De Maya waren een uiterst precies gezelschap. In tegenstelling tot ons gebruikten ze meer dan één kalender. Op die manier gaven ze meerdere individuele natuurcycli vorm.
We geven u een overzicht van 15 kalenders, er zijn meer. Zoals je zult zien, maar weinig informatie over beschikbaar. En wees gerust, zelfs dat hebben we samengevat.

Een kalender is in principe niets meer dan het in kaart brengen van een cyclus. De Maya gebruikten sommige van hun kalenders ook als profetische werktuigen; de priesters geloofden in energetische ladingen, afhankelijk van de plaats in de cyclus.

Alles komt terug

Alles in de natuur is onderhevig aan bepaalde cycli. Denk maar aan de seizoenen en de invloed daarvan op de natuur en de mens. Een cyclus is eigenlijk een baan tussen 4 punten.
Als je op de klok kijkt kun je stellen dat de eerste cyclus 0 uur is, de tweede cyclus 3 uur, de derde 6 uur en de vierde 9 uur. Daarna herbegint de klok vanaf 0 uur.
Bij de seizoenen gaat dit van winter naar lente, van lente naar zomer, van zomer naar herfst en van herfst naar winter.
Alle cycli in de natuur volgen dus een bepaald cirkelvormig pad. Wanneer een cirkelvormig pad in de tijd wordt uitgezet krijg je een sinusvormige beweging:

Als je naar een sinusvorm kijkt, dan zie je 2 extreme punten: het maximum en het minimum. Als je de seizoenen beschouwt zou je kunnen zeggen dat het maximum de zomer is, en het minimum de winter. Herst en winter zijn eerder overgangsperioden die een beetje van beiden heeft. Denk bijvoorbeeld aan de temperatuur, hoewel winters tegenwoordig minder koud zijn blijft het grote verschil met de zomer duidelijk.

Het gezegde 'zo boven, zo beneden' kan nogmaals uit de kast gehaald worden, want in het universum gelden dezelfde dualistische wetten. Alle planeten, inclusief de aarde beschrijven sinds het moment van ontstaan een bepaalde baan. De stand van de aarde en de andere planeten in die baan heeft een grote invloed van wat er op onze planeet gebeurt. Soms is die invloed subtiel en zien we het niet, andere keren is het heftig. Daarvan waren de Maya maar al te goed op de hoogte. Vermoedelijk dankzij de Olmeken.

Doordat de Maya geloofden dat ook de mensen onderhevig waren aan de standen van de planeten was voor hun de conclusie gauw gelegd dat de menselijke geschiedenis ook steeds terugkomende pieken en dalen zou kennen.
Om tot al deze kennis te komen hadden ze de kringloop van de insecten, planten, mensen, de aarde, het zonnestelsel, de kringloop van de macro en micro kosmos en de universele kringloop bestudeerd. Het was niet voor niets een natuurvolk...

Denk je dat jij sterker bent dan de kracht van de planeten? Schrijf dan enkele maanden iedere dag je humeur in een dagboekje. Zet bij iedere dag ook de stand van de maan. Je zult merken dat ook je 'zijn' een opmerkelijke steeds terugkomende baan beschrijft. Die baan verloopt natuurlijk voor iedere persoon anders, maar hij is er wel.
Houd er rekening mee dat de omlooptijd van de maan 28 dagen is, en niet 29,30 of 31 zoals de maanden zoals we ze normaal kennen.

Maar goed, de 15 kalenders, hier zijn ze. De naamgeving is Quiché:

IXIM TUN: De eerste kalender.

IXIM TUN is een kalender die een omlooptijd van 130 dagen heeft. Dit is de kalender van het gewas en de natuur. Meer specifiek de landbouw.

MOM TUN: De tweede kalender.

Met een omlooptijd van 180 dagen geeft de Mom Tun de micro cyclus van insekten weer. Nutteloos? Nee, want insecten vertegenwoordigen vruchtbaarheid. Daarom werd deze kalender hoofdzakelijk voor landbouwdoeleinden gebruikt.

TZOLK’IN: De derde kalender

Deze kalender duurt 260 dagen en wordt ook Chol q'ij (stik niet)genoemd. De kalender toont een cyclus van 20 weken die elk dertien dagen duren. De energie van de dag loopt over in de volgende dag.

De Tzolkin heeft betrekking op het menselijk bioritme en is gerelateerd aan de geboortecyclus. We hebben 20 vingers en tenen die met elkaar zijn verbonden door onzichtbare draden. De draden in onze vingers verbinden ons met de sterren. De draden in onze tenen verbinden ons met de aarde.
Onze 20 vingers en tenen zijn een reden dat de Maya kalender 20 dagen telt en waarom Tzolk'in 20 dagen per maand gebruikt, zo neemt men aan. Er zijn ook 13 krachtpunten in het menselijk lichaam: de gewrichten van de enkels, knieën, heupen, polsen, ellebogen, schouders en nek. Dit zou de reden zijn waarom de mayaweek dertien dagen duurt. Door deze knooppunten, gewrichten, stroomt een energie door onze lichamen, die weer verwijst naar de dag, het uur en de plaats waar we zijn geboren. De 13x20=260 geheime dagen van menselijkheid en is een magisch getal in de kosmische visie van de Maya.

TUN: De vierde kalender.

Tun is een kalender die 360 dagen telt. Een kosmische kalender die in een perfecte harmonie is met de cycli van de sterren, planeten en sterrenwegstelsels.

TZ’OTZ TUN: De vijfde kalender.

TZ'OTZ TUN telt 364 dagen. Deze kalender noemt men ook wel de vleermuiscyclus. De kalender is opgedeeld in 13 maanden van ieder 28 dagen. 28 is de omloopwaarde van de maan. Doordat de maan zo dicht bij onze planeet staat is de invloed van onze maan groot.

TZ'OTZ TUN is een kalender van profetie. In de Maya wereld waren er 5 Mayastammen die deze in het geheim gebruikten.

IK TUN: De zesde kalender.

De IK TUN is vergelijkbaar met de vleermuiscyclus want deze maankalender bevat ook 13 maanden. Deze kalender onderscheidt zich door de het weergeven van de actuele maancycli, de getijden en de vrouwelijke cycli.

HAAB: De zevende kalender.

Haab en TzolkinDeze kalender beslaat 365 dagen. De Haab is onderverdeeld
in 18 maanden van 20 dagen met een 5 daagse cyclusviering die Vayab wordt genoemd.

Dit is de meest bekende Maya kalender en de meest exacte. In een cyclus van 180,000 jaar is er slechts een dag afgestemd om de rest van de kalender accuraat te houden. Vergelijkt u maar even met onze primitieve schrikkeljaren...

KIEJEB: De achtste kalender.

KIEJEB telt 400 dagen en is ook een profetische kalender. 10 Maya stammen gebruiken deze kalender nog steeds.

MUCHUCHU MIL: De negende kalender.

MUCHUCHU MIL beslaat één Maya-eeuw. Ten tijde van de Maya was 1 eeuw 52 jaar. Deze kalender synchroniseert de Haab' en de Tzolk'in. Als deze kalender eindigt zullen alle vuren uitgaan, branden er 5 dagen lang geen vuren en wordt alles sneller. Dan op 0 Pop (het beginpunt), zullen de Haab' vuren opnieuw ontstoken worden door Priesters en daarna door anderen. Een traditie die sinds enkele eeuwen opnieuw wordt uitgevoerd.

CHOL TUN: De tiende kalender.

De Chol Tun beslaat 260 jaar en werkt hetzelfde als de Tzolk'in. Het is een macrokosmische kalender.

KU TUN: De elfde kalender.

KU TUN duurt 520 jaar. Deze kalender varieert iedere 4 jaar. Het is een grote cyclus waarin de energie stroomt voor de gehele mensheid. Het heeft speciale kwaliteiten en is een hulp voor bepaalde situaties en is heel belangrijk voor iemand die zijn horoscoop laat maken. Het is een toegevoegde waarde op de voorspellende kalenders. Net zoals het bij tarotkaarten de combinatie van de kaarten is die de voorspelling maakt.

TIKU TUN: De twaalfde kalender.

TIKU TUN is verdeeld in 2 cycli. De eerste is Belejeb Bolon Tiku die 9 x 52 cycli van duisternis aangeeft die in totaal 468 jaar beslaan. De tweede is OXALAJUJ TIKU: 13 x 52 cycli van 13 hemelen of 13 lichten die in totaal 676 jaar beslaan.
Ook dit is een voorspellende kalender.

AJAU TUN: De dertiende kalender.

Kalender 13 bevat cycli van 20 jaar.

EKOMAL TUN: De veertiende kalender.

EKOMAL TUN duurt 520 jaar. Hij geeft de vrouwelijke en mannelijke draaiing van de zon aan. Het is een voorspellende kalender en geeft aanwijzingen over de mensheid tot op heden en in de toekomst.

OX LAJUJ BAKTUN: De vijftiende kalender.

Kalender 15, OX LAJUJ BAKTUN duurt 5200 jaar.
weten dan Dit is de lange 'tel' kalender waar archeologen iets meer vanvan de andere kalenders. Het is een profetische kalender en tekent de zonnen en de werelden.
In het Gregoriaanse jaar 2002 zijn we in het jaar 5189 van de vierde zon in deze 5200 jarige kalender. Er zijn nu nog maar 10 jaar over voor we overgaan naar de verandering naar de 5e zon in de Winterwende, op 21 december 2012. Volgens de egyptenaren komt die dag op 23 december 2012. Volgens moderne astronomen was die dag op 21 december 1998.

Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden