Annunaki? Bram Vermeulen dacht tot voor kort voor zijn dood, dat de Annunaki leefden op de tiende planeet, enzo... Kennen jullie Von Deaniken? Dat is de oplichter die met deze onzin is begonnen! Eerst: Waren de Goden Kosmonauten. Nee, natuurlijk! Want, waar zijn ze dan? Ben ik de enige die ze nog nooit gezien heeft? (En kom mij niet aan met die onzin van Sitchin... Da's zonde van mijn tijd.) Of moet ik eerst worden ingewijd in de geheimen van de 'grenswetenschappen'? Als jullie willen 'geloven', kunnen jullie dan niet beter lid worden van een kerkgenootschap... Of is grensreligie niet normaal? “ Aldus ene Jodokus in een reactie op een artikel over ufo's op deze site. Helaas weet niet iedereen waar het hier om gaat en is het tijd om de zaken eens op een rijtje te zetten. De zin en onzin van de Anunnaki

Laten we eerst even kort de hoofdrolspelers uit het berichtje van Jodokus nader bekijken.

Erich von Däniken.

Niet gehinderd door enige wetenschappelijk kennis schreef Erich von Däniken in 1969 het boek "Waren de goden Kosmonauten?" . Eigenlijk was het voor het eerst dat iemand op zo'n grote schaal de vreemde artefacten uit het verre verleden, de mysterieuze teksten uit diverse religies en de raadselachtige megalithische bouwwerken probeerde te verklaren door interventie van buitenaardsen.

Het werk van von Däniken is zwaar speculatief en heeft nagenoeg geen wetenschappelijke waarde van betekenis. Toch hebben we aan hem te danken dat veel mensen na het lezen van zijn boek anders tegen de historie van de mens zijn gaan aankijken. Sinds von Däniken is het onderwerp bespreekbaar voor zowel het gewone volk als voor de geleerden.

Zecharia Sitchin.

De tot Amerikaan genaturaliseerde Rus heeft zijn sporen verdiend met het vertalen van oude Soemerische kleitabletten. Zijn werk, gevat in tal van boeken, verhaalt over hoe de Soemeriers hun ontstaansgeschiedenis zagen. In het kort komt het hier op neer; bewoners (de Anunnaki) van de planeet Niburu kwamen op aarde, ze moesten zwaar werk verrichten om goud te delven. Het buitenaardse/godenvolk kwam in opstand en eisten hulp. Één van de Anunnaki wist dankzij 'genetische manipulatie' een mens (lulu = werker) te maken. De Anunnaki vertrokken en de mens bleef achter. Sitchin beweert overigens niet dat het daadwerkelijk zo gegaan is, hij ziet zichzelf meer als vertaler die belangrijke aanknopingspunten ziet in moderne wetenschap en religie.

Omdat Sitchin één van de weinig mensen is die het Soemerische spijkerschrift kan vertalen is contrôle op zijn werk niet voor iedereen weggelegd. Toch komt zijn verhaal in grote lijnen overeen met bijvoorbeeld de latere Enuma Elisj: het Babylonische scheppingsverhaal (2)

Het werk van Sitchin geeft antwoorden maar roept ook weer vragen op. Het geeft in ieder geval enorm veel, redelijk goed onderbouwde, stof tot nadenken. Wie zich in zijn werk wil verdiepen kan ik als eerste het redelijk toegankelijke boek "Aan genesis voorbij" aanraden.

Het werk van Sitchin wordt door de wetenschap zeer kritisch en soms zelfs serieus bekeken. Dat hij een punt heeft blijkt wel, onder andere, uit het feit dat hij zijn theorieën met een afgevaardigde van het Vaticaan heeft besproken.

Bram Vermeulen.

Vermeulen vormde ooit eens met Freek de Jonge het beroemde cabaretduo 'Neerlands Hoop". Toen Freek solo verder ging werd Bram volgens critici een "zwever'. In 2004 presenteerde hij voor de RVU het prachtige programma "In den Beginne"(Hier terug te zien). In deze aflevering gaf hij een prachtige, heldere uitleg over het werk van Sitchin en vroeg hij zich af of de Anunnaki/goden inderdaad ooit eens op aarde waren geweest.

Planeet X, Niburu.

Sitchin meent uit de Soemerische kleitabletten te begrijpen dat de Anunnaki van de planeet Niburu afkomstig zijn. Deze planeet zou een elliptische baan beschrijven waardoor het niet zo vaak voorkomt dat hij in ons zonnestelsel zichtbaar zou zijn. Niburu betekent in het Soemerisch letterlijk “dat wat heen en weer gaat” en zou dus ook vertaald kunnen worden als veerboot of pendeldienst. Nochtans speculeren veel mensen over het bestaan van een mysterieuze planeet die maar af en toe voor ons zichtbaarzou zijn.

En nu?

Langzaam maar zeker accepteert de wetenschap dat mythische vertellingen meer zijn dan universele archetypische denkbeelden. Wetenschappers Santillana en von Dechend (1) toonden in hun werk "Hamlet’s Mill, An essay investigating the origins of human knowledge and its transmission through myth" onomstotelijk aan dat men in de vroegste oudheid mondiaal gezien dezelfde universele kennis bezat. Kennis over het ontstaan van het heelal, kennis van de astronomie en meer. Hoewel mythes onderling kunnen verschillen blijft de rode draad gelijk. De vraag hoe deze kennis over de hele wereld verspreid kon worden blijft onbeantwoord.

Toch zijn er aanwijzingen in de taal terug te vinden die een oorsprong in de Indusvallei lijken te hebben. Het pionierswerk van Santillana en von Dechend is niet compleet maar de deur is geopend.


( Orion )

Anunnaki.

De Soemeriers zagen dus in de Anunnaki (zij die van boven/hemel naar de aarde kwamen) een buitenaards/goddelijk volkje die een vette stempel op de mensheid drukte. Was het slechts een volksvertelling? Laten we eens á la Santillana en von Dechend de sporen nader onderzoeken.

In de Bijbel spreekt men over een 'mythisch' volk van reuzen, Enaks of Nefilim genoemd. Taalkundig gezien is de wetenschap het erover eens dat 'reuzen' een slecht gekozen woord is. Sitchin wist de Soemerische benaming voor Anunnaki, waarvan het oorspronkelijke NFL is, terug te vinden in de bijbel als Nefilim.

Vrijmetselaars en onderzoekers Christopher Knight en Robert Lomas wisten op hun beurt de benaming het mythische bijbelse reuzenvolk de Nefilim terug te voeren op het Aramees; "nephîliâ". De betekenis van nephîliâ is in het Aramees onder andere de benaming voor een sterrenstelsel.

Volgens Gary A. David valt uit de New English Bible (Genesis 6:4) de benaming Nefilim te vertalen met "zij die van Orion zijn". Orion is een moderne benaming, de oude benaming voor dit sterrenstelsel is 'Morui' en vindt zijn oorsprong in de oude Indo-Europese taal en betekent zoveel als "mier". Wie naar het sterrenstelsel Orion kijkt ziet duidelijk een vorm die lijkt op een zandloper of, dankzij het smalle midden, een mier.

Het is dus, op basis van bovenstaande, heel verleidelijk te denken dat de Anunnaki een volkje was dat vanuit, of vanaf, het sterrenstelsel Orion naar de aarde kwam. Zo een gebeurtenis zou natuurlijk niet onopgemerkt blijven, dus kijken we even aan de andere kant van de wereld wat men er over te zeggen heeft.

De Hopi indianen.

De Hopi's noemen het sterrenstelsel Orion 'Hotòmqam' ('eraan rijgen', zoals kralen aan een ketting). Dit zou kunnen verwijzen naar de drie middelste sterren van Orion maar ook naar de bouw van een mier. Een mier lijkt met zijn losse kop, borst en achterlijf ook aan een koortje geregen te zijn. Orion was voor de Hopi een van de belangrijkste sterrenstelsels, hun godheid van de dood, de aarde en de onderwereld 'Masau’u'(Maasaw) werd er zeer sterk mee geassocieerd. Masau’u kon, naar verluidt, net als het sterrenstelsel Orion in één nacht de hele afstand over de aarde afleggen. Masau’u wordt afgebeeld als een grijs wezen met grote ogen en groot voorhoofd en lange dunne ledematen. De naam Masau’u is afgeleid van het Hopi woord voor grijs; 'maasi'.

Het Hopi woord voor mier is 'Anu' en het Hopi woord voor vriend (voedsel, offers, veren, bidden en zand) is 'naki'. Anu naki betekent in het Hopi dus zoveel als "vriend mier". Sitchin zou in zijn handen wrijven.

Toeval (of misschien ook wel niet) wil dat mieren in de mythische verhalen van de Hopi een belangrijke rol hebben gespeeld. Zo zou de mensheid dankzij het 'mierenvolk' (nemâlâh in het Hopi, wat weer zeer sterk lijkt op nefilim/ nephîliâ) de cataclysme van de eerste wereld overleefd hebben. (net als de Maya spreken de Hopi over meerdere ondergangen van de wereld of tijdperken. De eerste ging ten onder aan vuur). De meest deugdzame Hopi-stamleden werden door het 'mierenvolk' of 'nemâlâh' gered.

De Maya's kennen in hun mythologie zoiets als "Zayamuincob" (vrij vertaald 'losgekoppelde mens') de benaming vindt z'n oorsprong in het woord 'Zay' of, u raadt het al, mier. Archeoloog J. Eric S. Thompson wijst de Zayamuincob aan als een oeroud ras (Chac Zay Uincob)  dat verantwoordelijk gehouden kan worden voor de bouw van de megalithische bouwwerken in Midden-Amerika. Over de Chac Zay Uincob zeggen de mythen; "Zij waren werkzaam als mieren, zij groeven de rode aarde uit en legden rechte wegen door de bossen aan".

Egypte.

In het pre-dynastieke Egypte kende men het zogenaamde Anu-volk dat zijn thuisbasis had in Heliopolis. De oorspronkelijke naam voor het Griekse Heliopolis is Anu. De oude Egyptenaren spreken over het Anu-volk als over een compleet ander ras tenminste, als we de vertalingen van Egyptoloog Petrie mogen geloven. Afbeeldingen van leden van het Anu-volk komen ook vreemd op ons over enfin, kijk en oordeelt u zelf maar.


( Anu volk )

En nu?

Na het lezen van deze absoluut onvolledige en te korte rondgang is het heel verleidelijk om te denken á la Erich von Daniken. Door de zeer oude overleveringen kunnen we een rode draad zien; Orion, een vreemd met mieren geassocieerd volkje en hun belang voor de mensheid op aarde. Natuurlijk is het verhaal nog lang niet uit, maar voor een blog heeft u voorlopig genoeg om op te kauwen.

Jodokus zal mijn verhaal wel als vergezocht zien of als toevallige samenloop van omstandigheden. Het is zijn goed recht. Uiteindelijk is het allemaal een kwestie van geloof.

Prof. dr. Hertha von Dechend studeerde cultuurhistorische etnologie, filosofie, geschiedenis en archeologie (Frankfurt). Ph.D. in 1939.Gedurende en na haar studie was zij medewerker verbonden aan het Frobenius instituut en het museum voor Volkerenkunde.
Sinds 1943 verbonden aan het Instituut voor historische natuurwetenschappen.
Gedurende 1960 tot 1969 gaf zij les en deed research aan het M.I.T. Cambridge, MA.
Prof. Giorgio de Santillana, gaf les in de historie en filosofie van de wetenschap en was verbonden aan het M.I.T. Cambridge MA.
En is auteur en publicist van verschillende boeken en publicaties.

Hamlet’s Mill, An essay investigating the origins of human knowledge and its transmission through myth
Door: Giorgio de Santillana en Hertha von Dechend
Eerste uitgave 1969
Nonpareil book/David R. Godine Publisher, inc.
ISBN 0879232153
Paperback, 484 blz.

2) Enuma Elisj
Het Babylonische scheppingsverhaal.
Auteur; Selma Schepel
Uitgeverij Ankh-Hermes
ISBN: 90 202 1962 6

Ganzfeld:


Jeez.. wat een lange zit. Enfin ik heb de doc. gezien. David Icke krijgt een dikke duim op tot het moment dat hij over reptillians begint (had ie niet moeten doen).

De tante Arizona heeft in al die tijd van praten geen enkel bewijs getoont of iets gezegd wat nazoekbaar is. Ze blaat aleen dat Bush en de andere gebruikelijke hooggeplaatste engerds shapeshiftende reptielen zijn die in ceremonies mensenbloed drinken. GAAAP.
En zij was natuurlijk de centerpiece... een wandelende kraamkamer, een slachtoffer van dr. Mengele... die nu eindelijk uit de school klapt.

Reptillians uit de vierde dimensie met kennelijk meer inzichten en know how dan mensen en dan toch na duizenden jaren nog steeds hun plan niet verwezelijkt. Machtige boosdoeners die hun slaafjes (Arizona) gewoon laten kletsen terwijl ze van die prachtige mind controlling technieken hebben.. of op z'n minst haar bloed hadden kunnen drinken.

Bush Rothschild, Rockefeller etc etc etc spelen inderdaad monopoly over de ruggen van de wereldbevolking (bewijs en aanwijzingen genoeg) Veel van de bloedlijnen van deze fmailies zijn verweven en gaan ver terug...(wederom aanwijzigen genoeg)... Maar voor de reptillian beweringen is er nul, niets, nada... ook niet in de oudheid..

Sitchin heeft ook geen 100 % gelijk maar is nimmer zo off target als Icke met zijn reptielen. (qua bewijs en aanwijzingen dan he... )

Lieve Martijn maak een believer van me en geef me een aanwijzing.

Op 05-01-2008 3:54:09 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Ganzfeld:
martijn:

In haar boek Transformation of America komt Cathy O'Brien met dezelfde verhalen naarvoren. oe e.e.a. in elkaar seekt moet je echt lezen, want het zit behoorlijk complex in elkaar. Tevens wijdt Icke hier in zijn laatste boek Global Conspiracy veel over uit en komt met bewijzen. En veder moet je in dit soort zaken ook op je gevoel afgaan, want je hebt nou niet met dagelijkse dingen te maken. Althans niet voor ons en er lopen niet zo veel mensen rond die hier open en bloot over praten want......dan worden ze belachelijk gemaakt. En omdat ze al genoeg hebben gezien kunnen ze dat er niet meer bij hebben, ze weten dat ze toch niet worden geloofd. Kijk maar naar getuige X in het Dutrouxverhaal. Te ongeloofwaadig.

Heb jij Sitchin wel eens ontmoet? Ik wel en werd er niet gelukkiger van, een enge vent e dat zeg ik niet zomaar.


Hoi Martijn

Jazeker ik heb Sitchin ontmoet en gesproken, dat was jaren terug op een noodlijdend Frontier symposium in de RAI. Ik vond 'em niet eng. Maar dat terzijde.

Wees zo vriendelijk als kenner van de materie om wat aanwijzingen of bewijzen te quoten. Op basis van wat ik nu weet voel ik er weinig voor om te tijd/geld te investeren in boeken en nog meer docu's.
Op 05-01-2008 22:43:49 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
RF:
Ringding:

de gast:

is het niet zo dat een planeet die een omlooptijd heeft van maar liefst 3600 jaar noodzakelijkerwijs zo ver van de zon afstaat dat-ie alleen maar ijs- en ijskoud kan zijn?
zo koud dat het toch wel heel moeilijk wordt voor leven om daar te ontstaan?

Sterker nog, een planeet die even groot of groter is als de aarde en zó ver van de zon af staat, die ontsnapt aan de aantrekkingskracht van de zon en zien we nooit meer terug.

hangt ook weer heel erg van welke variant je uit gaat, volgens de 1 is nibiru een planeet, anderen zeggen weer dat nibiru de darkstar is van onze zon, of een planeet die om die darkstar zweeft... er zijn btw steeds meer aanwijzingen die de darkstar theorie aannemelijk maken (cq. de theorie dat veel zoniet elke zon een donkere darkstar tegenhanger heeft, als een soort balans waarschijnlijk, op dezelfde manier als ze berekenen dat er planeten om een ster heen moeten zweven)

over de temperatuur zegt men dat nibiru waarschijnlijk een planeet was/is met eigen warmte zoals we nu ook planeten kennen die in zekere zin hun eigen klimaat opwekken, oa neptunus meende ik maar zal het op moeten zoeken.

ikzelf neig echter eerder naar mars (marduk) of maldek (tiamat?) als de planeet die nibiru genoemd werd. dat men vanaf nibiru alleen maar op bepaalde momenten hier op aarde kon komen zou te verklaren zijn door de eerder genoemde omloopbaan: ook nu is er maar 1 keer in de zoveel jaar een goed moment om satellieten en ruimteveren naar mars te sturen, de marslanders en orbiter van een paar jaar terug hadden bijna hun moment van lancering gemist door technische probleempjes, wat al snel een paar jaar vertraging opgeleverd had voordat er weer een goed lanceermoment was.

als de "anunnaki" technologisch toen ongeveer even ver waren als wij nu dan zaten hun dus met exact diezelfde belemmering, en hadden hun ook maar beperkte momenten waarop men naar de aarde kon komen, daarbuiten was de reis gewoon niet haalbaar.
(bericht gewijzigd op 29-3-2008 19:01:52)
blaat het niet dan schaapt het niet
Op 29-03-2008 19:01:52 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Eva:
artikel:
Ons medische symbool, de aesculaap, is oorspronkelijk afgeleid van het symbool voor Kundalini-energie, de caduceus, dat staat voor het zelf-helend mechanisme. Deze oorsprong is nauwelijks nog bekend. De twee slangen van de caduceus symboliseren het opnemen van prana (chi of ki) uit de ingeademde lucht, die vervolgens onderin de staf bij de Kundalini-energie wordt gevoegd, die gewekt wordt en opstijgt. De vleugels bovenin de staf symboliseren het ontwaakte bewustzijn, ofwel de reikwijdte van de geest, wanneer de Kundalini-energie de goddelijke energie ontmoet. Kundalini is in essentie een zelf-helende kracht.


Nou ja, dat klinkt inderdaad allemaal heel positief, maar wie weet is het, zoals Martijn hierboven aangeeft, wel het symbool voor het samengaan van Annunaki-en menselijk DNA of is het opstijgen van de Kundalini en opengaan van de kruin, een methode van onze Reptielheren om in contact te kunnen treden met ons. Je staat bij zo'n 'open kruintje' namelijk rechtstreeks in contact met 'de goddelijke energie' en misschien wíllen we het maar al te graag positief uitleggen, maar heeft het een veel meer sinistere oorsprong.

Op 31-03-2008 0:51:02 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
harses: het lijkt wel de grote babylonische spraakverwarring,zal echt blij zijn als de ''nieuwe hemel en de nieuwe aarde'' zich aandienen.....hoop alleen dat ik er dan weer deel van mag uitmaken.
Op 19-09-2009 21:25:42 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
pietje: kweeniemeer soms is het te moeilijk ben nu ook uitgeput na dit alles gelezen te hebben !
Op 19-09-2009 23:08:04 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Marsepars: Eerst heeft God ons ons geschapen.
Daarna kregen we de 'evolutietheorie'.
Vervolgens 'Intelligent Design'.
En laten we de Anunnaki-oorsprong niet vergeten.

En nu zijn onze voorvaders ineens mieren?
Ik weet het allemaal niet meer...
*Zucht*
Cannot kill the Battery!!!
Op 20-09-2009 10:26:45 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
rudiev:
Marsepars:

Eerst heeft God ons ons geschapen.
Daarna kregen we de 'evolutietheorie'.
Vervolgens 'Intelligent Design'.
En laten we de Anunnaki-oorsprong niet vergeten.

En nu zijn onze voorvaders ineens mieren?
Ik weet het allemaal niet meer...
*Zucht*

En het verhaal van kapitein Ortega zou best nog wel eens waar kunnen zijn

Ik vind de overeenkomst zoals in het artikel worden genoemd wel toevallig. Maar ze hebben natuurlijk allemaal dezelfde oorsprong en zijn allemaal in de loop der tijd 'wat aangepast', bewust en onbewust. Geeft denk ik wel aan dat er een kern van waarheid in zit en die kern komt in allemaal wel voor. Zouden we dan toch...
je mag me beledigen, je mag me kwetsen, maar spreek wat je denkt, dan discussieren we verder...
Op 22-09-2009 0:28:57 | Kudos: 0 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Bas2:
Op 10-11-2012 17:39:48 | Kudos: 1 Bericht positief waarderen
 Directe link naar reactie Meld ongepaste reactie
Sitemap - © 2017Grenswetenschap.nl - Reageervoorwaarden