-10-2009 21:59:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Kalki doet wel zijn/haar best om echt de diepte in te gaan, en dan wordt je al snel onbegrijpelijk voor de middenmoters. Vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk. (geldt ook voor firefox, mits wel beleefd)
Nee, dank u.
Op 30-10-2009 22:24:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
studentje:
Kalki:

In moeilijk doen, terwijl de eenvoud je in de schoot wordt geworpen, sorry, daar zie ik geen logica in; noch EFFICIENTIE!

in alles zit logica. maar inderdaad, niet iedereen ziet het.
iedere vlieg wordt ooit een vloog.
Op 30-10-2009 22:24:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Emie :

@ThoTh: definieer 'goed'.... (Geintje, ik vraag me hetzelfde af. Het antwoord zal 'ja natuurlijk, want ik heb de enige waarheid in pacht' zijn.)
Alhoewel ik er soms ineens iets in lees waarmee ik het eens ben. Te veel ego op de wereld, bijvoorbeeld. Toch moeilijk om het ik-denken los te laten. Ik (haha) probeer het weleens: nee, IK heb geen pijn, ER IS pijn. Moeilijk hoor, bij de tandarts... maar als je dit oefent, kom je toch aardig los van je ik-programma.

Jij kan het ook!!!

Wauw...
Is het een gave?
Of kan ik het ook leren?
Cannot kill the Battery!!!
Op 30-10-2009 22:53:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki:
Emie :

Welkom terug hoor Kalki. Druk gehad, de afgelopen weken?


Dank je; Nog niets en zo druk ik het in de toekomst ga krijgen;
wel een druk in en vanuit m'n HART!
Op 30-10-2009 23:22:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
Kalki:

Over mijn vrouw en die ik de Liefde heb verklaard, vrijheid en onafhankelijkheid en zowel sociale stabiliteit door haar ruim een (1)mln. euro aan te bieden en voor werk - oa. vertaalwerk en tot het jaar 2012 - als in funktie van '(alien)diplomate' en ambassadeur/gastvrouw te spelen naar Obama/VS toe - kan ze naar de wereld/Obama oa. verklaren "Hoe de bron van de Schepping funktioneert -de paradigma's/matrixen en vanuit Alien-optiek" en leren wij daardoor ALLEN- HET GAAT DUS OM ALGEMEEN BELANG- meer over de Universa en haar mysterieen; dit gunt zij nu de mensheid echter niet en weigert zij te reageren op mijn Liefde verder en zowel om de spirituele-HAL te berkrachtigen; een spirituele-alien Holland-Amerika-Lijn. ze doet dus moeilijk en terwijl het juist allemaal zo makkelijk kan; is dit dito de krankzinnige NL. maatschappij en die ik in het verleden ook al vele en vele 10-tallen miln. guldens/euro's heb staan aanbieden en via o.a. vele en vele reguliere organisaties tbv. van alien/mensen-co-operaties-participaties, dito was men niet geinteresseerd(lees: PURE ANGSTEN!!!; vasgeroest verk'rt EGO, gemindcontoled etc.) en verklaart dit daarom waarom NL. nu PRECIES ook niet meer dan een hoop stront is!

?????

Wàt is dàt allemaal ???

Zou het niet raadzaam zijn dat jij eens een specialist gaat opzoeken ... ?
Op 31-10-2009 1:05:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
3.14po:
Firefox:

Kalki:

Over mijn vrouw en die ik de Liefde heb verklaard, vrijheid en onafhankelijkheid en zowel sociale stabiliteit door haar ruim een (1)mln. euro aan te bieden en voor werk - oa. vertaalwerk en tot het jaar 2012 - als in funktie van '(alien)diplomate' en ambassadeur/gastvrouw te spelen naar Obama/VS toe - kan ze naar de wereld/Obama oa. verklaren "Hoe de bron van de Schepping funktioneert -de paradigma's/matrixen en vanuit Alien-optiek" en leren wij daardoor ALLEN- HET GAAT DUS OM ALGEMEEN BELANG- meer over de Universa en haar mysterieen; dit gunt zij nu de mensheid echter niet en weigert zij te reageren op mijn Liefde verder en zowel om de spirituele-HAL te berkrachtigen; een spirituele-alien Holland-Amerika-Lijn. ze doet dus moeilijk en terwijl het juist allemaal zo makkelijk kan; is dit dito de krankzinnige NL. maatschappij en die ik in het verleden ook al vele en vele 10-tallen miln. guldens/euro's heb staan aanbieden en via o.a. vele en vele reguliere organisaties tbv. van alien/mensen-co-operaties-participaties, dito was men niet geinteresseerd(lees: PURE ANGSTEN!!!; vasgeroest verk'rt EGO, gemindcontoled etc.) en verklaart dit daarom waarom NL. nu PRECIES ook niet meer dan een hoop stront is!

?????

Wàt is dàt allemaal ???

Zou het niet raadzaam zijn dat jij eens een specialist gaat opzoeken ... ?

Zou het niet raadzaam zijn als jij es op een andere site gaat zeiken?
United as one. Divided by zero.
Op 31-10-2009 1:07:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Firefox:
studentje:

Steenslagen:

Kalki:

DOOD ZONDE DUS ALLEMAAL en dit bij gebrek aan aan co-operatie door 1 ABSURDE idiote!

Over welke '1 absurde idiote' heb je het precies, Kalki ?

absurd bestaat niet. alles is heel logisch. allen zien de meeste mensen het verband niet. als wij de logica niet zien, betekend niet dat er geen logica is. zélfs Kalki is niet absurd en idioot. alhoewel het wel zo lijkt.Hij is het duidelijk wél .....
Op 31-10-2009 1:07:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Misschien omdat ik hier over/via deze site niet VERDER in details kan treden en omtrent deze absurditeit/idioterie van deze vrouw; wil dit niet zeggen dat ik dit anders zelf wel dito ben en omdat ik een aan NESARA-gerelateerde investering per aanvang van 80,- mln. euro enmiddels een rendabel-economisch systeem HET EFFICIENT FUNCTIONEREN HIERVAN al tot een bedrag van een ruim kwart miljard is aangezwollen en wel al in het jaar 2012. Eerder zou je zeggen dat al diegenen an die mij hierin aanvallen juist zelf absurd/idioot zijn.

Bijna allemaal reactionaire Kali-Yuga ruzie-zoekers dus, deze 3 laatste EN DIE DUS PRECIES DE NL._MENTALITEIT REFLECTEREN en hoe men hier over onze BUITENAARDSEN RUIMTE BROEDERS en ZUSTERS, de Galactic Light Federation denkt; deze 3-Satan-Lucifer_Illuminati-puppies en hierboven, en trekken ze je HART en deze van NL. eruit en hebben het liefst dat planeet en mensheid vergaat en dit vanuit hun slechts 6 procent funktionerende hersencellen, dit bijna hersenlozen 3-zooitje opportunisten en WAT/WELKE DUS WEER DE UITNODIGING NEGEERT om en Illuminati/NWO te gaan verslaan, droevig en dat ik nu dus echt wel 'New Jerusalem', de Alien/Mensen_Ambassade vooral niet in Holland moet gaan starten en dus juist wel in een land, het meest ver wegst juist van Nederland en gezien zulks een onbegrip en zoals door deze aphaten/speculanten/a-spirituelen/LANDVERRADERS.
Op 31-10-2009 3:27:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Ter verduidelijking: ER is dus nu al geinvesteerd in 'New Jerusalem', de Alien/Mensen_Ambassade en voor 80,- en is dit "EEN NU AL FUNCTIONERENDE ECONOMISCH SYSTEEM " binnen het jl. opgestarte project 'New Jerusalem', de Alien/Mensen_Ambassade en funktionerend op een meest rendabel economisch-systeem en welke onvermijdelijk nu al de garantie geeft dat deze economie in en rond deze 'New Jerusalem', de Alien/Mensen_Ambassade is aangegroeid tot een bedrag van minimaal 250,- mln euro en wel al in 2012.
Op 31-10-2009 3:46:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Dus lieve mensen; laten we deze ' space-people ' in God's naam nu welkom heten; alleen de energie al en die vanuit deze boodschappen gaat is zo waardevol; dat we niets anders willen dit verder te gaan bekrachtigen.
Laten we daarom allen wijs zijn en ipv. hen af te breken ze juist WELKOM te heten:

Contact: Wij wachten op het juiste moment om onze zet te doen (30-10)

30-10-2009 om 14:11 uur | 3,846 bekeken | Galactic federation | WWW.NIBURU.NL | Print

English version here

Heerst er onder meer en meer mensen niet een duidelijk gevoel dat de tijd zich versnelt omdat jullie nu al het einde van het jaar naderen? Als jullie ooit bevestiging nodig hadden dat er veranderingen plaatsvinden, had je geen betere kunnen vinden. De vibraties blijven toenemen en jullie worden naar een hogere dimensie opgetild. Het zal snel een punt bereiken waarop iets met een lagere vibratie niet langer erin kan verblijven, en voor de betreffende zielen zal alles van een hogere vibratie uit hun zicht verdwijnen. Dat is een natuurlijk gevolg van zo’n verandering en garandeert dat alleen de meer ontwikkelde zielen verdergaan naar de 4e dimensie. Dit zet zich voort wanneer jullie zelfs verdergaan naar de volgende dimensie. Het is een prachtige ervaring om jezelf met gelijkgestemden te zien wanneer er een grote eensgezindheid is in doelen en inzicht.

Stap over alles heen, wetende wat er komt om jullie samenleving om te vormen, en jullie zullen gemakkelijk door deze laatste maanden met chaotische gebeurtenissen heen komen. Uitwendig beginnen jullie wat aanwijzingen in opkomst te zien die tonen dat de nieuwe plannen voor jullie en de Aarde klaar liggen. Samen vormen we een enorme kracht ten goede en we hebben jullie vooruitgang niet duizenden jaren gevolgd om op het cruciale moment van verandering te falen. We kunnen inderdaad niet falen en wat we ook moeten doen om aan te sluiten bij de veranderingen op Aarde, het wordt onmiddellijk uitgevoerd. (wordt vervolgd).
Op 31-10-2009 10:51:38 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Wij wachten net als jullie op de ontwikkelingen die aangeven dat het tijd is voor ons om onze zet te doen en een hele serie van gebeurtenissen in beweging te zetten. Wees ervan overtuigd dat jullie als zeer kostbaar en geliefd worden beschouwd, als de prachtige zielen die jullie zijn, en we zouden willen dat jullie je hoge status als scheppers in de maak zouden accepteren. Jullie zijn zeer bijzonder en hebben een schitterende toekomst voor je wanneer jullie je plaats in de kosmos innemen.

Jullie aanwezigheid op Aarde, op dit moment, is belangrijk voor degenen die in de duisternis ploeteren en jullie Licht zal een helderder beeld geven aan hen. Het zal hen ook, temidden van hun verwarring, een lift geven en een gevoel van hoop. Zorgen voor anderen is een teken van spirituele rijpheid en een innerlijk weten dat jullie allen Eén zijn. Behandel anderen als jezelf en de Mensheid zou zomaar ineens veranderen en de god in elkaar erkennen. Zonder dat inzicht neigen jullie ernaar anderen op uiterlijke kenmerken te beoordelen wat totaal misleidend kan zijn. Onthoud dat ieder van jullie is uitgerust om zijn eigen rollen in het leven te spelen en dat daarom rijkdom of positie niemand beter maakt dan een ander. Jullie hebben allemaal je eigen uitdagingen, en tot nu toe kan je niet voorkomen met allerlei types vermengd te raken terwijl jullie vaak geen idee hebben hoe ver hun ziel is ontwikkeld. Vertrouwen is daarom een kwestie van intuïtie, die jullie persoonlijke bescherming vormt.

Ieder van jullie is op dit moment op Aarde vanuit vrije wil en jullie zijn bevoorrecht aanwezig te zijn in zo’n grootse tijd. Jullie hebben gekozen aan welke zijde je wilde zijn en zo spelen het Licht en het duister hun laatste rollen uit om de laatste dagen van de dualiteit in deze cyclus tot een goed einde te brengen. Het resultaat is al bekend omdat het Licht superieur is maar het is aan jullie hoe het precies zijn overwinning behaalt.
Op 31-10-2009 10:53:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: (Nog steeds; vervolg)Als jullie bijvoorbeeld de Galactische Federatie niet zouden verwelkomen, zouden wij ons vanuit Universele Wetgeving niet aan jullie mogen opdringen en dan zouden jullie laatste dagen enorm verschillen van wat jullie voor ogen hebben. Gelukkig hebben jullie duidelijk gemaakt dat jullie onze aanwezigheid wensen en dat is waar we vele, vele jaren aan hebben gewerkt. Stapsgewijs is onze weg naar jullie bewustzijn vergemakkelijkt en op zo’n manier dat jullie ons als jullie vrienden en medereizigers van het Universum hebben geaccepteerd. Het was nooit de bedoeling dat jullie voor onbepaalde tijd gebonden zouden zijn aan de Aarde in de lagere dimensies en jullie snijden al jullie banden door en laten alles los dat jullie niet langer van dienst is. Het reinigingsproces beïnvloedt alles en iedereen en jullie zouden het als een grote ordening kunnen zien van zielen en alle levensvormen.

Wanneer jullie nadenken over hoe goed en geordend het Universum draait, is het moeilijk de magnifiekheid en kracht van de intelligentie erachter niet te waarderen. Het functioneert op een ongelooflijk grote schaal en jullie hebben sterren- en zonnestelsels die zich allen in absolute perfecte samenhang voortbewegen. Zelfs wij hebben altijd ontzag voor dergelijke scheppingskrachten. Natuurlijk begrijpen wij het grotere plaatje en dat ligt ver op jullie voor. Dat is niet bedoeld om opschepperig te zijn, het is simpelweg hoe het voor ons is terwijl jullie bewustzijnsniveaus zo’n diep inzicht niet toelaten. Wijsheid wordt vergaard wanneer jullie je ontwikkelen en het zou niets opleveren als jullie het te snel zouden krijgen. Eén van onze eerste taken is jullie te corrigeren wat betreft jullie spirituele herkomst en het dogma te verwijderen dat jullie vermogen om goed te zien, verduistert. Wanneer jullie eenmaal allemaal de waarheid kennen, zal het duidelijk gemakkelijker zijn voor mensen om zich te verenigen en respect te hebben voor de verschillende culturen.
Op 31-10-2009 10:55:31 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Jullie kunnen van elkaar leren omdat elke ervaring zijn eigen les bevat.

We merken op dat jullie vanwege de naderende veranderingen moedig zijn geworden en vol vertrouwen om over jullie waarheid te spreken. We juichen diegenen onder jullie toe die het gevoel hebben dat de tijd rijp is om dit te doen. Zolang het in vriendelijkheid wordt gezegd en niet aan mensen wordt opgelegd, zal het een nieuw denkniveau activeren dat hun geest zal verlichten. Het zal extreem moeilijk zijn voor sommige mensen om hun rigide denken te veranderen die een manier van leven is geworden maar de waarheid moet volledig tevoorschijn komen voordat Ascentie plaatsvindt. Jullie zijn het belangrijkste onderdeel van het plan voor jullie verheffing. Moeder Aarde zou, indien nodig, voor zichzelf kunnen zorgen maar de transformatie en reiniging zal veel gemakkelijker zijn wanneer iedereen eraan deelneemt. Als Moeder Aarde nu zou beginnen, zouden jullie niet op de Aarde kunnen blijven omdat veranderingen van enorme afmetingen jullie bestaan zouden bedreigen. Dat zit echter niet in het plan omdat er tussen ons allemaal samen-werking bestaat om de overgang zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik groet jullie allemaal met zegeningen voor jullie welzijn. Jullie zullen veilig zijn, wat er ook gebeurt, en onze schepen zijn klaar om jullie te helpen mochten jullie in gevaar verkeren. Dat betekent niet onder alle omstandigheden want enkele relatief kleine veranderingen zullen zielen de Aarde doen verlaten, maar dit zal in hun levensplan staan. Jullie moeten aan het idee wennen dat de dood zelf niets is om te vrezen en eenmaal in de hogere sferen zullen jullie snel eventuele restanten van een trauma van je af gooien. De vibraties zijn op zichzelf helend maar jullie zullen gezelschap krijgen van degenen die weten hoe ze jullie snel moeten laten herstellen. We zijn allemaal liefde, het is onze manier van leven en als jullie hetzelfde kunnen doen, leiden jullie de weg voor anderen
Op 31-10-2009 10:56:41 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi: ,..Kalki,

,..We heben nu weekend, please!..

Ik ben Mehdi van planeet Overijssel en ik groet jullie allemaal, en wens jullie allen een plezierig weekend.
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 31-10-2009 11:11:44 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Mehdi, wat bedoel je nu?; dat we met z'n allen, de gehele GLF.......
nu een weekendje bij je op de planeet-Overijssel, mogen komen logeren? Lijk me dan idd een...... fijn weekend, allemaal!
Op 31-10-2009 11:24:50 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Kalki:


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik groet jullie allemaal met zegeningen voor jullie welzijn. Jullie zullen veilig zijn, wat er ook gebeurt, en onze schepen zijn klaar om jullie te helpen mochten jullie in gevaar verkeren. Dat betekent niet onder alle omstandigheden want enkele relatief kleine veranderingen zullen zielen de Aarde doen verlaten, maar dit zal in hun levensplan staan. Jullie moeten aan het idee wennen dat de dood zelf niets is om te vrezen en eenmaal in de hogere sferen zullen jullie snel eventuele restanten van een trauma van je af gooien. De vibraties zijn op zichzelf helend maar jullie zullen gezelschap krijgen van degenen die weten hoe ze jullie snel moeten laten herstellen. We zijn allemaal liefde, het is onze manier van leven en als jullie hetzelfde kunnen doen, leiden jullie de weg voor anderen.


Op 13 december is Patricia Cori in Amsterdam. Daar geeft zij in Centrum De Roos een workshop van 10:00 tot 17:30 uur. Patricia Cori is "de stem van de Hoge Raad van de Planeet Sirius op aarde".

Een deel van de workshop zal gewijd zijn aan DNA Activatie. Verder "Awakening the Light Body", het helen en loslaten van vastzittende emoties en je bewust worden van gedachten die zich manifesteren als lichamelijke ziektes. Plus: reïntegreren van wezensdelen die gedurende je reis door het leven wat op de achtergrond zijn geraakt.

De workshops van Patricia worden gefaciliteerd door Patricia's spirituele gidsen, de "Sirian Light Beings".

Meer informatie bij paulineweerts@gmail.com


Op 31-10-2009 11:29:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Platoon: Patricia Cori de stem van de Hoge Raad van de Planeet Sirius op aarde? Dat is Kalki toch al. Als dit maar niet tot een intergalactische strijd in Centrum De Roos komt. Voor de zekerheid doet Cohen er goed aan Lightwalker, Spiderman en Catwoman paraat te houden.
Op 31-10-2009 11:51:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Zo'n vrouw en als je in haar ogen kijkt is niet te evenaren, niet door een Kalki, een Vishnu en zelfs GOD niet; Patricia Cori lijkt mij de incarnatie van Laxmi zelf!
Op 31-10-2009 0:00:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi: ,..Kalki? bennie Leonides?..
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 31-10-2009 0:38:53 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Niet als Mehdi madhi is op Kalki.
Op 31-10-2009 0:56:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Mehdi:
Kalki:

Niet als Mehdi madhi is op Kalki.

Kalki, kennie Leonides?,..
,. Waar een wil is ben ik weg,..!
Op 31-10-2009 13:14:35 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Steenslagen:
Kalki:

Zo'n vrouw en als je in haar ogen kijkt is niet te evenaren, niet door een Kalki, een Vishnu en zelfs GOD niet; Patricia Cori lijkt mij de incarnatie van Laxmi zelf!

Wie is Laxmi, Kalki? Heb je Patricia Cori wel eens ontmoet en ga je naar de workshop in december? In Frontier Magazine stond enige tijd geleden een interessant interview met haar.
Op 31-10-2009 13:30:29 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: ' a shower of meteors occurring around November 15 and appearing to radiate from a point in the constellation Leo'; dit en zover ik mij zelf ken.
Op 31-10-2009 13:31:54 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki:
Steenslagen:

Kalki:

Zo'n vrouw en als je in haar ogen kijkt is niet te evenaren, niet door een Kalki, een Vishnu en zelfs GOD niet; Patricia Cori lijkt mij de incarnatie van Laxmi zelf!

Wie is Laxmi, Kalki? Heb je Patricia Cori wel eens ontmoet en ga je naar de workshop in december? In Frontier Magazine stond enige tijd geleden een interessant interview met haar.


Officieel is Laxmi de vrouw van Vishnu; staat als Godin voor Geluk, Rijkdom en Overvloed; ik ga altijd eerst naar alle vrouwen, en of ze nu in de put of de pot
zitten, arm en lelijk zijn of een schoonheid en als die van een Radharani en/of een Laxmi vertegenwoordigen; verklaar dan ook aan allen dan, mijn Onvvoorwaardelijke Liefde naaar hen; nadat ik dit heb uitgesproken, weten ze me te vinden en in geval van als ze willen reageren en om geestelijk te groeien in kennis en inzicht, cq. VERLICHT bij mij willen worden - en doordat ik een mutatie in de neurobiologische hersenen kan veroorzaken en waardoor er een optie bestaat om zulk een VERLICHTING te bereiken.

Ik verklaar dus, dit 1-maal gedaan, dan wacht, zie ik wel en wie er reageert - loop ik er verder niet achteraan; geldt dit ook dito voor mannen en die ' de verlichting ' bij mij willen bereiken!

Dus bij deze ook mijn verklaring naar Patricia Cori en is zij en als een ieder, welkom bij mij; Kalki_me@yahoo.co.uk
Op 31-10-2009 13:43:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki:
Kalki:

' a shower of meteors occurring around November 15 and appearing to radiate from a point in the constellation Leo'; dit en zover ik mij zelf ken.
; slaat op de laatste vraag van lieve
Mehdi,
Op 31-10-2009 13:58:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ Kalki

Ook al begrijp ik geen f*ck van je comments en ben je in mijn ogen een warrige geest, tóch ben ik blij dat je hier bij GW je boodschap komt verkondigen.

Hou vol!
Ooit ga ik je nog een keer begrijpen.
En zal ik voor je buigen en je Master noemen.
Cannot kill the Battery!!!
Op 31-10-2009 22:19:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Vriend Marsepars;
begrijp eerst je zelf, dan zal je Kalki ook beter begrijpen en die alles slechts door krijgt van het hogere, als jij zelf, je open stelt voor het hogere, op den duur wordt jij dan zelf een Kalki.
Buig daarom eerst voor je zelf, dan hoef je nooit meer voor de ander te buigen.

Wil je alsnog wel voor me buigen en om 'verlichting' van mij te ontvangen; dan kan je 'verlichting' bij mij realiseren en door mij op te zoeken - kijken we samen wat we kunnen bijdragen aan je geluk -
en zo ook de noodzaak van 'Wie gaat de Illuminati ontmantelen?', maw. ben jij er zo eentje, die 'verlichting' nastreeft en dito er alles voor over heeft om het hier Illuminati-vrij te krijgen op Aard!?

Wie gaat daar anders voor?????; mijn e-mail heb ik hier eerder gepost voor 'first contact'!
Op 31-10-2009 23:13:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: @ Kalki

Dat buigen was (uiteraard) sarcastisch bedoeld, want Mars buigt voor niemand.

En die verlichting zal ik heus wel bereiken.
Alleen moet ik het zelf doen, zonder hulp en op mijn eigen tempo.
Daar wíl ik geeneens hulp bij.

Maar als je nog leuke dingen hebt om te posten waar wij allen hier wat aan hebben, be my guest!
Mijn 'harde schijf' zit nog lang niet vol!
Cannot kill the Battery!!!
Op 31-10-2009 23:20:19 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Over de Illuminti hoor ik U geen uitspraak doen?
Op 31-10-2009 23:33:59 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: 'Maar als je nog leuke dingen hebt om te posten'( Marsepars );

'Illuminti'= Illuminati in de -(min)[Illu]minti-; leuk of niet?
Op 31-10-2009 23:37:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: [quote=Kalki]
'Maar als je nog leuke dingen hebt om te posten'( Marsepars );

'Illuminti'= Illuminati in de -(min)[Illu]minti-; leuk of niet?
[/quote]
illuminati, poep an me gaatsie!
(bericht gewijzigd op 1-11-2009 1:11:48)
Nee, dank u.
Op 01-11-2009 1:00:21 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Luk: Othverdomme, wat een onzin.

Trouwens, 2012 is uitgesteld.
De schijnheiligen hebben het schijnbaar gehaald. Ehyeh Asher Ehyeh.
Op 01-11-2009 1:51:00 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
TMTNSP: Ontopic: ik heb het artikel gelezen en meteen ook maar de website oth-channeling.com doorgepluist. Wat moet een mens daar van denken?
In de eerste plaats is het niveau van de berichten qua verwoording en denkbeelden hoog. Zou één van ons dit allemaal uit zijn duim gezogen hebben, dan had de tekst absoluut niet dit niveau gehad. Wat wel opvalt, is het ontbreken van de vertaling van natuurkundige "feiten" naar het wetenschappelijk referentiekader hier op aarde. Wellicht bezit het medium Ellen Rauch geen adequaat begrippenkader op het gebied van de exacte wetenschappen waar gebruik van gemaakt kan worden door "de andere kant". Daardoor doen sommige berichten wat "lacherig" (soms zelfs tenenkrommend) aan als je de trefwoorden letterlijk neemt (5de dimensie; zero point field; indigokind; kristalkind; etc.). Maar het kan ook niet uitgesloten worden dat deze "begrippen" gebruikt worden omdat het niet-wetenschappelijke publiek zich hier nog iets bij kan voorstellen omdat het deel uitmaakt van het "publieke new-age jargon".

Er staan - tussen de regels door - voor de nabije toekomst ook een aantal "voorspellingen" genoemd die niet zo onzinnig zijn. Bijvoorbeeld het op losse schroeven komen te staan van de grondslagen onder de huidige wetenschappelijke kennis (regel 41 van boven). Dit lijkt voor de buitenstaander een dijenkletser maar de laatste paar jaar zijn er een aantal wetenschappelijke publicaties verschenen die eigenlijk aantonen dat het huidige theoretische kader op het gebied van de fysica en de kosmologie niet juist kan zijn (op 01-10-2009 stond in Nature bijvoorbeeld nog een artikel over "donkere materie" dat korte metten maakt met alle voorgaande "verklarende" publikaties en bovendien indirect Einsteins theorie van de gekromde ruimte ter discussie stelt).
Dit soort berichten via een medium zijn ook niet nieuw. Gedurende de hele bekende menselijke geschiedenis duiken overal berichten op van boodschappen die via mediums doorgekomen zijn. "Allemaal verzonnen?"
Op 01-11-2009 13:33:06 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Zo ook weer als bovenstaande posting blijkt[ van TMTNSP ] ; wetenschap als zowel religie komen meer en meer op 'losse schroeven' te staan; dus wat blijft er nu anders over en voor de mens om dan maar zelf VERLICHT, tot ZELFREALISATIE te komen en waarin een ieder zijn eigen GOD en zowel zijn eigen WETENSCHAPPER is?
Op 01-11-2009 14:36:37 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Kalki:

Over de Illuminti hoor ik U geen uitspraak doen?

Wat moet ik vertellen over de Illuminati (of zo u wilt: Illuminti)?
Hun spel is uit!
Hun grote kracht was om in het geniep hun plan uit te voeren.
Maar gezien er steeds meer mensen zijn en komen die hun vieze praktijkjes doorhebben, verliezen zij hun macht.
En dat is een mooi vooruitzicht!
Cannot kill the Battery!!!
Op 01-11-2009 18:53:25 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki:
Marsepars:

Kalki:

Over de Illuminti hoor ik U geen uitspraak doen?

Wat moet ik vertellen over de Illuminati (of zo u wilt: Illuminti)?
Hun spel is uit!
Hun grote kracht was om in het geniep hun plan uit te voeren.
Maar gezien er steeds meer mensen zijn en komen die hun vieze praktijkjes doorhebben, verliezen zij hun macht.
En dat is een mooi vooruitzicht!


Volslagen met je eens; echter ik vrees nog maar slechts 1 ding; hun uitvoerend Blue Beam-project; wat denk je Marsepars EN ANDEREN; gaan ze dit alsnog 'PROBEREN(wat een hopeloze poging zal blijken)', dit ten uitvoer te brengen????? ; hoe denken OOK anderen hierover en hebben ANDEREN etc. hier nog verder informatie over en over dit (Illuminati/NWO)Bleu Beam project?
Op 01-11-2009 22:41:51 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
tjerky: Hier een (beetje vaag) 2012 londen ritueel verhaal dat het lezen en plaatjes kijken toch wel waard is. http://synchromysticismforum.com/viewtopic.php?f=4&t=455&start=0
Nee, dank u.
Op 02-11-2009 17:33:10 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Kalki:


Marsepars:

Kalki:

Over de Illuminti hoor ik U geen uitspraak doen?

Wat moet ik vertellen over de Illuminati (of zo u wilt: Illuminti)?
Hun spel is uit!
Hun grote kracht was om in het geniep hun plan uit te voeren.
Maar gezien er steeds meer mensen zijn en komen die hun vieze praktijkjes doorhebben, verliezen zij hun macht.
En dat is een mooi vooruitzicht!


Volslagen met je eens; echter ik vrees nog maar slechts 1 ding; hun uitvoerend Blue Beam-project; wat denk je Marsepars EN ANDEREN; gaan ze dit alsnog 'PROBEREN(wat een hopeloze poging zal blijken)', dit ten uitvoer te brengen????? ; hoe denken OOK anderen hierover en hebben ANDEREN etc. hier nog verder informatie over en over dit (Illuminati/NWO)Bleu Beam project?

Ik denk dat het de laatste poging voor de leiders zal zijn om de absolute macht naar zich toe te trekken.
De kans van slagen zal voor hen toch wel behoorlijk hoog zijn, want er lopen op deze aardkloot nog steeds meer beperkte zielen rond dan bevrijde.
Zelfs in het rijke westen.

Wij weten wel beter en het is dus aan ons om de mensen te wijzen op het bedrog.
Zullen de mensen luisteren?
Laten we het hopen!
Cannot kill the Battery!!!
Op 02-11-2009 19:56:47 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Kalki: Ik denk dat zij niet machtiger zijn dan de veel MACHTIGE GLF en ons die beloven, ons uit de klauwen te redden van hen, mits we wel ook meewerken met de GLF.
Op 02-11-2009 20:08:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars:
Kalki:

Ik denk dat zij niet machtiger zijn dan de veel MACHTIGE GLF en ons die beloven, ons uit de klauwen te redden van hen, mits we wel ook meewerken met de GLF.

Als we het zelf niet kunnen, mogen we onszelf ons ook geen mens noemen.
En als we onszelf bevrijd hebben, dán komen de gasten pas.
Niet eerder.

En terecht.
Cannot kill the Battery!!!
Op 02-11-2009 20:37:20 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
NewDayNL: Het is nu ruim twee jaar later. Vragen jullie je ook wel eens af hoe het met Tante/Ome Oth zou zijn? En al zijn/haar adepten en discipelen?

RR
Het was altijd groter dan we dachten dat het was
Op 15-12-2011 22:42:09 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Emie :
NewDayNL:
Het is nu ruim twee jaar later. Vragen jullie je ook wel eens af hoe het met Tante/Ome Oth zou zijn? En al zijn/haar adepten en discipelen?

RR

Geen idee! Maar dank voor het optillen van dit topic. Doet mij meteen denken aan Seth, en dat boek heb ik ook nog niet uit. Man man ik heb het druk.
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=4311
Is it electrickery?
Op 15-12-2011 22:57:11 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Veteo:
Emie :
NewDayNL:
Het is nu ruim twee jaar later. Vragen jullie je ook wel eens af hoe het met Tante/Ome Oth zou zijn? En al zijn/haar adepten en discipelen?

RR

Geen idee! Maar dank voor het optillen van dit topic. Doet mij meteen denken aan Seth, en dat boek heb ik ook nog niet uit. Man man ik heb het druk.
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=4311

Toch maar eens vaker de GW-archieven induiken, deze kende ik nog niet. Het heeft qua vorm veel overeenkomst met Seth, ja.
Wat betreft de inhoud zie ik heel veel overeenkomst met Castaneda, de verschuiving van materieel naar mentaal vermogen.
Een mooi verhaal in ieder geval, voor wat het waard is.

Edit: Phoenix, was jij toen soms Firefox???
(bericht gewijzigd op 12/15/2011 11:52:40 PM)
You don't know what you've got until it's gone...
Op 15-12-2011 23:49:15 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden